מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 197 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי זסבה
א' ספטמבר 08, 2019 6:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקליר ויו"ט שני
תגובות: 27
צפיות: 2477

Re: הקליר ויו"ט שני

בלי לחלוק על דבריו המסתברים של ישבב, הקליר בעצמו מציע ניסוח למקרה שבו המדע חולק על התורה. בתפילת גשם שאמרנו אתמול כתוב: "נשיאים ורוחות מקדימים למים, נראים כעולים ממים ושבים אל מים". דהיינו, התורה (שאומרת "למטר השמים תשתה מים" עי' תענית ט) בוודאי אמת לאמיתה. ומה שאנחנו רואים אחרת...
על ידי זסבה
ה' אוגוסט 29, 2019 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו ספר 'קצירת האומר'?
תגובות: 5
צפיות: 883

Re: מיהו ספר 'קצירת האומר'?

איזה עיוות להכניס בכח, ביקורת על ר' זלמן הענא, שלא לזה כיוון כאן המחבר !!
על ידי זסבה
ב' אוגוסט 12, 2019 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 238
צפיות: 25993

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

יצא לי להתקל כבר כמה פעמים בספר מתורגמן שחיבר רבי אליהו בחור שבהוצאת מכון זכרון אהרן שינו את לשונות הפסוקים המובאים שם להתאימם לנוסח הנדפס לפנינו מבלי להעיר כיצד היה רשום בספר שיצא מתחת ידי המחבר. וחבל. הלא דרך זה ניתן להבין מחברים אחרים שהעתיקו הפסוק או תרגומו שלא כנדפס לפנינו וכנראה לקחו מספר זה ...
על ידי זסבה
ו' אוגוסט 02, 2019 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי החל ר"י קארו בחיבור ה'בית יוסף' בשנת רע"ב או רפ"ב?
תגובות: 27
צפיות: 1243

Re: עזרת הציבור: מה כתוב כאן - רע"ב או רפ"ב?

רפ"ב

והאם תסתפק גם באנדרינופלי או באנדרינועלי
על ידי זסבה
ג' יולי 02, 2019 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 238
צפיות: 25993

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

כתב אליה רבה סימן קמג, ה: מעשה שנמצא ספר תורה סוף פרשת (מסעי) [מטות] [במדבר לב, כד] וגדירות (לצאנכם) [לצאנם] במקום (וצאנם) [לצאנכם]. והוריתי וכו'. ובמקום מתקנים נמצאו מקלקלים, דהשיבוש בס"ת היה במקום לכתוב ככתיב "צנאכם" [נ' לפני א'] כתבו כרגיל "צאנכם" [א' לפני נ']. כן כתב לה...
על ידי זסבה
ג' יוני 25, 2019 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה בקבלת שבת
תגובות: 13
צפיות: 616

Re: עמידה בקבלת שבת

זכור לי שמובא בספרים שיש ג מקומות בסדר ליל שבת שבכל א' מהם נכנס א' מהנר"נ היתרים דשבת, ובשלשתם צריכים לעמוד: א. בואי כלה. ב. ברכו. ג. ופרוש עלינו סוכת וכו'. ובספר המנהגים של חב"ד נתפרש רק הג', כנראה לרוב פשיטותם של ב' הראשונים. גם זה בשע"ת שם: שערי תשובה סימן נו עיין בש"ץ שכתב ש...
על ידי זסבה
ג' יוני 25, 2019 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה בקבלת שבת
תגובות: 13
צפיות: 616

Re: עמידה בקבלת שבת

בשערי תשובה סי' נ"ו סק"ד כתב בשם פרי עץ חיים דמוכח שצריך לעמוד בקבלת שבת. דברי הפע"ח וכ"ה בשעה"כ מפורשים שם, אמנם בשערי תשובה שם מדבר אודות הקדיש שאחר קבלת שבת קודם ערבית כמנהג הספרדים, ואינו ענין לקבלת שבת עצמה שהוא פשוט. ואי"צ לו מקור מהגהת מהר"י צמח. ומקורו פשו...
על ידי זסבה
ג' יוני 25, 2019 8:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה בקבלת שבת
תגובות: 13
צפיות: 616

Re: עמידה בקבלת שבת

בעל תיקוני שבת כתב כך:

ואחר המזמורים ותפלה הנזכרת יעמדו כל העדה הקדושה לכבוד שבת מלכתא לשורר הפיוט הנאה והמשובח והמהולל ברוב התשבחות אשר בנאו ויסדו הרב הכולל האלהי כמהר"ר שלמה הלוי ז"ל אלקבץ וכו.
על ידי זסבה
ג' יוני 25, 2019 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה בקבלת שבת
תגובות: 13
צפיות: 616

Re: עמידה בקבלת שבת

בשערי תשובה סי' נ"ו סק"ד כתב בשם פרי עץ חיים דמוכח שצריך לעמוד בקבלת שבת.

