מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1439 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 16, 2020 2:08 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

ברור שבעיקרון הוא צודק. הבעיה היא שהשלב הבא ב'אפליה' הזו, זה לא הכוס ברד, אלא סגירת הישיבות ובתי הכנסיות, כמו שהתפרסם היום שזו המלצת המל"ל (הגם שרק 2 אחוז נדבקו בבתי כנסיות), שכעת נדחתה בס"ד, וגזירה עבידא דבטלה. והחלטות כאלה, זה רק בגלל זלזול בתורה ובשומרי ונושאיה. כך שאולי יש איזה תועלת ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 16, 2020 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 63

Re: הרמ"ק

ברוך הוא וברוך שמו לכאו' כוונת הרמ"ק פשוטה, שאין לאדם לסמוך על בני ביתו, כי אם על עצמו. וכוונתו שאין להם במה להועיל לו דוקא "בהיותו נשפט לפני הבורא או בעת סלוק נשמתו", כי אז באמת מוכרע לו הדין כפי מעשיו. ואם הבנים יעסקו בתורה וכו' ויצילהו, זה ענין אחר. אבל עצם העמדתו במשפט ("בהי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 16, 2020 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?
תגובות: 4
צפיות: 78

Re: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?

חיס כתב:אולי כוונת הרד"ק לספר חסידים הנמצא כאן

viewtopic.php?t=40807


א"א לומר כן, דהס"ח איירי מצד שהתפלה במקו"א מקובלת, והרד"ק מפרש משום כוונה.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 16, 2020 1:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקום שמקובלת יותר
תגובות: 11
צפיות: 1670

Re: מקום שמקובלת יותר

שינוי מקום מקרע גז"ד (ר"ה טז:). ובס"פ איזהו נשך (עה:) ג' צועקין ואינם נענים וכו', והקונה אדון לעצמו וכו', איכא דאמרי דביש ליה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחרינא. ובמהרש"א שם מבאר ע"פ הגמרא בר"ה הנ"ל. וכבר כתב כן רבינו יהונתן שם וז"ל, דשנוי מקום מועיל כדאמרינן במסכת...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 16, 2020 1:04 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לא נגזרה גזירת מיתה על הדגים?
תגובות: 0
צפיות: 31

לא נגזרה גזירת מיתה על הדגים?

כתב בספר בן אברהם (בפתיחה אות ה עמוד כג) וז"ל, דגי הים, שכל זמן שמזקינים מתחזקים ומתגדלים, ומטבען בלא סיבה מחוץ, אינן מתים. וכבר מצאו דגים ששיערו שהן בני ארבעה וחמשה אלפים שנה, והיינו מששת ימי בראשית, ועליהן נאמר, מפני שלא טעמו מעץ הדעת כחיי יבשה, ולכן לא נגזרה גזירת מיתה עליהן. לבד מעיקר דבריו...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 15, 2020 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 63

Re: הרמ"ק

ברוך הוא וברוך שמו לכאו' כוונת הרמ"ק פשוטה, שאין לאדם לסמוך על בני ביתו, כי אם על עצמו. וכוונתו שאין להם במה להועיל לו דוקא "בהיותו נשפט לפני הבורא או בעת סלוק נשמתו", כי אז באמת מוכרע לו הדין כפי מעשיו. ואם הבנים יעסקו בתורה וכו' ויצילהו, זה ענין אחר. אבל עצם העמדתו במשפט ("בהיו...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 15, 2020 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב תפילה מדין 'לא תעמוד'
תגובות: 2
צפיות: 36

Re: חיוב תפילה מדין 'לא תעמוד'

אולי קצת קשור - יש איזה ווראט (בערך, לא זוכר בדיוק) דתפהל איקרי עמידה וזהו לא תעמוד על דם רעך. שלא תתפלל שימות.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 15, 2020 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?
תגובות: 4
צפיות: 78

תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?

כמדומני שנידון בפורום (אולי באשכול על הגרא"י צוקר שליט"א) ולפו"ר ל"מ. כתב הרד"ק מלכים ב (ד לה) וז"ל, וישב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה - וישב לארץ להתפלל כי כבר עלה על המטה אשר הנער שם ושכב עליו והתנפל עליו עד שחם בשרו ואחר כך שב לארץ והתפלל והתנפל עוד. ומה שהלך אחת הנה ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 10:55 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

ברור שבעיקרון הוא צודק. הבעיה היא שהשלב הבא ב'אפליה' הזו, זה לא הכוס ברד, אלא סגירת הישיבות ובתי הכנסיות, כמו שהתפרסם היום שזו המלצת המל"ל (הגם שרק 2 אחוז נדבקו בבתי כנסיות), שכעת נדחתה בס"ד, וגזירה עבידא דבטלה. והחלטות כאלה, זה רק בגלל זלזול בתורה ובשומרי ונושאיה. כך שאולי יש איזה תועלת ש...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 10:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 101
צפיות: 4204

