מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 525 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 15, 2020 8:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רופא חולים ומברך השנים
תגובות: 32
צפיות: 217

Re: רופא חולים ומברך השנים

החילוק פשוט, וכפי שהעירו הפוסקים ממנהג הנשים בזמנם שלא להתפלל את התפילה הקבועה אלא לומר תחינה בלשונן, שזו בוודאי בקשת צרכים. וממילא, מה שהן כן מתפללות, כי אכשר דרא, זה באותו אופי של תחינה. החילוק בין דאורייתא לדרבנן פשוט מאוד בדעת הרמב"ן בהשגות, ובאמת רוב נטיית דבריו שתפילה דרבנן לגמרי, וכנגד ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 15, 2020 8:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רופא חולים ומברך השנים
תגובות: 32
צפיות: 217

Re: רופא חולים ומברך השנים

אינך צריך למחילתי אבל יבאר נא מר: ולמה מחייבים אשה בתפילה? כי היא צריכה לרחמים. ואם לא הייתה צריכה לא היינו מחייבים אותה. גם בברכת אבות. כלומר שבתפילת שמונ"ע כמו שאנו מחייבים את הנשים יש נגיעה לאותם רחמים שהיא צריכה. ואין מקום ללמוד גדר התפילה מכך שעיקר הכוונה באבות. ודאי שיש מדרגות בלשמה ובסו...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 15, 2020 3:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רופא חולים ומברך השנים
תגובות: 32
צפיות: 217

Re: רופא חולים ומברך השנים

אינך צריך למחילתי אבל יבאר נא מר: ולמה מחייבים אשה בתפילה? כי היא צריכה לרחמים. ואם לא הייתה צריכה לא היינו מחייבים אותה. גם בברכת אבות. כלומר שבתפילת שמונ"ע כמו שאנו מחייבים את הנשים יש נגיעה לאותם רחמים שהיא צריכה. ואין מקום ללמוד גדר התפילה מכך שעיקר הכוונה באבות. ודאי שיש מדרגות בלשמה ובסוד...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 15, 2020 3:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רופא חולים ומברך השנים
תגובות: 32
צפיות: 217

Re: רופא חולים ומברך השנים

"אסור לכוון בתפילה לצורך עצמו, אך להתפלל שיהיו כל ישראל בתכלית השלמות ויהיה נשלם כנסת ישראל למעלה, אבל לא לצורך עצמו. אלא יתפלל באלקי נצור על עצמו, שתפילת אלקי נצור היא על עצמו." (שנו"א ברכות פ"ה מ"א) ודאי הגר"א לא חולק שעיקרה של תפילה היא בקשת צרכים, שהרי זה גמרות מפו...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 15, 2020 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ''ראשי שומין''
תגובות: 2
צפיות: 44

Re: ''ראשי שומין''

לאפוקי עלי שומין שהם מאכל בהמה.
ונהגו לכבד בהם השבת, ולאוכלם בלילה משום תקנת עזרא, וכדשנינו בנדרים נודרני מאוכלי שום אסור בישראל.
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 15, 2020 8:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רופא חולים ומברך השנים
תגובות: 32
צפיות: 217

Re: רופא חולים ומברך השנים

הרב דרומי, דבריכם מחודשים מאוד בעיניי. הרי בתפילת העמידה אין לכוון בכלל על עצמו (ונכב"ב) וכל הכוונה היא לתיקון כנס"י דלתתא וכנס"י דלעילא. ואדרבה, עיקר הכוונה (הן על-פי ההלכה והן ע"פ סוד) היא בברכת אבות. (אח"כ ראיתי שהרה"ג כדכד שליט"א העיר על הדברים ביתר בהירות) את...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' יולי 11, 2020 11:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צ"ח כבשים
תגובות: 5
צפיות: 114

