מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 474 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 15, 2019 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין בימינו להקפיד בעניני טומאה וטהרה
תגובות: 20
צפיות: 1652

Re: האם יש ענין בימינו להקפיד בעניני טומאה וטהרה

ידוע שהבא"ח אכל חולין בטהרה והיה בבבל.
כעת נעלם ממני היכן זה כתוב אודה למי שימצא.
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 15, 2019 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2976
צפיות: 561912

Re: בשורת ספרים חדשים

הלכה ברורה כרך חדש על הלכות שבת.
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 15, 2019 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 15, 2019 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 14, 2019 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כל יום מימי השבוע מכוון כנגד היום של ששת ימי בראשית, ומסוגל בו ליותר, לדוג' תשו' הרשב"א ח"א סי' תיג דקצ"ה סע"א, בהא דסנהד' סה: שהיו בוראים עגל בע"ש, ולא בשאר ימים, "משום שבו הייתה בריאת הבהמה". ועוד כיו"ב. הידוע מקורות לענין זה? עיין ס' פירות תאנה בחידושיו עה...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 14, 2019 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כל יום מימי השבוע מכוון כנגד היום של ששת ימי בראשית, ומסוגל בו ליותר, לדוג' תשו' הרשב"א ח"א סי' תיג דקצ"ה סע"א, בהא דסנהד' סה: שהיו בוראים עגל בע"ש, ולא בשאר ימים, "משום שבו הייתה בריאת הבהמה". ועוד כיו"ב. הידוע מקורות לענין זה? עיין ס' פירות תאנה בחידושיו עה...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 14, 2019 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקלחת אחרי טבילה במקוה
תגובות: 27
צפיות: 1806

Re: מקלחת אחרי טבילה במקוה

יש לציין כי בשו"ת מבשרת ציון מוצפי סימן ז' הביא דברי הגרי"ח הנ"ל ודן באר'ש טובה והביא מעשה רב חשוב וז"ל פעם אחת אמ"ל הגרש"ז אוירבך זצ"ל שהוא נוהג תמיד להשתטף במים קודם טבילה וכן כשיוצא מהטבילה וכן ראינוהו ואמר הטעם שאינו רוצה לגרום עגמת נפש לאחרים שיטבלו אחריו שיסב...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 14, 2019 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקלחת אחרי טבילה במקוה
תגובות: 27
צפיות: 1806

Re: מקלחת אחרי טבילה במקוה

עיין יבי"א ח"ח חיו"ד סימן י"ט מה שהאריך להקל בזה.
על ידי נחלי אפרסמון
ש' יולי 13, 2019 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יום היא"צ של מרן הגה"ק ר' אלחנן וסרמן - האם נמצא פתרון?
תגובות: 6
צפיות: 816

Re: יום היא"צ של מרן הגה"ק ר' אלחנן וסרמן - האם נמצא פתרון?

באשכול סמוך העלה הרב אי"ס את דבריו וזכרונותיו המרגשים של הרי"א גיברלטר שליט"א, המתאר את הימים האחרונים בחיי רבינו אלחנן זצוק"ל והקדושים שהיו עמו. הלב ממאן להאמין והעינים מתקשות לקרוא את גודל הזוועה אשר פקד את אחינו בנ"י, ובתוכם את רבינו הגה"ק זצוק"ל. יתן ה' ונזכה ...
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 12, 2019 12:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.
תגובות: 121
צפיות: 16524

Re: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.

בקרו טלה כתב:
שברי לוחות כתב:כבר דנו בזה הרבה
וזכורני שבקובצי אור ישראל היה נידון בזה

בקובצי טז - כ בענין פיקו"נ
[ועי"ע בקובצי מה - מו בענין טמטום הלב במאכלות אסורות באונס]

אולי יעלה מר מה שכתב בספר ברית יעקב סופר בענין זה ויש"כ.
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 12, 2019 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשו נימול!
תגובות: 5
צפיות: 264

Re: עשו נימול!