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

היום קראתי בספר דרש בחכמה דברים נוראים על מרן הגרב"צ. חלוק מימיך מסתבר שלך יותר יהיה קל להביא לכאן הדברים.. אגב יש לו לר"ר שראבני זצ"ל הספד מיוחד על הגרב"צ. לפני כשנתיים או יותר נדפס כחוברת בפני עצמה. שמא יש למישהו כאן להעלותה? מסתבר שזה נדפס בתפארת ציון. או שיש שם עוד הספד אחר....
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 10:28 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 150
צפיות: 6242

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

מתוך דברים שהתפרסמו מדברי הגרא"י סאלוויצ'יק שליט"א היום בפתיחת שיעורו בחורים שהיו יושבים ולומדים במסגרת מסודרת עד עכשיו לא מוצאים את עצמם. יש כאלה שכבר לגמרי ירדו מהדרך, ויש כאלה שסתם לא עשו כלום, ויש כאלה שעכשיו יצאו לעבוד, כי אם לומדים חייבים להיות בבית, אבל כשעובדים אפשר לצאת גם. זו גזי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבת דף קכז: - מעשה באדם אחד
תגובות: 10
צפיות: 235

Re: שבת דף קכז: - מעשה באדם אחד

במסכת שבת דף קכז: תנו רבנן הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות, ומעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעל הבית אחד בדרום שלש שנים. ערב יום הכפורים אמר לו תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני. אמר לו אין לי מעות. אמר לו תן לי פירות, אמר לו אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי כרים...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשר העלה... ואשר הביא?
תגובות: 1
צפיות: 317

Re: אשר העלה... ואשר הביא?

רש"י בקידושין סט: בהדיא מעתיק לשון הפסוק "אשר העלה ואשר הביא" ע"ש. מה שכתבת "צא ולמד" ממה שיש ג' תיקונים במקרא שם, בלשון הש"ס, ידוע שכ"ה במקומות הרבה כאשר הש"ס מייתי פסוקים משנה קצת המילים. ואכ"מ. כך שמכאן אין ראיה כלל. למען הסר ספק, בדקתי בכל עדי הנ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 12:33 am
פורום: עזר אחים
נושא: ספר על החיסרון שיש בחורבן
תגובות: 11
צפיות: 98

Re: ספר על החיסרון שיש בחורבן

ועוד מצו"ב
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 12:04 am
פורום: עזר אחים
נושא: ספר על החיסרון שיש בחורבן
תגובות: 11
צפיות: 98

Re: ספר על החיסרון שיש בחורבן

אפשר וגם המצו"ב יהיה לעזר
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 12:02 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 150
צפיות: 6242

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

שאלו מפני מה המשטרה לא משתמשת ב'בואש' כנגד המפגינים? (כדרכה תמיד בהפנות של החרדים כידוע).
והשיבו: שהתושבים בלא"ה לא מריחים... ונמצא שהעונש יהיה רק לשוטרים שבאים מבחוץ... ודוק...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יולי 14, 2020 12:00 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות
תגובות: 40
צפיות: 832

Re: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות

ג. אבל - אחרי ההתלהבות הגדולה... התחלתי לפקפק בתוכנית הזאת: כי אם היא תיושם, יווצר מצב פרדוקסלי שיותר 'ישתלם' להישאר מחוץ לישיבה ולקפסולה החונקת, ללמוד נושאים מרתקים ומגוונים, לקבל מאות ש"ח דמי כיס ולעשות חיים... אנחנו בעצם מעודדים יציאה מהיכלי הישיבות ד. לכן נראה לי שתוכנית כזאת טובה באופן פר...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' יולי 13, 2020 11:56 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ספר על החיסרון שיש בחורבן
תגובות: 11
צפיות: 98

Re: ספר על החיסרון שיש בחורבן

יוסף חיים אוהב ציון כתב:לא מזמן ראיתי ספר שקיבץ את כל החסרונות שחסרנו בעבור חורבן בהמ"ק, ואיני זוכר שמו, אודה למי שיעזור לי ויחזיר לי אבידתי.