ועיין בדע"ת סו"ס רס"א.
על ידי זסבה
ש' יוני 15, 2019 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה שולבו האכילה והדיבור בכלי אחד?
תגובות: 6
צפיות: 438

Re: למה שולבו האכילה והדיבור בכלי אחד?

כי צריך להיזהר מה שמכניסים לפה
וצריך להיזהר מה שמוציאים מהפה
על ידי זסבה
ו' מאי 17, 2019 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מובא בכוונות האר"י להסתכל בנרות בליל שב"ק, האם יש לזה מקור ב זוהר ? יש"כ אליה רבה סימן רעא יתן עיניו בנרות וכו'. עד שיגמור ויכלו כדי לרפאות עינים שכהו מפסיעה גסה, ושוב ראיתי בדרשות מהר"ש [הלכות ומנהגי מהר"ש סי' יג] שנהג לראות בנרות בשעת קידוש מהאי טעמא (מלבושי יום טוב סק&qu...
על ידי זסבה
ה' מאי 16, 2019 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מובא בכוונות האר"י להסתכל בנרות בליל שב"ק, האם יש לזה מקור ב זוהר ? יש"כ אליה רבה סימן רעא יתן עיניו בנרות וכו'. עד שיגמור ויכלו כדי לרפאות עינים שכהו מפסיעה גסה, ושוב ראיתי בדרשות מהר"ש [הלכות ומנהגי מהר"ש סי' יג] שנהג לראות בנרות בשעת קידוש מהאי טעמא (מלבושי יום טוב סק&qu...
על ידי זסבה
ה' מאי 16, 2019 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מובא בכוונות האר"י להסתכל בנרות בליל שב"ק, האם יש לזה מקור ב זוהר ? יש"כ אליה רבה סימן רעא יתן עיניו בנרות וכו'. עד שיגמור ויכלו כדי לרפאות עינים שכהו מפסיעה גסה, ושוב ראיתי בדרשות מהר"ש [הלכות ומנהגי מהר"ש סי' יג] שנהג לראות בנרות בשעת קידוש מהאי טעמא (מלבושי יום טוב סק&qu...
על ידי זסבה
ג' מאי 07, 2019 2:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2645
צפיות: 297654

Re: אשכול אביעה חידות

פ
על ידי זסבה
א' אפריל 28, 2019 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל
תגובות: 60
צפיות: 5726

Re: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל

הקיק כתב:לכאורה צ"ל שהמדרגות שלפני ארון הקודש אין מחזיקים אותם וכו', והתיבה 'אין' נשמטה בט"ס. הלא כן?

או דנימא לצדדין קתני.
שמעולם היו מחזיקים מקום כל הכהנים, ובמשך השנים נתרבו כהנים, ריבה ספסלים.
על ידי זסבה
א' אפריל 28, 2019 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל
תגובות: 60
צפיות: 5726

Re: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל

תשובת מהריעב"ץ והוראה מאביו החכם צבי- ודעת מוהר"י אייבשיץ שיעמדו על מקום מוגבה וגבוה 'והטריחם שיעמדו על הספסלים'. 369.PNG מועדים לשמחה. עברתי על הקונטרס 'זה השולחן על הלכות נשיאת כפיים', הפלא ופלא. אולם תמהתי מאוד שבכל אריכות הדברים ופרטי הפרטים אין דיון על הגדר של הדוכן, האם יש מצוה שיהיה...
על ידי זסבה
ד' אפריל 17, 2019 7:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 64
צפיות: 8092

Re: ספר הערוך

פלגינן כתב:זו אכן תופעה ידועה לכל מתחיל בעיון בכת"י.
[.PNG
רמב"ן וינציה ש"ה
[.PNG (159.46 KiB) נצפה 759 פעמים


(מתוך: מ' בית-אריה, קודיקולוגיה עברית, גרסת אינטרנט תשעה, עמ' 337-331).


