מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 340 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לעמל יולד
ה' אוגוסט 13, 2020 10:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ראה במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם: וכן אמר (פסוק טז) שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו' במקום אשר יבחר, ולא ידעתי אם לומר כי לאחר שיבנה בית המקדש לא נאסף להקריב קרבנות הרגלים אלא במקום ההוא אשר יבחר ה' כטעם שיאמר (פסוק ה) לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך, או שיבאר כאן שלא יתחייבו לעלות לרגל עד אשר ...
על ידי לעמל יולד
ו' אוגוסט 07, 2020 6:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור הדברים ביעב"ץ
תגובות: 6
צפיות: 193

Re: מקור הדברים ביעב"ץ

סדנא דארעא כתב:
לעמל יולד כתב:לכאורה כוונתו ליעבץ בהקדמה לסידורו (סולם בית אל אות ו), ועמכם הסליחה שאין לי דרך להעלות את הדברים לכאן.

הכוונה לזה?
יעבץ.jpg


כן, ע"ש ליתר דבריו בעניין, דיבר גם בעניין בבל וא"י, וכמדומני גם מזכיר ארצות שהוא גר בהם וכן ארץ אשכנז.
על ידי לעמל יולד
ו' אוגוסט 07, 2020 5:07 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור הדברים ביעב"ץ
תגובות: 6
צפיות: 193

Re: מקור הדברים ביעב"ץ

לכאורה כוונתו ליעבץ בהקדמה לסידורו (סולם בית אל אות ו), ועמכם הסליחה שאין לי דרך להעלות את הדברים לכאן.
על ידי לעמל יולד
ה' אוגוסט 06, 2020 11:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?
תגובות: 28
צפיות: 4550

Re: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?

מאן דהוא שרוצה בטובתי הביע רצון לקנות לי סט רמב"ן. נאמר לי שכבר כמה חודשים מנסים לברר איזה רמב"ן הטוב ביותר, ומכיון שאין בהירות איזה כדאי לקנות, נשאלתי איזה רמבן אני רוצה לבחור. אני משקיע זמן מידי שבוע בלימוד הרמב"ן בעיון ותענוג מיוחד יש לי בדבריו. אבל אינני בקי בספרים ובמהדורות השונו...
על ידי לעמל יולד
ה' אוגוסט 06, 2020 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

עקב (בא) דברים ח ב: וכבר פירשתיו בפרשת המן (שמות טז ד) טעם למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא, כי היה נסיון גדול להם שלא ידעו עצה לנפשם, ויכנסו במדבר הגדול לא מקום לחם, ואין בידם כלום מן המן, אבל ירד דבר יום ביומו וחם השמש ונמס וירעבו אליו מאד וכו... ולקמן בפסוק ג כתב רבינו:  וי...
על ידי לעמל יולד
ה' אוגוסט 06, 2020 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

פרשת עקב דברים ח ג: כי היה נסיון גדול להם שלא ידעו עצה לנפשם, ויכנסו במדבר הגדול לא מקום לחם, ואין בידם כלום מן המן, אבל ירד דבר יום ביומו וחם השמש ונמס, וירעבו אליו מאד, וכל זה עשו לשמור מצות השם ללכת כאשר יצוה, והשם היה יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם, אבל הביאם בנסיון הזה כי ממנו יודע שישמ...
על ידי לעמל יולד
ה' אוגוסט 06, 2020 10:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

פרשת עקב דברים ח ג: כי היה נסיון גדול להם שלא ידעו עצה לנפשם, ויכנסו במדבר הגדול לא מקום לחם, ואין בידם כלום מן המן, אבל ירד דבר יום ביומו וחם השמש ונמס, וירעבו אליו מאד, וכל זה עשו לשמור מצות השם ללכת כאשר יצוה, והשם היה יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם, אבל הביאם בנסיון הזה כי ממנו יודע שישמ...
על ידי לעמל יולד
ב' אוגוסט 03, 2020 1:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

