החיפוש הניב 166 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי זסבה
ה' פברואר 14, 2019 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמזים בס' מרדכי
תגובות: 6
צפיות: 127

Re: הרמזים בס' מרדכי

בשאלות ותשובות חוות יאיר סי' פא: וראיתי בשו"ת ר"א ששון הנ"ל שלסתור המנהג ולתקן דבר חדש במקום דאיכא פסידא להאי ורווחא להאי פשיטא דלא מצי (ע' מרדכי פ' הגוזל בתרא מ"ש בשם ר"ת סי' רמ"ז).

בדפוסים שלנו הוא רמז\סי' קפג.
על ידי זסבה
ה' פברואר 14, 2019 12:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 10
צפיות: 160

למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

מה טעם בקטורת אומרים על יד משה 'נביאך'.
ובקרבנות אומרים על ידי משה 'עבדיך'.
על ידי זסבה
ה' פברואר 07, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

פרנצויז כתב:תודה רבה על הכל.
אך עדיין לא מצאנו במפורש בדברי הריעב"ץ את הנקודה העיקרית, שבגלל שהטפת דם ברית אינו דוחה שבת לכן עשו אותה למחרת ביום ט"ו.


ואדרבה תיקשי הרי לא נצטוו אז עדיין על השבת, ועל המילה נצטוו, ולמה לא יעשו הטפת דם ברית, ביום השמיני, שהרי על המילה נצטוו, ולמה לא ידחה שבת.
על ידי זסבה
ד' פברואר 06, 2019 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסקי הבנימין זאב - סומכים להלכה או לא?
תגובות: 2
צפיות: 273

Re: פסקי הבנימין זאב - סומכים להלכה או לא?

ש"ך יורה דעה סימן רטו

לפי מה שחלקתי לא תמצא שום פוסק שחולק על הרמב"ם בזה (ועוד שהסמ"ג לאוין רמ"ב דף ע"א כתב ג"כ כהרמב"ם וגם ר' ירוחם ני"ד ח"ו כתב שכן עיקר וכ"פ בתשו' בנימין זאב סימן רס"ה) כן נ"ל,
על ידי זסבה
ד' פברואר 06, 2019 6:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס הובא בדרשות חתם סופר דף קע"ג ע"ב, וגם בתורת משה (פר' תצוה או פר' שמות). יש מי שציין מראה מקום ביעב"ץ, אבל חיפשתי שם ולא מצאתי. ראה בס' טל אורות (לר"ד ברדא) [סי' כ"ב] קונטרס ידי משה סי' ב' (עמ...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס בסידור יעב"ץ כותב ביום י"ד וביום ט"ו שהוא יום מילת משה וראה עוד בספר עקדת משה ח"ד סימן מב אות א שהאריך במקור דברי היעב"ץ, ומה שהביא שם מכת"י היעב"ץ יום מילתו היה בשבת, אבל היותו נול...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 7:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס בסידור יעב"ץ כותב ביום י"ד וביום ט"ו שהוא יום מילת משה וראה עוד בספר עקדת משה ח"ד סימן מב אות א שהאריך במקור דברי היעב"ץ, ומה שהביא שם מכת"י היעב"ץ יום מילתו היה בשבת, אבל היותו נול...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס עשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"ג פ"ד והובא בילקוט ראובני פר' שמות אולם הוא ז"ל כתב בהדיא בי"ד באדר הטיפו ממנו דם ברית וכן הובא שם בראובני בשם פרקי דר"א דמלו אותו לשמונה דלא כהגאון מהריעב"ץ ...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 370
צפיות: 32187

Re: עזרה בפענוח ר"ת

על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 370
צפיות: 32187

Re: עזרה בפענוח ר"ת

שברי לוחות כתב:
זסבה כתב:...

עיין בספר כח ה' הנדפס בספר ליקוטי הש"ס להאר"י ירושלים תשמ"ד עמ' קיד


ישר כוחכם
ושם מבואר הענין ? כי הספר אינו תח"י
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 9:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 370
צפיות: 32187

Re: עזרה בפענוח ר"ת

...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 6:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 370
צפיות: 32187

Re: עזרה בפענוח ר"ת

כ"כ בספ"ה \ בסכ"ה
(אלף זעירא של ויקרא רומז שמטטרון שר הפנים גימטריא אלף חסר חד).
ולא מצאתי בספר פלח הרמון.
במג"ע ואתחנן רנב כ"כ.
על ידי זסבה
ש' ינואר 26, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי בעל חוות יאיר (מכת"י) - אם יהוידע היה כהן גדול
תגובות: 3
צפיות: 224

Re: דברי בעל חוות יאיר (מכת"י) - אם יהוידע היה כהן גדול

היו שקיבלו זאת כפשוטו וטענו שהיה כהן או כהן גדול בדורו שקדם לחורבן המקדש רק שככל הנראה היה כוהן וגדול ומפורסם בדורו . ואולי שכינוי כהן גדול אליו, משום פיוטי סדרי העבודה שתיארו את עבודת הכהן הגדול.
על ידי זסבה
ג' ינואר 22, 2019 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי בעל חוות יאיר (מכת"י) - אם יהוידע היה כהן גדול
תגובות: 3
צפיות: 224

