מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 199 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לעמל יולד
ו' אפריל 03, 2020 2:37 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הפיכת קללות בלעם לברכה - להראות אהבת הקב"ה לישראל
תגובות: 2
צפיות: 141

Re: הפיכת קללות בלעם לברכה - להראות אהבת הקב"ה לישראל

עי' רמב"ן שם כ"ב כ, שבודאי לא היה יכול להשפיע נגד רצונו ית'. וכן כתב שכל העניין של הברכות והנבואות היו לכבודם של ישראל (וע"ע שם כ"ב י"ג וכ"ג ט"ז), וכן ביאר שהקב"ה לא רצה שיקלל את ישראל רק שיברכם מלכתחילה. אבל למיטב זכרוני לא כתב שסיבת מניעת הקללה היה שלא רצה ל...
על ידי לעמל יולד
ו' מרץ 27, 2020 4:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור תפילת אתה בחרתנו
תגובות: 2
צפיות: 678

Re: ביאור תפילת אתה בחרתנו

אולי כוונתך לדברי אבודרהם בפירושו לתפלת פסח.
על ידי לעמל יולד
ב' מרץ 16, 2020 12:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה משה רבינו ביקש שלא תשרה שכינה על הגוים?
תגובות: 8
צפיות: 987

Re: למה משה רבינו ביקש שלא תשרה שכינה על הגוים?

לפי הדעות שבלעם היה מיועצי פרעה ו/או שמשה נלחם אתו בארץ כוש - א"ש. אבל לפי מה שהביאה הגמרא בפרק חלק שבלעם נהרג לפני גיל 35 (כדכתיב לא יחצו ימיהם) - טרם נולד בלעם באותה שעה! ועל כרחינו נראה דצריך לומר שהדעה ההיא חולקת על עצם הפירוש שביקש משה שלא תשרה שכינה על הגויים! (מדרשות חלוקין הן - כמבואר ...
על ידי לעמל יולד
א' מרץ 15, 2020 11:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי הוא אחרון הנביאים ממש?
תגובות: 12
צפיות: 574

Re: מי הוא אחרון הנביאים ממש?

1) מי היה אחרון הנביאים ממש? תנו רבנן משמתו הנביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה הנבואה מישראל. (סנהדרין יא.) מכיון שמרדכי ודניאל וחנניה ומישאל ועזריה וכו' היה נביא ג"כ כמ"ש הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, האם אפשר להסיק מכך שהם קדמו למלאכי בזמן? כמו כן, מדוע ספרי עזרא ונחמיה נקראי...
על ידי לעמל יולד
ב' מרץ 02, 2020 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערכאות שאלה למעשה
תגובות: 5
צפיות: 337

Re: ערכאות שאלה למעשה

היא עבדה שם למעלה מעשר שנים, או הגשתם את התביעה למעלה מעשר שנים אחרי שעזבה עבודתה?
על ידי לעמל יולד
ב' מרץ 02, 2020 12:02 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק
תגובות: 21
צפיות: 6856

Re: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק

גם היסוד שהנחת בריש האשכול (דבריך מדוקדקים היטב בדעת רבינו, חן חן לך), וגם ביאור עניין אם היה תשובה מאהבה או שקבלוהו באהבה מבוארים ברמב"ן בפירושו לתורה. עי' בדברים פ"ל פ"ב: וטעם ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך- שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך, ותקבל עליך וע...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 27, 2020 9:16 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קרבן פסח במצרים - השראת השכינה כבירושלים
תגובות: 7
צפיות: 736

Re: קרבן פסח במצרים - השראת השכינה כבירושלים

משמע מדבריו שכוונתו לארצם ממש מהמשך הדגש על הארץ: "וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר"
על ידי לעמל יולד
ד' פברואר 26, 2020 10:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דמיון/קשר מתחומו של מחנה ישראל במדבר - להג' אבות?
תגובות: 2
צפיות: 425

Re: דמיון/קשר מתחומו של מחנה ישראל במדבר - להג' אבות?

רשב"א חידושי ההגדות ברכות נד:
על ידי לעמל יולד
ד' פברואר 26, 2020 9:28 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תתקע"ו דורות?
תגובות: 7
צפיות: 787

Re: תתקע"ו דורות?