מש"כ הרמב"ן דהצדקה לכל דור ודור הכוונה על השכר לפנחס דשם כתיב ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם, אבל בשאר מקומות גם אצל אברהם הצדקה רק אליו זה לא אומר השהקב"ה חישב לו הבטחתו כצדקה ולא כגמול? הרי זה החידוש פה! וע"פ פרשתנו כל גמול יחשב כצדקה, ולמה צריך פסוק מיוחד לאברהם, ומה חידוש ...
על ידי לעמל יולד
ב' אוגוסט 03, 2020 9:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ואתחנן דברים ו כ: ועוד שתהיה לנו צדקה לפני ה' אלוהינו, ויתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצות האלו. קרא גמול המצות "צדקה", כי העבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו, אם יתן עוד שכר בעבודתו צדקה יעשה עמו. אבל עיין מה שכתב בבראשית טו ו על הפסוק "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה": [b]...והנכון בעי...
על ידי לעמל יולד
ב' אוגוסט 03, 2020 9:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ואתחנן כתב רבינו דברים ו יח: ...חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח) וכו... . והנה בחידשיו ב"ב דף כ"ו ד"ה הא דאמרינן, כתב: "וקושיא זו שבשה מקצת המפרשים לומר דלאו גיריה הוא ואין צריך להרחיק א...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 10:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדר התענוג בגן עדן בעולם העליון
תגובות: 9
צפיות: 318

Re: גדר התענוג בגן עדן בעולם העליון

כמדומני שהוא גם אומר שג"ע גדול יותר מהעולם. וכן, מה שהביא מספר אסף היהודי, מדובר בהודו, מאחרי הרי החשך, אבל גם כתב שהפתח הוא ליד מקום המקדש. ולכן, מבחינת המקום קשה לדעת מה כוונתו, ואף שמידי פשוטו של הרמב"ן לא אצא, ובודאי לכאורה כוונתו שהוא בארץ ממש, אבל עכ"פ היה לי פעם משמעות מדבריו ע...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 10:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רוב יהדות ספרד היו אנוסים? ומי הם אנוסי איטליה?
תגובות: 2
צפיות: 258

רוב יהדות ספרד היו אנוסים? ומי הם אנוסי איטליה?

ז"ל רבינו( דון) יצחק אברבנל (ע"פ הוצאת חורב של אבישי שוטלנד) בפרשת ואתחנן (פ"ד פכ"ה): וזכר עוד מעונשם, שכבר יבואו בגלות לכל כך מן הצרות והגזרות, שמפני הצרות העצומות יבואו רבים מהם לצאת מכלל הדת ולעבוד צורות כוכבי השמים מעשה ידי אדם, לא להאמינם בהם, כי אם בידיעתם והכרתם שהם עץ ואב...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 9:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ואתחנן דברים ו כ: ועוד שתהיה לנו צדקה לפני ה' אלוהינו, ויתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצות האלו. קרא גמול המצות "צדקה", כי העבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו, אם יתן עוד שכר בעבודתו צדקה יעשה עמו. אבל עיין מה שכתב בבראשית טו ו על הפסוק "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה": [b]...והנכון בעי...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 9:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ואתחנן כתב רבינו דברים ו יח: ...חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח) וכו... . והנה בחידשיו ב"ב דף כ"ו ד"ה הא דאמרינן, כתב: "וקושיא זו שבשה מקצת המפרשים לומר דלאו גיריה הוא ואין צריך להרחיק א...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 8:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ואתחנן כתב רבינו דברים ו יג: וטעם את ה' אלהיך תירא: כי אחר שצוה באהבה יזכיר ליראה אותו שלא יחטא ויענש ואתו תעבד לעשות כל אשר צוך כעבד שומר מצות אדוניו. ויתכן שיהיה זה רמז לעבודת הקרבנות לשמו. וכך אמרו בספרי (ראה ס) בפסוק אחרי ה' אלהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו (לה...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 3:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדר התענוג בגן עדן בעולם העליון
תגובות: 9
צפיות: 318

