מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 642 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10509
צפיות: 888488

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
זקוק בדחיפות לתולדות הב"ח שבראש חידושי הב"ח שיצאו לאור ע"י עוז והדר
עמוד 19 באוצר, איני יודע היכן זה מסתיים אבל נראה לי קצת מאד אחרי עמוד 40 מהאוצר

יש"כ גדול מאד למסייעים
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 191670

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שם הגדולים ח"ב מע' ר אות ז והמגיד אמר למרן ז"ל שבכל יום ילמוד מוסר. וכתב מהר"ח הכהן שעתה שזכינו לספר הקדוש ראשית חכמה בו יהגה תדיר. ממה שאני מצאתי במגיד מישרים זה שמזהירו ללמוד מרגניתא דבי רב וברייתא דרפב"י וחוה"ל ועוד, אבל לא מצאתי שמזכיר בכללות ללמוד מוסר, והיכן הם הדברים?...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר פת בסלו
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: היתר פת בסלו

מצאתי במנח"ח מצוה תקלב,
וז"ל,
ונראה כל זמן שלא נתגיירה אסור ביחוד עמה, אע"פ שנבעלה, מכל מקום הוי כמו כל איסורים שלא מהני נבעלה רק באשתו נדה, כיון שיש לה היתר, אבל כאן אפשר שלא תרצה להתגייר כלל, ואסור בה לשיטת הרמב"ם, כן נראה.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר פת בסלו
תגובות: 10
צפיות: 181

היתר פת בסלו

אולי לא כ"כ שייך, אבל מצאתי כעת באנצק"ת (חלק כה עמוד מא) בזה"ל, וכתבו ראשונים שהיא עצמה תסיר את בגדיה, שנאמר "והסירה", בעצמה, אבל הוא לא יגע בבגדיה פן יהרהר אחריה. ובהערה המקור פירוש הרוקח דברים כא יג, ע"פ עבודה זרה כ. ונשמרת מכל דבר רע... אודה למי שיכול להעלות כאן דברי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר פת בסלו
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: היתר פת בסלו

שאלה:
האם אסור ביחוד עם יפ"ת? וכל מה שנאמר "והבאת אל תוך ביתך" הוא עם שמירה על גדר איסור ייחוד?

בפשטות הבנתי שמביאה לביתו, ומותרת ביחוד, ואם כן שאלתי שזה תמוה מכתובות. אבל אם אכן אסורה ביחוד ניחא. רק שלא ידעתי האם זה מפורש היכן שהוא?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 11:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו חיים ן' עטר - האור החיים הקדוש
תגובות: 52
צפיות: 5035

Re: רבינו חיים ן' עטר - האור החיים הקדוש

קונטרס נר חיים משיעורי הגריח"ס שליט"א על ומתורת האור החיים הקדוש, יצא לאור לפני שנה
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר פת בסלו
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: היתר פת בסלו

העירוני לתשובת עמודי אש סי' ו, שבאמת מוכיח מהתוס' הנ"ל דלא כהמג"א (שהכרעת המשנ"ב הנ"ל היא על פי המג"א שם כיע"ש).
ולא העיר מגמרא דכתובות הנ"ל.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מישהו מכיר ספר על פרשת יפת תואר?
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: האם מישהו מכיר ספר על פרשת יפת תואר?

איש_ספר כתב:אנצ''ת בערכו


בדקתי הרגע במקוון, זה אמור להיות בתחילת חלק כה, אבל בחלק כה באוצר החכמה יש את חלק י"ח! וצ"ע

אודה למי שיוכל להעלות כאן בקובץ הערך הנ"ל
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 8
צפיות: 591

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

ע"ע רש"י סוטה ה ע"א, והגהות הב"ח שם אות ה.

וע"ע כאן viewtopic.php?f=7&t=7063
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 24
צפיות: 1268

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

על מש"כ התוס' בקידושין יט. בשם ירושלמי (וע' בזה כאן viewtopic.php?f=29&t=46364 ), דנו האחרונים שהרי חייך קודמין, וכתבו דל"ש חייך קודמין אלא בענייני מיתה.
ולכאורה מדברי התוס' הנ"ל ל"מ כך.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 17, 2019 12:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו - מה הטעם?
תגובות: 9
צפיות: 406

Re: כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו - מה הטעם?

