מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 57 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 108

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

ראשית הנני מצרף לי מה שכתב לי בזה דיין תלמיד חכם וז"ל לענ"ד המקח והמנהג אינו מחלק כל חלק וחלק בסחורה כנגד חלק בתשלום, אלא באופן כללי נרשם שהסחורה [משמע כולה] ברשות המוכר כל עוד לא שולמו דמי המקח, ואם כך, רק אם דורש מהקונה לבטל את כל העיסקה הסחורה נחשבת שלו ובלי בית דין, או שהקונה מלכתחילה...
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 108

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

בפשטות בנידון המצוי בכהאי גוונא אין כלל רצון של גזילה, אלא אי התשלום מגיע מחוסר כסף וכדו'. ואם כן לכאורה יש לדון שלא יהיה לקונה קנין גזילה אם אינו מתכוון כלל לגזילה, וקנין אין כאן כי אין הסכמה מהמוכר ואם כן חשיב כשלו. קנה חפץ עמ שיעשה דבר מסוים ולא עשה ומעכב החפץ תחת ידו לא יחשב לגזלן? איפה יש כאן ...
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 108

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

אין טעם להמשיך הדיון כשמסתובבים במעגלים, בלי הוספת טענות חדשות. עוד לא הסברת למה יש יותר אומדנא כשהשאיל ע"מ שיקנה, מכשהפדיק על דעת שישמור לא ולא ישתמש בו לעצמו. בשניהם בודאי לא היה עושה זה מתחילה אילו היה יודע שהשואל או נפקד לא יקיים מה שהוסכם שיעשה. אבל בכל זאת אם לא התנה להדיא שזה יבטל אותו ...
על ידי כחול הים
ו' אוגוסט 23, 2019 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 108

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

לא היה תנאי בשמירה. ולא העלה על דעתו שיגזלנו וישלח בו יד. משאכ כאן ודאי שהוא כתנאי שכל ההשאלה היא על דעת שיקח בסוף. לא מובן החילוק. אם הוא התנה להדיא אין חילוק בין מוכר למפקיד. ואם הוא לא התנה להדיא, כמו שבשומר לא התנה משום שלא העלה על דעתו שישלח בו יד, ה"ה במוכר שלא העלה על דעתו שלא ישלם. למה...
על ידי כחול הים
ה' אוגוסט 22, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 108

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

לא היה תנאי בשמירה. ולא העלה על דעתו שיגזלנו וישלח בו יד.
משאכ כאן ודאי שהוא כתנאי שכל ההשאלה היא על דעת שיקח בסוף.
על ידי כחול הים
ה' אוגוסט 22, 2019 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 108

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

עי' ב"ב דף פח ע"א. אולם אם התנה המוכר להדיא שזה נשאר ברשותו עד גמר התשלום יתכן שהוא יכול לאסרו. אבל גם זה לא ברור. שהרי אין אדם יכול להקדיש מה שאינו ברשותו. כשזה ביד שומר נחשב ברשותו. אבל כאן שהקונים החליטו שלא לשלם ואינם שומרים אותו עבורו אלא לעצמם, זה ממש דוגמא של גניבה ששניהם אינם יכול...
על ידי כחול הים
ד' אוגוסט 21, 2019 9:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "אלא אם כן מבקשין ממנו ממון" - הלואה?
תגובות: 6
צפיות: 98

Re: "אלא אם כן מבקשין ממנו ממון" - הלואה?

מצינו כמה פעמים בש"ס שאמרו "אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לו, שנאמר (משלי כב, כז) אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך" (ר"ה דף ו' ע"א, סנהדרין דף כ"ב ע"א, זבחים דף כ"ט ע"ב), וברש"י בזבחים פירש מבקשים ממנו - ממון של גזל, והתוס' ...
על ידי כחול הים
ד' אוגוסט 21, 2019 9:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 103
צפיות: 2522

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>

מסקרן אותי לדעת, האם מה שכתבו כאן חלק מהחברים שהשפעת התפילין להציל מן העבירה וכו', היא סגולית - האם כך הסכמת שאר החברים דכאן? והאם כוונתם שעיקר ויסוד מצות תפילין היא ההשפעה הסגולית? בעניין הכוונה , ממחשבה זו אתינא לאפוקי. כוונתך להודעתך זו למעלה http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=570334#p570098...
על ידי כחול הים
ד' אוגוסט 21, 2019 11:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 103
צפיות: 2522

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>

דורשי יחודך כתב:מסקרן אותי לדעת, האם מה שכתבו כאן חלק מהחברים שהשפעת התפילין להציל מן העבירה וכו', היא סגולית - האם כך הסכמת שאר החברים דכאן?
והאם כוונתם שעיקר ויסוד מצות תפילין היא ההשפעה הסגולית?


