מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1060 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים
ו' דצמבר 08, 2017 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית כרך חדש- מופיע עתה!
תגובות: 31
צפיות: 6687

Re: אנציקלופדיה תלמודית כרך חדש- מופיע עתה!

שיבר כתב:התאונן בפני חכ"א, שבערך כלים (ריש כרך לא) נכתב כי ייצא כרך נפרד עם סוגי כלים לפי פירוט שנתנו שם, והנה מאז יצאו כו"כ כרכים ולא קיימו הבטחתם.
התפלאתי, אבל שיבר כרגיל צודק. מוזר.
על ידי חיים
ה' יולי 06, 2017 4:43 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם משיח חי בינינו?
תגובות: 29
צפיות: 5676

Re: האם משיח חי בינינו?

הנושא באמת לא ברור דיו. מהרמב"ם נשמע שבכלל לא אמורה להיות הופעה פתאומית של המשיח, אלא זהו תהליך טבעי שיתפתח עד "הרי זה משיח בודאי". מאידך מסוגיית הגמ' (עירובין מג.:) "הריני נזיר ביום שבן דוד בא" וכו', נראה שכן ציפו למשהו פתאומי. כנראה הם שתי אפשרויות המובאות בגמ' סנהדרין צח...
על ידי חיים
ה' יוני 22, 2017 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.
תגובות: 54
צפיות: 9686

Re: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.

מן הענין להביא את דבריו המפורסמים של ה"יד מלאכי" כללי הרמב"ם אות ג [בלי להתייחס לנושא האשכול] כל דברי הרמב"ם הם בתכלית הדיוק ויש לדקדק ולפלפל בדבריו כאשר תוכל לדקדק בגמ' עצמה. ויש גם יוצא מן הכלל, כמובא שם באות לד מניינא למעוטי מאי אין זו שאלה בדברי הרמב"ם כי הוא ז"ל חי...
על ידי חיים
ה' יוני 22, 2017 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהל של ילדים בשבת
תגובות: 22
צפיות: 3656

Re: אוהל של ילדים בשבת

ישנו אוהל לילדים שיש בו כעין חישוקים בצדדיו וכשפושטים אותו נפתח ועומד על מכונו, פסק בזה הגריש"א שאסור משום שעיקר צורתו לא קיימת ולכן כשפותח הוי כעושה אוהל לכתחילה.(ארח"ש פ"ט ס"יג) יל"ע מדוע אין זה ככסא טרסקל שהותר לפתוח משום שרק מעמידו על מקומו ? עי' בפמ"ג שמסתפק האם מ...
על ידי חיים
ה' יוני 22, 2017 3:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: טקסט רץ בגופן ליוורנו
תגובות: 13
צפיות: 2436

Re: טקסט רץ בגופן ליוורנו

מניסיון, זה לא כדאי.
ופוק חזי.
על ידי חיים
ה' יוני 22, 2017 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 43
צפיות: 6469

Re: לא למסור ליד אשה

עיין שו"ת ברוך השם סי' פ' דכך הוא מדת החסידים שאין מוסרין כלל לאשה חפץ מיד ליד. ובשו"ת בית ישראל לאנדא ח"א סי' קא כ' דשוחט שמוסר ליד אשה יש לסלקו ממשרתו כי אין יראת ה' וחסידות באיש הזה ושו"ב צריך להיות ירא שמים מרבים ובשו"ת חלקת השדה להג' מבאניהאד ז"ל בעל פרי השדה כללי...
על ידי חיים
א' יוני 11, 2017 3:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה למעמד
תגובות: 20
צפיות: 3820

Re: שאלה למעמד

אם הרווח הקשיח אינו עובר ל'תג', אפשר לפתור את הבעיה ע"י השתלת קודים בוורד, או ע"י החלפות בתוכנת תג.
אלא שכדאי לבדוק אם עודף הרווחים הקשיחים אינו פוגע בעיצוב האחיד של פיזור המלים בשורה.
על ידי חיים
ה' פברואר 23, 2017 8:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסערת אש
תגובות: 48
צפיות: 8750

Re: בסערת אש

הגיונות כתב:שמעתי שהמחבר התייעץ עם הר"ח קנייבסקי האם להשמיט את ההתבטאויות כנגד חב"ד, והשיב לו שלא ישמיט מאומה.