עיין בכלי חמדה עה"ת ובס' חבצלת השרון קרליבך.
על ידי נחלי אפרסמון
ה' יולי 11, 2019 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29415

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

נראה לי בס"ד שכתב בספר ירושלים סגולה לבלי תשלוט עין הרע באיש יחשבו הספרדים בירושלים ככל יתר בני ארץ הקדם.
מיהו ס' ירושלים?
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית קטן על הגוף
תגובות: 6
צפיות: 204

Re: טלית קטן על הגוף

בכף החיים (סי’ ח סק”ג) שלדעת האריז”ל יש להקפיד מאד שהציצית לא תהיה על הגוף, ובעיקר הדין של “ציצית גופיה” נחלקו הפוסקים אם בגד גופיה חייב בציצית, שדעת הגאון רבי בנימין זילבר (תשובתו בספר יגל יעקב סי’ לט ובשו”ת רבבות אפרים ח”ד סי’ ט”ו אות א) שחייב בציצית, ומדבריו שם משמע שמותר לעשות כן אף לכתחילה, וכן...
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 2:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 119
צפיות: 2357

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אמר רב פפא פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לא בני מיעבד מצוה נינהו
וצ"ב למה לא נאמר בזה דין חינוך שיפרע חובו?
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 1:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אזור אליהו
תגובות: 3
צפיות: 211

Re: אזור אליהו

דוחק עצום.
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 12:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי הלב שמחה זצ"ל
תגובות: 164
צפיות: 22356

Re: הרבי הלב שמחה זצ"ל

ה'לב שמחה' הגיע אז לאנטוורפן לשב"ק פרשת וישב שנת תש"ט, ומכיון שידענו שהוא ישבות שבת באנטוורפן לכן נסענו כמה בחורים לשבות שם בעיר כדי לשהות במחיצתו. אחרי סעודת שבת הלכנו למלון שהתאכסן בו ה'לב שמחה', וראינו אותו יושב שם עם עוד כמה מחסידי גור ומספר סיפורי צדיקים, והחסידים שישבו איתו הפצירו בו...
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 12:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי הלב שמחה זצ"ל
תגובות: 164
צפיות: 22356

Re: הרבי הלב שמחה זצ"ל

אולי קצת עובדות עליו?
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 12:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי הלב שמחה זצ"ל
תגובות: 164
צפיות: 22356

Re: הרבי הלב שמחה זצ"ל

נזכרתי, שבעת שלמדתי בישיבתינו הק' ביקר כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א אצל הרבי הלב שמחה זצ"ל, ובתוך השיחים, שאל אותו מרן שליט"א את המקור לדברי זקנו ה'שפת אמת' (עיין פר' כי תשא בכ"מ) ששמירת שבת היא סגולה לזכרון. (שם כתיב, שתורה הנלמדת בשבת אין בה שכחה) נענה הלב שמחה ואמר, הלא א...
על ידי נחלי אפרסמון
ד' יולי 10, 2019 12:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי הלב שמחה זצ"ל
תגובות: 164
צפיות: 22356

Re: הרבי הלב שמחה זצ"ל

יישר כח זה מוזר, חיפשתי שם בספר מילה שלמה ואחרי פרק יג, יש כבר מפתחות ואין פרק יד. בהערה שהבאת, כותב 'וסיפר שבדידיה הוי עובדה וכו'', אז איפה המשך הסיפור? ב'מהדורת אוצר החכמה' אין פרק יד, כמבואר בגב השער ובסוף התוכן. אכן חבל שהמחבר לא ציין מקור. אגב, בברית אברהם הכהן, נחל ט, הערה יג, משמע כדבריך שרח...
על ידי נחלי אפרסמון
ג' יולי 09, 2019 7:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' סלמאן חוגי עבודי
תגובות: 48
צפיות: 4523

Re: ר' סלמאן חוגי עבודי

יצא ס' חדש עליו.
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 08, 2019 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 35
צפיות: 1995

