מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 112 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב תוכחה
ג' יולי 16, 2019 1:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3291

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

את הענין של לא יומתו אבות על בנים וכו' המבואר ב'מלכים', בכלל לא הבנתי. הרי בגמ' בסנהד' כז: מבואר להדיא לגבי סיפא דקרא "איש בחטאו יומתו" שהפירוש הוא שאין הבן נהרג בחטאי האב ולהיפך, והדרשה לגבי עדות היא רק מהייתור והכפילות של הפסוק, ולק"מ מהא דכתיב גבי אמציה. (וצ"ע בר"ן וגר&q...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 9:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3291

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

הרב רוזנברג, אולי תעשה עבודה נפלאה כזו גם על הפסוק 'והיה הבכור אשר תלד יקום ע"ש אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל', שכידוע בדרשת חז"ל יצא לגמרי מפשוטו, ומשמע בראשונים ביבמות שאין לו משמעות אחרת מלבד מדרשו? ואיך יתפרש הפסוק בפר' חוקת 'ומזה מי הנדה יכבס בגדיו'. והביא רש"י: 'רבותינו אמרו שהמ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 7:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3291

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3291

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 5:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3291

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 5:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3291

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 2:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 853

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אני מסכים לחלוטין לקושית הרב תוכן. אבל הקושיה הזאת נמצאת בדברי הנביא עצמו עם התירוץ. הנביא מתאר כאן מתח עצום, בין השאיפה העצומה של האדם להתרצות לפני הקב"ה, והאדם שואל איך אתרצה לפניו, מה הדבר הכי חשוב אצלי שאוכל לתת לו, האם לתת את בני בכורי? נתינת הבן הבכור מבטאת את אותה שאיפה - שאיפה היא לא מ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 12:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 853

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אני מסכים לחלוטין לקושית הרב תוכן. אבל הקושיה הזאת נמצאת בדברי הנביא עצמו עם התירוץ. הנביא מתאר כאן מתח עצום, בין השאיפה העצומה של האדם להתרצות לפני הקב"ה, והאדם שואל איך אתרצה לפניו, מה הדבר הכי חשוב אצלי שאוכל לתת לו, האם לתת את בני בכורי? נתינת הבן הבכור מבטאת את אותה שאיפה - שאיפה היא לא מי...
על ידי אוהב תוכחה
ד' יולי 10, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 23
צפיות: 1318

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

בעמוד נו-62 הובאו דבריו הנפלאים של הח"ח, יעוי"ש. לענ"ד כדאי להתבונן בסיום דבריו שם, ז"ל "הנה בכל טענות אלה בא היצר הרע על האדם כדי לייאשו ולהקטינו, שיהיה מתרשל מעבודת ה' יתברך. והנה אף שבאמת כל אלו הטענות הן צודקות , אבל היצה"ר משכיח לאדם שהקב"ה שהוא אוהב חסד ורוצ...
על ידי אוהב תוכחה
ג' יוני 25, 2019 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 29
צפיות: 4499

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

תפילת שמו"ע יש בה מעמד מיוחד, שנגזר ממנו כמה דינים. כמו למשל - האיסור לעבור לפני המתפלל, החומרא גדולה להפסיק באמצע, כמה הלכות בצורת העמידה, ועוד. אמנם לפני שתיקנו חז"ל את הנוסח של שמו"ע, הרי ג"כ היה תפילה, וכמבו' ברמב"ם ריש הל' תפילה. האם היה לזה את הדינים של עומד לפני המלך...
על ידי אוהב תוכחה
ו' יוני 21, 2019 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 5213

Re: אם כעבדים

דרומי כתב:האחד בא לגור וישפוט שפוט?!

