מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אלה הדברים
ג' מאי 19, 2020 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ששגגת תלמוד עולה זדון" - אימתי?
תגובות: 7
צפיות: 353

Re: "ששגגת תלמוד עולה זדון" - אימתי?

גם ברש"י שהובא ע"י הרב מחולת המחניים איתא נפ"מ בדין חטאת. ששגגת שבת איכא ידיעה המחלקת שהיה לו לידע בימים שבינתיים, אבל שגגת מלאכות לא היה לו לידע בימים שבינתיים אלא אם ישב לפני חכמים, וממילא לא נחשב לידיעה המחלקת בין השבתות, וחייב חטאת אחת על כל השבתות שחילל. אכן בפשטות שגגת תלמוד הכו...
על ידי אלה הדברים
א' מאי 17, 2020 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעיינות המת - טמאים?
תגובות: 5
צפיות: 218

Re: מעיינות המת - טמאים?

איתא באדרת אליהו (חקת יט יא): עוד מרבה לכל נפש אדם, לפי שכל מעיינות המת הוא טמא וכו'. (אמנם במהדורה אחרת לא מצאתי כן).
על ידי אלה הדברים
א' מאי 17, 2020 1:01 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 28
צפיות: 5304

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

בעניין קרבן נחשון, הנה בסוגיא בזבחים שם מבואר יחודה של חטאת נחשון שאינה באה על חטא כלל, וזהו הנידון שם אי חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון כשרה, וכמו שפירש שם רש"י ז"ל: דלא אמרי' חטאת נחשון כיון דלדורון אתי ולא לכפרה על חטא הרי היא כשחיטה לשם עולה. וכן יש מ"ד שם חטאת נחשון עולה היא. (וצ"...
על ידי אלה הדברים
א' מאי 17, 2020 11:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנה - הר סיני
תגובות: 8
צפיות: 567

Re: סנה - הר סיני

פרקי דרבי אליעזר פרק מ'
ר' אלעזר המודעי אומ' מיום שנבראו שמים וארץ נקרא שם ההר חורב, וכשנגלה הב"ה על משה מתוך הסנה על שם הסנה נקרא הר סיני והוא חורב.
על ידי אלה הדברים
ו' מאי 15, 2020 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הנשמה מזככת את הגוף
תגובות: 6
צפיות: 352

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

לפי דעתי כוונת הרמח"ל בדבריו על זיכוך הגוף, על זיכוך הגוף עצמו במהותו, ולא להתרוממות הנפש או זיכוכה. דהיינו שבהחלט רואים על האדם זיכוך ועליה גם בזה העולם וגם ביחס לתאוות הגוף, אבל שינוי זה הוא בנפש שהיא משכן התאוות ולא בחומריות הגוף. ובדברי הרמח"ל (דעת תבונות קכו) מבואר שהגוף עצמו ראוי להז...

עבור לחיפוש מתקדם