מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 147 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מגופת חבית
ג' אפריל 20, 2021 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסוף הם התגרשו...
תגובות: 19
צפיות: 2978

Re: בסוף הם התגרשו...

חשבתי שהטעם הוא שחששו שמא ימצא אחד ששמו כשמו וכשמה כשמה וכו', ולהכי חתמו בעדים שמוכח מתוכו שלא נכתב אלא להתלמד, וכמדומה שיש העתק של גט שכ' הרשב''א [להתלמד ממנו] בסוף מס' גיטין מהדורת מוסד הרב קוק, והזמן שם הוא ו' סיון, והטעם כנ''ל שע''י שאין כותבין גט ביו''ט לא יכול לבוא להשתמש בה
על ידי מגופת חבית
ו' אפריל 16, 2021 2:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בציעת הפת יום טוב שחל בשבת
תגובות: 5
צפיות: 87

Re: בציעת הפת יום טוב שחל בשבת

בזכורני שבגליון הפני מנחם על הערוך השולחן [נדפס במהדורת עוז והדר] מציין לדברי המג''א בהל' פסח שמבואר שדינו כשבת גרידא, וכמדומה שהוא המג''א שמצוין תוך דברי עושה חדשות
על ידי מגופת חבית
ו' אפריל 16, 2021 2:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר מסכתות הש"ס
תגובות: 14
צפיות: 251

Re: סדר מסכתות הש"ס

מעולם חשבתי שהוא ענין תכני בלבד, ולהכי בסדר המשניות אין הסדר כן אך מרש''י תענית יש איזה משמעות שלא הי' הסדר כמו דאיתא במשניות איתא בריש מס' תענית תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א גמרא תנא היכא קאי דקתני מאימתי תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת...
על ידי מגופת חבית
ד' אפריל 07, 2021 1:05 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרים שחסרים באוצר
תגובות: 34
צפיות: 827

Re: ספרים שחסרים באוצר

מאיזה סיבה חסר שפתי חיים חומש ויקרא ובמדבר, אע''פ שיש שאר הספרים כולל על חומש דברים
על ידי מגופת חבית
ב' מרץ 22, 2021 9:09 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הוספת ספרי pdf
תגובות: 6
צפיות: 2447

Re: הוספת ספרי pdf

אוצר החכמה כתב:יש PDF שכוללים כבר טקסט בתוכם ואכן אנו עובדים על העניין לשלבם באופן הזה.

??
על ידי מגופת חבית
ג' מרץ 16, 2021 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 819
צפיות: 157864

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆

בשנת תש''ס יצא לאור קונטרס גן יצחק בענין עירובין בעיירות גדולות מהרב מנחם נחום יצחק גרויז, האם יש למישהו פדפ מהספר? בתודה מראש
על ידי מגופת חבית
א' מרץ 07, 2021 4:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 184
צפיות: 46557

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

ב. כאשר מדברים על י"ד וט"ו לא באים להתיר אשת איש, אלא כמו שאמרו הראשונים לגבי רוב - שענינה הוא ההסתברות ולא צריכים לאפוקי מי"ד ולהוציאה מחזקתה... אם יש מקום שמצד כל הסתברות הוא ט"ו גם אם אינה ודאית ממש דין כרכים לה, ובכה"ג מברכים בט"ו ועושים אותה עיקרית ומחמת חומרא עוש...
על ידי מגופת חבית
א' מרץ 07, 2021 3:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 309
צפיות: 29708

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

הקישון33 כתב:תמיד לפלא אצלי שהרי בבריסק היו מאבי אבות המחדשים גם בדרך הלימוד וגם בהלכה בשונה מה שהיה מוכר בכלל ישראל עד אז וצע"ג.