בס"ד מצאתי בחי' הריטב"א בקידושין כב. וז"ל, הא דאמרינן עמך במאכל וכו', מסתברא דלאו עמך ממש, שיאכל מה שהוא אוכל ואפילו פסיוני או חלוט דחשיבא, אלא לומר שלא יתנהג בו מנהג עבד כנעני להאכילו פת סובין ולהשכיבו על גבי קרקע, אלא כסתם לקיט ושכיר ישראל, והיינו דפריט בתר הכי שלא תהא אתה אוכל פת נ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 16, 2019 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר פת בסלו
תגובות: 10
צפיות: 181

היתר פת בסלו

בקידושין כא סע"ב וכב ע"א בענין היתר יפת תואר במלחמה, כתבו התוס' בזה"ל: פירש בקונטרס, [...], משמע מתוך פירושו דבמלחמה אסור לבוא עליה כל עיקר, ואפילו ביאה ראשונה אינו מותר עד לאחר כל המעשים. ותימה אם כן מאי קאמר לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כיון דבמלחמה אסור עד שיבא לביתו ולאחר כל המע...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 16, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אברהם אבינו הוא הראשון שהקנהו להקב"ה שמים וארץ?
תגובות: 3
צפיות: 75

אברהם אבינו הוא הראשון שהקנהו להקב"ה שמים וארץ?

סוטה (ד סע"ב) מאי יד ליד לא ינקה, אמר רב, כל שיש בו גסות הרוח, אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו, דכתיב ביה הרימותי ידי אל ה' אל עליון קונה שמים וארץ, לא ינקה מדינה של גיהנם. העתקתי כגירסת רש"י ע"ש בב"ח. פירש רש"י, הקנהו להקב"ה וכו', השליטו בשבחו על הכל כאב...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 16, 2019 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מישהו מכיר ספר על פרשת יפת תואר?
תגובות: 6
צפיות: 128

האם מישהו מכיר ספר על פרשת יפת תואר?

כל הדינים והמחלוקות הרבים שיש בזה
בתודה מראש
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 16, 2019 12:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ירושלמי" - הקראים שהיו בירושלים?!
תגובות: 1
צפיות: 159

"ירושלמי" - הקראים שהיו בירושלים?!

בהגהות ענף יהודה שעל ספר והזהיר ח"ב (פרשת תזריע דף נה סע"ב) כתב: עיין בספר הפרדס מרש"י [...] והירושלמי אומר [...], ומה שכתב בספר הפרדס שהבאתי [...] לדעתי ליתא לדרשה זו, דהלא בפסיקתא מבואר [...], והמעיין בירושלמי [...] יראה דרשה אחרת. ונראה דכוונת הפרדס קאי על הקראים אשר מימי קדם דרו ב...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 14, 2019 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזהיר במצוות ומחמיר מאריך ימים
תגובות: 0
צפיות: 61

הזהיר במצוות ומחמיר מאריך ימים

בברכות (כב.) גבי טבילת בעל קרי, אמר רבי ינאי, שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה, וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו. בהגהות מיימוניות (פ"ד מהל' תפלה ה"ד אות ג) כתב: והנשים נהגו סילסול בעצמן ופרישות בעת נדתן שאין נכנסות לבית הכנסת, ואף כשמתפללות אין עומדות בפני חבירותיהן, וכן ר...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 11, 2019 11:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בין אדם לחבירו - חינוך על ידי דוגמא
תגובות: 29
צפיות: 1211

Re: חינוך של דוגמא

לגבי המוסר לא התכוונתי עליך רק באופן כללי. כמה אנשים אתה מכיר שהשתנו בחיים? מעט מאוד, בוודאי שאי אפשר לשנות חברה וכל הסיפורים היפים על בין אדם לחברו שאוהבים לספר (ראש ישיבה פלוני הגיע לבר מצוה של הנין בגלל שהסבא רבה בקיבוץ באייששוק הביא לו פעם אחת הסמיכה שלו בחורף) לא שווים הרבה כל זמן שאין דוגמא א...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 11, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!
תגובות: 44
צפיות: 5236

Re: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!

חכמת המסכן כתב:ה"ה ר"מ מקוניץ שהיו רבים שחשדהו כרפורמי


ראה כאן viewtopic.php?f=7&t=45344&start=40#p555347
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 11, 2019 4:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 188
צפיות: 20151

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

ראוי להביא כאן דברי מרן רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, מתוך חוברת "השכל" חלק ה',
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 11, 2019 4:39 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 29
צפיות: 1002

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

להסביר מקור לתרגם לעזי רש"י, ולהגביל התרגם למה שעוזר. מרגיז לראות תרגם לעזי רש"י שכנראה רק תרגם הלעז להמקור שרש"י בא לפרש ע"פ הרש"י גופא, ולא עזר לנו כלום. במהדורות החדשות כמדומה שביטלו בכלל את ה"לעזי רש"י" והטמיעו אותו בתוך "הגהות וציונים", ללא שום...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 11, 2019 4:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "טעם הכמוס"
תגובות: 1
צפיות: 131

