מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 131 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איתן נוי
ה' יולי 02, 2020 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

כן. לך הגבתי. למה התכוונת אם לא לנושא עליו האשכול הנוכחי מדבר? מה היה נראה לך טעות, מקד דבריך? בהזדמנות זו אדגיש שוב שאשכול זה אינו עוסק כלל בדין כבוד יום/לילה עדיף. אלא אך ורק הנהגה נפלאה של כבוד שבת מדברי הנצי"ב. כך שאין מה לפלפל על הנהגה אלא הבוחר יבחר. זה לא דבר הלכה! בכ"א אם החברים הי...
על ידי איתן נוי
ה' יולי 02, 2020 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

זה בסדר גמור. ויש סבלנות רבה בפרט לליבון וליטוש דברי התוה"ק.
מה שצריך הוא להתמקד ולא להתפזר.
הדברים מאוד מוסדרים ולא מעורבבים. באשכולות שונים אף מיספרתי למען הסדר.
אשתדל שוב. זה מאוד עוזר לסיכום.
יישר כח ר עזריאל היקר.
על ידי איתן נוי
ה' יולי 02, 2020 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

כבודו יקרא בקשה מה שאלתי ומה כתבתי. כל פעם מחדש קם מישהו שקורא חצאי דברים ומקשה קושיות.
א"א להחכים ולמצות נושא בצורה שכזו. וחבל.
תעבור בצורה מסודרת בלי להתבלבל מתגובות. ואדרבה אם עדיין תהיינה קושיות זו המטרה להגדיל כבוד שמים.
ובס"ד מיני ומינך יתקלס עילאה. יישר כחך!
על ידי איתן נוי
ה' יולי 02, 2020 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

מה השאלה?
על ידי איתן נוי
ה' יולי 02, 2020 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

יעיין מר במיליה דידי ואין צורך בעיון מיוחד. לא ניסיתי להוכיח לא לכבוד לילה לבד ולא לכבוד יום. ואינני מבין על מה כל הפלפול המיותר. דברי הנצי"ב אמורים בכלל כבוד שבת ולא זכר שר לא מיום ולא מלילה. ושוב לש"ק: "שזהו כבוד שבת שראש הבית שותה יין, וכל בני ביתו יוצאים ידי חובה, וכך היתה תקנת חכ...
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

. . מה השאלה? בפעם האחרונה, בל"נ: ולמה לא נפרש שב ענין הקידוש (לבדו) 'כבוד לילה' עדיף? [היינו, כל דיני הקידוש]. לא לדעת האר"י והמחצה"ש (שכבודם במקומם מונח) , אלא בשיטת השו"ע . בשולחן ערוך אין גילוי מה עדיף יום או לילה לאל לגבי כוס של קידוש. אך מאחר ויש עוד הרבה סוגים של כבוד השב...
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

מה כתוב באר"י ובמחצית השקל? נגד הש"ס שכבוד יום עדיף? אכן. זה לכאורה נגד דברי הגמ' בפסחים אך תראה איך מסביר המחצית השקל. מגן אברהם סימן רעא סק"ד: והא דתניא. ע' זוהר יתרו ע' קנ"ז וז"ל בעי' לסדר פתורי' בליליא דשבתא בנהמא ובמזוני רי"א אפילו ביומא דשבתא נמי עכ"ל: מחצית...
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

Re: השלמת קריאת שמו"ת

ציטוט של הנ"ל. "אכן לא ברור שיש חיוב ממש בעניין קריאת שמו"ת" אין חיוב? אז על מה כתב השו"ע: "אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבן". בעניין ההשלמה אין חיוב לחלק מהפוסקים אך בע...
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

Re: השלמת קריאת שמו"ת

דברי חכמים בנחת מוקלדים. כך היא דרכה של תורה.
יישר כח על הרצון הטוב.
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

Re: השלמת קריאת שמו"ת

סדנא דארעא כתב:קריאת שמו"ת של קטן מועילה.
קטן - שמו''ת.jpg

יפה מאוד. למרות שלא ראי חיוב של חינוך כראי חיוב של מצווה ועושה.
לא מטרחינן כולי האי שישוב לקרוא ולהשלים פרשיות רבות.
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

