מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 337 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 23, 2020 11:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 20
צפיות: 247

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

מדוע קיימא לן להלכה שהמדבר על המת אפי' אחר מותו יש לו לבקש מחילה מהמת [עיין שו"ע סי' תרו ס"ג ובמשנ"ב שם], והרי למת עצמו ממש לא איכפת והרי זה כמדבר על אבן כדמוכח בגמ'.
ואכן המשנ"ב נרט שיש לו לבקש מחילה על שעבר על החרם, אז יש על מה לבקש סליחה על מה הקשר שצריך לבקש מהמת דייקא.
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 23, 2020 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:הידוע מקור המזהיר על החובה לענות "ברוך הוא וברוך שמו", ובאם לא עונה ה"ז כמי שאינו עונה אמן.

איני זוכר אך לענ"ד זה קצת חורג, בהוב"ש זה עניין של זכר צדיק לברכה, לכיון שהזכירו את שם ה' ראוי לברכו, אך אמן זה כבר יותר בגדר של חיוב.
על ידי תורה מפוארת
ד' ינואר 22, 2020 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מזל טוב' כפול
תגובות: 4
צפיות: 168

Re: 'מזל טוב' כפול

כן הרה"ק מראדזימין בעל בכורי אביב היה נוהג לומר ג"פ מזל טוב.
מזל טוב.PDF
(207.54 KiB) הורד פעם אחת
וכן מוהר"א מבעלזא
על ידי תורה מפוארת
א' ינואר 19, 2020 11:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים
תגובות: 12
צפיות: 454

Re: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים

תן לי להגיב שהשאלה חזקה על התשובה.
על ידי תורה מפוארת
ש' ינואר 18, 2020 10:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים
תגובות: 12
צפיות: 454

Re: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים

אם אכן ידע חזקיה מהכלל של אל ימנע עצמו מן הרחמים שכח התפילה יפה תמיד, א"כ מדוע לא נשא אשה בתחילה לפי שראה שיהיו לו בנים שאינם מהוגנים, והרי היה לו להתפלל ע"כ דהרי אפי' חרב חדה וכו'. ומאי שנא?
על ידי תורה מפוארת
ש' ינואר 18, 2020 9:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 629

Re: מסכת ברכות - פרק שני

טו. הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה יפנה ויטול ידיו, ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה (ברכות טו.). אפשר לומר, דהנה ידוע דיש ב' דרכים בעבודת ה' והמדרגה העליונה היא סור נרע ורק לאחריה עשה טוב, והמדרגה הנמוכה היא עשה טוב ורק לאחריה סור מרע. וכבר כתבו בספרים שזה היה מחל...
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 16, 2020 12:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3764

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ברכות י ע"א: צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו'. מאי כי מת אתה ולא תחיה - מת אתה - בעולם הזה, ולא תחיה - לעולם הבא. אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: משום דלא עסקת בפריה ורביה. אמר ליה: משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. אמר ליה: בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ו...
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 16, 2020 12:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3764

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ברכות י ע"ב: מכאן שאשה מכרת באורחין יותר מהאיש. וי"ל דלכך אשה עיניה צרות באורחין (ב"מ פז.), מפני שמכירה בהם ובצורכיהם וזה לה לטורח.
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 16, 2020 12:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3764

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ברכות י ב: במשנה כדי היית לחוב בעצמך על שעברת על דברי בית הלל. יש לפרש אולי כי כבר אמרו הפוסקים בטעם דאסור להחמיר על מה שנפסק שמותר, דמורה ע"ע שהוא ראוי להחמיר יותר ממה שמידת הדין נותנת שהדבר מותר, וכביכול מראה שהוא נחשב יותר מן הפוסק שהתיר [אינני זוכר מקורו, אך הגר"י יוסף חוזר על סברא זו ...
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 16, 2020 11:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3764

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

בגמ' (ברכות יב:): ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו - מוחלין לו על כל עונותיו, שנאמר: למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם ה' אלהים. דילמא צבור שאני וכו'. ואמרתי לפרש בזה מה שאמרו בגמ' (יומא סז.): תנו רבנן: בראשונה היו קושרין לשון...
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 16, 2020 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

[quote="נוטר הכרמים"]דרושים לי שני מקורות לדברים שצוטטו ע"י מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בשיחותיו (הובאו בספר שיחות ליל שבת פר' שמות). א' איתא בספרים על הזמן שיוסף נתגלה לאחיו ואמר 'הוציאו כל איש מעלי' שהוא כעין כהן גדול ביום הכיפורים בכניסתו לבית קה"ק שנאמר באותה שע...
על ידי תורה מפוארת
ד' ינואר 15, 2020 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 304