Re: צ"ח כבשים

חשבתי פעם לבאר שהקללות שבמשנה תורה באים לדברי הרמב"ם על מיעוט השמחה בעבודה כדכתיב "תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב". ולכן זמן ביטולם הוא בריבוי העבודה בשמחה יתירה שהייתה במקדש בשבעת ימי החג. וכמה שמרבים הסעודות גדולות של שבעת ימי החג הם הולכים וכלים מישראל, ואז נכנסים לבר...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' יולי 11, 2020 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צ"ח כבשים
תגובות: 5
צפיות: 114

Re: צ"ח כבשים

חשבתי פעם לבאר שהקללות שבמשנה תורה באים לדברי הרמב"ם על מיעוט השמחה בעבודה כדכתיב "תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב". ולכן זמן ביטולם הוא בריבוי העבודה בשמחה יתירה שהייתה במקדש בשבעת ימי החג. וכמה שמרבים הסעודות גדולות של שבעת ימי החג הם הולכים וכלים מישראל, ואז נכנסים לברכ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' יולי 09, 2020 2:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?
תגובות: 9
צפיות: 117

Re: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?

אני לא יודע אם זה המקור, אבל שם הפאנץ' הוא הסוף, שבשתיהן תעשה ולא מן העשוי...
וזה לא מופיע בדר"כ בשמועה כפי שהתפשטה (או שהמקור משם וזה צונזר).
וכמובן שלקול התור ולמחברו יש אג'נדה ברורה משלו. ואכ"מ.
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 08, 2020 1:47 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מותר לשתות יין לכבוד מצות ברית מילה בלא סעודה?
תגובות: 7
צפיות: 140

Re: האם מותר לשתות יין לכבוד מצות ברית מילה בלא סעודה?

שתיית יין במילה היא מדין שמחה ולכן לכאורה מותר. וכמדומה שיש לזה ראיה מל' המדרש. בפרדר''א כט ''מכאן אמרו חכמים חייב אדם לעשות שמחה ומשתה באותו היום'' הרי שלא נאמרה סעודה אלא שמחה ומשתה כדבר בפני עצמו. ועיין אפשר ללמוד כן גם מהלימוד העיקרי של סעודת מילה שדרשינן ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק,...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 08, 2020 11:13 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מותר לשתות יין לכבוד מצות ברית מילה בלא סעודה?
תגובות: 7
צפיות: 140

Re: האם מותר לשתות יין לכבוד מצות ברית מילה בלא סעודה?

לסעודת מילה אוכלים בשר ושותין יין גם מר"ח אב. איך יהיה הדין במי שאינו רוצה לעשות סעודה למילת בנו, אלא די לו בשתיית כוס יין לכבוד המאורע, האם גם הוא בכלל ההיתר או דילמא לא חייל ע"ז שם סעודת מצוה וממילא אינו בכלל ההיתר? בעלי ברית בת"ב נדחה מפסיקים הצום מן הדין, אבל לא אוכלים הסעודה עד ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יולי 07, 2020 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אות - אוחז תפילין
תגובות: 10
צפיות: 188

Re: אות - אוחז תפילין

שו"ת הרמב"ם סימן קנט התשובה. כריכת הרצועה על הקיבורת היא הקשר שנאמרה עליו (קשירה) ואצלה נגמר (חיוב) הברכה. אבל קשירת הרצועה על האצבע היא אחרי הברכה ובה תהיה קשירה תמה. (ואין הקשר על האצבע מוכרח). ההוספה 'ואין הקשר על האצבע מוכרח' היא בחלק מהדפוסים. אני לא מצוי בסוגיא וכנראה שלפי גירסא זו ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יולי 07, 2020 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אות - אוחז תפילין
תגובות: 10
צפיות: 188

Re: אות - אוחז תפילין

אני קושר. ואני מכיר ת"ח חשובים שמקפידים שלא להפסיק בדיבור עד השלמת הקשירה על כף היד. ויש לזה שורש בהלכה יותר מלשבע כריכות למשל שזה מנהג או ענין. ראש ישיבה אחד אמר לי פעם שהוא מדקדק לעשות ג' כריכות ולקשור קודם הנחת של ראש. אם הקשירה כדי להחזיק הכריכות ה"נ, אבל אם זו צורת מצוות של יד 'וקשרתם...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יולי 07, 2020 10:41 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: מילים של השיר: "טאטאלע קום שוין אהיים"
תגובות: 33
צפיות: 3649

