מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 112 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 17, 2020 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1818
צפיות: 437101

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בדיוק
ואדרבה מתוס' כתובות דף סג משמע שאילו הי' לומד פשיטא דהוי נעשית ת''ח
על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 17, 2020 6:07 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1818
צפיות: 437101

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בספר בקוראי שמו ח''א עמוד צ-צא, כ' שם שרבי עקיבא ניסה ללמוד מ' שנה ולא עלתה בידו, האם מישהו יודע המקור לזה?
על ידי מגופת חבית
א' אוגוסט 16, 2020 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 48
צפיות: 6540

Re: ◆ אלון בכות ◆

לפי חלק מן הדיווחים בעיתונות, אכן רא"ל (אברהמוב, אברמוף) היה זה שקפץ למים להציל את חברו ( דבר , הבוקר , שערים , חרות , על המשמר ו הארץ ). שאלתי את חתנו, הוא אמר לי שהסיפור על שערותיו הלבנות הוא שטויות, וכמו"כ המעשה היה שהבחור שטבע קפץ כדי להציל את ר' אריה שאכן ניצל אבל השני טבע, וכל ימיו ...
על ידי מגופת חבית
ו' אוגוסט 14, 2020 6:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 48
צפיות: 6540

Re: ◆ אלון בכות ◆

לפי חלק מן הדיווחים בעיתונות, אכן רא"ל (אברהמוב, אברמוף) היה זה שקפץ למים להציל את חברו ( דבר , הבוקר , שערים , חרות , על המשמר ו הארץ ). שאלתי את חתנו, הוא אמר לי שהסיפור על שערותיו הלבנות הוא שטויות, וכמו"כ המעשה היה שהבחור שטבע קפץ כדי להציל את ר' אריה שאכן ניצל אבל השני טבע, וכל ימיו ...
על ידי מגופת חבית
ב' יולי 27, 2020 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה
תגובות: 27
צפיות: 2639

Re: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה

יש בקובץ פעמי יעקב מאמר שבכת"י של הרי"ף על הש"ס יש הרבה הוספות, ובאמת הרי"ף לא חולק על הרמב"ם אלא כשלושים מקומות (כמ"ש בתשובה), ומרן הב"י לא ידע את זה, ולפי כללו שיש ללכת אחר תרי מגו תלת עמודי הוראה, הרי שיש לעקור חצי מהשו"ע, וניגש לחזו"א, והחזו"א פ...
על ידי מגופת חבית
ד' יולי 15, 2020 4:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שפחה חרופה
תגובות: 6
צפיות: 299

Re: שפחה חרופה

תודה לכולם ומצאתי הקושיא בשו''ת חת''ס אבה''ע ח''ב סי' ק''ג ע''ש שהאריך ועיקר תי' הוא וז''ל ומאי דקמן יש לפנינו ב' חזקות הרוא' כדרך המנאפי' סברא גדול' היא וחזקת המנהג הנהוג בטבע העולם אש בנעורת ובודאי עשה אשר זמם והכניס עטרה לכה"פ והורגי' על זה ואינו יכול לומר ברי לי שלא הכנסתי אך יותר מזה אין כ...
על ידי מגופת חבית
ג' יולי 14, 2020 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפחה חרופה
תגובות: 6
צפיות: 299

Re: שפחה חרופה

א. מאי האי?
ב. 'מנחת חינוך' סוף מצוה קכט:

א. פי' דברי, ששייך לגמור ביאתו בלי שום הוצאת זרע
ב. ייש''כ
על ידי מגופת חבית
ג' יולי 14, 2020 6:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?
תגובות: 10
צפיות: 1174

Re: אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אכן כן הוא.

