מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 71 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חוות דעת
ש' ספטמבר 14, 2019 2:04 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: מנוע חיפוש למסמכי וורד
תגובות: 86
צפיות: 12497

Re: מנוע חיפוש למסמכי וורד

אוצר החכמה כתב:עכשיו כן.


תודה
על ידי חוות דעת
ו' ספטמבר 13, 2019 10:50 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: מנוע חיפוש למסמכי וורד
תגובות: 86
צפיות: 12497

Re: מנוע חיפוש למסמכי וורד

אני מצרף את התכנה היא לא תכנה מהירה בכלל כי היא מחפשת בחומר ולא על בסיס אינדקסים אבל בפעם הראשונה שהיא מחפשת בקבצי וורד היא עובדת לאט כי היא מעלה כל קובץ דרך הוורד (לא רואים את זה על המסך אבל זה מה שהיא עושה ושומרת לו העתק טקסט בסיומת MIR אח"כ היא כבר מחפשת ישר בקבצי ה MIR וזה עובד הרבה יותר מ...
על ידי חוות דעת
ג' ספטמבר 10, 2019 7:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 878

Re: עונש בלי עוון

כולל יונגערמאן כתב:
דרך ישרה כתב:לרמב"ם עוברים על לא תתחתן רק בדרך חתנות ולא בדרך זנות, ואעפ"כ בדרך זנות יש כרת, ע"ש.


זה כרת מדברי קבלה לא מן התורה


עי' גיטין [דף נה:] "כרת מדבריהם מי איכא", עי' שו''ת אמרי אש [אבהע''ז סי' יד] וגרי''פ [פתיחה לח''ג] דכתבו דודאי כרת זה הוא מדאורייתא משום הגמ' הנ''ל בגיטין.
על ידי חוות דעת
ג' ספטמבר 10, 2019 6:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 878

Re: עונש בלי עוון

עושה חדשות כתב:תרומות פרק ח משניות א-ב, ובפיה"מ לר"מ, לכאו' ר"א מחייב כפרה גם כשעשה כדין.


כדין? עשה עבירה באונס, זה לא נחשב שעשה כדין.

ועוד לדבריך למה לא הבאתה ראייה מפר העלם דבר של ציבור לשיטת ר' יהודה(הוריות דף ה. ) דפר העלם מביאים הציבור ולא הב"ד.
על ידי חוות דעת
ג' ספטמבר 03, 2019 7:53 am
פורום: עזר אחים
נושא: תוכנת אופיס
תגובות: 7
צפיות: 732

Re: תוכנת אופיס

אני קניתי אצל מישהו רישיון קבוע לתשלום יחיד. בעלות נמוכה
Hanonomarcos@gmail.com
על ידי חוות דעת
ב' ספטמבר 02, 2019 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר
תגובות: 9
צפיות: 732

Re: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר

ברכות ד. ר' יעקב בר אידי רמי, כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב ויירא יעקב מאד, אמר שמא יגרום החטא, כדתניא עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית, עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה, עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שנייה, מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי ...
על ידי חוות דעת
א' ספטמבר 01, 2019 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 878

Re: עונש בלי עוון

דרך ישרה כתב:
אמנם, צריך לציין שבמסקנתו שם גם בעון זה יש אזהרה, דעצם הדבר שהקב"ה אומר לנביא לך תאמר נבואה זו הוי כמו אזהרה ע"ש עפ"י דרכו שם.


נכון, לכן כתבתי שמצדד
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 30, 2019 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו
תגובות: 6
צפיות: 164

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

עזריאל ברגר כתב:ולהעיר מכך שלפעמים רבי חולק על סתם משנה (כגון שיש ת"ק ורבי).


כבר עמד בזה הצל" ח בברכות ( דף טו. ) עיי"ש.
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 30, 2019 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו
תגובות: 6
צפיות: 164

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

קודם כל, השאלה אם רבינו הקדוש כתב את המשנה או ניסח אותה בע"פ היא מחלוקת רמב"ם ורש"י, ונכב"ב. וגם אם נאמר שהניסוח היה שלו ממש (ולא ממשניות שקדמוהו, וכדמשמע באגרת רש"ג) אפשר לפרש במשנה דלא כשיטתו, וכדברי התומים על השו"ע, וגם זה נכב"ב. תוכל לציין איפה המח' רש"י ...
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 30, 2019 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו
תגובות: 6
צפיות: 164

איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

כהמשך לאשכול של הרב תם וכו' כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=47218 איתא בב''ק [דף קיא:] אמר לך רבא הכי קאמר אם הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם. והא מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה לא דבר שיש בו אחריות ממש אלא אפילו פרה וחורש בה חמור ומחמר אחריו חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן. א...
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 30, 2019 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 878

Re: עונש בלי עוון

? ב' עי' מנח''ח מצוה תקטז דלענין מוותר על דברי נביא דלא מצינו אזהרה הוי בגדר ענש אע''פ שלא הזהיר. תוכל אולי לצטט, כי לא מצאתי שם בדבריו הנפלאים. אדרבה, הוא סובר שכל האזהרה של הוא רק במוותר על דברי הנביא, כך אני עכ"פ הבנתי. כך מצדד המנח״ח שם אות ד׳ וז״ל מ״מ לפי מה שכתב הרב המחבר במצוה סט,דפעולת...
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 29, 2019 7:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 878

Re: עונש בלי עוון

עושה חדשות כתב:?