אכן, מתאים לך מאד לצטט את המשפט הזה, כי אתה דומה מאד למי שאמר אותו במקור, ולהקשר שבו הוא נאמר.
שו"ר שקדמני יותם בשעה קלה.
על ידי אוהב תוכחה
ה' יוני 20, 2019 9:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 8256

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

דומני שעוד אין חודש מאז שהתחילו לכתוב באשכול הזה. (אחרי שהמתין כשנתיים כמעט ריק). ומספר הצפיות בו עלו לכמה אלפים.... כנראה יש הרבה מאד בני משפחה ומכרים שמתעניינים ומכירים את המקום הזה. שלום להרב השוחט אני לא רגיל כל כך להגיב כאן אבל הקטע הזה בדבריך מסביר לפחות חלק גדול מכמות הצפיות. הענוה והצניעות ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' יוני 19, 2019 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?
תגובות: 25
צפיות: 3946

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

לא ראיתי אם הובא כאן, אבל יש פירוש מחודש של רס"ג בזה. אינו תחת ידי כעת.
שוב ראיתי שהובא בהרחבה.
על ידי אוהב תוכחה
ו' יוני 14, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 2
צפיות: 174

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

זה תורה שרייבריסטית קלאסית. יש מצב שזה ציטוט מספר התגין שלו?
על ידי אוהב תוכחה
א' אפריל 28, 2019 1:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 5604

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

מישהו שלח לי באישי כדי שאעלה כאן: ג"א השתתפתי בסיורים, היטבת לכתוב ולהגדיר. אני התרגשתי יותר מהביקור במצפה יוסף, בהר גריזים נוכח הר עיבל, לחשוב שממש כאן עמדו כל שבטי ישראל מזה ומזה ובאו בברית יחד! במוצש"ק וישלח האחרון כתבתי למארגנים כך: שבוע טוב ומבורך בשבת זו קריתי את הפרשה שמו"ת, וה...
על ידי אוהב תוכחה
ש' אפריל 27, 2019 11:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 5604

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

יש כאן מישהו שהשתתף בסיורים קודמים, ויכול לשתף מחוויותיו? אני זכיתי להשתתף בסיורים הקודמים, וזה שווה בהחלט את הזמן ואת הכסף. דבר ראשון, בשתי הפעמים היו אברכים תלמידי חכמים שמצד אחד נתנו אוירה רצינית ותורנית ומצד שני מצב רוח טוב אפייני לסיור בחוץ ובעיקר, השהות במקומות בהם אירעו סיפורי התנ"ך, הי...
על ידי אוהב תוכחה
ד' אפריל 17, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944670

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל את המאמר 'מקדש ישראל והזמנים' של הרב אברהם קוסמן. תודה.
על ידי אוהב תוכחה
ב' אפריל 15, 2019 4:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 2622

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

והאיר כי בל נחשוב שר' יוחנן היה בעל נפש רגישה ולכן אירע לו מה שאירע, כי מצינו בברכות שאמר 'דין גרמא דעשיראה ביר' שמתו לו י' בנים בחייו, ועם כל זה לא נפלה רוחו, ואדרבה היה מנחם ומחזק אחרים, אבל כשאירע לו דבר זה מיתת ר"ל שהיה החברותא שלו לא יכלה נפשו לסבול הצער. הוא ר' יוחנן שאמרו עליו אם יתן אי...
על ידי אוהב תוכחה
ג' מרץ 19, 2019 11:36 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לקבל שבת ולקדש ולאכול סעודת שבת\פורים ולהמשיך עד הלילה
תגובות: 3
צפיות: 642

Re: לקבל שבת ולקדש ולאכול סעודת שבת\פורים ולהמשיך עד הלילה

ויש לעיין לאלה שכן נוהגים כך בימות הקיץ, האם אפשר לעשות כן בפורים שחל להיות בערב שבת, כלומר להתפלל ת"ע אחרי פלג המנחה, ולאחר מכן לקדש ולהתחיל סעודה, והסעודה תיחשב גם סעודת פורים וגם סעודת שבת? (וימשיך את הסעודה עד לאחר צה"כ כדי לצאת את הדעות הסוברות כן). ויחשוך בזה את הבעיות של פורס מפה ו...
על ידי אוהב תוכחה
ג' מרץ 19, 2019 11:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין
תגובות: 3
צפיות: 619

