מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 104 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כחול הים
ה' דצמבר 19, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129961

קידושין בלילה

האם למאן דהו ידוע הנהגת גדולי ישראל בזה. האם יש שהקפידו לא לעשות קידושין בלילה.
פת"ש אבן העזר סי' כ"ו סק"ז.
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 7:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת חיל בליל שבת
תגובות: 16
צפיות: 1151

Re: אשת חיל בליל שבת

רק מוסיף הערה בענין השיר

שצריך גם לשים לב מי הוא אותו אחד ששר את השיר לאותה אשת חיל מופלאה?

בעלה היושב עם זקני ארץ דהיינו בעלה השוקד על דלתות התורה.

האברך ששר לאשתו.
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

כל מה שהבאת הוא רק שנפל לא חשוב בן קיימא לכן אינו בכלל בן...כלומר הנקודה שצריך שיהיה בן קיימא. כמו שמפורש בספרא שהבאת לכן אינו שייך כלל ועיקר לנדון דידן דודאי הוי בן קיימא. הקדמה: א. יש לדעת להבחין, בין המונח "בנים" סתמא, לבין המונח "בני מוות" או "בני מצווה" או "ב...
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

כל מה שהבאת הוא רק שנפל לא חשוב בן קיימא לכן אינו בכלל בן...כלומר הנקודה שצריך שיהיה בן קיימא. כמו שמפורש בספרא שהבאת לכן אינו שייך כלל ועיקר לנדון דידן דודאי הוי בן קיימא. הקדמה: א. יש לדעת להבחין, בין המונח "בנים" סתמא, לבין המונח "בני מוות" - או "בני מצווה" - או &qu...
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

החילוק בין יחוס אחר אביו לבין בנו של אביו, תמוה ביותר. החילוק הוא לא - בין מי שמתייחס אחרי אביו - לבין מי שנחשב "בנו של" אביו (כלשונך), אלא החילוק הוא - בין מי שמתייחס אחרי אביו - לבין מי שנחשב "בן". שים לב: אני לא דן על "בן של", אלא על "בן" באופן כללי. סמי מ...
על ידי כחול הים
ה' דצמבר 12, 2019 5:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

לא מכל דבר אפשר להקיש מיבום לירושה , אולי תלמד מיבום שאח קודם לאבא בירושה? לשיטת רבי יהודה. מעולם לא טענתי שבכל דבר ניתן ללמוד ירושה מיבום. אני התייחסתי לטענתך הישנה - שכביכול בשום מצב לא ניתן ללמוד ירושה מיבום, ועל זה הגבתי שהגמ' עצמה לומדת ירושה מיבום (אם כי כמובן לא בכל דבר). הדיון הוא בנקודת הנ...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 2002

Re: מכות בגימטריא הרהורים

ר_חיים_הקטן כתב:ומלבד זה אין שינוי בין משמעות שתי המלים?

בלשון חזל לכאורה מלקות-דאורייתא מכות-דרבנן
מלקות ארבעים ומכת מרדות. ועיין יבמות נב א
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

לא מכל דבר אפשר להקיש מיבום לירושה , אולי תלמד מיבום שאח קודם לאבא בירושה? לשיטת רבי יהודה. לדעתי לדיון דידן אינו שייך ויש כאן טעות. הדיון הוא בנקודת הנחה שמתייחס אחר אביו. אחרת אין על מה לדון עיין לעיל בדברי הרב ברגר שכתב כן. הדיון הוא , עד כמה שמתייחס אחר אביו האם יש לו גדרי יורש כיון שבשעת נפילת ...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השנים הראשונות - אינן חיים!
תגובות: 13
צפיות: 895

Re: השנים הראשונות - אינן חיים!

יפה, אך א " כ לכאורה הוא ראיה לסתור שדוקא שנות אברהם לא נמנו משא " כ שנות יצחק ויעקב הראשונות.. מבואר מדברי הילקוט שיצחק ויעקב הכירו את בוראם מיד כשנולדו, וא"כ באמת כל מי שמכיר את בוראו מיד כשנולד ימנו מיד את שנותיו. לכאורה דבר תימה הוא לומר כן. לדעתי הפשט בגלל שגדלו לתוך זה דהיינו נ...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השנים הראשונות - אינן חיים!
תגובות: 13
צפיות: 895

Re: השנים הראשונות - אינן חיים!

