החיפוש הניב 78 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מחשבות
ג' ינואר 29, 2019 1:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

טענת הגר"א- א. עלות השחר הוא כשמתחיל להאיר, ולפני"ז אין שום אור. ב. ממילא יוצא שעד עלות השחר 'כל' הכוכבים נראים, שהרי אין אור שיסתיר אותם. ג. מפורש בגמ' שביציאת ג' כוכבים בינונים הוי לילה, ואי"צ לחכות ליציאת כל הכוכבים. ד. א"כ לא יתכן שהאורך בין שקיעה"ח ללילה [הזמן בין כשהש...
על ידי מחשבות
ה' ינואר 24, 2019 2:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אתה רואה אנשים סביבך שלא מבינים את החוצפה בהתבטאות זאת וחושבים זאת להתבטאות רגילה בין החכמים אז מה הבעיה? ואתה שוב מנסה להבהיר עד כמה יש חוצפה בהתבטאות זו, ושוב אני לא מבין ושוב... יש הרבה שינוים בין התבטאות של חכמים לנושא המדובר א. שונה, חכמים בני דור אחד, ושונה, יחיד מול יחיד, ושונה, חכם שזה שיגו...
על ידי מחשבות
ג' ינואר 22, 2019 12:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

נכון. ברור שהוא מתכוון למה שהוא כותב. וכוונתו שלפי תפיסתו המציאות אינה מתאימה עם שיטת ר"ת. חבל לגרור את הויכוח ל'עד כמה אנו מדייקים בדברי הגר"א' בס"ד לומר שהמציאות אינה מתאימה עם שיטת ר"ת מספיק להתבטא ועינינו רואות, וגם אם רצונו להתבטאות במאד חריף עדיין נסבל לומר והחוש מכחישו, א...
על ידי מחשבות
ש' ינואר 19, 2019 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

מענין שבשאר דברים הנוגעים לאיסורי מיתה וכריתות לא מצאנו את התעשייה הזאת להמציא שהאחרונים חולקים על הראשונים ולהביא סיפורים לגבב קולות על גבי קולות וכו'. אבל כאן לגבי שיטת ר"ת חברו להם כמה גורמים עלומים משכילים ופורקי העול שהחליטו להכשיל את כל הציבור באיסור דאורייתא והצילחו להכניס דבריהם בתוך ס...
על ידי מחשבות
ו' ינואר 18, 2019 5:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

בס"ד ומנין לך שלא חזר בו במהד"ב? לפי הסיפור חייבים לומר שבזקנתו הוא החכים יותר וכי לא פשוט שמעשה רב דוחה תשובה מפורשת? במציאות זה יתכן, אבל להלכה לא דוחים תשובה מפורשת מפני מעשה רב, כי לאו מר בר רב אשי חתים עלייהו. לבנות סיפור עסיסי חייב כמה תנאים א. לשום אותו על אדם שתמיד הבין ברור כר&qu...
על ידי מחשבות
ה' ינואר 17, 2019 10:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

בס"ד
ומנין לך שלא חזר בו במהד"ב? לפי הסיפור חייבים לומר שבזקנתו הוא החכים יותר וכי לא פשוט שמעשה רב דוחה תשובה מפורשת?
על ידי מחשבות
ה' ינואר 17, 2019 1:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

אפשר להסביר ולתרץ את קושיתך בהרבה דרכים ראשית צריך אתה להבין שלמזלך הגעת בדור דיעה שבו הופיעו הרבה כוכבים חדשים תרתי משמע וכשתצרף את כולם תראה ותבין שלכל קושיא יש ק"ן תירוצים ובמספר כפול מנהגים ומסורת א. ראשית חייבים לדעת שהראיה לא דומה מדור לדור שבזמן המשנה רועה מסוגל לראות ט"ז מיל ובזמננ...
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 356

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

בס"ד מהלך הלבנה סביב כדור הארץ הוא באליפסה ולכן כשהיא נמצאת בקצוות זמן הילוכה מתארכת וכשהיא עוברת את הקצה והולכת בעיגול הרגיל היא מתקדמת בזמן קצר יותר והיינו דקאמר רבן גמליאל לחכמים (ר"ה כה.)כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה ויתכן שבזה נתקשה משה איך נחשב לדורות מתי ...
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 12:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