דברי בעל חוות יאיר (מכת"י) - אם יהוידע היה כהן גדול

העתקת דברי הר"מ וראב"ד - אח"כ מכת"י החוו"י
על ידי זסבה
ג' ינואר 22, 2019 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

במר קשישא עמ' יט כתב על דברי הגמ' בסנהדרין צה: אמר רב יהודה אמר רב בא עליהם סנחריב הרשע בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב, ועמהן שגלונות וזונות. ובשמנים אלף גבורים לבושי שריון קליפה, ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו, והשאר פרשים. וכן באו על אברהם, וכן עתידין לבוא עם גוג ומגוג. במ...
על ידי זסבה
ב' ינואר 21, 2019 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

במר קשישא עמ' יט כתב על דברי הגמ' בסנהדרין צה: אמר רב יהודה אמר רב בא עליהם סנחריב הרשע בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב, ועמהן שגלונות וזונות. ובשמנים אלף גבורים לבושי שריון קליפה, ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו, והשאר פרשים. וכן באו על אברהם, וכן עתידין לבוא עם גוג ומגוג. במת...
על ידי זסבה
א' ינואר 13, 2019 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

הגהמ כתב:אוי! מי נתן למשיסה מר קשישא לבוזזים...


גמ' בבא קמא צב ב

הא מילתא דאמרי אינשי: כד הוינן זוטרי לגברי, השתא דקשישנא לדרדקי
על ידי זסבה
ה' ינואר 10, 2019 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

עמוד מח ערך גירסא משובשת גירסא משובשת. בפ"ק דסנהדרין דף י' ב אמר אביי תני קידוש, אמר רבא והא עיבור קתני. עיין הליכות עולם דף י"א ע"ב, ובש"י דף ה' א. וקשה לי על דבריו שכתב דלא שייך רק בחסרון מלה וכו'. קטע זה נשמט : ולכאורה ראיה לדבריו, מה שאמרו בכמה דוכתי סמי מכאן דבר זה, עיין ערכ...
על ידי זסבה
ה' ינואר 10, 2019 7:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

עמוד מד
ערך גזירה שוה - עדיפא מהיקש

וע"ע גיטין דף מ"א ב

בכת"י - גיטין דף מא ע"ב 'בתוס' [דכ"ע גזירה שוה כו'].
על ידי זסבה
ה' ינואר 10, 2019 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

י. אברהם כתב:
הגהמ כתב:כדאי לברר אצל האחראים על הוצאות הספרים של מכון ירושלים לדעה מה יעשו לספר מר קשישא והאם הם מתכוננים אי פעם להגיהו ולהוציאו מחדש.
במקרה אין ולאו ורפיא בידייהו ...

מאי הוי עלה?

מה שהיה הוא שיהיה וגו'.
על ידי זסבה
ג' ינואר 08, 2019 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 225
צפיות: 21147

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

יהודה בן יעקב כתב:שאלת יעב"ץ
לפנינו אין בסי' נ, עי' ח"א סי' כח; עט.

נ' = נתבאר
על ידי זסבה
ג' ינואר 08, 2019 7:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

מינך ומינאי ומינן תסתייע שמעתתא בבירור וליבון הכת"י ולהדפיסו אידרא לכבוד המחבר זיע"א
על ידי זסבה
ש' ינואר 05, 2019 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

בעמוד רח ערך ריתחא סוגיא דהו"ל להדרי בריתחא, עיין כתובות דף נג, א ודף סט, א, חולין נב א, בנדפס השמיט - בשל"ה בשם מהרי"ק השיג על בעל הליכות עולם שזכר זה דאינו ענין לסוגי' זו כמ"ש התוס' שם. של"ה - כללי התלמוד (ח) כלל כ"ף קנז. כתב הליכות עולם (שער ב' פ"ב אות ל'): דרך ...
על ידי זסבה
ה' ינואר 03, 2019 2:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות הר"ן - מתאים לנפש החיים ?
תגובות: 2
צפיות: 165

Re: דרשות הר"ן - מתאים לנפש החיים ?

"אם יאמר שלא יוכל להשיג זה השלימות כי אם בחכמה יתירה וידיעת התורה על השלימות, נשיב אותו, הלא אין ספק שתלמוד תורה שכרו גדול מאוד, עד שאמרו (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז) וויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ולא וויתר על עזבם תורתי, ואעפ"כ רואה אני בדברי רז"ל שמ...
על ידי זסבה
ה' ינואר 03, 2019 12:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות הר"ן - מתאים לנפש החיים ?
תגובות: 2
צפיות: 165

דרשות הר"ן - מתאים לנפש החיים ?

