מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 84 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כחול הים
ה' דצמבר 19, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1018
צפיות: 152731

קידושין בלילה

האם למאן דהו ידוע הנהגת גדולי ישראל בזה. האם יש שהקפידו לא לעשות קידושין בלילה.
פת"ש אבן העזר סי' כ"ו סק"ז.
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 7:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת חיל בליל שבת
תגובות: 16
צפיות: 1332

Re: אשת חיל בליל שבת

רק מוסיף הערה בענין השיר

שצריך גם לשים לב מי הוא אותו אחד ששר את השיר לאותה אשת חיל מופלאה?

בעלה היושב עם זקני ארץ דהיינו בעלה השוקד על דלתות התורה.

האברך ששר לאשתו.
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

כל מה שהבאת הוא רק שנפל לא חשוב בן קיימא לכן אינו בכלל בן...כלומר הנקודה שצריך שיהיה בן קיימא. כמו שמפורש בספרא שהבאת לכן אינו שייך כלל ועיקר לנדון דידן דודאי הוי בן קיימא. הקדמה: א. יש לדעת להבחין, בין המונח "בנים" סתמא, לבין המונח "בני מוות" או "בני מצווה" או "ב...
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

כל מה שהבאת הוא רק שנפל לא חשוב בן קיימא לכן אינו בכלל בן...כלומר הנקודה שצריך שיהיה בן קיימא. כמו שמפורש בספרא שהבאת לכן אינו שייך כלל ועיקר לנדון דידן דודאי הוי בן קיימא. הקדמה: א. יש לדעת להבחין, בין המונח "בנים" סתמא, לבין המונח "בני מוות" - או "בני מצווה" - או &qu...
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

החילוק בין יחוס אחר אביו לבין בנו של אביו, תמוה ביותר. החילוק הוא לא - בין מי שמתייחס אחרי אביו - לבין מי שנחשב "בנו של" אביו (כלשונך), אלא החילוק הוא - בין מי שמתייחס אחרי אביו - לבין מי שנחשב "בן". שים לב: אני לא דן על "בן של", אלא על "בן" באופן כללי. סמי מ...
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 5:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

לא מכל דבר אפשר להקיש מיבום לירושה , אולי תלמד מיבום שאח קודם לאבא בירושה? לשיטת רבי יהודה. מעולם לא טענתי שבכל דבר ניתן ללמוד ירושה מיבום. אני התייחסתי לטענתך הישנה - שכביכול בשום מצב לא ניתן ללמוד ירושה מיבום, ועל זה הגבתי שהגמ' עצמה לומדת ירושה מיבום (אם כי כמובן לא בכל דבר). הדיון הוא בנקודת הנ...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 2235

Re: מכות בגימטריא הרהורים

ר_חיים_הקטן כתב:ומלבד זה אין שינוי בין משמעות שתי המלים?

בלשון חזל לכאורה מלקות-דאורייתא מכות-דרבנן
מלקות ארבעים ומכת מרדות. ועיין יבמות נב א
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

לא מכל דבר אפשר להקיש מיבום לירושה , אולי תלמד מיבום שאח קודם לאבא בירושה? לשיטת רבי יהודה. לדעתי לדיון דידן אינו שייך ויש כאן טעות. הדיון הוא בנקודת הנחה שמתייחס אחר אביו. אחרת אין על מה לדון עיין לעיל בדברי הרב ברגר שכתב כן. הדיון הוא , עד כמה שמתייחס אחר אביו האם יש לו גדרי יורש כיון שבשעת נפילת ...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השנים הראשונות - אינן חיים!
תגובות: 13
צפיות: 1078

Re: השנים הראשונות - אינן חיים!

יפה, אך א " כ לכאורה הוא ראיה לסתור שדוקא שנות אברהם לא נמנו משא " כ שנות יצחק ויעקב הראשונות.. מבואר מדברי הילקוט שיצחק ויעקב הכירו את בוראם מיד כשנולדו, וא"כ באמת כל מי שמכיר את בוראו מיד כשנולד ימנו מיד את שנותיו. לכאורה דבר תימה הוא לומר כן. לדעתי הפשט בגלל שגדלו לתוך זה דהיינו נ...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השנים הראשונות - אינן חיים!
תגובות: 13
צפיות: 1078

Re: השנים הראשונות - אינן חיים!