יפה,
אך אכ לכאורה הוא ראיה לסתור שדוקא שנות אברהם לא נמנו משאכ שנות יצחק ויעקב הראשונות..
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

אין ענין יבום אצל ירושה,

כיון שמבואר בשס שעובר אינו יורש לכאורה אין שום חילוק בין לבין זרע (מוקפא וכדו').

היסוד בדבר הוא שזכותו של אדם נשארת על הנכסים גם אחרי מותו לענין זה שאם יהיה יורש לנכסיו - כך הסביר ר שמעון שקאפ את ענין ירושה העובר ואכ לכאורה אף בזרע.
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השנים הראשונות - אינן חיים!
תגובות: 13
צפיות: 895

Re: השנים הראשונות - אינן חיים!

כמדומני שגם הגמרא בשבת פט ב קשורה לענין.
ובירושלמי ביכורים פב הא למד מהפסוק ימי שנותינו בהם 70 שנה שכרת (קודם) בגיל 50 כי על 20 ראשונים אין בית דין של מעלה מענישין.
דהיינו האדם נחשב בן 50 בגיל 70
(או 12.5 שנות שאפשר לחטוא בגמרא שבת)
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

אמת שע"פ הגרח"ס ליכא ראיה.

אך שם נראה שהוא חידוש בשיטת הרמבם והראבד. וששיטת התוספות לנדה אינה כן. ואכ לדעתם תהיה ראיה.

וכן מבואר שם שיסוד הנל תלוי במחלוקת שמואל ורב ששת , וממילא לשמואל קיימת הראיה הנל גם לדעת הרמבם.

ואכ לכאורה יש לך ראיה מספיקה לענייננו.
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

דרומי כתב:לענ"ד פשוט שבן יורש תמיד.

השאלה היא אם במקרים המתוארים כאן הוא נקרא 'בן'.


ראה הראיה מיבמות שהבאתי לעיל.
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

ביקורת תהיה כתב:
דרומי כתב:לענ"ד פשוט שבן יורש תמיד.
מסורת בידנו מרבותינו, דאיבעיא פשטינן ב'תא שמע'.
ואם לסברא יש תשובה: אין נכסים – אין ירושה! ובן זה בשעה שנעשה בן לא היו לאביו נכסים.


ראיה ממ"ד עובר אינו יורש ואפה אם בזבזו ישראל נכסי המת, כשיולד העובר צריכים להחזיר לו
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 37
צפיות: 2264

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

אעתיק את דברי מתוך אשכול אביעה חידות: איכא למ"ד שאם התעברה האם לאחר מיתת האב (כגון באופן מלאכותי) - הילד הזה לא יפטור אותה מייבום, כיוון שבשעת מיתת בעלה לא היו בנים, ולא פוקע חיוב היבום לאחר מכן. והן קיי"ל שהמייבם יורש את אחיו, וכעת ניחזי אנן, מה יהיה דין הירושה של אדם זה שהתייבמה אשתו וא...
על ידי כחול הים
ד' דצמבר 11, 2019 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: גרביים אלסטיות למחלות ורידים, בשבת
תגובות: 12
צפיות: 1693

Re: גרביים אלסטיות למחלות ורידים, בשבת

לכאורה 1. למה שלא יהיה את היתר האחרונים הנ"ל מאי שנא. 2. הוא מאכל בריאים - שהוא גרב ככל הגרביים אלא שיש בה תועלת בריאותית וכל אדם היה מסכים ללבוש זאת, בודאי אם אין לו גרב אחר. 3.אם הכוונה לדליות אין לכך כל סממנים ואינו בכלל גזירת שחיקת סממנים כמבואר בסימן שכח סעיף מג (ואין בזה לכאורה עובדין דח...
על ידי כחול הים
ג' דצמבר 10, 2019 8:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

