מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 64 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהושע100
א' מאי 10, 2020 3:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה חבירו שלא כדין
תגובות: 23
צפיות: 1495

Re: ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה חבירו שלא כדין

סיפר לי פעם ראש הישיבה בה אני לומד כי פ"א בשעה שהלך ברחוב ראה אדם אחד תופס בחוזקה ובצעקות בזרוע של אישה. ובתמימות הוא ניגש אליו אליו וניסה לשכנעו שירגע. אמר לו הברנש: זאת אשתי! אמר לו הרב: אז מה? נענה הברנש: אבל מגיע לה! ניסה הרב ואמר לו: אולי בכל זאת? אלא שהברנש כבר הרים עליו את אגרופיו וכמעט ...
על ידי יהושע100
ד' אפריל 22, 2020 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדיש וקדושה ליחיד - מקורות בגאונים וראשונים
תגובות: 11
צפיות: 298

Re: קדיש וקדושה ליחיד - מקורות בגאונים וראשונים

ר' שלחן ערוך המקוצר של הרב יצחק רצאבי חלק א סימן יא סעיף יז מנהג יהודי תימן בזה (נוסח ל'ברכו' ולקדיש תתקבל).

אין לי אפשרות להעלות כרגע. מי שיוכל תע"ב.
על ידי יהושע100
ג' אפריל 21, 2020 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש אדם של צורה במקום שנמצאים בו הנשיא והראב"ד
תגובות: 9
צפיות: 212

Re: חיפוש אדם של צורה במקום שנמצא בו הנשיא והראב"ד

ולטעמיך למה לא אמר 'ואח"כ עומד הנשיא או האב"ד ואומר דברי כיבושין'? היינו הך. לא הארכתי במילים. אלא צ"ל שדברי הכיבושים נאמרים גם להם וכמ"ש שנותנים בראשיהם אפר כדי שיכלמו וישובו וע' ערוה"ש שכ' דיתביישו קאי על הנשיא והאב"ד 'דעל גדולי הדור לסבול עוונות הדור על שלא הספיק זכ...
על ידי יהושע100
ג' אפריל 21, 2020 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש אדם של צורה במקום שנמצאים בו הנשיא והראב"ד
תגובות: 9
צפיות: 212

Re: חיפוש אדם של צורה במקום שנמצא בו הנשיא והראב"ד

ולטעמיך למה לא אמר 'ואח"כ עומד הנשיא או האב"ד ואומר דברי כיבושין'?
אלא צ"ל שדברי הכיבושים נאמרים גם להם וכמ"ש שנותנים בראשיהם אפר כדי שיכלמו וישובו וע' ערוה"ש שכ' דיתביישו קאי על הנשיא והאב"ד 'דעל גדולי הדור לסבול עוונות הדור על שלא הספיק זכותם לעצור בעד הרעה'
על ידי יהושע100
א' אפריל 19, 2020 12:49 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבת אצל קצירת העומר - הותרה או דחויה
תגובות: 0
צפיות: 250

שבת אצל קצירת העומר - הותרה או דחויה

במשנה מנחות (סג:) מבואר דנחלקו ר' חנינא סגן הכהנים וחכמים בדין קצירת העומר בשבת דר"ח סבר דנקצר בכהן אחד ובמגל אחד ובקופה אחת וחכמים סוברים דנקצר בשלושה כהנים שלושה מגלים ושלוש קופות כביום חול לפרסם הדבר מפני הבייתוסים. והוקשה לי דאם כי קצירת העומר דוחה שבת אך מנ"ל דפרסום קצירת העומר דוחה ש...
על ידי יהושע100
ב' אפריל 13, 2020 12:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הראשון לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל
תגובות: 65
צפיות: 3152

Re: הראשון לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל

נהפך לאבל חגנו. במשך שנים רבות היה הרב זצ"ל מגיע לישיבתנו הק', שהיתה אז בסמוך ונראה ללשכתו בבית וגן, לתת שיעור בעשרת ימי תשובה. ראש הישיבה היה יוצא לקראתו לרחוב לקבל את פניו לכבוד התורה. מכח הסמיכות הנ"ל הגעתי אליו כו"כ פעמים לבירורי הלכה. זכיתי וברכני ביום חופתי והתכבדתי גם להיות אצל...
על ידי יהושע100
ג' אפריל 07, 2020 12:54 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קבצים של שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה
תגובות: 75
צפיות: 4331

