מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 124 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב תוכחה
א' מאי 10, 2020 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 32
צפיות: 2803

Re: חיידקי מוחק

להנך דס"ל דמותר לעבור על לאו כדי להינצל מ"סכנת אבר", אבל מ"מ שבת אינה נדחית על זה. מה הדין לגבי איסורא ד"לפני עיור" ע"ז, דהיינו ללכת לבית-חולים ולהכשיל שם את הרופא שאינו שותו"מ בחילול שבת עבור הצלת אבר. בשבילו זה חילול שבת, אבל בשבילי זה לאו דלפני עיור. והשיב...
על ידי אוהב תוכחה
ג' פברואר 25, 2020 11:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נשבה ארון האלוקים
תגובות: 17
צפיות: 2715

Re: נשבה ארון האלוקים

מדרש שמואל (בובר) פרשה יא וירץ איש בנימין מהמערכה ויבא שילה ביום ההוא ומדיו קרועים ואדמה על ראשו (ש"א =שמואל א'= ד' י"ב), זה שאול ר' לוי ור' סימון ורבנן חד [ר' לוי] אמר ששים מיל הלך שאול באותו היום במערכה היה ושמע שנשבו הלוחות והלך וחטפן מיד גלית ובא, ורבי סימון אמר מאה ועשרים מיל הלך שאו...
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

1) לא הבנתי, למה במקרה שלנו זה מישהו אחר?
2) נכון. כוונתי היא לטענה אחרת, שאם הטיפול הוא אותו טיפול אז הנסיעה היא מיותרת. אבל אם אני רוצה בטיפול מסוים, הטענה שיכולתי לקבל טיפול אחר לא הופכת את הנסיעה למיותרת וחסרת משמעות.
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

לא הבנתי מה לא משמע.
ובדוגמא שלך זה לא מופקע, אבל לא הבנתי איך זה קשור.
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבל לפנינו עמילי תורה הכל כמו זרה...
תגובות: 9
צפיות: 2195

Re: אבל לפנינו עמילי תורה הכל כמו זרה...

הא לכם אגרתו של הנצי"ב, על אף שהוא מאד מכבד ומעריך את המכותב זצ"ל, מ"מ הוא לא מונע את עצמו מביקורת חריפה: הנצי''ב.png אינני יודע מה נקרא אצלך מכבד ומעריך. ומהי 'ביקורת חריפה'. בדרך כלל, לא כותבים כאלו דברים למי שמכבדים ומעריכים: 'איני מאמין בכוחו לסלול דרך חדשה' (אפשר לחשוב כך, אבל כ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 2:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כיון שפציעה כזו היא מסוכנת, אלא שאפשר בחבישה ע"י הרופא המקומי (שאין ספק שרשאי לחלל שבת על כך), א"כ אפשר גם להסיעו למקום שבו יחבשו באופן מעולה יותר, כולל השבת האצבע למקומה. כיוונת לדברי הגרש"ז (מנח"ש ח"ב סי' ס) יז. לחבר בשבת אבר שנקטע נלענ"ד דיתכן שמותר לחבר את היד או א...
על ידי אוהב תוכחה
ה' פברואר 20, 2020 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כיון שפציעה כזו היא מסוכנת, אלא שאפשר בחבישה ע"י הרופא המקומי (שאין ספק שרשאי לחלל שבת על כך), א"כ אפשר גם להסיעו למקום שבו יחבשו באופן מעולה יותר, כולל השבת האצבע למקומה. טענה מעניינת. גם אם בחבישה אין חילול שבת? (לענ"ד לא מופקע) אגב בדידי הוה עובדה (ביום חול, ב"ה...) והרופאה א...
על ידי אוהב תוכחה
א' ינואר 26, 2020 2:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 13
צפיות: 1931

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !

אולי אפשר באופן הזה. כשהגמרא שואלת למה כתוב שהוא ממשפחת יהודה, הרי משפחת אם אינה קרויה משפחה, אפשר לפרש את זה בצורה פשטנית, שהיות ויש כלל כזה, שמשפחת אם אינה קרויה משפחה, אז זה לא נכון לכתוב כך; ואפשר לומר שהכלל הזה הוא לא רק כלל הלכתי טכנוקרטי, אלא שמשפחת אם אינה מתפקדת כמשפחה, לא נכון לייחס אדם למ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' ינואר 22, 2020 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כנציגים של יהודי רגיל עד לפני שלושים שנה, או של למדן בעל סברא ישרה, אשמח לקבל חוו"ד הרמה לגבי פלוג' הראש' הנ"ל (כלומר: מה דעתכם בסברא) האם מותר להכשיל אחר בג' עבירות בכדי להינצל ממיתה. כנראה שלא הבנת יהודי רגיל הוא יהודי שלא רואה את השאלה לגבי כניסה שלו לניתוח כ'שאלה על הכשלת הרופא בחילול...
על ידי אוהב תוכחה
ד' ינואר 22, 2020 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

הרב ידידיה והרב לייטנר, בדברי שניכם מצינו הוראה מפורשת שאסור להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר? או שהנידון היה שהחולה עצמו נצרך לחלל שבת לצורך כך? גם אם אין איסור 'לפני עור' פורמלי, עדיין באופן אינטואיטיבי כל אחד ימנע מכך. אם אסור לעשות ניתוח אז לא עושים, ולא שואלים מי מחזיק את הסכין. שנים שאני חושב ...
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

עושה חדשות כתב:הרב ידידיה והרב לייטנר,
בדברי שניכם מצינו הוראה מפורשת שאסור להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר?
או שהנידון היה שהחולה עצמו נצרך לחלל שבת לצורך כך?

גם אם אין איסור 'לפני עור' פורמלי, עדיין באופן אינטואיטיבי כל אחד ימנע מכך. אם אסור לעשות ניתוח אז לא עושים, ולא שואלים מי מחזיק את הסכין.
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

עושה חדשות כתב:אבל אם פוסקים את הש"ך הנ"ל (לדחות לאו לצורך סכנת אבר אבל להחמיר לגבי שבת),
ושני הנידונים תלויים זב"ז,
זו עלולה להיות שאלה מעשית מצויה.

יש בחו"ב בשם החזו"א (איני זוכר כרגע היכן, אולי ביומא בסוגיא דפיקו"נ)
שלמעשה כל סכנת אבר היא פיקו"נ,
ונראה שכן עמא דבר.
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 6541

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

עושה חדשות כתב:כיו"ב, הכשלת אחר באחד מג' עבירות החמורות,
האם יש ע"ז את החומרא של יהרג ואל יעבור?


אין חבוש מתיר עצמו?

(לפי זכרוני יש ראיות שזה דווקא בגוי ולא בישראל, וזו אחת הראיות לשני דינים בלפני עיור וכו', ידוע בשם הרב מפונביז').
על ידי אוהב תוכחה
א' נובמבר 10, 2019 2:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 175
צפיות: 30321

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל - הוספות לאחר חתימת הקונטרס

.השוחט כתב:

פט.
סיפר הגרע"ט שראה במו עיניו לפני עשרות שנים ביום שהיתה ישיבה ידועה של מועצת גדולי התורה בירושלים, ורבינו הגיע לכולל כרגיל. ניגש אליו אברך תמים ושאל אותו אולי הרב שכח שיש כעת ישיבה של מועצגה"ת. אמר לו הרב אני זוכר, אלא שאין לי את הכסף הנדרש לנסיעה באוטובוס !