בעניין הכוונה , ממחשבה זו אתינא לאפוקי.
על ידי כחול הים
ג' אוגוסט 20, 2019 11:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 103
צפיות: 2522

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים

נראה לי שכולם מסכימים עם שתי הנקודות הבאות: א. היו מגדולי ישראל האמיתיים שהלכו עם תפילין כל היום גם בדורות האחרונים. ב. היו מגדולי ישראל האמיתיים שהלכו עם תפילין רק בשעת התפילה (מהם שהניחום אף במנחה, ומהם שלא), וכך הנהיגו גם לתלמידיהם. לאור זאת, הויכוח כאן על "האם יש ענין להניח תפילין כל היום&...
על ידי כחול הים
ה' אוגוסט 15, 2019 3:30 pm
פורום: עזר אחים
נושא: האם מישהו מכיר את הישוב טלז סטון?
תגובות: 4
צפיות: 498

Re: האם מישהו מכיר את הישוב טלז סטון?

דרומי כתב:האם יש שם איזה אטקרציה קלה עבור ילדים?

פארק איילת השחר בין הרחובות בלוך והריף.
אומגה לילדים ועוד.
על ידי כחול הים
ד' יולי 31, 2019 3:06 am
פורום: עזר אחים
נושא: מחיר ממוצע לפרשיות תפילין
תגובות: 27
צפיות: 956

Re: מחיר ממוצע לפרשיות תפילין

עצה טובה. יתכן סופר צעיר מעולה ומשובח, שאם היה דר בירושלים או בני ברק היה לוקח למעלה משלשת אלפים, ובגלל מושבו בעיר כמודיעין עילית למשל, יקח רק כאלפים. תבדקו ותתפלאו. אמת שיש פערים משמעותיים בין ירושלים לקרית ספר. (אם כי לא עד כדי כך.. ) ואין ספק ש3000 זה מחיר ממוצע לסופר מעולה. פחות מ2500 לדעתי קשה...
על ידי כחול הים
ה' יולי 25, 2019 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

ואני כבר כתבתי שלא מוכרים שם כלים ח"פ וכת"ר לא הכחיש זאת בנוגע לאוסף פחיות שמעתי על יותר מאדם אחד שאוסף (כיום זה משמש הרבה במיחזור או דמי פקדון וכיו"ב כך שיש לזנה ערך כספי) ואולי זה יותר הזוי מאיסוף בולים אבל זה לא דומה לא הוא אוסף זאת רק לשם אוסף. בקשר למה שמוכרים באיביי, אעשה עבורך...
על ידי כחול הים
ה' יולי 25, 2019 5:33 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין
תגובות: 22
צפיות: 664

Re: משקה להעלאת המוגלובין

בריושמא כתב:
כחול הים כתב:כללו של חברך אינו שייך לכאן כי אינו תרופה אלא כעין תוסף תזונה.


בדיוק לכך - לתוספי תזונה - נתכוון כללו של חברי, אלא שהוא - וגם אני - התבטא בעדינות.
רמז דק, עבה כגמל. והמבין יבין וישכיל.

דמגוגיה
תאמר את זה גם על פחמימות וחלבונים ועד הרעלת מים.
לא לזה התכוון המשורר.
על ידי כחול הים
ה' יולי 25, 2019 4:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין
תגובות: 22
צפיות: 664

Re: משקה להעלאת המוגלובין

אין מים שמכילים המוגלובין. יש מים שמכילים ברזל, והגוף צריך לייצר עם הברזל ועם יסודות נוספים את ההמוגלובין. הברזל לבדו אינו נספג על ידי הגוף. רק תרכובות מסוימות של ברזל נספגות על ידי הגוף. המבחן של כל תרופה הוא בספיגתה ובהשפעתה על הגוף. שוחחתי אי פעם עם חבר שלמד אתי בישיבה וכיום הוא רופא חשוב, והעיק...
על ידי כחול הים
ה' יולי 25, 2019 1:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין
תגובות: 22
צפיות: 664

Re: משקה להעלאת המוגלובין

ב"ה לא מדובר במחלה מסוכנת, אלא ב"מחלה בריאה" - היינו חוסר ברזל מחמת הריון, וכידוע הרבה תופעות לווי יש בכדורים, ולכן נרכש משקה זה לאחת מבנות המשפחה. ברור ופשוט שעל כל בעיה בחוסר/בריבוי ברזל יש לגשת לרופא להיבדק ולא להכריע על דעת עצמנו... יש מים עם המוגלובין של חברת ' ספאטון' שאינם גור...
על ידי כחול הים
ה' יולי 25, 2019 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