Re: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין

סדר הדברים מתחילים את סעודת פורים קודם שעה תשיעית - שעות זמניות. (והטעם, מפני שלאחמ"כ אסור כבר לאכול סעודה מפני כבוד השבת, עי' שו"ע סי' רמט' סעי' ב' ומ"ב שם. ואפשר שבכה"ג של פורס מפה ומקדש מותר אפי' אחר שעה תשיעית, מפני שמצרפים סעודת פורים עם סעודת ליל שבת ). יישר כח על כל העבוד...
על ידי אוהב תוכחה
ג' מרץ 19, 2019 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אנא קדים אכיל ירוקא מקמא דידך
תגובות: 21
צפיות: 1731

Re: אנא קדים אכיל ירוקא מקמא דידך

בגמרא שם בערכין מבואר שהדין הזה של רב אבא בר ממל (שזה שנולד בט"ו אדר א' נהיה בן שנה אחרי זה שנולד בא' אדר ב') בנוי על זה שכתוב 'שנה תמימה'. ואולי הביאור בזה, שמכיון שנולד בט"ו אדר א', ממילא תחילת הסיבוב של השנה מתחיל מאז, ואם נחשיב לו את השנה רק מא' אדר ב', הן אמנם שזה נחשב לשנה מכיון שיש ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 27, 2019 11:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טעם למבנה פסוקי התורה | שמות פרק לג
תגובות: 25
צפיות: 1091

Re: טעם למבנה פסוקי התורה | שמות פרק לג

אוצר החכמה כתב:

אבל לא מחשבות אדם כי המה הבל.

למה אתה אומר כך?
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 27, 2019 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 37
צפיות: 3627

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

במשנת החסידות יש הרבה כזה וכגון מה שמסופר על הרבי ר' זושא מאניפולי שאמר שאם יינתן לי הברירה להתחלף עם אברהם אבינו לא הייתי עושה את זה, כי אף אם הייתי מתחלף עם אברהם אבינו, מה היה משתנה בעולם? כלום! היה ממילא: אברהם אבינו – אחד, וזושא- אחד. ואיזה רווח יש לבורא יתברך?!. אשמח לקבל מקורות סביב המימרא ה...
על ידי אוהב תוכחה
א' פברואר 24, 2019 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?
תגובות: 8
צפיות: 554

Re: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?

שיטת הרמב"ם בענין התוארים נקראת 'שיטת הפילוסופים ', ומה שנתקבל בישראל היא 'שיטת המקובלים ' הסוברים שיש תוארים והם כפשוטם. והדברים ארוכים. דברי הרמב"ם לא נתפשטו עוד לפני שהקבלה נתפשטה בכלל ישראל, כנראה משום שאינם מתאימים לתודעה פשוטה של אנשים (כעין מה שכ' הראב"ד על 'רבים וטובים ממנו')...
על ידי אוהב תוכחה
א' פברואר 24, 2019 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?
תגובות: 8
צפיות: 554

Re: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?

נשאלתי ע"י חכ"א שליט"א: ברמב"ם בהלכות בתחילת פרק ד' הלשון: הואיל היות הגוף בריא מדרכי ה' הוא וכו', משמע לכאורה שזה נכלל במצות והלכת בדרכיו... עצם הדבר שיהיה בזה קיום מצוה להדמות להקב"ה, לדעתי אין בזה תימה, כי הגוף הוא חלק בלתי נפרד מהאדם, עכ"פ כעת בעודו בעולם החמרי, ול...
על ידי אוהב תוכחה
ש' פברואר 16, 2019 10:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 251671