יפה,
אך אכ לכאורה הוא ראיה לסתור שדוקא שנות אברהם לא נמנו משאכ שנות יצחק ויעקב הראשונות..
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

אין ענין יבום אצל ירושה,

כיון שמבואר בשס שעובר אינו יורש לכאורה אין שום חילוק בין לבין זרע (מוקפא וכדו').

היסוד בדבר הוא שזכותו של אדם נשארת על הנכסים גם אחרי מותו לענין זה שאם יהיה יורש לנכסיו - כך הסביר ר שמעון שקאפ את ענין ירושה העובר ואכ לכאורה אף בזרע.
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השנים הראשונות - אינן חיים!
תגובות: 13
צפיות: 1078

Re: השנים הראשונות - אינן חיים!

כמדומני שגם הגמרא בשבת פט ב קשורה לענין.
ובירושלמי ביכורים פב הא למד מהפסוק ימי שנותינו בהם 70 שנה שכרת (קודם) בגיל 50 כי על 20 ראשונים אין בית דין של מעלה מענישין.
דהיינו האדם נחשב בן 50 בגיל 70
(או 12.5 שנות שאפשר לחטוא בגמרא שבת)
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

אמת שע"פ הגרח"ס ליכא ראיה.

אך שם נראה שהוא חידוש בשיטת הרמבם והראבד. וששיטת התוספות לנדה אינה כן. ואכ לדעתם תהיה ראיה.

וכן מבואר שם שיסוד הנל תלוי במחלוקת שמואל ורב ששת , וממילא לשמואל קיימת הראיה הנל גם לדעת הרמבם.

ואכ לכאורה יש לך ראיה מספיקה לענייננו.
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

דרומי כתב:לענ"ד פשוט שבן יורש תמיד.

השאלה היא אם במקרים המתוארים כאן הוא נקרא 'בן'.


ראה הראיה מיבמות שהבאתי לעיל.
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

ביקורת תהיה כתב:
דרומי כתב:לענ"ד פשוט שבן יורש תמיד.
מסורת בידנו מרבותינו, דאיבעיא פשטינן ב'תא שמע'.
ואם לסברא יש תשובה: אין נכסים – אין ירושה! ובן זה בשעה שנעשה בן לא היו לאביו נכסים.


ראיה ממ"ד עובר אינו יורש ואפה אם בזבזו ישראל נכסי המת, כשיולד העובר צריכים להחזיר לו
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2503

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

אעתיק את דברי מתוך אשכול אביעה חידות: איכא למ"ד שאם התעברה האם לאחר מיתת האב (כגון באופן מלאכותי) - הילד הזה לא יפטור אותה מייבום, כיוון שבשעת מיתת בעלה לא היו בנים, ולא פוקע חיוב היבום לאחר מכן. והן קיי"ל שהמייבם יורש את אחיו, וכעת ניחזי אנן, מה יהיה דין הירושה של אדם זה שהתייבמה אשתו וא...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: גרביים אלסטיות למחלות ורידים, בשבת
תגובות: 12
צפיות: 1873

Re: גרביים אלסטיות למחלות ורידים, בשבת

לכאורה 1. למה שלא יהיה את היתר האחרונים הנ"ל מאי שנא. 2. הוא מאכל בריאים - שהוא גרב ככל הגרביים אלא שיש בה תועלת בריאותית וכל אדם היה מסכים ללבוש זאת, בודאי אם אין לו גרב אחר. 3.אם הכוונה לדליות אין לכך כל סממנים ואינו בכלל גזירת שחיקת סממנים כמבואר בסימן שכח סעיף מג (ואין בזה לכאורה עובדין דח...
על ידי כחול הים
א' דצמבר 08, 2019 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רעיונות לכבוד סיום הש"ס
תגובות: 25
צפיות: 8247

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח. ------------...
על ידי כחול הים
ש' דצמבר 07, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איזה אופן שבו מותר לכהן להיות מלך?
תגובות: 3
צפיות: 526

Re: האם יש איזה אופן שבו מותר לכהן להיות מלך?

