מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 421 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איסתרא בלגינא
ה' נובמבר 21, 2013 7:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהן בקברים שגילה האריז"ל
תגובות: 65
צפיות: 9288

Re: כהן בקברים שגילה האריז"ל

אינני מבין מה הטעם לדיון הזה כל זמן שהטוענים על הקברים מסרבים לגלות את טענותיהם. קודם כל יראו איזה מהקברים שגילה האריז"ל ישנם ידיים מוכיחות שאינו קבר אותו צדיק, ואז יהיה מקום לדון אם כוונת האריז"ל לקבר ממש או כל מיני יישובים כיו"ב, אבל כל זמן שאין קושיה מה הטעם לחפש תירוץ??
על ידי איסתרא בלגינא
ה' נובמבר 14, 2013 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני כ400 שנה, איך היה נהוג בקהילות ישראל לעורר לסליחות?
תגובות: 7
צפיות: 1609

Re: לפני כ400 שנה, איך היה נהוג בקהילות ישראל לעורר לסליחות?

עתניאל בן קנז כתב:כמובן חוץ מהמובן הפשוט, ש'המר' זה פטיש בגרמנית


הפירוש הזה אינו פשוט כלל אלא תמוה ביותר - למה לכתוב על פטיש "פטיש"??
ובלשון אחר: מי שיודע מה הוא פטיש יזהה אותו מיד כשיראה אותו, ומי שאינו יודע מהו פטיש, מסתבר שגם הכתובת "פטיש" לא תעזור לו.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' ספטמבר 16, 2013 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לאישה לפי התורה
תגובות: 16
צפיות: 2799

Re: היחס לאישה לפי התורה

רואים במקומות רבים את היחס הטוב לאישה שצריך לכבדה ומקורות רבים, ראיתי באבודרהם על ברכת שעשני אשה,שהיא אומרת שעשני כרצונו,כמי שמצדיק את הדין על הרעה, איך ליישב הדבר? מה הסתירה בעניין? אם אומרים שזה הצדקת הדין על הרעה, האם הכוונה שכל יום שאישה קמה בבוקר ,היא צריכה לבכות על זה, ואחר כך לקבל את הדין ,כ...
על ידי איסתרא בלגינא
ג' ספטמבר 10, 2013 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת הגר"ח מבריסק בענין זחילה שאינה ניכרת
תגובות: 21
צפיות: 4489

Re: תשובת הגר"ח מבריסק בענין זחילה שאינה ניכרת

אין לי את הספר, אשמח מאד אם תוכל לשלוח לי.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' ספטמבר 09, 2013 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת הגר"ח מבריסק בענין זחילה שאינה ניכרת
תגובות: 21
צפיות: 4489

תשובת הגר"ח מבריסק בענין זחילה שאינה ניכרת

הגר"מ שטרנבוך בס' תשובות והנהגות ח"א תקי"ג כותב, כי ידוע לו על תשובה בכ"י מהגר"ח בה הוא מחזיק בשיטת הגר"א לאסור זחילה שאינה ניכרת, ומחמיר לבנות מקוה ע"ג עליה כדי שיהיה אפשר להבחין בזחילה כל שהוא. האם למישהו ידוע פרטים נוספים על תשובה זו, ובעיקר על תוכנה? האם התפרסמ...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 65146

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

"כי פי המדבר אליכם" בגי' 'בעגלה ערופה'. יוסף הצדיק ואחיו הקדושים ידעו מזה? הוא התכוין לומר להם את זה? הם הבינו? או שמא, יוסף אמר להם בפירוש עניין עגלה ערופה, והתורה רמזה זאת ע"י גימטריא? הסברא אומרת כצד השני. אפשרות נוספת שדרשת עגלה ערופה היא דרשה לעצמה, ופי המדבר אליכם הוא כעין אסמכ...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

אין לזה קשר למחלוקת אם הבן יהוידע מסביר גמרא ע"ד רמז עדיין אין מקרא יוצא מדי פשוטו. התפתלותך איננה ברורה לי, אבל כמדומה לי ששכחת דין דיו... אין כאן התפתלות ולא דיו, אתה הוא שמערב בין משל ונמשל. כוונתי פשוטה - כשם שברור לכולם שיש טעם בעיסוק בדברים שקבע אותם הרמב"ם בספרו, כך ברור שצריך לעסוק...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 65146

