מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 785 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 21, 2020 8:54 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אם קרא ק"ש בזמנה בלא ברכה יכול לברך ברכות ק"ש אחר זמנם
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: אם קרא ק"ש בזמנה בלא ברכה יכול לברך ברכות ק"ש אחר זמנם

בתשו' וחי' הרשב"א ועוד מבוא' דאינו ברכת המצוות אלא חלק מהתפלה ולפי"ד לכאו' תלוי בסוזת"פ ובדיעבד עד חצות וכ"פ החת"ס בהגהותיו לשו"ע סי' נ"ח. (שי' הרמב"ם דברכת ק"ש אפשר כל היום [וכ"פ הפר"ח]).
על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 21, 2020 8:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3403
צפיות: 537468

Re: אשכול אביעה חידות

והיכן מצינו 'קדושה' בבהמה ולא ביחס לקדשים? ההיתר לקנות מעובדי ע"ז בהמות - הוא כדי להכניסם לקדושה ונאמרו בזה כמה ביאורים בראשונים, אי משום שביתתה בשבת, אי משום בכורה בכורות דף ב' ע"א ולא מדובר ב'היתר' אלא הגמרא מסביר הקנס כשמוכרים להם ואומרת דרך אגב דכשקונים מהם מייתי להו לקדושה [ע"ש ...
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 20, 2020 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3403
צפיות: 537468

Re: אשכול אביעה חידות

לא. מדובר במקרה שהגמרא קורא עליה 'קדושה'.
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 20, 2020 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3403
צפיות: 537468

Re: אשכול אביעה חידות

והיכן מצינו 'קדושה' בבהמה ולא ביחס לקדשים?
על ידי גל של אגוזים
ב' אוקטובר 19, 2020 11:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הנוגע במקומות המכוסים תוכ"ד הלימוד
תגובות: 2
צפיות: 73

Re: הנוגע במקומות המכוסים תוכ"ד הלימוד

דכירנא שבמשנ"ב משמע דבאמצע לימודו ינקה בכל מילי דייקא, ואולי טעיתי.
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

עכ"פ עיקור דבריך נכב"ב וכאן
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

לבי במערב כתב:עיקר כוונתי היתה על שתמורת דיון בדברי גדולי הדורות שלפנינו, פוטרים באמרת הגריש"א 'המשנ"ב הוא לשכת הגזית' (ושוכחים שכיוון דבריו כלפי שומעי לקחו. ופשוט).


אימרת החזו"א כידוע (לחובשי ספסלי בי מדרשא)
[רק דצריך להוסיף 'כסנהדרין' כמובן]
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

וכאן, במחכ"ת, מתפלפלים בדיוקי לשונות הגריש"א והגרח"ק... במחכ"ת רוב עולם הליטאי [ומן הסתם גם חלק ניכר מציבור בני תורה החסידי] מעריכים יותר חשיבות לדברי הגרח"ק שחקק עלי ספר מאשר לדברי המשמרת שלום ששם מטרה לעצמו ליישב 'חסידישער ענינים' [ולפלא שזכה להסכמת הגר"ח מבריסק ז&qu...
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

לענ"ד נראה דמלשונו של הגרח"ק שליט"א בספרו ארחות יושר ערך טהרה משמע שחש לשי' הקדמונים דלא ביטלוה לתפלה ע"ש. [ושמעתי פעם משמו שאמר שכל תכלית כתיבת חיבור הלז היה בשביל 'ערך' זו, לרומם קרן הטהרה בישראל, וד"ל]. וכן ידוע שביקש מהג"מ סנדר ארלנגר זצ"ל לכתוב חיבור מקיף על ס...
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 72
צפיות: 1105

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

ושאלו - עמש"כ רש"י "יוֹם אֶחָד" - לפי סדר לשון הפרשה, היה לו לכתוב 'יום ראשון', כמו שכתוב בשאר הימים: שני, שלישי, רביעי. למה כתב אחד? לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים עד יום שני. כך מפורש בבראשית רבה. והרי גם בהמשך הפרשה כתיב - שֵׁם הָאֶחָד פִּישׁוֹן... וְשֵׁם ...
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 72
צפיות: 1105

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

בפשטות, מֵענין סוגית 'ידיעה ובחירה' הוא. בעיקרון לא. כי כאן קשה ביותר דל"מ שהקב"ה נתן מצוות להצמחים אלא הוא עצמו ית' ברא בדיבורו, וא"כ איך שייך שלא יתקיים דיבורו שהא אופן פעולתו כביכול בבריאה, הוא קושיא אלימתא לפי קט שכלנו והשגתנו בדברים העומדים ברומו של עולם. וכנזכר לעיל כבר האריכו ...
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 18, 2020 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 72
צפיות: 1105