לא הבנתי, הרי התם איירי לענין שאילת אורים ותומים, והנידון כאן הוא לענין להתפלל?
על ידי מגופת חבית
ג' יולי 14, 2020 5:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שפחה חרופה
תגובות: 6
צפיות: 299

שפחה חרופה

ויקרא פרק יט, כ ''ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע'' ולמדין מכאן שאינו עובר אלא בגמר ביאה [ולא בהעראה כשאר איסורי עריות] עי' רמב''ם הלכות איסורי ביאה פרק ג הלכה טו ''המערה בשפחה חרופה ולא גמר ביאתו פטור עד שיגמור ביאתו'' [ונמצא דשכבת זרע לאו דוקא] והנה עי' גמ' כריתות דף יב עמוד ב ''אמר ר"ל מודה ר&q...
על ידי מגופת חבית
ג' יולי 14, 2020 5:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין לשתות מהכוס של קידוש דוקא
תגובות: 5
צפיות: 295

האם יש ענין לשתות מהכוס של קידוש דוקא

איתא בשו''ע סי' רע''א סעי' י''א וז''ל אם אין לו אלא כוס אחד, מקדש בו בלילה ואינו טועם ממנו, שלא יפגימנו, אלא שופך ממנו לכוס אחר וטועם יין של קידוש מהכוס השני, ולמחר מקדש במה שנשאר בכוס ראשון עכ''ל הרי מפורש שא''צ לשתות מהכוס שעשה בה קידוש ומותר לשפוך מהכוס של קידוש לכוס שני ולשתות מהכוס השני ואך התם...
על ידי מגופת חבית
א' יולי 12, 2020 6:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 89
צפיות: 16743

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

בביאור דעת הגרי''ק, עובדא שמעתי מת''ח תלמיד תורה ודעת והגרי''ק, בא' שסיים ברכת קידוש לבנה מחדש חדשים בפתח תחת ה''ח'', ושאל להגרי''ק אי יקדש עוד הפעם, ואמר לו שהיום שאין הציבור יודעים לחלק בין חדשים בקמץ לחדשים בפתח, הוי בכלל כל לשון וממילא יצא בברכתו
על ידי מגופת חבית
ג' יולי 07, 2020 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללים בגליון הש"ס לרעק"א
תגובות: 35
צפיות: 4956

Re: כללים בגליון הש"ס לרעק"א

כדאי לראות
MSR.JPG
MSR.JPG (36.29 KiB) נצפה 1230 פעמים
על ידי מגופת חבית
ב' יולי 06, 2020 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ספר קיצור הלכות שבת
תגובות: 2
צפיות: 337

מחבר ספר קיצור הלכות שבת

נמצא באוצר ספר קיצור הלכות שבת הנדפס בעילום שם, ברם באוצר וכן בהיברו בוקס כתוב שם המחבר ''שאול אנגל'', מי הי' הרב הזה, ומי גילה שם המחבר, או שום מידע אחר על ספר זה
SE.JPG
SE.JPG (40.14 KiB) נצפה 337 פעמים
על ידי מגופת חבית
ב' מרץ 23, 2020 9:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעגל טוב
תגובות: 5
צפיות: 1234

Re: מעגל טוב

הערה קצרה בעמוד 155 [מהדורת פריימן] שורה 3, ואמר ר' אברהם כי יש לו ראיות שאיזה מהשבטים האם במירקה הצפונית ושכחם גלח הלך שם וראה איזה מהם ודיבר להם ובפי' המגיה ''במירקה''AMERICA וכן בעמוד 51 ויש שם עשבים ממירקא מציין המגיה AMERICA ובעמוד 70 שורה 9 כ' הביאוהו מהמיריקא ושם במקומו, לא ציין כלום שהוא מדי...
על ידי מגופת חבית
ב' מרץ 23, 2020 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעגל טוב
תגובות: 5
צפיות: 1234

Re: מעגל טוב

כידוע ספר מעגל טוב להרחיד"א נדפס בשלבים תחילה בליוורנו תרל"ט רק חלק מהמסעות בהשמטות רבות, אחר כך פורסמו כמה קטעים נוספים באכסניות שונות לא רק שנדפס שלבים שלבים, גם לא הי' כתוב בכרך אחד וכמו שהאריך אהרן פריימן בהקדמת מהדורתו [מעגל טוב השלם] ושם האריך אהרן פריימן מקור של כל חלק של הכת''י, ו...
על ידי מגופת חבית
ג' מרץ 17, 2020 3:08 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1314
צפיות: 312964