כך גם מצינו בספרים נדפסים - התחילו בסוף שורה באות שורה המתחלת בשורה הבאה כדי ליישר קו של כל העמוד.
על ידי זסבה
ש' מרץ 16, 2019 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביביליוגרפיה של סידורי החסידים
תגובות: 26
צפיות: 2006

Re: ביביליוגרפיה של סידורי החסידים

האם יש בירור על נוסח התפלה בסידור תפלה ישרה על מה ומהיכן הנוסח מבוסס ?
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 3:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

---------------------------
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 11:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

לפני שמתקיפים יש לברר מה עומד מאחרי דברי. האם אתה סבור שסתם שלפתי מהשרוול ועוד לכתוב בפורום הזה שיש בו הרבה עיני נץ? איני זוכר מתי בדיוק, אך לפני כמה שנים היתה לי שאלה באחד הערכים במילוני ופניתי לאחד מיועצי (חברי המערכת הבלתי רשמיים) שהוא ת"ח מובהק ובקי בהרבה ענינים ועזר בהרבה ענינים בספר ואלו...
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 11:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

זה היה הוראה של הרבי או הנהגה של מקרי דרדקי. אינני יודע. אבל כך שמעתי סביבי כמה פעמים, שנ"ך לומדים עם מצודות כי הם יותר קלים להבנה. וכמדומני שכך נוהגים גם בקהילות נוספות. נו, אז זה משום שהם קלים יותר להבנה ולא משום שאין לפירש"י לנביאים וכתובים מעלה ח"ו לומר על על פירש" י שאין לו...
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 10:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

עזריאל ברגר כתב:
זסבה כתב:
עזריאל ברגר כתב:אכן מקובל (עכ"פ בחוגים מסוימים) ללמוד נ"ך עם המצודות ולאו דווקא עם רש"י.

כמו מי

כשלמדנו נ"ך בת"ת (למדתי בכמה תלמודי תורה של חב"ד) - למדנו עם המצודות ולא עם רש"י.

זה היה הוראה של הרבי או הנהגה של מקרי דרדקי.
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 10:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

.....
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 10:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

אכן מקובל (עכ"פ בחוגים מסוימים) ללמוד נ"ך עם המצודות ולאו דווקא עם רש"י. כמו מי שכחו גמ' מגילה ג. ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: תרגום של תורה - אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים - יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מ...
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 10:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

עזריאל ברגר כתב:אכן מקובל (עכ"פ בחוגים מסוימים) ללמוד נ"ך עם המצודות ולאו דווקא עם רש"י.

כמו מי
על ידי זסבה
ב' מרץ 11, 2019 12:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניני רש"י
תגובות: 25
צפיות: 1128

Re: עניני רש"י

......
על ידי זסבה
ש' מרץ 02, 2019 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת הקודמין בספר מענה לשון לר' יעקב אלגאזי
תגובות: 6
צפיות: 811

Re: כת הקודמין בספר מענה לשון לר' יעקב אלגאזי

שם במענה לשון:
כתבו 'כת הקודמין' ז"ל דמלת 'את' לא נאמר אלא עד דבר הניכר, ולכן במדבר שראו ישראל כל עוף, אז נאמר ואת העזניה. משא"כ במשנה תורה שכבר היו ביישוב לא נאמר את. מצאתי כתוב.

היכן נמצא פירוש זה של 'כת הקודמין'.
על ידי זסבה
ג' פברואר 26, 2019 1:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתב יד א'946 ב"תוספות השלם על התורה"
תגובות: 9
צפיות: 880

Re: כתב יד א'946 ב"תוספות השלם על התורה"

חד ברנש כתב:ואחרי שזכינו שסריקת כתה"י נגישה לכל, בקצות אצבעותיהם, ראוי שלא לצטט מתוספות השלם ללא בדיקה והגהה בכתב היד. כי, במחילה רבה, עורכי תוספות השלם התרשלו מאוד בהעתקתם מכתבי-היד. מבדיקה ונסיון.

אפשר להראות דוגמא לדבריך ?
על ידי זסבה
ה' פברואר 21, 2019 8:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 15
צפיות: 1154

Re: למה בקרבנות משה 'עבדך' ובקטורת משה 'נביאך'

א. בפרשת הקטורת נתפרשו ארבעה סממנים בלבד: הצרי והצפורן, החלבנה והלבונה; ולא נתפרשו: א) שבעת הסממנים הנוספים: מר וקציעה, שבלת נרד וכרכם, קשט וקלופה וקנמון; אלה נמסרו למשה בסיני על פה (ויש אומרים, שלא נתפרש לו כי אם המנין בלבד, ומשה הוא שקבע בחכמתו אילו הם שבעת המינים שיש להוסיף) ; ב) משקל הסממנים: א...
על ידי זסבה
ב' פברואר 18, 2019 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשות פרטיות בשעת פתיחת ההיכל
תגובות: 25
צפיות: 2322

Re: בקשות פרטיות בשעת פתיחת ההיכל

חיימשה כתב:שמעתי וראיתי לכמה עמודי צלותא, שמהדרים ומאריכים ב3 זמנים אלו, פתיחה, הגבהה ונשיא''כ.