לפרטיהם אין הם מחדשים, ומהתמונה השלימה רואין חידוש, ובזה עכ''פ סרה צע''ג
על ידי מגופת חבית
ד' פברואר 24, 2021 10:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יצחק גפּנר זצ"ל
תגובות: 9
צפיות: 2361

Re: ר' יצחק גפּנר זצ"ל

האם הי' תלמיד הגר''י סולוביציק שליט''א??
על ידי מגופת חבית
ב' פברואר 15, 2021 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5561
צפיות: 1058167

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ראיתי לפני כמה שנים, ספר סיפורי צדיקים שנלקטו ע''י ר' אהרן ראטה בעל השומר אמונים, ונדפסו לעשות חיזוק היהדות ע''י קריאת הסיפורים, האם מישהו יודע השם, אני מעוניין לראות עוד הפעם הסיפור עם מצות של ר' מנדלע רימנוב
על ידי מגופת חבית
ג' פברואר 09, 2021 3:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1180
צפיות: 275356

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

לבי במערב כתב:
הגר''ש כהן.jpg

כפי ראיית דמותו כמדומני שהוא הי' מהחבורה קטנה שלמדו עם המשגיח הגה''צ ר' דן סגל שליט''א קצות החושן פעם בשבוע
על ידי מגופת חבית
ד' פברואר 03, 2021 3:20 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת בית המדרש בכניסתו וביציאתו
תגובות: 13
צפיות: 2848

Re: תפילת בית המדרש בכניסתו וביציאתו

הגהות רא''מ הורוביץ ברכות דף יא: שם תנ"ה א"א אהבת עולם אלא אה"ר ורבנן אמרי אהבת עולם כו' לכאורה קשה מאי ראיה מייתי כיון דאיכא רבנן דפליגי ואי רבנן הם אמוראים תיקשי עלייהו מהך ברייתא וגם לפי גי' הרי"ף ק' מתנ"ה על אינך אמוראי עיי"ש ותו ק' הלשון א"א דמשמע יש איסור בדב...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 04, 2021 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1844
צפיות: 399759

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מחפש אימייל של הרב אליהו פלדמן מחבר ספר אגור באהליך
על ידי מגופת חבית
א' ינואר 03, 2021 9:58 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אגור באהליך
תגובות: 1
צפיות: 972

Re: אגור באהליך

האם יש להרב המחבר כתובת אימייל
על ידי מגופת חבית
ד' דצמבר 30, 2020 2:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי הרמב''ם בהקדמה, בפירוש הלכה למשה מסיני
תגובות: 2
צפיות: 201

Re: בדברי הרמב''ם בהקדמה, בפירוש הלכה למשה מסיני

יש להוסיף שהרי הגמ' שם אומר שיש לחוש שמא יבוא ב''ד וירבה בשיעורים, הרי מפורש שהדבר תלוי בפלפול

ואך לפי מה שציין המהרי''צ חיות למש''כ במק''א שלא נתינו מסיני כ''א שיש שיעור של זית וככותבת וכו', וניתנה לחכמים לקבוע איזה מהן לאיסור אכילה וכו' א''ש
על ידי מגופת חבית
ג' דצמבר 29, 2020 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי הרמב''ם בהקדמה, בפירוש הלכה למשה מסיני
תגובות: 2
צפיות: 201

בדברי הרמב''ם בהקדמה, בפירוש הלכה למשה מסיני

הקדמת הרמב"ם למשנה וכל ענין שאין לו רמז במקרא ולא אסמכתא ואי אפשר ללמדו באחת המדות, באלה בלבד אומרים הלכה למשה מסיני, ולפיכך כשאמרנו שעורין הלכה למשה מסיני הקשינו על זה ואמרנו, איך תאמר עליהם שהם הלכה למשה מסיני והרי השיעורים רמוזים בפסוק ארץ חטה ושעורה, והיתה התשובה על זה שהם הלכה למשה מסיני,...
על ידי מגופת חבית
ג' דצמבר 29, 2020 10:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הקדוש גר הצדק מוילנא המכונה הגרף פוטוצקי - מקורות ומסורות
תגובות: 57
צפיות: 13569

Re: הקדוש גר הצדק מוילנא המכונה הגרף פוטוצקי - מקורות ומסורות

עושה חדשות כתב:אודות הפקפוקים, ע"ע בס' אש התורה על הגר"א קוטלר, עמוד תקמג.