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

הספר שו"ת אור יצחק מר' יצחק עבאדי ב חלקים (וחלק נוסף על הלכות נדה, שלשתם באוצר) עורר מספר פולמוסים. ר' יואל קטן מסר לי (וברשותו אני מעלה כאן) קונטרס הערות על הספר, תשובות של רב אחד על הערותיו ותשובותיו של רי"ק לרב הנ"ל. זה מכבר שהשו"ת הנ"ל מריח לי מאד זר ומוזר. אך בעצם לא צ...
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 08, 2019 5:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו חיים ן' עטר - האור החיים הקדוש
תגובות: 38
צפיות: 4479

Re: רבינו חיים ן' עטר - האור החיים הקדוש

מרישמותי. מתי נפטר רבי חיים בן עטר, בעל "אור החיים"? בספר אוצר הסיפורים (חלק ו') להגאון הבקי המופלא ר' צבי מאשקאוויטש זצוק"ל (עמ' י"א) כתב "דבר ידוע הוא דבט"ו לחודש תמוז שנת תק"ג נפטר האוה"ח הקדוש בירושלים ובשבת פרשת פנחס בעת אשר ישב הבעש"ט בסעודה שלישית ...
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 08, 2019 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 30
צפיות: 319

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

יש להאי'ר למה שכתב הגאון רבי שבתאי ליפשיץ זצ"ל בספר תפארת יעקב (פרשת בראשית דף ח סע"ד) וז"ל, או יאמר, זה ספר תולדות אדם, למי שזיכהו השי"ת להוציא לאור ספר בחידושי תורה, הוא תולדות האדם, פירוש, כמו מי שנולד לו בן קורא אותו על שם אבותיו, כמו שמצינו במשפחה הקדושה משפחת רבינו הקדוש ר...
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 08, 2019 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הספרדים חששו לתקופה האמנם?
תגובות: 4
צפיות: 124

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

העתקתי זאת מכיון שרב ספרדי מפורסם דרש ברבים לא לחוש ואיני מבין דבריו.
על ידי נחלי אפרסמון
ב' יולי 08, 2019 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הספרדים חששו לתקופה האמנם?
תגובות: 4
צפיות: 124

הספרדים חששו לתקופה האמנם?

ספר לב דוד להחיד"א- הגהות על ספר החסידים בס"ד תתנ"א. "עד שעברה התקופה ואז ישתה וכו'. לכאורה מדברי רבינו שמע מינה תלת, חדא דהיה חושש לתקופה, שלא כדברי הגאון רבינו האיי שהביא מהר"ד אבודרהם, וזאת שנית שלא היה נזהר לחוש לתקופה כי אם דבר מועט כאשר ישתכל המשתכל השכל וידוע, שלא כמח...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מהחיד"א - שהתורה הייתה בפרס עד ימי מרדכי ואסתר. או בנוסח אחר - משהוא בהקשר לכך, שמרכזי התורה נודדים בכל תקופה למקום אחר. בסו"ס שם הגדולים. ס' שם הגדולים (מע' ספרים, אות ת, קונטרס אחרון, תלמוד, אות ד): בא"ד, ובא וראה מפלאות תמים דעים אשר היו בערי פרס כמה דורות אמוראים, ועד אחרון רבינא...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מהחיד"א - שהתורה הייתה בפרס עד ימי מרדכי ואסתר. או בנוסח אחר - משהוא בהקשר לכך, שמרכזי התורה נודדים בכל תקופה למקום אחר. בסו"ס שם הגדולים. החיד"א נדרש לשאלה: מדוע אין תורה בימיו בפרס? ואלה דבריו (מראית העין, סנהדרין כג, ד"ה חבלים): והיום ידעתי מפי מגידי אמת דבערי פרס אין תורה, ו...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

איקטורין כתב:מהחיד"א - שהתורה הייתה בפרס עד ימי מרדכי ואסתר.
או בנוסח אחר - משהוא בהקשר לכך, שמרכזי התורה נודדים בכל תקופה למקום אחר.

בסו"ס שם הגדולים.
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ייחוד במכונית
תגובות: 55
צפיות: 936

Re: ייחוד במכונית

לפי הפונט זה אתה המיקל.
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "כל המבזה את המועדות" מתכוון ליו"ט או חוה"מ או שניהם?
תגובות: 4
צפיות: 102

Re: "כל המבזה את המועדות" מתכוון ליו"ט או חוה"מ או שניהם?