אני לא מתייחס לכת"י הזה, וכמובן אין לי מושג מי כתבו ומה כתב. אבל זה מזכיר לי סיפור מעניין. הגר"א הלפרין המו"ל של הריטב"א החדשים ועוד כת"י, פעם הביא לגאב"ד פונוביז' כת"י מימי הראשונים שיעיין בו ויביע הסכמתו שיעבד אותו ויוציאו לאור. הרב התחיל לדפדף ובכל קטע שקרא נפנף...
על ידי לעמל יולד
ד' פברואר 26, 2020 8:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קרבן פסח במצרים - השראת השכינה כבירושלים
תגובות: 7
צפיות: 736

Re: קרבן פסח במצרים - השראת השכינה כבירושלים

איני יודע מקור הדבר ברמ"ע מפאנו, אבל לדעתי זה ביאור הרמב"ן בהקדמתו לשמות, וא"כ מקור העניין יהיה בדבריו שם. ז"ל: ונתייחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה, בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, ...
על ידי לעמל יולד
ד' פברואר 26, 2020 12:22 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח
תגובות: 12
צפיות: 904

Re: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח

מעניין שבברכת "אשר גאלנו" שבסיום ההגדה - התפילה מתחילה בלשון נסתר "יגיענו למועדים ולרגלים" ומסיימת בלשון נוכח "שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ... על קיר מזבחך ... ונודה לך שיר חדש". (כך הוא לנוסח חב"ד, ולא בדקתי בכל הנוסחאות) וצ"ע. משום מה שמתי לב לזה רק עכשי...
על ידי לעמל יולד
ד' פברואר 26, 2020 12:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח
תגובות: 12
צפיות: 904

Re: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח

דוגמא: אוהב עמו ישראל, גאל ישראל, שומר עמו ישראל, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו, המאיר לעולם כולו בכבודו, המקדש שמו ברבים; ואינך זיל גמור. יוצאים מן הכלל: שאותך לבדך ביראה נעבוד, הטוב שמך ולך נאה להודות; ואינך איזיל אגמור. מדברי הרוקח בהלכות תפילה סימן שס"ג נראה שבחתימה אינו צריך למלכות והזכרת ...
על ידי לעמל יולד
ג' פברואר 25, 2020 11:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח
תגובות: 12
צפיות: 904

Re: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח

מעניין שבברכת "אשר גאלנו" שבסיום ההגדה - התפילה מתחילה בלשון נסתר "יגיענו למועדים ולרגלים" ומסיימת בלשון נוכח "שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ... על קיר מזבחך ... ונודה לך שיר חדש". (כך הוא לנוסח חב"ד, ולא בדקתי בכל הנוסחאות) וצ"ע. משום מה שמתי לב לזה רק עכשי...
על ידי לעמל יולד
ג' פברואר 25, 2020 4:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח
תגובות: 12
צפיות: 904

Re: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח

ביקורת תהיה כתב:ומה טעם נוסח החתימות הוא בדרך כלל בלשון נסתר?

לדוגמא??
על ידי לעמל יולד
ב' פברואר 24, 2020 4:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח
תגובות: 12
צפיות: 904

Re: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח

ר' משה לייב שחור.jpg תודה רבה! אבל, ברכת האבות הוא בלשון נסתר ואיני יודע איך פירש הגאון הנ"ל שהוא בלשון נכח ( ואיך יפרש "למען שמו באהבה"? כמו שכבר העיר). ולדעתי הטעם דעת הרמב"ן יהיה כמו שכתב בתוס' ברכות מ: ומט. דאלקי אברהם הינו מלכות. ותוס' מוסיף שהקל הקדוש שאין כמוהו גם מלכות א...
על ידי לעמל יולד
א' פברואר 23, 2020 9:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח
תגובות: 12
צפיות: 904

מטבע של ברכה מעין שלוש בלשון נוכח

לדעת הרמב"ן שמות ט"ו כ"ו "והנני מאיר עיניך כי כל ברכה שיש בה מלכות היא כן שחלקו כבוד למלכות העולם אשר קדשנו ואשר עשה לנו והסמוכה לחברתה אשר לא יזכירו בה מלכות הן לנכח אתה גבור אתה קדוש וכן כלם ותקנו בעלינו לשבח נסתר מפני שמזכירין בה מלפני מלך מלכי המלכים והבן זה". וקשה, למה ...
על ידי לעמל יולד
ו' פברואר 21, 2020 4:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תפילה בעוה"ב
תגובות: 3
צפיות: 470