הדברים תמוהים וכי אם הפקרתי או התיאשתי מכלי בסברי שהוא חד פעמי והתברר שהוא באמת מזהב ושווה הרבה כסף אז התיאשתי מעיקר הדבר?! נראה לי פשוט יותר מביעתא בכותחא שאין שום הבדל בין אם הטעות היתה בעיקר הדבר לבין אם היתה בשויו האמיתי ההבדל ברור במקרה של הנתהמ לא היה כלל יאוש במקרה הנדון יש יאוש רק שהתייאש כ...
על ידי כחול הים
ד' יולי 24, 2019 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

הדברים תמוהים וכי אם הפקרתי או התיאשתי מכלי בסברי שהוא חד פעמי והתברר שהוא באמת מזהב ושווה הרבה כסף אז התיאשתי מעיקר הדבר?! נראה לי פשוט יותר מביעתא בכותחא שאין שום הבדל בין אם הטעות היתה בעיקר הדבר לבין אם היתה בשויו האמיתי ההבדל ברור במקרה של הנתהמ לא היה כלל יאוש במקרה הנדון יש יאוש רק שהתייאש כ...
על ידי כחול הים
ד' יולי 24, 2019 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

יש לדון גם מדין 'השבת אבידה' אם חייב להודיע לגבאי שלא יזרקנו ושיש לזה ערך. ובמקרה והשליכו כבר (א"נ, המפקיר אבנים טובות ומרגליות בחשבו אותם לשברי זכוכיות) , האם חייב לחזר אחריו ולהודיעו ערכו? http://olamot.net/sites/default/files/pdfimages/10_56.png לכאורה יש הבדל גדול בין הנתהמ לנדון השאלה כי ...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 5:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?
תגובות: 12
צפיות: 340

Re: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?

משתי הדוגמאות האחרונות שהבאתי משמע שאפשר דהיינו שהכתוב קורא ליום שאחרי הלילה ממחרת. לכאורה אין מוכרח לפרש כן שם. אפשר לפרש שכל מה שאירע שם היה לפני השקיעה. מסכים. אבל אצל בנות לוט אכן אפשר לפרש שאמרה לה אחרי השקיעה (ולזה נתכוון מר ) אם כי לכאורה תכננו מראש מבעוד יום לכן בפשטות נראה לי שיש ראיה משם.
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?
תגובות: 12
צפיות: 340

Re: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?

כרמי שלי כתב:ומה לגבי "אתמול"?
לדוגמא, "ליל האתמול" האם יתפרש על הלילה האחרון - לילו של היום הנוכחי, או על קודמו - ליל היום הקודם.

המילה אתמול בלשון הקודש איננה מתפרשת על היום הקודם אלא על יום שעבר בין קרוב ובין רחוק רדק בשורשים שורש תמול
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין עני המהפך בחררה במוכר
תגובות: 4
צפיות: 139

Re: דין עני המהפך בחררה במוכר

דין עני המהפך בחררה נאמר על הזוכה, שאסור לזכות בחפץ לפני מי שהתחיל לזכות בה. שאלתי האם יש למישהו מקור מפורש בדין כדלהלן: מה יהיה הדין במוכר חפץ שמצא לקוח, ובא מוכר אחר עם חפץ דומה, האם נאסור למוכר השני "לקחת" את הלקוח מהמוכר הראשון? (בבר מצרא הדין הוא על הקונה קאי, ולא על המוכר בכלל, האם ...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?
תגובות: 12
צפיות: 340

Re: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?

מה המשמעות של המילה "מחר" בלשה"ק? (בתנ"ך, או במשנה וכו') בימינו יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת: ניתן לומר "מחר" רק לפני הלילה שקודם ליום (כי היום מתחיל מהלילה). אפשרות שניה: ניתן לומר "מחר" , גם בלילה עצמו שקודם ליום. האם לפי חז"ל שתי האפשרויות נכונות או אח...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין עני המהפך בחררה במוכר
תגובות: 4
צפיות: 139

Re: דין עני המהפך בחררה במוכר

דין עני המהפך בחררה נאמר על הזוכה, שאסור לזכות בחפץ לפני מי שהתחיל לזכות בה. שאלתי האם יש למישהו מקור מפורש בדין כדלהלן: מה יהיה הדין במוכר חפץ שמצא לקוח, ובא מוכר אחר עם חפץ דומה, האם נאסור למוכר השני "לקחת" את הלקוח מהמוכר הראשון? (בבר מצרא הדין הוא על הקונה קאי, ולא על המוכר בכלל, האם ...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 10:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: קבוצת מיעוט, או שויון זכויות?
תגובות: 13
צפיות: 761

Re: קבוצת מיעוט, או שויון זכויות?