הר"ן בדרשותיו דרוש ו' כתב: דדרשו בש"ס (ברכות ו ב) על פסוק קהלת (יב, יג) את האלדים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, ודרשו בש"ס מאי כי זה כל האדם, שקול זה כנגד כל העולם וכו', כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, והדמיון ירחיק זה שיהי' כל העולם נברא בשביל צדיק אחד, אבל השכל יאמת זה וכו', וא...
על ידי זסבה
ש' דצמבר 15, 2018 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג
תגובות: 9
צפיות: 470

Re: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג

ברש"י קידושין עו: ד"ה מאן דמתני הא. משמיה דרב: לא מתני הא. ואמוראי נינהו רב יהודה ורב חמא אליבא דרב.

ובמהרש"ל כתב בד"ה מאן דמתני כו' אליבא דרב הס"ד.

הרי לפי זה הגירסא בגמ' 'מאן דמתני הא משמיה דרב לא מתני הא'
על ידי זסבה
ה' דצמבר 13, 2018 5:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת שלמה למהרש"ל
תגובות: 2
צפיות: 204

Re: חכמת שלמה למהרש"ל

החתם סופר
על ידי זסבה
ה' דצמבר 13, 2018 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע ה'אדם' נקרא 'אדם' ו'בהמה' נקראת 'בהמה'?
תגובות: 7
צפיות: 274

Re: מדוע ה'אדם' נקרא 'אדם' ו'בהמה' נקראת 'בהמה'?

ציון מדוייק להגר"י ענגיל זצ"ל ?
על ידי זסבה
ה' דצמבר 13, 2018 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

גם כאן החסיר המדפיס:
רב תנא הוא ותני תנשמת, ע"ע סנהדרין דף פ"ג ע"ב, גם מ"ש התוס' בכה"ג ב"מ דף כ"ה ע"א.
על ידי זסבה
ד' דצמבר 12, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

המחבר כתב: וביפ"ת וכו' ומייתי קראי בדברי קבלה 'עיין ערך דבר תורה' בכה"ג מסכת כתובות גבי כתובת בנין דוכרין.

2.PNG
2.PNG (125.07 KiB) נצפה 938 פעמים

1.PNG
1.PNG (35.2 KiB) נצפה 938 פעמים
4.PNG
4.PNG (8.83 KiB) נצפה 938 פעמים
על ידי זסבה
ג' דצמבר 11, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 82
צפיות: 2905

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

תנחומא פ' חקת סי' ו' 'אלו טעונין שחיטה ואלו טעונין אסיפה'
על ידי זסבה
ג' דצמבר 11, 2018 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

עמוד קלט
ערך מאי דהוה הוה.

ומה שפי' בק"א שם עוד דקאי על בית שני, דליתא - ליתא

דאף אם נסבול דוחק פירוש אהרן ובניו של"ל דוגמא שלהם כה"ג - 'שר"ל דוגמא שלהם'
על ידי זסבה
ג' דצמבר 11, 2018 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

בערך מה ראית (עמוד קמב)

דהרי לא מיקטל - 'שהרי'

ודנקט הקרא דרק לא זו אף זו - 'ודנקט הקרא דרך לא זו אף זו.
על ידי זסבה
ג' דצמבר 11, 2018 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 82
צפיות: 2905

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

יעויין בארוכה בהקדמת הרה"ק מראדזין לספרו של אביו הרה"ק מאיזביצא בית יעקב על התורה.
על ידי זסבה
ג' דצמבר 11, 2018 3:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 40
צפיות: 1845

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

בערך יצא מן הכלל הב': עמוד קכ סנהדרין ספ"ז - נשמט 'וצ"ע שם' והסכימו על זה התוס' - 'והסכימו אל זה התוס'' דלא אמרינן - ' מפני שלא אמרינן' דאין דנין ביצא מן הכלל ... דנין, - 'דאין דנין ביצא מן הכלל מפני דה"ל ככלל ופרט הרחוקים דג"כ אין דנין' דזה הוא החילוק בין כלל ופרט לדין יצא מן הכ...
על ידי זסבה
ש' דצמבר 01, 2018 8:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7637
צפיות: 778485

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:מי מזהה כאן?

shs4.jpeg

המחזיק ברמקול, הוא הנגיד ר' ישעי' וואלף לעוו ע"ה
והשני העומד הוא הרה"ח ר' חיים ישעי' שווארטץ ע"ה
על ידי זסבה
ב' נובמבר 12, 2018 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רב תודות למוה"ר מה שנכון נכון ולמוה"ר בקרו טלה. יבמ"י
על ידי זסבה
א' נובמבר 11, 2018 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104756

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן התפרסם מאמר מקיף לתאריך תליית ישוע הנוצרי
על ידי זסבה
א' אוקטובר 28, 2018 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הודעת סך שנות חיי הנפטר
תגובות: 7
צפיות: 510

Re: הודעת סך שנות חיי הנפטר

חד ברנש כתב:האם היה מנהג להודיע בהספדו של הנפטר כמה שנים הוא חי?
ידוע לי הירושלמי, ברכות, ב ח: "כך יגע רבי בון בתורה לעשרים ושמונה שנה מה שאין תלמיד וותיק יכול ללמד למאה שנה".

בתורה הקדושה בפרשה חיי שרה - חשבון שנים של 'נפטרת' - אין עוד פעם בתורה.

עבור לחיפוש מתקדם