Re: תפילה בעוה"ב

דברי המשך חכמה ברורים הם. ואין הזמן איתי כעת לכתוב, אבל מדרש תנחומא היא בפרשתנו (משפטים). אמר הקב"ה בעולם הזה הייתי שומע צעקת יחידים ולעתיד והיה טרם יקראו ואני אענה. וקצת תמוה בעיני הקלות שחכם בימינו יחלוק על המשך חכמה מ"סברא" בעלמא כלאחר יד, בלי להביא ראיה לדבריו מחז"ל, בנושא גד...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 20, 2020 9:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: יסורין כהקרבת קרבנות
תגובות: 2
צפיות: 388

Re: יסורין כהקרבת קרבנות

אני לא יודע למה העניין כ"כ רחוק מהגמ' שם בברכות. (אולי כוונתך למה שכתב "כל הקרבנות", ואכן זה לא כתוב שם בגמ'). ועי' רמב"ן שער הגמול מ"א ומ"ב ז"ל: לפיכך חס הקב"ה על עמו ועל חסידיו ונתן להם הקרבנות להכפר בהן השגגות. וכשאין בית המקדש קיים משלח עליהם יסורין למרק מ...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 20, 2020 9:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 39
צפיות: 2704

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

ט"ו כ"ה ואמר ושם נסהו להודיע כי אשר הוליכם בדרך הזה שאין שם מים והביאם אל המים המרים לנסיון כמו שאמר ויענך וירעיבך ולמען נסותך להטיבך באחריתך דעת הרמב"ן בהבדל בין היסורין והניסיון מתברר בכמה מקומות, ובעיקר בפסוק והאלוקים ניסה את אברהם, וכן בשער הגמול. ודעתו שאין יסורין בלא חטא, ותמיד...
על ידי לעמל יולד
ו' פברואר 14, 2020 12:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 82
צפיות: 9671

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

קו ירוק כתב:צין, מחז"ל
סיני, כך מסתבר .


כיוונת לדעת גדולים!
ע' רמב"ן דברים א ו, "ואפשר שגם ההר גם המדבר יקראו סיני כי שם אילני הסנה רבים".
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 11:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת משפטים (כג כה) הקדמת ברכת הפרנסה להסרת המחלה
תגובות: 6
צפיות: 1343

Re: פרשת משפטים (כג כה) הקדמת ברכת הפרנסה להסרת המחלה

ע' רמב"ן ויקרא כ"ו י"א (ובעוד מקומות, כי זה יסוד גדול במשנתו): וז"ל:  והנה הברכות האלה כפי פשוטן עם היותן רבות כלליות בענין המטר השובע והשלום ופריה ורביה אינן כמו הברכות שברך כבר בקצרה (שמות כג כה) וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך כי שם יבטיח במאכל ובמשתה ושיהיה לברכה ע...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 9:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 4891

Re: תפילה ופשרה

ראשית, תודה על הדברים. אני חושב שלמרות הסגנון השונה מעט של הדברים, אין בתפיסתך חידוש מאומה על איך שהוזכרה ודוברה כאן ובאשכול הקודם שיטת המקובלים. אינני רואה הבדל מהותי בין לומר דהקב"ה ברא את העולם מראש בצורה כזו שהאדם המתפלל מקבל שפע, לבין האמירה כי האדם המבצע את פעולת התפילה, משפיע על עצמו שפ...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 11:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 82
צפיות: 9671

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

אם הבנתי נכון, דעתך שמדבר קדש שם כולל למדבר פארן ומדבר צין?

בגמ' שבת (דף פ"ט?) משמע שמדבר סין, צין, קדש, פארן, וסיני כולם מדבר אחד.
ולא הוברר לי העניין, אשמח אם תשכילני.
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 10:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 82
צפיות: 9671

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

מדבר סין ומדבר צין, השמות דומים אבל אינם מקום אחד. וכן פארן, איל פארן, מדבר פארן, והר פארן. יש עמים שמערבים סמ"ך עם צד"י, אבל מדבר צין ע"ש הצינים (או ציני הר הברזל). ומדבר סיני מלשון סנה=קוץ. אמנם 'פארן' הכל שם אחד הוא, אלא שאלו פרטים שבתוך המדבר. יש במדבר מקום שהוא 'איל' = מישור, וי...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 9:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 82
צפיות: 9671

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

קו ירוק כתב:קָדֵש האדומית (פטרה).
[מכאן מתחיל מדבר 'קדש' המשתרע למערב צפון עד מדבר 'שור' - הוא מדבר החול המתחיל בחולות חלוצה לאורך חופו הדרומי של הים התיכון עד סואץ. קדש ברנע מקום פרטי במדבר קדש)]

