מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 135 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב תוכחה
א' מאי 10, 2020 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 30
צפיות: 2150

Re: חיידקי מוחק

להנך דס"ל דמותר לעבור על לאו כדי להינצל מ"סכנת אבר", אבל מ"מ שבת אינה נדחית על זה. מה הדין לגבי איסורא ד"לפני עיור" ע"ז, דהיינו ללכת לבית-חולים ולהכשיל שם את הרופא שאינו שותו"מ בחילול שבת עבור הצלת אבר. בשבילו זה חילול שבת, אבל בשבילי זה לאו דלפני עיור. והשיב...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 26, 2020 10:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

לא ראיתי את המאמר על בית ראשון, אבל לגופם של דברים יעויין בקטע הבא מתוך שערי אורה לאדמו"ר האמצעי. זכורני שכשראיתי את הדברים לראשונה, השורות הבודדות הללו עשו הרבה סדר. וכמו שאנו רואים בעקבות משיחא בדור האחרון, שתערובת טוב ורע יותר הרבה מדורות הראשונים, דגם שהיו בהם רשעים גדולים, אבל צדיקים שבהן...
על ידי אוהב תוכחה
ד' פברואר 26, 2020 1:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

ענין יצרא דע"ז יסודו הוא מהרצון הפנימי של האנשים לא לבטל את המציאות שלהם שכוללת גם את הגוף ותאוותיו בפני הקב"ה, וזהו הביאור במה שאמרו לא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא (סנהדרין סג, ב). הנבואה היא ההיפוך הגמור מיצרא דע"ז, התבטלות מוחלטת של הנביא והתעלותו מגשמיותו עד כדי הפ...
על ידי אוהב תוכחה
ג' פברואר 25, 2020 11:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נשבה ארון האלוקים
תגובות: 17
צפיות: 2319

Re: נשבה ארון האלוקים

מדרש שמואל (בובר) פרשה יא וירץ איש בנימין מהמערכה ויבא שילה ביום ההוא ומדיו קרועים ואדמה על ראשו (ש"א =שמואל א'= ד' י"ב), זה שאול ר' לוי ור' סימון ורבנן חד [ר' לוי] אמר ששים מיל הלך שאול באותו היום במערכה היה ושמע שנשבו הלוחות והלך וחטפן מיד גלית ובא, ורבי סימון אמר מאה ועשרים מיל הלך שאו...
על ידי אוהב תוכחה
ג' פברואר 25, 2020 11:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

המילה הכי נפוצה בתנ"ך אני מניח, ובכל מקרה היא עיקרו של כל היגד שהוא בתנ"ך, היא: שמו של הקב"ה. הויה. אלקים. לפעמים "הויה הוא האלקים". כמה "פירוש המילות" יש לנו בדבר הזה? זו מילה, זהו שם. מהו? מה תוכנו? מה נוסף לנו על ידו מה שלא ידענו לפני שהתגלה לנו השם הזה? למה הד...
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

1) לא הבנתי, למה במקרה שלנו זה מישהו אחר?
2) נכון. כוונתי היא לטענה אחרת, שאם הטיפול הוא אותו טיפול אז הנסיעה היא מיותרת. אבל אם אני רוצה בטיפול מסוים, הטענה שיכולתי לקבל טיפול אחר לא הופכת את הנסיעה למיותרת וחסרת משמעות.
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

לא הבנתי מה לא משמע.
ובדוגמא שלך זה לא מופקע, אבל לא הבנתי איך זה קשור.
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבל לפנינו עמילי תורה הכל כמו זרה...
תגובות: 9
צפיות: 2033

Re: אבל לפנינו עמילי תורה הכל כמו זרה...

הא לכם אגרתו של הנצי"ב, על אף שהוא מאד מכבד ומעריך את המכותב זצ"ל, מ"מ הוא לא מונע את עצמו מביקורת חריפה: הנצי''ב.png אינני יודע מה נקרא אצלך מכבד ומעריך. ומהי 'ביקורת חריפה'. בדרך כלל, לא כותבים כאלו דברים למי שמכבדים ומעריכים: 'איני מאמין בכוחו לסלול דרך חדשה' (אפשר לחשוב כך, אבל כ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' פברואר 24, 2020 2:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כיון שפציעה כזו היא מסוכנת, אלא שאפשר בחבישה ע"י הרופא המקומי (שאין ספק שרשאי לחלל שבת על כך), א"כ אפשר גם להסיעו למקום שבו יחבשו באופן מעולה יותר, כולל השבת האצבע למקומה. כיוונת לדברי הגרש"ז (מנח"ש ח"ב סי' ס) יז. לחבר בשבת אבר שנקטע נלענ"ד דיתכן שמותר לחבר את היד או א...
על ידי אוהב תוכחה
ה' פברואר 20, 2020 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כיון שפציעה כזו היא מסוכנת, אלא שאפשר בחבישה ע"י הרופא המקומי (שאין ספק שרשאי לחלל שבת על כך), א"כ אפשר גם להסיעו למקום שבו יחבשו באופן מעולה יותר, כולל השבת האצבע למקומה. טענה מעניינת. גם אם בחבישה אין חילול שבת? (לענ"ד לא מופקע) אגב בדידי הוה עובדה (ביום חול, ב"ה...) והרופאה א...
על ידי אוהב תוכחה
ה' פברואר 06, 2020 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

