מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 152 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי .השוחט
א' מאי 26, 2019 2:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 163
צפיות: 12740

Re: "ניגונים ליטאיים" - אשר אימתך בניגון יונה מצאה

https://drive.google.com/file/d/1INWPzSyZDddM1BBLGR3pYv3VVbwaU_gO/view?usp=sharing קישור לפיוט אשר אימתך, הקדמה לקדושת מוסף יוהכ"פ. בניגון "יונה מצאה" המיוחס לר' ברוך בער זצ"ל. [הפיוט הנ"ל לכאורה חסר היה ניגון טוב עד הנה]. דומני שיש בעיה משום מה עם הקישור. נשמע מחר מהמומחים.
על ידי .השוחט
ו' מאי 24, 2019 1:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 116
צפיות: 14378

Re: ◆ אלון בכות ◆

מלבד זכויותיו עוד כבחור צעיר במחנות העולים. בהתמנותו למפקח, במקום לעסוק בניירת, הרים את הרמה של המלמדים בכל מקום. מאות מלמדים התחילו להכין שיעורים ברמה בזכותו. במידה מסויימת הוא העלה בכמה דרגות את רמת הגמרא בכל רשת חינוך עצמאי. שנית, החוברות שהוזכרו. כאילו שיהיה לילדים איך לחזור, אבל המלמדים גם צריכ...
על ידי .השוחט
ו' מאי 24, 2019 11:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 74
צפיות: 1207

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

הוא לא שאלו אם רוצה חופש, אלא אם צריך... ולענ"ד פשוט שכוונתו אם זה אתה צריך, זו סיבה טובה לאשר, ובלבד שייקרא לילד בשמו. אבל אם אינך צריך, ונוסע מסיבות רוחניות, צריך בדיקה אם אתה באמת מחובר. מה שבמקרה שלו, עלה יפה ונמצא מחובר. יש עוד פרט קטן שלא עלה כמדומני. יש חיוב דאורייתא של תפילה, ולדאבון לב...
על ידי .השוחט
ה' מאי 23, 2019 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבעים שמיטות בבית ראשון ??? - לפרשת בחוקותי
תגובות: 4
צפיות: 96

Re: שבעים שמיטות בבית ראשון ??? - לפרשת בחוקותי

אם בי הדבר תלוי, אפשר לאחד כמובן.
לי אין מושג איך עושים דברים כאלו.
ואם דבריי מיותרים לאור מה שנתבאר שם, הודיעוני ואמחקנו כליל.
על ידי .השוחט
ה' מאי 23, 2019 2:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1109

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

תיקנתי קצת למעלה בעקבות הערתך. יישר כח.
על ידי .השוחט
ה' מאי 23, 2019 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבעים שמיטות בבית ראשון ??? - לפרשת בחוקותי
תגובות: 4
צפיות: 96

שבעים שמיטות בבית ראשון ??? - לפרשת בחוקותי

העירני הרב מקד"מ שליט"א הארה חשובה ברש"י בפרשתינו וברשותו אני כותבה כאן. ויישר כוחו. מחילה מכל מי שהדברים פשוטים בעיניו. מסתמא יש עוד כמוני, שלא טרחו לחשב היטב את כוונת רש"י. אז תרצה הארץ את שבתותיה... אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה, כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבת...
על ידי .השוחט
ה' מאי 23, 2019 10:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1109

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

יישר כח על המשוב. יש תמונות למכביר. לא אצלי.. בא' מכרכי הרב מבריסק של מלר, יש תמונה שלו עומד ליד הרב באיזו הפגנה בירושלים. שלחו לי קישור לתמונה המופיעה באוצרינו. בה הוא נראה ליד האמרי חיים בנמל ת"א בטו באב תרצ"ט. אציין שהיא מהתקופה שזקנו קצוץ. בשנותיו האחרונות הוא מצולם עם זקן מכובד כמנהג ...
על ידי .השוחט
ד' מאי 22, 2019 3:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: נודע ביהודה
תגובות: 30
צפיות: 3554

Re: נודע ביהודה

דומני שראיתי זאת נדפס על מהרי"ד גם כן.
עכ"פ יש לקיים בבעלז של מוהר"א.