אפשר וכוונתך לספר שערי בית ה'.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' יולי 13, 2020 11:55 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ספר על החיסרון שיש בחורבן
תגובות: 11
צפיות: 98

Re: ספר על החיסרון שיש בחורבן

מכתבו של מרן הגרש"א זלה"ה הנדפס בראש הקונטרס הנ"ל ב"ה, ירושלים, ימי בין המצרים יהפך לששון ולשמחה תשס"ג הן מודעת זאת ביסוד אמונת ישראל אשר נשאלים עליה ביום הדין, צפית לישועה, ואנו מבקשים ומתפללים בכל יום על גאולת ישראל ובנין ירושלים וכסא דוד בתוכה, ותחזינה עינינו בשובך לציון,...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 12, 2020 10:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 142
צפיות: 28863

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

viewtopic.php?f=19&t=39001&p=642171#p642171

יש עוד מקורות למעשה זה? (ויש לבדוק בספר הרב הדומה למלאך).
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 12, 2020 9:30 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

בדיוק היום סיפר לי מישהו, שר' שריאל רוזנברג התקשר לר' נתן קופשיץ לנחמו על פטירת אחיו, והביע את תמיהתו על הנהגתו בענין הקורונה. הציע לו הגר"נ לבדוק את נתוני ההדבקה... באמת מעניין אותי סוגיית הגר"נ קופשיץ שליט"א. שכן גם אם אוחז שאין זו מחלה מסוכנת לצעירים וכו', מ"מ למבוגרים - המצי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 12, 2020 9:28 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

ואדרבא, הבנתי שנפטר מהתקף לב, ובגלל שהיה חולה קורונה לא באו לטפל בו עד שעברו 40 דקות ארוכות, ונלב"ע.
וזה גם אחד מהטעמים שבבעלזא לא נבדקים.

ולמי שתמה אם כן מפני מה יש סגר על בעלז, כנראה התשובה היא שההגדרה 'קרית בעלז' מטעם הממשלה היא על הסביבה, לאו דוקא על הרחוב שלהם.
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 12, 2020 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילה שחרית על קרם ידיים
תגובות: 8
צפיות: 1007

Re: נטילה שחרית על קרם ידיים

תור הזהב - הובא באשכול על הגרב"צ א"ש
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 12, 2020 2:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות
תגובות: 40
צפיות: 832

Re: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות

כמו כן, אשמח לקרוא את התייחסותכם למקור המימון שחשבתי עליו: תשלומי הורים במקום דמי הלימוד לישיבות הסגורות האם זה ריאלי? הורים יסכימו לזה? מה המצב כיום - ההורים ממשיכים לשלם לישיבות גם כאשר הבן שלהם כבר חודשים לא דורך שם? בעיקרון משלמים. אם המצב יתמיד מסתבר שזה ישתנה. אין ספק שרוב ההורים יסכימו לזה. ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' יולי 12, 2020 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרדי המתפלל במנין אשכנזי של "חזרה קצרה" מה יעשה?
תגובות: 12
צפיות: 1032

Re: ספרדי המתפלל במנין אשכנזי של "חזרה קצרה" מה יעשה?

שו"ת יבי"א ח"ב או"ח סי' ז אות ה ד"ה ומעתה ראיתי בשו"ת מעט מים (סי' כא ד"נ ע"א) שכתב לתמוה ע"ד הפמ"ג בזה, ממ"ש הרמ"א (ר"ס קכד), דבשעת הדחק שאומר הש"צ התפלה בקול רם, והצבור מתפללים עמו מלה במלה בלחש עד האל הקדוש, טוב שיהיה אחד לכל ה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 6:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 101
צפיות: 4204

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

בהספד הזה אני הייתי נוכח. במשך יותר משעתיים דיבר רבי ראובן בלהבת אש איך אדם גדול צריך להתנהג, שתהיה 'הנהגה', שהתורה היא עצמה המוסר והם חטיבה אחת. ההספד אז זעזע את אמות הסיפים, עד היום אני זוכר משפטים שלמים שנקבו את הכסלים העבים שבלב. לאחר מכן, במשך שנה שלמה ישבתי בצלו ורשמתי מפיו שמונה מאות עמודים ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 1:31 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

אני לא יכול להתאפק מלשתף במילי דבדיחותא (אולי לא כ"כ מתאים לליל י"ז בתמוז בעת צרה). הקורונה כמו המן, לצדיקים ששומרים על כל הכללים עם כל החומרות - היא מגיעה עד הבית, לבינוניים - אלו שנזהרים קצת, צריכים ללכת קצת בשבילה, ולרשעים - שרומסים את הכללים - היא מחכה רחוק רחוק... וחם השמש ונמס. ועוד...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 1:26 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

אנחנו חוזרים על עצמנו. הרב ישא ברכה והרב מחולת המחנים והרב פ"ת, נדרשים לענות לשאלה הפשוטה, הרי לפי התעמולה, היה צריך להיות מאות נפטרים ואלפי מונשמים אצל אלו שאינם נזהרים, היכן הם? הרב פ"ת מציע לנו כבר כמה חודשים לחכות... הרב ישא ברכה טוען שמצא כמה נפטרים במא"ש והגלילות, הוא לא נדרש ל...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 1:20 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 150
צפיות: 6242