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

כ"כ ברמב"ן על אתר
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 15, 2020 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3403
צפיות: 537468

Re: אשכול אביעה חידות

היכ"ת שאתרוג אחד יהיה כשר דוקא בשנת השמיטה ויהיה פסול בשנה סתם (לא משום שנתייבש וכדו'). ילמדנו רבינו? כבר הבהרתי לעיל שכוונתי לדבר מחודש מאחד מפוסקי זמננו שליט"א הג"מ משה שטרנבוך שליט"א העלה בארוכה בספרו מועדים וזמנים ח"ו סי' ס"ב דבזמננו שמצויים לרוב אתרוגים עם פיטם מח...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 15, 2020 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3403
צפיות: 537468

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצינו בחז"ל 'כאילו' שחשוב יותר מאילו עשה הדבר עצמו בפועל [ואין כוונתי לדרז"ל דכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה]?
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 15, 2020 3:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתריאל
תגובות: 5
צפיות: 233

Re: כתריאל

מתי המציאו את השם "כתריאל" כשם קודש? הואם השם הזה קשור לשם המלאך אכתריאל הנזכר במס' ברכות? עי' תקו"ז תקון ס"ט (ויש שם שנו"ס) ועי' בס' אלפי מנשה [זידיטשויב] פ' ויצא ד"ה א"י מה שסמך בשם הרמ"ע מפאנו ז"ל (והוא כעין דברי היש"ש בגיטין שהובא בהערה בקובץ דל...
על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 14, 2020 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העברת קולמוס
תגובות: 19
צפיות: 1556

Re: העברת קולמוס

אראל כתב:ידוע בכתי"ק של מרן החתם סופר זי"ע, לא מחק כלום


אכן ידוע כן אבל אינו נכון וכבר ראיתי כ"פ במו עיני מחיקות בעצם כתי"ק. ואולי הכוונה למחיקות על עניין שלם שלא נמצא בכתביו.
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 11, 2020 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיס אחורי: מקום המשתמר?
תגובות: 5
צפיות: 135

Re: כיס אחורי: מקום המשתמר?

יישר כחכם! לכאורה לפי הסברא של החת"ס שם אין מקום לחלק בין לובשי חליפה קצרה וארוכה, כיון שחחשו שיפול ולא שיגנב. זולת אם נימא דהחליפה הארוכה מחזיק שלא יפול. ברם באמת הח"ס שם לא מדבר מכיס אחורי אלא מכיס שעל השוק המצוי בזמננו אצל בעלי מלאכה וי"ל. זכורני שמופיע באיזהו מקומן מעשה עם החזון א...
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 11, 2020 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיס אחורי: מקום המשתמר?
תגובות: 5
צפיות: 135

כיס אחורי: מקום המשתמר?

ב'יומני טולנא' (עמ' 285) הובא סיפור בשומר חנם שקיבל כסף לשמירה והכניסם לכיס אחורי ונגנב. בא אל החת"ס בשאלה והורה לו שחייב משום דחשיב פשיעה כיון דכיס אחורי אינו מקום המשתמר. שוב כתב אל השואל ומשיב והשיבו דפטור משום דמקרי מקום המשתמר. אמרו אל השו"מ שהחת"ס הורה אחרת, השיב השו"מ: הא ...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 6:26 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 46
צפיות: 7651

Re: נפל סוכתו בחו"ל המועד

מי שנפל סוכתו ביום השביעי, האם חייב לבנות סוכה חדשה, ומה אם נעשה מצב של מצטער, האם חייב לבנות סוכה חדשה באופן שלא יהיה לא צער. לכאו' כוונתך לשאול על חוה"מ דביו"ט ודאי אסור לבנות. והנה עי' רמ"א דאם הוא מצטער אי"צ לילך לסוכת חבירו [ובפשטות משמע אפילו אינו מצטער לילך שם כגון סוכת א...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 6:16 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1826

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

ומאין זה נובע, מהישמח משה? ומה הפשט [/סוד] בזה?