Re: קבצים של שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

התלבטתי רבות האם במקום חשוב ונכבד זה ראוי להעלות 'פסק' חדש מאת בעל הספר הנודע בענייני גיור 'זרע ישראל' על טבילה בבריכה לנשים (אכן לבושתי וכלימתי איני צוחק) בימים אלו. מכיוון שמן הסתם יעלה פה כבר בלעדי אמרתי ישוטטו רבים ותרבה אנחה. בשולי הדברים אוסיף שאני הק' תמה מאוד על הצטברות הסכמות לדברים מוזרים ...
על ידי יהושע100
ג' מרץ 31, 2020 1:02 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קבצים של שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה
תגובות: 75
צפיות: 4331

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פסקי דין מהרב אבישי נתן מייטליס בנוגע לשכירות מטפלת וכיוב שהתבטלה בגלל המצב.
על ידי יהושע100
א' מרץ 29, 2020 4:52 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 190
צפיות: 15603

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא

תפילת רבים לרפואת מו"ר הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא, בתוך שאר חולי ישראל, תערך היום בשעה 18:15 בכל אתר ואתר, במניינים הקבועים של ימים אלו (בהקפדה על הוראות הבריאות במדויק), וכל אחד בביתו.
על ידי יהושע100
ב' ינואר 06, 2020 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 1038

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

על פניו, יש לדון שהשאלה לא מתחילה למ"ד דל"א חנ"נ בשאר איסורים.
על ידי יהושע100
א' דצמבר 22, 2019 8:38 pm
פורום: חנוכה
נושא: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים
תגובות: 16
צפיות: 1504

Re: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים

תודה לכל העונים. אח"כ ראיתי שמפורש כך בר"ש קלוגר על השו"ע בסי' תרע. ובגליוני השס (כמו שציין הרב דרומי ותש"ח לו). אלא שאני הקטן טעיתי בסגנון דבריו של הגרש"י זוין ואכן בהמשך הדברים מצוין בהערה מקור משו"ת כנף רננה שם הביא סברה זו משם שו"ת מראה יחזקאל וחלק ע"ז והד...
על ידי יהושע100
ש' דצמבר 21, 2019 9:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים
תגובות: 16
צפיות: 1504

Re: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים

עושה חדשות כתב:
טומאה הותרה בחינוך.png

יישכ
על ידי יהושע100
ש' דצמבר 21, 2019 8:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים
תגובות: 16
צפיות: 1504

Re: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים

ראיתי השבת שהרב זוין (מועדים בהלכה) כ' לתרץ שהא דטומאה הותרה בציבור לא נאמר בתחילת עבודה ומכיוון שחנכו את המזבח דהיינו התחילו את העבודה מחדש לאחר שהשבתה ע"י היוונים, היו חייבים שמן טהור. סמך לזה הוא מביא מדברי דעת זקנים מבעלי התוס' על שעיר החטאת שנשרף בימי המילואים ולא נאכל משום ששם הייתה תחילת...
על ידי יהושע100
ב' דצמבר 09, 2019 9:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: קטלוג יריד החסידות
תגובות: 54
צפיות: 8481

Re: קטלוג יריד החסידות

פעם הוציאו את כל שו"ע הרב בכרך אחד עבה. עדיין מוכרים כזה דבר? בקטלוג אין.
על ידי יהושע100
ו' דצמבר 06, 2019 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הבדיקות בז"נ
תגובות: 9
צפיות: 580

Re: זמן הבדיקות בז"נ

מחל' רש"י ותוס' פסחים פ"א. אי בדיקת לילה מהני או לא. וע' רמ"א יו"ד סי' קצו ס"ד שכ' "והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר ובדיעבד מהני אפי' לאור הנר" ודבריו קאי אדברי השו"ע על זמן הבדיקות (דהיינו באילו ימים חייבת לבדוק עכ"פ בדיעבד), ולא מסתבר שמדבר על אופן ...
על ידי יהושע100
ד' נובמבר 20, 2019 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 890