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

נתיב מצותיך (נתיב האמונה שביך השישי): [ b]שהרי בכל רגע מוכן כל איש ישראלי למסור גופו ונפשו והונו ורכושו לה' יתברך, אלא שמרוב צרות וחשכות הגלות, סובר על הרע שהוא טוב ושגם זה הוא רצון הבורא, ועושה איזה דבר מכוער, אבל הוא על ידי בלבול הדעת ושכרות מרוב צרות, וכל זה על ידי התגברות הרשע, שמגביר הרע להחטיא...
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 14, 2020 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1145

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

ואני הדל לא הבנתי מה הכונה שהוא מדלג על ענייני הכספים? מה הכוונה זה חלק מהכתובה לא? זה לא השקעה אצל בסדנו, זה דבר תורה?
אתמהה
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 14, 2020 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1145

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

אם אני לא טועה הרי שבעיירה גור הייתה הרבנות שייכת לאדמו"י גור, והאמרי אמת מינה רב ואמר שכל הכיבודים כולם שייכים לרב ולא הסכים לקחת מאומה, חוץ מסנדקאות בברית שעליה לא ויתר. מכל הנ"ל נראה כי אף דהא"א היה גדול בתורה והיה לו היתר הוראה, בכ"ז רצה שהתפקיד הזה יהיה של הרב הרשמי דווקא, ו...
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 14, 2020 1:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1145

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

ג. קריאת הכתובה - זה אומר לקרוא ארמית בלי ניקוד, וזה באמת דורש להיות הרבה יותר יודע-ספר מאשר לקרוא ברכה בלשון הקודש מתוך סידור מנוקד... בספר קובץ העוזר כותב הרב אהרן בינה בהסכמתו שכאשר הוא עורך חופות בארה"ב ויש קרוב משפחה רפורמי שלא נעים לא לתת לו כיבוד, הוא נוהג לתת לו את קריאת הכתובה, ואז או...
על ידי תורה מפוארת
ב' ינואר 13, 2020 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אומנם הנה איתא בספרי קודש שכלי המשכן נעשו על ידי שמות הקדושים. היכן נכתב כך בספרי הקדמונים?
על ידי תורה מפוארת
ב' ינואר 13, 2020 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

והנה כתבו המפרשים, להוכיח השארת הנפש באדם, דכל הבעלי חיים הולכים בקומה כפופה בשוה ראשם עם גופם, מה שאין כן האדם רם ונשא וגבה וראשו ממעל, משום דהוא הולך וסובב אל שורשו וזה הוא על ידי כח התורה והמצוה.
היכן הם המפרשים הללו?
על ידי תורה מפוארת
ב' ינואר 13, 2020 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1145

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

יהודה בן יעקב כתב:מסתמא כוונתך לעליית שלישי, ע"פ הגמ' גיטין ס, א ושו"ע או"ח קלו, אך עליית שישי היא חשובה בעצמה ע"פ הזוה"ק.

ועיין שם בזוהר שכל חשיבותה זה מפני שהיא כנגד מידת היסוד - צדיק, מה שאינה שייכת בכל אדם. כך שגם לעליית שישי יש טעם מדוע היא חשובה ושלא כדבריך.
על ידי תורה מפוארת
ב' ינואר 13, 2020 12:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

לתוספת הענין: ראה בטור ב' למטה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=1738[/quote]
ובנועם אלימלך תצוה
על ידי תורה מפוארת
ב' ינואר 13, 2020 12:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זכור אני שראיתי באחד מספרי רמ"ד ואלי בענין הגבהת ידים מעל ראשו בתפלה, לזכרוני זה היה בתחילת אחד החלקים של ביאוריו על נ"ך, ולע"ע לא עלה בידי למצוא, וברוך המשיב אבידה ישעיהו, על הפסוק ובפרישכם כפיכם אכן, יש"כ! לתוספת הענין: ראה בטור ב' למטה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?14...
על ידי תורה מפוארת
א' ינואר 12, 2020 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן המקור לכך, שהתפלה מועילה להציל מהדין, כיון שנפסק לאדם דינו כך וכך, ושאם יתפלל - הרי שדינו שונה. כלומר, אם יתפלל זה לא משנה את הדין, אלא נפסק שאם יתפלל כל כך - הדין דין שונה לא כ"כ הבנתי שאלתך, אך אולי זה יעזור לך: ידוע קושית המפרשים על ענין תפילה (עקידת יצחק שער נ"ח. נתיבות עולם למהר...
על ידי תורה מפוארת
ה' ינואר 09, 2020 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוצאות ספרי מהר"ל
תגובות: 12
צפיות: 673