תוספות חגיגה דף יח/א ולא כפירוש רבינו שמואל שפירש בערבי פסחים (פסחים דף קיח.) גבי כל המבזה את המועדות כגון עושה מלאכה בחוש"מ והא ליתא דמדרבנן הוי וכדפי' והא דאמרינן גבי כותים ותיפוק ליה משום לפני עור לא תתן מכשול במלאכה דחוש"מ משום דסמך פשטא דקרא הוי והוי ליה צדוקין מודין בה: ערוך לנר על מ...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בש"ס (כמדומני ברכות אבל לא בטוח) על החשיבות של לבקש בתפילה באופן מדוקדק שלא תצא מכך תקלה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=7135#p7135 ייש"כ. חשבתי שראיתי בזה בש"ס פעם, אבל אולי ברית כרותה לשפתיים (שמופיע בכמה מקומות) היה במחשבתי. וכן אפשר להוסיף לשם את הסיפור עם חלב הלביאה משוח...
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיאנס, מותר או לא?
תגובות: 48
צפיות: 931

Re: סיאנס, מותר או לא?

קיבלתי מידיד.ר' משה הוא מתייחס לטענתך שם.
על ידי נחלי אפרסמון
א' יולי 07, 2019 3:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2446
צפיות: 188431

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמו שכתב הרב חיים ויטאל () שמצד הגופים עוד יש השתוות בצד מה ישראל ואומות שכולם באים מתולדות אדם הראשון, אבל מצד הנפשות אין להם שום השתוות, עכ"ד. ספר שם משמואל - פרשת וירא - שנת תרע"א במדרש תנחומא הלך לקחת מהם עצה [על המילה] וכו' א"ל אשכול כו', א"ל ענר כו'. והדבר יפלא איך שייך שי...
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 05, 2019 2:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילת ביצים בראש השנה...
תגובות: 4
צפיות: 597

Re: אכילת ביצים בראש השנה...

זכרוני שבס' חסידים כתב שזה לא תעוננו וכעת מצאתי בסימן נ"ט . "כי לא נחש ביעקב וכו' (במדבר כג כג), צונו צורינו לא תנחשו (ויקרא יט כו), ובעונותינו שרבו כיום הזה מנחשים בישראל, בודקים בעונות, אומרים להזכיר במוצאי שבת שלא לאכול בצים, או שלא לקחת אש שתי פעמים כשיש חולה בבית, או יולדת תוך תשעה ימ...
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 05, 2019 1:22 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילת ביצים בראש השנה...
תגובות: 4
צפיות: 597

Re: אכילת ביצים בראש השנה...

כ”כ הגאון ר’ חיים פלאג’י בס’ כף החיים (סי’ ל”א אות נ"ד) לאחר שהרחיב בענין אכילת ביצה בג’ סעודות כתב, ומ”מ בליל מוצאי שבת אפילו משיורי שבת אינו טוב לאכול ביצה, כי לא מסמנא מילתא, ואפי’ אם התינוק שואל לו, יתן לו דבר אחר תמורתו ולא ביצה, כי הזמן למבעי סימנא דחיי, ושמחה וששון ליהודים עכ”ד. וראה עוד...
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 05, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 560

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

בקרו טלה כתב:
נחלי אפרסמון כתב:אז יציין לנו הספר ועמ'

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=18

יש"כ
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 05, 2019 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 560

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

אז יציין לנו הספר ועמ'
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 05, 2019 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות
תגובות: 28
צפיות: 2914

Re: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות

כת"ר יציין מדוייק לתועלת הרבים
על ידי נחלי אפרסמון
ו' יולי 05, 2019 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות
תגובות: 28
צפיות: 2914

Re: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות

הח"ח גילה מה שנגלה לו מסוד ה' לתלמידו הגר"א וסרמן שהקנטוניסטים גלגול עובדי הבעל של זמן בית ראשון.
כך שמעתי.

עבור לחיפוש מתקדם