בטוחני שהדברים לא מוצגים בדייקנות. ג) דברי הרב פייבלזון משונים וזרים לענ"ד, "לחז"ל יש כח וסמכות לקבוע דינים לכלל ישראל על פי הבנתם במקרא גם אם זה סותר את פשוטו של מקרא וגם לולא היו מקבלים כך מסיני. כמובן שגם לדבריו חז"ל מפרשים את המקרא אך לא על פי פשוטו. יודגש שהכח ניתן לחז"...
על ידי אוהב תוכחה
ב' ינואר 27, 2020 1:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 18534

Re: הדור הבא - לאן?

יושבים כאן ת"ח מופלגים בקיאים בש"ס ופוסקים, ודנים בשאלות הבסיסיות של כל יהודי, מדוע התורה ציוותה ללמוד מדוע התורה ציוותה לעמול מה הענין לדעת את כל התורה כולה מדוע התורה ציוותה להתחתן וכל אחד רואה את הדברים מנקודות שונות ומהסתכלות שלו על חיי התורה וחיי היהודי עלי אדמות, וכן היה ניתן לשאול ...
על ידי אוהב תוכחה
א' ינואר 26, 2020 2:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 13
צפיות: 1589

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !

אולי אפשר באופן הזה. כשהגמרא שואלת למה כתוב שהוא ממשפחת יהודה, הרי משפחת אם אינה קרויה משפחה, אפשר לפרש את זה בצורה פשטנית, שהיות ויש כלל כזה, שמשפחת אם אינה קרויה משפחה, אז זה לא נכון לכתוב כך; ואפשר לומר שהכלל הזה הוא לא רק כלל הלכתי טכנוקרטי, אלא שמשפחת אם אינה מתפקדת כמשפחה, לא נכון לייחס אדם למ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' ינואר 22, 2020 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כנציגים של יהודי רגיל עד לפני שלושים שנה, או של למדן בעל סברא ישרה, אשמח לקבל חוו"ד הרמה לגבי פלוג' הראש' הנ"ל (כלומר: מה דעתכם בסברא) האם מותר להכשיל אחר בג' עבירות בכדי להינצל ממיתה. כנראה שלא הבנת יהודי רגיל הוא יהודי שלא רואה את השאלה לגבי כניסה שלו לניתוח כ'שאלה על הכשלת הרופא בחילול...
על ידי אוהב תוכחה
ד' ינואר 22, 2020 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

הרב ידידיה והרב לייטנר, בדברי שניכם מצינו הוראה מפורשת שאסור להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר? או שהנידון היה שהחולה עצמו נצרך לחלל שבת לצורך כך? גם אם אין איסור 'לפני עור' פורמלי, עדיין באופן אינטואיטיבי כל אחד ימנע מכך. אם אסור לעשות ניתוח אז לא עושים, ולא שואלים מי מחזיק את הסכין. שנים שאני חושב ...
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

עושה חדשות כתב:הרב ידידיה והרב לייטנר,
בדברי שניכם מצינו הוראה מפורשת שאסור להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר?
או שהנידון היה שהחולה עצמו נצרך לחלל שבת לצורך כך?

גם אם אין איסור 'לפני עור' פורמלי, עדיין באופן אינטואיטיבי כל אחד ימנע מכך. אם אסור לעשות ניתוח אז לא עושים, ולא שואלים מי מחזיק את הסכין.
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

עושה חדשות כתב:אבל אם פוסקים את הש"ך הנ"ל (לדחות לאו לצורך סכנת אבר אבל להחמיר לגבי שבת),
ושני הנידונים תלויים זב"ז,
זו עלולה להיות שאלה מעשית מצויה.

יש בחו"ב בשם החזו"א (איני זוכר כרגע היכן, אולי ביומא בסוגיא דפיקו"נ)
שלמעשה כל סכנת אבר היא פיקו"נ,
ונראה שכן עמא דבר.
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 1:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

אני חושב לעצמי, מה יותר מושך, ללמוד סוגיא כבידה כמו שצריך מתחילה ועד סוף, או להשתעשע ב"רמי על מעוהי", ועוד ללא שיעבוד לשום תיווך. עם כל האימון שיש לנו ב"אדם", צריך לזכור שיש גם "יצר הרע". אני מניח שהדברים שאומר לך לא יתקבלו על לבך, אבל מי יודע? ואולי מישהו אחר יקבל מזה...
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 5618

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

עושה חדשות כתב:כיו"ב, הכשלת אחר באחד מג' עבירות החמורות,
האם יש ע"ז את החומרא של יהרג ואל יעבור?