Re: הוצאות ספרי מהר"ל

לי הקטן הועילו הרבה, אף במתן דרך בלימוד ספרי מחברים אחרים ועמידה על שיטתם מתוך צירוף דבריהם המפוזרים במקומות שונים, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר [הדוגמא הטובה לכך היא רבי עובדיה ספורנו, שרוב כתיבתו, אם כי לא כולה, פרשנית, אך קישורי דברים דומים זה לזה מצביע על שיטתיות ברורה] זו גם דעתי הדלה. זו...
על ידי תורה מפוארת
ד' ינואר 08, 2020 10:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמה שנים היו בין משה רבינו לדוד ע"פ חז"ל? (ממתי שמשה נפטר ועד שנולד דוד) אני חושב שזה קל מאו לחשב תחשב ששלמה המלך בנה את הבית בשנת 280 ליציאת מצרים, תפחית את ה40 שנות מדבר, =240 בן כמה היה שלמה כשהחל למלוך שזה היה אחר 70 שנות דוד, זה יוצא באיזור 150 שנה. 200 שנים תמימות הלכו אצלך לאיבוד.....
על ידי תורה מפוארת
ד' ינואר 08, 2020 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:שמעתי מהגרב"צ מוצפי שאמר בשם הגר"ח פלאג'י, שצעיף ר"ת עמך ישראל צריכים פרנסה.איה מקום הדברים?
[בספרי החסידות ידוע]

עצת ידיד: כתוב באוצר בחיפוש צעיף צריכים פרנסה והא לך 40 תוצאות,. אכן מקור חיים זה מספרי החסידות בעיקר מהרה"ק מזלוטשוב תלמיד חבר ותלמיד למרן הבעש"ט.
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 07, 2020 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוונת יוסף בהצגת אחיו לפני פרעה
תגובות: 4
צפיות: 183

Re: כוונת יוסף בהצגת אחיו לפני פרעה

ובפשטות דברי רש"י נראה הפוך שהביאם לפני פרעה להראות אותם באופן שלילי בחולשתם.
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 07, 2020 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3119
צפיות: 318030

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

סליחות כתב:כמה שנים היו בין משה רבינו לדוד ע"פ חז"ל? (ממתי שמשה נפטר ועד שנולד דוד)

אני חושב שזה קל מאו לחשב תחשב ששלמה המלך בנה את הבית בשנת 280 ליציאת מצרים, תפחית את ה40 שנות מדבר, =240 בן כמה היה שלמה כשהחל למלוך שזה היה אחר 70 שנות דוד, זה יוצא באיזור 150 שנה.
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 07, 2020 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויועיל לזכרון או לשכחה?
תגובות: 6
צפיות: 279

Re: ויועיל לזכרון או לשכחה?

ידוע שהגרסא הראשונה זה יועיל לשכחה והכוונה נגד השכחה, ובמהדורות החדשות שונה לויועיל חזכרון.
על ידי תורה מפוארת
ג' ינואר 07, 2020 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נכון לכתוב?
תגובות: 5
צפיות: 286

Re: איך נכון לכתוב?

זה כמעט כמו השאלה של גימטריה או גימטריא?
וכעת ראיתי משהו חדש מטעם בנק הפועלים משכנתה ולא משכנתא כפי המופיע בספרות התורנית.
על ידי תורה מפוארת
א' דצמבר 29, 2019 10:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יוסף שמר את השבת
תגובות: 4
צפיות: 245

Re: יוסף שמר את השבת

ברוך שכיוונת: דברי חז״ל אלו שיוסף שמר את השבת עד שלא ניתנה התורה, יש להבינם, מהי המעלה המיוחדת של יוסף הצדיק ששמר את השבת עד שלא ניתנה התורה, הרי גם אברהם אבינו שמר את השבת, כמו שאמרו חז״ל (יומא כח:) קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו ערובי תבשילין. וכל שכן ששמר את איסור המלאכות בשבת. וכן על יעקב ...
על ידי תורה מפוארת
ה' דצמבר 26, 2019 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות מומלצות של פרי צדיק לר' צדוק הכהן
תגובות: 4
צפיות: 237

Re: מהדורות מומלצות של פרי צדיק לר' צדוק הכהן

יש ג"כ מהדורה יפה מאוד שהוציאו באשדוד לפני כמה שנים על מועדים, והיא ממש יפה ומהודרת.
ראה כאן
על ידי תורה מפוארת
ב' דצמבר 23, 2019 10:33 am
פורום: חנוכה
נושא: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 136

Re: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?