Re: מילים של השיר: "טאטאלע קום שוין אהיים"

ונתנו ידידים כתב:אני שמעתי ממנו גם ביטוי ממ"הלע קום שוין אהיים, וזה אמור להיות מליצה וכיונוי של ר"ת מלך מלכי המלכים

ממ"ה היה ביטוי שגור בפי אחד הרבע'ס מהדור הקודם.
לפי הכרותי זה לא מתאים לו. אולי בפורים...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יולי 07, 2020 10:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אלהי עז תהילתי
תגובות: 10
צפיות: 134

Re: אלהי עז תהילתי

אם אני זוכר נכון לא כתוב שהאר"י שר אלהי עז אלא שהלחן של אחד הזמירות שחיבר האר"י מושר בלחן : אלהי עז תהילתי.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יולי 07, 2020 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אות - אוחז תפילין
תגובות: 10
צפיות: 188

Re: מוצר חדש, פטנט יפה, אבל האם יש בעיה הלכתית?

בר"מ (הל' תפילין ג יב) מבואר שקושרים אחר ג' כריכות האצבע, ובשו"ת הרמב"ם מבואר שסבר כן לעיכובא וזה דלא כהמבואר בביאור הגר"א שנקט שאין צריך לקשור דווקא שאי"ז אלא לקיים הכריכות (וכנראה כדעתו דברי ר"מ שטרנבוך כאן). וברמב"ם בתשובה אי' שזה משום קשירה תמה. ולמחמירים כהרמב...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' יולי 06, 2020 6:11 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: לבישת מסיכה בתפלה
תגובות: 63
צפיות: 1617

Re: לבישת מסיכה בתפלה

פסק הלכה. קיבלתי. לא יודע אם זה אמיתי או ליצנות.
מסקע.jpeg
מסקע.jpeg (46.86 KiB) נצפה 405 פעמים
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' יולי 06, 2020 12:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2081
צפיות: 246399

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מצאתי ראיה מוחצת למגמה המשיחית של העולים צפתה [מופיע בספר שו"ת של גאון מפורסם מצפת] - 'כרם היה לידידי בקרן בן שמן כי כאשר ראה ה' עוני עמו ישראל אשר היה זה קרוב לאלף וחמש מאות שנה נדחו מעל אדמת' מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר בכמה גרושין וכמה שמדות זכר להם ברית אבותם ושב את שבותם וקבצם מאפסי ארץ...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' יולי 05, 2020 11:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לעמל קראו דרור... אשה אל אחותה לצרור
תגובות: 3
צפיות: 235

Re: לעמל קראו דרור... אשה אל אחותה לצרור

כיו"ב חכם אחד העוסק מזה שנים בפירושי התפילה, וחיבר כמה חיבורים חשובים טען פעם שפשוט לו שהכוונה שמשבח השבת שהנשים מתקנאות זו בזו (לצרור) בבגדיהן שמראות זו לזו משבח ברכת השבת שכל אחת מלובשת שני ועדיים יתר מחברתה. וזה גילוי לכבודה של שבת בעיני ישראל. אלא שלא הכניס הפירוש הזה בספרו לפי דרישת המו&qu...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' יולי 02, 2020 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1411

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

אני לא מבין על מה הויכוח, אנסה לחזור מתחילה : כתבת https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=637877#p637877 שלפי האר"י והמחצית השקל כבוד לילה עדיף. וזה נגד הגמ' ואין מורין כן. ואכן לא הבאת סיוע ממחצית השקל ולא מהאר"י לדבר כזה. אלא הבאת שהמחצית השקל מבאר שהמג"א מציין לזוהר, לא כדי לפסוק ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' יולי 02, 2020 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1411