אין חבוש מתיר עצמו?

(לפי זכרוני יש ראיות שזה דווקא בגוי ולא בישראל, וזו אחת הראיות לשני דינים בלפני עיור וכו', ידוע בשם הרב מפונביז').
על ידי אוהב תוכחה
ג' ינואר 21, 2020 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

אבל אם אכן המציאות היא שאנשים נמשכים לזה, כנראה יש להם חשיבות דווקא במישהו שחי כאן ועכשיו, ומדבר איתם מתוך חווית החיים שלו, ומתוך קרבת ה' שלו, והאור שמאיר לו בתורה - ומתוך הקירבה אל השומעים הוא מצליח לשתף אותם, בקשיים, בתהיות, וגם באור ובנעימות. צריך לבדוק אם זהו אכן המניע היחידי, או שיש סיבות נוספ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' ינואר 20, 2020 12:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

הכיוון מקודם היה שהרב שאותו באים השומעים לשמוע, מהווה איזה סוג של חוליה בשרשרת של הספרים שנכתבו עד אליו, וכאילו הוא 'עוד אחרון', ולאו דווקא מהחשובים שבהם... וממילא התמיהה קיימת, מה מושך את השומעים לשמוע מישהו שאומר 'אייגענע', מבלי לבנות הכל על בסיס הספרים שקדמו לו. במה הוא עדיף על אותם ספרים. אבל אם...
על ידי אוהב תוכחה
א' ינואר 19, 2020 2:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 133976

Re: בית מדרש הגר"א

ברשותכם, אכנס לדון בכמה נקודות... ג' זאת ועוד, אני מכיר ראש כולל חשוב מאוד, שקוע בלימוד ועמל באופן נדיר, הוא לומד רק גמרות וראשונים, ממעט מאוד מלהציץ אפילו בגדולי האחרונים, אני תמיד חושב כנגדו, ניחא שאתה באופן אישי מעוניין לעמוד לבד ולחדש ולסלול את המהלכים, אבל עם איזו טענה אתה בא לקהל שומעיך, למה ...
על ידי אוהב תוכחה
א' נובמבר 10, 2019 2:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 175
צפיות: 27155

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל - הוספות לאחר חתימת הקונטרס

.השוחט כתב:

פט.
סיפר הגרע"ט שראה במו עיניו לפני עשרות שנים ביום שהיתה ישיבה ידועה של מועצת גדולי התורה בירושלים, ורבינו הגיע לכולל כרגיל. ניגש אליו אברך תמים ושאל אותו אולי הרב שכח שיש כעת ישיבה של מועצגה"ת. אמר לו הרב אני זוכר, אלא שאין לי את הכסף הנדרש לנסיעה באוטובוס !


אוי איזה שארפקייט!
על ידי אוהב תוכחה
ג' יולי 16, 2019 1:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 12168

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

את הענין של לא יומתו אבות על בנים וכו' המבואר ב'מלכים', בכלל לא הבנתי. הרי בגמ' בסנהד' כז: מבואר להדיא לגבי סיפא דקרא "איש בחטאו יומתו" שהפירוש הוא שאין הבן נהרג בחטאי האב ולהיפך, והדרשה לגבי עדות היא רק מהייתור והכפילות של הפסוק, ולק"מ מהא דכתיב גבי אמציה. (וצ"ע בר"ן וגר&q...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 9:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 12168

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

הרב רוזנברג, אולי תעשה עבודה נפלאה כזו גם על הפסוק 'והיה הבכור אשר תלד יקום ע"ש אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל', שכידוע בדרשת חז"ל יצא לגמרי מפשוטו, ומשמע בראשונים ביבמות שאין לו משמעות אחרת מלבד מדרשו? ואיך יתפרש הפסוק בפר' חוקת 'ומזה מי הנדה יכבס בגדיו'. והביא רש"י: 'רבותינו אמרו שהמ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 7:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 12168

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 12168

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 5:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 12168

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 5:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 12168

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 2:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2698

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אני מסכים לחלוטין לקושית הרב תוכן. אבל הקושיה הזאת נמצאת בדברי הנביא עצמו עם התירוץ. הנביא מתאר כאן מתח עצום, בין השאיפה העצומה של האדם להתרצות לפני הקב"ה, והאדם שואל איך אתרצה לפניו, מה הדבר הכי חשוב אצלי שאוכל לתת לו, האם לתת את בני בכורי? נתינת הבן הבכור מבטאת את אותה שאיפה - שאיפה היא לא מ...
על ידי אוהב תוכחה
ב' יולי 15, 2019 12:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2698

