מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 82 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עץ תמר
א' ינואר 06, 2019 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ
תגובות: 22
צפיות: 2145

Re: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ

כיון שאינו מזכיר ש"ש.http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=1488
כידוע שאיני מבין בהורדה,אז יזכו אחרים.
על ידי עץ תמר
א' ינואר 06, 2019 2:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ
תגובות: 22
צפיות: 2145

Re: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ

בס' וישמע משה (פריד)סימן צ"ד.כתב ששאל להגריש"א זצ"ל והתיר.
על ידי עץ תמר
א' ינואר 06, 2019 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ
תגובות: 22
צפיות: 2145

אמירת ברוך המבדיל בבה"כ

יש לחקור האם מותר לומר ברוך המבדיל בבית הכסא.
כאשר ברצנו לחתוך נייר וכבר יצאה שבת או"ד שזה דברים שבקדושה ואסור?
על ידי עץ תמר
א' ינואר 06, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה
תגובות: 9
צפיות: 1443

Re: תרומת כליה

בשו"ת יבי"א ח"ח חחו"מ סימן י"א. כתב שעדיף לקחת כליה מיהודי ולא מגוי, כיון שכליות יועצות,
חזינן שזה משפיע.
על ידי עץ תמר
א' ינואר 06, 2019 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אדה"ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?
תגובות: 10
צפיות: 1620

Re: האם אדה''ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?

שמעתי מהגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א. שביאר את הפס': "עיר פרא אדם יולד" היינו שהאדם נולד כחמור קטן והוא צריך להוליד את האדם שבו ע"י מעשיו הטובים. אשמח למי שיביא מקור הדברים. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?22823&pageid=P0037.LST&rect=5,2945,1398,3274&pagewidth=...
על ידי עץ תמר
ש' ינואר 05, 2019 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת ברוך שם בלחש
תגובות: 5
צפיות: 985

Re: אמירת ברוך שם בלחש

לפי טעם הגמ' בפסחים נראה שגם בפ"ע צריך לאמרו בלחש. וכן במדרש וז"ל: "ולמה ישראל אומרים אותו בלחישה אלא כשעלה משה למרום גנב אותו מן המלאכים ולימדה לישראל. א"ר שמואל בר נחמן: למה הדבר דומה? לבן בתו של מלך שהיתה לו בת בתולה, והיתה רואה בגדים נאים ואומרת לו קח את הבגדים הללו, והיה לוק...
על ידי עץ תמר
ו' ינואר 04, 2019 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הבנים בליל שבת
תגובות: 10
צפיות: 1904

Re: ברכת הבנים בליל שבת

מצורף בזה כל הפרטים.כמובן אם מצטטים להביא בשם אמרו.
על ידי עץ תמר
ה' ינואר 03, 2019 1:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:המעשה הידוע עם הגר"א שאכל כמ"פ והקיא לפי שאחז"ל כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה

בהקדמת בני הגר"א לשו"ע
על ידי עץ תמר
ה' ינואר 03, 2019 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 3338

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

אש משמים כתב:
כדכד כתב:ניתן לומר גם שמי שרגיל לרשום על ידיו הוא בכלל "לא קפיד" ואף אם יש מממשות לא הוי חציצה כמתבאר במשנ"ב שם

א. הולכים בזה אחר רגילות רוב אנשים.
ב. אם אותו אדם בזמן מסוים מקפיד שוב הוי חציצה אף אם כרגע אינו מקפיד.

כמדומה אני שזו מח' ראשונים.
על ידי עץ תמר
ד' ינואר 02, 2019 8:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מישהו יתרם לנו האידיש (קייט)
על ידי עץ תמר
ד' ינואר 02, 2019 7:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחילה מהחכמים, כל מה שהבאתם זה בימות המשיח עצמם,
שאלתי היא על עקבתא דמשיחא.
על ידי עץ תמר
ד' ינואר 02, 2019 4:18 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

שינוי מזג האויר בימות המשיח

האם יש מקור למה דאמרי אינשי שבימות המשיח יהיו שינווים במזג האויר.
כגון חום גדול, ופתאום קור גדול?
על ידי עץ תמר
ד' ינואר 02, 2019 12:32 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5 ... =P0146.LST עיין אריכות בקישור.
ואשמח אם מי מהחברים יורידו.
על ידי עץ תמר
ד' ינואר 02, 2019 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם שלם שנעצו בו קיסם
תגובות: 5
צפיות: 808

Re: לחם שלם שנעצו בו קיסם

לכאורה מהמובא בהלכה. לחבר לחם בקיסם אי נימא דקיסם הוא בגדר חסר,א"כ מאי אהנו רבנן?
על ידי עץ תמר
ד' ינואר 02, 2019 12:14 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמדומה בפירוש הרא"ש עה"ת
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 724

Re: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

ידוע שהר המוריה נעקר ובא להר סיני, עיין בס' מאור ישראל תענית שם.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=1735 עיין
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי חי חבקוק הנביא?
תגובות: 18
צפיות: 1935

Re: מתי חי חבקוק הנביא?