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הויכוח כאן ברור מאד - האם דרשת גימטרייא התחדשה אצל חז"ל, ואם היינו אומרים למרדכי, למשל, שלהמן היו מאתיים ושמונה בנים עפ"י דרשת ורב בגימטריא מאתן ותמני הוא היה מסתכל עלינו כאילו נפלנו מהירח, או שגם הוא השתמש בה וכיון אליה.
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

כבר קדמוך הרבנים אוצר החכמה ודניאל. אין דברי הבן יהוידע מוציאים את דברי הגמרא מפשוטם. זו אמונה השערה או תקוה? [size=85]אם אתה לא מניח שמלכתחילה רמוז בהם סודות זו קביעה שיש לעסוק בדברים משום התועלות שאפשר להוציא מהם. כבר שלחתי כמה פעמים לגמרא של שיחת חולין ושק"ו לכאן. לא מדובר על צינזור. אבל אנ...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון
תגובות: 27
צפיות: 4105

Re: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון

היא שיחתי כתב:דברי פילון על שני כבשים מתאימים לשני כבשי התמיד
אבל הפר לא ברור מהו


למה אתה מנסה להתאים א"ז לתמידים? אדרבה, ברור שלא מדובר ע התמידים אלא על סתם קרבנות נדבה, ומכאן הפר.
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

ומה שכתב "קשה מאוד לראות וכו'", קל מאוד לראות לפנינו איך מדברי חז"ל בכל תחום הובאו ראיות להלכות שונות - בין אם המדובר באגדה, עניני הטבע, בהלכה אחרת לגמרי, או פרט טכני שהוזכר בהקשר שונה לחלוטין, ומכאן שכל מה שנקבע בש"ס, גם אם בטלה כוונתו הראשונה והעיקרית לפי פשוטה - רפואות שונות ...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

אתה מתכוון לומר שמלכתחילה לא הייתה להם קדושה אלא בגלל שיבוא איזשהו איסתרא בסוף כל הדורות וילמד מהם איזה הלכה? נו נו. אני מתכוון לומר שדברי הרפואות האלה לפי פשוטם מטרתם לת רפואה לחולים, ואם אין הדבר נאה בעיניך כלך לך אצל רב הונא. ומכל מקום דברי רב אשי ורבינא שקבעום בש"ס לא יעלה על לב איש שלא לע...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

איסתרא משום מה מהפך פה את הבנת הויכוח. ברזילי טען שכל עוד שהוא לא מוצא טעם תורני בדברים איזה שיהיה אין זה דברי תורה. ואני טענתי להיפך שעצם העובדה שזה נכתב בש"ס ונקבע ע"י חז"ל כדברי תורה, הרי זה דברי תורה. הסברים נוכל למצא, ואם לא נמצא לא יהיה זה הדבר הראשון שאיננו מבינים. איני מהפך ד...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

נעלמה מעיני מובאה זו של ברזילי, ועמו הסליחה, מ"מ לא יזיק לחזור ולהזכיר אותה. . למה שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד (זו שיחת חולין ולא ד"ת) כי היא מחמת חכמתם היא כוללת בתוכה תמיד דברי תורה ואינה רק עובדות מדעיות, שאינן נכונות. כיון שברזילי היה בעל הדעה שדברי חז"ל בנוגע לחכמת הטבע וכ...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 18, 2013 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס
תגובות: 222
צפיות: 35872

Re: האם כל החולק על חז"ל והראשונים חשיב אפיקורס

זה ממש מגוחך, אני חושב שלא תמצא אחד מכל רבותינו שסובר שאין צורך ללמוד את הדפים האלה בש"ס. דבר פשוט הוא שאף אחד לא העלה על דעתו ל'צנזר' את הדפים הללו מן הש"ס, בין אם סבר שהם רומזים לדברים פנימיים ובין אם לא, ואף הרמב"ם שכתב על דברים מסוימים בש"ס שאפשר שהם דברי יחיד שטעה בדבר זה, ...
על ידי איסתרא בלגינא
ד' יולי 17, 2013 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון
תגובות: 27
צפיות: 4105