מיקום קדש/קדש ברנע מח' רש"י ורמב"ן בראשית י"ד ז
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 9:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 82
צפיות: 9671

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

מדבר סין ומדבר צין, השמות דומים אבל אינם מקום אחד.
וכן פארן, איל פארן, מדבר פארן, והר פארן.
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 8:19 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש דוגמאות מחז"ל למי שילדו בגיל מאוחר מאוד
תגובות: 7
צפיות: 812

Re: חיפוש דוגמאות מחז"ל למי שילדו בגיל מאוחר מאוד

אבן עזרא בראשית מ"ו,
ובדרש, כי יוכבד נולדה בין החומות. גם זה תמה, למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה בהולדת משה והיא בת ק"ל שנה, ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים?
וע"ש בדברי הרמב"ן.
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 13, 2020 1:45 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 4891

Re: תפילה ופשרה

שלום וברכה לכל חכמי הפורום הנכבדים. נבוך אני, בפשרה של תפילה. בעבר כבר פתחתי כאן דיון על פשר התפילה במשנתם של רבותינו המקובלים (https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=42986) ולמעשה, הדברים לא הניחו את דעתי. עתה אני רוצה לשאול בצורה כוללת יותר. יודע כל בר בי רב דחד יומא, דבסופו של דבר, רוב ככל חכמי...
על ידי לעמל יולד
ג' פברואר 11, 2020 5:53 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קב"ה ואורייתא חד הוא - מקור
תגובות: 10
צפיות: 1626

Re: קב"ה ואורייתא חד הוא - מקור

הרמח"ל נמצא באדיר במרום (כריכה הירוקה הקלאסי) דף ק"י ובהמשך שם. וכן הוא בנפש החיים ש"ד פי"א. ובנפה"ח ש"ד פ"י הביא מזוהר פרשת בשלח שקוב"ה תורה איקרי. ובהמשך בפי"א מבאר מקור מאמרו שקוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא ע"ש. (עכ"פ העולה מתוך דבריו שאין...
על ידי לעמל יולד
ב' פברואר 10, 2020 5:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 39
צפיות: 2704

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

פרשת בשלח י"ד י"ט  ועל דעתי זה שאמר הכתוב " ויסע מלאך האלהים " היה בתחלת הלילה ו" מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל " רמז לבית דינו של הקב"ה שנקראת מדת הדין "מלאך" במקומות מן הכתוב והוא השוכן בעמוד האש והולך לפניהם לילה להאיר להם ועל כן הזכיר " האלה...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 06, 2020 7:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום המלה יאור
תגובות: 4
צפיות: 779

Re: תרגום המלה יאור

רמב"ן בריש פרשת מקץ ז"ל: על היאור: כל שאר נהרות אינם קרוים יאורים חוץ מנילוס מפני שכל הארץ עשויה יאורים יאורים בידי אדם ונילוס עולה בתוכם לשון רש"י. אבל אונקלוס תרגם יאור "נהרא" רק תרגם על יאוריהם (שמות ז יט) על "אריתיהון" כי הוצרך שם להבדיל ביניהם מפני שהזכיר על נ...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 06, 2020 12:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת
תגובות: 16
צפיות: 1858

Re: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת

האם ידוע לאחד מחכמי הפורים על מ"מ בספרי הפוסקים שדנו אדם ששיבר צלמים ברחובה של עיר, כמאבד עצמו לדעת. ראה פני דוד פ' פנחס אות ז' שהביא רבני אשכנז בשם השל"ה, בביאור דברי רבי עקיבא כל ימי הייתי מצטער וכו', ומשמע שהם הבינו בשל"ה שהשובר צלמים דמו בראשו עיי"ש. https://beta.hebrewbooks...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 06, 2020 2:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטוח חיים האם מותר לעשות!
תגובות: 25
צפיות: 2568

Re: ביטוח חיים האם מותר לעשות!