Re: השלמת קריאת שמו"ת

לפי פשט השו"ע אין ענין של השלמות. אילו מיני דיבורים?! בפירוש אמרו רבותינו 'לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור'! נכון מאוד שזו לשון הגמ' ברכות (ח.) "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום". אך בלשון השו"ע אין לשון השלמה: "אף ...
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

Re: השלמת קריאת שמו"ת

עכשיו הבנתי את הדגש על המילה השלמה . אתה צודק. ואה"נ לפי פשט השו"ע אין ענין של השלמות . ובפרט לפוסקים שלא היה מחוייב כלל באותה השעה. כבאל היושב שבעה (למ"ד שאינו יכול אף לקרוא שמו"ת) ואינו דומה לדין "תמימות". אך יתכן לומר שאם הנער בר הכי להשלים, להפוסקים שהחיוב הוא שנתי ...
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

Re: השלמת קריאת שמו"ת

טיבו? זה רמב"ם ושו"ע.
מה צריך לבאר? מה לא ברור? סי' רפה ס"א וכו'.
על ידי איתן נוי
ד' יולי 01, 2020 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 194

השלמת קריאת שמו"ת

מי שנעשה בר מצוה באמצע השנה האם צריך להשלים קריאת שמו"ת מתחילת השנה עד זמן שנעשה בר מצוה, דלכאורה אל"ה לא יתקיים בו "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור" (ברכות ח:) והרי כל מה שקרא עד כה לא היה מחוייב?
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 47
צפיות: 6585

Re: עוף/ציפור הגדלים בין העצים

תודה רבה יישר כחך.
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

לא מבין את השאלה בפעם האחרונה בל"נ. מה הפשט "למה שלא נפרש", כל עוד לך גילוי מפורש תפרש מה שבא לך. אך מאחר והבאנו פוסקים רבים שכתבו בדעת השו"ע שמאחר וכתב השו"ע שרק לענין כוס של קידוש בלבד כבוד לילה עדיף. ומשכך, לעניין כל יתר הדברים כבוד יום עדיף (כל אחד מסיבותיו הוא) ממילא יש...
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 47
צפיות: 6585

Re: עופות התלויים

העוף בשו"ע הוא אווז ברנקל וידוע שחשבו שהוא גדל על אילן, מפני שנחתלף להם ב ברנקל אווז שהוא מין סרטן שמתדבק בעצים וחשבו שזה נתגדל לעוף. והנה תמונה כפי מה שחשבו Barnacle goose.png ובמה שנתחלפו goose-barnacles.jpg והר' יששכר דב אילאווי כ' ע"ז בספרו מלחמות אלהים וכבר כתוב כאן עם מקורות ומראי מ...
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות הספר מענה לאגרות
תגובות: 143
צפיות: 20147

Re: אודות הספר מענה לאגרות

צh33 כתב:
שומר כתב:מדוע הספר אינו באוצר

כאן הוא נמצא:
http://www.israel613.com/books/MEANE_IGROT-H.pdf

יישר כח כי שמחתני מאוד.
ברוך תהיה.
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 47
צפיות: 6585

Re: עופות התלויים

חכם באשי כתב:לייצן!
אלו לא עופות, אלא חתולים שמאן דהו תלה אותם הפוכים!

זה מתאים לחיה הנקראת "עצלנאים" התלויה ברגילה לעץ.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7 ... 7%99%D7%9D
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 47
צפיות: 6585

Re: עופות התלויים

כבר דובר בכך בעבר באחד הפורומים..(בצע חיפוש..למעלה בצד שמאל).. והרבה ספרים מדברים על כך וראיתי לא מזמן בספר רביד הזהב של הרב דוד ברדא שליט"א שנמצא כזה מכבר בעץ ליד קבר הרמב"ם (וכעת כבר אינו).. (באוצר יש רק את חלק ב' ונראה לי שהדבר כתוב בחלק א') ואם תרצה אוכל לברר לך את המקום המדוייק שזה נ...
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 47
צפיות: 6585

עוף/ציפור הגדלים בין העצים

מ"ש השו"ע יור"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פד סעיף טו: "מיני עופות הגדילים באילן ותלויים באילן בחרטומיהן, אסורים משום שרץ השורץ על הארץ (ויקרא יא, מא, מג)".
האם ידוע איזה/מה זה היצור זה בימינו?
על ידי איתן נוי
ג' יוני 30, 2020 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

