מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 48 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 16, 2019 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30903

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין לי ספק שמעלת כוונה עדיפה ממנין שאינה אלא מעלה בקבלת התפילה כמבואר להדיא ברמב"ם הל' תפילה ועוד מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה). המשנ"ב בסי' קא סק"ח מביא מהט"ז שיכול...
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 16, 2019 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30903

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כי מכריע כפמ"ג ש'למעשה' לא יעדיף כוונה ביחיד מאשר פחות כוונה בציבור

ובמקו"א מורה כן למעשה להעדיף ביחיד בכוונת יתר וכפי שבס"ד אכתוב בהמשך
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 16, 2019 2:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 243
צפיות: 5113

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

בקשר לממחרת השבת תסביר בבקשה איך משמע מפשט הפסוק מחרת שבת בראשית. מה שטענתי הוא שלא היה כאן ויכוח נקודתי בין חז"ל לבייתוסים אייך לפרש פסוק, אלא זה חלק משיטתם של הבייתוסים לפרש תמיד את המשמעות הפשוטה, ללא הדרש, וחז"ל מודים להם שזוהי המשמעות הפשוטה. אלא שלחז"ל יש דרש, ואע"פ שהדרש ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 16, 2019 1:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 243
צפיות: 5113

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

חלילה לן מהאי דעתא! חז"ל לא יכולים לדרוש פסוקים ולחדש הלכות! והלא אין נביא רשאי לחדש דבר! וזאת התורה לא תהא מוחלפת! אלא חז"ל דורשים את הפסוקים כדי לגלות מה הקב"ה גילה לו למשה. יתכן שלא דייקת או שלא הבנתי כוונתך, שהרי הרמב"ם בהקדמה לי"ד כתב וז"ל: "כל אלו החכמים הנז...
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 16, 2019 1:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 146
צפיות: 2361

Re: "מוגנות"

מצו"ב חוברות עזר בנושא מוגנות
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 16, 2019 12:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 146
צפיות: 2361

Re: "מוגנות"

בויכוח בין ר' זאב לרב הגלילי גם אני בעיקרון הייתי סבור (מסברת הלב) כר' זאב שאונס ומפתה אין לו יראת אלוקים כלל לנגד עיניו והוא פורק עול. אלא שהמצב הנראה לעינינו מלמד לכאורה שאין האמת כך, סיפר לי חבר שאביו הוצרך ל"ע לשבת בכלא עקב הסתבכות כלכלית משפטית, והסיפורים שהוא ייבא מהכלא לא יאומן כי יסופר,...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 15, 2019 11:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 146
צפיות: 2361

Re: "מוגנות"

פרנקל תאומים שאל אם גם מקרובי משפחה יש להזהר, לייטנר ענה שבפרט קרובי משפחה, מחמת הנתונים שהדבר מצוי ביותר רח"ל. ובהדרכות שעברו בתקופה האחרונה ילדות בית הספר שלומדת הילדה שנאנסה, חידדו לאוזני כל אחת ואחת שאפילו מאח גדול יש להזהר. אכן הערת פ"ת יש לעיין בה האם אין חשש מצד שני של הגזמה לדוגמא ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 15, 2019 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30903

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין לי ספק שמעלת כוונה עדיפה ממנין שאינה אלא מעלה בקבלת התפילה כמבואר להדיא ברמב"ם הל' תפילה ועוד מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה). המשנ"ב (סי' קא סק"ח) מביא מהט"ז שיכו...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 08, 2019 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות
תגובות: 26
צפיות: 348

Re: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות

שוב עיינתי מעט והעליתי שאכן השופטים לא היו נביאים, אלא בעלי רוח הקודש. רש"י בדברי הימים א יב, יט כותב גבי ורוח לבשה את עמשי- טלטנ"ט בלע"ז ולא רוח נבואה כלומר זה הרוח והרצון לבשו שקפץ בראש וכו' ודוגמתו ותהי על יפתח רוח ה'. ולכאורה יש להקשות, דבחז"ל נראה שכשכתוב 'רוח' הוי נבואה ממש...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 08, 2019 12:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 23
צפיות: 1084

