מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 47 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מחשבות
ב' ינואר 11, 2021 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור בסוגיא עובי רקיע וגלגל קבוע פסחים צד
תגובות: 2
צפיות: 497

ביאור בסוגיא עובי רקיע וגלגל קבוע פסחים צד

עובי רקיע, גלגל קבוע, בלילה חמה למעלה מן הרקיע, במציאות!!!
על ידי מחשבות
ה' נובמבר 12, 2020 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?
תגובות: 19
צפיות: 1010

Re: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?

שני לטומאה מדאורייתא שייך רק בטבו"י וכאמור טבול יום נמנה על הפסח
ושני לטומאה מדרבנן הרי יכול לטבול גם בלילה דאין טבול יום בטומאה דרבנן אלא טובל ואוכל מיד, ומה הוא שונה מאונן ביום שצריך טבילה בלילה ונמנה על הפסח
על ידי מחשבות
ו' אפריל 03, 2020 1:32 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שחזור סיסמא
תגובות: 5
צפיות: 1827

Re: שחזור סיסמא

איך פונים למנהלים
על ידי מחשבות
ו' אפריל 03, 2020 1:23 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שחזור סיסמא
תגובות: 5
צפיות: 1827

שחזור סיסמא

בימים האחרונים נעלם לי הסיסמא, לא מצליח לשחזר ולא מקבל למייל סיסמא חילופית, הרב דביר אומר שלא מתעסק בזה עכשיו
[ותודה לניק הרב 'מחשבות' שהרשה לי לפרסם הודעה זו דרכו
על ידי מחשבות
ד' יוני 26, 2019 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 34881

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

אם אתם חושבים שהאורות שיש לנו כיום עוזרות לראות את ההחשכה, הייתי מציע לעשות ניסיון כזה, לשבת בחדר מואר רגיל ועדיף אם יש לו חלון לכיוון מערב בזמן של כחצי שעה ויותר אחרי השקיעה, ואז יראה שבחוץ כאילו החושך כסה ארץ, ועכשיו אם יכבו את האור בחדר, תראו פתאום שבחוץ עדיין מואר, ותראו שלא יאומן כמה האור מפריע...
על ידי מחשבות
ג' יוני 25, 2019 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 34881

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

בס"ד אם התמונות הכוונה לקונטרס "לעשות את השבת לדרתם ברית עולם" הרי רואים שם ברור שהתחתון אדום עד כשעה אחרי השקיעה והעליון עדיין בהיר ומה לא מסתדר לכם שם, וגם נכון שהצבעים שם לא מספיק חדים כי המצלמה הוא מאד פשוטה ועיין במג"א סי' רלג ס"ק ז מגן אברהם סימן רלג דהיינו צ"ה. ו...
על ידי מחשבות
ה' יוני 20, 2019 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 34881

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לא ידוע לי על איזה תמונות אתם מדברים, עברתי על כל האשכול ולא ראיתי שום תמונה
על ידי מחשבות
ה' יוני 20, 2019 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 34881

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לא ענית על השאלה העיקרית. א. למה זה קורה? הרי האור מגיע מלמטה ולמה שהתחתון ישחיר (או יאפיר) ב. איפה הגבול. כלומר הרי המזרח משחיר תחילה והולך למערב באיזה נקודה העניין מתהפך? אני לא טוען שהדבר בלתי אפשרי כי אע"פ שברור שמבחינה מציאותית התנועה קצובה יתכן שלמראה עיניים או מסיבות מסויימות יש תחושה ש...
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 1772

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

בס"ד מהלך הלבנה סביב כדור הארץ הוא באליפסה ולכן כשהיא נמצאת בקצוות זמן הילוכה מתארכת וכשהיא עוברת את הקצה והולכת בעיגול הרגיל היא מתקדמת בזמן קצר יותר והיינו דקאמר רבן גמליאל לחכמים (ר"ה כה.)כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה ויתכן שבזה נתקשה משה איך נחשב לדורות מתי ...
על ידי מחשבות
ג' דצמבר 18, 2018 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן צאת הכוכבים ה מיל
תגובות: 1
צפיות: 463