בעלזא המקום היחיד שנהגו כן לפרקים?
על ידי .השוחט
ד' מאי 22, 2019 1:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: נודע ביהודה
תגובות: 30
צפיות: 3554

Re: נודע ביהודה

בנותן ענין להזכיר שבבעלז נהגו ביום זה לא לומר לשם יחוד, לכבודו של הנוב"י שכתב בספרו בחריפות נגד זה. עוד כדאי לציין שבסוף השו"ת יש הספדים מתלמידו בעל התשובה מאהבה, ובו עובדות נוראות, ולטעמי גם מפתיעות, על פרישותו. במיוחד בענייני אבילות על חורבן הקדש והמקדש. אני מעתיק כאן קטע, לא בלשון המקור...
על ידי .השוחט
ד' מאי 22, 2019 11:37 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1109

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

ביקשוני לרשום כאן. אפשר למלא כמות של קונטרס, אולי לא כל כך קטן, אבל מה שהלב חושק, חוסר הפנאי עושק. והיות שזקני זצ"ל לא היה איש תורני, איני יודע עד כמה יש ענין לציבור בתולדותיו. ובכל זאת אנסה מדי פעם לרשום כאן מעט בל"נ. כרגיל, ללא ספק יש דברים לא מדוייקים, ואולי חלק מדומיינים כבר מקדם, וחלק...
על ידי .השוחט
ג' מאי 21, 2019 8:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 156
צפיות: 22201

Re: הסנדלר הקדוש

יישר כח לכל המברכים, כאן ובאישי. ובמיוחד נפעמתי מההתייחסות של אבד"ק סקרענטאן שליט"א, ממרום קדשו. לגבי השו"א זצ"ל, הוא היה איש מוכר וכתבו עליו הרבה, באמת לא אוכל להוסיף יותר מכל אדם שנכנס אצלו ושוחח עמו קצת. קדושתו ועבודתו במסי"נ היו ניכרות לכל באי בית מדרשו. מדברי התורה שלו ...
על ידי .השוחט
ג' מאי 21, 2019 1:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 163
צפיות: 12740

Re: "ניגונים ליטאיים" - ניגון ידיד נפש המעליצאי

הנה הקישור לידיד נפש המעליצאי בנוסח קצת ירושלמי.

https://drive.google.com/open?id=11QHeh ... ITuaIY3w9s

אצ"ל שנעזרתי בדור הצעיר כדי להעלות ולקשר...
על ידי .השוחט
ג' מאי 21, 2019 12:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 156
צפיות: 22201

Re: הסנדלר הקדוש - כתבים שלו בקבלה

איידי שהוזכר על כתבי הסנדלר ביד הרבי מראחוב זצ"ל, נימא ביה מילתא. א. תחילת ההיכירות שלי עמו, היתה על ידי ידי"נ הרב יששכר דב רובין זצ"ל, בעל הטללי אורות, להבחל"ח, שהיה לו חוש ריח מיוחד למצוא אנשי מעלה שאין רעש סביבם, וחן מיוחד להתחבב ולהתקרב לשכמותם, והשתתפתי עמו מעט מעט בגיחות כא...
על ידי .השוחט
ג' מאי 21, 2019 2:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דוי הסר - נוסח ללוים
תגובות: 2
צפיות: 64

Re: דוי הסר - נוסח ללוים

רבים כתבו על זה. שיר של דונש, (כראשי השורות) והשורות מזויעות. אותה יד שכתבה את דרור יקרא למשל, הייתכן? דומני שגם בסידור ר' נפתלי הירץ כבר מובא הגירסא המקורית דוי הסר וגם חרון ואז אלם בשיר ירון נחנו במעגלי צדק וכשרון שעה ברכת בני אהרן. אחר כך כאב למישהו אם אין כהן מה שייך בני אהרן, והחלו לנהוג בכמה מ...
על ידי .השוחט
ג' מאי 21, 2019 12:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 163
צפיות: 12740

Re: "ניגונים ליטאיים"

ר' משה שמואל זצ"ל היה מתפלל כך.
גם ר' גרשון שליט"א לפחות בחלקו כך.