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

בענין הזכרת המינים פעם אמר לי רבי פינחס שוב שליט"א שהחזו"א העלה צד (לא להלכה) שמי שממשיך לומר את הנוסח שבסידורים בלי להזכיר מינים שמא הוי הפסק בשמו"ע שהרי עיקר הברכה נתקנה על המינים. (אגב נוסח רבי פינחס שוב וכל המינים וכל הרשעה כרגע יאבדו, באומרו מה אכפת לי להתפלל שגם וגם יאבדו.) מה ש...
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יולי 07, 2019 11:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות
תגובות: 26
צפיות: 348

Re: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות

ראשית, יישר כח על הדרוש הנכבד של מרכה"מ שהרנין ליבי. אך לענ"ד הרי בדברי ר' יהושע בן לוי משמע שבא לבאר מדוע נקרא שמה מלפנים ארץ טוב, ולא שלכן יפתח קרא לה טוב. וכן מ"ש שהוא היה נביא - אינני יודע מנין לך דבר זה. ותהי על יפתח רוח ה'. שופטים יא, כט ולא כל השופטים היו אנשים מושלמים יעויין ר...
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יולי 05, 2019 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת זב
תגובות: 12
צפיות: 272

Re: טבילת זב

דיברתי שמתווסף טהרה רק על הצד שיש לו שהוא היה זב בלבד. אם אינו, הרי שהצדק עמך. ועיקר הדגשתי היא לאפוקי מהמחשבה שבין כך אנו טמאי מתים, וע"כ יש לומר שאעפ"כ הוא נטהר מזיבתו אף שנשאר בטומאת מת שלו. וכן אני אומר בטומאת בע"ק שהטובל נטהר מדאורייתא (ולכן יש חשיבות מיוחדת להקפיד על טבילת עזרא ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יולי 05, 2019 11:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יט:

רגלים פרט לבעלי קבין,
סוגי' זו היא אחת הראיות לשיטה שהשוק הוא החלק התחתון ברגל, עי' רש"י בכל הסוגי' וצ"ע היאך יפרשוה המפרשים שהוא החלק העליון, עכ"פ בדעת רש"י.
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יולי 05, 2019 11:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?
תגובות: 15
צפיות: 614

Re: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?

אוהב עמו כתב:בתוס' סנהדרין מבואר שיש לנהוג כבוד ברב רק כשאמר לו דבר בשם עצמו, ולא כשאמר מימרא מרבותיו.
ולכן רבא נהג ברב סחורא כבוד בגלל שביאר לו זוהמא ליסטרון ולא בגלל שאר המימרות ששמע מרב סחורה בשם רבותיו.

יישר כח!
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יולי 05, 2019 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת זב
תגובות: 12
צפיות: 272

Re: טבילת זב

כמו שענו כאן, לכאו' הסיבה שלא דקדקו לטבול לזיבה משום שאין בכך נפק"מ לטהרה זו, (חוץ מחיילים שצריכים לעלות להר הבית במקום סכנה שהגרשז"א הורה להם כן) ועוד יש שמדי פעם בהזדמן להם מים חיים מכוונים גם על זה, או בימים נוראים כגון לפני כמה שנים ביקש ממני יהודי עובד השם שאקח אותו למעיין בערב ר"...
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יולי 05, 2019 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת לקבר צדיק בניגוד לדעתו ?
תגובות: 28
צפיות: 1558

Re: האם מותר ללכת לקבר צדיק בניגוד לדעתו ?

הגר"א התנגד להליכה לקברות רק משום שיזיק למי שמגיע לקבר ולא למת עצמו, אדרבה הוא עצמו עלה לקבר אמו פעם אחת ואמר אח"כ שידוע לו שלה זה עשה קורת רוח מרובה, אך לו זה הזיק והפריע.
על ידי יוֹסֶפֶר
ד' יולי 03, 2019 11:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות בספר שופטים
תגובות: 2
צפיות: 310

Re: הערות בספר שופטים

שופטים ג, י ותהי עליו רוח ה' (על עתניאל בן קנז כשהקימו ה' להושיע את ישראל) רש"י מביא מהמדרש תנחומא- דרש רבי תנחומא, נסתכל במה שאמר הקב"ה למשה במצרים ראה ראיתי את עני עמי, מה הן שתי ראיות הללו- אמר לו רואה אני שעתידין לטעות בעגל ואעפ"כ ראיתי את עני עמי, זו דרש עתניאל- אמר בין זכאים בין...
על ידי יוֹסֶפֶר
ד' יולי 03, 2019 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?
תגובות: 15
צפיות: 614

Re: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?

