מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 346 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 17, 2019 8:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1659
צפיות: 270313

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לשון הרמח"ל בקיצה"כ: ואם לאו יאמר כל היוצר בסוכה קודם בואו לביהכ"נ ושם יאמר ההלל ויעשה הנענועים, ואח"כ ילך לבית הכנסת. ואמנם ברישא דדבריו לא מצריך ההלל אבל בסיפא דדבריו חזינן דאיכא עניין גם בהלל להיות בסוכה. זה כמובן מנוגד ללשון הפע"ח שהבאתי לעיל ששאר הנענועים בבית הכנסת, א...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 17, 2019 7:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1659
צפיות: 270313

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לשון הרמח"ל בקיצה"כ: ואם לאו יאמר כל היוצר בסוכה קודם בואו לביהכ"נ ושם יאמר ההלל ויעשה הנענועים, ואח"כ ילך לבית הכנסת. ואמנם ברישא דדבריו לא מצריך ההלל אבל בסיפא דדבריו חזינן דאיכא עניין גם בהלל להיות בסוכה. זה כמובן מנוגד ללשון הפע"ח שהבאתי לעיל ששאר הנענועים בבית הכנסת, א...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 17, 2019 2:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1659
צפיות: 270313

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ידוע שמרן רבינו הקפיד לומר את ההלל בסוכה, ותלמידו האדמו"ר מטריסק פרסם מאמר (באיזו חוברת)נגד זה כדי להצדיק את מנהג ישראל. מי שהוא יכול להעלות הדברים ממה שנדפס? ייש"כ מראש. כמדומני שהנענועים בהלל אמורים להיות בסוכה ע"פ סוד כמדומה שכך נוהגים המקובלים בדרכו של הרש"ש, וכן נהגו קהילת ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 17, 2019 2:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1659
צפיות: 270313

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ידוע שמרן רבינו הקפיד לומר את ההלל בסוכה, ותלמידו האדמו"ר מטריסק פרסם מאמר (באיזו חוברת)נגד זה כדי להצדיק את מנהג ישראל. מי שהוא יכול להעלות הדברים ממה שנדפס? ייש"כ מראש. כמדומני שהנענועים בהלל אמורים להיות בסוכה ע"פ סוד כמדומה שכך נוהגים המקובלים בדרכו של הרש"ש, וכן נהגו קהילת ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 17, 2019 2:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים
תגובות: 94
צפיות: 13285

Re: המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים

האם יש קפידא שיחזיקו את ספר התורה בידים בעת ההושענות? זה לשון 'משבצות זהב' סימן תרס: מקיפין אלמימר"א, ועומד שם איש ואוחז ס"ת בידו (ובלבוש 'ומניחים ס"ת על הבימה', לאו דוקא, אלא אוחז אותו, יעוין שם) בכל יום פעם אחת, כי הס"ת מכפרת עלינו. מן ההערה המוסגרת יש להבין כי לדעת הרב 'פרי מ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוקטובר 16, 2019 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 245
צפיות: 24128

Re: שיטת זילברמן

[מלבד כמה מנהגים בודדים, אחד הזכור לי כעת הוא המנהג המובא בפוסקים לאכול ביצה בליל הסדר זכר לחורבן, אולי יש עוד כמה] . דבריך ברורים ופשוטים, ואין שום מקום לבכי בזמן ההושענות, אלא לשמחת גיל והתעוררות הרצון ותשוקת הקודש אל ישועתו ואור פניו, ואף בהלל בעיני נאה מנהג אלו המשוררים 'אנא ה' הושיענה נא', בתפ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' אוקטובר 15, 2019 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש
תגובות: 10
צפיות: 173

Re: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש

מדרך הסברא נראה שהחסידים והספרדים שמכוונים את הנענועים לרוחות העולם, יש להם לנענע למזרח ומערב צפון ודרום ממש. ואילו הנוהגים לנענע לפי סדר הפניה נראה שעיקר הסדר הוא לפי צורת עמידת האדם ודרך פניתו, ולכן תלוי דרך עמידתו למול ירושלים.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' אוקטובר 15, 2019 9:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 4795

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

הרואה כתב:לגבי ויאתיו ויזבחו לך את זבחיהם / ויזנחו את עצביהם, מסברא נראה שזה שינוי של צנזורה שהתקבע משום מה המקור והצנזור ביחד.