לא הבנתי את שאלתך.
כאן עוסקים בכבוד שבת. מה השאלה?
על ידי איתן נוי
ב' יוני 29, 2020 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

לפי רבינו האר"י והמחצית השקל ועוד.. כבוד לילה עדיף עיין לעיל.
על ידי איתן נוי
ב' יוני 29, 2020 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

רק שתדעו כל מקום שס"ט (וחבר מרעיו) מביא ציטוטים, תוכל להיות סמוך ובטוח שמרן הגרע"י זצ"ל חולק על זה, ומביא הרבה יותר ציטוטים... עוד אתן מס' דוגמאות מהרב ע"ה, ותן דעתך: 1. לגבי עוגיות פפושדו המפורסמות הרב אמר/אמרו בשמו/מס' שנים היה חתום יאכלו וישבעו. וכי אם ארצה לחוש ולא לאכול בפס...
על ידי איתן נוי
ב' יוני 29, 2020 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

4. בהליכות עולם ח"ז פרשת קורח סי"ב כתב הרב וז"ל: "נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא, שכתבנו להתיר לכתחלה, לא רק אם היה הטעם הראשון בכלי והטעם השני באוכל שנתבשל בו, אלא אפילו אם היה הטעם הראשון באוכל, ומן האוכל ההוא נפלט טעם באוכל אחר, הרי המאכל השני נידון כנ"ט בר נ"ט, ומותר ...
על ידי איתן נוי
ב' יוני 29, 2020 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

לפי פשט השו"ע ולפי כל הפוסקים שהבאתי לעיל בס"ד, יוצא ברור שכל מה שאמרו חז"ל שכבוד לילה עדיף הוא אך ורק לעניין כוס הקידוש שאם יש לו אחת ישמרנה לליל שבת.
וממילא, לכל יתר העניינים כבוד יום עדיף מכל הטעמים שהוזכרו ושלא הוזכרו.
על ידי איתן נוי
א' יוני 28, 2020 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

רבותי כל הדברים נפלאים אבל אתם ממש חורגים מהנקודה בה פתחנו ומתפשטים לסוגיות אחרות.
לא באנו לעשות השואות בין כבוד יום לבין כבוד לילה, וכן הרב הנצי"ב-העמק שאלה לא בא לעשות השוואות
אלא אדרבה יכובד ראש המשפחה הן בלילה הן ביום.
על ידי איתן נוי
א' יוני 28, 2020 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

נהר שלום כתב:לגבי הבאת ציטוטים ב"ה אפשר לפתוח עין יצחק,
נמק!

לגבי הדוגמאות אם תורה לאחרים להחמיר אכן אתה חולק על רבך.

לא שאלנו לגבי להורות לאחרים. נא להתמקד!
שנית: אתה תאכל פלאפל שטוגן בשמן בשרי עם חמאה?
על ידי איתן נוי
א' יוני 28, 2020 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

שומע ומשמיע כתב:זיל בתר טעמא, שלענין קידוש הקידוש של הלילה חשוב הרבה יותר מקדיוש היום שהוא רק ברכות הנהנין. ופשוט.

נו מה זה סותר, לא מבין לאיזה ענין כאן אתה מנסה להביא.
וכי אמרנו שראש הבית יקדש דווקא ביום?
על ידי איתן נוי
א' יוני 28, 2020 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1111

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

לבי במערב כתב:וליתר דיוק:
לילי שבתות ולילי ימים טובים - יש להם קדושת היום על הכוס, ויש להם הזכרת היום בברכת המזון.
שבת, ור"ח, וחולו של מועד, ויו"ט - יש בהם הזכרת היום בברכת המזון, ואין להם קדושת היום על הכוס.
והכוונה לברכה השני' שבלילם.

לא סותר. לא אמרנו שדווקא בבוקר אלא בבוקר אה"נ.
על ידי איתן נוי
ש' יוני 27, 2020 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

רק שתדעו כל מקום שס"ט (וחבר מרעיו) מביא ציטוטים, תוכל להיות סמוך ובטוח שמרן הגרע"י זצ"ל חולק על זה, ומביא הרבה יותר ציטוטים... עוד אתן מס' דוגמאות מהרב ע"ה, ותן דעתך: 1. לגבי עוגיות פפושדו המפורסמות הרב אמר/אמרו בשמו/מס' שנים היה חתום יאכלו וישבעו. וכי אם ארצה לחוש ולא לאכול בפס...
על ידי איתן נוי
ש' יוני 27, 2020 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

נהר שלום כתב:רק שתדעו
כל מקום שס"ט (וחבר מרעיו) מביא ציטוטים, תוכל להיות סמוך ובטוח שמרן הגרע"י זצ"ל חולק על זה, ומביא הרבה יותר ציטוטים...