ניגוני בית רוזנברג באמת כדאי שיועלו וייבחנו.
אשר למודז'יץ, מסתמא כבר מוכר אצלם.
ואשר מליטא, יתכן שיש אוצרות לא מפורסמים.
על ידי .השוחט
ב' מאי 20, 2019 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 156
צפיות: 22201

Re: הסנדלר הקדוש - כתבים שלו בקבלה

היתה תקופה בבחרותי שהיתה לי קביעות ללמוד כל ליל ששי עם הרבי מראחוב זצ"ל, בביתו הצמוד לבית מדרשו ברמת גן, ליד יהודה הנשיא. דומני שהוא היה חתנו של הרבי מנדבורנא. עכ"פ יצא לנו פעם לשוחח על הסנדלר, והוא אמר לי - בתקוה שאני לא טועה ברבות השנים, זה היה בתשמ"ג - שנשארו ממנו כתבים בקבלה (כנרא...
על ידי .השוחט
ב' מאי 20, 2019 12:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 389

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

א. שופר, יש בו שיעור. ופשוט דשיייך ביה כתותי מיכתת שיעוריה. ב. ידועים בכל זה דברי הגר"ח בספרו בהא שכ' הר"מ להכשיר לחי של אשירה, ותמה הראב"ד דכתותי מיכת"ש, ולחי בעי שיעור עשרה טפחים. וכתב הגר"ח ביאור נפלא על פי ההנחה שמיכתת רק השיעור אבל כמאן דאיתיה דמי. ובהקדם יסוד דשיעור לח...
על ידי .השוחט
ב' מאי 20, 2019 11:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 68
צפיות: 4881

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג' הראשונים, בכורות קדשים ומעשר בהמה, שווים, שעניינם ראיית מומים והוראה בהם, והבקיאות היא במומים.
טהרות עובר לנושא אחר, שאלה בהלכות טהרות, לא בידיעת מציאות, והבקיאות הנדרשת היא בידיעת ההלכות.
לזו כוונת רש"י, כלומר לא את ה"בקי" בא להדגיש, אלא את זה שכאן מדובר על בקיאות בהלכות.
על ידי .השוחט
א' מאי 19, 2019 11:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 19
צפיות: 1820

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆

יישר כח הרב הנוטר. להרב דרומי, דומני שאתם מדברים על "שלי שלי ושלך שלך". בוודאי יש כזה מהלך גם כן. ואני מדבר על שלי שלי ושלך שלי.... דומני שנושא הגזילה מבואר בפנים היטב. אנסה שוב לחדד. לא שמניעת אמירת שלום היא מביאה את ההמשך. היא מורה את ההמשך. מוכיחה שהשרש קיים. כי מי שרואה את חבירו, רואה ...
על ידי .השוחט
א' מאי 19, 2019 3:27 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 19
צפיות: 1820

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆ שלא נהגו כבוד זה בזה

מה גורם לנו להתנהג לא יפה עם הזולת?

מה היא הנקודה המדוייקת שהיא שורש הרע הזה, ואותה צריך לתקן, ולמקד את המאמצים בשיפורה.

על כך במאמר המצורף בס"ד.

חברים יקרים, אם הסכמתם, נהניתם, או אולי מתנגדים (ביקורת בונה...), אנא אל תמנעו טוב.
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו
תגובות: 11
צפיות: 270

Re: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו

דרשה נוספת, לדינא, המבוססת על כלל זה.
שבועת מודה במקצת, בר"פ שבועת הדיינים דלרב כי הוא זה למודה במקצת הוא דאתי, והיינו דזה היינו שיש כאן חלק שמודה בו.
וזה כלל גמור דמיניה נפקא דכופר הכל פטור משבועת התורה כמ"ש תוס' בכ"מ (ב"ק קז. ומציעא ג.).
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 3:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 163
צפיות: 12740

Re: "ניגונים ליטאיים"

יונה מצאה בלי נדר בשבוע הבא.
כשיהא מותר להקליט עם כלי זמר כלשהוא.
[האם 'לענין' מעונין גם בהלחמה?]

ידיד נפש זה אותו ניגון של מעליץ הידוע
ומטבע הדברים בכל מקום מסלסלים בו קצת אחרת.
כל ירושלים שרו זאת.
יש לי הקלטה מאיזו חתונה, בדומה לאופן הירושלמי.
ניסיתי להעלות, הוא רשם שיש שגיאה. (HTTP]. יהיה בלי.
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 11:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 163
צפיות: 12740

Re: "ניגונים ליטאיים"