כמו עוון ושמד.
שהוא נוסח מקורי (שמד) וצנזורה (עוון).
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 12, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 629
צפיות: 68105

Re: מסורת הגננות

גם והיו עיניך רואות את מוריך לא קשור ממש לסוכות, וגם לא ארץ חטה ושעורה. ארץ חיטה ושעורה קשור ביותר. זה חג האסיף, ולמי שזה לא מספיק לו, הקישוטים שמוזכרים בתלמוד הם: עטרות שבלים, פרכילי ענבים ורמונים. וגם קרמים וסדינין המצויירין אגוזים אפרסקין שקדים וכו', בקיצור כל מה שיפה ומרחיב הדעת. אתה באמת חושב ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 12, 2019 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 629
צפיות: 68105

Re: מסורת הגננות

יושב ירושלים כתב:
אבני גזית כתב:גם והיו עיניך רואות את מוריך לא קשור ממש לסוכות, וגם לא ארץ חטה ושעורה.

ארץ חיטה ושעורה קשור ביותר.
זה חג האסיף, ולמי שזה לא מספיק לו, הקישוטים שמוזכרים בתלמוד הם: עטרות שבלים, פרכילי ענבים ורמונים.

וגם קרמים וסדינין המצויירין אגוזים אפרסקין שקדים וכו', בקיצור כל מה שיפה ומרחיב הדעת.
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 12, 2019 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 629
צפיות: 68105

Re: מסורת הגננות

טרקטור כתב:בענייני השעה
האם יש קשר בין מאמר התנא יהודה בן תימא הוי עז כנמר וכו', לחג הסוכות?
כמדומה שאין גננת אחת בעולם שלא ביצעה עם הילדות קישוט סוכה על המאמר הנ"ל.

יש חובה לקשט דווקא בדברים שקשורים לחג?
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 10, 2019 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 339

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

הגר"א בסי' ה' כתב רק שפירוש כתיבת השם אי"צ לכוין אלא בק"ש...אבל בשאר ברכות די לכוין פי' שם אדנות שהוא אדון הכל. לכאורה צ"ע למה לחלק, והלא מבואר בגמ' דמטבע לשון הברכות נתקן ע"י דוד המלך ע"ה, והלא הוא תיקן לכותבו בשם המפורש - כדמוכח מקרא דתהלים "ברוך אתה ד' למדני חק...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 10, 2019 1:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 120236

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הרמב"ם לא מזכיר סליחות אלא בעשי"ת ושם שהוא מנהג כולם, רמב"ם הל' תשובה ג, ד ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום .
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוקטובר 09, 2019 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 339

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

מנין לך דעת הגר"א בזה?
הגר"א בסי' ה' כתב רק שפירוש כתיבת השם אי"צ לכוין אלא בק"ש שהוא נמצא קיים, ודעתו שגם רבנו יונה לא כתב פירוש כתיבתו אלא בק"ש, אבל בשאר ברכות די לכוין פי' שם אדנות שהוא אדון הכל.
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוקטובר 07, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע מזכירים פעמיים את התמיד
תגובות: 4
צפיות: 765

Re: מדוע מזכירים פעמיים את התמיד

עיקר כוונת הנוסח כאן היא להזכיר את עולת החודש ומנחתה, והאמירה כאמור מטשטשת את זה, כאילו הנושא כאן הוא בעיקר התמיד. אמנם ודאי הנוסח שלפנינו קשה מאד, ואי"ז רק כפילות, אלא משפט חסר משמעות עם סתירה פנימית שמזכירים את ה'תמידים' 'מלבד עולת התמיד', וזה לא אפשרי. וחשבתי אולי אפשר להוסיף: 'ונאמר' מלבד ע...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוקטובר 07, 2019 1:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם
תגובות: 12
צפיות: 1472

Re: ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם

יל"ע עוד בגדר ובטעם הדבר שאומרים כמה פעמים את הסדר של י"ג מידות, בזה אחר זה, (כגון ג"פ בהוצאת ס"ת להנוהגים כן). מהיכן המקור שכל אמירה ואמירה בפנ"ע מוסיפה לקבלת התפילה. בתקנת הסליחות שבידינו דווקא נראה שיש קפידא שלא לומר סתם י"ג מידות בזה אחר זה ולעולם קובעים תחינות בין...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוקטובר 06, 2019 9:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 271