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ההגדרה היא נפלאה, ועם זאת כמדומני שמספר תלמידיו לא קטן בהשוואה לאחרים. אם 'תלמיד' זה מי ששומע שיעורים, אכן מספר הבוגרים שלמדו אצלו הוא לא גדול במיוחד. אם תלמיד זה 'מושפע', מספר התלמידים הוא עצום ורב. ולאורך שנים. תגובתי לא התייחסה לחלק הזה, אבל דומני שהמושג 'רבים' אצל 'אינדיבידואליסטים' מהסוג של ר'...
על ידי אוהב תוכחה
ש' פברואר 16, 2019 10:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 251671

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

והיה גם את הרעבע ר' שמואל. רבי שישיבתו לא מנתה אלפי תלמידים, שלא הקים מפעל לייצור אברכים בדגם מסוים, ולא חיפש מעולם שיטה מרובעת ויציבה. ר' שמואל היה רבי של יחידים. אינדיבידואלים. אנשים שחלקם לא קונבנציונליים. תלמידים שחלקם הלכו בדרכים שונות אבל עדיין תלמידיו הם. הוא העמיד תלמידים ''הרבה'', העמיד או...
על ידי אוהב תוכחה
ו' פברואר 15, 2019 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

אני לא מבין מה אתה אומר. לפי הנגלה והנחווה לעינים אין נשמה ואין עולם הבא. אבל יש ככתוב בתורתינו וזה הוא הרובד האמיתי של המציאות. 'נגלה' הוא לא רק מה שנגלה לעיניים, אלא כל מה שנתפס בחוויה האנושית הבלתי אמצעית. החויה האנושית חשה את מציאותו של האדם כדבר מנותק מגופו ולכן אינה מפסיקה להתקיים כאשר הוא מת...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 13, 2019 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

אני אכן מתכוון שאי אפשר להבין כך ואיני מכיר את תורת החסידות ומה היא טוענת וטוב לי ודי לי בדרך המקובלים. סליחה, אבל אתה לא יכול להתבטא 'אני לא מקבל חס ושלום' דברים שמישהו טוען בשם האדמו"ר הזקן (!) רק בגלל שאינך יודע מה החסידות אומרת ו'די לך בדרך המקובלים'. אני יכול לומר דברים שאמרו אותם חכמים ש...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 13, 2019 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

א. מי אמר שהרובד החיצוני גם הוא אמיתי? ב. מה הקשר לאמיתתו ? ג. הרובד החיצוני פירושו שאני צריך להאמין שגהינום הוא פשוט יורה של אש גשמית או שגן עדן הוא מקום שבו שותים מנהרות של דברים מתוקים ובעילת הצורות הנאות כמו שמדמים אותם שהרמב"ם מלגלג עליהם? אתחיל מהסוף: התיאורים שלך על הגיהינום לא נובעים מ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 13, 2019 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

אוצר החכמה כתב:אני אכן מתכוון שאי אפשר להבין כך ואיני מכיר את תורת החסידות ומה היא טוענת וטוב לי ודי לי בדרך המקובלים.

סליחה, אבל אתה לא יכול להתבטא 'אני לא מקבל חס ושלום' דברים שמישהו טוען בשם האדמו"ר הזקן (!) רק בגלל שאינך יודע מה החסידות אומרת ו'די לך בדרך המקובלים'.
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 13, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

אני לא מבין מה אתה אומר. לפי הנגלה והנחווה לעינים אין נשמה ואין עולם הבא. אבל יש ככתוב בתורתינו וזה הוא הרובד האמיתי של המציאות. 'נגלה' הוא לא רק מה שנגלה לעיניים, אלא כל מה שנתפס בחוויה האנושית הבלתי אמצעית. החויה האנושית חשה את מציאותו של האדם כדבר מנותק מגופו ולכן אינה מפסיקה להתקיים כאשר הוא מת...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 13, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