Re: קביעת יהדות של תורמת ביצית

אמת. רק אמרתי שניכר שאין זה פסק 'הלכתי' אלא קריאה (או ניסיון לחייב) למדינה לבצע את התהליך בצורה יותר טובה וכשרה מלכתחילה.
על ידי יהושע100
ד' נובמבר 20, 2019 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 890

קביעת יהדות של תורמת ביצית

פורסם היום פס"ד של ביה"ד בבאר שבע בו התבקש ע"י אשה שילדה באמצעות תרומת ביצית לקבוע כי בנה הינו יהודי ע"מ שיוכל להינשא כדמו"י. בקיצור נמרץ נאמר כי ביה"ד חייב את המדינה לקיים בירור יהדות לכל תורמת ביצית ולא לסמוך על הרישום במשרד הפנים כי הינה בת לאום "יהודי". יש...
על ידי יהושע100
ד' נובמבר 20, 2019 7:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 5702

Re: עבדות ומוסר ביהדות

גביר כתב:אגרות הראי"ה איגרת פט, מעמ' צה ואילך

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?103060


ר' גם בעין אי"ה ברכות חלק א עמ' 74-75
על ידי יהושע100
א' אוקטובר 06, 2019 8:35 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 888

Re: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

וכל החיים יודוך סלה, הכוונה על אומות העולם? הם מתכוננים להודות? אולי זו באמת השאלה העיקרית. מי הם 'וכל החיים'. מדוע לא גם אומות העולם? אותו ת"ח הסביר זאת 'כל החיים' - דהיינו גם האומות יהללו את הא-ל שהוא ישועת ועזרת ישראל (- ישועתנו ועזרתנו סלה) ע"ד הפס' הללו את ה' כל גויים וכו' כי גבר עלי...
על ידי יהושע100
ש' אוקטובר 05, 2019 9:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 888

Re: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

ההוספה "אבינו מלכינו זכור רחמיך וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך" נמשכת אחרי "הטוב כי לא כלו רחמיך ". עם הזמן הושמטה הרישא אצל האשכנזים (אולי בעקבות הרחבתה לנוסח הנאמר בר"ה ויו"כ) ולכן כבר לא מובן הקשר שלה לברכה. לא עונה כ"כ. לא מסתבר שרק בגלל 'סמנטיקה' של מילה הוכנ...
על ידי יהושע100
ש' אוקטובר 05, 2019 8:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 888

תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

שבוע טוב לחו"ר אתרא הדין. שמעתי השבת מת"ח חשוב שתמה על מיקום תוספת 'וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך ' בהיות שהיא חותמת את הברכה היחידה בתפילת שמונה עשרה בה מתפללים גם על תיקון אומות העולם "ועל כולם וכו' וכל החיים יודוך סלה' ולכא' היה מתאים להיות כאן את ההוספה' מי כמוך... זוכר יצוריו וכ...
על ידי יהושע100
ה' אוקטובר 03, 2019 9:08 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הדר אחד לכולם? או כל אחד וההדר שלו?
תגובות: 11
צפיות: 1293

Re: הדר אחד לכולם? או כל אחד וההדר שלו?

שמעתי מאחד מתלמידי הגר"י גנס שמשמש כמו"צ שאחד ביקש מהגר"י להשוות בין שני אתרוגים. ענה לו הגר"י שניהם מהודרים. מה יפה יותר? תשאל את אשתך...
על ידי יהושע100
ו' ספטמבר 20, 2019 4:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מילי מעלייתא בפרשת כי תבוא
תגובות: 5
צפיות: 718

Re: מילי מעלייתא בפרשת כי תבוא

בני היקר שיחי' נשאל בת"ת מדוע בברכה שבפס' י"ג נאמר "והיית רק למעלה" ואילו בקללה נאמר "הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה" והלא מידה טובה מרובה ממידת פורענות?
על ידי יהושע100
ב' יולי 29, 2019 8:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 4234

הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל בעל הספר 'דברי סופרים' וחבר הבד" ץ של 'שארית' נפטר אמש לאחר מחלה קשה.
מכיוון שנפטר בחו"ל הלווייתו תתקיים ככה"נ מחר.
על ידי יהושע100
ד' יולי 24, 2019 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 41
צפיות: 3962

Re: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו

לאחר הכתיבה הזכירוני כי נכתב ד"ז כבר. וכשהסתכלתי ראיתי שאכן יהודי אחד המכונה יהושע100 כבר כתב זאת...
על ידי יהושע100
ד' יוני 19, 2019 11:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2887

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

אוצר החכמה כתב:זה סברא רק בעשין? כי בלאוין מצאנו לאוין בשקצים ורמשים אע"פ שנפשו של אדם קצה בהם.