אא.jpg
אא.jpg (98.83 KiB) נצפה 915 פעמים
על ידי מגופת חבית
ב' דצמבר 28, 2020 2:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

כלבאשבוע כתב:
מגופת חבית כתב:עדיין אנו ממתינים לההכתבה ממוסף יתד, ואעתיק כאן ההכתבה שהי' ביתד ארצה''ב, הלואי שיבוא מתרגם שיתרגם לכל, שיש בו הרבה מאפניותו המיוחדת


https://yated.com/rav-dovid-feinstein-ztl/

למעלה הבאתי ההכתבה מהשלשים
על ידי מגופת חבית
ג' דצמבר 15, 2020 9:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הסדר הנכון לקריאת הלל ע''י הש''ץ
תגובות: 4
צפיות: 684

Re: הסדר הנכון לקריאת הלל ע''י הש''ץ

עיי' או"ח סי' תכ"ב מג"א ס"ק ח' מגן אברהם סימן תכב ס"ק ח וכן בפסוקים. צריך לשמוע יאמר נא וגו' מפי הש"ץ דשומע כעונה ואם לא שמע לא יצא ומוטב שיאמר בעצמו בנחת עיין בגמ' פ"ג דסוכ' וכו עכ''ל ועי' במחצית השקל שכ' וז''ל וכן כו' ומוטב שיאמרן בעצמו. אף דשומע כעונה. מ"מ...
על ידי מגופת חבית
ג' דצמבר 15, 2020 5:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הסדר הנכון לקריאת הלל ע''י הש''ץ
תגובות: 4
צפיות: 684

Re: הסדר הנכון לקריאת הלל ע''י הש''ץ

ב"הודו" ו"אנא" למה כ''כ ברור?
על ידי מגופת חבית
ג' דצמבר 15, 2020 1:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הסדר הנכון לקריאת הלל ע''י הש''ץ
תגובות: 4
צפיות: 684

הסדר הנכון לקריאת הלל ע''י הש''ץ

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לח עמוד ב הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והן אומרים אנא ה' הושיעה נא מכאן שאם קטן מקרא אותו עונין אחריו מה שהוא אומר הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והן אומרים אנא ה' הצליחה נא מכאן שאם בא לכפול כופל הוא אומר ברוך הבא והן אומרים בשם ה' מכאן לשומע כעונה בעו מיניה מרבי חייא בר אבא שמע ולא...
על ידי מגופת חבית
ב' דצמבר 14, 2020 3:39 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: קרא קפיט'ל תהילים ולא דקדק באותיותיה
תגובות: 4
צפיות: 1811

Re: קרא קפיט'ל תהילים ולא דקדק באותיותיה

יש לציין מש''כ בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן ד אף על פי שמצווה לדקדק באותיותיה, קראה ולא דקדק בהן יצא. דכן סובר ר' יוסי (ברכות ט"ו ע"א). ולכאורה תמוה דהא הוא גם על אותיות דומות כמו בכל לבבך, שמחסיר אות אחד, ומאי טעמא יצא, הא הוא כהחסיר תיבה שלא יצא. ואולי מכיוון שרגילין אינשי ל...
על ידי מגופת חבית
ד' דצמבר 09, 2020 3:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

עדיין אנו ממתינים לההכתבה ממוסף יתד, ואעתיק כאן ההכתבה שהי' ביתד ארצה''ב, הלואי שיבוא מתרגם שיתרגם לכל, שיש בו הרבה מאפניותו המיוחדת
IMG_9925.jpg
IMG_9925.jpg (193.26 KiB) נצפה 1933 פעמים
IMG_9926.jpg
IMG_9926.jpg (192.6 KiB) נצפה 1933 פעמים
IMG_9927.jpg
IMG_9927.jpg (199.28 KiB) נצפה 1933 פעמים
IMG_9929.jpg
IMG_9929.jpg (190.64 KiB) נצפה 1933 פעמים
IMG_9928.jpg
IMG_9928.jpg (195.96 KiB) נצפה 1933 פעמים
על ידי מגופת חבית
ו' דצמבר 04, 2020 7:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