א. כוונת הביאור הלכה לכל היותר שאין לסמוך על 13 דקות. הביאור הלכה אומר מפורש את דבריו, ולא כמו שאתה מנסה לשים בפיו כוונתו, כשהוא מדבר על כוכבים הנראים אחר שהכסיף העליון והשוה לתחתון ב. השקיעה עצמה לא ברורה לכן יש להחמיר עוד כמה דקות. בגר"א מבואר ברס"א דכבר הוא משוער בפסחים השיעור דד' מיל ...
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 12:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בס"ד
אתם מתייחסים רק לכותרת אבל בכיתוב התייחסתי לחפץ חיים וכפי הנראה הוא הבין אחרת את הגר"א ואני פשוט רוצה להבין איך הביאור הלכה הבין את הגר"א
על ידי מחשבות
ה' ינואר 10, 2019 1:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני חושב שיש כאן עניין עקרוני שהכותבים צריכים לשים לבם אליו. כאשר אנו באים לטעון שדברים מסויימים לא יצאו מתחת יד מי שמיוחסים לו. והדברים כבר נדפסו מזמן ורבו הגדולים שסברו שהוא כתבם, טיעון זה תלוי בנימוק בו אנו משתמשים. אם אנו טוענים שנתגלה כתב יד חדש ובו אין את הדברים האמורים או שהתגלה מקור סותר או...
על ידי מחשבות
א' ינואר 06, 2019 4:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בסי' תקסב כתב הגר"א "ואף שבתה"א (הרמב"ן בספר תורת האדם אבילות ישנה סי' קה) פי' הירושלמי לענין ב' השקיעות, דת"ק סבר שקיעה ראשונה הוא בה"ש ור' חנינא אמר שקיעה שניה , אין פירושו מכוון דהא אמר כ"ז שפני כו' והוא אחר שקיעה שניה כמ"ש בספ"ב דשבת אלא דהכל קאי על ש...
על ידי מחשבות
ד' ינואר 02, 2019 2:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

הרב מחשבות העניין הולך ונהיה גרוע מרגע לרגע. אם קודם לא קיבלת את זה שהגר"א יכול לחלוק על ראשונים. עתה אתה אומר בערך משהו כזה. זה שהוא חולק על ראשונים אני יודע ואין בזה חידוש אבל הגר"א מתבטא בצורה חצופה. אולי מישהו ימציא תירוץ למה הוא עושה את זה. אני חושב שההתבטאות שלך מאד חצופה. אני דן או...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 31, 2018 2:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

מפורש בזוהר הקדוש פרשת תרומה דף קעא:, 'רוב משריין דככביא ומזלי כלהו נפקין בראשיתא דלילא עד תלת שעתי חסר רביעא, מתמן ולהלאה לא נפקין בר זעירין. ואינון ככביא כלהו לא משמשי לבטלה ולא אתחזון לבטלה, ואית ככביא דקא משמשי כל ליליא בגין לאצמחא ולגדלא כל אינון מלין דאתפקדו עלייהו, ואית ככביא דקא משמשי עד פלג...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 31, 2018 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

נראה לי שיש צורך בהסבר על כוכבים הנראים רק בסוף הנשף כדעת הגאונים וראשונים הנוקטים ה' מיל, והם לא כתבו ש'אין אנו בקיאין בכוכבים'. ההסבר לדעה של ה' מיל, שעולא ורבא בפסחים סוברים שהנשף ה' מיל והגם שאיתותבו מדברי רבי יהודה הסברנו בדברי רש"י, שהתיובתא הוא לא מד' וה' מיל, כי רבי יהודה דיבר בקו המשוה...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 31, 2018 12:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

בקיצור במקום להגיד שאתה רוצה להבין מה אומר הגר"א אתה אומר איך הגר"א מעיז להגיד משהו נגד ראשונים? הוא כנראה יכול להעיז ולומר אע"פ שמלבב ומחשבות חושבים שלא. העניין הוא שאתם שואלים את השאלה הזאת בכל מיני צורות כל הזמן בפורום. וקיבלתם תשובה ברורה מחברי הפורום. אתם יכולים לחשוב שזו לא תשו...
על ידי מחשבות
א' דצמבר 30, 2018 1:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

החוש של כל רואה אומר ששלושה כוכבים בינוניים (ואפילו קטנים רצופים) יוצאים הרבה לפני השקיעה של רבנו תם. מה לא ברור בזה. שאתם החלטתם שבינוניים זה משהו אחר? בס"ד על מי הכוונה "שאתם החלטתם שבינוניים זה משהוא אחר" בשלמא אם קטלא קניא באגמא היה אומר שאין כלל כוכבים לפני ד' מיל עדיין נשמע הטע...
על ידי מחשבות
ש' דצמבר 29, 2018 11:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5029

מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בביאורי הגר"א באו"ח סי' רס"א סעי' ב "וכל זה הוא לשיטת התוס', אבל ליתא דא"כ מע"ה עד הנץ שוה כמן השקיעה עד צאת הכוכבים ובאמת אינו כן כמ"ש לעיל והחוש מכחיש לכל רואה שמע"ה הוא שיעור גדול הרבה מאד על צה"כ אחר השקיעה" בהמשך כתב "כי ודאי שיציאת הכוכבים...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 6:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

פשוט שהיה בכל בית שעון חול ושעון מים. קשה להתווכח עם דמיונות. השתמשת פעם בשעון חול? מה ר' יהודה התכוון שתמדוד בשעון הדיגיטלי שלך דרך ארבעה מיל ואח"כ תמדוד את הזמן מהשקיעה עד.. אופס ארבעה מיל.. לא הבנתי מה הבעיה עם שעון חול או מים זה כלי מאד מאד פשוט ותלוי באיזה גודל מדובר בשעון קטן אפשר למדוד ...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 4:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

הסברת שהיה להם שעון חול ושעון מים אבל זה פשוט לא נכון. כלומר היו בעולם שעוני חול ומים אבל אנשים לא השתמשו בהם כדי למדוד את שעות היום. מה זה שעון מים או שעון חול ביג דיל,פשוט שבכל בית היה כזה שעון ומה שרצו למדוד מדדו אתה צודק שר' יהודה לא הוכיח מהפסוק. אבל הוא לא מדד זמן עם שעון הוא מדד בהליכה. האם ...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 4:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

נכון שזה לא ראיה גמורה כי אפשר לומר כדבריך. ולכן כתבתי בהוראות שנתנו והתכוונתי שהפוסקים מפרשים דבריהם בצד המעשי . ואילו היה מצוי שעונים לא משתמיט שהיו כותבים גם שעון. ומצד שני כוכבים וחשיכה הם כן כתבו ולא הסתפקו במילין. על כרחך שהם כתבו גם מה שבפועל אנשים יכולים להשתמש בו ומדלא כתבו שעון ש"מ ד...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 4:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

זה טיעון מעגלי. הפוסקים נותנים ד' מילין. אתם מתווכחים אם הכוונה לפי חישוב זמני או בדקות. אתה אומר הם דיברו בדקות ידידיה אומר בזמני. שאלתי אותך הרי לא היו שעונים. והבאתי ראיה כי שעונים עובדים בדקות ואם הם ציפו שלאנשים יהיו שעונים למה לא כתבו בדקות. אתה עונה אבל הם כתבו בדקות שהרי כתבו ד' מילין וחזרנ...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 3:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

איך הם מדדו 58 (וחצי!!) דקות כשלא היו להם שעונים בכלל ועבדו לפי הערכת זמן. נכון שלא כל אחד הסתובב עם שעון בכיס כנהוג היום, אבל מכאן ועד לאיבוד כל פרופורציה ולומר שהם לא ידעו איך למדוד זמן, הדרך רחוקה מאוד מאוד, כי איך רבי יהודה מדד ד' מיל מדויק כשלא היה לו שעון ואיך נתנו לנו שיעורי זמן של הילוך מיל...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 2:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

איך הם מדדו 58 (וחצי!!) דקות כשלא היו להם שעונים בכלל ועבדו לפי הערכת זמן. נכון שלא כל אחד הסתובב עם שעון בכיס כנהוג היום, אבל מכאן ועד לאיבוד כל פרופורציה ולומר שהם לא ידעו איך למדוד זמן, הדרך רחוקה מאוד מאוד, כי איך רבי יהודה מדד ד' מיל מדויק כשלא היה לו שעון ואיך נתנו לנו שיעורי זמן של הילוך מיל...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 26, 2018 1:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

קיבלנו מאבותינו מהו גדר צאת ג כוכבים.: 72 דקות מהשקיעה באירופה. מצב הכוכבים הנ"ל מגיע בארץ ישראל ביום הארוך ביותר בקייץ לאחר 40 דקות בערך. וכמובן, המנהג והמסורת לא משתנים. בס"ד כבר עניתי לך כמה פעמים שמנהג אבותינו באירופה בנוי אך ורק על שעון, דהיינו עד ג'מיל ורביע שזה חמישים ושמונה וחצי ד...
על ידי מחשבות
ג' דצמבר 25, 2018 12:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

