מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2267 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 5:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: שכחה להפריש חלה

ע' באספקלריא פרשת שלח שנת תשע"ח.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: שכחה להפריש חלה

ברכי יוסף יורה דעה סימן שכג סק"ד. אם בארץ ישראל קרה מקרה דשכחו להפריש חלה, וכבר אכלו רוב הפת בבלי דעת, אף שהוא בארץ יפריש מהמותר על הכל, גם על מה שאכל, לתקן מה שאפשר, דדיעבד מפריש שלא מן המוקף, כמ"ש לקמן סימן של"א דין כ"ה גבי תרומה. הערות על ברכי יוסף יורה דעה סימן שכג ובהערות ש...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: שכחה להפריש חלה

אל נא נשכח שיש כאן עוד שאלה בענין בליעת התבניות. והנה מש"כ ידידי הגר"י ארלנגר. ברמ”א סי’ שכד סעי’ יב כתב, שאדם שאפה פשטידת בשר מעיסה שלא הורמה חלתה, יכול ליטול בצק אחר ולהפריש ממנו חלה גם על הטעם שנבלע בבשר ועל ידי כך יוכל לאוכלו ללא חשש. על פי דבריו אלו למדו הפוסקים שכך הוא גם לגבי בליעות...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

פי האתון כתב:שמעתי שהרב גואלמן מרמות מפריש כל ערב שבת וחג חלה על מי ששכח, מדין 'זכין'.

וכן ראיתי שהורה ר' עמרם פריד.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: שכחה להפריש חלה

לבל נשכח שיש פה שאלה על התבניות.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: שכחה להפריש חלה

וע"ע שות קרית מלך רב סימן ט'
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 3:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 19
צפיות: 263

Re: שכחה להפריש חלה

ברכי יוסף יורה דעה סימן שכג סק"ד. אם בארץ ישראל קרה מקרה דשכחו להפריש חלה, וכבר אכלו רוב הפת בבלי דעת, אף שהוא בארץ יפריש מהמותר על הכל, גם על מה שאכל, לתקן מה שאפשר, דדיעבד מפריש שלא מן המוקף, כמ"ש לקמן סימן של"א דין כ"ה גבי תרומה. הערות על ברכי יוסף יורה דעה סימן שכג ובהערות שם...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 18, 2021 1:22 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 134
צפיות: 19674

Re: הבאבא סאלי ותורתו

אבני גזית כתב:
דרומי כתב:המכתב של הרבי לבאבא סאלי הוא ללא ספק אותנטי ומדוייק.נראה לי שהמדובר כאן על מכתבו של הבבא סאלי. הוא המזוייף. לא מכתב הרבי מליובאויטש.

נראה לי זה לא מודד תביאו ראיות הפוך.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 17, 2021 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3609

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

עי' מה שליקט באופן נפלא הרב ב"ש המבורגר שליט"א הישיבה הרמה בפיורדא.PDF בקולמוס תשס''ו - ז כמדומני היתה כתבה מאוד מקיפה בענין. זה נמצא בגיליון 37 אייר תשס"ו, כותרת "הלומדות תורה" https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=176282&width=-17&scroll=0&udid=0&pag...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 17, 2021 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3609

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

בזכרוני שיש ס' נשים חכמניות, ולא ראיתיו באוצר.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 17, 2021 2:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 134
צפיות: 19674

Re: הבאבא סאלי ותורתו

אתמול שמעתי מנכדו של סידנא הרב ראי"ה שאמר, את המגיד ראינו ודיברנו עמו. את הבעש"ט שמענו ולא ראניו ומאז קיבלנו על עצמנו דרך החסידות.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 8:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 134
צפיות: 19674

Re: הבאבא סאלי ותורתו

לרגל יומא דהילולא ד' שבט שיחול במוצ"ש, מצ"ב הפיוט "יודו לך רעיוני" שחיבר רבינו זיע"א פיוט זה הופיע עם פירוש משולב הערות וביאורים בספר הזמירות "מאור ישראל", ולאחר מכן בספר "יגל יעקב" המבואר בהוצאת עוז והדר. ספר הזמירות "מאור ישראל" מופיע באוצר ה...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 8:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 134
צפיות: 19674

Re: הבאבא סאלי ותורתו

נשלח לי בפרטי. "לכבוד קודש הקודשים, עמוד העולם, אור ישראל ותורתו, שלא קם כמותו, שר התורה והוראה, אהוב בשמים ובארץ, מורנו ורבינו הרב מנחם מענדל מליובאוויטש, הנני עבדך הקטן ישראל, עליתי ממרוקו לארץ ישראל, ואנשים כאן לא נתנוני השב רוחי, באים אלי בכל שעות היום והלילה, ונבצר ממני לעבוד את ה' כאשר הי...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 7:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 134
צפיות: 19674

Re: הבאבא סאלי ותורתו

האם ניפגש עם הרבה מחב"ד?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 7:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי גידול זקן ע"פ הקבלה.
תגובות: 9
צפיות: 338

Re: אי גידול זקן ע"פ הקבלה.