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

כבודו יקרא בקשה מה שאלתי ומה כתבתי. כל פעם מחדש קם מישהו שקורא חצאי דברים ומקשה קושיות. א"א להחכים ולמצות נושא בצורה שכזו. וחבל. תעבור בצורה מסודרת בלי להתבלבל מתגובות. ואדרבה אם עדיין תהיינה קושיות זו המטרה להגדיל כבוד שמים. ובס"ד מיני ומינך יתקלס עילאה. יישר כחך! לא הבנתי. זה מכוון אלי?...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' יולי 02, 2020 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1411

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

מה כתוב באר"י ובמחצית השקל? נגד הש"ס שכבוד יום עדיף? אכן. זה לכאורה נגד דברי הגמ' בפסחים אך תראה איך מסביר המחצית השקל. מגן אברהם סימן רעא סק"ד: והא דתניא. ע' זוהר יתרו ע' קנ"ז וז"ל בעי' לסדר פתורי' בליליא דשבתא בנהמא ובמזוני רי"א אפילו ביומא דשבתא נמי עכ"ל: מחצית...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יוני 30, 2020 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1411

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

מה כתוב באר"י ובמחצית השקל? נגד הש"ס שכבוד יום עדיף?
על ידי שמואל שלומוביץ
ו' יוני 26, 2020 11:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 24
צפיות: 2873

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

ושמעתי פעם מח"א שעד"ז יש גם קיום פשטיה דקרא "ובקומך" בקרי"ש של השכמה בקרבנות. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=46591&start=40#p561419 יישר כח. זכרתי שכתבתי ולא הצלחתי למצא את זה. והשבתי שם: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=561446#p561446 ובכללות הלי...
על ידי שמואל שלומוביץ
ו' יוני 26, 2020 11:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 24
צפיות: 2873

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

ושמעתי פעם מח"א שעד"ז יש גם קיום פשטיה דקרא "ובקומך" בקרי"ש של השכמה בקרבנות.
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' יוני 15, 2020 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסכים בקרבן העומר ובשתי הלחם
תגובות: 13
צפיות: 344

Re: נסכים בקרבן העומר ובשתי הלחם

אֵ֚לֶּה מֽוֹעֲדֵ֣י יְיָ֔ אֲשֶׁר־תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם מִקְרָאֵ֣י קֹ֑דֶשׁ לְהַקְרִ֨יב אִשֶּׁ֜ה לַייָ֗ עֹלָ֧ה וּמִנְחָ֛ה זֶ֥בַח וּנְסָכִ֖ים דְּבַר־י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ (פרשת אמור) אגב, לכ' יש להתבונן בסדר שנקט הכתוב, דלמה לא אמר 'עולה וזבח, מנחה ונסכים', דלכ' על כל עולה יש גם מנחה וגם נסכים, וכן על כל זבח. ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' יוני 08, 2020 4:25 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבועות מרכז המועדים ויש בו יותר משבת
תגובות: 7
צפיות: 348

Re: איתור מקור בדברי הגר"א

לגבי מעלת שבועות בעליית העולמות יותר משבת, זה מופיע בדברי האר"י בשעה"כ שבועות. עיי"ש.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' יוני 02, 2020 5:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה
תגובות: 17
צפיות: 812

Re: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה

הרב גביר, נסיתי להתחבר אל "המקרא כמורה דרך להבנת התפילה", ומצאתי עצמי חסום. אמרתי אחכמה וגו'. יש לך אפשרות להעלות לנו עוד מהסוג הזה? אולי זה ראוי לאשכול נפרד. אבל זה הזכיר לי את זה : ברכי יוסף אורח חיים סימן קכא ג. בברכת שים שלום יש אומרים וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל. וכ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' מאי 27, 2020 7:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל
תגובות: 86
צפיות: 19357

Re: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל

יושב סתר כתב:תיקון ליל שבועות ע"פ הרמח"ל מגאון א'

מענין מאד.
החיבור נדפס?