א' יד רמ"ה סנהדרין( דף נו: ) דרבנן סוברים דכל מה דאמרינן אין עונשין אא''כ מזהירין, היינו דוקא גבי ישראל, אבל הקב''ה מעניש את בני נח אע''פ שלא הזהיר.

ב' עי' מנח''ח מצוה תקטז דלענין מוותר על דברי נביא דלא מצינו אזהרה הוי בגדר ענש אע''פ שלא הזהיר.
על ידי חוות דעת
ד' אוגוסט 21, 2019 6:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: המציל נפש, אע"פ שלא נתכוין להצלה אלא לטובת עצמו, נחשב לו לזכות
תגובות: 6
צפיות: 161

Re: המציל נפש, אע"פ שלא נתכוין להצלה אלא לטובת עצמו, נחשב לו לזכות

עי' קובץ שעורים ( ח"ב סי' כג אות ו ) שמצוות שהעיקר היא התוצאה ולא הפעולה כגון פדיון שבויים, פריעת בע"ח, פריה ורביה, מקיים מצוה בלי כוונה לכו"ע
על ידי חוות דעת
ג' אוגוסט 20, 2019 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המציל נפש, אע"פ שלא נתכוין להצלה אלא לטובת עצמו, נחשב לו לזכות
תגובות: 6
צפיות: 161

Re: המציל נפש, אע"פ שלא נתכוין להצלה אלא לטובת עצמו, נחשב לו לזכות

עי' רש"י ( דברים כד, יט) למען יברכך. וְאַעַ"פִּ שֶׁבָּאת לְיָדוֹ שֶׁלֹּא בְמִתְכַּוֵּן, קַ"וָ לָעוֹשֶׂה בְמִתְכַּוֵּן. אֱמֹר מֵעַתָּה נָפְלָה סֶלַע מִיָּדוֹ וּמְצָאָהּ עָנִי וְנִתְפַּרְנֵס בָּהּ — הֲרֵי הוּא מִתְבָּרֵךְ עָלֶיהָ (ספרי):
על ידי חוות דעת
א' אוגוסט 18, 2019 8:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1349
צפיות: 190138

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

יאיר כתב:
הכהן כתב:
אלכס כתב:הג"ר אשר וייס שליט"א

נסה כאן: http://tvunah.org/

rabbi@tvunah.org
מנהל האתר.


לא עובד, האם יש מייל אחר ?
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 09, 2019 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטן בעשיית תשובה.
תגובות: 13
צפיות: 1175

Re: קטן בעשיית תשובה.

עי' חלקת יואב ( אוה"ח סי' א)
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 08, 2019 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין עונשין מן הדין - גם בק"ו שיש בכלל מאתיים מנה?
תגובות: 8
צפיות: 669

Re: אין עונשין מן הדין - גם בק"ו שיש בכלל מאתיים מנה?

בקובץ ביאורים ( בבא קמא אות כ) הביא ב' ראיות דאף בק"ו דבכלל מאתיים מנה אין עונשין מן הדין עיי"ש.
על ידי חוות דעת
א' אוגוסט 04, 2019 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1349
צפיות: 190138

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

הגיע שאילה באבן העזר, בשביל מישהוא בחו"ל, לאיזה רב להפנות אותו? לאיזה איימייל?
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 02, 2019 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?
תגובות: 16
צפיות: 899

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

אוצר החכמה כתב:הסברתי לך למעלה. כי הש"ך סבור שקושיות אלו חזקות מאד ואין עליהן תשובה.