Re: גדר התענוג בגן עדן בעולם העליון

וזה לשון רבינו שם: ואי אפשר לפרש יותר מזה בגן ועדן העליונים הנזכרים למעלה, אבל כוונתנו שיתבאר מדברינו לתלמידים, שאין דברי תורה בגן עדן וענינו משל שאינו אמת, ואין דברי רבותינו זיכרונם לברכה וקבלת האבות נוחי הנפש באלו הענינים דברי הבאי או משל בטל המליצה, אלא הכל אמת ואמונה: חיצון ופנימי מן מעלה למעלה,...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 3:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדר התענוג בגן עדן בעולם העליון
תגובות: 9
צפיות: 318

Re: גדר התענוג בגן עדן בעולם העליון

הרמב"ן בספרו שער הגמול מאריך לבאר את השכר והעונש. אמנם, רוב עניין השכר בגן עדן סוד עמוק ואין לנו עסק בנסתרות. אבל אכתוב בקיצור נמרץ כמה נקודות העולים מדבריו. א. יש גן עדן התחתון, והוא מקום פיזי בארץ, ויש שם כל הדברים הכתובים בחז"ל גם באופן פיזי ממש. אבל המקום הזה, מבחר המקומות שבארץ, מסוגל...
על ידי לעמל יולד
א' אוגוסט 02, 2020 12:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש המלה "הדר" לפי הרמב"ן
תגובות: 9
צפיות: 170

Re: פירוש המלה "הדר" לפי הרמב"ן

הביאור הוא שדבר שהוא "נחמד למראה" הדר הוא. פירוש המילה "הדר" = נחמד למראה, הנה טעם חמדה והדר שוים. וע"ע רש"י דברים ה יח. ואם תרצה, ע' בדברי רבינו בדברים ה י"ח, (וע"ע י"ג ט), ש"תאוה" הוא בלב, וחמדה הוא כשהתאוה יקבל ביטוי במעשה בפועל. הוי אומר; הד...
על ידי לעמל יולד
ו' יולי 31, 2020 1:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

פרשת מטות ל"א ב נגזר על משה רבינו שלא יעבור את הירדן, אבל מעבר לירדן עשה כל מצות ישראל, נצח שני מלכי האמורי הגדולים, וחלק את ארצם בנחלה , והוא ראוי שיעשה נקמה בשונאי ה', ואין על יהושע רק מצות הארץ ויל"ע מהות מצות החלוקה הזאת שהיה למשה, כי הוא חלק רק את לבני גד ובני ראובן, והשאר השאיר ליהו...
על ידי לעמל יולד
ו' יולי 31, 2020 11:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: בחירה חופשית
תגובות: 33
צפיות: 1216

Re: בחירה חופשית

רק להבהיר מה שנראה לפי דעת רבונתינו הראשונים בעניין הבחירה. לדעת הרמב"ן עצם המציאות שיש לאדם רצון וחפץ, הוא גופו עניין הבחירה. (והסביר שבימות המשיח לא יהיה לנו רצון עצמי, וכך ביאר מה שכתוב "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ", כלומר אין בהם חפץ ורצון עצמי לבני אדם). עוד עולה מדבריו ל...
על ידי לעמל יולד
ו' יולי 31, 2020 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: סנחריב בלבל גם את עמון ומואב?
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: סנחריב בלבל גם את עמון ומואב?

ביקורת תהיה כתב:בתוספות פרק הערל נידון ענין זה בארוכה.

אכן, תודה רבה
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?
תגובות: 13
צפיות: 280

Re: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?

תודה רבה הרב יוסף חיים.

אני רואה שהם מביאים מי שאומר כריש דברי, שממילא נטמא טומאת אוהל.
השאלה אם סוף דברי נכונים, שזה תלוי במח' דהתם חולין קכ"ה
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?
תגובות: 13
צפיות: 280

Re: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?

פנים יפות במדבר פרק יט יד ... מ"ש התוס' בסוף כתובות דף ק"ג ע"ב ד"ה אותו וכו' ר"ת הייתי מטמא לו וכו', דבטלה כהונה במיתת צדיקים גמורים, וז"ל הרמב"ן הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין והוא שאמר צדיקים אינם מטמאין, ... ... ולכאורה יש להביא ראיה מהא דאיתא בקינה דארזי הלבנ...
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?
תגובות: 13
צפיות: 280

Re: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?