האם כולל שלומד כבר 4 שנים או"ה (מליחה + בב"ח + תערובת) הוא איטי מידי לדעתכם? (לא לומדים כל פמ"ג, וודאי שלא גר"א על הסדר) לדעתי איטי מאד בפרט שלא לומדים את כל הפרי מגדים והגרא, אם כן נראה שלא לומדים ממש לעומק כל דבר. צריך לבדוק היטב שלא מבזבזים שם זמן על דברים של מה בכך. לימוד הה...
על ידי כחול הים
ג' דצמבר 10, 2019 8:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

האם כולל שלומד כבר 4 שנים או"ה (מליחה + בב"ח + תערובת) הוא איטי מידי לדעתכם? (לא לומדים כל פמ"ג, וודאי שלא גר"א על הסדר) אם לומדים עם הסוגיות תחילה, ועם הראשונים, ומלבנים את הדברים כמו שצריך, ורק אח"כ עוברים לב"י, לדעתי זה זמן סביר. בשנה וחודשיים לא מספיק כלל לענ"...
על ידי כחול הים
ב' דצמבר 09, 2019 10:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

ג דף לחודש הוא הספק מועט מאד,
הלומד ברצינות, ודאי אחר 6 שנים בישיבה גדולה, יש די והותר זמן בשני סדרים ללמוד בעיון היטב, אמנם זה לא מתאים לכל אחד.
הסגנון כמובן שונה מישיבות. אך לא במשמעות הנל.
על ידי כחול הים
ב' דצמבר 09, 2019 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

אכן לימוד שני סדרים היום, לימוד מעמיק עם חתירה לעומק הסוגיות.
בשני סדרים יש די והותר זמן להעמיק ולהרחיב הרבה.
על ידי כחול הים
ב' דצמבר 09, 2019 11:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

כולל חושן משפט 2 דף לשבוע. מידי פעם חזרות. לומדים לפי הסדר? דילוגים? חזרות? כמה זמן למעשה 'יושבים' על חו"מ? האם לומדים כל ש"ך וסמ"ע? ומה עוד מעל הדף? התחילו בחלק ג סי קפט, פחות או יותר לפי הסדר עד סוף חג. כל שך וסמע, פשיטא. מה עוד, טז גרא (חשוב ביותר , חיבור מרתק) קצוהח נתהמ פתש. ולפ...
על ידי כחול הים
ב' דצמבר 09, 2019 11:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

משלי שועלים כתב:שמעתי על כולל בירושלים (הר' פטרובר?) שלמדו שם 'שבת' משך7 שנים.
מישהו ודע?


כמדומני בקהילת בני תורה הר נוף (הרב רובין)
על ידי כחול הים
א' דצמבר 08, 2019 4:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 3324

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

כולל חושן משפט 2 דף לשבוע.
מידי פעם חזרות.
על ידי כחול הים
א' דצמבר 08, 2019 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רעיונות לכבוד סיום הש"ס
תגובות: 25
צפיות: 7758

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח. ------------...
על ידי כחול הים
ש' דצמבר 07, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איזה אופן שבו מותר לכהן להיות מלך?
תגובות: 3
צפיות: 453

Re: האם יש איזה אופן שבו מותר לכהן להיות מלך?

אפשר סברו דסגי בהסכמת כל ישראל ובזה הוי כנביא ובד של עא,
עיין רדבז על הרמבם פג מלכים הח.
על ידי כחול הים
ה' נובמבר 21, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגננות החליפו ימים ובסוף ביום שהיתה צריכה לעבוד היה חופש מי צריך לעבוד
תגובות: 6
צפיות: 721

Re: הגננות החליפו ימים ובסוף ביום שהיתה צריכה לעבוד היה חופש מי צריך לעבוד

( אבקש מחילה על שאני כותב בשעה שאיני יכול לעיין) לכאורה זה דברים בעלמא, ולא היה קנין, וביום חמישי צריכה לעבוד מי שעובדת ביום ה' ואם היתה עובדת במקום חברתה, חברתה חייבת לעבוד במקומה מדין שכר פעולה. יש לעיין אי בכגון דא בעינן קנין שהגדר בעבודה שלהן שהן שתיהן פועלות של בעהב וכן המשכורת תבוא רק מבעהב ו...
על ידי כחול הים
ש' נובמבר 09, 2019 9:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים
תגובות: 113
צפיות: 11477