הנה טעימה מהם:
על ידי חיים
ד' פברואר 15, 2017 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיון בבירור המציאות של קריעת ים סוף
תגובות: 28
צפיות: 4046

Re: דיון בבירור המציאות של קריעת ים סוף

ולמי שבכל זאת מתעניין, להלן בנוגע לאיסור הנאה בעץ הדעת מתוך העמק דבר: (יז) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אין הלשון מדוייק, והכי מיבעי ועץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, או ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, אלא כלל בזה איסור הנאה שלא יאכל דבר אחר ע"י אמצעות עץ הדעת, והיינו לא תאכל דבר אחר שבא ממנו, וכדאי...
על ידי חיים
ג' פברואר 14, 2017 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומי איזון על בניה בגג, בקשת עזרה!
תגובות: 7
צפיות: 2065

Re: תשלומי איזון על בניה בגג, בקשת עזרה!

כדאי לך להשיג את הספר החדש מפנקס בית הדין (שם זה או דומה לו) של הרב ברוורמן דין בביה"ד בביתר עילית, שם הוא מפרט כל הנהוג והנוגע לבניה בשטח משותף. עתה מצאתי באשכול "בשורת ספרים חדשים, מאת הניק "האיד": קונטרס מרתק בשם "מפנקס בית הדין" משולחנו של ראב"ד ביתר עילית הגאו...
על ידי חיים
ד' פברואר 08, 2017 12:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם המילה 'מהות' בלשון הקודש הוא לשון זכר או לשון נקבה
תגובות: 6
צפיות: 2262

Re: האם המילה 'מהות' בלשון הקודש הוא לשון זכר או לשון נקבה

מובא גם באבן עזרא שמות לא, יח "כל מי שלא ידע מהות נפשו...".
על ידי חיים
ד' פברואר 08, 2017 12:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרצים שקצים רמשים
תגובות: 4
צפיות: 3275

Re: שרצים שקצים רמשים

ראה עוד תוי"ט מכות ג, ב ד"ה שקצים ורמשים.
על ידי חיים
ב' פברואר 06, 2017 6:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א
תגובות: 176
צפיות: 36048

Re: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א

שמעתי שמתחכם אחד שאל אותו לשם מה צריכים 3 אותיות כפולות בסדר א-ב: סמ"ך, שי"ן שמאלית ותי"ו לא דגושה? ענהו על אתר: ואיך היינו מבינים את הכתוב: "וכסילים מתי תשכילו". עוד שמעתי שאמר על התארים הנהוגים בימינו, שכאשר כותבים הרה"צ הרי זה בא למעט שאינו גאון, הרה"ג - למעט שא...
על ידי חיים
א' פברואר 05, 2017 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לשון לימודים" (או "כללי כתיבה ותחביר בספרות החרדית")
תגובות: 71
צפיות: 12378

Re: "לשון לימודים" (או "כללי כתיבה ותחביר בספרות החרדית")

'ערלית' אינו שיבוש אלא דווקא חידוש לשון של העברית המודרנית, בהשפעת האידיש (ערל'טע). (כלומר, דוגמא הפוכה של המגמה שציינת: שימוש בחידוש לשון 'מודרני', מבלי שהכותב עומד על מקורו.) המלה "ערלית" אינה חידוש של העברית המודרנית. להלן מתוך מילון אבן שושן: עֲרֵלִית ב (נ') [מן עָרֵל; ראו גם עֲרֵלָה]...
על ידי חיים
ה' פברואר 02, 2017 3:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הצדיק מאמשינוב שליט"א
תגובות: 228
צפיות: 46954

Re: הצדיק מאמשינוב שליט"א

דברי האדמו"ר מאמשינוב ביחס לשלמה קרליבך איבדו כל פרופורציה.
הוא אכן אמר שיהיה לו ג"ע [כנראה על זכויותיו בקירוב רחוקים], אך גם הביע הסתייגות: "אני לא אומר שהוא המלאך גבריאל".
על ידי חיים
ה' ינואר 12, 2017 7:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 604
צפיות: 123572