אוי איזה שארפקייט!
על ידי אוהב תוכחה
ג' יולי 16, 2019 1:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13931

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

את הענין של לא יומתו אבות על בנים וכו' המבואר ב'מלכים', בכלל לא הבנתי. הרי בגמ' בסנהד' כז: מבואר להדיא לגבי סיפא דקרא "איש בחטאו יומתו" שהפירוש הוא שאין הבן נהרג בחטאי האב ולהיפך, והדרשה לגבי עדות היא רק מהייתור והכפילות של הפסוק, ולק"מ מהא דכתיב גבי אמציה. (וצ"ע בר"ן וגר&q...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 9:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13931

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

הרב רוזנברג, אולי תעשה עבודה נפלאה כזו גם על הפסוק 'והיה הבכור אשר תלד יקום ע"ש אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל', שכידוע בדרשת חז"ל יצא לגמרי מפשוטו, ומשמע בראשונים ביבמות שאין לו משמעות אחרת מלבד מדרשו? ואיך יתפרש הפסוק בפר' חוקת 'ומזה מי הנדה יכבס בגדיו'. והביא רש"י: 'רבותינו אמרו שהמ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 7:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13931

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13931

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 5:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13931

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 5:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13931

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 2:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 3040

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אני מסכים לחלוטין לקושית הרב תוכן. אבל הקושיה הזאת נמצאת בדברי הנביא עצמו עם התירוץ. הנביא מתאר כאן מתח עצום, בין השאיפה העצומה של האדם להתרצות לפני הקב"ה, והאדם שואל איך אתרצה לפניו, מה הדבר הכי חשוב אצלי שאוכל לתת לו, האם לתת את בני בכורי? נתינת הבן הבכור מבטאת את אותה שאיפה - שאיפה היא לא מ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 12:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 3040

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אני מסכים לחלוטין לקושית הרב תוכן. אבל הקושיה הזאת נמצאת בדברי הנביא עצמו עם התירוץ. הנביא מתאר כאן מתח עצום, בין השאיפה העצומה של האדם להתרצות לפני הקב"ה, והאדם שואל איך אתרצה לפניו, מה הדבר הכי חשוב אצלי שאוכל לתת לו, האם לתת את בני בכורי? נתינת הבן הבכור מבטאת את אותה שאיפה - שאיפה היא לא מי...
על ידי אוהב תוכחה
ד' יולי 10, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 29
צפיות: 4571

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

בעמוד נו-62 הובאו דבריו הנפלאים של הח"ח, יעוי"ש. לענ"ד כדאי להתבונן בסיום דבריו שם, ז"ל "הנה בכל טענות אלה בא היצר הרע על האדם כדי לייאשו ולהקטינו, שיהיה מתרשל מעבודת ה' יתברך. והנה אף שבאמת כל אלו הטענות הן צודקות , אבל היצה"ר משכיח לאדם שהקב"ה שהוא אוהב חסד ורוצ...
על ידי אוהב תוכחה
ג' יוני 25, 2019 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 37
צפיות: 8006

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

תפילת שמו"ע יש בה מעמד מיוחד, שנגזר ממנו כמה דינים. כמו למשל - האיסור לעבור לפני המתפלל, החומרא גדולה להפסיק באמצע, כמה הלכות בצורת העמידה, ועוד. אמנם לפני שתיקנו חז"ל את הנוסח של שמו"ע, הרי ג"כ היה תפילה, וכמבו' ברמב"ם ריש הל' תפילה. האם היה לזה את הדינים של עומד לפני המלך...
על ידי אוהב תוכחה
ו' יוני 21, 2019 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 97
צפיות: 13431

Re: אם כעבדים

דרומי כתב:האחד בא לגור וישפוט שפוט?!

אכן, מתאים לך מאד לצטט את המשפט הזה, כי אתה דומה מאד למי שאמר אותו במקור, ולהקשר שבו הוא נאמר.
שו"ר שקדמני יותם בשעה קלה.
על ידי אוהב תוכחה
ה' יוני 20, 2019 9:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 15428

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

דומני שעוד אין חודש מאז שהתחילו לכתוב באשכול הזה. (אחרי שהמתין כשנתיים כמעט ריק). ומספר הצפיות בו עלו לכמה אלפים.... כנראה יש הרבה מאד בני משפחה ומכרים שמתעניינים ומכירים את המקום הזה. שלום להרב השוחט אני לא רגיל כל כך להגיב כאן אבל הקטע הזה בדבריך מסביר לפחות חלק גדול מכמות הצפיות. הענוה והצניעות ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' יוני 19, 2019 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?
תגובות: 28
צפיות: 6665

