מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 19 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שותא דינוקא
ד' יוני 16, 2010 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה- באמת חוק בלי טעם?
תגובות: 27
צפיות: 3661

Re: פרה אדומה- באמת חוק בלי טעם???

אגב כל האמור כאן, יעויין בדברי הבית הלוי על התורה (שמות לא) שמאריך אודות פר' פרה והיותה חק ותיקונה בכך לחטא העגל
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 21, 2010 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לכתחילה - מילה חלופית
תגובות: 9
צפיות: 2326

Re: לכתחילה - מילה חלופית

וכידוע מפורסם המעשה בבית בריסק, כמדומה בגר"ח בילדותו, שנשאלה השאלה מדוע בלכתחילה ישנם שני למדי"ם ובבדיעבד אין אפילו למ"ד אחד.. והתשובה היתה כי לכתחילה גם בבדיעבד היו אמורים להיות אך בדיעבד אינן.. ודפח"ח.
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 21, 2010 3:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'דודינו ר' עשיו'
תגובות: 108
צפיות: 18015

Re: 'דודינו ר' עשיו'

אגב אם זכרוני אינו מטעני, בהוצאת הספרים של ארטסקרול למגילת רות, ישנו מאמר מרתק המבאר גישה זו אל החטאים המוזכרים בנביא כחטאי דוד המלך, שאל לנו לחשוב שבאמת היו כפשוטם. וכדברי איש ספר בהתיחס לחטאי קדמונים. לצערי איני זוכר מי בעל המאמר ואינו תחת ידי להעלותו.
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 21, 2010 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קצת קדושה' בבכורות
תגובות: 26
צפיות: 4129

Re: 'קצת קדושה' בבכורות

אם המצוה עליו אז אין לזה הבנה, הגע עצמך וכי איש ישראל נעלה יותר כיוון שהניח תפילין וכי זה הופך אותו ליותר קדוש. אך אם המצוה על האב והוא רק כלי לקיום המצוה אולי יש בזה משהו. אם כי דעת ה'מדרשא' ועוד שם נראית לי יותר, דגם אחר הפדיון נשארת קדושה כלשהי.
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 21, 2010 2:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קצת קדושה' בבכורות
תגובות: 26
צפיות: 4129

Re: 'קצת קדושה' בבכורות

נכון, אבל על פי דבריו שישנה קדושה כלשהי בבכורות, מובן הרעיון של קצת כפי שנקט 'מדרשא' לבאר.
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 21, 2010 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קצת קדושה' בבכורות
תגובות: 26
צפיות: 4129

Re: 'קצת קדושה' בבכורות

כמדומה לי שרבי שמעון שקאפ כבר כתב כן, דוודאי שישנה קדושה בבכור דאל"ה התורה לא היתה מגדירה את מכירתו כפדיון, שזוהי שפה השמורה לדבר קדוש. ואף אם אין ידוע לנו במה בדיוק קדושתו, הרי שחייב להיות כן. אין לי כרגע לפני את השערי יושר כדי לבדוק שם, אבל כך זכורני מעת לומדי מסכת בכורות.
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 21, 2010 2:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשית לימודים - ספרו של משכיל
תגובות: 8
צפיות: 2630

Re: ראשית לימודים - ספרו של משכיל

האם הוא היה היחיד שהכניס את תורתם לבית המדרש, או שמא בזמנו היו רבים שנהגו כן. ואז יש ללמד עליו זכות..
על ידי שותא דינוקא
ב' מאי 17, 2010 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרים מישמעאל ועובדיה הגר
תגובות: 58
צפיות: 10044

Re: גרים מישמעאל

האם נתן שם טעם לדבר?
אגב, מש"כ מהאור החיים מוזכר לעיל אחר דברי החקל יצחק. אך אכתי הבדל יש בין כנעני לישמעאלי.
על ידי שותא דינוקא
ב' מאי 17, 2010 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הרב אליהו משה לונץ
תגובות: 3
צפיות: 2016

ספרי הרב אליהו משה לונץ

נמצאים תחת ידי שני קונטרסים של הרב אליהו משה לונץ (לפנים רב בעיר פעטערסאן באמעריקא), אשר נכרכו יחדיו. שם האחד פרחי אליהו מהדורת ירושלים תרס"ט, והשני אבן משה ח"א מהדורת ירושלים תרע"ד. כפי שיראה המעיין בתמונות המצורפות. מקריאה בספרים עלתה בי הסקרנות לגבי אישות מחברם. היכן אוכל להשיג יות...
על ידי שותא דינוקא
ב' מאי 17, 2010 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היער באין דב
תגובות: 19
צפיות: 3174

Re: היער באין דב

כפי שיחזה כל מעיין בספר הנזכר למעלה - שנדפסו ממנו רק חמישים אקסמפלרים. בקיצור נותר לנו רק לחכות לאוצה"ח בכדי להנות ולהתמוגג מהגיגיו המרתקים של עוד סופר שהשתולל....
על ידי שותא דינוקא
ב' מאי 17, 2010 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרים מישמעאל ועובדיה הגר
תגובות: 58
צפיות: 10044