Re: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון

היא שיחתי, איך יצא לך מן הפסוק בעזרא שהתמידים הוקרבו לחיי דריווש? כתוב שם ומצליין לחי מלכא ובנוהי, אפשר לומר שהכוונה גם שהקריבו עליהם קרבנות, ואולי לטעון גם שמשמע שזה דבר ימויומי - אולי. אבל למה החלטת שאלו התמידים? לגבי מה ששאלת, אם נניח שהכוונה בנביא אף על קרבנות, מה לא מובן בזה שאם המלך נותן קרבנו...
על ידי איסתרא בלגינא
ג' יולי 16, 2013 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון
תגובות: 27
צפיות: 4105

Re: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון

כבר נאמר גאן שאין לדייק מהעתק, ומסתבר שהביטוי שמתורגם ל"זבחי תמיד" אינו נושא את המשמעות הרגילה בעברית דווקא, אלא סתם זבחים שמקריבים אותם תמיד בנדבה לשלום המלכות. ובזה לא ראינו אינה שום ראיה כמובן, והנה ראינו בכתבי יב"מ, והיעדרות הפרט הזה בדברי חז"ל אין בה שום ראיה.
על ידי איסתרא בלגינא
ג' יולי 16, 2013 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו
תגובות: 10
צפיות: 2065

Re: לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו

ראיתי את הדברים לפני כמה שנים, ולא זכרתי בדיוק הלשון. מכל מקום אף שבדברי התשובה לא מפורש הרבה, בדברי השאלה החילוק בין החלפה מחמת זיעה למחמת דבר אחר, ולא חילוק בבגד.
על ידי איסתרא בלגינא
ג' יולי 16, 2013 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו
תגובות: 10
צפיות: 2065

Re: לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו

אנפילאות - גרביים בלעז עברי.
הוא לא מחלק בין בגד שתכליתו לספוג זיעה לבגד אחר, אלא בין מי שמחליף את הבגד מפני הזיעה למישהו אחר. לכן הוא מתיר לאותו אחד שמחליף בגלל הזיעה ולא למישהו אחר שמחליף סתם כדי ללבוד מכובס שעל זה האיסור.
על ידי איסתרא בלגינא
ג' יולי 16, 2013 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו
תגובות: 10
צפיות: 2065

Re: לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו

הגרי"ח זוננפלד התיר להחליף אנפילאות למי שמזיע הרבה ורגיל להחליפם כל כמה ימים... כיון שעושה כן מפני הזיעה. ודון מינה לחולצה אצלנו בק"ו בן בנו של ק"ו.
על ידי איסתרא בלגינא
ש' יולי 13, 2013 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה: צילום לדוגמא של כתיבה איטלקית
תגובות: 11
צפיות: 2349

Re: בקשה: צילום לדוגמא של כתיבה איטלקית

הסרפד כתב: (שכידוע משונה מאוד משאר הכתיבות שהיו נהוגות בכל תפוצות ישראל, וכמדומה שהוא הכתב היחיד מכל סוגי כתיבות-היד למיניהם שאדם ממוצע בן ימינו מעיין בו ואינו יכול לקרות אף אות אחת)


לפי התמונות שהוצגו כאן, ההגדרה הזאת מופרזת למדי.
על ידי איסתרא בלגינא
ה' יולי 11, 2013 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין בימינו להקפיד בעניני טומאה וטהרה
תגובות: 20
צפיות: 3501

Re: האם יש ענין בימינו להקפיד בעניני טומאה וטהרה

עי' בתשובת הרי"ף ח"א סי' רצ"ז.
על ידי איסתרא בלגינא
ג' יולי 02, 2013 10:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יוצרות לד' פרשיות - הנוסח הקדום ביותר שאפשר למצוא כהיום?
תגובות: 13
צפיות: 2929

Re: יוצרות לד' פרשיות - הנוסח הקדום ביותר שאפשר למצוא כהיום?

