עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי הוגה » 24/04/12 11:07

ייש"כ על הבאת דברים אלו, מהגרא"ו ומהגריא"ו,
נזכרתי שאכן קראתים לפני זמן רב אלא שכבר הספקתי לשכוח..

עכ"פ - אם כי אכן זהו סגנונם ושיחם של רבותינו הנ"ל זצ"ל, ואף מתבססים בהשקפתם זו על דברי הגר"א בכ"מ, (ומה שאני הסכל ממש לא מבין את הדברים כלל וכלל, אכן לא אקטואלי),
עכ"ז מן הסתם יוסכם, שיתר גדו"י בדרך כלל, לא דיברו ולא התנסחו בצורה כזו ושכעי"ז, לא כן ?
הוגה
 
הודעות: 916
הצטרף: 05/10/11 18:08

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי אוצר החכמה » 24/04/12 11:12

מה שמוזר בעיני שבכל הדיון (מלבד הערה קצרה שלי למעלה) לא נכנסתם בכלל לשאלה ההלכתית של בחוקותיהם
סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
 
הודעות: 8016
הצטרף: 03/05/10 17:49

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » 24/04/12 15:05

1. לכאורה פשיטא שמי שאומר תהילים אין בזה בחוקותיהם אפילו לדעת התוס' וכפי שפסק אדוננו הגר"א, וק"ו לפי הרמב"ם, המהרי"ק השו"ע והרמ"א.
2. עמידה ללא דיבור- לכאורה תלוי במח' הנ"ל -לפי התוס' (אסור) והרמב"ם (מותר), וכפי שכבר כתב רבה של ירושת"ו הגרי"ב ז'ולטי זצ"ל לפני שנים רבות.
3. בקשר לנושא של הערב רב (גלישה מנושא האשכול- אבל אם כבר העירו)- גם בדעת אדוננו הגר"א יש דעות שונות, כמפורסם, ואכמ"ל.
בברכה המשולשת
 
הודעות: 4329
הצטרף: 24/01/12 10:00

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי ברזילי » 24/04/12 15:07

עוד לפני השאלה ההלכתית אם יש כאן חשש בחוקותיהם, יש להעיר שעצם ההנחה המציאותית שיש כאן חוקות איזה שהוא גוי מפוקפקת.
האם מישהו יכול להביא דוגמא לאיזה גוי וממלכה על פני האדמה שנהוגה בינותם צפירת זיכרון דוגמת הנהוג במדינת ישראל?

שמא כוונת האוסרים שעצם העמידה לכבוד (או לזכר) המתים יש בה משום חוקות הגוי, וכבר כתבו כאן לעיל כאילו זה מנהג גרמני ידוע. להד"ם.
עמידה לכבוד לאו מינייהו גמרינן. ומ"מ כמדומה שהפעם הראשונה שהנהיגו עמידת דומיה לזכר נופלים בקרב היתה כחלק מטקסי יום שביתת
הנשק לסיום מלחה"ע הראשונה. לא ברור מי הראשון שנהג כך (יש סתירה בין מקורות שונים בענין זה), אך אין שום רמז לרקע דתי (או אפילו תרבותי-נוצרי)
כלשהו למנהג.

עכ"פ, לענין עמידה לכבוד המתים אציין לפרוטוקול מועצת גדולי התורה תשי"ז (הראוני לפני שנים רבות בספר "בית גור") - הישיבה נפתחה
בהזכרת שנים מן החברים שנפטרו מאז הישיבה הקודמת, ואחד הנוכחים הציע לכבד את זכרם. הנוכחים קמו. בין הנוכחים, הגר"ז סורוצקין,
הגרא"י פינקל, הגר"ח סרנא, האדמו"ר מגור.

לולי דמסתפינא הוו"א שהדנים בזה מצד חוקות הגוי חוששים בעיקר שלא לילך בחוקות הגוי היושב בציון, שנא' וראה כי עמך הגוי הזה. על זה באמת
יש לדון מבחינה הלכתית, אם גם זה נכלל בלאו.
ברזילי
 
הודעות: 1852
הצטרף: 13/09/10 08:23

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי ידידיה » 24/04/12 18:59

צריך להביא בחשבון גם את 'ואהבת' ואת 'לא תענון' (שנסוב על כל האומללים, ראה רש"י').

מחנכי בחיידר תורת אמת הבני ברקי הרב חנוך סגל הי"ד, אשר היה דר ברחוב חזו"א המרכזי בעיר, סיפר לנו ערב יום הזכרון על שכנתו אשר ל"ע שכלה בן ביו"כ,
והיו אנשי ב"ב וילדיה המהלכים בצפירה כנועצים חרב בלבה,
מפני שראתה זאת כזלזול, וההסברים הועילו מעט מאד להרגיעה.