הלא ע"ז נאמר רצה הקבה לזכות את ישראל. אם כך, זה חוץ לחשבון. ואחר שציווה כבר את הגברים בפריה ורביה הרי כבר זיכה אותנו כבר במצוות.
על ידי יהושע100
ד' יוני 19, 2019 11:09 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2887

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

עכ"פ, לבד משיחת הרבי נבג"מ, לא נמצא מקור?
(פשוט אני מגיה/עורך ספר לפני יציאה לאור והוזכרה שם סברא זו, דפטורה משום שטבעה כבר מכריחה לזה, והייתי שמח אם יחכימונו על מקור)
אם ירצו החברים להמשיך ולהתדיין במה שכבר יצא מתחום זה, ה"ז ברשותם אלא שאז צריך לשנות את הכותרת של האשכול.
על ידי יהושע100
ד' יוני 19, 2019 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל
תגובות: 19
צפיות: 1577

Re: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל

בפניני הלכה העם והארץ עמ' 198 כתב שיש מפקפקים (ביניהם רא"א שפירא) בשמועה זו בשם הרצי"ה. זו אינה "שמועה". שחור על גבי לבן בשיחות הרצי"ה, אף שלא נכתבו על ידו, מ"מ הכל מוקלט. לגבי הטענה שהר הבית כיום לא בשליטתנו, כתבתי שידעתי שיתווכחו עימי, אך מבחינה היסטורית, הר הבית הוע...
על ידי יהושע100
ד' יוני 19, 2019 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל
תגובות: 19
צפיות: 1577

Re: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל

מפורסמת שיטת הרצי''ה קוק זצ"ל בעניין שאין לקרוע היום על ראיית מקום המקדש (כמב' בשיחות הרצי"ה בכ"מ וכ"כ בשו"ת בית מרדכי סי' לג) מכיוון שביאור דברי חז"ל "בחורבנן" היינו בשליטת גויים כמבו' בב"י או"ח תקסא שכן עיקר. ועתה מקום המקדש תחת שלטון ישראל (ונא לא...
על ידי יהושע100
ג' יוני 18, 2019 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 207
צפיות: 39216

Re: קול התור

אאל"ט ישנו מכתב של הגרי"מ חרל"פ שנדפס בתחילת הספר דורש לציון (של משפחת ריבלין) שם הוא כותב כי מקובל בידו בזקני ירושלים כי רצון הגר"א לעלות לא"י הינה מפני מחלוקת החסידים והמתנגדים ורצה לייסד כאן את הישוב על מנת שתבנה הארץ ותבוא הגאולה וזה יפתור את המחלוקות או משהו כעי"ז....
על ידי יהושע100
ג' יוני 18, 2019 4:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2887

חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

שמועה שמעתי זה זמן זמנים טובא, מכו"כ אנשים/ת"ח שטעם פטור אשה מפריה ורביה הוא משום שטבע האשה להשתוקק לילדים, ואין דרך התורה (או אין צורך), לצוות על משהו שכבר מוטבע בטבע האדם. ובצאתי לחפש"י לא מצאתי מקור לזה, כ"א במשך חכמה בבראשית פ"ט פס' ז שיש קצת משמעות כזאת אך יש להסתפק בכו...
על ידי יהושע100
ג' מאי 07, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה יש בזמנינו איסור בבליעת כלים
תגובות: 24
צפיות: 1856

Re: למה יש בזמנינו איסור בבליעת כלים

בספר אור ההלכה סו"ס צט (עמ' קלח-קלט ובהמשך הספר בעמ' שטז) כ' ב' הגר"י יוסף שאפשר לצרף סברא זו לסניף במקום שצריך ליבון חמור ואי אפשר, דליסגי בליבון קל.
על ידי יהושע100
ג' אפריל 30, 2019 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 70
צפיות: 2331