Re: גרים מישמעאל

מענין מאד. ומה טעם הדבר? מה גרוע ישמעאל יתר מעשו? לכאורה ההבדל האחד הוא מה שישמעאל נולד מאברהם והגר שהיתה בת מצרים, כך שהיה מעורב בזרעו אם אפשר לומר פסול כלשהו. ואילו עשו נולד מיצחק ורבקה. ברם לכאורה גם היא וגם היא הלא היו בגדר של בני נח. האם מעבר להסבר הלא מובן הנ"ל "שכולו ערלה", ישנ...
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 14, 2010 5:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: 'ובאשר תקברי אקבר' ? - למיסבר קרא במגילת רות
תגובות: 8
צפיות: 2460

Re: 'ובאשר תקברי אקבר' ? - למיסבר קרא במגילת רות

אחר מקצת העיון בדבר, חשבתי שאולי אפשר לומר באופן אחר, דהנה נעמי דוחה את רות בשתי דחיות: האחת 'ישנן מיתות בי"ד', השני' ולא עוד אלא שגם בעת קבורת החוטאים הללו שונה קבורתן. ועל השאלה הראשונה ענתה רות - באשר תמותי אמות, מוכנה אני למות בד' מיתות, או אז אומרת לה נעמי, אך הידעת שמיתה זו מחייבת גם קבור...
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 14, 2010 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היער באין דב
תגובות: 19
צפיות: 3174

היער באין דב

האם מישהו שמע, האם מישהו יודע, משהו על האיש הנ"ל שהוציא ספר זה להכחשת יש"ו?
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 14, 2010 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי אליהו, אלישע וגיחזי אחריהם
תגובות: 9
צפיות: 1846

Re: גילוי אליהו, אלישע וגיחזי אחריהם

עוד נמצא בענין זה, של גילוי אליהו ושבועות, מצאתי משם החת"ס וכמדומה שהוא מפורסם: "הלומד בליל שבועות רצוף כל הלילה ללא היסח הדעת זוכה לגילוי אליהו"
(אוצרות הסופר קו' ט).
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 14, 2010 12:15 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: 'ובאשר תקברי אקבר' ? - למיסבר קרא במגילת רות
תגובות: 8
צפיות: 2460

Re: 'באשר תמותי אמות ושם אקבר' - 'ובאשר תקברי אקבר'

האמת שחשבתי להוכיח ממערת המכפלה, אך שמא שם היה ענין בעצם המקום ולא רק בכך שהוא סמוך לאבות. ומסנהדרין מפורש אתבייש אך אען ואומר לא שניתי.
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 14, 2010 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי אליהו, אלישע וגיחזי אחריהם
תגובות: 9
צפיות: 1846

גילוי אליהו, אלישע וגיחזי אחריהם

מצאתי דבר פלא בספר מאיר עיני הגולה (לט) בשם נכדו של החי' הרי"ם זצ"ל, הרבי מפילץ זצ"ל, כהאי לישנא: "בענין גילוי אליהו, יש כמה בחינות, ויש כמו דמיונות. ואני יודע להבחין, כי היה לי בקבלה מהו המראה האמיתית של גילוי אליהו, והסימן הוא אם ביחד עמו נראה גם אלישע, ותיכףאחר הליכתם מהבית בא...
על ידי שותא דינוקא
ו' מאי 14, 2010 12:05 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: 'ובאשר תקברי אקבר' ? - למיסבר קרא במגילת רות
תגובות: 8
צפיות: 2460

Re: ביאור נאה ומתקבל במגילת רות

אפשר דפח"ח, אך מה שהבהרת שלכאורה אין שום ענין בקבורה של האחד ליד רעהו צ"ב, הלא לא חסרים סיפורים על גדולי עולם שבקשו להיקבר האחד לצד השני, ואותה שאלה תשאל עליהם, ואם כי אין לי עסק בנסתרות, מן הסתן יהיה להם הסבר המניח את הדעת על בקשתם האחרונה..ובעצם דברי רות יעויין בדברי רש"י מה שכתב דה...
על ידי שותא דינוקא
ה' מאי 13, 2010 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של אור החיים לחסיד יעבץ
תגובות: 11
צפיות: 2941

Re: מהדורה חדשה של אור החיים לחסיד יעבץ

שלא להוציא מכשול עבור קוראי האשכול, הספר אינו חדש בשוק הספרים מצויין עליו שמהדורא זו כבר ראתה אור כבר בתש"ס... כך ששם האשכול טעון תיקון באשר אין זה מן הספרים החדשים על המדף.
וחכם באשי, אם אמנם אינך מציין מי לקח אך אולי תציין מה לקח - כך לכה"פ נדע מה נקרא "הטוב והמובחר בלבד".
על ידי שותא דינוקא
ה' מאי 13, 2010 9:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של אור החיים לחסיד יעבץ
תגובות: 11
צפיות: 2941

Re: ספרי היעבץ

בנוגע לטעותו בפרק רביעי במש"כ היעבץ - "ספר השמע וספר הנפש ומה שאחר הטבע לא נאמר כי אם חקים ומשפטים", שכוונתו לספרי אריסטו, ומשום מה הרצ"א מדינוב נטה מביאור זה, בתחילה חשבתי לומר שזה מפאת שנאה דורש נאה מקיים, לא הכיר בספריו של אריסטו כלל, ברם הרמ"א עצמו מזכיר ספרים אלו בתשובת...

עבור לחיפוש מתקדם