בזכות הרב סגל הי"ד היינו נמנעים ממעמד ההליכה בצפירה שהיה נהוג אז בב"ב האנטי ציונית של הימים ההם.
אציין, שמעבר לפרט זה, לא נמנענו מאף אחד מגינוני ה"משטרה ציוייניס" על כל ניידת,
ומדפיקות על הבימה בפא"י "לא לשכוח יעלה ויבוא" ביום הע"צ.


עניין הצפירה היה פשוט, מידות, מידות, ותוירה.
ידידיה
 
הודעות: 336
הצטרף: 02/08/11 16:15

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי אדג » 24/04/12 20:24

מקור המנהג במקור הוא מה שהיו מצלצלים בפעמוניהם. כשהגיע הקידמה וכו' החליטו לשנות לצפירה, דמינכר טפי. ועתה, שבו על הראשונות לצלצל בפעמוניהם. ועדיין נשאר כן במלטה, אך ודאי ששורש המנהג לעמוד הוא מחוקותיהם. ושורשו ממנהג ה"קוויקרים" (מין ע"ז שלהם, חלק מה"פורטסטנטים", כידוע), וטעמם שבדיבור - איזה שיהיה - הרי מוגבל לשפה ולתוכן הדברים. משא"כ כשעומד ושותק. ודבר זה הוא ממנהגי דתם וע"ז שלהם. ומשם נמשך ונשתלשל כנ"ל.

רק מעתה יש לדון, אם אמרינן בכה"ג (ששורש המנהג הוא מע"ז, ומעתה ואילך אינו נוהגת בכה"ג) איסור "ובחוקותיהם".
אדג
 
הודעות: 1468
הצטרף: 13/05/10 11:11
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי ברזילי » 24/04/12 20:48

פעמוני הכנסיות שימשו לסמן דקת דומיה לזכר המתים? יש לך איזה מקור?
אין ספק כי השתמשו בפעמונים כדי להודיע הודעות שונות ולסמן זמנים שונים. בכלל, ברוב העיירות באירופה של ימה"ב השעון העיקרי בעיר היה זה של הכנסיה, המצלצל מדי שעה וכדו'. האם משום כך יבוא מאן דהוא לאסור כל השמעת קול לסימן לציבור? לא ראיתי שחששו לאיסור זה בצופרי השבת דרך משל, ולא בשעוני קיר הדומים טפי לשעוני הכנסיה. מה עוד שבהשמעת קול לשם הודעות לקהל י"ל שלאו מינייהו גמרינן כי כבר מצאנו כעין זה בחצוצרות.

לענין השתיקה אצל הקוויקרים, אף לזה אין קשר כמדומני לענין זכר המתים. הם שותקים כחלק מפולחנם באופן כללי, כפי שביארת בטוטו"ד. ושוב, האם יש מי שירצה לאסור משום כך עמידה בשתיקה לכל מטרה שהיא?
עמידה בשתיקה לזכר המתים הונהגה לראשונה (למיטב ידיעתי) אחרי מלחה"ע הראשונה, ללא שום קשר לקוויקרים (אם כי ייתכן מאד כי ההגיון מאחורי הנוהג הוא כמו שאמרת, שדברים שאין לבטא במילים מבטאים בשתיקה, וכמדומה שאף רעיון זה יש למצוא במקורותינו).
ברזילי
 
הודעות: 1852
הצטרף: 13/09/10 08:23

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » 25/04/12 10:13

לכבוד יום העצמאות- הקפצה...
viewtopic.php?f=7&t=4728&hilit=%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9C#p37012
ישראל הר כסף
 
הודעות: 887
הצטרף: 23/05/10 21:47
מיקום: ברכפלד

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי מראה כהנים » 25/04/12 11:11

בדרך נראה ואפשר - אם רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א היה חי עמנו, הוא היה אומר לריבונו של עולם; ראה, כמה אנשים נסעו בכבישי הארץ ולא עמדו בזמן הצפירה (באוטו בכביש בין-עירוני, גם לחילוני אין בעיה להמשיך לנסוע, אף אחד לא יידע מה הוא עשה...) כלומר, גם את ה'דת החילונית' הם אינם מקיימים. אבא שבשמים, רחם על כולנו, גלה כבוד מלכותך והופע והנשא עלינו לעיני כל חי'.
מראה כהנים
 