Re: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים

שמרנות רבותי, זה הקוד בימנו. אין ברירה אחרת. גם בישיבות החסידיות החלה המספחת לפשות, ומהר מאד נעמדו ראשי הישיבות ותיקנו תקנות מחייבות, כמה משלמים, רשימת זמרים, רשימת שירים, והחתונות חזרו ו'התגיירו''. נוכחתי בחתונה בה המחותנים התנו עם התזמורת שלא ישירו שום שיר שלא היה קיים כשהם עצמם נישאו... לפתיחות ...
על ידי כחול הים
ה' נובמבר 07, 2019 9:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים
תגובות: 113
צפיות: 11477

Re: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים

שמרנות רבותי, זה הקוד בימנו. אין ברירה אחרת. גם בישיבות החסידיות החלה המספחת לפשות, ומהר מאד נעמדו ראשי הישיבות ותיקנו תקנות מחייבות, כמה משלמים, רשימת זמרים, רשימת שירים, והחתונות חזרו ו'התגיירו''. נוכחתי בחתונה בה המחותנים התנו עם התזמורת שלא ישירו שום שיר שלא היה קיים כשהם עצמם נישאו... לפתיחות ...
על ידי כחול הים
ה' נובמבר 07, 2019 3:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים
תגובות: 113
צפיות: 11477

Re: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים

כל המודל החרדי טעון בדיקה, בפרט פה בארץ. אמת כאובה. לי מכאיב ההתנשאות הזרה המוזרה, 'המודל החרדי' כאן בארץ.. החיים משתנים התרבות משתנה ואיתה משתנים גם האנשים, התרבות החרדית בישיבות הפתוחות מצויינת, האברכים לעילא ולעילא , (כמובן,בישיבות ולא נוער נושר) לדעתי מי שרואה את הדברים אחרת, כנראה לא מבין ולא ...
על ידי כחול הים
ה' נובמבר 07, 2019 12:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים
תגובות: 113
צפיות: 11477

Re: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים

כל המודל החרדי טעון בדיקה, בפרט פה בארץ. אמת כאובה. לי מכאיב ההתנשאות הזרה המוזרה, 'המודל החרדי' כאן בארץ.. החיים משתנים התרבות משתנה ואיתה משתנים גם האנשים, התרבות החרדית בישיבות הפתוחות מצויינת, האברכים לעילא ולעילא , (כמובן,בישיבות ולא נוער נושר) לדעתי מי שרואה את הדברים אחרת, כנראה לא מבין ולא ...
על ידי כחול הים
ד' נובמבר 06, 2019 6:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים
תגובות: 113
צפיות: 11477

Re: אני לא מצליח להשתלב במעגל הריקודים

השתתפתי בחתונה השבוע. בחור סטנדרטי מישיבה מצויינת. מסוג שכל אחד היה שולח את בנו לשם בשלווה. חבריו עושים רושם של בני תורה. אבל הריקודים. יותר נכון התנועות. אבני גזית נ"י רקד מעגל אחד. ועוד אחד. ואז פרש לטובת שיח עם חבר מתבגר כמותו. אולי עבדכם פיוטי או רגשן מדיי, אבל פעם הריקודים היו מלאים חן וח...
על ידי כחול הים
ד' נובמבר 06, 2019 11:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכה כדברי המיקל בעירוב
תגובות: 21
צפיות: 3471

Re: הלכה כדברי המיקל בעירוב

לכאורה "ספק העירוב כשר" ו"הלכה כדברי המיקל בעירוב" הן שתי הלכות שמגיעות משורש אחד: ספק דרבנן לקולא, ובפרט בעירוב לא אמרו חכמים להחמיר אלא להקל. אבל יש גבולות גם לכללים האלו, כגון: ספק העירוב - רק אם היתה לו חזקת כשרות וכדו'. הלכה כדברי המיקל - אם איננו דחוי לגמרי (כגון: ב"ש...
על ידי כחול הים
ב' נובמבר 04, 2019 11:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכה כדברי המיקל בעירוב
תגובות: 21
צפיות: 3471