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

עוד על השיר האפיזודה הבאה: מסופר כי א' הרבנים ציין בספרו בנוגע לרש"י ריש פר' וישלח ששמש משמש בלשון זו"נ, ש'משוררנו הדגול' בשירו על ט"ו בשבט נקט לשון נקבה (והרי לא עשה כן אלא למען החריזה...). העיר על כך "הרב" יצחק אבינרי, בהיכל רש"י ח"ב עמ' שנ, שהיה יכול לחרוז השקד...
על ידי חיים
ד' ינואר 11, 2017 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שמקבל מתנה מאבא אם דינה כירושה
תגובות: 3
צפיות: 1212

Re: בן שמקבל מתנה מאבא אם דינה כירושה

אגב, אם המתנה כירושה, הרי שלעניין יובל מעלתה גדולה יותר מירושה רגילה. שכן הרמב"ם פוסק (שמיטה ויובל יא, כ) כדעת ר' יוחנן שהאחים שחלקו לקוחות הם, ומחזירים זה לזה ביובל. ולגבי מתנה לא שייך לומר שהוא כלוקח, וממילא אינו צריך להחזיר ביובל.
על ידי חיים
ה' דצמבר 08, 2016 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המסכת שכדאי ללמוד עם מי שמתחיל ללמוד גמרא?
תגובות: 25
צפיות: 6469

Re: מה המסכת שכדאי ללמוד עם מי שמתחיל ללמוד גמרא?

נושא האשכול אינו גמרא לילדים, אבל מעניין לציין שבעל "חובת התלמידים" כותב שמתחילים ללמוד עם ילדים פרק שנים אוחזין שהוא קל לילד:
על ידי חיים
ה' דצמבר 08, 2016 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד
תגובות: 84
צפיות: 13246

Re: גדולי ליטא בפסיקת הלכה

בספר "מאיר עיני הגולה" מובא כי דעתו של הגה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זצ"ל היתה נוטה אחר גדולי ליטא לסמוך על שיקול דעתם בעומק סברתם להלכה למעשה...
על ידי חיים
ג' נובמבר 22, 2016 2:55 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הדגשה - כוללת את אותיות השימוש?
תגובות: 7
צפיות: 3975

Re: הדגשה - כוללת את אותיות השימוש?

מבחינה חיצונית יפה יותר להדגיש את כל המלה, וזה שיקול בהחלט מכריע.
על ידי חיים
ב' נובמבר 21, 2016 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 969
צפיות: 154544

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

ראה מרומי שדה ביצה לז, א בביאור דעת רש"י שבאמת אינו משום מתקן (כשמגביהו ליתנו לכהן) אלא משום שאין מקדישין, ומביא דעת תוספות שהוא משום מתקן, ויש לציין שכן דעת הרע"ב על המשנה, שהוא משום משום מתקן. רש"י בגיטין נד ע"א כתב שהאיסור הוא משום דמיחזי כמתקן. ואולי כ"מ קצת גם מרש"...
על ידי חיים
ב' נובמבר 21, 2016 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 969
צפיות: 154544

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

ראה מרומי שדה ביצה לז, א בביאור דעת רש"י שבאמת אינו משום מתקן (כשמגביהו ליתנו לכהן) אלא משום שאין מקדישין, ומביא דעת תוספות שהוא משום מתקן, ויש לציין שכן דעת הרע"ב על המשנה, שהוא משום משום מתקן. הנה לשונו בדילוגים גדולים, ויש לעיין במקור: ולא מגביהין תרומות ומעשרות, פשיטא. הנה בטעם איסור ה...
על ידי חיים
ב' נובמבר 21, 2016 12:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הניע את כדרלעומר וחבריו לצאת למלחמה?
תגובות: 19
צפיות: 4913

Re: מה הניע את כדרלעומר וחבריו לצאת למלחמה?