הם לא הצליחו למצוא, בו זמנית, יותר מג' כוכבים לא שהם לא הצליחו. הם לא ניסו. הנושא הזה כלל לא עניין אותם. הכל מבואר שם באר היטב. ניסו ועוד איך למצוא כמה שיותר כוכבים עד 18 דקות ולא מצאו בנשף מסוים יותר משלוש כוכבים טענתי שגם אם במקרה הופיעו ג' כוכבים בנשף מסוים יש לך שם טבלאות, ואתה יכול לראות שזה ל...
על ידי מחשבות
ג' דצמבר 25, 2018 3:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

עיין היטב בקישור הבא, ישנם עוד כוכבים היוצאים בזמן זה https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=38&id=1164 בס"ד קראתי כמה פעמים בעיון את הקישור ששלחת (וחבל שלא הצלחתי לפתוח את הקישור ששלח החושב)וכנראה שגם אתה מחזק את דברי כי גם בקישור הם לא הצליחו למצוא, בו זמנית, יותר מג' כוכבים, והרי לפ...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 24, 2018 4:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

בס"ד תודה לך על שאתה מביא הוכחות לחזק את דברי א. יתכן שאתה מוכיח שמכסליו עד סיון הכוכב לא נראה בתחילת הנשף ב. אתה מדבר בינתיים רק על כוכב אחד ולא שלוש,ומסתמא עדיין לא מצאת את הכוכבים הגדולים המופיעים לפני כן או שכוונתך שהכוכב שאתה מציג הוא הגדול ובגמ' מוכח שיש לפחות גדולים ומסתמא שמדובר על רבים...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 24, 2018 1:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2436

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

בס"ד אחרי אריכות הדברים בראיית כוכבים, אנסה להסביר דבר מאד פשוט, שהן לדעת ר"ת והן לדעה הנקרא גאונים קשה מאד עניין הכוכבים, ואתחיל מגאונים. הרי מבואר בגמ' שאחרי ג' רבעי מיל משתשקע החמה הוא צאת הכוכבים, ואם הכוונה לתחילת השקיעה, הזמן במעלות הוא פחות משלוש וחצי מעלות +50 דקות קשת = משהו יותר ...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 19, 2018 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד מה רצית להרוויח בציטוט דברי המהר"ם כשמסקנתו שצריך להסתכל במערב ובס"ה הוא מנסה להסביר למה זה נקרא פני מזרח כשהכוונה למערב? ופירושו שהמערב מאדים את המזרח לכן זה נקרא פני מזרח אבל למעשה צריך להסתכל על המערב. ופשוט שהוא לא בא לשנות סדרי בראשית ולומר אחרת ממה שכל המפרשים והפוסקים גאונ...
על ידי מחשבות
ג' דצמבר 18, 2018 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן צאת הכוכבים ה מיל
תגובות: 1
צפיות: 121

Re: זמן צאת הכוכבים ה מיל

בס"ד רוב הראשונים אכן נוקטים ה' מיל והסיבה היא באמת כפי שאתה מעלה שהם סברו שהכל נמדד לפי האופק והכוונה ה' מיל הוא לאו דוקא ה' מיל אלא לפי צאת הכוכבים המדובר בפסחים דף צד. שהיא אחרי ד' מיל בקו המשוה ובימים השוים ובא"י הוא ה' מיל בימים השוים ולדעתם רבא ועולא לא איתותבו מד' וה' מיל כי דברי רב...
על ידי מחשבות
ו' דצמבר 14, 2018 2:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד להרב מקדש מלך בפניא דמעלי שבתא אנסה בקצירת האומר להשיב על שאלותיך לפי המבואר בגמ' וכך גם רואים פשוט במציאות שהאדמימות נמצאת במערב שעה שלמה משקיעת החמה, ובכ 20 מעלות הסמוכות לאופק המערבי ומעליו הרקיע בהיר, אחרי שעה התחתון משחיר והעליון עדיין בהיר ומתחיל להכסיף עד שבמשך 12 דקות הוא משחיר לגמ...
על ידי מחשבות
ג' דצמבר 11, 2018 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד תגובה על כל דברי הכתב והמכתב: אם כדבריך הנה לא נוכל להסתדר עם הרמב"ן ור"ת להבינם נכון: ובכדי שדברי יובנו היטב אקדים לעורר ולהציג מספר נקודות שדרכם ניוכח למה הייתה כוונתם; ומהי כוונתם במדויק. (וקרא בעיון דבריי, אל תדלג על אף מילה). 1. מה רצה הרמב"ן להוכיח; האם מתי הוא צאת הכו...
על ידי מחשבות
ג' דצמבר 11, 2018 6:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד שקיעה, הכסיף תחתון, והכסיף עליון, וצאת הכוכבים,הם דברים מאד מוגדרים הגם ששני אנשים יכולים להתווכח על הזמן של כל אחד אבל לא יתכן שאותו גדול יחשוב שאפשר לאמר גם כך וגם כך ועכ"ז יפסוק לקולא כאחד הפי' אם הרמב"ן מתיר להדליק בע"ש עד שקיעה שניה הרי שפשוט לו שהכסיף הוא אחרי שקיעה שנ...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 10, 2018 3:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