הודעות: 47
הצטרף: 20/09/11 20:57

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי לייטנר » 25/04/12 18:34

בדרך נראה ואפשר - אם רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א היה חי עמנו, הוא היה אומר לריבונו של עולם; ראה, כמה אנשים מקפידים שלא להצטרף לכלל ישראל ברגע מסוים משום חשש מופרך של 'ובחוקותיהם', אבל אין להם בעיה להלבין פני חבריהם ברבים, לומר עליהם לשון הרע וכו'. אשריהם ישראל כמה מקפידים הם על עברות שבין אדם למקום, וכמה עוד יש להם להקפיד על עברות שבין אדם לחברו. אבא שבשמים, רחם על כולנו, גלה כבוד מלכותך והופע והנשא עלינו לעיני כל חי'.
לייטנר
 
הודעות: 2276
הצטרף: 14/08/11 21:42

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי הוגה » 25/04/12 19:25

לייטנר, שמתי לב שאתה ממש אוהב לכתוב באופן שעלול להרגיז את החברים כאן..
חג שמח
הוגה
 
הודעות: 916
הצטרף: 05/10/11 18:08

עמידה בשעת הצפירה ויום הזכרון לנרצחי האינקווזיציה

הודעהעל ידי מראה כהנים » 25/04/12 20:26

לייטנר היקר, לעונג עבורי בהעתקת הודעתי כמודל ו'הלבשת' דברים אחרים עליה...
אולם מה אעשה ורבי לוי יצחק מברדיטשוב ראה עצמו כסניגור ולא כקטיגור.

אגב, כל אחד בונה לעצמו במה עליה הוא עומד וצועק על כל מי שלא דומה לו 'מדוע אתה לא משלב עמי זרועות?' 'בוא נתאחד למען מטרה משותפת' והיא?

מעניין לעניין ושלא באותו עניין ישנם אנשים (אם אפשר לקרוא להם כך) שמתלוננים בשנים האחרונות מדוע מקדישים יותר מידי תשומת לב ל'יום הזכרון והגבורה', יותר מיום הזכרון לחללי מערכות ישראל, הכבאים, הסוהרים ועוד...
אני בשעתו הגשתי בקשה לוועדה הקובעת ימי חג/אבל לאומיים ובקשתי שיקבעו יום זכרון לחללי האינקווזיציה הארורה. אחד מחברי הוועדה עמו עמדתי בקשר אמר לי; 'חבל על זמנך, רוב הנרצחים היו ספרדים, אין סיכוי לקדם הצעה כזו'. אמר ולא יסף. אני את הצעתי משכתי.
מראה כהנים
 
הודעות: 47
הצטרף: 20/09/11 20:57

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי חכם באשי » 25/04/12 20:28

ומה עם נרצחי ת"ח-ות"ט. שם היו כל הנרצחים אשכנזיים...
חכם באשי
 
הודעות: 8538
הצטרף: 06/05/10 02:05

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי איסתרא בלגינא » 25/04/12 20:29

חכם באשי כתב:ומה עם נרצחי ת"ח-ות"ט. שם היו כל הנרצחים אשכנזיים...

היו כולם חרדים...
איסתרא בלגינא
 
הודעות: 442
הצטרף: 07/05/10 11:12

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי חכם באשי » 25/04/12 20:39

אה, צודק...
נו, אם כך, גם האינקווזיציה נועדה נגד החרדים. סיבה נוספת שלא לעשות 'יום הזכרון לחללי האינקווזיציה'..
חכם באשי
 
הודעות: 8538
הצטרף: 06/05/10 02:05

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי הוגה » 25/04/12 20:42

לא קצת צורם לך הדבקת התואר 'חרדים' ליהודי ספרד בזמן הגירוש..?
הוגה
 
הודעות: 916
הצטרף: 05/10/11 18:08

Re: עמידה בשעת הצפירה ויום הזכרון לנרצחי האינקווזיציה

הודעהעל ידי לייטנר » 26/04/12 09:39

מראה כהנים כתב:לייטנר היקר, לעונג עבורי בהעתקת הודעתי כמודל ו'הלבשת' דברים אחרים עליה...
אולם מה אעשה ורבי לוי יצחק מברדיטשוב ראה עצמו כסניגור ולא כקטיגור.אז מדוע אתה משתדל להקטרג על עם ישראל בגלמך עצמך כרבי לוי יצחק?!
לייטנר
 
הודעות: 2276
הצטרף: 14/08/11 21:42

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי ישיבישקייט » 29/04/12 10:28

ראיון משנת תשס"ח.