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אני מסכים לחלוטין לקושית הרב תוכן. אבל הקושיה הזאת נמצאת בדברי הנביא עצמו עם התירוץ. הנביא מתאר כאן מתח עצום, בין השאיפה העצומה של האדם להתרצות לפני הקב"ה, והאדם שואל איך אתרצה לפניו, מה הדבר הכי חשוב אצלי שאוכל לתת לו, האם לתת את בני בכורי? נתינת הבן הבכור מבטאת את אותה שאיפה - שאיפה היא לא מי...
על ידי אוהב תוכחה
ד' יולי 10, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 29
צפיות: 4037

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

בעמוד נו-62 הובאו דבריו הנפלאים של הח"ח, יעוי"ש. לענ"ד כדאי להתבונן בסיום דבריו שם, ז"ל "הנה בכל טענות אלה בא היצר הרע על האדם כדי לייאשו ולהקטינו, שיהיה מתרשל מעבודת ה' יתברך. והנה אף שבאמת כל אלו הטענות הן צודקות , אבל היצה"ר משכיח לאדם שהקב"ה שהוא אוהב חסד ורוצ...
על ידי אוהב תוכחה
ג' יוני 25, 2019 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 37
צפיות: 7599

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

תפילת שמו"ע יש בה מעמד מיוחד, שנגזר ממנו כמה דינים. כמו למשל - האיסור לעבור לפני המתפלל, החומרא גדולה להפסיק באמצע, כמה הלכות בצורת העמידה, ועוד. אמנם לפני שתיקנו חז"ל את הנוסח של שמו"ע, הרי ג"כ היה תפילה, וכמבו' ברמב"ם ריש הל' תפילה. האם היה לזה את הדינים של עומד לפני המלך...
על ידי אוהב תוכחה
ו' יוני 21, 2019 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 97
צפיות: 12072

Re: אם כעבדים

דרומי כתב:האחד בא לגור וישפוט שפוט?!

אכן, מתאים לך מאד לצטט את המשפט הזה, כי אתה דומה מאד למי שאמר אותו במקור, ולהקשר שבו הוא נאמר.
שו"ר שקדמני יותם בשעה קלה.
על ידי אוהב תוכחה
ה' יוני 20, 2019 9:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 14407

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

דומני שעוד אין חודש מאז שהתחילו לכתוב באשכול הזה. (אחרי שהמתין כשנתיים כמעט ריק). ומספר הצפיות בו עלו לכמה אלפים.... כנראה יש הרבה מאד בני משפחה ומכרים שמתעניינים ומכירים את המקום הזה. שלום להרב השוחט אני לא רגיל כל כך להגיב כאן אבל הקטע הזה בדבריך מסביר לפחות חלק גדול מכמות הצפיות. הענוה והצניעות ...
על ידי אוהב תוכחה
ד' יוני 19, 2019 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?
תגובות: 28
צפיות: 6185

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

לא ראיתי אם הובא כאן, אבל יש פירוש מחודש של רס"ג בזה. אינו תחת ידי כעת.
שוב ראיתי שהובא בהרחבה.
על ידי אוהב תוכחה
ו' יוני 14, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 8
צפיות: 821

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

זה תורה שרייבריסטית קלאסית. יש מצב שזה ציטוט מספר התגין שלו?
על ידי אוהב תוכחה
א' אפריל 28, 2019 1:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 8860

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

מישהו שלח לי באישי כדי שאעלה כאן: ג"א השתתפתי בסיורים, היטבת לכתוב ולהגדיר. אני התרגשתי יותר מהביקור במצפה יוסף, בהר גריזים נוכח הר עיבל, לחשוב שממש כאן עמדו כל שבטי ישראל מזה ומזה ובאו בברית יחד! במוצש"ק וישלח האחרון כתבתי למארגנים כך: שבוע טוב ומבורך בשבת זו קריתי את הפרשה שמו"ת, וה...
על ידי אוהב תוכחה
ש' אפריל 27, 2019 11:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 8860

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

יש כאן מישהו שהשתתף בסיורים קודמים, ויכול לשתף מחוויותיו? אני זכיתי להשתתף בסיורים הקודמים, וזה שווה בהחלט את הזמן ואת הכסף. דבר ראשון, בשתי הפעמים היו אברכים תלמידי חכמים שמצד אחד נתנו אוירה רצינית ותורנית ומצד שני מצב רוח טוב אפייני לסיור בחוץ ובעיקר, השהות במקומות בהם אירעו סיפורי התנ"ך, הי...
על ידי אוהב תוכחה
ד' אפריל 17, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1914195

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל את המאמר 'מקדש ישראל והזמנים' של הרב אברהם קוסמן. תודה.

עבור לחיפוש מתקדם