יש עוד מי שעסק בדרושי הרמח"ל הללו?
על ידי שמואל שלומוביץ
א' מאי 24, 2020 6:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קריאת חומש דברים כל שבת
תגובות: 21
צפיות: 779

Re: קריאת חומש דברים כל שבת

יוסף חיים אוהב ציון כתב:האם יש מקור למנהג זה?

והוא שהיה מלך...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' מאי 21, 2020 12:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1767
צפיות: 393427

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מופיע באוצר בתוך החיבור הנהגות צדיקים חלק ו (רוטנברג) עמוד קלט.
מי זיהה את החיבור הזה ?
על פניו זה לא נראה סגנון שמתאים לתקופה ולא מקביל לספרים דומים של רבנו יונה כאגרת התשובה וספר היראה.
דומני שראיתי ניסוחים שמתאימים לתקופה מאוחרת בהרבה. אבל אני לא איש מקצוע.
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' מאי 06, 2020 11:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2081
צפיות: 246399

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אאל"ט גם יוסף יואל ריבלין מיודעינו הוא עושה שלום מסוג זה.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' מאי 05, 2020 10:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2081
צפיות: 246399

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

הלא זהו המאמר שפורסם במכילתא....
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' מאי 04, 2020 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?
תגובות: 37
צפיות: 1713

Re: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?

אם מצד החומש היה מקום לומר שבסוף הפרשה נאמר: 'והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה'. זה (אחת בשנה) נאמר לדורות כמו שמקדים הכתוב: (ויקרא טז, לב) וְכִפֶּר הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִמְשַׁח אֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ לְכַהֵן תַּחַת אָבִיו וְלָבַשׁ אֶת בִּגְדֵי הַבָּד בִּגְדֵי הַק...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' מאי 04, 2020 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?
תגובות: 37
צפיות: 1713

Re: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?

אחרי שידוע זהו חז"ל, אין כאן מקום לומר חידוש. אבל גם אין להתפלא על רש"י שלא פירש כן, בעוד שמהמדרש עד הגר"א זה כנראה לא היה רווח אצל אף אחד. וכשהגר"א אמר זאת נרעשו כל נושאי כליו והעתיקו זאת איש איש בספרו בכמה נוסחים וההעתקות. החיי אדם, גביעי גביע הכסף, ר"א בהגר"א, הרד&q...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' מאי 03, 2020 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?
תגובות: 37
צפיות: 1713

Re: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?

אה"נ. הפלא הוא שברש"י המשמעות שלא פירש כן, ז"ל: "בזאת יבא אהרן וגו' ואף זו לא בכל עת, כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה בחדש השביעי בעשור לחודש". לפי זכרוני יש מקורות בחז"ל דלא כהגר"א ושיטת המדרש התואמת לפשוטו של מקרא אינה כדעת התו"כ שם. כמו"כ ב...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' מאי 03, 2020 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?
תגובות: 37
צפיות: 1713

Re: 'בזאת יבוא אהרן אל הקדש' <נפלאות לפי תורת רבינו הגר"א>

יש כאלו שגם גוף החידוש לא ששו לקבל. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=542094#p542094 למעשה הגר"א עצמו יצא ליישב למה כל הפרשה אמורה כלפי אהרן ורק אח"כ מופנה לדורות, ויסוד בדבריו הוא שהפרשה מתייחסת לאהרן עצמו כי דינו היה שונה מכהנים שבאו אחריו. ואין טעם להכליל בזה עוד כהנים. וכמובן זה ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אפריל 29, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לפי תקופתם - קובץ מיוחד!
תגובות: 25
צפיות: 3965

Re: מקורות לפי תקופתם - קובץ מיוחד!

יישר כח, אכן האשכול שם מראה תמונה מאוזנת יותר.

אני מבקש מחילה מחלק מהחברים שכתבו בצורה מכובדת וראויה.

עבור לחיפוש מתקדם