מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 98 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מגופת חבית
ב' מרץ 23, 2020 9:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעגל טוב
תגובות: 5
צפיות: 932

Re: מעגל טוב

הערה קצרה בעמוד 155 [מהדורת פריימן] שורה 3, ואמר ר' אברהם כי יש לו ראיות שאיזה מהשבטים האם במירקה הצפונית ושכחם גלח הלך שם וראה איזה מהם ודיבר להם ובפי' המגיה ''במירקה''AMERICA וכן בעמוד 51 ויש שם עשבים ממירקא מציין המגיה AMERICA ובעמוד 70 שורה 9 כ' הביאוהו מהמיריקא ושם במקומו, לא ציין כלום שהוא מדי...
על ידי מגופת חבית
ב' מרץ 23, 2020 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעגל טוב
תגובות: 5
צפיות: 932

Re: מעגל טוב

כידוע ספר מעגל טוב להרחיד"א נדפס בשלבים תחילה בליוורנו תרל"ט רק חלק מהמסעות בהשמטות רבות, אחר כך פורסמו כמה קטעים נוספים באכסניות שונות לא רק שנדפס שלבים שלבים, גם לא הי' כתוב בכרך אחד וכמו שהאריך אהרן פריימן בהקדמת מהדורתו [מעגל טוב השלם] ושם האריך אהרן פריימן מקור של כל חלק של הכת''י, ו...
על ידי מגופת חבית
ג' מרץ 17, 2020 3:08 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1196
צפיות: 258895

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אני מחפש פרטים אודות או בן אחיו או בן אחות של ר''א מבעלז שהתחתן עם הורוביץ [כמדומה מסטאניסלאו] וכמדומה ר''מ מבילגורייא הי' המסדר קידושין
אני משער שיש איזה ספר עם שלשלת של היוחסין של כל יוצאי בלעז, האם מישהו יודע האיך לחפש זה, תודה מראש
על ידי מגופת חבית
א' מרץ 15, 2020 6:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 3650

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

ובפשטות הכוונה ביצר הרע שהזכיר רש"י כאן אין פירושו כמו כי יצר לב האדם רע מנעוריו במושג של יצר הרע לאדם בר דעת, אלא שהוא לשון מושאל כשבעל חי נכנס במצב של זחות הדעת יכנס בו רוח רעה להזיק. איני יודע מה הפשטות אבל מצינו עוד לשונות כאלו, ויש לציין לזה הא דאיתא בגמ' הוריות דף יג. ''שאלו תלמידיו את ר...
על ידי מגופת חבית
ד' מרץ 04, 2020 10:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו
תגובות: 0
צפיות: 604

אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו

גמ' ברכות נה: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו שנאמר אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו ואיבעית אימא מהכא ורעיוני לבבך תנדע אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא והנה מצינו לקמן דף נו: אמר ליה ההוא מינא לרבי ישמעאל ראיתי שאני משקה שמ...
על ידי מגופת חבית
ד' פברואר 26, 2020 7:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 874

Re: מים אחרונים בשאר משקים

שגיאה חמורה בידך אכן לא עיינתי בפנים ואך לגופו של דבר הפמ''ג מתחילה מביא דעת הלבוש שאוסר יין משום ביזוי, ומציין לעי' בסי' ק''ס סעי' י''ב שהשו''ע אוסר ליטול ידיו ביין משום ביזוי היין אלא אם אין לו מים, ואח''כ מציין להנחלת צבי שמאריך בסתירת דברי השו''ע שכאן משמע שמתיר ליטול ידיו ביין ובסי' קע''א משמע...
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 24, 2020 3:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 874

Re: מים אחרונים בשאר משקים

ואני תמה השו"ע אומר שנוטלין בכל מיני משקים והפמ"ג אומר שהוא מדבר באין לו מים, ולמי אין מעט מים? וממש הפך דינא דהשו"ע, והיה לו להשו"ע לפרט כל כהאי. הרב מגופת החבית הפמ"ג ביו"ד שם אין שום תוספת בדבריו לענין מים אחרונים בשאר משקין. הפמ''ג כ' שם וז''ל עיין ש"ך הסכים ד...
על ידי מגופת חבית
א' פברואר 23, 2020 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 874

Re: מים אחרונים בשאר משקים

עי' פמ''ג ביו''ד סי' פ''ט ס''ק י'
על ידי מגופת חבית
ו' פברואר 21, 2020 3:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרעיד הנביאים
תגובות: 22
צפיות: 1658