עזריאל ברגר כתב:ראיתי (כמדומני ב"מאורות הדף היומי") שיש מתרצים שמכיוון שריכ"ג ידע שימתינו בהריגתו עד שיסיים לקונן על רשב"ג - היה כאן "פיקוח נפש" דחיי שעה.


א"כ היה אסור לו לעצור את קינתו, ועכ"פ לא מצינו שעצרו אותו מלהמשיך, או הרגו אותו באמצע קינתו.
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנחריב בלבל גם את עמון ומואב?
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: סנחריב בלבל גם את עמון ומואב?

בפסוק כתוב: "כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך" ועל זה דרשו שמדובר בעמון ומואב.
לא יתכן שמדובר בסתם קבוצה שהתיישב בארצם, כי לא נאסרו לבא בקהל אלא עמון ומואב עצמם ולא המתיישבים בארצם.
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנחריב בלבל גם את עמון ומואב?
תגובות: 4
צפיות: 113

סנחריב בלבל גם את עמון ומואב?

בין באיכה ובין בכמה מקומות בקינות, מקוננים על זה שעמון ומואב הרשיעו עם ישראל בחורבן הבית.

הלא כבר בא סנחריב ובלבל את העולם, ואיך זיהו את בני עמון ומואב? ומאיפה באו ללחום עם ישראל?
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?
תגובות: 13
צפיות: 280

Re: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?

פנים יפות במדבר פרק יט יד ... מ"ש התוס' בסוף כתובות דף ק"ג ע"ב ד"ה אותו וכו' ר"ת הייתי מטמא לו וכו', דבטלה כהונה במיתת צדיקים גמורים, וז"ל הרמב"ן הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין והוא שאמר צדיקים אינם מטמאין, ... ... ולכאורה יש להביא ראיה מהא דאיתא בקינה דארזי הלבנ...
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?
תגובות: 13
צפיות: 280

Re: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?

ספרים וועלט כתב:מת מצוה!


הרי לא כתוב שקבר אותו, סתם להיטמא למת בגלל שהוא מת מצוה??
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 30, 2020 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?
תגובות: 13
צפיות: 280

איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול?

נתעוררתי, איך נטמא רבי ישמעאל כהן גדול לרבי שמעון בן גמליאל, כמתואר בקינות, שנטל ראשו ושם עיניו על עיניו ופיו על פיו? וחשבתי, אולי היה הרגו אותם באוהל, וממילא נטמא בטומאת אוהל, ויתכן שהיתר כהן להיטמא במגע כשממילא נטמא באוהל תלוי במח' ר"ז אביי ורבא בחולין קכ"ה אי טומאת אוהל "נוגע"...
על ידי לעמל יולד
ד' יולי 29, 2020 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

פרשת ואתחנן כתב רבינו בפ"ד פ"ל: ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו: גם זה רמז לגאולת בבל ששבו אל השם והתודו לפניו ושמעו לקול הנביאים אשר הקים להם, ולפיכך הבטיחם שלא ישחיתם ולא ישכח ברית אבותם כאשר אמר (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקוב וגו', ובסוף הספר ירמוז לגאולה העתידה כאשר פירשתי (שם בפסוק ...
על ידי לעמל יולד
ג' יולי 28, 2020 11:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה ברש"י ובספרי - בכמה מקומות אמר משה לקב"ה שיודיענו אם עושה שאלתו
תגובות: 5
צפיות: 104

Re: שאלה ברש"י ובספרי - בכמה מקומות אמר משה לקב"ה שיודיענו אם עושה שאלתו

כמדומני שרא"ם מיישב את התמיהה ומחלק בין מה שמשה התפלל שימלא בקשתו, ומה שרק ביקש כהודעה בעלמא שיודיע לו.
על ידי לעמל יולד
ב' יולי 27, 2020 12:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 34
צפיות: 4159

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

ונתנו ידידים שירות הארות והערות, חן חן לך, תודה.
אשמח לשמוע מחכמי הפורום מה יאמרו על דברים אלו.
שוב אציין אני מסכים שיש כאן חידוש גדול מאד, אבל יתכן שהדברים נכונים, וא"כ כל דברי רבינו מתיישבים.
על ידי לעמל יולד
א' יולי 26, 2020 9:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 34
צפיות: 4159