Re: זמן צאת הכוכבים ה מיל

בס"ד רוב הראשונים אכן נוקטים ה' מיל והסיבה היא באמת כפי שאתה מעלה שהם סברו שהכל נמדד לפי האופק והכוונה ה' מיל הוא לאו דוקא ה' מיל אלא לפי צאת הכוכבים המדובר בפסחים דף צד. שהיא אחרי ד' מיל בקו המשוה ובימים השוים ובא"י הוא ה' מיל בימים השוים ולדעתם רבא ועולא לא איתותבו מד' וה' מיל כי דברי רב...
על ידי מחשבות
ש' נובמבר 24, 2018 8:10 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נ"ח לר"ת
תגובות: 4
צפיות: 1099

Re: זמן הדלקת נ"ח לר"ת

הנה כפי הנראה מריהטת דברי הפוסקים דזמן ר"ת מישך שייך גם לענין נר חנוכה, ולפי ר"ת זמן ההדלקה הוא מאוחר מהזמן שלנו. ושנים טובא מתקשה אני בדבר, הלא הזמן שקבעו חז"ל הוא עד שתכלה רגל מן השוק והיינו ריגלא דתרמודאי, וזמן זה הוא מציאות קיימת התלויה בכך שחושך בחוץ ומפסיקים אנשים לתור אחר עצים...
על ידי מחשבות
ה' נובמבר 22, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש אור ברקיע 40 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 83
צפיות: 14663

Re: יש אור ברקיע 40 דקות אחרי השקיעה

בס"ד להבנת עניין צאת הכוכבים בדברי הראשונים בצאת הכוכבים מצאנו שני דעות בראשונים, דעת רוב הראשונים והפוסקים ההולכים בעקבותיהם, שדברי רבי יהודה בפסחים שהנשף הוא ד' מיל ודברי רבא ועולא שהנשף ה' מיל לא פליגי דד' מיל הוה בקו המשוה וה' מיל הוה בא"י וממילא שהנשף נמדד בכל מקום ובכל זמן לפי האופק ...
על ידי מחשבות
ד' נובמבר 14, 2018 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

א. אם אתה סובר שלא התחיל להחשיך משמעותו שנשאר מעט אור קלוש בקצה המערב, אין לי מה להוסיף. ומה שכתבת שר"י אינו סובר כהגאונים הוא דבר פשוט וגם אני כתבתי כך (וצ"ע אם קראת והבנת את מה שכתבתי או הגבת בלי לקרוא). אורו של יום הוא כמובן יום לרבינו תם ולא שמזהיר כמו לפני תחילת השקיעה. ב. על עניין ה...
על ידי מחשבות
ד' נובמבר 14, 2018 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

בס"ד רציתי רק להסביר שיש שני מסלולים מקבילים בראשונים הנפגשים רק בקו המשוה ומשם ואילך לא יפגשו ואם מחפשים הבנה בדעת ר"י שבתוס' שלדעתו אחרי ד' מיל הוה לילה בכל מקום ובכל זמן ואמנם לפי תוס' אפשר להסביר שסימני הכסיף תחתון ועליון הם בדווקא בקו א"י כשבימים השוים מכסיף העליון אחר ד' מיל ובת...
על ידי מחשבות
ד' נובמבר 14, 2018 5:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

להרב אבק פורח ברצוני להסביר לעניות דעתי פרט קטן וחשוב בדברי הב"י בהלכות מילה שבתחילה הביא ההלכה שאם נראו כוכבים קטנים והרקיע מזהיר כעין אורה של יום דמספקין לביהש"מ, דזה בנוי על תשובת ר"י הזקן כפי שהביא המרדכי, דר"י הזקן לשיטתו דבד' מיל שוות הוה לילה ע"כ הספק בזה שכבר עבר ד'...
על ידי מחשבות
ד' נובמבר 14, 2018 2:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

להרב אבק פורח ברצוני להסביר לעניות דעתי פרט קטן וחשוב בדברי הב"י בהלכות מילה שבתחילה הביא ההלכה שאם נראו כוכבים קטנים והרקיע מזהיר כעין אורה של יום דמספקין לביהש"מ, דזה בנוי על תשובת ר"י הזקן כפי שהביא המרדכי, דר"י הזקן לשיטתו דבד' מיל שוות הוה לילה ע"כ הספק בזה שכבר עבר ד' ...
על ידי מחשבות
ב' נובמבר 12, 2018 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