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אני מחפש פרטים אודות או בן אחיו או בן אחות של ר''א מבעלז שהתחתן עם הורוביץ [כמדומה מסטאניסלאו] וכמדומה ר''מ מבילגורייא הי' המסדר קידושין
אני משער שיש איזה ספר עם שלשלת של היוחסין של כל יוצאי בלעז, האם מישהו יודע האיך לחפש זה, תודה מראש
על ידי מגופת חבית
א' מרץ 15, 2020 6:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 4529

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

ובפשטות הכוונה ביצר הרע שהזכיר רש"י כאן אין פירושו כמו כי יצר לב האדם רע מנעוריו במושג של יצר הרע לאדם בר דעת, אלא שהוא לשון מושאל כשבעל חי נכנס במצב של זחות הדעת יכנס בו רוח רעה להזיק. איני יודע מה הפשטות אבל מצינו עוד לשונות כאלו, ויש לציין לזה הא דאיתא בגמ' הוריות דף יג. ''שאלו תלמידיו את ר...
על ידי מגופת חבית
ד' מרץ 04, 2020 10:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו
תגובות: 0
צפיות: 729

אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו

גמ' ברכות נה: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו שנאמר אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו ואיבעית אימא מהכא ורעיוני לבבך תנדע אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא והנה מצינו לקמן דף נו: אמר ליה ההוא מינא לרבי ישמעאל ראיתי שאני משקה שמ...
על ידי מגופת חבית
ד' פברואר 26, 2020 7:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 1261

Re: מים אחרונים בשאר משקים

שגיאה חמורה בידך אכן לא עיינתי בפנים ואך לגופו של דבר הפמ''ג מתחילה מביא דעת הלבוש שאוסר יין משום ביזוי, ומציין לעי' בסי' ק''ס סעי' י''ב שהשו''ע אוסר ליטול ידיו ביין משום ביזוי היין אלא אם אין לו מים, ואח''כ מציין להנחלת צבי שמאריך בסתירת דברי השו''ע שכאן משמע שמתיר ליטול ידיו ביין ובסי' קע''א משמע...
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 24, 2020 3:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 1261

Re: מים אחרונים בשאר משקים

ואני תמה השו"ע אומר שנוטלין בכל מיני משקים והפמ"ג אומר שהוא מדבר באין לו מים, ולמי אין מעט מים? וממש הפך דינא דהשו"ע, והיה לו להשו"ע לפרט כל כהאי. הרב מגופת החבית הפמ"ג ביו"ד שם אין שום תוספת בדבריו לענין מים אחרונים בשאר משקין. הפמ''ג כ' שם וז''ל עיין ש"ך הסכים ד...
על ידי מגופת חבית
א' פברואר 23, 2020 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 1261

Re: מים אחרונים בשאר משקים

עי' פמ''ג ביו''ד סי' פ''ט ס''ק י'
על ידי מגופת חבית
ו' פברואר 21, 2020 3:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרעיד הנביאים
תגובות: 22
צפיות: 2191

Re: מרעיד הנביאים

בע"ה בסוגיא דיאוש בשם אמ"ו --- --- הגאון הנ"ל

לי נראה שכ' דף סח, ובאמת תראה הד''ת והם סוגית הגמ' ב''ק דף סח
על ידי מגופת חבית
א' פברואר 16, 2020 7:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 4529

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

ובפשטות הכוונה ביצר הרע שהזכיר רש"י כאן אין פירושו כמו כי יצר לב האדם רע מנעוריו במושג של יצר הרע לאדם בר דעת, אלא שהוא לשון מושאל כשבעל חי נכנס במצב של זחות הדעת יכנס בו רוח רעה להזיק. איני יודע מה הפשטות אבל מצינו עוד לשונות כאלו, ויש לציין לזה הא דאיתא בגמ' הוריות דף יג. ''שאלו תלמידיו את ר...
על ידי מגופת חבית
ה' פברואר 13, 2020 7:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 93
צפיות: 10723