Re: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

דיברתי עם הרב אהרן גבאי, ודבריו לפו"ר - בלי בדיקה מקיפה בכל סידור וסידור - הם כך: הנוסח "זכור רחמיך" לפני "וכתוב" הוא נוסח מזרחי שקדם לרס"ג - נהג בארם צובא, מצרים וכדומה. בבבל הוא לא רווח, ורס"ג הכניסו לסידורו או מפני שסבר שהוא הנוסח הקדום (וזה מחזק את המהלך שלי),...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוקטובר 06, 2019 3:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה
תגובות: 9
צפיות: 243

Re: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה

אגב, מענין אם נידון כאן המיקום המוזר של תפילת אוחילה, שהיא נכנסת בתווך, אחר עלינו לשבח, וקודם על כן נקוה, ולמה לא קבעוה טרם התחלת מלכויות לפני עלינו, (כמובן השאלה גם על תפילת היה עם פיפיות שנסמכה לה). כתבתי בעבר כמדומני בירחון יתד המאיר בענין אמירת אוחילה ליחיד. ובתוך דבריי הבאתי מנהגים שונים לענין...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוקטובר 06, 2019 11:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה
תגובות: 9
צפיות: 243

Re: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה

אגב, מענין אם נידון כאן המיקום המוזר של תפילת אוחילה, שהיא נכנסת בתווך, אחר עלינו לשבח, וקודם על כן נקוה, ולמה לא קבעוה טרם התחלת מלכויות לפני עלינו, (כמובן השאלה גם על תפילת היה עם פיפיות שנסמכה לה). כתבתי בעבר כמדומני בירחון יתד המאיר בענין אמירת אוחילה ליחיד. ובתוך דבריי הבאתי מנהגים שונים לענין...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוקטובר 06, 2019 10:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 271

Re: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

ההוספה "אבינו מלכינו זכור רחמיך וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך" נמשכת אחרי "הטוב כי לא כלו רחמיך ". עם הזמן הושמטה הרישא אצל האשכנזים (אולי בעקבות הרחבתה לנוסח הנאמר בר"ה ויו"כ) ולכן כבר לא מובן הקשר שלה לברכה. לא עונה כ"כ. לא מסתבר שרק בגלל 'סמנטיקה' של מילה הוכנ...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוקטובר 06, 2019 10:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 271

Re: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

ההוספה "אבינו מלכינו זכור רחמיך וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך" נמשכת אחרי "הטוב כי לא כלו רחמיך ". עם הזמן הושמטה הרישא אצל האשכנזים (אולי בעקבות הרחבתה לנוסח הנאמר בר"ה ויו"כ) ולכן כבר לא מובן הקשר שלה לברכה. למה אתה תולה את הענין באשכנזים, הנוסח והמיקום אצל הספרדים ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 05, 2019 11:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה
תגובות: 9
צפיות: 243

Re: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה

אם רוצים להבין את השייכות של הבקשה למדני חוקיך, בלי להגיע לחידוש שיש כאן מטבע של פתיחת ברכה, כנראה ענינה כפי המפורט בהיה עם פיפיות "הוֹרֵם מַה שֶּׁיֹּאמֵרוּ. הֲבִינֵם מַה שֶּׁיְּדַבֵּרוּ. הֲשִׁיבֵם מַה שֶּׁיִּשְׁאֲלוּ. יַדְּעֵם אֵיךְ יְפָאֵרוּ", והיינו שילמדנו חוקיו איך ראוי לשבח ולפאר לפנ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 05, 2019 11:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה
תגובות: 9
צפיות: 243

Re: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה

אגב,
מענין אם נידון כאן המיקום המוזר של תפילת אוחילה, שהיא נכנסת בתווך, אחר עלינו לשבח, וקודם על כן נקוה, ולמה לא קבעוה טרם התחלת מלכויות לפני עלינו, (כמובן השאלה גם על תפילת היה עם פיפיות שנסמכה לה).
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 05, 2019 11:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה
תגובות: 9
צפיות: 243