אפשר סברו דסגי בהסכמת כל ישראל ובזה הוי כנביא ובד של עא,
עיין רדבז על הרמבם פג מלכים הח.
על ידי כחול הים
ה' נובמבר 21, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגננות החליפו ימים ובסוף ביום שהיתה צריכה לעבוד היה חופש מי צריך לעבוד
תגובות: 6
צפיות: 804

Re: הגננות החליפו ימים ובסוף ביום שהיתה צריכה לעבוד היה חופש מי צריך לעבוד

( אבקש מחילה על שאני כותב בשעה שאיני יכול לעיין) לכאורה זה דברים בעלמא, ולא היה קנין, וביום חמישי צריכה לעבוד מי שעובדת ביום ה' ואם היתה עובדת במקום חברתה, חברתה חייבת לעבוד במקומה מדין שכר פעולה. יש לעיין אי בכגון דא בעינן קנין שהגדר בעבודה שלהן שהן שתיהן פועלות של בעהב וכן המשכורת תבוא רק מבעהב ו...
על ידי כחול הים
ד' נובמבר 06, 2019 11:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכה כדברי המיקל בעירוב
תגובות: 21
צפיות: 3705

Re: הלכה כדברי המיקל בעירוב

לכאורה "ספק העירוב כשר" ו"הלכה כדברי המיקל בעירוב" הן שתי הלכות שמגיעות משורש אחד: ספק דרבנן לקולא, ובפרט בעירוב לא אמרו חכמים להחמיר אלא להקל. אבל יש גבולות גם לכללים האלו, כגון: ספק העירוב - רק אם היתה לו חזקת כשרות וכדו'. הלכה כדברי המיקל - אם איננו דחוי לגמרי (כגון: ב"ש...
על ידי כחול הים
ב' נובמבר 04, 2019 11:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכה כדברי המיקל בעירוב
תגובות: 21
צפיות: 3705

Re: הלכה כדברי המיקל בעירוב

לכאורה "ספק העירוב כשר" ו"הלכה כדברי המיקל בעירוב" הן שתי הלכות שמגיעות משורש אחד: ספק דרבנן לקולא, ובפרט בעירוב לא אמרו חכמים להחמיר אלא להקל. אבל יש גבולות גם לכללים האלו, כגון: ספק העירוב - רק אם היתה לו חזקת כשרות וכדו'. הלכה כדברי המיקל - אם איננו דחוי לגמרי (כגון: ב"ש...
על ידי כחול הים
ב' אוקטובר 28, 2019 7:20 pm
פורום: עזר אחים
נושא: טיפול בציפורן חודרנית - נא עזרתכם
תגובות: 3
צפיות: 899

Re: טיפול בציפורן חודרנית - נא עזרתכם

יש פודיאטור מצוין גם במאוחדת קרית יובל איני זוכר את שמו.
הדגשה פודיאטור אינו רופא אלא מטפל לדוגמא פיזיותרפיסט.

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ברב שפע קופ"ח מאוחדת יש רופא מאד מומחה (פודיאטריה).
על ידי כחול הים
ד' ספטמבר 25, 2019 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונאה בהלואה ברבית
תגובות: 3
צפיות: 619

Re: אונאה בהלואה ברבית

נשאלתי אדם לווה מחבירו הלואה בהיתר עיסקא, כשסכום הריבית [דמי ההתפשרות] הוא כ12% שנתית, דקא עקא שלאחמ"כ נתברר לו אצל כמה אנשים שזה תחום עיסוקם שהלואה זו בתנאים ובבטוחות שלה לא משלמים עליה יותר מ6% ריבית שנתית, וכעת יש לדון האם יכול לתבוע ממנו את החזרת דמי הריבית הגבוהה ששלם מדיני אונאה. מקופיא ...
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 2107