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

לא ראיתי אם הובא כאן, אבל יש פירוש מחודש של רס"ג בזה. אינו תחת ידי כעת.
שוב ראיתי שהובא בהרחבה.
על ידי אוהב תוכחה
ו' יוני 14, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 9
צפיות: 1127

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

זה תורה שרייבריסטית קלאסית. יש מצב שזה ציטוט מספר התגין שלו?
על ידי אוהב תוכחה
ד' אפריל 17, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2024353

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל את המאמר 'מקדש ישראל והזמנים' של הרב אברהם קוסמן. תודה.
על ידי אוהב תוכחה
ב' אפריל 15, 2019 4:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 4432

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

והאיר כי בל נחשוב שר' יוחנן היה בעל נפש רגישה ולכן אירע לו מה שאירע, כי מצינו בברכות שאמר 'דין גרמא דעשיראה ביר' שמתו לו י' בנים בחייו, ועם כל זה לא נפלה רוחו, ואדרבה היה מנחם ומחזק אחרים, אבל כשאירע לו דבר זה מיתת ר"ל שהיה החברותא שלו לא יכלה נפשו לסבול הצער. הוא ר' יוחנן שאמרו עליו אם יתן אי...
על ידי אוהב תוכחה
ג' מרץ 19, 2019 11:36 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לקבל שבת ולקדש ולאכול סעודת שבת\פורים ולהמשיך עד הלילה
תגובות: 3
צפיות: 1192

Re: לקבל שבת ולקדש ולאכול סעודת שבת\פורים ולהמשיך עד הלילה

ויש לעיין לאלה שכן נוהגים כך בימות הקיץ, האם אפשר לעשות כן בפורים שחל להיות בערב שבת, כלומר להתפלל ת"ע אחרי פלג המנחה, ולאחר מכן לקדש ולהתחיל סעודה, והסעודה תיחשב גם סעודת פורים וגם סעודת שבת? (וימשיך את הסעודה עד לאחר צה"כ כדי לצאת את הדעות הסוברות כן). ויחשוך בזה את הבעיות של פורס מפה ו...
על ידי אוהב תוכחה
ג' מרץ 19, 2019 11:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין
תגובות: 3
צפיות: 1184

Re: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין

סדר הדברים מתחילים את סעודת פורים קודם שעה תשיעית - שעות זמניות. (והטעם, מפני שלאחמ"כ אסור כבר לאכול סעודה מפני כבוד השבת, עי' שו"ע סי' רמט' סעי' ב' ומ"ב שם. ואפשר שבכה"ג של פורס מפה ומקדש מותר אפי' אחר שעה תשיעית, מפני שמצרפים סעודת פורים עם סעודת ליל שבת ). יישר כח על כל העבוד...
על ידי אוהב תוכחה
ג' מרץ 19, 2019 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אנא קדים אכיל ירוקא מקמא דידך
תגובות: 21
צפיות: 3393

Re: אנא קדים אכיל ירוקא מקמא דידך

בגמרא שם בערכין מבואר שהדין הזה של רב אבא בר ממל (שזה שנולד בט"ו אדר א' נהיה בן שנה אחרי זה שנולד בא' אדר ב') בנוי על זה שכתוב 'שנה תמימה'. ואולי הביאור בזה, שמכיון שנולד בט"ו אדר א', ממילא תחילת הסיבוב של השנה מתחיל מאז, ואם נחשיב לו את השנה רק מא' אדר ב', הן אמנם שזה נחשב לשנה מכיון שיש ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 27, 2019 11:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טעם למבנה פסוקי התורה | שמות פרק לג
תגובות: 25
צפיות: 2978

Re: טעם למבנה פסוקי התורה | שמות פרק לג

אוצר החכמה כתב:

אבל לא מחשבות אדם כי המה הבל.