וע"ע אורל"צ ח"ג עניני גילוח בעומר.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גזיזת ציפורניים בלילה
תגובות: 13
צפיות: 3465

Re: איסור גזיזת ציפורניים בלילה

מהו פנקס זה? המקור זה יפה ללב פלאג'י. [הובא בסידור תהילת יצחק תופיק]
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 6:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סרח ר"ת סעודת ראש חדש
תגובות: 1
צפיות: 42

סרח ר"ת סעודת ראש חדש

רבי צבי הירש מזידיטשוב היסב בסעודת ראש חודש, ופירש את הפסוק "ושם בת אשר סרח" כי סר"ח ראשי תיבות ס'עודת ר'אש ח'ודש, והוסיף "כי יש תתק"ג (903) מיני מיתות בעולם רחמנא ליצלן כמספר תוצאו"ת", כמו שאמר דוד בתהלים; למות תוצאות, אולם המלים "בת אשר" בגמטריא תתק&quo...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' ינואר 16, 2021 6:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עולם נעלם
תגובות: 98
צפיות: 8917

Re: עולם נעלם

אבני גזית כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:אברהם מצרי לא מוצרי.


הטיה של מבטא גרידא

אגב שמעתי מחכם אחד, שאלברט ע"ה נפטר בפרשת וארא, ומרן הגרע"י זצוק"ל אמר בדך מליצה עליו איש מצרי הצילנו וגם דלה דלה לנו, דלה מכספו למען התורה.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' ינואר 15, 2021 2:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 151
צפיות: 22042

Re: מרן הרב שך זצוק"ל

נוטר הכרמים כתב:אסתגר בקמייתא,
רק בנוגע לטבילה, לא הבנתי מה עדיפותו של הרב וולף הנכבד על פני כמה וכמה אנשים ת"ח חשובים שמעידים אחרת,
אני מוכן לקבל שזה לא היה בכל שיעור כללי, וכדרך הגוזמאות המקובלים,
אך להכחיש לגמרי? נו נו.

מי האחרים? הרב הנוטר הדבר חשוב לי אנא גלה לנו.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' ינואר 15, 2021 2:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יצחק הוטנר ז"ל
תגובות: 156
צפיות: 32398

Re: רבי יצחק הוטנר ז"ל

מ.ד.יארמיש כתב:Rav Moshe Shotzkes, and Rav Shmuel Greineman

הרב משה שוטקעס, והרב שמואל גרינמן
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' ינואר 15, 2021 2:13 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לעתיד לבא גם חמושים ישארו
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: לעתיד לבא גם חמושים ישארו

אדרבה יביא
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ה' ינואר 14, 2021 9:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לעתיד לבא גם חמושים ישארו
תגובות: 5
צפיות: 125

לעתיד לבא גם חמושים ישארו

והמשגיח רבינו יחזקאל לעונשטיין ז"ל אמר כמו שכתוב וחמושים וחז"ל דורשים שארבע חלקים מכלל ישראל לא זכו ליצי"מ, כך יהיה גם לעתיד לבא בגאולה העתידה וכל אחד צריך לקוות לזכות לימות המשיח. וזה מה שהש"ץ המעורר לקידוש השם אומר לציבור אתם הנמצאים פה תהיו בין אלו שיחיו בזמן הגאולה. מה מקור ה...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ה' ינואר 14, 2021 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראוי כיום להקפיד על אכילה בסכו"ם
תגובות: 39
צפיות: 4889

Re: האם ראוי כיום להקפיד על אכילה בסכו"ם

אמר לי ת"ח אחד שהוא ראה כתוב על הגר"א, שבשבת אכל בידיו משום עונג שבת, ואני בעניי לא מצאתי הדבר.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ד' ינואר 13, 2021 10:12 pm
פורום: פסח
נושא: כוסו של אליהו הנביא - משיירי כוסות המסובים?
תגובות: 13
צפיות: 4076

Re: כוסו של אליהו הנביא - משיירי כוסות המסובים?