גם הראב"ד חשב שאין תשובה על השגותיו
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 02, 2019 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?
תגובות: 16
צפיות: 899

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

וכי על כל קושיות של הראב"ד על הרמב"ם או של איזה אחרון על הרמב"ם, נבוא ונגיד שודאי הרמב"ם היה חוזר בו. וכי על כל קושיות הראב"ד כתב הש"ך שהרמב"ם היה חוזר בו, הרי הלשון הש"ך שהבאת הוא: היה מודה בכאן אולי תסביר אז למה כאן כן נאמר שהרמב"ם חזר בו ולא בכל מקום?
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 02, 2019 7:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור שכר שבת
תגובות: 7
צפיות: 239

Re: איסור שכר שבת

עי' תוס' חולין (דף קד. ד"ה ומנא תימרא ) דיש מקומות דגזרינן גזירה לגזירה, ואין לשאול איך גזרינן אלא היכא דהש"ס מדמה
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 01, 2019 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?
תגובות: 16
צפיות: 899

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

נתקלתי בדברי הש"ך דלהלן ולא ידעתי איך לפרשם: וז"ל בסי' לו ס"ק ד: ואין ספק דאלו הי' הרמב"ם עצמו קיים היה מודה בכאן לדברי הראב"ד עכ"ל. ותמוה, דכי משום קושיות של הראב"ד על הרמב"ם, הרמב"ם היה חוזר בו? למה זה תמוה? וכי על כל קושיות של הראב"ד על הרמב"...
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 01, 2019 3:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?
תגובות: 16
צפיות: 899

הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

נתקלתי בדברי הש"ך דלהלן ולא ידעתי איך לפרשם:
וז"ל בסי' לו ס"ק ד:

ואין ספק דאלו הי' הרמב"ם עצמו קיים היה מודה בכאן לדברי הראב"ד עכ"ל.

ותמוה, דכי משום קושיות של הראב"ד על הרמב"ם, הרמב"ם היה חוזר בו?
על ידי חוות דעת
ב' יולי 29, 2019 9:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם
תגובות: 14
צפיות: 644

Re: ביאור מ"ש במגדף עד שיברך שם בשם

שנינו בסנהדרין נו. לענין מגדף שחייב סקילה עד שיברך שם בשם. לא הצלחתי להבין מהי כוונת המברך? כיון שמשתמש בשם של הקב"ה ומברך שם אחר של הקב"ה, הרי לכאורה לא אמר ולא הזיק כלום (אף לפי דעת המברך, כמובן) בזה.... חוץ אם נאמר שחושב על ב' רשויות, וזה נראה דוחק גדול. אודה לרבנים אם יאירו עיני. שאלה...
על ידי חוות דעת
ש' יולי 27, 2019 2:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם
תגובות: 14
צפיות: 644

Re: ביאור מ"ש במגדף עד שיברך שם בשם

הכוונה שלי שמשאלה זו יש תשובה גם לשאלתך. ברכה (להבדיל קצת מתפילה) נתפסת ככוח שנתן הבורא לבני האדם לעשותו. ואחרי שניתן כביכול הוא עושה את מה שנתן. לכן בלעם סבור שהוא יכול לקלל את ישראל אע"פ שהוא נגד רצון הבורא. כמו כל דבר שבני אדם עושים אע"פ שיודעים שהוא נגד רצונו. אחרי שאנחנו מניחים את הי...
על ידי חוות דעת
ש' יולי 27, 2019 2:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם
תגובות: 14
צפיות: 644

Re: ביאור מ"ש במגדף עד שיברך שם בשם

שנינו בסנהדרין נו. לענין מגדף שחייב סקילה עד שיברך שם בשם. לא הצלחתי להבין מהי כוונת המברך? כיון שמשתמש בשם של הקב"ה ומברך שם אחר של הקב"ה, הרי לכאורה לא אמר ולא הזיק כלום (אף לפי דעת המברך, כמובן) בזה.... חוץ אם נאמר שחושב על ב' רשויות, וזה נראה דוחק גדול. אודה לרבנים אם יאירו עיני. שאלה...
על ידי חוות דעת
ו' יולי 26, 2019 10:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם
תגובות: 14
צפיות: 644

Re: ביאור מ"ש במגדף עד שיברך שם בשם

הכוונה של השאלה היא כי למה שהוא יעשה את זה? ומה חושב בלעם ? אחרי שהקב"ה אמר לו שאינו רוצה שיקלל את ישראל מה יועיל אם יצליח לקלל למה שהקב"ה יעשה את מה שהוא קילל הרי אינו רוצה? כן השאילה היא, שלא מובן כלל כוונת המגדף ומי יעשה את זה ועל מי מכוון איסור זה, וכי בשופטני עסקינן? ולגבי השאלה שעשה...
על ידי חוות דעת
ו' יולי 26, 2019 3:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם
תגובות: 14
צפיות: 644

Re: ביאור מ"ש במגדף עד שיברך שם בשם

עזריאל ברגר כתב:
אוצר החכמה כתב:ובלאו הכי מישהו יכול להזיק לבורא??

שאלת השואל היא: מה חושב לעצמו המגדף כשהוא מאחל כלפי מעלה איחולים כאלו?
האם זה הגיוני לקלל "יכה פרעה את פרעה"?


נכון! לכן הדגשתי בסוגרים וזה לשוני "אף לפי דעת המברך, כמובן"
על ידי חוות דעת
ה' יולי 25, 2019 7:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם
תגובות: 14
צפיות: 644

סנהדרין נו. מגדף אינו חייב עד שיברך שם בשם

שנינו בסנהדרין נו. לענין מגדף שחייב סקילה עד שיברך שם בשם.