למחשבות, הושוה פירושו שהושוה ברמת האור שהוא מאיר. גם לשיטתך, ששמה שנהיה יותר כהה נקרא השחיר אע״פ שהאדמימות התגבר, האם לא תודה שהמשנה ברורה לא למד ככה? הרי הוא כותב שצריך שיסתלק לגמרי האדמימות מכל כיפת הרקיע במערב. גם אתה לא כתבת כהמשנ"ב. מכל מקום ברצוני להאריך מעט בדעתו ואין לי יכולת כעת, אני ...
על ידי מחשבות
ב' נובמבר 12, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

לפי מה שפירשו שהכסיף הוא סילוק האור הכסיף העליון והשוה לתחתון הוא כשמסתלק האור גם מהעליון וא"צ להיות בגוון אחיד. השאלה היא על ההגדרה "הושוה" כי לטענתך מספיק היה לומר, הכסיף התחתון ביהש"מ, הכסיף העליון לילה, למה הוסיפו את המילה "והושוה לתחתון"? כשהכוונה הוא רק להכספה כל...
על ידי מחשבות
ב' נובמבר 12, 2018 3:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

כמה מגוחך להחשיב זמן הכסיף התחתון בזמן שתחתית הרקיע מתחיל להאדים עוד יותר. לפי ההסבר שפני מזרח מאדימין הכוונה אור אדום הכסיף התחתון זה כשמפסיקים להאיר באדום גם אם השמים עצמם נראים אדומים. מה מצחיק בזה? כי בירושלמי ור"ת והעומדים בשיטתו מפרשים הכסיף היינו השחיר, וסילוק האדמימות או לפחות סילוק הא...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 11, 2018 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איך יתכן שמיליוני יהודים במשך יותר מ2000 שנה יודעים שקובעים את הלילה ע"י כוכבים בהלכות החמורות ביותר ולא צריך להזהיר ולהסביר מה הם הכוכבים, את המשפט הזה אני לא מבין. כולם יודעים מה הם הכוכבים והא ראיה שגם במאה שנים האחרונות עדיין כל הנשים הסתכלו בכוכבים. אתה זה שממציא שצריך לדעת על איזה כוכבים...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 11, 2018 8:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איך יתכן שמיליוני יהודים במשך יותר מ2000 שנה יודעים שקובעים את הלילה ע"י כוכבים בהלכות החמורות ביותר ולא צריך להזהיר ולהסביר מה הם הכוכבים, את המשפט הזה אני לא מבין. כולם יודעים מה הם הכוכבים והא ראיה שגם במאה שנים האחרונות עדיין כל הנשים הסתכלו בכוכבים. אתה זה שממציא שצריך לדעת על איזה כוכבים...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 11, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איך יתכן שמיליוני יהודים במשך יותר מ2000 שנה יודעים שקובעים את הלילה ע"י כוכבים בהלכות החמורות ביותר ולא צריך להזהיר ולהסביר מה הם הכוכבים, את המשפט הזה אני לא מבין. כולם יודעים מה הם הכוכבים והא ראיה שגם במאה שנים האחרונות עדיין כל הנשים הסתכלו בכוכבים. אתה זה שממציא שצריך לדעת על איזה כוכבים...
על ידי מחשבות
ו' נובמבר 09, 2018 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הרב מחשבות סיפרת סיפור יפה אבל ממש מדומיין. כמו שכתב הרב מאירים א בהודעה שלפני ג' כוכבים בלי חכמות. ואגב הם צריכים להיות קטנים כי אנחנו נוהגים לפי השו"ע. כל איש ואשה ילד וילדה ידעו שכל זמן שיש אדמומית במערב עדיין לא לילה מאיפה הם ידעו את זה כשבשו"ע רצג זה לא כתוב. מה לא ברור - יש ספק שכל ...
על ידי מחשבות
ה' נובמבר 08, 2018 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