אני חושב שהשאלה לא הובנה נכון, ראובן נוסע עם שמעון לעסקים, לראובן יש 2 נרות ליום ב' ולשמעון אין נרות אולם יש לו כסף, למה שראובן יתן לשמעון נר אחד כדברי המשנ"ב, שמא אולי עדיף ששמעון יקנה מראובן חלק בשמן ויצא ששניהם מהדרין מן המהדרין כלומר, אם נאמר שין פרוטה מועיל מטעם קנין בשמן א', למה שלא יועי...
על ידי תורה מפוארת
א' דצמבר 22, 2019 12:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 136

Re: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?

אני חושב שהשאלה לא הובנה נכון, ראובן נוסע עם שמעון לעסקים, לראובן יש 2 נרות ליום ב' ולשמעון אין נרות אולם יש לו כסף, למה שראובן יתן לשמעון נר אחד כדברי המשנ"ב, שמא אולי עדיף ששמעון יקנה מראובן חלק בשמן ויצא ששניהם מהדרין מן המהדרין כלומר, אם נאמר שין פרוטה מועיל מטעם קנין בשמן א', למה שלא יועיל...
על ידי תורה מפוארת
א' דצמבר 22, 2019 12:05 pm
פורום: חנוכה
נושא: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 136

הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?

שאלה: המשנ"ב (תרע"א סק"ו) וכן הוא בא"ר (סק"ג): שאדם שיש לו שני נרות ביום ב' ולחבירו אין מאומה שיתן לו כדי שיקיים אף הוא את עיקר הדין. ויש לשאול: מה הדין באדם שאין לו אפשרות לקנות נר אולם יש לו כסף (לדוג' במקום שא"א לקנות נר, ויכול לעשות העברה בנקאית), האם עדיף שיתן לו ה...
על ידי תורה מפוארת
ד' דצמבר 18, 2019 11:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים לשפעת
תגובות: 150
צפיות: 3952

Re: חיסונים לשפעת

עזריאל ברגר כתב:כמדומני שלא קשה למצוא שני רופאים שסבורים שלא כדאי לקחת את החיסון הזה.
ותרי כמאה, ושב ואל תעשה עדיף.

מדוע אכן לעניין זה אומרים תרי כמאה ולא הלך אחר הרוב?
על ידי תורה מפוארת
ד' דצמבר 18, 2019 9:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים לשפעת
תגובות: 150
צפיות: 3952

Re: חיסונים לשפעת

למה אתה חושב שזה קשור לרבנים או להלכה, בגדול הציבור לא מתחסן פשוט מעצלות.
על ידי תורה מפוארת
א' דצמבר 15, 2019 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ישראל לסגולתו" - אשכול הסגולות וההקפדות - ומקורותיהן
תגובות: 141
צפיות: 17696

Re: "ישראל לסגולתו" - אשכול הסגולות וההקפדות - ומקורותיהן

יוסף חיים אוהב ציון כתב:מה המקור שעליית המלכים בפרשת וישלח היא סגולה?

מי אמר לך שזה סגולה? זה ס"ה כנראה הרעיון כי בקבלת האריז"ל יש בזה סוד כידוע על השתלשלות העולמות של קודם בריאת העולם, ואוהבי העניינים התחברו לזה.
על ידי תורה מפוארת
א' דצמבר 08, 2019 2:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוויית הנבואה
תגובות: 14
צפיות: 452

Re: חוויית הנבואה

זכור לי שבספרו של האדמור מסלונים דרכי נועם ח"א יש מעניין ההרגשה שהייתה אז.
על ידי תורה מפוארת
ב' דצמבר 02, 2019 8:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספרי הקבלה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
תגובות: 40
צפיות: 2530

Re: ספרי הקבלה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

הגר"י יוסף חביב עליו לספר שאביו למד עם האדמו"ר מבעלזא אצל הרב שרעבי קבלה, וזה מה שהוא מספר כל פעם בנידון.
על ידי תורה מפוארת
ד' נובמבר 27, 2019 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים
תגובות: 33
צפיות: 853

Re: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים

אכן, סידור ר' אשר, מעניין באמת מה התשובה?

עבור לחיפוש מתקדם