ממתי יש טעם לדון בדעת של איזה שהוא בעל הבית, שקרוב לצלחת? האם יש חשיבות כל שהוא לדבריו? האם נאמרו בשכל וביושר? האם איכפת לו מכבוד שמים? מי הוא בדיוק שאתה מצטט דבריו? (אני לא מתכוין מי הוא באופן פרטי, כאילו מה השם שלו, שאת שמו איני רוצה לדעת, אלא מי הוא באופן כללי, למה בכלל צריך להתייחס למה שהוא אומ...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?
תגובות: 12
צפיות: 340

Re: באיזה אופן אפשר לומר "מחר" בלשה"ק?

מה המשמעות של המילה "מחר" בלשה"ק? (בתנ"ך, או במשנה וכו') בימינו יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת: ניתן לומר "מחר" רק לפני הלילה שקודם ליום (כי היום מתחיל מהלילה). אפשרות שניה: ניתן לומר "מחר" , גם בלילה עצמו שקודם ליום. האם לפי חז"ל שתי האפשרויות נכונות או אח...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

מבלי להכנס לעצם הנידון, אלא בבחינת איידי דזוטר מירכס. פעם מצאתי באוצר הספרים של הישיבה ספר של סבא של סבא שלי מלפני 150 שנה, ולחצתי על הגבאים למכור לי אותו ב-80 ש"ח. לאחר מעשה נקפני לבי, ופניתי למורה הוראה לשאול אם אין כאן גזל הקדש. התשובה היתה שכיון שאין לזה שער קבוע ומדוייק, אלא זה נמכר לפי ה...
על ידי כחול הים
ג' יולי 23, 2019 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

מבלי להכנס לעצם הנידון, אלא בבחינת איידי דזוטר מירכס. פעם מצאתי באוצר הספרים של הישיבה ספר של סבא של סבא שלי מלפני 150 שנה, ולחצתי על הגבאים למכור לי אותו ב-80 ש"ח. לאחר מעשה נקפני לבי, ופניתי למורה הוראה לשאול אם אין כאן גזל הקדש. התשובה היתה שכיון שאין לזה שער קבוע ומדוייק, אלא זה נמכר לפי ה...
על ידי כחול הים
ב' יולי 22, 2019 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

טוב אז אפנה את השאלה לכל חברי הפורום (בתקוה שזה מידגם מספיק מייצג): האם מישהו מכיר כלי ח"פ מלוכלך מעט שיש ל ו ערך סנטימנטלי? (זאת עוד אחר שבהודעה המקורית של הרב עזריאל הוא כתב שישליך עוד מעט את הכלי לאשפה. מסכים. לחידוד הענין בשולחן ערוך שציינתי לעיל יש הגבלה שצריך שיהיה כלי שעומד למכירה (וכ&q...
על ידי כחול הים
ב' יולי 22, 2019 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

[ אכן. כמו כלי חד פעמי משומש ומלוכלך מעט שנמצא בתוך הבית שלי, ועוד מעט אשליך אותו לפח, אבל בינתיים הוא שלי, ואם יבוא גוי וייקח אותו - ה"ז גזל ממש ונהרג עליו. לגבי השאלה על הספר איני יודע אבל כלי ח"פ משומש ומלוכלך מעט שעוד מעט תשליך לפח לענ"ד אינו חשוב ש"פ וגוי לא ייהרג ע"ז ...
על ידי כחול הים
ב' יולי 22, 2019 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת
תגובות: 75
צפיות: 1529

Re: 'גניבת' ספרים עתיקים מבית כנסת

אם המדובר בספר ישן ולא בספר עתיק ששווה כסף רב תלוי במחלוקת בחו"מ סי שנט סב האם מותר לגזול ע"מ לשלם תשלום יפה יותר כשהתשלומין הן בעין. ושם מחלוקת ראשונים ואחרונים בזה.
ולכן חלק מהתשובות שכתבו למעלה הם לא מדויקות.
על ידי כחול הים
ב' יולי 22, 2019 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

עזריאל ברגר כתב:
כחול הים כתב:
עזריאל ברגר כתב:אתה מניח שהם הניחו שבמשך כל השנים לא ימות אף יהודי?