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=2093
הרב בקרו טלה, אם תוכל להוריד את הידיעה שהבאתי כאן תודה מראש.
בעלי התו"ס קדומים לכל הנ"ל.
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 6:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

ראיית תינוק גורמת שמחה

אשמח לקבל מקור שראיית תינוק גורמת שמחה?
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 5:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בעניין מאה ברכות
תגובות: 55
צפיות: 3061

Re: מאה ברכות

באמת עיין ברב פעלים ותרו"ץ.
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 3:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בעניין מאה ברכות
תגובות: 55
צפיות: 3061

מאה ברכות

נסתפקו היום בבהמ"ד. אדם שאכל שיעור על המחיה,על העץ,על הגפן, האם נחשבת לו ברכה זו לג' ברכות במנין מאה ברכות? יש ראיה מרב פעלים בח"ב חיו"ד סימן ב', שהביא פלתי סימן י"ט שאם אדם שחט מאה עופות ,ובא אחד וכיסה כל המאה חייב לשלם לו כנגד מאה,אמנם הרב פעלים חולק על דברי הפלתי,אשמח לשמוע דע...
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 3338

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

חזון עובדיה אינו קיצור תפתח חלק ה' בהערות וראה שהאריך שם.
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 1575

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

הגריש"א בקובץ תשובות הנ"ל מדבר על דברי הדעת משה.
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות
תגובות: 10
צפיות: 1238

Re: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות

העוברת על דת משה ,או דת יהודית מפסידה כתובתה,הרי מצינו כתובה למנוע פריצות.
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי חי חבקוק הנביא?
תגובות: 18
צפיות: 1935

Re: מתי חי חבקוק הנביא?

ואם בשאלת זמנו של חבקוק עסקינן, אני נזכר כי בימי ילדותי קראתי בספר ילדים חרדי על חבקוק המציל את דניאל מגוב האריות לאחרי סיפורי התנין ובל. אני מניח שמקורו בספר החיצוני הידוע, ואינו תח"י לבדוק. ויכוון שמצינו סימוכין לסיפור הזה במדרשנו, הנה לך דעה שלישית על זמנו של חבקוק (וצע"ג נוסף על הזהר....
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי חי חבקוק הנביא?
תגובות: 18
צפיות: 1935

Re: מתי חי חבקוק הנביא?

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?11079&pageid=P0191R.LST&rect=1117,4296,2131,5545&pagewidth=2222 כל כתבי מהר"ץ חיות הרב בקרו טלה אם יוכל להוריד הקישור. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?172925&pageid=P0023A.LST&rect=-34,1567,1850,2660&pagewidth=2056 http://www.o...
על ידי עץ תמר
ג' ינואר 01, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 3338

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

יהודה בן יעקב כתב:
עץ תמר כתב:ר' משה מכאן למדתי מוסר שאין לסמוך על קיצורים,
ראיתי את הדברים באחד שערך קיצור חזו"ע ,וכעת טרחתי מאד ופתחתי במקור הדברים ,ולא נכתב שם מאומה אב או תולדה.
יש"כ שהחכמתני.

מקור הדברים בשו"ת פרי הארץ ח"ב (סי' ד) שהאריך טובא בכל נידון זה, והנ"ל היא מסקנתו.