ירון דקל: שלום לעתונאי אמנון לוי
אמנון לוי: שלום ירון
ירון דקל: "אנחנו נדבר על מגזר אחד שתמיד מצולם בטלויזיה כמי שאיננו מכבד את ה'צפירה' וזה המגזר החרדי"...
אמנון לוי: "נכון, והאמת היא שאני כבר הרבה שנים רוצה לדבר על זה ואפילו בחריפות כי בעיני זו דוגמא להסתה בוטה ומכוערת נגד החרדים, בענין הזה".
המראיין: "מדוע"?
אמנון לוי: תראה "באמת כל שנה מצלמים את החרדים בבני ברק ובירושלים שהם לא עומדים בצפירה ביום הזכרון לחללי צה"ל. וזה מכוער, למה? כי קודם לא במקרה בוחרים, את יום הזכרון לחללי צה"ל כדי לצלם אותם שם. אבל, הם גם לא עומדים ביום הזכרון לשואה שחל בדיוק שבוע לפני כן. גם שבוע שעבר, בצפירה ליום הזכרון לשואה, חרדים לא עמדו. החרדים היותר בא נגיד אדוקים, חלק מהחרדים אגב כן עומדים, חלקם הגדול קשה להם עם הצפירה. והם לא עומדים גם ביום השואה, עכשיו אתה אומר, ביום השואה זה לא חללי צה"ל שהם מואשמים בנכור אליהם...זה אבא שלהם, זה אמא שלהם, חסידויות שלמות נשרפו בשואה. הרי אי אפשר להגיד שהשואה לא מענינת את החרדים? אז, אולי הסבה היא בכלל לא ענין של כבוד וזכרון ויש פה הסתה"?
המראיין: "הסתה של מי, של הצבור החילוני נגד החרדים"?
אמנון לוי: כן כן "יש פה כפיה חילונית"...
המראיין: "ומה עם לכבד את רגשותינו שלנו החילונים העומדים דום"?
אמנון לוי: "אז בא נדבר על זה רגע, אתה יודע כל כך הרבה אנחנו החילונים אוהבים להגיד שישי כפיה דתית, הנה מקרה מובהק של כפיה חילונית. כי יהודי דתי, יהודי חרדי, בכל אורחותיו רוצה להבדיל את עצמו מדרך של גוים וללכת בדרך שלו שהיא על פי קוד של ההלכה, של התנהגות יהודית. בשביל יהודי דתי לכבד מת זה על ידי שאתה אומר עליו 'קדיש' אתה אומר עליו 'קל מלא רחמים'. יש איזשהוא קוד התנהגותי מאד ברור. צפירה, פרחים זר עם סרט שחור זה לא בקוד התנהגות שלהם"...
המראיין: " מאה אחוז, ומה עם לכבד את הרוב החילוני, או דתיים אחרים שמכבדים את חללי צה"ל בצפירת דומיה?
אמנון לוי: "אז בא אני אשאל אותך - נניח שמחר ש"ס עולה לשלטון, או מפלגה חרדית יותר קצונית מש"ס והיא אומרת אנחנו רוצים לכבד את זכר חללי צה"ל אבל בדרכנו. אשר על כן, בשעה 11 ביום הזכרון אין צפירה וכולם, כולל אתה, ירון דקל החילוני, חיבים לבוא לבית כנסת ולהגיד קדיש לזכרם של הנופלים"...
ירון דקל: "אז אנחנו, נגיד לא, לא יעלה על הדעת"!
אמנון לוי: "זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה ירון. אנחנו דורשים היום יותר מדי. למה שלא נכבד, אתה יודע, גם להם יש נופלים גם להם יש מתים, מדוע שלא כל אחד בדרכו יכבד את המתים האלה. זה בכלל לא קשור לזלזול בזכר החללים. זה מכוער להגיד את זה! זה הסתה! כי יודעים את זה, מי שקצת בקי בהלכות החברה החרדית יודע את זה. אין לזה שום קשר לכבוד לנופלים".
המראיין: "אני חייב לומר לך שדברים כאלה אני לא זוכר ששמעתי, בודאי לא מפי איש חילוני. זה דברים שנשמעים בדר"כ מפי הדוברים המובהקים של הצבור החרדי, אבל מפי עתונאי חילוני, או חילוני בכלל, לא שמענו"...
אמנון לוי: "תראה, צריך קצת להכיר את החרדים, באמת קצת, כדי להבין שה לא הענין. בשנים האחרונות, הגל הפטריוטי הלאומי שוטף את החרדים באופן שהרבנים שלהם רואים בזה איום. כל הענין של להגיד נכור לחללים ובגלל שהם לא משרתים בצבא אז לכן לא אכפת להם מאלה שמתו, זה כל כך 'נמוך', זה כל כך נלוז"...
המראיין: "אין בזה שום אמת"
אמנון לוי: "אין בזה שום אמת. אבל יש בזה אמת אחת אחרת נורא גדולה , החוסר סובלנות שלנו, אתה יודע אני רואה את זה בצפירה...".
ישיבישקייט
 