בקיצור שאלתך היא, שהמייעץ יקח בחשבון את הנגיעות הפוטנציאלית שלו, ולא יחליט עפ"י התורה שהוא יודע. אין נראה לי שכך צריכים לגשת לשאלה. באמת דברי הח"ח צריכים לי עיון באופן כללי. גדרי הבטחון וההשתדלות טרם נכתבו (ולמשל, אמירת פרשת המן בכל יום נדחה ע"י ר' עמרם גאון משום שצריכים לצאת ולעבוד!...
על ידי לעמל יולד
ה' פברואר 06, 2020 12:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בשלח - תפסו אומנות אבותם - האומנות לתקן תפילה
תגובות: 3
צפיות: 526

Re: בשלח - תפסו אומנות אבותם - האומנות לתקן תפילה

יש בעניין דרוש נאה במיוחד לרבי ירוחם ליבוביץ בספרו דעת תורה בפרשת בשלח.
אמנם למיטב זכרוני, הוא אינו מתייחס למילה "אומנות", אבל דבריך נוטים למה שכתב שם.
על ידי לעמל יולד
ד' פברואר 05, 2020 10:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: [מקור] כשגוזרין גזירה על האדם, נגזר גם ע"י מי יקבלנה
תגובות: 7
צפיות: 1543

Re: [מקור] כשגוזרין גזירה על האדם, נגזר גם ע"י מי יקבלנה

לכאו' זה הגמ' של מגלגלין חוב ע"י חייב עיי"ש וע"ע רמב"ן בפר' לך לך טו יג בנושא למה נענשו המצרים אחרי שנגזר על עם ישראל להשתעבד אדרבה בנושא זה כתבו הרבה שהעונש שיקבלו המצרים זה לא על עצם השיעבוד כי זה הרי נגזר עליהם מן השמים, אבל לא נגזר שאתם צריכים להיות המשעבדים יפה מאד בשביל זה...
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 30, 2020 10:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת
תגובות: 16
צפיות: 1858

Re: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת

הפלא ופלא כתב:האם ידוע לאחד מחכמי הפורים על מ"מ בספרי הפוסקים שדנו אדם ששיבר צלמים ברחובה של עיר, כמאבד עצמו לדעת.

תודה


הגם שזה היה לפני מתן תורה וכו' וכו', אבל כך עשה אברהם אבינו ששיבר צלמי אביו והוציאוהו להורג, ולא שמענו מערער האומר שהאידנא לא יעשו את המעשה אשר עשה.
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 30, 2020 12:38 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גזל זמן-מקור ?
תגובות: 12
צפיות: 2346

Re: גזל זמן-מקור ?

אין לזה מקור ולא לגזל שינה, זה בין אדם לחבירו כמו כל דבר אחר וזה שקטלגו אותו תחת השם גזל הוא ענין מוסרי בלבד, לשבר את האוזן. כ"כ נורא הדבר שזה נכנס ככה עד כדי כך שבמחזורים עם פירוט העוונות בווידוי לפי א' ב' כתבו בג' את הגזל שינה וכד'... ע' ברכות ו: וא"ר חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו שהו...
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 30, 2020 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'שלח ועשה תשובה' / קרבנותיו של פרעה
תגובות: 9
צפיות: 1586

Re: הכבדת הלב של פרעה, מניעת התשובה או בשביל שישוב בתשובה שלמה?

רבינו בעל האבי עזרי זי"ע בשיחתו בישיבת פוניבז' (המובאת בספר מחשבת מוסר) הצביע בהתפעלות רבה על דברי הספורנו המנוגדים לדברי הרמב"ם מן הקצה אל הקצה , וז"ל רבינו עובדיה ספורנו (ו, ג), ואני אקשה. הנה בהיות האל חפץ בתשובת רשעים ולא במיתתם, כאמרו חי אני נאם ה', אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשו...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 29, 2020 11:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'שלח ועשה תשובה' / קרבנותיו של פרעה
תגובות: 9
צפיות: 1586

Re: 'שלח ועשה תשובה' / קרבנותיו של פרעה

הטעם שהקרבנות מצאן מצרים לא נפסלו מטעם נעבד; ביטול ע"ז בשרשו והנה על עיקר הנידון היאך היה כשר ולא נפסל מדין נעבד של המצרים, וכן להשיב על תמיהת הרמב"ן דיש בזה משום זבח רשעים תועבה, מצינו בפנים יפות פרשת וארא (ח, כב) לענ"ד ביאור כוונת הרמב"ן " אבל לא עלה על דעת משה לעשות זבח ...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 29, 2020 11:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בקשת מקור בדברי ר"ח ויטאל
תגובות: 3
צפיות: 952

Re: בקשת מקור בדברי ר"ח ויטאל

פרנצויז כתב:
לעמל יולד כתב:בהקדמתו להקדמות הזכיר ביאור דומה למה שהזכרת

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8 ... geid=P0012
ראה שם ד"ה ונחזור


אכן לזה התכוונתי, אבל לא הזכיר את גנזי המלך, רק ביאר את החילוק בין בן ועבד מצד כוונת עבודתם.

עבור לחיפוש מתקדם