"טעם הכמוס"

בספר כף החיים מוזכר בכמה מקומות לשון "טעם הכמוס", א. כף החיים סי' תקפא אות עה וכן תיקון רחל נוהגין לומר בליל ערב ראש השנה זולתי אם חל בו מולד שאין אומרים אחר המולד כמו שכתבנו לעיל סימן א' אות י"א יעו"ש. ובשנת השמיטה אין אומרים תיקון רחל בארץ ישראל בכל השנה כמו שכתבנו לעיל סימן א'...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 11, 2019 1:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: המהרי"ל דיסקין
תגובות: 78
צפיות: 10732

Re: המהרי"ל דיסקין

זכורני שראיתי פעם מו"מ על דעתו של המהרי"ל דיסקין לגבי פולמוס המוסר, שהורה לאחד מתלמידיו שלא ללכת ל'בית המוסר' שהקימו בירושלים, [ואאל"ט הגריח"ז זצ"ל עלה אליו בענין זה] והנה כעת ראיתי בחוברת "השכל" ח"ג (טבת תשנ"ה) מכתבו של מהרי"ל דיסקין זצ"ל להגר&...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 10, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אזור אליהו
תגובות: 3
צפיות: 234

Re: אזור אליהו

פרנצויז כתב:יש הגדה של פסח "אזור אליהו" שיצאה לאור בירושלים תשמ"ד, אך אינה להגר"א אלא לבעל שבט מוסר
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLALL


ה'גר"א' שציין הרב שברי לוחות, אפשר הכוונה לגר"א הכהן (רבי אליהו הכהן, בעל שבט מוסר)
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 10, 2019 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 843
צפיות: 15063

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ל אמנם צדיקי ירושלים כהרי"מ חל"פ ועוד העידו באמיתות הכתבים. ביומני טאלנא מביא דברי אדמו"ר הפ"מ שאחר שביקר הגרימ"ח אצל הא"א, הפטיר הא"א, 'הנך אחד בכל דמיונות'. ועוד ידוע ששאלו את הגר"ר כץ למה הצביע בבחירות לרה"ר להרב הרצוג שהיה ד"ר מאנגליה, ולא להגרי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 09, 2019 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2530

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

רק להאי'ר כי בעל הלשם זצ"ל הגם שעסק בהוצאת כתבי הרמח"ל, עכ"ז חלק בתוקף ע"ד הרמח"ל דס"ל שתורת האר"י ז"ל כולה "משל". [אאל"ט ראיתי פעם שכאשר הלשם כתב דבריו כנגד הרמח"ל, פגע בו הגרימ"ח, ונתווכח עמו ע"ז, ולכן נקיט הלשם בלשון עדינה יותר...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 09, 2019 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4042
צפיות: 418576

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שנות חיים להגר"ח נאה, סימן ג' אות ח', ובמקור חיים אות י"ט,

אני צריך את מה שנדפס במהדורה השניה, קהיר תש"ז, שלפי מה שבדקתי אינו מצוי במאגר אוצה"ח וה"ב.

[מישהו אמר לי שנמצא במאגר של אוצרות התורה, אודה למי שיוכל לבדוק זאת]
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 09, 2019 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10509
צפיות: 888488

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
ספר נודע בשיעורים (על הגר"ח נאה, עמוד 93).
[ואם לא יהיה לטורח לבדוק אם יש בספר עוד איזכורים על כף החיים זצ"ל, יהיה לעזר רב].
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' יולי 08, 2019 2:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת די בוטון (הלחם משנה ועוד) ותולדותיהם
תגובות: 4
צפיות: 966

Re: משפחת די בוטון (הלחם משנה ועוד) ותולדותיהם

בישורון (חלק כה עמוד תרכו אות ו) כתב הגרד"צ הילמן:
"אגב, בחלוקה לאשכנזים וספרדים, משוייך אצלי הלחם משנה לאשכנזים. הלחם משנה בגדר מהרש"א לרמב"ם ולמגיד משנה, - כך קיבלתי מן "הבחורים הזקנים" בתחילת לימודיי בישיבה".