Re: מרעיד הנביאים

בע"ה בסוגיא דיאוש בשם אמ"ו --- --- הגאון הנ"ל

לי נראה שכ' דף סח, ובאמת תראה הד''ת והם סוגית הגמ' ב''ק דף סח
על ידי מגופת חבית
א' פברואר 16, 2020 7:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 3650

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

ובפשטות הכוונה ביצר הרע שהזכיר רש"י כאן אין פירושו כמו כי יצר לב האדם רע מנעוריו במושג של יצר הרע לאדם בר דעת, אלא שהוא לשון מושאל כשבעל חי נכנס במצב של זחות הדעת יכנס בו רוח רעה להזיק. איני יודע מה הפשטות אבל מצינו עוד לשונות כאלו, ויש לציין לזה הא דאיתא בגמ' הוריות דף יג. ''שאלו תלמידיו את ר...
על ידי מגופת חבית
ה' פברואר 13, 2020 7:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 7868

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

הליכות שלמה מועדי השנה תשרי עמוד יד
הש.png
הש.png (10.06 KiB) נצפה 3100 פעמים

ונראה שהכונה כמו שכתבת, וכן שמעתי מכבר בשם אחרים
וכן דקדק השואל בשלמת חיים סי' שכ''ו
על ידי מגופת חבית
ג' פברואר 11, 2020 7:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 7868

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

דף לו עמוד ב פלפלי רב ששת אמר שהכל רבא אמר לא כלום ואזדא רבא לטעמיה כו' מיתיבי היה רבי מאיר אומר ממשמע שנאמר וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה ואיזהו זה הפלפלין ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום שנאמר ארץ אשר ...
על ידי מגופת חבית
ה' פברואר 06, 2020 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מעקה לגג המזבח?
תגובות: 10
צפיות: 1305

Re: האם היה מעקה לגג המזבח?

עי' חזו''א חו''מ ליקוטים סי' י''ח ס''ק ב' ותו''ד בערך הם שלאו כל גג חייב במעקה כ''א גג של בית דירה, וכל שיש גג ואינו בית דירה לא חייבה תורה במעקה
על ידי מגופת חבית
ה' פברואר 06, 2020 6:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 3650

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

ובפשטות הכוונה ביצר הרע שהזכיר רש"י כאן אין פירושו כמו כי יצר לב האדם רע מנעוריו במושג של יצר הרע לאדם בר דעת, אלא שהוא לשון מושאל כשבעל חי נכנס במצב של זחות הדעת יכנס בו רוח רעה להזיק. איני יודע מה הפשטות אבל מצינו עוד לשונות כאלו, ויש לציין לזה הא דאיתא בגמ' הוריות דף יג. ''שאלו תלמידיו את ר...
על ידי מגופת חבית
ד' פברואר 05, 2020 4:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע שעל המיטה
תגובות: 10
צפיות: 1333

Re: קריאת שמע שעל המיטה

מהו המקור לתוספת הפסוקים שאינם מופיעים בשו"ע או"ח סי' רלט (מהטור בשם רב עמרם גאון), כגון לישועתך קויתי ה', ממיני מיכאל וכו', שיר המעלות אשרי כל ירא ה, והאם צריך לאומרם, או שזה רק ענין בעלמא, אשמח אם מישהו יוכל לפרט כאן מהו המקור הראשון לכל הוספה מהנ"ל (שאינה כתובה בשו"ע), כגון ס...
על ידי מגופת חבית
ג' פברואר 04, 2020 6:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 70
צפיות: 16769

Re: העתקים ברחבי התלמוד

דף טו עמוד ב לא יהו אלא דרך ימין למזרח ופרש''י, לא יהו אלא דרך ימין למזרח - הכא לא שייך למזרח, אבל בזבחים שייך למיתנייה, דאיירי התם בנתינת כבש המזבח לדרום, ויליף לה מן ומעלותיהו פונות קדים - תן מעלותיו לדרום כדי שתהא תחילת פינותיו לקדים, כשתפנה לדרך ימין, דכל פינות דרך ימין הן, דתני רמי בר יחזקאל: ע...
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 03, 2020 6:38 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גדול הדור שהוליכו אותו שולל
תגובות: 20
צפיות: 3460

Re: גדול הדור שהוליכו אותו שולל

תוכן כתב:א. כי כל ספרי השו"ת מלאים בסיפורים כגון זה, חלקם עם תאריכים ושמות, ומעולם לא שמענו שנמענו להדפיס ספרים אלו.