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

הליכות שלמה מועדי השנה תשרי עמוד יד
הש.png
הש.png (10.06 KiB) נצפה 4141 פעמים

ונראה שהכונה כמו שכתבת, וכן שמעתי מכבר בשם אחרים
וכן דקדק השואל בשלמת חיים סי' שכ''ו
על ידי מגופת חבית
ג' פברואר 11, 2020 7:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 93
צפיות: 10723

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

דף לו עמוד ב פלפלי רב ששת אמר שהכל רבא אמר לא כלום ואזדא רבא לטעמיה כו' מיתיבי היה רבי מאיר אומר ממשמע שנאמר וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה ואיזהו זה הפלפלין ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום שנאמר ארץ אשר ...
על ידי מגופת חבית
ה' פברואר 06, 2020 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מעקה לגג המזבח?
תגובות: 10
צפיות: 1625

Re: האם היה מעקה לגג המזבח?

עי' חזו''א חו''מ ליקוטים סי' י''ח ס''ק ב' ותו''ד בערך הם שלאו כל גג חייב במעקה כ''א גג של בית דירה, וכל שיש גג ואינו בית דירה לא חייבה תורה במעקה
על ידי מגופת חבית
ה' פברואר 06, 2020 6:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 4529

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

ובפשטות הכוונה ביצר הרע שהזכיר רש"י כאן אין פירושו כמו כי יצר לב האדם רע מנעוריו במושג של יצר הרע לאדם בר דעת, אלא שהוא לשון מושאל כשבעל חי נכנס במצב של זחות הדעת יכנס בו רוח רעה להזיק. איני יודע מה הפשטות אבל מצינו עוד לשונות כאלו, ויש לציין לזה הא דאיתא בגמ' הוריות דף יג. ''שאלו תלמידיו את ר...
על ידי מגופת חבית
ד' פברואר 05, 2020 4:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע שעל המיטה
תגובות: 10
צפיות: 1641

Re: קריאת שמע שעל המיטה

מהו המקור לתוספת הפסוקים שאינם מופיעים בשו"ע או"ח סי' רלט (מהטור בשם רב עמרם גאון), כגון לישועתך קויתי ה', ממיני מיכאל וכו', שיר המעלות אשרי כל ירא ה, והאם צריך לאומרם, או שזה רק ענין בעלמא, אשמח אם מישהו יוכל לפרט כאן מהו המקור הראשון לכל הוספה מהנ"ל (שאינה כתובה בשו"ע), כגון ס...
על ידי מגופת חבית
ג' פברואר 04, 2020 6:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 72
צפיות: 19110

Re: העתקים ברחבי התלמוד

דף טו עמוד ב לא יהו אלא דרך ימין למזרח ופרש''י, לא יהו אלא דרך ימין למזרח - הכא לא שייך למזרח, אבל בזבחים שייך למיתנייה, דאיירי התם בנתינת כבש המזבח לדרום, ויליף לה מן ומעלותיהו פונות קדים - תן מעלותיו לדרום כדי שתהא תחילת פינותיו לקדים, כשתפנה לדרך ימין, דכל פינות דרך ימין הן, דתני רמי בר יחזקאל: ע...
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 03, 2020 6:38 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גדול הדור שהוליכו אותו שולל
תגובות: 20
צפיות: 3889

Re: גדול הדור שהוליכו אותו שולל

תוכן כתב:א. כי כל ספרי השו"ת מלאים בסיפורים כגון זה, חלקם עם תאריכים ושמות, ומעולם לא שמענו שנמענו להדפיס ספרים אלו.