למה אתה אומר כך?
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 27, 2019 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 38
צפיות: 6893

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

במשנת החסידות יש הרבה כזה וכגון מה שמסופר על הרבי ר' זושא מאניפולי שאמר שאם יינתן לי הברירה להתחלף עם אברהם אבינו לא הייתי עושה את זה, כי אף אם הייתי מתחלף עם אברהם אבינו, מה היה משתנה בעולם? כלום! היה ממילא: אברהם אבינו – אחד, וזושא- אחד. ואיזה רווח יש לבורא יתברך?!. אשמח לקבל מקורות סביב המימרא ה...
על ידי אוהב תוכחה
א' פברואר 24, 2019 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?
תגובות: 8
צפיות: 1179

Re: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?

שיטת הרמב"ם בענין התוארים נקראת 'שיטת הפילוסופים ', ומה שנתקבל בישראל היא 'שיטת המקובלים ' הסוברים שיש תוארים והם כפשוטם. והדברים ארוכים. דברי הרמב"ם לא נתפשטו עוד לפני שהקבלה נתפשטה בכלל ישראל, כנראה משום שאינם מתאימים לתודעה פשוטה של אנשים (כעין מה שכ' הראב"ד על 'רבים וטובים ממנו')...
על ידי אוהב תוכחה
א' פברואר 24, 2019 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?
תגובות: 8
צפיות: 1179

Re: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?

נשאלתי ע"י חכ"א שליט"א: ברמב"ם בהלכות בתחילת פרק ד' הלשון: הואיל היות הגוף בריא מדרכי ה' הוא וכו', משמע לכאורה שזה נכלל במצות והלכת בדרכיו... עצם הדבר שיהיה בזה קיום מצוה להדמות להקב"ה, לדעתי אין בזה תימה, כי הגוף הוא חלק בלתי נפרד מהאדם, עכ"פ כעת בעודו בעולם החמרי, ול...
על ידי אוהב תוכחה
ש' פברואר 16, 2019 10:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1850
צפיות: 465822

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ההגדרה היא נפלאה, ועם זאת כמדומני שמספר תלמידיו לא קטן בהשוואה לאחרים. אם 'תלמיד' זה מי ששומע שיעורים, אכן מספר הבוגרים שלמדו אצלו הוא לא גדול במיוחד. אם תלמיד זה 'מושפע', מספר התלמידים הוא עצום ורב. ולאורך שנים. תגובתי לא התייחסה לחלק הזה, אבל דומני שהמושג 'רבים' אצל 'אינדיבידואליסטים' מהסוג של ר'...
על ידי אוהב תוכחה
ש' פברואר 16, 2019 10:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1850
צפיות: 465822

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

והיה גם את הרעבע ר' שמואל. רבי שישיבתו לא מנתה אלפי תלמידים, שלא הקים מפעל לייצור אברכים בדגם מסוים, ולא חיפש מעולם שיטה מרובעת ויציבה. ר' שמואל היה רבי של יחידים. אינדיבידואלים. אנשים שחלקם לא קונבנציונליים. תלמידים שחלקם הלכו בדרכים שונות אבל עדיין תלמידיו הם. הוא העמיד תלמידים ''הרבה'', העמיד או...
על ידי אוהב תוכחה
ו' פברואר 15, 2019 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 107
צפיות: 12687

Re: הישגים או עמל

אני לא מבין מה אתה אומר. לפי הנגלה והנחווה לעינים אין נשמה ואין עולם הבא. אבל יש ככתוב בתורתינו וזה הוא הרובד האמיתי של המציאות. 'נגלה' הוא לא רק מה שנגלה לעיניים, אלא כל מה שנתפס בחוויה האנושית הבלתי אמצעית. החויה האנושית חשה את מציאותו של האדם כדבר מנותק מגופו ולכן אינה מפסיקה להתקיים כאשר הוא מת...

עבור לחיפוש מתקדם