יש דוגמאות?
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 03, 2020 6:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)
תגובות: 5
צפיות: 1445

Re: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)

יש לציין עוד
ביצה דף יט עמוד א
רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתניא
ופרש''י וז''ל תנאי שקלת מעלמא - וכי לא משכחת תנא דאמר כעולא, דתימא עולא כי ההוא סבירא ליה, דאיצטריכא לך לשבושה להך מתניתא ולתרוצה עכ''ל
על ידי מגופת חבית
ה' ינואר 30, 2020 7:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 602

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

לגבי המשקפיים, לא הבנתי איזה נפקותא יכול להיות. לגבי ערווה בראייה תליא. ולגבי צואה צריך כיסוי, ואפילו אם היה מכסה את עיניו בברזל אטום לא היה מועיל, על אחת וכמה וכמה בזכוכית. ובמקום שיועיל ברזל אטום, תועיל גם זכוכית. כונתי הי' באופן שיש לה כיסוי ע''י לבוד דשפיר מקרי מכוסה להאבני נזר ואפ''ה שייך בה א...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 11:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שברך לחולים
תגובות: 18
צפיות: 2703

Re: מי שברך לחולים

נדרים דף ח עמוד א אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא תנו ואי ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי י' עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא ופי' הר''ן וז''ל ויהיב שלמא לבי עשרה - ומתוך שישיבו לו שלום יגינו עליו מן ה...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 602

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

רב תודות להרב מקדש מלך על העלאת המראה מקומות והי' לתועלת

מש''כ מסברא כן נראה לי מסברא שיש לחלק בין כיסוי למחיצה, ואך מקום הספק הוא האם יש לדונו כמכוסה ע''י דין לבוד
ועוד מה דעתך על עצם הראיה ממה שכ' המשנה ברורה בסי' פ''ז?

לסברת האבני נזר שהעלית, מה הדין אם הוא לובש משקפיים?
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 602

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

מקדש מלך כתב:מנין לך שמדובר כשרואה את הגרף?
כל שאומר הוא שדינו כמכוסה ואין צריך ריחוק ארבע אמות.

אם כנים הדברים שכתבתי נמצא שכל שהוא מכוסה לא איכפת לן אם הוא נראית או לא כמו שמצינו בצואה בעששית, וכל הספק הי' אם ע''י לבוד מקרי מכוסה, ונראה דזה כן מבואר מדברי המשנה ברורה
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 12:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 5573

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

דף כה: אמר אביי צואה כל שהוא מבטלה ברוק אמר רבא וברוק עבה והנה במג"א סי' ע"ו ס"ק ט' כ' וז"ל אבל אם נותן מים ע"ג לא מהני וכמ"ש סי' פ"ז ס"א אא"כ הם עכורים שאין הצוא' נראית מתוכה (כ"ה הגהות הרי"ף פ"א) ול"ד לצואה בעששית דהתם כסוי מעלי' הו...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 28, 2020 3:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 602

Re: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

האם מקרי מכוסה להרשב"א שהרי הסדק הוא פחות מג' וכלבוד דמי ומקרי מכוסה נראה שהדבר מפורש במשנה ברורה סימן פ''ז ס''ק ט' כמעט בסופו וז''ל אם הניח להגרף והעביט תחת המטה ומחיצות המטה מגיעין עד פחות מג' סמוך לארץ אפילו אם המטה בעצמה אינה גבוה יו"ד שרי לקרות לפני המטה ועל גבה דאמרינן לבוד והוי כמכ...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 27, 2020 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 24
צפיות: 1517

Re: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה

איזה ציונים להרחיב השאילה מגן אברהם סימן רמד ומ"מ ראיתי שהגדולים לא רצו להתירו כי בזמן הזה אין העכו"ם מניחין לשום אדם לעשות מלאכת פרהסיא ביום חגם ואם נניח אנחנו לעשות איכא חילול השם אבל תיקון הרחוב אין נקרא ע"ש הישראל כ"כ ומ"מ במקום שאין נוהגין היתר ברחוב אין להקל: ועיין ברע...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 27, 2020 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו
תגובות: 8
צפיות: 602

ספק בקורא ק"ש כנגד בית הכסא לשי' הרשב"א - שייך לברכות דף כה כו

והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא עומד אדם כנגד בית הכסא ומתפלל (ברכות כו.) ומסקינן שלעולם אסור להתפלל כנגד בית הכסא ואפי' אין בו צואה ולא התירו אלא בבתי כסאי דפרסאי והכי קיי"ל ריש סי' פ"ג כ' החזו"א ריש סי' י"ז שכל חדר בית הכסא מקרי בית הכסא ואפי' אם החדר גדול הרבה מאד, ולכן אין א...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 20, 2020 9:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה
תגובות: 7
צפיות: 934