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

אמת
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 2107

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

רציתי לשאול משום מעשה שהיה. לקחו עד שהוא בעלה של בתו של האב החורג של החתן. האם הוא פסול? (שם החליפו עד עוד לפני החופה) בעל ואשתו הם ראשון בראשון ויש פה חד בעל כאשתו... כשר מדינא. (אולי משום חומרא יתרא נהגו כן ומצאנו בקידושין שנהגו בחומרות יתרות בהרחקות העדים) לא אומרים על כגון דא בעל כאשתו. עיין הס...
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 8:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 2107

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

בעל כאשתו לכאורה דאורייתא שנלמד בגמרא מעריות הרשבא כתב שאשה כבעלה דאורייתא בעל כאשתו דרבנן ושיטת הנובי שכל אשה כבעלה ובעל כאשתו לעולם דרבנן. זה לא חידוש של הנוב"י, אלא רמב"ם מפורש... זה אינו מדוייק כלל ועיקר. פירוש דברי הרמבם (שלכאורה נגד סוגיות מפורשות) תלוי במחלוקת אחרונים מהכסף משנה עד...
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 2107

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

שני בשני פסול מדרבנן שני בשני בתרי בעל כאשתו אפשר להכשיר. כאן כיוון שזה חד בעל כאשתו לכאורה פסול מדרבנן וכיוון שכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש הרי שהקידושין אינם חלים כלל שני בשני פסול מדאורייתא כמבואר במשנה וגמ סנהדי כז כח אאכ הקורבה דרך האם שאז תליא במחלוקת האחרונים בשיטת הרמבם (כללית בכל קרובי האם גם...
על ידי כחול הים
ד' ספטמבר 11, 2019 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 1937

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

עכשיו תהיתי שמא היה כאן קנין משיכה, שהרי הקונה גרם להזיז את הבקבוק. אלא שצ"ע אם משיכה מועילה בתוך הכלי של המוכר. (אולי יל"ע האם אין תזוזת החפץ חשיב כ'משיכה' או 'הגבהה' בכך שהביאו למצב מוגבה מן הארץ) כמדומני שהגבהה היא בדווקא להרים את החפץ ממטה למעלה, ולא כשמחזיק אותו תלוי באוויר. אמת הגבה...
על ידי כחול הים
ג' ספטמבר 10, 2019 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שהגיע בטעות מה הדין?
תגובות: 6
צפיות: 807

Re: מוצר שהגיע בטעות מה הדין?

מה הדין אם אדם הזמין חבילה של בגדים מחו"ל, והזמין מכנס אחד ובטעות הביאו לו פעמיים את אותו מכנס בדיוק. אם יחזיר את המכנס בדואר לחברה מבחינת העלות זה יצא יותר יקר מהמכנס עצמו, וכמדומה שאם ישלח להם שקיבל מוצר בטעות, הם לא יבקשו שיחזיר. מה הדין? לנו זה קרה, הגיע נעליים אחרות שמחירן הוא פי 3 ממה שה...
על ידי כחול הים
ג' ספטמבר 10, 2019 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 1937

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

עכשיו תהיתי שמא היה כאן קנין משיכה, שהרי הקונה גרם להזיז את הבקבוק. אלא שצ"ע אם משיכה מועילה בתוך הכלי של המוכר. למה צ"ע? הרי אפילו ברה"ר או בחצר שאינה שניהם אין משיכה מועילה, וק"ו ברשות המוכר. ועוד, שאין משיכה מועילה אלא בדבר שאין דרכו להגביה. א. זה בדיוק הצ"ע, האם כליו של...
על ידי כחול הים
ג' ספטמבר 10, 2019 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 1937

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

עכשיו תהיתי שמא היה כאן קנין משיכה, שהרי הקונה גרם להזיז את הבקבוק. אלא שצ"ע אם משיכה מועילה בתוך הכלי של המוכר. (אולי יל"ע האם אין תזוזת החפץ חשיב כ'משיכה' או 'הגבהה' בכך שהביאו למצב מוגבה מן הארץ) כמדומני שהגבהה היא בדווקא להרים את החפץ ממטה למעלה, ולא כשמחזיק אותו תלוי באוויר. אמת הגבה...
על ידי כחול הים
ג' ספטמבר 10, 2019 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 1937