Re: כריעה לצדדים בקדושה באמירת וקרא זה אל זה - מקור

מעניין לעניין סמוך... מנהג רווח בעזרת הנשים (בררו ושמעו) - לכרוע ב"ברוך כבוד ה' ממקומו", כמו בברכו. חלק מהנשים מופתעות לשמוע שבעזרת הגברים לא עושים כך... הרי כשכורעים לא רואים מה קורה. אבל פעם ראיתי שיש לזה מקור - אולי אפילו מהמהרי"ל. האם ידוע משהו בעניין? מכיוון שהוקפץ האשכול וראיתי...
על ידי יהושע100
ה' אפריל 18, 2019 2:22 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 58
צפיות: 11453

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

מזוית אחרת -
מסתמא יש ביקורת כלשהי על אלו ספרים נכנסים לאוצר ואלו לא (וזה עוד קודם למהדורות השונות של בני תורה ועוד ועוד).
האם אין הבאת הדברים מוזילה מערכו של האוצר כמקום רציני או שמא הספר בכללו טוב אלא שהתשתרבב גם "המנהג הקדוש" הלה בטעות ויותר טוב היה שישמר במסורת ליודעי ח"ן.
על ידי יהושע100
ו' אפריל 12, 2019 10:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 2066

Re: טומאה היא מציאות?

לא יודע אם הוזכר בכל המ"מ הנ"ל אבל מדברי רמ"א ביו" ד סו"ס שעב גבי כהן שישן באוהל שהמת שם, משמע שהיא מציאות, שהרי אם נאמר שישן פטור מהמצוות (או לפחות אנוס וגם בזה יש להאריך) וטומאה הינה דין, מדוע יש להעירו שיצא?
על ידי יהושע100
ג' מרץ 26, 2019 12:04 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ספרי הרב עוזיאל למסירה
תגובות: 4
צפיות: 934

Re: ספרי הרב עוזיאל למסירה

משיחה עכשיו עם מנהל הוועד לא נשאר כלום
על ידי יהושע100
ד' מרץ 20, 2019 12:09 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לחם משנה כאשר פורס מפה ומקדש
תגובות: 4
צפיות: 590

Re: לחם משנה כאשר פורס מפה ומקדש

משה דוויק כתב:עיין ערוך השולחן אורח חיים רע"א, י"ג.

מחילה מכת"ר אך לא הבנתי. לא מפורש שם, לפחות לדינא דהשו"ע, מה עם לחם משנה, ויותר מפורש שלא עושה המוציא וממילא לא לחם משנה והשאלה עומדת במקומה, איך יתכן לתקן כך שיפסיד לחם משנה שהוא דין בפנ"ע ולא דין של סעודה.
על ידי יהושע100
א' מרץ 17, 2019 11:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם 'דורו' של מרדכי מסרו נפשם?
תגובות: 14
צפיות: 2541

Re: האם 'דורו' של מרדכי מסרו נפשם?

ז"ל רש"י שיר השירים ה, ח השבעתי אתכם - האומות אנשי נבוכדנצר שראיתם בחנניה מישאל ועזריה מוסרים עצמם לכבשן האש ואת דניאל לגוב אריות על עסקי התפלה ואת דורו של מרדכי בימי המן. אם תמצאו את דודי - לעתיד לבא ליום הדין שיבוקש מכם להעיד עלי כענין שנאמר (ישעיה טו) יתנו עידיהן ויצדקו. מה תגידו לו - ...
על ידי יהושע100
א' מרץ 17, 2019 11:11 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לחם משנה כאשר פורס מפה ומקדש
תגובות: 4
צפיות: 590

לחם משנה כאשר פורס מפה ומקדש

לירושלמים שבנינו יש אפשרות לקיים סעודת פורים וסעודת ליל שבת אחת כאשר באמצע פורש מפה ומקדש. הסתפקתי מה עם לחם משנה כאשר עושים כן. הרי ממשיכים אחרי הקידוש את הסעודה כרגיל. וכיצד אם כן אפשרו חז"ל שתתבטל תקנת לחם משנה (כ"ש לשיטות שלחם משנה זה דאורייתא).

עבור לחיפוש מתקדם