שעת הגבהה כתב בשערי אפרים - שער יו"ד
על ידי זסבה
ב' פברואר 18, 2019 10:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 15
צפיות: 1154

Re: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

ואולי יש לומר טעם פשוט לההדגשה 'נביאך' (אף שבכל מקום הוא 'משה עבדך', וכן מסתבר יותר, שהרי מסירת התורה שע"י משה אינה שייכת כ"כ לנבואה דוקא, שהרי 'לא בשמים היא' כו' ואכמ"ל) - דוקא בענין הקטורת. דהנה, זה שאנו מאריכים בהקטורת ובפרט לפני התפלה אינו (רק) מצד 'ונשלמה פרים שפתינו', אלא בעיקר...
על ידי זסבה
ה' פברואר 14, 2019 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמזים בס' מרדכי
תגובות: 6
צפיות: 412

Re: הרמזים בס' מרדכי

בשאלות ותשובות חוות יאיר סי' פא: וראיתי בשו"ת ר"א ששון הנ"ל שלסתור המנהג ולתקן דבר חדש במקום דאיכא פסידא להאי ורווחא להאי פשיטא דלא מצי (ע' מרדכי פ' הגוזל בתרא מ"ש בשם ר"ת סי' רמ"ז).

בדפוסים שלנו הוא רמז\סי' קפג.
על ידי זסבה
ה' פברואר 14, 2019 12:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 15
צפיות: 1154

למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

מה טעם בקטורת אומרים על יד משה 'נביאך'.
ובקרבנות אומרים על ידי משה 'עבדיך'.
על ידי זסבה
ה' פברואר 07, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

פרנצויז כתב:תודה רבה על הכל.
אך עדיין לא מצאנו במפורש בדברי הריעב"ץ את הנקודה העיקרית, שבגלל שהטפת דם ברית אינו דוחה שבת לכן עשו אותה למחרת ביום ט"ו.


ואדרבה תיקשי הרי לא נצטוו אז עדיין על השבת, ועל המילה נצטוו, ולמה לא יעשו הטפת דם ברית, ביום השמיני, שהרי על המילה נצטוו, ולמה לא ידחה שבת.
על ידי זסבה
ד' פברואר 06, 2019 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסקי הבנימין זאב - סומכים להלכה או לא?
תגובות: 9
צפיות: 979

Re: פסקי הבנימין זאב - סומכים להלכה או לא?

ש"ך יורה דעה סימן רטו

לפי מה שחלקתי לא תמצא שום פוסק שחולק על הרמב"ם בזה (ועוד שהסמ"ג לאוין רמ"ב דף ע"א כתב ג"כ כהרמב"ם וגם ר' ירוחם ני"ד ח"ו כתב שכן עיקר וכ"פ בתשו' בנימין זאב סימן רס"ה) כן נ"ל,
על ידי זסבה
ד' פברואר 06, 2019 6:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס הובא בדרשות חתם סופר דף קע"ג ע"ב, וגם בתורת משה (פר' תצוה או פר' שמות). יש מי שציין מראה מקום ביעב"ץ, אבל חיפשתי שם ולא מצאתי. ראה בס' טל אורות (לר"ד ברדא) [סי' כ"ב] קונטרס ידי משה סי' ב' (עמ...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס בסידור יעב"ץ כותב ביום י"ד וביום ט"ו שהוא יום מילת משה וראה עוד בספר עקדת משה ח"ד סימן מב אות א שהאריך במקור דברי היעב"ץ, ומה שהביא שם מכת"י היעב"ץ יום מילתו היה בשבת, אבל היותו נול...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 7:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס בסידור יעב"ץ כותב ביום י"ד וביום ט"ו שהוא יום מילת משה וראה עוד בספר עקדת משה ח"ד סימן מב אות א שהאריך במקור דברי היעב"ץ, ומה שהביא שם מכת"י היעב"ץ יום מילתו היה בשבת, אבל היותו נול...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום לחברי ורבני האוצר אני מחפש מקור לדברי הגאון יעב"ץ שהובא בדרשות חת"ס עשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"ג פ"ד והובא בילקוט ראובני פר' שמות אולם הוא ז"ל כתב בהדיא בי"ד באדר הטיפו ממנו דם ברית וכן הובא שם בראובני בשם פרקי דר"א דמלו אותו לשמונה דלא כהגאון מהריעב"ץ ...
על ידי זסבה
ג' פברואר 05, 2019 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 434
צפיות: 50556

Re: עזרה בפענוח ר"ת


עבור לחיפוש מתקדם