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

הגעתי היום לבית הכנסת, וראיתי במכונת השתיה העומדת בו, שנתקע בקבוק בין מדפי המכונה (כנראה מישהו רצה לקנות, והבקבוק לא ירד למטה עד לפתח היציאה, אלא נשאר תקוע). לפי ראות עיני - אם הייתי קונה פחית (שעמדה במדף מתחתיו) - זה היה גורם לבקבוק ליפול גם הוא, והייתי מקבל "שנים במחיר אחד". ונסתפקתי הא...
על ידי כחול הים
ב' אוגוסט 26, 2019 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיזוק למאחרים
תגובות: 3
צפיות: 590

Re: חיזוק למאחרים

וכן הפרי חדש בהקדמה
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

ראשית הנני מצרף לי מה שכתב לי בזה דיין תלמיד חכם וז"ל לענ"ד המקח והמנהג אינו מחלק כל חלק וחלק בסחורה כנגד חלק בתשלום, אלא באופן כללי נרשם שהסחורה [משמע כולה] ברשות המוכר כל עוד לא שולמו דמי המקח, ואם כך, רק אם דורש מהקונה לבטל את כל העיסקה הסחורה נחשבת שלו ובלי בית דין, או שהקונה מלכתחילה...
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

בפשטות בנידון המצוי בכהאי גוונא אין כלל רצון של גזילה, אלא אי התשלום מגיע מחוסר כסף וכדו'. ואם כן לכאורה יש לדון שלא יהיה לקונה קנין גזילה אם אינו מתכוון כלל לגזילה, וקנין אין כאן כי אין הסכמה מהמוכר ואם כן חשיב כשלו. קנה חפץ עמ שיעשה דבר מסוים ולא עשה ומעכב החפץ תחת ידו לא יחשב לגזלן? איפה יש כאן ...
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

אין טעם להמשיך הדיון כשמסתובבים במעגלים, בלי הוספת טענות חדשות. עוד לא הסברת למה יש יותר אומדנא כשהשאיל ע"מ שיקנה, מכשהפדיק על דעת שישמור לא ולא ישתמש בו לעצמו. בשניהם בודאי לא היה עושה זה מתחילה אילו היה יודע שהשואל או נפקד לא יקיים מה שהוסכם שיעשה. אבל בכל זאת אם לא התנה להדיא שזה יבטל אותו ...
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

לא היה תנאי בשמירה. ולא העלה על דעתו שיגזלנו וישלח בו יד. משאכ כאן ודאי שהוא כתנאי שכל ההשאלה היא על דעת שיקח בסוף. לא מובן החילוק. אם הוא התנה להדיא אין חילוק בין מוכר למפקיד. ואם הוא לא התנה להדיא, כמו שבשומר לא התנה משום שלא העלה על דעתו שישלח בו יד, ה"ה במוכר שלא העלה על דעתו שלא ישלם. למה...
על ידי כחול הים
ה' אוגוסט 22, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

לא היה תנאי בשמירה. ולא העלה על דעתו שיגזלנו וישלח בו יד.
משאכ כאן ודאי שהוא כתנאי שכל ההשאלה היא על דעת שיקח בסוף.
על ידי כחול הים
ה' אוגוסט 22, 2019 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

עי' ב"ב דף פח ע"א. אולם אם התנה המוכר להדיא שזה נשאר ברשותו עד גמר התשלום יתכן שהוא יכול לאסרו. אבל גם זה לא ברור. שהרי אין אדם יכול להקדיש מה שאינו ברשותו. כשזה ביד שומר נחשב ברשותו. אבל כאן שהקונים החליטו שלא לשלם ואינם שומרים אותו עבורו אלא לעצמם, זה ממש דוגמא של גניבה ששניהם אינם יכול...

עבור לחיפוש מתקדם