Re: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה

אין שם הבדל ברמב"ם בין תפילת יחיד לש"ץ,
וכנראה לא היו היחידים אומרים מלכויות זכרונות שופרות, או שלא היו מתפללים כלל תפילה בלחש כפי שהנהיג הרמב"ם.
וכבר נכב"ב במקו"א. והמציינים יציינו.
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוקטובר 05, 2019 11:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'
תגובות: 12
צפיות: 271

Re: תמיהה במיקומה של הוספת 'וכתוב לחיים טובים וכו'

ההוספה "אבינו מלכינו זכור רחמיך וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך" נמשכת אחרי "הטוב כי לא כלו רחמיך ". עם הזמן הושמטה הרישא אצל האשכנזים (אולי בעקבות הרחבתה לנוסח הנאמר בר"ה ויו"כ) ולכן כבר לא מובן הקשר שלה לברכה. למה אתה תולה את הענין באשכנזים, הנוסח והמיקום אצל הספרדים ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ו' אוקטובר 04, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 892

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

מי שאינו בקי - כיצד היא ברכת ההודאה שלו? אפשרות א. מברכה ברכה בפני עצמה וחותם בה בשם. אפשרות ב. יוצא יד"ח מהש"ץ, והיינו שמקשיב ואינו אומר דבר. אפשרות ג. יכול לצאת יד"ח גם אם הוא אומר דבר אחר. אפשרות ד. תחילתה מברך לעצמו ומשלים חתימתה ע"י הש"ץ. דברים שמחים ומאירים! והא לך דב...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 03, 2019 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 892

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

א. אין סיבה וסברא בהירה לחלק בין זה לבין שאר תפילת הש"ץ. ב. פשוט שמי שאינו בקי אינו אומר מודים דרבנן אלא שותק ויוצא יד"ח. א. כלום דברי אבודרהם שאין שליח להודאה אינם ברורים דיים להבדיל בין 'מודים' לשאר כל התפלה? ב. כלומר, דהא דאמרינן בגמרא 'העם מה הם אומרים' היינו דוקא העם הבקי. ולא נהירא....
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 03, 2019 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 892

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

אין טעם לחפש הוראה פרטית על מודים דרבנן. ככל שאין סיבה וסברא בהירה לחלק בין זה לבין שאר תפילת הש"ץ ודאי צריך שישמעו אותו, הגע עצמך, הרי תפילת הציבור נתקנה להוציא מי שאינו בקי, ואיך יצא יד"ח אם לא ישמע והוא עסוק באמירתו, ופשוט שמי שאינו בקי אינו אומר מודים דרבנן אלא שותק ויוצא יד"ח, וז...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 03, 2019 11:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248537

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ולגבי הקושיא לא הבנתי, לכאו' הדברים מיוסדים על הבנתו בהלכות ת"ת, רמב"ם ת"ת א הלכה י עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. הרי שחיוב הלימוד ליודע הוא שלא ישכח, וזה ציווה לקיים שיחזור תלמודו תמיד, וכמו שמבואר שם בהמשך...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוקטובר 03, 2019 11:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248537

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן כותב הרמח"ל שילמד האדם קבלה כל היום? ראה סו"ס דרך חכמה שעיקר העיון יהיה באלקיות, ועיי"ש שזה אינו אלא למי שיודע היטב כל התורה כולה. וכמו שסידר סדר הלימוד המקדים בסו"ד שם : ולפי זה, גם אם הרמח"ל סבר שבעקרון יש ללמוד קבלה כל היום, זה לא למעשה, כי צריך ללמוד כל הש"ס ו...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוקטובר 02, 2019 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248537

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן כותב הרמח"ל שילמד האדם קבלה כל היום? ראה סו"ס דרך חכמה שעיקר העיון יהיה באלקיות, ועיי"ש שזה אינו אלא למי שיודע היטב כל התורה כולה. וכמו שסידר סדר הלימוד המקדים בסו"ד שם : ספר דרך חכמה הנה מה שצריך כל הרוצה להיות חכם בישראל לדעת תחלה, הוא כ"ד הספרים עם ביאוריהם הראשיים....
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוקטובר 02, 2019 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 892