שמעתי מכבר מנכד הגר''ש בירנבוים שפעם בא זקנו למר''ן הגר''מ וראה שהוא בשמחה יתירה, וכשאלו שמחה זו למה, אמר שהיום סיים בנו ר' דוד הש''ס ק''א פעמים והיום ראיתי ביתד נאמן באנגלית שפעם שאלו אחיו ר' ראובן עם אמת מה שאומרים עליו שהוא סיים ש''ס יותר ממאה פעם והוא ענה בפשיטותו ''כן'', וכבר שמעתי שמהיות אז כ...
על ידי מגופת חבית
ד' נובמבר 25, 2020 6:42 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

נדפס גם בקובץ משלחן מלכים חלק ד עמוד קכב ובסוף דבריו כתב בזה"ל:ונ"ל להוסיף שיש קדושה לנ"ך על חומש בנדפסים דהא המג"א סי' רפד תירץ דלמה קורין ההפטרה בתוך נ"ך הנדפס ואין מקפידין על של קלף הלא בזה אין שייך עת לעשות דהא ביכולת לכתוב נ"ך לציבור אמר משום נביא הנדפס יש לו קדוש...
על ידי מגופת חבית
ד' נובמבר 25, 2020 4:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

בזכרוני שראיתי לפני כמה וכמה שנים [ואולי אני טועה] באיזה קובץ שהגר''ד חילק בספרי דפוס בין נ''ך לתורה, ושלנ''ך יש קדושה יותר מחומש בדפוס, האם מישהו יודע באיזה מקום נדפס?
על ידי מגופת חבית
א' נובמבר 15, 2020 8:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

מענין מאד, בשעה שתמיד היה מפורסם שמה שמקילים בבישול עכו"ם בחטיפים כאלה מבוסס על דברי ר' משה שאמר שאינם עולים על שלחן מלכים, וידוע בעולם גם שר' דוד חלק על אביו בזה, משום שתפוחי אדמה עולים על שלחן מלכים, ולכן מקרי החטיפים האלה עולים על שלחן מלכים. ושמעתי אימרא (אני לא יודע כמה כלים עברה עד שהגיע...
על ידי מגופת חבית
ו' נובמבר 13, 2020 3:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

שמעתי מכבר מנכד הגר''ש בירנבוים שפעם בא זקנו למר''ן הגר''מ וראה שהוא בשמחה יתירה, וכשאלו שמחה זו למה, אמר שהיום סיים בנו ר' דוד הש''ס ק''א פעמים והיום ראיתי ביתד נאמן באנגלית שפעם שאלו אחיו ר' ראובן עם אמת מה שאומרים עליו שהוא סיים ש''ס יותר ממאה פעם והוא ענה בפשיטותו ''כן'', וכבר שמעתי שמהיות אז כב...
על ידי מגופת חבית
ה' נובמבר 12, 2020 7:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1551
צפיות: 385779

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

הסתכלתי קצת תוך הספר, ונראה שהוא כמו מערכות של חדו''ת ולא שייך לומר על אלו לקצרם
על ידי מגופת חבית
ה' נובמבר 12, 2020 3:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1551
צפיות: 385779

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מא.PNG
מא.PNG (65.79 KiB) נצפה 4075 פעמים

האם יש למישהוא הספר דברי מרדכי?
על ידי מגופת חבית
ג' נובמבר 10, 2020 4:10 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

בקשת המשפחה: לכל מי שיש סיפורים או דברי תורה או פסקים ממורנו זצ''ל נא לשלוח לravdovidfeinsteinzatzal@gmail.com
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 09, 2020 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דלת אלמנה-פקק החלון
תגובות: 2
צפיות: 321