א. ר"ת לומד את זמן צאה"כ שלו מהסוגיה בפסחים. בסוגיה הזו כשם שצה"כ בא אחר ד' מיל מהשקיעה, כך עלוה"ש בא ד' מיל קודם הנץ. (ובלשון הגר"א: "מהא דפסחים כנ"ל, בתוספות הנ"ל") ב. הגר"א מבין שעלוה"ש אינו בהכרח ד' מיל קודם הנץ בכל מקום שהוא, אלא זמנו משתנ...
על ידי מחשבות
ד' נובמבר 07, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הרב מחשבות סיפרת סיפור יפה אבל ממש מדומיין. כמו שכתב הרב מאירים א בהודעה שלפני ג' כוכבים בלי חכמות. ואגב הם צריכים להיות קטנים כי אנחנו נוהגים לפי השו"ע. כל איש ואשה ילד וילדה ידעו שכל זמן שיש אדמומית במערב עדיין לא לילה מאיפה הם ידעו את זה כשבשו"ע רצג זה לא כתוב. מה לא ברור - יש ספק שכל ...
על ידי מחשבות
ד' נובמבר 07, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

עד המהרי"ף, לא היה אפי' אחד שיסביר את זה, אפי ברמז, ואחריו גם אין, עד בעל דברי יציב זצ"ל. ... א"א לקבל שכלל ישראל טעו. ורק הם ידעו האמת. אכן, אפשר ללמוד "פשט" ככה בגמ', אבל לכלל ישראל יש, והי' "מסורת". וזה ברור גם לך שזאת לא היתה המסורת. כי לולא הם אף אחד לא היה י...
על ידי מחשבות
ג' נובמבר 06, 2018 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

ובכן, לפנינו שאלה עקרונית, האם ליישב את סוגיות הראשונים (שלפי המנהג אין להם הסבר, או הסבר דחוק מאוד), או ליישב את מנהג ומסורת ישראל? ומתחת השאלה העקרונית (שמזכירה קצת את פולמוס 'קו התאריך' וד"ל), מסתתרת כאן הנחה נוספת, לפיה לא סביר שהמסורת השתבשה בעניין הזה. וכפי שהארכתי ואין טעם לחזור שוב. אם...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

] אבל בגמרא ובראשונים כתוב שסימני לילה זה הכסיף וכוכבים ולא התרחקות השמש. אז למה במקומות צפוניים יוצאים כוכבים יותר מאוחר? איך יכול להיות לר"ת שנהיה לילה אחרי 72 דקות בכל מקום וזמן - זה מה שכולם שואלים. אז אסביר. אמנם לפי תוס' דעת ר"ת שרבא ועולא איתותבו גם באורך הנשף ולרבי יהודה אורך הנשף...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אוצר החכמה כתב:אתה כתבת כך ועל זה שאלתי אותך מנין לך את זה. אז אתה עונה לי מהגמרא בפסחים וכשאני שואל הרי זה לא מה שכתוב בגמרא בפסחים אתה אומר אפשר לתרץ את הגמרא בפסחים גם כוותי. בסדר אין ראיה מוכחת ואתה יכול לדחוק. אבל מנין לך את זה?

הוספתי הראיות לתגובה שלפני הקודמת - עיין שם
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

[quote="מלבב"][quote="מקדש מלך"]למה אתה חושב שכמעט אין שום דוחק? למה צריך להדליק כשהשמש בדקלים? הראשונים הקשו קושיא זו, ותירצו שחז״ל עשו משמרת שלא יבואו ההמון לאחר יותר ויותר עד שיגיעו לזמן בין השמשות (כמו שקרה הפוך שהתחילו להקדים יותר ויותר עד שהגיעו לשלש כוכבים הראשונים) וכן כת...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

בגגמרא בברכות לא כתוב ששקיעת החמה היא ביאת האור. א. לרש"י מדובר על עניין אחר לגמרי זריחה או שקיעה. ב. לפי תוספות פירוש הדברים כך אם היה כתוב ובא השמש הייתי חושב שקיעת החמה עכשיו שכתוב וטהר פירוש צאת הכוכבים כלומר כשיחשיך. תוספות מפרש לפי דרכו וכדעת רבינו תם והגאונים יפרשו בדיוק אותו דבר אבל שק...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