Re: הלכה כדברי המיקל בעירוב

לכאורה "ספק העירוב כשר" ו"הלכה כדברי המיקל בעירוב" הן שתי הלכות שמגיעות משורש אחד: ספק דרבנן לקולא, ובפרט בעירוב לא אמרו חכמים להחמיר אלא להקל. אבל יש גבולות גם לכללים האלו, כגון: ספק העירוב - רק אם היתה לו חזקת כשרות וכדו'. הלכה כדברי המיקל - אם איננו דחוי לגמרי (כגון: ב"ש...
על ידי כחול הים
ב' אוקטובר 28, 2019 7:20 pm
פורום: עזר אחים
נושא: טיפול בציפורן חודרנית - נא עזרתכם
תגובות: 3
צפיות: 775

Re: טיפול בציפורן חודרנית - נא עזרתכם

יש פודיאטור מצוין גם במאוחדת קרית יובל איני זוכר את שמו.
הדגשה פודיאטור אינו רופא אלא מטפל לדוגמא פיזיותרפיסט.

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ברב שפע קופ"ח מאוחדת יש רופא מאד מומחה (פודיאטריה).
על ידי כחול הים
ב' אוקטובר 28, 2019 7:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשלום לשדכנים לבני ספרד
תגובות: 22
צפיות: 2424

Re: תשלום לשדכנים לבני ספרד

ידוע ומפורסם עניין חובת התשלום לשדכן ועכ"כ שהקפידו לשלם בזמן, וידוע מגדולי ישראל שאמרו שזה כסף כשר,וכו משום מה לא ברור לי למה, אצל בני ספרד ואולי בעוד קהילות לא נהגו לשלם,אולי איזה מתנה יפה. והשאלה שלי למה ומהיכן הגיע חילוק המנהגים בזה, שכאן כ"כ מקובל וכ"כ מקיפידים וכאן לא נהגו בכלל,...
על ידי כחול הים
ד' ספטמבר 25, 2019 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונאה בהלואה ברבית
תגובות: 3
צפיות: 508

Re: אונאה בהלואה ברבית

נשאלתי אדם לווה מחבירו הלואה בהיתר עיסקא, כשסכום הריבית [דמי ההתפשרות] הוא כ12% שנתית, דקא עקא שלאחמ"כ נתברר לו אצל כמה אנשים שזה תחום עיסוקם שהלואה זו בתנאים ובבטוחות שלה לא משלמים עליה יותר מ6% ריבית שנתית, וכעת יש לדון האם יכול לתבוע ממנו את החזרת דמי הריבית הגבוהה ששלם מדיני אונאה. מקופיא ...
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 1928

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

אמת
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 1928

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

רציתי לשאול משום מעשה שהיה. לקחו עד שהוא בעלה של בתו של האב החורג של החתן. האם הוא פסול? (שם החליפו עד עוד לפני החופה) בעל ואשתו הם ראשון בראשון ויש פה חד בעל כאשתו... כשר מדינא. (אולי משום חומרא יתרא נהגו כן ומצאנו בקידושין שנהגו בחומרות יתרות בהרחקות העדים) לא אומרים על כגון דא בעל כאשתו. עיין הס...
על ידי כחול הים
ה' ספטמבר 12, 2019 8:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 18
צפיות: 1928

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

בעל כאשתו לכאורה דאורייתא שנלמד בגמרא מעריות הרשבא כתב שאשה כבעלה דאורייתא בעל כאשתו דרבנן ושיטת הנובי שכל אשה כבעלה ובעל כאשתו לעולם דרבנן. זה לא חידוש של הנוב"י, אלא רמב"ם מפורש... זה אינו מדוייק כלל ועיקר. פירוש דברי הרמבם (שלכאורה נגד סוגיות מפורשות) תלוי במחלוקת אחרונים מהכסף משנה עד...

עבור לחיפוש מתקדם