כלומר, היינו רוצים לחשוב, ששכר ועונש של הבורא ית' הם לא תגמול חיצוני, כפי שבני האדם מענישים או נותנים שכר, אלא הם דבר מהותי, האדם מתעלה ומתרומם על ידי המצוות שהוא עושה, וההתעלות הזאת, באה לידי ביטוי באופן מלא בעולם הבא, שבו תתבטא אותה התעלות גם בתחושת עונג עילאית וקרבת ה' ניצחית... לעומת זאת כאשר מ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 11, 2019 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

כלומר, היינו רוצים לחשוב, ששכר ועונש של הבורא ית' הם לא תגמול חיצוני, כפי שבני האדם מענישים או נותנים שכר, אלא הם דבר מהותי, האדם מתעלה ומתרומם על ידי המצוות שהוא עושה, וההתעלות הזאת, באה לידי ביטוי באופן מלא בעולם הבא, שבו תתבטא אותה התעלות גם בתחושת עונג עילאית וקרבת ה' ניצחית... לעומת זאת כאשר מ...
על ידי אוהב תוכחה
א' פברואר 10, 2019 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

כלומר, היינו רוצים לחשוב, ששכר ועונש של הבורא ית' הם לא תגמול חיצוני, כפי שבני האדם מענישים או נותנים שכר, אלא הם דבר מהותי, האדם מתעלה ומתרומם על ידי המצוות שהוא עושה, וההתעלות הזאת, באה לידי ביטוי באופן מלא בעולם הבא, שבו תתבטא אותה התעלות גם בתחושת עונג עילאית וקרבת ה' ניצחית... לעומת זאת כאשר מ...
על ידי אוהב תוכחה
ו' פברואר 08, 2019 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

לא בדקתי אם הובא כבר באשכול זה - לכאורה ראיה חותכת היא מהמדרש (רש"י תצא כד, יט. וראה גם רש"י ויקרא ה, יז) האומר שאפילו אם נופלת לאדם פרוטה מתוך כיסו ובא העני ונתפרנס בה, הקב"ה קובע שכר למאבד (אף שלא התאמץ כלל לצורך זה, ואדרבה...). יישר כח על הדוגמא הנפלאה. הדוגמא הזאת מעמיקה את הדיון...
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 29, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5069

Re: הישגים או עמל

בתורתו יהגה.png בנוגע לדברי הרמב"ם, אם אכן צודק ר' אלחנן בביאורו, הרי לנו שגם הרמב"ם סובר שהכל תלוי בעמל. כי הרמב"ם בא לומר שיש צדק בשכר ועונש כי הכל תלוי בבחירה. ואם יש מעלה מסוימת שאינה תלויה בבחירה, מה הועיל בדבריו? יש באמת משמעות בדברי הרמב"ם שהנושא אינו ההישגים, כי אם כן לא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' ינואר 28, 2019 11:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 10919

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

דורשי יחודך כתב:אינני יודע אם הדברים הבאים עונים על מבוכת פותח האשכול, בכל זאת ברצוני להציע את הנקודה הבאה ודומני שהיא קשורה איך שהוא לנידון דידן...

דברים נפלאים ומתוקים מדבש. יישר כח!
על ידי אוהב תוכחה
א' ינואר 27, 2019 12:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 37022

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

נניח לזה, אפשר לדון עד הקטע הזה.
על ידי אוהב תוכחה
א' ינואר 27, 2019 12:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 37022

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

הרב אוהב תוכחה גם לדבריך עולה שכיום אנחנו לא מספיק חווים את החיים על כל משמעותם לטוב ולרע, לא תמיד נוכל לחוש את מה שחשו אבות עולם. במידה מסוימת, גם דבריך אלו מוצאים אותנו מהמגרש בו חיו אבות עולם, ואנחנו יכולים להציץ אל דמותם מתוך נסיון לבנות מודל תאורטי. במוגבלות זו עדיין יהיו פרשיות רבות סתומות מא...

עבור לחיפוש מתקדם