הודעות: 184
הצטרף: 16/11/11 16:05

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי אב-י » 29/04/12 20:59

שמעתי שאומרים בשם הג"ר אשר וייס שליט"א, שבזמן הצפירה הוא עת רצון גדול מאוד מכיון שמדינה שלימה אינה מדברת לשה"ר ואינה אוכלת טריפות ונבילות ואינה עושה עבירות וכו' וכו'. ונראה להוסיף עפי"ז, שבזמן הזה יבקש כל אחד בקשות כי הוא עת רצון גדול.
אב-י
 
הודעות: 99
הצטרף: 18/12/11 21:04

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי יאיר » 29/04/12 23:09

יאיר כתב:[אך אם זה איסור "ובחוקותיהם" מה כ"כ הרווחנו? (אדרבה, כולם חוטאים ביחד)].
יאיר
 
הודעות: 7813
הצטרף: 23/05/10 23:54

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי שבטיישראל » 30/04/12 02:49

אב-י כתב:שמעתי שאומרים בשם הג"ר אשר וייס שליט"א, שבזמן הצפירה הוא עת רצון גדול מאוד מכיון שמדינה שלימה אינה מדברת לשה"ר ואינה אוכלת טריפות ונבילות ואינה עושה עבירות וכו' וכו'. ונראה להוסיף עפי"ז, שבזמן הזה יבקש כל אחד בקשות כי הוא עת רצון גדול.


עוד מעט יהי' מבצע חדש מבית "קופת העיר" שגדולי הדור יתפללו עליך בעת הצפירה ....
שבטיישראל
 
הודעות: 1310
הצטרף: 05/07/10 00:37

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי לייטנר » 30/04/12 16:54

שבטיישראל כתב:
אב-י כתב:שמעתי שאומרים בשם הג"ר אשר וייס שליט"א, שבזמן הצפירה הוא עת רצון גדול מאוד מכיון שמדינה שלימה אינה מדברת לשה"ר ואינה אוכלת טריפות ונבילות ואינה עושה עבירות וכו' וכו'. ונראה להוסיף עפי"ז, שבזמן הזה יבקש כל אחד בקשות כי הוא עת רצון גדול.


עוד מעט יהי' מבצע חדש מבית "קופת העיר" שגדולי הדור יתפללו עליך בעת הצפירה ....


עם כל הסגולות מבית היוצר של קופת העיר ושות', זה בכלל לא נשמע רע.
לייטנר
 
הודעות: 2276
הצטרף: 14/08/11 21:42

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי נשמה יהודית » 30/04/12 18:06

ישראל הר כסף כתב:נראה לי חרפה שמישהו בכלל מתייחס ברצינות לעם החילוני.
[/size]


אם הנידון היה למצוא חן בעיניהם - הצדק היה אתך.
אם הנידון הוא לחשוב על דברים שעלולים לפגוע בהם, ו/או לגרום להם להרגיש ניכור מצד יהודים שומרי תורה ומצוות, הרי שחרפה היא שלא להתייחס לכך ברצינות.
אצל הקב"ה אין "עם חרדי" "עם חילוני".
תרצה או לא, זה העם שלך.
(ואולי, אם היית נולד שם, היית נראה היום בדיוק כמוהם. לכל אחד תפקידו שלו בעולם. ואף אם איננו יודעים מדוע השם מוליד נשמות יהודיות בסביבה רחוקה כל כך ממנו, הרי שהוא לא עושה זאת בטעות, וזה רצונו.)
נשמה יהודית
 
הודעות: 5
הצטרף: 30/04/12 17:45

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי מראה כהנים » 05/04/13 02:15

בהתקרב יום הזכרון...
מראה כהנים
 
הודעות: 47
הצטרף: 20/09/11 20:57

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

הודעהעל ידי אדם פשוט » 05/04/13 03:34

הרב פינטו אמר לעמוד ולומר תהילים. שיהא בריא...
אדם פשוט
 
הודעות: 99
הצטרף: 05/04/13 01:49
מיקום: ירושלים


הקודם

חזור אל בית המדרש

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Baidu [Spider], מאיר סובל ו 4 אורחים