לא הצלחתי להבין מהי כוונת המברך? כיון שמשתמש בשם של הקב"ה ומברך שם אחר של הקב"ה, הרי לכאורה לא אמר ולא הזיק כלום (אף לפי דעת המברך, כמובן) בזה....

חוץ אם נאמר שחושב על ב' רשויות, וזה נראה דוחק גדול.

אודה לרבנים אם יאירו עיני.
על ידי חוות דעת
א' יולי 21, 2019 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?
תגובות: 3
צפיות: 173

Re: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?

דמשק כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=38112


?
על ידי חוות דעת
א' יולי 21, 2019 8:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חוטאי בעל-פעור מתו במגיפה או בבי"ד?
תגובות: 12
צפיות: 1182

Re: חוטאי בעל-פעור מתו במגיפה או בבי"ד?

רמב"ן סוף פרשת בלק . . העירו ע"ז לעיל: מה עם הפסוק "ויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור" (בלק כה, ה), וברש"י "כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שנים". וראה רמב"ן שם , אך משמעות רש"י שאכן בפועל היו הורגים. ומסיימים בטוב. עי' אבן עזרא...
על ידי חוות דעת
א' יולי 21, 2019 8:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?
תגובות: 3
צפיות: 173

הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?

הסתפקתי האם הנהנה מן העולם הזה האם מנכין לו מזכויות העולם הבא, ושורש השאלה מחמת הא דאיתא בסנהדרין [דף ע.] "לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים" ופרש''י לשלם שכר לרשעים - שמתעדנין בו בעולם הזה ומקבלין בו שכר מצוה שעושין בעולם הזה. ואין להביא ראייה מהא דמצינו לאשתו של חנינא בן ...
על ידי חוות דעת
ד' יולי 17, 2019 8:56 am
פורום: עזר אחים
נושא: תחליף לK9
תגובות: 9
צפיות: 906

Re: תחליף לK9

Qustodio
על ידי חוות דעת
ג' יולי 16, 2019 7:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?
תגובות: 14
צפיות: 1827

Re: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?

עושה חדשות כתב: אבל לכאו' לכו"ע א"א לדרוש באותה סעודת שבע ברכות גם על הבת קול היוצאת, וגם על כקריעת ים סוף.


בלי התרתי דסתרי קשה איך כולם דורשים ״קשה זיווגו וכו׳ ״ בז׳ ברכות של זיווג ראשון.
על ידי חוות דעת
ב' יולי 15, 2019 8:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 16
צפיות: 568

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

הרמב"ם (הל' רוצח ושמירת נפש פ"ב הי"ד) פסק הלכה על פי הנראה לו מפשוטו של מקרא. וכדבריו פירש גם הרשב"ם על הפסוק (שמות כא כ). עוד ברמב"ם ( הל' איסורי ביאה יב, י) וז"ל אֲבָל יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַכּוּתִית בֵּין קְטַנָּה בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד בֵּין גְּדוֹלָה ב...
על ידי חוות דעת
ב' יולי 15, 2019 6:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 16
צפיות: 568

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

הרמב"ם (הל' רוצח ושמירת נפש פ"ב הי"ד) פסק הלכה על פי הנראה לו מפשוטו של מקרא. וכדבריו פירש גם הרשב"ם על הפסוק (שמות כא כ). עוד ברמב"ם ( הל' איסורי ביאה יב, י) וז"ל אֲבָל יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַכּוּתִית בֵּין קְטַנָּה בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד בֵּין גְּדוֹלָה ב...
על ידי חוות דעת
ב' יולי 15, 2019 6:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 16
צפיות: 568

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

האבן עזרא על הפסוק איש איש אל כל שאר בשרו לא תיקרבו לגלות ערוה ( ויקרא יח, ו) פי' אל כל שאר בשרו. שם כלל לכל העריות ואחר כן פרט. ורב אהרן הכהן אמר שפירושו להוציא שכבת זרע לבטלה : מפשט לשונו נראה שאינו מדבר על איסור הוצאת זרע לבטלה הכללי (הנזכר בעיקר בזהר ובספרות הקבלה) אלא לומר שכל הקרבה שנאסרה עם ...
על ידי חוות דעת
א' יולי 14, 2019 9:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 16
צפיות: 568

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

האבן עזרא על הפסוק איש איש אל כל שאר בשרו לא תיקרבו לגלות ערוה ( ויקרא יח, ו) פי' אל כל שאר בשרו. שם כלל לכל העריות ואחר כן פרט. ורב אהרן הכהן אמר שפירושו להוציא שכבת זרע לבטלה:

עבור לחיפוש מתקדם