המושג שקיעת החמה או עובי הרקיע בגמ' ובראשונים בכל הוואריאציות, הכוונה לכל אורך הנשף שהשמש מאירה על האטמוספירא שמעל לראשינו ובד"כ הכוונה לסוף הנשף למעט כשהמילה הבאה אחריו מוכיח אחרת ולמעט תוס' המבדילים בין שקיעה למשתשקע תוכיח בבקשה ביחס ללשון הגמרא שגם ללא קושיית רבינו תם כך ההבנה. מה אתה רוצה ...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 12:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

ייש"כ, אך קצת יש לעיין למה לא נמצא בראשונים או בגדולי האחרונים את העניין של קוו המשווה לעניין צאת הכוכבים ותחילת הלילה? ולגבי צאת הכוכבים, כמו שכתבת, שהדבר פשוט שניתן להתרגל ולראות מי הם כוכבים גדולים ומי הם הבינונים. זה עניין של הרגל נטו בוודאי, כמו כל דבר אחר בחיים. מקסימום קשה לדייק אז מחכי...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

ייש"כ, אך קצת יש לעיין למה לא נמצא בראשונים או בגדולי האחרונים את העניין של קוו המשווה לעניין צאת הכוכבים ותחילת הלילה? ולגבי צאת הכוכבים, כמו שכתבת, שהדבר פשוט שניתן להתרגל ולראות מי הם כוכבים גדולים ומי הם הבינונים. זה עניין של הרגל נטו בוודאי, כמו כל דבר אחר בחיים. מקסימום קשה לדייק אז מחכי...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

עי' בספר הזמנים בהבנה ויסתדר לך הכל בעזהי"ת.. יסודו של ה'זמנים בהבנה' (מופיע בספרו בעמוד שכח) ובלשונו: 'לעיל בפרק זה למדנו שלפי גישת המנחת כהן והפרי חדש ארבעת המילין שמן השקיעה ועד צאת הכוכבים כאילו מתכווצים (או מתארכים) לפי המציאות' לפי זה כל היכן שמתיחסים לד' מיל אין הכוונה לאורך זמן. כמובן ...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 3:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

המג"א סובר כהמנחת כהן, דהיינו רבע שעה לפני צאת הכוכבים בפועל. המנהג של 72 דקות שוות היה מאוד נדיר באירופה (אם היה קיים בכלל) לפני זמן השר שלום. המג"א לא סובר כהמנחת כהן במושג של צאה"כ הוא רק הביא שהמנחת כהן פוסק לחשב יום אחרי השקיעה לגבי מילה ושבת שהרי כתב וכ"כ הרדב"ז והרדב...
על ידי מחשבות
א' נובמבר 04, 2018 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אתחיל להגיב על תחילת דבריך. לא ברור מה אתה משיג על ידידיה. ברור שידידיה יוצר מהנחה שהחישוב האמיתי הוא במעלות. וברור שלידיה יש קושיה הרבה יותר גדולה מאשר הקושיות שאתה הקשית עליו והיא מאיפה לקחו אבותינו את השיעור שהם עשו. כי מה הטעם ב 72 דקות קבועות בחישוב של מעלות. ולא אני שואל את זה על ידידיה אלא ה...
על ידי מחשבות
ה' נובמבר 01, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אינני מבים מה הוא כל הנדון כאן על שיטת המנחת כהן. ואפשר שיחתי היות והדיון הוא על להחמיר במוצ"ש 72 דקות – ולא להקל בער"ש. אם כן איך ניתן לסמוך על שיטת המנחת כהן ולהקל בפחות מ72 דקות בעור שרוב הדעות בר"ת שצריך 72 דקות בא"י, ונניח כל אותם דעות ונסמוך על המנחת כהן להקל בפחות מזה ?? ...
על ידי מחשבות
ה' נובמבר 01, 2018 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 140968

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אין הרבה חידושים במאמר, זה שהיו מקומות שנהגו כהמנחת כהן אף אחד לא חולק, הנידון היה אם המג״א והושעה״ר סוברים כהמנחת כהן, וכן מה שנהגו בליטא 72 דקות לא מסתבר שזה בגלל שבמקרה יצא אז זמן המנחת כהן רק מסתבר שלפחות לחומרא נהגו לא כהמנחת כהן, וכן משמע במשנה ברורה, ונכון שהמשנה ברורה נוטה להקל כהמנחת כהן מ...

עבור לחיפוש מתקדם