לגבי הניגון על יונה מצאה, אמרו לי שישנו באחת ההקלטות של ר' לוי יצחק שושן, בשם ניגוני ר' ברוך בער, או שם קרוב לזה. אומרים שיש שם בדיסק ההוא מעט בקולו של מרן הברכת שמואל עצמו. לא זכיתי לשמוע. עכ"פ אם אין גישה להנ"ל, אני יכול בל"נ להעלות הקלטה כפי שזה מושר במשפחות ליטא הותיקות. (כי בישיב...
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 11:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 116
צפיות: 14378

Re: ◆ אלון בכות ◆

אכן, מפעים. בשולי הדברים שתי הבהרות. האחת ש-22 שנה הנזכרים, הכוונה מתחילת הנהגתו, לא מהאירוע שהוא כ72 שנה בערך. והשנית, שנשוא הסיפור שליט"א יש לו קפידא שלא יכתבו עליו. [ומסתמא לכן ידידך שלח זאת בפרטי, ולא פירסם כאן או במקומות אחרים שיש לו יד]. אני לא מחווה בזה דעה ברורה, איך צריך לנהוג בזה מי ש...
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 96
צפיות: 15458

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

הגיה מסברא? אולי על פי כת"י שהיה ברשותו ונראה לו לעיקר?
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 58
צפיות: 4726

Re: הקל הקל תחילה

לכאורה זה לא קשור, הקל הקל נאמר בשני איסורים, לעשות את הקל שבהם, כאן מדובר באותו האיסור עצמו, אלא שעריות עניינם ההנאה, כדמוכח מהא שמתעסק בכל התורה כולה פטור מלבד בחלבים ועריות "שכן נהנה" וכמו שביארו שם, ולכן יש למעט בהנאתו מהאיסור ככל שאפשר לו. אגב. כידוע יש נידון בריש ב"מ אי חשוד אממ...
על ידי .השוחט
ו' מאי 17, 2019 10:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שאלות כלליות במשנה ובגמרא
תגובות: 16
צפיות: 2126

Re: שאלות כלליות במשנה ובגמרא

אין שום קשר. זה דבר רגיל לגמרי שמביאים ברייתא לצורך בירור של פרט מתוכה, לפעמים אפילו מתבטאים להדיא "קתני מיהת", שמשמעותו, יש בברייתא זו דברים רבים בעלי ענין, שאולי נדון בהם בסמוך בנפרד, אבל הנוגע לעניינו מתוך כל המכלול, הוא שאיכשהו כתוב כך וכך ונתברר מה שרצינו כרגע. ואז שבים לכל הברייתא. ד...
על ידי .השוחט
ה' מאי 16, 2019 2:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנם של מדרשי חז"ל
תגובות: 49
צפיות: 3784

Re: זמנם של מדרשי חז"ל

כתבו לי להמליץ גם על המהדורה הבאה:

תנדב"א של הרה"ג א"י רוטנשטיין שליט"א (תשס"א) ונדפס שוב לאחרונה ממש בהוצאת עוז והדר,
על ידי .השוחט
ה' מאי 16, 2019 1:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנם של מדרשי חז"ל
תגובות: 49
צפיות: 3784

Re: זמנם של מדרשי חז"ל

אין לי אפשרות. לא בעולם המושגים שלי בכלל....
אם אתה משקיע רציני בתנב"א, ללא ספק כדאי להשיג את המהדורה הנ"ל.
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 8:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 15507

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

הם [היחסים עם הגרח"ג זצ"ל] היו מורכבים. בטח יש היודעים יותר ממני. יש לציין שלפני שר' חיים הקים את בית מדרשו הוא היה ממתפללי לדרמן בקביעות גמורה, לצידו של ר' גדליה ושאר החברים. כשקראתי בקונטרס ההספדים הנ"ל צף לי עוד סיפור מתהומות הנשייה. יתכן שיש שיגידו שזה לשה"ר וכדומה, ואצטרך למ...
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנם של מדרשי חז"ל
תגובות: 49
צפיות: 3784

Re: זמנם של מדרשי חז"ל

מכירים את מהדורת תנא דבי אליהו של ר' ישעיה כהן שליט"א?
דומני שיש בו ענין הן במבואותיו, והן במראי המקומות למקבילות.
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 2:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולשדך הבנות
תגובות: 29
צפיות: 3305