מה כוונתך?
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1433
צפיות: 185138

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

אש דת - דרושים על התורה לפי סדר הפרשיות. מאת הגאון רבי חיים אלפנדארי. ובסופו ספר מוצל מאש, שו"ת שניצל ממאכולת שריפה. מאת הגאון רבי יעקב אלפנדארי דוד המחבר. מהדורה ראשונה. בדפוס אשכנזי, יונה בן יעקב, קושטא, תע"ח [1718]. בדף שלפני השער הקדשה ארוכה בכתב יד אשכנזי מתוארכת לשנת תקמ"א, וברא...
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 3338

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

ר' משה מכאן למדתי מוסר שאין לסמוך על קיצורים,
ראיתי את הדברים באחד שערך קיצור חזו"ע ,וכעת טרחתי מאד ופתחתי במקור הדברים ,ולא נכתב שם מאומה אב או תולדה.
יש"כ שהחכמתני.
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 3338

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

אם היו כתובות אותיות על ידיו, לא ינקה אותן בשבת, משום מוחק. וכשנוטל ידיו לסעודה, יטול רביעית [81 גרם] מים בבת אחת, ולא ינגבן, [כי הניגוב גורם למחיקה]. אבל אם היו ידיו מלוכלכות בדיו, מותר לנקותן. [כי מוחק שלא על מנת לכתוב, אסור מדרבנן. וכיון שאין דרך לכתוב על היד, ומחיקת לכלוך הדיו, היא רק תולדת מוחק...
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 6:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיני הפירות שבסדר ט"ו בשבט
תגובות: 13
צפיות: 2135

Re: מיני הפירות שבסדר ט"ו בשבט

השנה יצא ספר של הרב זליכה מב"ב יש שם דברים נפלאים בענין זה.
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 6:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שם משפחתו של הג"ר חיים פלאג'י
תגובות: 26
צפיות: 5040

Re: שם משפחתו של הג"ר חיים פלאג'י

הרב אבני גזית כל זה ידעתי, אבל שמעתי מחוקר תורני שבתו של הגר"ח נולדה קודם רבי אברהם.
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 4:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שם משפחתו של הג"ר חיים פלאג'י
תגובות: 26
צפיות: 5040

Re: שם משפחתו של הג"ר חיים פלאג'י

אולי גדול בבנים?
על ידי עץ תמר
ב' דצמבר 31, 2018 1:16 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לידת הבן איש חי
תגובות: 11
צפיות: 1903

Re: לידת הבן איש חי

בספר שער המלך (לסרי)עמ' 172
על ידי עץ תמר
א' דצמבר 30, 2018 8:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שם משפחתו של הג"ר חיים פלאג'י
תגובות: 26
צפיות: 5040

רבי אברהם פלאג'י

האם ר' אברהם פלאג'י זצוק"ל היה בנו בכורו של רבי חיים או שקדמה לו בת?
על ידי עץ תמר
א' דצמבר 30, 2018 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 1575

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

יעויין קובץ בית הלל קובץ כ"ו,ע"מ קמ"ז.מה שכתבו בזה.
ובקובץ תשובות להגריש"א ח"א סימן ל"ה ,וידמה מילתא למילתא.
על ידי עץ תמר
א' דצמבר 30, 2018 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: טיפול בן באב סיעודי
תגובות: 2
צפיות: 700

Re: טיפול בן באב סיעודי

הנה, בעניין אב חולה או זקן, זו מחלוקת ת”ק ור’ יהודה, וביאר בשו”ת מנחת יצחק (ח”ד סי’ ס”ב) שנחלקו בטעם האיסור אם הוא משום חשש הרהור או משום חוסר כבוד, ולפי ת”ק שהאיסור הוא מחשש הרהור יש לאסור גם באופן שהאב צריך לו, וסתימת כל הראשונים והפוסקים שהלכה כת”ק. אולם באופן שיש בזה חשש סכנה כגון שעלול להחליק ו...
על ידי עץ תמר
ה' דצמבר 27, 2018 8:42 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511073

רמז ואלה שמות לקריאת שמו"ת

ידוע הר"ת ואלה שמות וחייב אדם לקרוא הפרשה שנים וכו'.

וצ"ב אמאי רמזו זאת דוקא בחומש שמות?
על ידי עץ תמר
ה' דצמבר 27, 2018 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 5210

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

יש לציין שסברת הריטב"א ועוד שמתנות לאביונים זה מדין שמחה .
א"כ לכאורה זה שונה מצדקה.
על ידי עץ תמר
ה' דצמבר 27, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט
תגובות: 5
צפיות: 797

Re: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט

עיין דע"ת למהרש"ם סימן כ"ח אות ט',שהביא מח' אחרונים אם קטן שכיסה הוי ככיסהו הרוח.
על ידי עץ תמר
ה' דצמבר 27, 2018 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט
תגובות: 5
צפיות: 797

Re: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט

פרי יהושע כתב:השאלה אם יתחייב אחר לגבם י' זהובים?

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=1497
עיין בקישור בענין י' זהובים.

עבור לחיפוש מתקדם