מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 17 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי זכריה הקרחי
ג' יוני 04, 2019 4:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חלב ללא חותמת בד"צ
תגובות: 13
צפיות: 561

Re: חלב ללא חותמת בד"צ

תוכל לתת דוגמאות או תקציר להידור הקיים למסקנתך בועדת מהדרין על פני העד"ח?
תודה מראש.
על ידי זכריה הקרחי
ג' יוני 04, 2019 3:38 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חלב ללא חותמת בד"צ
תגובות: 13
צפיות: 561

Re: חלב ללא חותמת בד"צ

תודה רבה לרב מעט דבש על הלינקים.
בינתיים התברר מהם שההיפך הוא הנכון, ועד"ח מעולה יותר מועדת המהדרין.
אף הרב חיי משה כך חשב לפני שנה,
עד שקו ירוק טען שם טענה לא מוכחת שהוכחשה.
עד שיוברר אחרת אני מניח שכך הם פני הדברים.
על ידי זכריה הקרחי
ג' יוני 04, 2019 2:53 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חלב ללא חותמת בד"צ
תגובות: 13
צפיות: 561

Re: חלב ללא חותמת בד"צ

לי זה קרה פעם עם גבינה צהובה, דיברתי עם הרב ויטמן, והשיב לי שהחשש היחיד שיכול להיות הוא 'חלב שנחלב בשבת' שלא בדרך היתר, וכל שאר החששות וכן שאר המרכיבים [בגבינה צהובה] הוא בדיוק כמו של ועדת מהדרין. דומה שמשמעות הדברים היא שההבדל האמיתי נמצא בין החלב של העדה"ח לחלב של ועדת מהדרין... מכמה וכמה בח...
על ידי זכריה הקרחי
ג' יוני 04, 2019 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3165

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

רבי אבק. אפשר בבקשה אם שייך להסביר ההבדל בין רבית לגזל, כשבגמרא נראה שאין הבדל, תודה מראש. כל עוד הניסוח מעורפל ובלי מקור, המשפט 'גזל הותר בממון גוי וריבית נאסרה בממון ישראל' הוא מוקשה ותמוה (וגם סותר את דברי האבק בעצמו לעיל שכן יש בזה בעלות), אין שום בעיה לחלוק על האגרו"מ, דבריו מחודשים מאד (ו...
על ידי זכריה הקרחי
ה' מאי 30, 2019 1:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 249960

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לא נכון!
[נכון שיש סימן ע"ס כתיבת התורה, ונכון שהאמירה הנ"ל מיוחסת לחזו"א, אך אינו אמת שכך כתב, לא שם ולא במק"א, וכידוע ההבדל התהומי בין אמירה לכתיבה בתורתו].
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 29, 2019 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 22456

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

עם ההשוואה לכה"ג סתמת את הגולל על האפשרות שנפתחה כאן להבין את מהלך החסידים.
על ידי זכריה הקרחי
ה' מאי 23, 2019 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מיימוניות דפוס קושטא
תגובות: 53
צפיות: 5467

Re: הגהות מיימוניות דפוס קושטא

היש"ש מביא הב"י כמה פעמים ואף מתקיף אותו פ"א [על דרכו לפסוק כב' מג' הרא"ש רמב"ם ורי"ף]
ייתכן שמזכירו בשם ר"י קארו וכדו' אך בודאי שהיה לפניו ספרו
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 22, 2019 6:09 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה
תגובות: 26
צפיות: 3674

Re: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה

הוראה טכנית התכוונתי שאין כאן התייחסות לא' מהשניים אלא דין כלפי החלוקה. אין כאן קשר לאנוכיות ולמסירות נפש, מסירות הנפש אליבא דר"ע אינה פחותה, לא לגעת במימי חבירו בכדי שיגיע העירה, בדברי ב"פ אין שום רעיון של מסי"נ, וכמ"ש אי"ז שונה מכל דיני ייהרג וא"י בש"ס. נראה שהמש...
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 22, 2019 3:46 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה
תגובות: 26
צפיות: 3674