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

בדרך אפשר למדתי את דברי הרמבן קצת אחרת. אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם יוצאי מצרים כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ הרי כתב רבינו שתי סיבות שלא נכתבו המצוות שבספר זה קודם לכן, ואולי ביאור דב...
על ידי לעמל יולד
א' יולי 26, 2020 9:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 34
צפיות: 4159

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

מעניין שאף אחד לא ציין לרש"י הראשון בפרשת בהר: ונראה לי שכך פירושה, לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני, ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב. הרמב"ן כאן אינו הול...
על ידי לעמל יולד
א' יולי 26, 2020 9:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 34
צפיות: 4159

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה. קושיות האברבנאל חזקות הן, ויש לעיין טובא מה יענה הרמב"ן ע"ז. ויש לציין גם למה שמצינו בגמ' חגיגה דף ו' דנחלקו התנאים אם כל המצוות נאמרו בהר סיני או מקצתן באוהל מועד, ומשמע מזה שלית מאן דפליג שלפחות באוה"...
על ידי לעמל יולד
א' יולי 26, 2020 4:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

דברים/בשלח כתיב (דברים ב ז) כי ה אלקיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה ה אלקיך עמך לא חסרת דבר. הנה ביאור על דרך המוסר ע"פ דברי רבינו בפרשת בשלח שכתב (שמות ט"ז א) על דעתי הזכיר הכתוב ויבאו אל מדבר סין להודיע תלונתם: כי בבואם אל מדבר סין וכבר רחקו ממצרים אמרו מה ...
על ידי לעמל יולד
א' יולי 26, 2020 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

פרשת דברים כתב רבינו בדברים ב כד ראה נתתי בידך את סיחן: הדבור הזה הוא האמור למטה (פסוק לא) ראה החלותי תת לפניך, וקודם לכן שלח לו מלאכים ממדבר קדמות, כי אחרי שיצונו השם החל רש והתגר בו מלחמה לא ישלח לו דברי שלום אעברה בארצך, כי אם ישמע אליו יהיה עובר על דברי השם, ואם ידע שלא ישמע יהיה שליחותו לריק. ...
על ידי לעמל יולד
ו' יולי 24, 2020 10:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

פרשת פנחס / בראשית/דברים כה יח ועל דרך הפשט עוד, ארץ עמון ומואב השם נתנה לבני לוט ירושה בעבור לוט אביהם ששרת את הצדיק וגלה עמו לאותה הארץ, ולכך לא הרשה לעשות להם רעה בארצם, אבל מפני חטאם שהרחיקו את ישראל ולא קרבו אותם, הענישם להרחיקם מעל עמו וצוה לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' (דברים כג ד) מדה כנגד מד...
על ידי לעמל יולד
ה' יולי 23, 2020 10:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירה חופשית
תגובות: 33
צפיות: 1216

Re: בחירה חופשית

הרמב"ם (מו"נ ח"ג י"ז), אינו מוכיח את הבחירה מתוך היכרות עם טבע האדם (שיתכן והויכוח בטבעו של אדם ימשיך עד ביאת גואל צדק), אלא מזה שלא יתכן עוול להקב"ה, והוא עושה דין לתגמל ולהעניש, וכתב בתורה מה חובתנו בעולם, וכ"ז לא יתכן בשום אופן בלי בחירה חופשית. וככל שמאמין שהקב"...
על ידי לעמל יולד
ש' יולי 18, 2020 9:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 114
צפיות: 7954

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הרמבן מפורש כתב שלא נהגו כל זה רק בדור הנוחל את הארץ בעת החלוקה (כמו שכתב במדבר ל"ו ז') ודלא כרס"ג לפי ביאורו של רבי ירוחם פערלא (וכן שיטת הבה"ג בהקדמה פרשיות חוקים ומשפטים המסורים לציבור מ), וא"כ לא נוכל לומר שלפי שיטה זו נכונים דברי הרמב"ן, כי הרמב"ן לא נקט כן. אוי ל...

עבור לחיפוש מתקדם