מחזור מנהג אשכנז שנת ה ב, ורמיישא לב, באמברג ה ל"ט, נינרברג צא,
כולם כאשר לפנינו.
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יוני 28, 2013 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש עניין לא להקל על כאבי צירי לידה
תגובות: 48
צפיות: 6888

Re: האם יש עניין לא להקל על כאבי צירי לידה

גם אם מחליטים לא לעשות אולטרא סאונד זה לא הופךאת זה למכוסה מבני אדם. בעצם העובדה שאפשר לדעת זה כבר לא מכוסה, ואם מישהו מחליט שהוא לא מסתכל זה לא מעלה ולא מוריד, הוא יכול להחליט גם לא להסתכל מהחלון. המציאות היא שזה לא מכוסה, ואני לא מבין מה הענין להתנהג כאילו המציאות היא כמו שהיא היתה בזמן בגמרא. אנ...
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יוני 28, 2013 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 299
צפיות: 133428

Re: התגלה ספר התורה העתיק בעולם

לגבי ההשערה שהועלתה כאן שמדובר בספר תורה קראי.
ספר תורה קראי בלא ניקוד וטעמים?????
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יוני 28, 2013 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש עניין לא להקל על כאבי צירי לידה
תגובות: 48
צפיות: 6888

Re: האם יש עניין לא להקל על כאבי צירי לידה

גם אם מחליטים לא לעשות אולטרא סאונד זה לא הופךאת זה למכוסה מבני אדם. בעצם העובדה שאפשר לדעת זה כבר לא מכוסה, ואם מישהו מחליט שהוא לא מסתכל זה לא מעלה ולא מוריד, הוא יכול להחליט גם לא להסתכל מהחלון. המציאות היא שזה לא מכוסה, ואני לא מבין מה הענין להתנהג כאילו המציאות היא כמו שהיא היתה בזמן בגמרא.
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יוני 28, 2013 12:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יוצרות לד' פרשיות - הנוסח הקדום ביותר שאפשר למצוא כהיום?
תגובות: 13
צפיות: 2929

Re: יוצרות לד' פרשיות - הנוסח הקדום ביותר שאפשר למצוא כהיום?

אני לא מבין בענין, אבל נראה לי שאם תפרט את הפיוט ואת הגירסא שברצונך לברר, יוכלו לעזור לך הרבה יותר.
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יוני 28, 2013 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש עניין לא להקל על כאבי צירי לידה
תגובות: 48
צפיות: 6888

Re: האם יש עניין לא להקל על כאבי צירי לידה

מה המקור שדבר זה נקרא להתנהג בתמימות יותר מלשאול אחרי הלידה מה נולד? המקור הוא הגמרא שאומרת ששלושה דברים מכוסים מבני אדם, ומין העובר הוא אחד מהם. אילו הגמרא הייתה אומרת שהקב"ה טבע בבריאה שתינוק לבוש ומחותל כראוי הוא "מכוסה מבני אדם" היה מקום לשאלת מר. אין זה קשור ל'תמים תהיה' כלל, וז...
על ידי איסתרא בלגינא
א' יוני 09, 2013 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות מהארכת ההפסקה בתביר
תגובות: 15
צפיות: 2887

Re: זהירות מהארכת ההפסקה בתביר

כבר בפסוק הראשון - ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת - בני ראובן
על ידי איסתרא בלגינא
א' מאי 19, 2013 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם תמיד אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים
תגובות: 6
צפיות: 1440

Re: האם תמיד אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים

המהר"ל בבאר הגולה בתחילתו
על ידי איסתרא בלגינא
א' מאי 05, 2013 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא בשמים היא לא נאמר על תורת הנסתר ?
תגובות: 20
צפיות: 3349

Re: לא בשמים היא לא נאמר על תורת הנסתר ?