כשלמדתי את המעשה של מלחמת אברהם במלכים כדי להציל את לוט היה קשה לי, וכי זו היא הדרך לפדות שבויים - לערוך מלחמה כוללת? וכי אין דרכים אחרות שאין בהן סכנת חיים לאברהם וללוט כאחד? אולם בדברי רש"י בתהלים מיושבת השאלה מאליה. מתברר שלוט לא היה שבוי רגיל שאפשר לפדותו בשלמונים או בהפעלת מערכת קשרים דיפל...
על ידי חיים
ד' נובמבר 09, 2016 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות ויסקי, משקה הרניג ודגי הרינג
תגובות: 64
צפיות: 13671

Re: כשרות ויסקי, משקה הרניג ודגי הרינג

הסיפור של שארית ישראל, בנוגע לאותו רב שהראה תולעת בכל אחת מארבע רצועות הרינג, סותר את מה שהביאו כאן על אחוזי נגיעות נמוכים.
הוא גם סותר למה שכתב הגאון ר' משה מרדכי קארפ שליט"א בנוגע לקושי להבחין בתולעים בבדיקה רגילה:
על ידי חיים
ד' נובמבר 02, 2016 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בעוז והדר חוזרים על אותם טעויות בש''ס ווילנא האמנם?
תגובות: 5
צפיות: 1500

Re: האם בעוז והדר חוזרים על אותם טעויות בש''ס ווילנא האמנם?

יש לך הצעה לתיקון? יש הכרע בין חנניה לחנינא?
על ידי חיים
ד' אוקטובר 26, 2016 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה או ב' לכל היותר בהלכה
תגובות: 9
צפיות: 1962

Re: שעה או ב' לכל היותר בהלכה

עושה חדשות כתב:אכן, דברי החובה"ל מפורסמים, וגם דברי הרמח"ל בהקד' מס"י (ויכוח) ובאגרות הנ"ל.
אבל שאילתי היתה לגבי הציטוט מדברי האריז"ל, האם גם זה מקובל בשמו ומפורסם.

מובא בהקדמת מהרח"ו לעץ חיים, כפי שמצוין במקורות שבמכתב הרמח"ל המובא לעיל.
על ידי חיים
ג' ספטמבר 27, 2016 7:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מדוע החבדניקים מדברים עברית?
תגובות: 28
צפיות: 6100

Re: מדוע החבדניקים מדברים עברית?

כבר דובר באשכול אחר שאדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זצ"ל כתב מאמר שלם בגנות הדיבור בשפה העברית:
על ידי חיים
ה' ספטמבר 08, 2016 4:28 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הדגשת יותר ממילה אחת בד"ה
תגובות: 2
צפיות: 1298

Re: הדגשת יותר ממילה אחת בד"ה

כדי לדעת אם ישנם דיבורים כפולים באותו עמוד צריך לחכות לעימוד הסופי, ואז כבר לא מומלץ לעשות שינויים.
חוץ מזה, הדגשה לא עקבית, אינה מוסיפה יופי והדר.
על ידי חיים
ב' יוני 20, 2016 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לשטוף חסה במים?
תגובות: 5
צפיות: 1333

Re: האם מותר לשטוף חסה במים?

דרכי תשובה (יו"ד צט, מה) בנושא זה:
על ידי חיים
א' יוני 19, 2016 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?
תגובות: 13
צפיות: 2599

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

התשובה הפשוטה היא כמו שתירגם יונתן בן עוזיאל על ויאנחו בנ"י ישראל שפרעה שחט כל יום ג מאות בכורות ז"ל תרגום יונתן (שמות ב, כג): "וַהֲוָה בְּיוֹמַיָא סְגִיאַיָיא הָאִינוּן וְאִתְכְּתַשׁ מַלְכָּא דְמִצְרָיִם וּפַקֵיד לְקַטָלָא בּוּכְרַיָיא דִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְגִין לְמִסְחֵי בְּאַדְמֵיה...
על ידי חיים
ה' יוני 16, 2016 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלוטה כמי שהונחה עפ"י הפיזיקה
תגובות: 40
צפיות: 6149

Re: קלוטה כמי שהונחה עפ"י הפיזיקה

עוד על "קלוטה כמי שהונחה דמי" על פי ההלכה והפילוסופיה, מוסבר יפה מאד, ראו בספר התלמוד ומדעי התבל בקישור המצורף: http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=S0013
על ידי חיים
ו' יוני 03, 2016 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבנים שתומכים באבולוציה ,יש עוד?
תגובות: 159
צפיות: 21075

Re: רבנים שתומכים באבולוציה ,יש עוד?