יש דוגמאות?
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 03, 2020 6:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)
תגובות: 5
צפיות: 1653

Re: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)

יש לציין עוד
ביצה דף יט עמוד א
רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתניא
ופרש''י וז''ל תנאי שקלת מעלמא - וכי לא משכחת תנא דאמר כעולא, דתימא עולא כי ההוא סבירא ליה, דאיצטריכא לך לשבושה להך מתניתא ולתרוצה עכ''ל
על ידי מגופת חבית
ה' ינואר 30, 2020 7:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 833

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

לגבי המשקפיים, לא הבנתי איזה נפקותא יכול להיות. לגבי ערווה בראייה תליא. ולגבי צואה צריך כיסוי, ואפילו אם היה מכסה את עיניו בברזל אטום לא היה מועיל, על אחת וכמה וכמה בזכוכית. ובמקום שיועיל ברזל אטום, תועיל גם זכוכית. כונתי הי' באופן שיש לה כיסוי ע''י לבוד דשפיר מקרי מכוסה להאבני נזר ואפ''ה שייך בה א...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 11:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שברך לחולים
תגובות: 18
צפיות: 3263

Re: מי שברך לחולים

נדרים דף ח עמוד א אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא תנו ואי ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי י' עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא ופי' הר''ן וז''ל ויהיב שלמא לבי עשרה - ומתוך שישיבו לו שלום יגינו עליו מן ה...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 833

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

רב תודות להרב מקדש מלך על העלאת המראה מקומות והי' לתועלת

מש''כ מסברא כן נראה לי מסברא שיש לחלק בין כיסוי למחיצה, ואך מקום הספק הוא האם יש לדונו כמכוסה ע''י דין לבוד
ועוד מה דעתך על עצם הראיה ממה שכ' המשנה ברורה בסי' פ''ז?

לסברת האבני נזר שהעלית, מה הדין אם הוא לובש משקפיים?
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 833

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

מקדש מלך כתב:מנין לך שמדובר כשרואה את הגרף?
כל שאומר הוא שדינו כמכוסה ואין צריך ריחוק ארבע אמות.

אם כנים הדברים שכתבתי נמצא שכל שהוא מכוסה לא איכפת לן אם הוא נראית או לא כמו שמצינו בצואה בעששית, וכל הספק הי' אם ע''י לבוד מקרי מכוסה, ונראה דזה כן מבואר מדברי המשנה ברורה
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 12:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 7480

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

דף כה: אמר אביי צואה כל שהוא מבטלה ברוק אמר רבא וברוק עבה והנה במג"א סי' ע"ו ס"ק ט' כ' וז"ל אבל אם נותן מים ע"ג לא מהני וכמ"ש סי' פ"ז ס"א אא"כ הם עכורים שאין הצוא' נראית מתוכה (כ"ה הגהות הרי"ף פ"א) ול"ד לצואה בעששית דהתם כסוי מעלי' הו...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 3:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 833

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

האם מקרי מכוסה להרשב"א שהרי הסדק הוא פחות מג' וכלבוד דמי ומקרי מכוסה נראה שהדבר מפורש במשנה ברורה סימן פ''ז ס''ק ט' כמעט בסופו וז''ל אם הניח להגרף והעביט תחת המטה ומחיצות המטה מגיעין עד פחות מג' סמוך לארץ אפילו אם המטה בעצמה אינה גבוה יו"ד שרי לקרות לפני המטה ועל גבה דאמרינן לבוד והוי כמכ...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 27, 2020 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 24
צפיות: 2173

Re: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה

איזה ציונים להרחיב השאילה מגן אברהם סימן רמד ומ"מ ראיתי שהגדולים לא רצו להתירו כי בזמן הזה אין העכו"ם מניחין לשום אדם לעשות מלאכת פרהסיא ביום חגם ואם נניח אנחנו לעשות איכא חילול השם אבל תיקון הרחוב אין נקרא ע"ש הישראל כ"כ ומ"מ במקום שאין נוהגין היתר ברחוב אין להקל: ועיין ברע...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 27, 2020 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 833

ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא עומד אדם כנגד בית הכסא ומתפלל (ברכות כו.) ומסקינן שלעולם אסור להתפלל כנגד בית הכסא ואפי' אין בו צואה ולא התירו אלא בבתי כסאי דפרסאי והכי קיי"ל ריש סי' פ"ג כ' החזו"א ריש סי' י"ז שכל חדר בית הכסא מקרי בית הכסא ואפי' אם החדר גדול הרבה מאד, ולכן אין א...

עבור לחיפוש מתקדם