זכור לי שראיתי שאמרו על זה רז"ל שכאשר מזכירים דבר בשם אומרו מספיק להזכיר את הראשון והאחרון, וא"צ להזכיר את כל ההשתלשלות. וחיפשתי וטרם מצאתי. נזיר נו ע"ב: 'אמרו, שמע מינה: כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא, קדמאי ובתראי אמרינן, מציעאי לא אמרינן. אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא, אמר נחו...
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 02, 2019 7:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לשיטת אנשי המזרח, 'ממנו' לנסתר קוראים 'מִמֶּנּוּ', ולמדברים בעדם – 'מִמֵּנוּ'. ובעניננו: אל תקרי 'מִמֶּנּוּ', אלא 'מִמֵּנוּ'. כעין מה שדרשו בפ"ק דברכות על פסוק 'וּמִתּוֹרָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ': אל תקרי 'תְלַמְּדֶנּוּ', אלא 'תְלַמְּדֵנוּ', דבר זה מתורתך תְּלַמְּדֵנוּ. יישר כח, יפה מאד. רק תיקון ק...
על ידי יוֹסֶפֶר
ג' יולי 02, 2019 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר
תגובות: 10
צפיות: 286

Re: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר

ר' חיימקה יישר כח!! וברשותך אערוך מעט יותר בקצרה: דעת הגה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש (שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן סח) שכל שהולך לצורך מצוה מותר גם לדעת האר"י וכפי שהאר"י עצמו כתב שלהלוית המת מותר. ומבאר משום שומר מצווה לא ידע דבר רע, אלא שמרחיב זאת לכל דבר שהוא ענין כגון הליכה לקבר הצ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 01, 2019 11:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין טו: אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע- אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו. ואיתא בב"ב קס"ד: ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום ואחת מהן זה לה"ר, לה"ר ס"ד? אלא אבק לה"ר. והק' המהרש"א שם מה הפירוש אין אדם ניצול וכי אין אדם יכול להיות ני...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 01, 2019 10:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין טו. אמר לפניו- רבש"ע, כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה הימנו? אמר לו- אני נותן לך אחד ומחצה שבהם. ופירש"י אחד ומחצה- דבפרעה כתיב שש מאות רכב ובסיסרא כתיב תשע מאות רכב. וא"ת הרי שם לא היתה טביעתם בים סוף? וי"ל דרהב שרו של ים הוא שר של כל מימות שבעולם כדאיתא בב"...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 01, 2019 10:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין טו. אל תיקרי ממנו אלא ממנו - ביאור הדרשה עי' תוד"ה אל תיקרי. וביאור הדבר תמצא במנחת שי (במדבר יג, לא) ובקיצור נמרץ בחת"ס כאן - בשם האבן עזרא שאנשי מזרח ובכללם בבל כותבים "ממנו" ליחיד דגוש ולרבים רפה, בשונה מאנשי מערב שכותבים הכל דגוש. וא"כ אל תיקרי מִמֶנוּ שפי' כלפי עצ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 01, 2019 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

תוספות מסכת ערכין דף יד עמוד ב יאמרו בת מלכים חמשים בת הדיוט חמשים - יש תימה קצת דבמשנה תני אחד הגדולה שבכהונה ואחד הקטנה שבישראל נותן חמשים ומאי שנא דהכא מזכיר בגמ' הגדולה בת מלכים ובמשנה תנא גדולה שבכהונה. באימה וביראה אני מנסה להציע יישוב [לאור מה שהרבה הרבה מרבותינו האחרונים ז"ל ובראשם רבי...
על ידי יוֹסֶפֶר
ב' יולי 01, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר
תגובות: 10
צפיות: 286