זאת ועוד את עניין חוסר הסיכוי הסטטיסטי שתהליך כזה יצלח יש להטיח בפניהם של דוקינס וחבריו הסבורים שאם עלה בידם להבין חלק מהתהליך שהוביל לשפע המינים החיים בעולם הרי הם פטורים משאלת קיומו של הבורא. אך לנו מאמינים בני מאמינים יש תשובה פשוטה לשאלה זו והיא שברצות ה' הסיכוי הנדיר עד כדי אי סבירות קיצונית א...
על ידי חיים
ב' מאי 09, 2016 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספר שומר אמונים לר"י אירגס
תגובות: 8
צפיות: 1386

Re: ספר שומר אמונים לר"י אירגס

כעין המשך לספר שומר אמונים הוא ספר עמוד העבודה מאת הרה"ק רבי ברוך מקאסוב הבנוי אף הוא בדרך של ויכוח בין שואל ומשיב.
השואל בפתיחת דבריו מתלונן כי הגה בספר שומר אמונים אך הוא לא ביאר דבריו כפי הצורך, ועדיין נשארו לו ספיקות רבים הדורשים הסברה רחבה.
על ידי חיים
ב' מאי 09, 2016 3:46 pm
פורום: פסח
נושא: פסח מישט מען זיך נישט – האם יש לה מקור בהלכה
תגובות: 27
צפיות: 5376

Re: פסח מישט מען זיך נישט – האם יש לה מקור בהלכה

הדיון אינו על קניית מוצרים לפסח, אלא אם קנייתם סותרת את ההקפדה שלא לאכול אצל חברו בפסח.
ועל כך אמרנו כי קניית מוצרים בסיסיים נחוצים, כל אחד לפי דרכו, אינה סותרת הנהגה זו, שהרי כנגד זה מקפיד הוא להימנע מקניית מוצרים שאינם הכרחיים, ובאותה מידה מקפיד הוא גם שלא לאכול אצל חברו.
על ידי חיים
ד' אפריל 20, 2016 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני רבי אליעזר בן יעקב
תגובות: 6
צפיות: 1404

Re: שני רבי אליעזר בן יעקב

הרשב"ץ באבות ד, יא סובר לכאורה שרבי אליעזר בן יעקב אחד היה, שהרי ברור שמה שאמרו (יומא טז, א) מאן תנא מדות, ראב"י, הוא ראב"י הראשון, ועליו הוא כותב שהיה חברו של רבי מאיר ורבי יהודה, שזהו ראב"י השני. זה לשונו: רבי אליעזר בן יעקב, חבר היה לרבי מאיר ורבי יהודה , כי היו במושב אחד כשדב...
על ידי חיים
א' אפריל 10, 2016 1:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' דוד שו"ב פיבך - מי הוא זה?
תגובות: 3
צפיות: 1405

Re: ר' דוד שו"ב פיבך - מי הוא זה?

ניסית להתחקות אחר דוד בן יעקב שמעון פיביך מתל אביב?
אין לי פרטים על אישיותו, אבל אפשר למצוא פרטים עליו (ועל זוגתו ברכה) במאגרים השונים.
על ידי חיים
ג' אפריל 05, 2016 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר תיקוף לא עובד
תגובות: 7
צפיות: 2442

Re: מכשיר תיקוף לא עובד

אם החברה אינה תובעת את הכסף, מן הסתם דעתה על דעת החוק. השאלה היא במקום שהחברה דורשת את הכסף, כמו בפרסומים של חברת קווים-עילית. לכאורה כיון שחברות האוטובוס פועלות על פי רשיון והסכם עם משרד התחבורה, והן אפילו לא קובעות את מחיר הנסיעה, מסתבר שבנסיעות שעל פי משרד התחבורה התשלום הוא אפס, שאין להן זכות לת...
על ידי חיים
ג' אפריל 05, 2016 1:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 657
צפיות: 108052

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החר

גימפעל כתב:הוראה חדשה ממשרד החקלאות למשחטות על דלקות בחזה, האם עכשיו זה כבר בטוח דלקת או שגם עכשיו בעלי התירוצים ינסו לשכנע אותנו שזה רק קרום חיצוני מהגל קור וכו' וכו'.

הדלקות הללו הן תוצאה של הזריקות?
הדבר לא מצוין במכתב של משרד החקלאות.

עבור לחיפוש מתקדם