Re: ולשדך הבנות

ותינוק ללמדו ספר למנצח בנגינות. שמעתי בילדותי מאאמו"ר הכ"מ דהוא על פי שאמרו בנדרים לז דרק שכר פיסוק טעמים מותר לשלם (או שימור אם צריך לכך עדיין), יעויי"ש. ולגבי לשדך הבנות דווקא, יש לציין לסוגיא ערוכה בכתובות נב: בשלמא בנים בידו לחפש להם אשה, אבל בנתיה בידיה? אין. בידו להלבישה ולכסותה...
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 2:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דברי הגר"ח הלוי בעניין כוונה בתפילה - מראי מקומות ועיון
תגובות: 15
צפיות: 1445

Re: דברי הגר"ח הלוי בעניין כוונה בתפילה - מראי מקומות ועיון

בר' חיים של ברגמן ב"גליונות והערות" כמה דפים על זה.
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 1:44 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק
תגובות: 16
צפיות: 1911

Re: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק

לגבי המובאה בשערי יושר שכמדומה לו שראה זאת באיזה ספר, כתב לי א' מחכמי המקום: (אלא שבהעתקה הקישור מפסיק לקשר...) הוא בשער הספקות פ"ה. מנסה להעתיק, אולי יצליח (ואברך שהחיינו על הקישור הראשון בחיי שהעתקתי...) http://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=53151#p=83&fitMode=fitwidth&h...
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 12:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 15507

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

גא"מ להודאה. לדורשי שקישר ולר' זאב שהעלה בשעתו.
לבושתי לא ידעתי על קיומו של קונטרס זה כלל.
בחלקו השני יש ריכוז של כל הדברים שנאמרו בשעתו בהספדים. ממש נורא ונפלא (ומייתר לגמרי את זכרונותיי הדלים).
הקריאה הזכירה לי עוד זוטות, אבל כבר אין בהם צורך לאור המידע המדוייק והאמין דשם.
על ידי .השוחט
ד' מאי 15, 2019 12:02 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק
תגובות: 16
צפיות: 1911

Re: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק - מובאת בשערי יושר

לא ראיתי שהזכירו, קוריוז מעניין, מקוה שאני לא טועה, שבס' שערי יושר להגרש"ש זצ"ל מביא חקירה זו בשם חכם אחד.
זיכרון בן עשרות שנים. ולא יודע איך מחפשים.
על ידי .השוחט
ג' מאי 14, 2019 9:53 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 19
צפיות: 1820

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆ מאמר "כבוד הזולת - זהירות משיפור וביקורת"

עוד מאמר מענייני דיומא. כבוד הזולת – זהירות משיפוט וביקורת שני עניינים בימי ספירת העומר הננו ניצבים כעת בימי ספירת העומר. כידוע ישנם בימים אלו שני עניינים שונים שלכאורה אין ביניהם כל קשר. הראשון הוא מצות הספירה מהתורה, שכהיום זה מדרבנן, ועניינה כמבואר בראשונים ימי הכנה לקבלת התורה. וזה על פי היסוד ה...
על ידי .השוחט
ג' מאי 14, 2019 9:38 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 19
צפיות: 1820

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆

יישר כח להרב הנוטר על מראה המקום החשוב לשם משמואל.
יכול להיות שאני לא דייקתי בבחירת הביטוי, בין תקיפות להתנשאות. לזה ממש היתה כוונתי.

ואעלה כעת עוד מאמר, חוזר על חלק מהקודם, בסגנון אחר מתקופה אחרת.
על ידי .השוחט
ג' מאי 14, 2019 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיכומי מסכתות
תגובות: 3
צפיות: 257

Re: סיכומי מסכתות

יש כאן באתר בשם "סיכומי הסוגיות" על גיטין ועל סנהדרין.
יש להשיג עוד באותו סגנון למעוניינים.
על מה אתה צריך?
על ידי .השוחט
ג' מאי 14, 2019 1:34 am
פורום: ימות עולם
נושא: נוסטלגיה: קבעוני לדורות
תגובות: 130
צפיות: 14674

Re: נוסטלגיה: קבעוני לדורות

לגבי הסיפור עם רב"צ זצ"ל והשיניים. אכן מלון המרכז נפתח בבר מצוה של מאיר פרוש. אם זכרוני אינו בכזיב, סיון תשכ"ח. (המספור הוא המשך לקטעים שכתבתי לעיל). יא. אני שמעתי רק את החלק השני של הסיפור, דומני ממקורות טובים מאד. איני יודע איך "זכה" לקבל שיניים מב"ג, אבל אכן קיבל ממנ...

עבור לחיפוש מתקדם