Re: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה

לא משום השם הנכבד שנקרא בו הניק מוכרחים להיות כמוהו. היצירה יפה, והשירה ברמה גבוהה, וגם נעים לקרוא אותה. אבל לגבי הרעיון אותו הבין המחבר שנמצא בדברי ב"פ, אין רגליים לדבר והוא מביא לידי גיחוך, בן פטורא לא דיבר על עצם ההקרבה, גם אין בדבריו שמץ של גבורה אנושית וכדו' רק הוראה טכנית בדיני החלוקה בכג...
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 22, 2019 3:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קרירות במצות מחית עמלק
תגובות: 43
צפיות: 3543

Re: קרירות במצות מחית עמלק

קודם כל, השאלה, כנאמר בה, נשאלה מחרדי בן ישיבה. לגבי הפגם פשיטא שיש בזה פגם, וכי לרחוקים מותר לשקר ולחתוך חלקים מהתורה בכדי שתתיישב על לבם? משקר אין מרוויחים! וגם שהרי לא ענית על השאלה, אותו לא מעניין רמב"ם או רשב"א, הוא אינו מבין איך התורה מצוה כזה דבר, והרי הרמב"ם עצמו לא בחר בדרכו ...
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 22, 2019 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קרירות במצות מחית עמלק
תגובות: 43
צפיות: 3543

Re: קרירות במצות מחית עמלק

אין בעיה כשא' תופס כהרמב"ם או כהראב"ד כשכך נראה לו בסוגיא או כי הסברא מתיישבת על לבו או כי קשה לו לרדת לסוף דעתו של החולק, (כמובן כל עוד אי"ז למעשה). אמנם, כשהסיבה לצידוד הוא מנימוק מוסרי, או מהשקפת עולם שהסברא המנגדת היא היפך היושר האנושי וא"א שכך תראה התורה שלנו, זה אכן בעייתי ...
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 22, 2019 2:07 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה
תגובות: 26
צפיות: 3674

Re: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה

פשיטא ופשיטא.
והקס"ד בצירוף ה'פנינה' על בן פטורא, והקשקושים הילדותיים, מטילים סימן שאלה גדול, הא כיצד תלמידו של הגר"ש נכשל בכגון זו.
על ידי זכריה הקרחי
ו' מאי 17, 2019 9:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: קרירות במצות מחית עמלק
תגובות: 43
צפיות: 3543

Re: קרירות במצות מחית עמלק

אפילו תשובה אחת של עובר ושב אינה נכונה.
חלק מהתשובות נובעות מאי הבנת הנקרא וחלק מהבלי רעיון רוח.
חבל על הפולמוס
על ידי זכריה הקרחי
א' מאי 12, 2019 8:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'לא ירצו לכם'
תגובות: 1
צפיות: 234

Re: 'לא ירצו לכם'

לפי הפשט ברור שחצי השני של הפסוק חוזר על כל הפרשה, שאין טעם וריח שתפרש התורה רק ענין בע"מ דגוי,
ולענין השאלה לפי ההבנה הראשונה, יעיין מר בהעמ"ד.
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 01, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע
תגובות: 31
צפיות: 2578

Re: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע

לגבי נדון המתעורר אחרי עמוד השחר, הובא שהחזו"א התיר בזה להמשיך לישון.
לגבי שאלת האונס פשוט שהנדון אך ורק לגבי הפעם הראשונה, שכן בפעמים הבאות מפורש בגמ' לגבי לוט שלא חשוב כאונס. [שוב ראיתי שהראיה מלוט הביאו]
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 01, 2019 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בדק הבית ודרכי משה
תגובות: 6
צפיות: 1028

Re: בדק הבית ודרכי משה

ומכאן שבשאר המקומות ששתק מלהביאו אין חזרתו תלויה בו,
מתוך הזכרון אני כותב כי רוב מוחץ של החזרות אינם כלל משתוות עם הכרעת הדרכ"מ.
על ידי זכריה הקרחי
ד' מאי 01, 2019 7:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בדק הבית ודרכי משה
תגובות: 6
צפיות: 1028

Re: בדק הבית ודרכי משה

נשמע השערה בדויה בהחלט.

עבור לחיפוש מתקדם