נכון מאוד. המציאות היא שאם נחפש אדמומיות ברקיע נמצא אותה מכמה דקות לפני השקיעה וגם לאחריה הרבה זמן. גם אם נחפש הכספה, נמצא אותה מיד אחרי השקיעהוגם לאחריה עד כ72 דקות. וגם אם נפרש השחיר הכוונה לצבע כהה שנחשב שחור לעומת הבהירות שישנה ברקיע לפני השקיעה. ועל כן לא שייך לדון מצד סימנים אלו. הלומד כהגאונ...
על ידי מחשבות
ו' דצמבר 07, 2018 2:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד כנראה מדבריכם שאתם מפרשים את הראשי תיבות בביאור הלכה וא"ל שהכוונה ואין לומר דס"ל דמכיון שאנו רואים ג' כוכבים וכו' ולפי זה קשה למה באמת אין לומר כך וגם הלשון וא"ל קשה דהיה צ"ל דא"ל ובפרט שהרי כך הוא מתחיל את דבריו "א"כ אם אנו רואים כוכבים ואנו יודעים שעדי...
על ידי מחשבות
ו' דצמבר 07, 2018 1:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד כנראה מדבריכם שאתם מפרשים את הראשי תיבות בביאור הלכה וא"ל שהכוונה ואין לומר דס"ל דמכיון שאנו רואים ג' כוכבים וכו' ולפי זה קשה למה באמת אין לומר כך וגם הלשון וא"ל קשה דהיה צ"ל דא"ל ובפרט שהרי כך הוא מתחיל את דבריו "א"כ אם אנו רואים כוכבים ואנו יודעים שעדיי...
על ידי מחשבות
ד' דצמבר 05, 2018 1:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

נכון מאוד. המציאות היא שאם נחפש אדמומיות ברקיע נמצא אותה מכמה דקות לפני השקיעה וגם לאחריה הרבה זמן. גם אם נחפש הכספה, נמצא אותה מיד אחרי השקיעהוגם לאחריה עד כ72 דקות. וגם אם נפרש השחיר הכוונה לצבע כהה שנחשב שחור לעומת הבהירות שישנה ברקיע לפני השקיעה. ועל כן לא שייך לדון מצד סימנים אלו. הלומד כהגאונ...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 03, 2018 2:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

ממש לא הזוי מעיון בראשונים מבואר שההוכחה לר"ת היא מסוגיא דפסחים. עיין תורת האדם לרמב"ן. ואני חוזר ומקשה. למה לא הוכיחו זאת מסימני הכסיף מי אומר שהרמב"ן לא הוכיח מסימני הכסיף ואעתיק לשונו "וראיתי לר"ת ז"ל.......שהוא ז"ל אומר דמשתשקע החמה דאיתמר הכא שהוא ביהש"מ...
על ידי מחשבות
א' דצמבר 02, 2018 8:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5322

Re: שיטת ר"ת במעלות

אם הראשונים לא הוכיחו את שיטת ר"ת מהכסיף והשווה, רק מסתירת דברי ר"י מפסחים צד. אז כנראה שאפשר להבין שהכסיף והשוה ותחתון קורה בשקיעה ראשונה. אם כדבריך שלא שייך זאת במציאות בשקיעה ראשונה, אז ר"ת ורמב"ן ורשב"א היו יכולים להוכיח את שיטת ר"ת מגוף הסוגיא. בס"ד ר"ת ...

עבור לחיפוש מתקדם