Re: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה

נראה להביא ראיה שאף מי שאינו אומר ק''ש עליו לומר ''אמת ויציב'' הרי שאמת הוא חלק של הברכה אפי' למי שלא אמר ק''ש [שלא כמו שצידדתי לעיל] מגמ' ברכות כא. וז''ל אמר רב יהודה ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא אינו חוזר וקורא ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר חוזר ואומר אמת ויציב עכ''ל הרי שחוזר ואומר אמת ויציב בלי ק...
על ידי מגופת חבית
ו' ינואר 17, 2020 2:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה
תגובות: 7
צפיות: 934

Re: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה

וכל לומד תמה, מה עניין ברכת "אמת ואמונה" ל"אני ה' אלהיכם" דווקא? נכון שההתחלה - "אמת ואמונה" - נמשכת אחרי חיתום פרשת ציצית, משום הפסוק בירמיה "וה' אלהים אמת", עד שלרבי יהודה אין ההפסק ביניהן נחשב ככל בין הפרקים וכמבואר שם בתחילת העמוד. אבל כל המשך הברכה, איך ...
על ידי מגופת חבית
ה' ינואר 16, 2020 3:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר החיוב להתפלל בציבור
תגובות: 2
צפיות: 309

גדר החיוב להתפלל בציבור

א ברכות דף ז עמוד ב אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי אמר ליה לא יכילנא אמר ליה לכנפי למר עשרה וליצלי אמר ליה טריחא לי מלתא ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב ואני תפ...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 14, 2020 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 13829

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד ע''ב אי בעית אימא סברא דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא ורבי יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא מצפרא לא הויא גאולה מעלייתא ופרש"י גאולה מאורתא לא הוי - הילכך גאולה דאורתא לא חשיבא לאהדורי עלה סמיכת תפלה. ומשמע דפליגי אי הגאולה שהי' מאורתא חשיבא לחשב ...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 14, 2020 10:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 13829

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: משנה מזכירין יציאת מצרים בלילות אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות וכו' קצת משמע שהיו גורסין דין זה אפי' קודם שהי' להם מקור ברור, ויש לעי' א''כ למה באמת סברו כן להזכיר יציאת מצרים בלילות אם עדיין לא דרשו ''כל'' להביא הלילות ועי' לקמן דף דף יד עמוד ב ...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 14, 2020 10:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 918

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הבנתי
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 13, 2020 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 918

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

[quote=][/quote]כן, למשל ביבמות עב ע"א: אמר רב פפא, הלכך יומא דעיבא ויומא דשותא, לא מהלינן בי' ולא מסוכרינן בי'.
ור"ל, דבעינן דלא למימהל בי', ובעינן דלא וכו'.[/quote]
לא הבנתי התם הכל הוא טעם אחד משום הרוח
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 13, 2020 9:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 918

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

יש לציין שיש כמה מימרות מר''פ שלא שייכים לנוסח הברכה [ויש להוסיף שבגמ' ברכות דף יא: יש רווח לומר שאין כאן פלוגתא דאל''ה צ''ב היאך שייך לברכה ב' ברכות דלכאורה אחת מהן ברכה שאינה צריכה, וע''ז כ' הפנ''י שאין כאן מחל' וכמש''כ שם, ואך לסיים בב' חתימות מה בכך], ונראה שהוא מחמיר כב' דיעות ומהם שבת דף כ עמו...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 13, 2020 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 13829

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יש לציין מה שביאר המעדני יום טוב ברכות פרק א סימן י אות ח [ח] שנאמר ממעמקים קראתיך ה'. וק"ל דא"כ יתחייב להתפלל במקום עמוק ולא אמרו אלא שלא להתפלל במקום גבוה ובגמרא גרס אלא במקום נמוך וכן כתב בטור אך בר"י ורמב"ם ליתא וגם בש"ע לא כתבו ונ"ל דהך קרא דממעמקים כתוב בשיר המעלו...
על ידי מגופת חבית
ב' דצמבר 30, 2019 4:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96107

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ראל.png
ראל.png (51.44 KiB) נצפה 5140 פעמים


מהו ראיית ר' ליב מדברי הרמב''ם במנין המצות שהמצוה של קידושין הוא לבעול דוקא אחר נישואין?
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 1106

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רוח אליהו מר' אליהו משה בלוך
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 1106

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא4.png
רא4.png (31.8 KiB) נצפה 724 פעמים
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 1106

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא3.png
רא3.png (26.33 KiB) נצפה 724 פעמים
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 1106

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא2.png
רא2.png (66.17 KiB) נצפה 724 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם