מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 20 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בונה ירושלים
ג' יוני 30, 2020 9:33 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קטורת מכפרת
תגובות: 0
צפיות: 90

קטורת מכפרת

קטורת מכפרת כך אמרו בש"ס יומא דף מד ועוד, ושם מבואר שמכפרת על לשון הרע, האם נמצא שמכפרת גם על שאר חטאים
על ידי בונה ירושלים
ו' מאי 15, 2020 5:00 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ברכת מעין שבע במניין ארעי
תגובות: 46
צפיות: 1971

Re: ברכת מעין שבע במניין ארעי

גם מרן האיש מצליח פסק כדעת הבא"ח ע"פ הסוד אולם לא נראה לי שמרן הגרע"י היקל בירושלים אלא שמרן האור לציון חילק בין ירושלים לשאר הארץ ומה שכתב כזית שנחלקו ג"כ בענין ליל הסדר שחל בשבת אינו מדויק שבזה נחלקו גם חכמי הסוד כידוע. א. ביב"א ב כ"ט פסק שבירושלים יאמרו, ובשאר הארץ ...
על ידי בונה ירושלים
א' מאי 03, 2020 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: נגנב ונאבד אינו ראוי לקבל תשלומין מן השומר?
תגובות: 9
צפיות: 300

נגנב ונאבד אינו ראוי לקבל תשלומין מן השומר?

פלא יועץ [אות ישרות] כותב "ראוי לאדם שלא להעמיד דבריו על דין תורה אלא לילך אחר היושר שהרי לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה שהרי גם הקב"ה דן אותם על פי מדותם לפי הדין הגמור ונמצאו חייבים, ובודאי שהנוטל ממון מחבירו על פי הדין שלא ע"פ היושר עתיד ליתן את הדין וחייב בדיני ...
על ידי בונה ירושלים
ד' דצמבר 18, 2019 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 4085

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

[quote="ישראל אליהו"]דעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל: כיון שהמנהג לא להקל בזה, הרי זה כדברים המותרים ונהגו בהם איסור. ובטללי טוהר כתב בשמו [וכן שמעתי מעוד מקורות], שאפילו שניה אחת אחרי השקיעה, הפסידה את אותו היום. גם אני שמעתי ממנו כך. ובשעה שהגרע"י ז"ל פירסם דעתו להקל אם עשתה...
על ידי בונה ירושלים
ש' אוגוסט 31, 2019 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 2247

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

היא שיחתי כתב:שמעתי בעבר סיפור על ראש ישיבה אחר בפוניבז' זצ"ל, שהלך באמצע קדושה (שכח שקדושה) לפתוח ספר, מוכר לכם?


וגם אני שמעתי על תנא אלקי שלמד תורה בקול בבית הכסא זבחים קב: וע' פת"ע שם ודו"ק.
על ידי בונה ירושלים
ד' אוגוסט 14, 2019 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהי שנת החורבן המדוייקת?
תגובות: 33
צפיות: 4090

Re: מהי שנת החורבן המדוייקת?

בגליון בית נאמן פרשת דברים (מספר 173) אות ט"ו הגאון נאמ"ן שמו שליט"א דיבר בזה ומסיק לומר 1950 שנה ובהערה כתבו לעיין גם בגליון 23 הערה 36, יישכ"ח למי שיוכל להביא הדברים משם ומשם.
על ידי בונה ירושלים
ב' אוגוסט 12, 2019 1:11 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ
תגובות: 20
צפיות: 4153

Re: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ

ובאמת הדברים הכתובים בספר חזו"ע בעניין זה תמוהים טובא, וכבר כתב מאן דהו שאין ספק שתלמיד טועה כתבם, ואין לתלות בוקי סריקי בגאון המחבר זצ"ל, כמצ"ב. קדיש בט''ב.pdf יישר כח טובא, ולא ידעתי שיש על זה אשכול, ועיינתי בקובץ המצורף הנ"ל, ושם בעמ' קסה אות א' ראיתי דבר פלא שלא ניתן להאמר ל...
על ידי בונה ירושלים
א' אוגוסט 11, 2019 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם
תגובות: 9
צפיות: 892

Re: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם

בסידור נוסח אשכנז בתפילת השמונה עשרה: וכל הרשעה כרגע תאבד וכל אויבי עמך מהרה יכרתו והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו. וצ"ע אם כבר תמגר לזדים מה צורך לבקש ותכניע, הא למה לי. ובסידור נוסח "ספרד": וכל אויבי עמך מהרה יכרתו, והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניע...
על ידי בונה ירושלים
א' אוגוסט 11, 2019 11:45 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ
תגובות: 20
צפיות: 4153

הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ

היום בתפילת שחרית דט"ב היה דיון מתי לומר הקדיש אם מיד אחר סיום קריאת התורה לפני ברכות ההפטרה, או אחר ההפטרה, ובלוח עתים לבינה הביא שמנהג בני אשכנז ובני עדות המזרח לומר החצי קדיש קודם ברכות ההפטרה ושכך נקטו קרוב לארבעים פוסקים עיי"ש, ולעומת זה דעת הגרע"י ז"ל שיש לשנות המנהג ושיברכ...
על ידי בונה ירושלים
ד' אוגוסט 07, 2019 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 637
צפיות: 96373

Re: מחלוקת ש"ך וט"ז - חוכא ואיטלולא - מי זוכר?

ראה בשב שמעתתא ד' פ"ג ותמצא.
על ידי בונה ירושלים
א' אוגוסט 04, 2019 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מועילה מחילה ונתינת רשות שידברו עליו לה"ר
תגובות: 7
צפיות: 957

האם מועילה מחילה ונתינת רשות שידברו עליו לה"ר

נסתפקתי האם מועילה מחילה על לשון הרע, כלומר ראובן אומר אני מתיר לכל אחד לדבר עלי לשון הרע, האם מועילה מחילה זו. ואף את"ל דלא מועילה מחילה וניתנת רשות, האם עכ"פ בזה שנתן רשות והתיר לדבר עליו לשון הרע זה מקליש האיסור של דיבור לשון הרע עליו או האיסור עומד בעינו ממש. שוב מצאתי בעזהי"ת במנ...
על ידי בונה ירושלים
ב' יולי 29, 2019 3:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף
תגובות: 13
צפיות: 986

Re: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף

מה שנכון נכון כתב:כאמור בראש התשובה כח אחר מעורב בו. השווה הלכה ברורה ח"ב סל"ב אות קלג.


לא הבנתי הדברים.
ובהלכה ברורה לא מצאתי לפו"ר, שמא יואיל בטובו לציין העמוד ייש"כ.
על ידי בונה ירושלים
ב' יולי 29, 2019 2:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מקום ואירוע: "גלינו בכפר פליסטרייא" (בית דוד)
תגובות: 10
צפיות: 719

Re: זיהוי מקום ואירוע: "גלינו בכפר פליסטרייא" (בית דוד)

העיירה Peristera Περιστερά נמצאת 37 ק"מ מדרום-מזרח לסלוניקי. 'הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והיא מצער, אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי'. מצד המרחק זה נשמע הגיוני, אך מצד השם פליסטרייא, ההצעה הקודמת קרובה יותר. לצערי איני מוצא שום היסטוריה למקום הקטן הזה, מה שיכול היה לעזור קצת. איני רואה ...
על ידי בונה ירושלים
ג' יוני 11, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת
תגובות: 10
צפיות: 1449

Re: איסור מלאכה באיסרו חג

תודה רבה לכל העוזרים, יישר כח.
על ידי בונה ירושלים
ב' יוני 10, 2019 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת
תגובות: 10
צפיות: 1449

איסור מלאכה באיסרו חג

אבקש את עזרת חכמי הפורום היה כאן אשכול בענין איסור מלאכה באיסרו חג שחכ"א כתב להסביר דברי ס' תורה לשמה בזה, ודחה השגת האור יצחק, ואיני מוצא הדברים, כעת מי בטובו יעלה הקישור. יישר כח
על ידי בונה ירושלים
א' אפריל 14, 2019 1:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 3485

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

רצ"ה בס' צדקת הצדיק סי קיז: ונראה מה שלא רצה למחול [ריו"ח לר"ל] כי הרגיש שקרב קיצו וחשב דנדחה מפני גברא ובודאי ריש לקיש ימלוך תחתיו וסבר חייו קודמין ובזה אין צריך למחול כדאשכחן ברבי חנינא ביומא (פ"ז ע"ב) והוא חישב זה להצלת חייו אבל נורא עלילה על בני אדם חשב לו זה לקצת חטא וא...
על ידי בונה ירושלים
א' אפריל 14, 2019 2:18 am
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 127
צפיות: 26746

Re: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

מי יודע מקור הדברים? שמירת הלשון שער התבונה סוף פרק ד: אם דרכו היתה ללמד חובה על הבריות ולדבר עליהם רע, גם מלאכי השרת מדברים עליו רע למעלה, כדאיתא במדרש משלי. על כן צריך שידע האדם בנפשו בעודו בחיים, כי בעת שהוא דן את חברו, בין לטב בין למוטב, אז בדבוריו ממש הוא מסדר דין לעצמו. והחפץ חיים כתב כן גם ב...
על ידי בונה ירושלים
ד' פברואר 20, 2019 11:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 435428

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בירושלמי ע"ז פ"א, מובא על רבי אבהו שהראהו הקב"ה לפני פטירתו חלקו לעוה"ב, ואמרו שם שהראה לו י"ג נהרי אפרסמון, מה מיוחד בי"ג נהרי אפרסמון? ומה מיוחד במספר י"ג? (כי י"ג זה גימטריא 'אהבה', גימטריא 'ה' אחד'???!!!). http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?62041&p...
על ידי בונה ירושלים
ג' פברואר 05, 2019 9:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 435428

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

לאיזה מדרש כוונתו? [או בדומה לזה עכ"פ] מדרש דברים רבה פי"א ס"ו: הקב"ה לישראל חייכם כל החכמה וכל התורה דבר אחד קל הוא כל מי שמתיירא אותי ועושה ד"ת כל החכמה וכל התורה בלבו מנין שנאמר (תהלים קיא) ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם (שם יט) יראת ה' טהורה עומדת לעד (איוב כח) י...
על ידי בונה ירושלים
א' פברואר 03, 2019 1:00 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקון לשם המחבר ספר מגדל דוד
תגובות: 1
צפיות: 451

תיקון לשם המחבר ספר מגדל דוד

ספר מגדל דוד בעניני הקרבת קרבנות בזמן הזה נמצא באוצר החכמה בלא השער המקורי (ויש שער בכתב יד) ונמצא תחת שם המחבר ברוקמאן מרדכי בן מנחם שמעון
וזו שגיאה ויש לתקן כי מחברו הוא רבי דוד אלכסנדר בן נח האלטרכט.

צילום השער אפשר לקחת מהיברובוקס

נא לתקן.

עבור לחיפוש מתקדם