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

ואגב כאן המקום להעיר שגם מי שלא ירצה לשנות מדרכו לומר מודים דרבנן בקול, ראוי להתחשב בש"ץ שצריך לפי הדין לומר באופן שישמע לכל הפחות לעשרה. וכשהציבור מגביר קולו בתחילת מודים דרבנן, הש"ץ צריך להתאמץ מאד כדי שישמעו אותו, וכולי האי ואולי, ולא אריך למעבד הכי, ומה גם בימים נוראים ובר"ה שיש צ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוקטובר 02, 2019 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 892

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

יש להעיר גם ב"מודים" שהציבור עונה "מודים דרבנן", ועכ"ז כ' הפוס' שהש"ץ יזהר שיהיו עשרה שומעים, וצ"ע, דהרי הקהל צריך לענות מודים דרבנן, והיאך בד בבד גם יקשיבו לו. ראה לעיל כאן . יש"כ היכן הירושלמי? ואיך אתה מבין שזה לא מפסיד את השמיעה? ממ"נ או שהוא "א...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוקטובר 02, 2019 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 892

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

תם מה הוא אומר כתב:יש להעיר גם ב"מודים" שהציבור עונה "מודים דרבנן", ועכ"ז כ' הפוס' שהש"ץ יזהר שיהיו עשרה שומעים, וצ"ע, דהרי הקהל צריך לענות מודים דרבנן, והיאך בד בבד גם יקשיבו לו.

ראה לעיל כאן.
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' ספטמבר 26, 2019 10:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חידוש עצום בפשט יכרתו "שונאינו"
תגובות: 7
צפיות: 221

Re: חידוש עצום בפשט יכרתו "שונאינו"

אמרו בגמ' פרק הרואה, הרואה תמרים בחלומו תמו עוונותיו, ועיי"ש ובמהרש"א.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' ספטמבר 24, 2019 4:58 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 223
צפיות: 43125

Re: ספרים כפולים

מושב זקנים/ לבעלי התוספות, כפול.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' ספטמבר 24, 2019 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המקרא במשנת החזו"א
תגובות: 9
צפיות: 330

Re: לימוד המקרא במשנת החזו"א

אתה בעצם אומר שמה שאין מהחזו"א עידוד על לימוד תנ"ך משום שלא היה יכול להשקיע כל מרצו גם בזה וגם להעמיד לימוד ההלכה. (והוא העדיף את האופציה השניה, עד כדי שאין ממו אפי' משפט אחד בנוסח כמו 'לא יפה עשו אנשי הדור האחרון שעזבו עסק הכ"ד ספרים'..) ובכך הוא (או הדור) שונה מהגר"א. להיפך. א...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' ספטמבר 23, 2019 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המקרא במשנת החזו"א
תגובות: 9
צפיות: 330

Re: לימוד המקרא במשנת החזו"א

זה תירוץ טוב למה הוא זצ"ל לא חיבר ספר ולא התעמק בלימוד המקרא, אבל למה לא הורה לתלמידיו ולבני משפחתו שילמדו כן? אני רוצה להוסיף קושיא/שאלה האם תלמידיו (האמיתיים) של הגר"א כן למדו בדרך זו? הגר"ח מולוזין? הר"י משקלוב? מי?? הנושא אינו רק סדר לימודו האישי של החזו"א, אלא בעיקר במ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' ספטמבר 23, 2019 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המקרא במשנת החזו"א
תגובות: 9
צפיות: 330

Re: לימוד המקרא במשנת החזו"א

שמעתי שהרב וואזנר שאלו פעם מדוע אין 'חזון איש' על התורה. והחזון איש השיב לרבינו, כי כוחות האדם מוגבלים.
ובעיקר צריך להרחיב במה החזו"א כן ראה לרכז את כוחותיו, ומה השפיע בזה. וממילא הקושי יקטן.
על ידי שמואל שלומוביץ
א' ספטמבר 22, 2019 8:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים
תגובות: 37
צפיות: 1110

Re: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים

למען הדיוק, מה שהבאת על הסתירה מהמשנה אינו מהגר"א אלא מהגר"ח מוולאז'ין. לכאו' הצדק אתך, אבל זכורני שהסתפקו בזה מפני שהלשון הגאון ז"ל בביהמ"ד הזה, הוא מטבע רגיל על הגר"א, ויתכן שהגר"ח מוסר כאן משמו. ולכן יחסו זאת בסתם להגר"א, אבל אכן הפשטות כדבריך שזה הגר"ח, ו...

עבור לחיפוש מתקדם