(...)
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' יולי 08, 2019 1:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 34
צפיות: 2044

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

לא הבנתי מה הצ"ע לכאורה. . שאלתי, שהרי דין הלל בעי נגינה, וכדאיתא במסכת סופרים (פרק כ ה"ט), וגומרין את ההלל כל שמונת ימי חנוכה וכו', וצריך לברך בתחילת ו ולקרותו בנעימה, וכו', ומצוה מן המובחר לקרות את ההלל בשני לילות של גליות, ולברך עליהן ולאומרן בנעימה, לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו וכ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' יולי 08, 2019 1:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 133
צפיות: 25790

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

ראיתי היום מכתב של רד"צ הילמן ז"ל לפרופ' שפיגל הנדפס בישורון (חלק כה עמוד תרכד), בו הוא מבקש ממנו:
"מעוניין אני בגנותו של לואיס גינצבורג, רק בתנאי שלא יגרום לך שום טרחה, ואם לא, לא".


הוא הנ"ל, נכון?
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 07, 2019 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 30
צפיות: 358

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

יש להאי'ר למה שכתב הגאון רבי שבתאי ליפשיץ זצ"ל בספר תפארת יעקב (פרשת בראשית דף ח סע"ד) וז"ל, או יאמר, זה ספר תולדות אדם, למי שזיכהו השי"ת להוציא לאור ספר בחידושי תורה, הוא תולדות האדם, פירוש, כמו מי שנולד לו בן קורא אותו על שם אבותיו, כמו שמצינו במשפחה הקדושה משפחת רבינו הקדוש רב...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 05, 2019 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 191670

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בקונטרסים של הרד"ל [במבואותיו לפרקי דר"א] כמדו' לא מביא, וכפה"נ דליתא, כיון שמביא שם כל פרט בתולדותיו שיש לו מקור. ומה זה עלה על דעתכם לחקור בזה, מהיכי תיתי שלא חלש מזקנה, שהיה מופלג בה, כמו שמשער הרד"ל לפי חשבונותיו שהיה קרוב למאה. [כן יש לשאול על כל אחד מאישי המקרא והתלמוד]. ו...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 05, 2019 11:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 191670

חוליו של רבי אליעזר הגדול

הוזכר בגמרא בברכות ובסנהדרין סח.
האם נזכר באיזה מקום במה היה חולה רבי אליעזר הגדול?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 05, 2019 11:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 678
צפיות: 114914

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

במטותא,
כמדומני ראיתי פעם בפורום על מאמר העולם שהקובר בן בחייו לא רואה פני גהינום, [והביאו בזה איזה רש"י מהנ"ך (ואין הכוונה לרש"י פ' וישב עה"פ כי ארד אל בני אבל שאולה)]
אודה מאד למי שימצא האשכול הנ"ל
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 04, 2019 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 446
צפיות: 126210

כתב יד של רש"י על מסכת ערכין, היכן אפשר למצוא?

אני מחפש צילום של כת"י של רש"י ערכין (ל:)
אודה מאד למי שיכול לסייע בזה
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 03, 2019 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה
תגובות: 3
צפיות: 381

Re: מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה

לא ברור לי מה קשה. א. אין כוונתו שכך בדווקא דרכה של תורה אלא שאם הגיע למצב כזה לא צריך להילחץ אלא להבין שכך דרכו של עולם שהעייפות באה אחר היגיעה ודרך המנוחה להשכיחה. ב. אין זו סתירה למצב האידיאלי אלא למצב של כותב המכתב שכנראה לא נח מספיק. ג. כוונתו שאין לזלזל בטבע ולהילחם בו אחר שהוא רצון ה' היותר ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 03, 2019 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולה מעיים פטור מהנחת תפילין
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: חולה מעיים פטור מהנחת תפילין

כמבואר דין זה בחולין קי. ונפסק להלכה בשו"ע סי' לח ס"א. ולא הבנתי, מדוע לא יהיה חייב מדינא [ולא רק לחומרא שמותר לו להחמיר בזמן ק"ש ותפלה כמבואר בשו"ע שם] להניח תפילין ל רגע אחד, שהרי בביאור הלכה סי' לז מביא שיטות שאפילו ברגע אחד יי"ח מה"ת. וצ"ע רשום לי שעמדו על כך ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 03, 2019 5:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חולה מעיים פטור מהנחת תפילין
תגובות: 6
צפיות: 261

חולה מעיים פטור מהנחת תפילין

כמבואר דין זה בחולין קי. ונפסק להלכה בשו"ע סי' לח ס"א.

ולא הבנתי,
מדוע לא יהיה חייב מדינא [ולא רק לחומרא שמותר לו להחמיר בזמן ק"ש ותפלה כמבואר בשו"ע שם] להניח תפילין לרגע אחד, שהרי בביאור הלכה סי' לז מביא שיטות שאפילו ברגע אחד יי"ח מה"ת.
וצ"ע

עבור לחיפוש מתקדם