כ"כ הגרי"א חבר בס' מגן וצינה ד; כח.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אפריל 22, 2013 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנו של ספר האשכול מהדורת הצב"א לפי מטבעות תפילה ולשון
תגובות: 95
צפיות: 18623

Re: קדמותו של ספר האשכול מהדורת הצב"א לפי מטבעות תפילה

כמדומני שאחרי שהוכחת היטב שמעתיקי כת"י שיבשו בכוונה הכדי להתאים גירסאות וברכות להסגנון המוכר, ומה גם שקפדנות להעתקה של כת"י בטהרתו הינה דבר די מודרני - נפלה לבירה ראייתך. הלא כן? (מדוע כולם חנפים, לא עלה בדעתף שאדם קנה מדמו מהדורה זו ואין לו כסף לקנות כעת מהדורה חדשה חדשים לבקרים?) לא הבנ...
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אפריל 15, 2013 9:09 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תמימות תהיינה
תגובות: 13
צפיות: 3557

תמימות תהיינה

שח לי אח"מ משפירי קרתין, כי אמר לו אחד מן המדקדקים כי מקפיד הוא להתפלל מעריב מוקדם בימי ספית העומר משום תמימות. לתמיהת האח"מ הנ"ל, מה ענין לתמימות באמצע הספירה, שלח אותו אברך יקר למ"ב סי' תפ"ט ס"ק ב', שכתב שסופרים ספירת העומר קודם עלינו דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן משום...
על ידי איסתרא בלגינא
א' אפריל 07, 2013 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת התורה על מיחזור
תגובות: 14
צפיות: 2380

Re: דעת התורה על מיחזור

כל סערת המיחזור התעוררה אחרי שהתחכם האדם ושיבש את העולם בהמצאותיו הסינטטיות, הטבע כשלעצמו ממחזר את עצמו באופן המושלם ביותר. אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱל' אֶת הָאָדָם יָשָׁר וְהֵמָּה בִקְשׁוּ חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים מן הראוי לזכור, התחכמות זו של האדם לשבש את העולם בהמצאות סינטטיות, האריכה את תוחלת החיים פי שנים...
על ידי איסתרא בלגינא
א' אפריל 07, 2013 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיות מופלאות בש"ס פשט או אגדה
תגובות: 43
צפיות: 8312

Re: חיות מופלאות בש"ס פשט או אגדה

יישר כח לכל המשיבים,אך שאלתי היא האם יש מידע מדעי מעודכן להתשעג,שבו יש חומר של מדענים בני זמנינו האם קיימים חיות אלה על פני כדור הארץ או שהיו חיות כאלו אם את דעת המחקר המדעי אתה מחפש, הרי ברור שכל מחקר מדעי המעודכן למאה וחמישים שנה האחרונות לכל הפחות, שולל לחלוטין את קיומם של הסירנות. אולי קצת קשה ...
על ידי איסתרא בלגינא
א' אפריל 07, 2013 2:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוכחה להברה הספרדית - מתרגום השבעים
תגובות: 15
צפיות: 2565

Re: הוכחה להברה הספרדית - מתרגום השבעים

שלום ידוע עמד בזה יעקב לויפר במאמריו המתוקים והנפלאים ב'המודיע' [במה שיש תחת ידי הוא מתעכב על הגיית האותיות עצמם, ומוכיח מהתרגומים הלועזיים כיצד הגו בזמנם, לדוג' האות ח' כיצד היא מופיעה שם, אבל גם הוא עומד בענייני ההברות, וכן בסדרה 'פיתוחו של קמץ' מסתמא שמביא משם]. אם יהיה ביקוש גדול אולי אסרוק ואע...
על ידי איסתרא בלגינא
ב' מרץ 18, 2013 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר להחרים?
תגובות: 15
צפיות: 2379

Re: מותר להחרים?

היימישער כתב:היכול מאן דהו לנקוב במקור האיסור בתורתינו הקדושה?


ואהבת לרעך כמוך
בתור התחלה, לפני שמנסים לחשוב על משהו יותר ספציפי
על ידי איסתרא בלגינא
ד' מרץ 13, 2013 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ולרפואה שלמה' בברכת החודש, למה לא אומרים אמן?
תגובות: 13
צפיות: 2289

Re: 'ולרפואה שלמה' בברכת החודש, למה לא אומרים אמן?

בברכה המשולשת כתב:ולכאורה לא רוצים להזכיר אמן על הרפואה כי זה אומר שיש מחלה חלילה.
(ואגב בכל סידורי אשכנז הישנים אין בכלל את תפילת רב בברכת החודש, כידוע)


זה אינו מתפילת רב כי אם מנוסח תפילת יחדשהו וכו' שאחרי הכרזת החודש

עבור לחיפוש מתקדם