Re: דלת אלמנה-פקק החלון

חשבתי שיש לחלק כשהוא דבר שאינו עומד כלל לבנין, וכדחזינן לענין נגר שאיכא מ''ד שאם הוא כלי א''צ אפי' קשור
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 09, 2020 5:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: דלת אלמנה-פקק החלון
תגובות: 2
צפיות: 321

דלת אלמנה-פקק החלון

דלת שאינו עשוי בתיקוני דלת כשאר דלתות, אסור לנעול בו אפי' בפתח העשוי לכניסה ויצאה תמיד, כ''ז מבואר בסי' שי''ג סעי' ד' עי' במ''ב שם ונסתפקי האם מותר לסתום פקק החלון בדבר שאינו רגיל לסתום בו, ולכאורה מן הסברא הרבה יותר מצוי לסתום חלון לגמרי מלסתום דלת, וא''כ יהא דינם שוה, ואך אין המשמעות כן, האם הדבר ...
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 09, 2020 4:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

כונתי הי' להראות גודל התמדתו
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 09, 2020 2:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 109
צפיות: 12112

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

חבל שבלוויה כולם לא דיברו על כוחו ודרכו בלימוד התורה. כולם דיברו על מדת החסד והסבלנות שלו, שבאמת יש להתפעל ממנה. אבל על התורה שלו הסתפקו בזה שאביו אמר עליו דברים גדולים. הערתי כן לזה שעמד על ידי בהלויה, וענה הלה "רצון יראיו יעשה, וכל ימיו החביא את כוחו בלימוד" על משקל האימרא של הגר"ח...
על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 17, 2020 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1914
צפיות: 497714

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בדיוק
ואדרבה מתוס' כתובות דף סג משמע שאילו הי' לומד פשיטא דהוי נעשית ת''ח
על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 17, 2020 6:07 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1914
צפיות: 497714

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בספר בקוראי שמו ח''א עמוד צ-צא, כ' שם שרבי עקיבא ניסה ללמוד מ' שנה ולא עלתה בידו, האם מישהו יודע המקור לזה?
על ידי מגופת חבית
א' אוגוסט 16, 2020 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 48
צפיות: 8131

Re: ◆ אלון בכות ◆

לפי חלק מן הדיווחים בעיתונות, אכן רא"ל (אברהמוב, אברמוף) היה זה שקפץ למים להציל את חברו ( דבר , הבוקר , שערים , חרות , על המשמר ו הארץ ). שאלתי את חתנו, הוא אמר לי שהסיפור על שערותיו הלבנות הוא שטויות, וכמו"כ המעשה היה שהבחור שטבע קפץ כדי להציל את ר' אריה שאכן ניצל אבל השני טבע, וכל ימיו ...
על ידי מגופת חבית
ו' אוגוסט 14, 2020 6:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 48
צפיות: 8131

Re: ◆ אלון בכות ◆

לפי חלק מן הדיווחים בעיתונות, אכן רא"ל (אברהמוב, אברמוף) היה זה שקפץ למים להציל את חברו ( דבר , הבוקר , שערים , חרות , על המשמר ו הארץ ). שאלתי את חתנו, הוא אמר לי שהסיפור על שערותיו הלבנות הוא שטויות, וכמו"כ המעשה היה שהבחור שטבע קפץ כדי להציל את ר' אריה שאכן ניצל אבל השני טבע, וכל ימיו ...
על ידי מגופת חבית
ב' יולי 27, 2020 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה
תגובות: 27
צפיות: 3619

Re: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה

יש בקובץ פעמי יעקב מאמר שבכת"י של הרי"ף על הש"ס יש הרבה הוספות, ובאמת הרי"ף לא חולק על הרמב"ם אלא כשלושים מקומות (כמ"ש בתשובה), ומרן הב"י לא ידע את זה, ולפי כללו שיש ללכת אחר תרי מגו תלת עמודי הוראה, הרי שיש לעקור חצי מהשו"ע, וניגש לחזו"א, והחזו"א פ...

עבור לחיפוש מתקדם