Re: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר

צ"ע מדוע הרבה לא נוהגים כן? טעות בידך! כל הנוהגים ללכת לבית הקברות בתשעה באב מקפידים לשמור מרחק מן הקברות. נראה לי שטעותו היא שחשב שזו זהירות כל השנה. ולא היא, אלא בתשעה באב בלבד. מנין לכם חידושכם זה? וכי משום שהמג"א הבאר היטב והמ"ב בחרו לצטט את כתבי האר"י דווקא בסימן תקנ"ט...
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יוני 30, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר
תגובות: 10
צפיות: 286

Re: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר

ושמעתי שסומכים על מה שאומרים בשם הנצי"ב שכיון שהמנהג היום לקבור יותר לעומק, הוי רשות אחרת.
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יוני 30, 2019 10:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

תודה רבה!
אמנם אף אחד לא הביא שם את מה שכתב היעב"ץ ומענין לראות את ביאורו בזה. ואם אם לבינה לא נדפס מה עם ביאורו בלחם שמים?
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יוני 30, 2019 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר
תגובות: 10
צפיות: 286

פסק המ"ב לא להתקרב לתוך ד' אמות של קבר

הרמ"א בהל' ת"ב (או"ח תקנ"ט י) כתב- והולכים על הקברות.
וכתב מרן המשנ"ב- (סקמ"א) וכל זה היינו לילך לבית הקברות בריחוק ד' אמות, אבל לא על הקברות ממש אפילו קברי ישראל, כי יש לחוש שיתדבקו בו החיצונים. עכ"ל.
וצ"ע מדוע הרבה לא נוהגים כן אחר שכך פסק המ"ב
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יוני 30, 2019 9:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות בספר שופטים
תגובות: 2
צפיות: 310

Re: הערות בספר שופטים

שופטים ב, ג

"וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצידים ואלהיהם יהיו לכם למוקש"
(וְטַעֲוַתְהוֹן יהון לכון לתקלא, תרגום יונתן)
וש"מ שפעמים בעבור עונש- השי"ת שולח נסיון!
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יוני 30, 2019 9:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג. איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳. מה הסברא בזה? בשיעור הסביר אחד מהלומדים נ"י שלוקח הרבה זמן לערוך חלוקת מקרקעין, ומדלא בא הכתוב לסתום אלא לפרש (כדברי התוס' בהקשר משיק) אז זה 7 זה כזה. רש"י בזבחים קי"ח: ד"ה מדשבע כתב: סברא בעלמא היא. (אכן יש להבין זאת, ובינתיים אצרף מ&q...
על ידי יוֹסֶפֶר
א' יוני 30, 2019 8:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יד. מתני', בשדה אחוזה להקל ולהחמיר כיצד- אחד המקדיש בחולת המחוז ואחד המקדיש בפרדיסות סבסטי נותן בבית זרע חומר שעורים חמישים שקל כסף. רש"י פי' חולת המחוז- סביבות עיר שאינה חשובה כ"כ. (חולת = סביבות, מחוז = עיר, או שם מקום שלא היו שדותיו חשובין) בשיטה מקובצת פי' בחולת המחוז- מדינה שהיא חוֹל...
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יוני 28, 2019 7:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפרחים שעל המקל שנשארו מיום השישי בין השמשות
תגובות: 6
צפיות: 363

Re: הפרחים שעל המקל שנשארו מיום השישי בין השמשות

איפה אתה מצליח לראות בדעת זקנים שהיו כאן פרחים מימי קדם? ממש לא. הוא רק אומר שבשעת הנס צמחו פרחים, חלקם עמדו לעולם וחלקם נפלו ויצא תחתיהם שקדים. ותו לא. גם אני לא ירדתי לסוף הראיה מדעת זקנים, דשם לא הוזכר כלל שהיו פרחים לפני כן, ויואיל הגאון להסביר. מציאה נפלאה יש בענין מטה אהרן בבעל הטורים בפרשת ו...
על ידי יוֹסֶפֶר
ו' יוני 28, 2019 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 8
צפיות: 578

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

ראה כאן באחד הספרים של המקובל רבי יעקב עדס שליט"א מביא בשם מרן הגרי"ש אליישב זצ"ל שאמר לו שלא יתכן שדברים הללו יצאו מפה קדשו של רש"י ותלמיד טועה כתבו, ולא יתכן שרש"י יכתוב כאלו דברים על ר"מ שניסה להכשיל אשתו וכו' הראיה שהבאתי שסיפור זה רש"י כתבו וכן העובדה שבעל מנ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ה' יוני 27, 2019 11:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יא. אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורה שנאמר ושרת בשם ה' אלהיו, איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירה ופירש"י שבשם, שמזכירין בו שם שמים. ואציג כאן פרפרת על ענין הזכרת שם שמים בשיר של יום סיפר הרב ד"ר יצחק קופרמן מב"ב, שסיפרה לו אחת המטופלות שהיתה חולת לב ל"ע, שתפס אותה ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ה' יוני 27, 2019 11:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין ח: ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושא, רש"י כאן פירש בכובש- מסתיר העוונות תחת מחילת כסא הכבוד ויכריעו הזכויות, אכן בר"ה יז. פירש באופן אחר שכובש הזכויות כלפי מטה וכך מכריעין. ויש לדקדק דרש"י כאן פי' בדווקא הכי, משום הביאור שמסתיר העוונות בתהום רבה.. ולפי"ז צ"ע היאך...
על ידי יוֹסֶפֶר
ה' יוני 27, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין
תגובות: 12
צפיות: 490

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

בש"ס מפורש כן גבי ד"נ ובתוס' מבואר דה"ה בגו"ק אבל הוא ביקש מפורש בש"ס לגבי גו"ק ולא מפורש בראשונים דה"ה למפורש בש"ס שומע, אך אם כן אז אדרבה ממשמעות הראשונים שעסקו בזה דווקא בסוגיא במכות, נראה שאינו מפורש בש"ס, כלומר שכאן זה הכי מפורש הגע בעצמך אותו מקור ...
על ידי יוֹסֶפֶר
ה' יוני 27, 2019 5:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין
תגובות: 12
צפיות: 490

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:תודה רבה, אבל בכותרת ביקשתי מקור בש"ס. אכן ידעתי שהם פסולים, אבל שאלתי בשביל הקטע

שותא דמר לא ידענא, מאי מפורש, הלא בש"ס מפורש כן גבי ד"נ וענין גיטין וקידושין בכלל ד"נ כדכ' תוס'
על ידי יוֹסֶפֶר
ה' יוני 27, 2019 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין
תגובות: 12
צפיות: 490

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

האם מפורש בש"ס לפסול עדים קרובים לקידושין? מכות סוף ה: ותחילת ו. מתני' נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה כו' אמר ר' יוסי בד"א בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקים העדות בשאר, רבי אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות ואימתי בזמן שהתרו בהן אבל בזמן שלא התרו בהן מה יעשו שני אחין שראו באחד ש...
על ידי יוֹסֶפֶר
ד' יוני 26, 2019 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות בספר שופטים
תגובות: 2
צפיות: 310

הערות בספר שופטים

אציג כאן שני הערות קטנות במלבי"ם דלהלן שלפי פירושו בני שבט יהודה ושבט בנימין לא היו בסדר, ולכאו' אין הכרח לומר כן 1 שופטים א, ו "וינס אדוני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אותו ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו" ואומר המלבי"ם שאף שבפסוק הבא אדוניבזק מצדיק דינו למה סיבב ה' ככה לעשות לו, עם זאת...
על ידי יוֹסֶפֶר
ד' יוני 26, 2019 10:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2475

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ט: מתקיף לה רבינא- והאיכא יומא דשעי ויומא דתלתין שני, ופירש"י שהיות ובין שנה לשנה יש ד' ימים ח' שעות ותתע"ו חלקים- צא לג' שנים כל שנה ח' שעות- תמצא יום אחד, וזהו יומא דשעי, עכשיו מן התתע"ו חלקים צא תתס"ד מכל תתע"ו- תמצא יום לשלושים שנה, שהרי תתר"ף חלקים לשעה, חשוֹב חמש...

עבור לחיפוש מתקדם