א. לא ירחק מלהניח כן.

ותקוותם נכזבה במעשה העי...

אירוע יוצא דופן עקב חטא לא צפוי.
ועכפ מספר ההרוגים היה מועט ביותר.
על ידי כחול הים
א' יולי 21, 2019 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

כמו שהביא הרב ביקורת תהיה נשארו איתם שומרים. וא"כ אין סיבה שיהיו באבל. וגם לדאגה אין כל [כך] מקום. וקטנים בדר"כ אינם באבל ודאגה מתוקף היותם קטנים. מהו גיל ה'קטנים' המדובר? "מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל" (במדבר א, ג); כמדומני, שבחור בן י"ט שנה - שייך גם שייך בענין '...
על ידי כחול הים
א' יולי 21, 2019 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

(וקצת יש להבין פירושו דהעץ יוסף. קטנים גידלו שער דרך אבל ודאגה? הלוחמים עצמם גם היו באבל ודאגה?) למה שהקטנים לא יגדלו שער דרך אבל ודאגה? מה ההבדל? והלוחמים - הם נמצאים הרחק מביתם, ואינם יודעים מה נעשה בבני-ביתם בזמן זה; איך לא יהיו שרויים "באבל ודאגה"?! ואגב, אוי"ל (ע"ד הצחות עכ...
על ידי כחול הים
א' יולי 21, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

עזריאל ברגר כתב:אתה מניח שהם הניחו שבמשך כל השנים לא ימות אף יהודי?


א. לא ירחק מלהניח כן.
ב. רק בני גד וראובן קיבלו על עצמם את הנזירות, אם יהודי היה מת מתעסקים בו בני שאר השבטים.
על ידי כחול הים
א' יולי 21, 2019 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

בנזיר מח מבואר לכאו' שאין איסור לנזיר להיטמא למת שלא מטמא באהל. ביבמות סא רבי שמעון שגוי לא מטמא באהל וכן נפסק . וע"ע אריכות בדעות הראשונים במל"מ פ"ג מאבל ה"א. ולפ"ז אין כל מניעה שיקבלו על עצמם נזירות . הצגת הדברים לוקה בחוסר הגינות החורג מטעם הטוב. א. ב'משנה למלך' שם מיישב...
על ידי כחול הים
א' יולי 21, 2019 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

נזיר מוזהר שלא ליטמא למת, ולא יעלה על הדעת שחלוצים למלחמה יזירו עצמם בנזירות. נזיר מח מבואר לכאו שאין איסור לנזיר להיטמא למת שלא מטמא באהל וביבמות סא רבי שמעון שגוי לא מטמא באהל וכן נפסק. וע"ע אריכות בדעות הראשונים במל"מ פ"ג מאבל ה"א. ולפ"ז אין כל מניעה שיקבלו על עצמם נזירו...
על ידי כחול הים
א' יולי 21, 2019 2:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

נראה שקיבלו על עצמם נזירות עד שיחזרו אבותיהם מהמלחמה. קטן לפני שהגיע לעונת נדרים אין בקבלתו כלום. וכלום כעור הפירוש שב'עץ יוסף' שהיו מגדלים שער דרך אבל ודאגה? האיש מדיר את בנו בנזיר... נזיר כח ב. וכי כעור הדבר להציע הצעה נוספת? (וקצת יש להבין פירושו דהעץ יוסף. קטנים גידלו שער דרך אבל ודאגה? הלוחמים...
על ידי כחול הים
ש' יולי 20, 2019 11:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנודע ביהודה בעניין הרב פרץ
תגובות: 8
צפיות: 632

Re: הנודע ביהודה בעניין הרב פרץ

השעיר החיי כתב:דעת הנו״ב על טיפולי המרה איננה ידיעה מעניינת ואקטואלית?

לכאורה זאת לא כוונת הנו"ב כוונתו אך לרפואת גבורת אנשים.
יש כאן שני דברים אחד שטענה האשה שאין לו גבורת אנשים ועל זה מתייחס הנו"ב שיעסוק ברפואות ובלי קשר גם טענה האשה שמזנה עם אנשים. ולזה לא בהכרח התייחס.
על ידי כחול הים
ו' יולי 19, 2019 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?
תגובות: 26
צפיות: 457

Re: מה פשט המדרש הזה בעניין גידול השיער?

נראה שקיבלו על עצמם נזירות עד שיחזרו אבותיהם מהמלחמה ושמא לזכות לניצחון במלחמה

עבור לחיפוש מתקדם

cron