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

אגב בגליון הנ"ל (נדפס באוסף גליונות) הוא מביא דברי החת"ס הידועים, על סגירת הישיבות, ובלשון החת"ס שם: "והשרים יועצים לטובה שנשלח על כל פנים ריבוי התלמידים".
ובשפה המדוברת: קפסולות.
ודפח"ח.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 1:19 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 150
צפיות: 6242

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

גליון עינינו גל
עינינו גל-פינחס תשפ.PNG
עינינו גל-פינחס תשפ.PNG (152.93 KiB) נצפה 634 פעמים
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 1:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

קרלינער כתב:אולי לא סוגרים בגלל שיודעים שלא ישמעו להם??
שמעת רב א' שאמר שהוא סגר בטעות בגל א'??


ראה כאן viewtopic.php?f=73&t=49927&p=641577#p641577

(וזה לא עונה על שאלת השאלות מה בין גל ראשון לגל שני, אם לא שנתקיים בגל ראשון ונסתם וגו').
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 7:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגר"א הוא האחרון היחיד שהיה יכול לחלוק על ראשונים?
תגובות: 54
צפיות: 7554

Re: האם הגר"א הוא האחרון היחיד שהיה יכול לחלוק על ראשונים?

בגליון "דבר טוב" מתורתו של הגרד"ל שליט"א (שלח לך תש"פ) כתוב: נשאל רבינו: מי קובע מי נקרא ראשונים ומי אחרונים. והשיב: אנחנו לא יודעים לקבוע. והוסיף, יש אחרונים שחולקים על ראשונים. כגון הנודע ביהודה . אני זוכר פסק אחד של הנודע ביהודה בעניני מקואות בענין תלוש ולבסוף חיברו. וכן ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 6:19 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

חלק מהתשובה היא מ"ש הרב לבי במערב
לבי במערב כתב:ע"פ הנשמע עד הֵנָּה, לא מן המופקע לומר כי כל שנמצא בדמו נגיפי קורונה קרוי (ברשימות הרשמיות) כנפטר מחמת זה, אף שאינו נכון כלל.

ולצורך הענין, נסתפק בכך.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 12:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1050
צפיות: 206414

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

ידידי הרה"ג ר' אהרון גינוער שליט"א נסע פעם במונית עם מורו ורבו הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. המונית עצרה לפני הרמזור ומאן-דהוא הקיש על חלון הרכב והושיט את ידו לנדבה. חזותו של ההלך העידה עליו שהוא אדם מפוקפק, שמשתמש ב"חומרים מסוכנים" ומזיק לגופו. הגר"מ שפירא זצ"ל שלף א...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יולי 10, 2020 12:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 169
צפיות: 5101

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

לא לכל הנתונים שמים לב מיד או אפילו גם לא לאחר זמן. למשל אחרי שכמה פעמים אחד כאן בפורום שבמאה שערים לא היו יותר נפטרים, פשוט פתחתי את הרשימות וספרתי, והנה בגל הראשון היו בשכונת מאה שערים וגלילותיה, 9! נפטרים, הרבה מעבר למה שהיה בשאר השכונות החרדיות שהם לא יותר קטנות. זה הבדל של מאה אחוז, כלומר במאה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יולי 09, 2020 11:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 101
צפיות: 4204

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

היום קראתי בספר דרש בחכמה דברים נוראים על מרן הגרב"צ. חלוק מימיך מסתבר שלך יותר יהיה קל להביא לכאן הדברים.. אגב יש לו לר"ר שראבני זצ"ל הספד מיוחד על הגרב"צ. לפני כשנתיים או יותר נדפס כחוברת בפני עצמה. שמא יש למישהו כאן להעלותה? מסתבר שזה נדפס בתפארת ציון. או שיש שם עוד הספד אחר....
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יולי 08, 2020 1:19 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מספר החולים
תגובות: 8
צפיות: 419

Re: מספר החולים

לא משנה מי שינה את ההגדרות. זה מה שקיבלתי חיים ריבלין: ‏בתי החולים שינו בימים האחרונים את הגדרות החולים הקשים בקורנה בהתאם להגדרות ארגון הבריאות העולמי, זו ככל הנראה הסיבה העיקרית לקפיצה במספרים - פי שניים בתוך שבוע! לא התדרדרות פתאומית אלא שינוי הגדרות. המהלך לא הוסבר לציבור שמצידו רואה קפיצה דרמטי...

עבור לחיפוש מתקדם