אדרבה כבודו יביא דוגמאות ומקורות בקשה.
על ידי איתן נוי
ש' יוני 27, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?
תגובות: 32
צפיות: 3383

Re: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?

יפה מאוד. נכון. דבר אחד לא יועיל לו הביטחון והוא- אם בקשת אותו הדבר יסתור את תיקונו בעוה"ז. וכפי שהביא בחובת האדם בעולמו "ביטחון". דוגמאות: * בגמרא מסופר על רבי אליעזר בן פדת שפרנסתו היתה דחוקה ביותר. הוא שאל את הקב"ה עד מתי יצטער בעולם הזה? אמר לו הקב"ה - אם חפץ אתה לצאת מע...
על ידי איתן נוי
ו' יוני 26, 2020 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 360

חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

חומרות/הידורים. תנו דעתכם. האם נכון הדבר שמי שפוסק כפוסק מסויים אך במקום מסויים רוצה להחמיר יותר ממה שפסק הפוסק האם נומר שאין לו להחמיר/להדר מאחר וזה נגד דעת רבו ואין זה עשה לך רב (אבות א, ו), ואדרבה הוי כחולק על רבו וכחולק על השכינה (סנהדרין קי.)ומזלזל ברבו, אלא צריך לקבל הדברים אף אם נראה לו שצריך...
על ידי איתן נוי
ו' יוני 26, 2020 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?
תגובות: 32
צפיות: 3383

Re: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?

מה יקרה אם שני אנשים יקנו כרטיס הגרלה שרק אדם אחד יכול לזכות, ושניהם יאמינו באמונה שלימה שיקבלו פרס ראשון. מזכיר לי, משום מה, את השאלה ששאל אותו קיסר את החכם היהודי: אתם מתפללים כל שבת תפילת הנותן תשועה למלכים, שאנצח במלחמתי את אומה פלונית, והיהודים שבאומה פלונית מתפללים גם כן כל שבת הנותן תשועה למ...
על ידי איתן נוי
ו' יוני 26, 2020 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?
תגובות: 32
צפיות: 3383

Re: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?

כוונתי בשאלה לא היתה אלא להוכיח שא"א מבחינה הגיונית לקבל את האימרה שאם אדם מאמין באמונה שלימה שמשהו יקרה, זה אכן יקרה. ודאי שכן שייך שהרי ברגע שאדם נשען כל כולו אך ורק על הקב"ה אין הקב"ה מאכזב את הבוטח. כן מצינו רעיון זה במדרש הבא: "מעשה היה בקיסרין והיה שם איש גדול והיה לו שם ב...
על ידי איתן נוי
ו' יוני 26, 2020 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 55
צפיות: 645

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

שמואל דוד כתב:ירושלמי ברכות סג:

אמר רבי אחא כי מי יחובר וגו׳ אפילו אותם שפשטו ידיהם בזבול יש להם בטחון

נו אז אדרבה מה זה מתרץ מדוע "לפיכך הקב"ה מביא עליהם פורענויות"?
על ידי איתן נוי
ה' יוני 25, 2020 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 55
צפיות: 645

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר (מיכה ג, ט) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונב...
על ידי איתן נוי
ג' יוני 23, 2020 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 55
צפיות: 645

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

מישהו שאל את רבי אביגדור מילר, האם גנב שמנסה לגנוב צריך שיהיה לו בטחון שהשם יעזור לו לגנוב, תשובתו היתה שאם הוא גנב דתי הוא חייב במצוות ביטחון גם לעניין גניבה. למען האמת אין כל הבדל בין דתי לחילוני או לגוי. לדעת הסוברים שביטחון מועיל גם לחוטא, מי שיבטח יקבל ומי שלא יבטח לא יקבל. שאלה מעניינת שראיתי...

עבור לחיפוש מתקדם