הצעיר באלפי כתב:האם יש איזה מקור למה שרבים חושבים (או אולי טועים) שאליהו הנביא טועם מעט מהכוס?

שמעתי מהגר"י יוספי שא"כ יהיה שיכור והסביר בזה הסבר אחר.
viewtopic.php?f=27&t=9081&p=686034#p81698
הסבר הגר"א הנ"ל בדברי הרב נ"ה.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ד' ינואר 13, 2021 1:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר מאיר חדש זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 5556

Re: הג"ר מאיר חדש זצ"ל

האם זה נכון שהייתה תקופה שנתן שיעורים בחברון?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ג' ינואר 12, 2021 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביומו תתן שכרו בשינוי הזמן
תגובות: 14
צפיות: 1123

Re: שאלה ב'בל תלין'

מה הצד שנלך לפי המעביד.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ג' ינואר 12, 2021 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 421
צפיות: 49683

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הרבה מהחכמים כאן כתבו לעיל דאף כי בספר הנייר כתוב שיש להדליק ואחר כך לברך, אבל אחר שמחבר ספר הנייר אשכנזי מה לבני ספרד ולו ולדוגמא מה שכתב "ישא ברכה": לא הכרתי את ספר הנייר וסקרן אותי מיהו. אז הוא אחד מהראשונים מבעלי התוספות, מן הסתם מחכמי אשכנז, אז קצת מוזר לתלות את מנהג ספרד בו". ו...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ג' ינואר 12, 2021 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרטוט במקום רווח הפרשיות ושרטוט המתקיים ועוד - מה דעתכם?
תגובות: 5
צפיות: 195

Re: שרטוט במקום רווח הפרשיות ושרטוט המתקיים ועוד - מה דעתכם?

הרב אי"ס אולי תוכל להביא צילום לדוגמא למקרה המריק"ש?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ג' ינואר 12, 2021 1:00 am
פורום: פסח
נושא: אכילת כלב רחוב או כלב בית
תגובות: 5
צפיות: 510

Re: אכילת כלב רחוב או כלב בית

שאלני ת"ח אחד למה באמת אמרו חז"ל דוקא כלב? ושמעתי מהגר"א מלכה כמדומני, שעיזים ועוד אוכלים דברים גסים כגון פלסטיק וכדו' והכלב עדין באכילתו. האם יש אישוש לדברים אלו?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 11, 2021 1:43 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר וישכם אברהם פאלאג'י
תגובות: 5
צפיות: 127

Re: ספר וישכם אברהם פאלאג'י

כן זכיתי אני הק' לערכה.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 11, 2021 1:24 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר וישכם אברהם פאלאג'י
תגובות: 5
צפיות: 127

Re: ספר וישכם אברהם פאלאג'י

יש לפנות למכון נועם אליעזר.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' ינואר 11, 2021 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: שרטוט במקום רווח הפרשיות ושרטוט המתקיים ועוד - מה דעתכם?
תגובות: 5
צפיות: 195

Re: שרטוט במקום רווח הפרשיות ושרטוט המתקיים ועוד - מה דעתכם?

יעיין מר בגנוזות ותשובות מחכמי תימן ט"ז .ובשות חן טוב בדיחי סימן כ"ב.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 10, 2021 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 83
צפיות: 5671

Re: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר

הנה בבהמ"ד דושינסקיא ראיתי ס' בשם תורת רבי עקיבא, והביא שם הסבר למנהג זה, וכעת אניו תח"י.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 10, 2021 4:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8906
צפיות: 1859003

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב מרדכי אליהו ע"ה ויבלטו"א בבא ברוך.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 10, 2021 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4141
צפיות: 1104860

Re: בשורת ספרים חדשים

הים הגדול כתב:
יש תקוה כתב:שו"ת ארחותיך למדני חלק שביעי.

מי המחבר? יש באוצר?

יש אשכול על זה.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 10, 2021 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 202120

Re: תשובות פא

שומר כתב:יש למישהו מושג לאיזה ספר מדובר תשובות פא

איזה ס' זה?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' ינואר 10, 2021 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 202120

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שומר כתב:ענו לי . פני אריה . ברסלא . בסימן עד כותב שכשביקרו השאגת אריה הקשה לו קושיא

אמת הוא, והקושיא היא גם בעניני ב"נ.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' ינואר 08, 2021 3:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנאמנות טענת מיגו
תגובות: 36
צפיות: 5130

Re: בנאמנות טענת מיגו

זה באידיש חבל.

עבור לחיפוש מתקדם