דרך אגב - מעניין מה הם 'ענפי' סאטמר?
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 6:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 46
צפיות: 7651

Re: איך ישנים בסוכה של ז טפחים

האיך ישנים בסוכה של ז טפחים, בשכיבה או בישיבה? לכאורה בשכיבה אין מקום יותר מהראש עד בערך אמצע הבטן או קצת יותר, יוצא שרוב הגוף מחוץ לסוכה, האם זה לא צער לישון בישיבה? או שנאמר שרוב הגוף זה חוץ מהרגלים? יודעני על אחד מב"ב ששאל אחד מגדולי הדור כיצד יישן בסוכה כזו, והרב פטר אותו משינה בסוכה! עי' ...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 5:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1826

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

ר' פישל וינגרטן ז''ל סיפר שאחד הדברים שהכי ''תפסו'' אותו מכ''ק האדמו''ר מיליובאוויטש זי''ע הוא שאצל כל האדמורי''ם ראה איך שמרעישים העולם בנענועים שלהם ואילו אצל האדמו''ר מיליובאוויטש היה הכל בפשטות גדולה בלי שום בליטות בבחינת ''לא ברעש ה''' [כמובן שאין בזה משום זלזול בשאר האדמורי''ם אלא כ''א ודרכו ...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 5:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1826

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

גימפעל כתב:
WhatsApp Image 2020-10-08 at 14.52.36.jpeg


מאיזה אדמו"ר זה?

ומאיפוא מנהג הכריעות והשתחואות
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 5:42 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1826

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

מסופר על אחד מגדולי המקובלים שהלך לראות עבודת הנענועים אצל ההוסיאטין'ער זצ"ל שלקח שעות רבות [בלי גוזמא] והתבטא המקובל שאף אם נכוון כל כוונות האר"י והרש"ש ז"ל אינו צריך שיקח כ"כ הרבה זמן. חזרו על דבריו לההוסיאטין'ער זצ"ל וענה ע"ז 'מיר האבן בקבלה פונעם גרויסן מגיד נ...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 3:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8623
צפיות: 1733858

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

וחותנו האדמו"ר רבי אברהם איגר מלובלין זצ"ל מימין
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 3:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1826

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

מסופר על אחד מגדולי המקובלים שהלך לראות עבודת הנענועים אצל ההוסיאטין'ער זצ"ל שלקח שעות רבות [בלי גוזמא] והתבטא המקובל שאף אם נכוון כל כוונות האר"י והרש"ש ז"ל אינו צריך שיקח כ"כ הרבה זמן. חזרו על דבריו לההוסיאטין'ער זצ"ל וענה ע"ז 'מיר האבן בקבלה פונעם גרויסן מגיד נא...
על ידי גל של אגוזים
ה' אוקטובר 08, 2020 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תואר 'נער' לאנשים גדולים
תגובות: 19
צפיות: 2451

Re: תואר 'נער' לאנשים גדולים

לפי מה שהביא הרב אש משמים לעיל בשם הג"מ חיים קנייבסקי שליט"א, יש להעיר קצת על המנהג שמח"ת ב'כל הנערים'.
על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 07, 2020 7:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה
תגובות: 11
צפיות: 384

Re: איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה

צודק! יש"כ. ז"ל הריטב"א "דקסבר שאביו חייב בה מן התורה דתשבו כעין תדורו איש ובניו, דלגבי דידיה מידריש הכי אע"ג דלא דרשינן ליה לחייב אשה בסוכה", והרי בס"ד לחייב אשה בסוכה ודאי לא חייבים להיות יחד. ואין שייכות בין הריטב"א (והס"ד בגמ') לדברי הרמ"א. אני ...
על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 07, 2020 4:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצות סוכה למילה
תגובות: 2
צפיות: 71

Re: מצות סוכה למילה

עי' תורת אמת [לובלין] לשבת חוה"מ סוכות תרל"א

ועוי"ל דידוע בחי' יסוד הוא לאחד שמיא וארעא וסוכ"ה בגי' בחי' זה/זאת
על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 07, 2020 2:35 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?
תגובות: 17
צפיות: 633

Re: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?

מישהו שלח לי הדרשה, והיה מאד מעניין לשמוע אדמו"ר הונגרי מצטט דברי החיד"א [ב'פתח עינים'] בד בבד עם שאר ספרי חסידות, וסתם היה מעניין איך שמסביר מושגים קבליים באופן פשוט ואח"כ משלב ע"ד דרוש.
על ידי גל של אגוזים
ד' אוקטובר 07, 2020 1:46 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?
תגובות: 17
צפיות: 633

Re: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?

מרגניתא טבא הנדפס ב סו"ס צמח דוד [לרבי דוד'ל מדינוב בנו של הבני יששכר] שי"ל ע"י הרב ישכר דוב רוקח מלינסק תשי"ג בברוקלין. האדמו"ר מהר"א מסאטמר שליט"א אמר הנ"ל אתמול ב'טיש' (שהתקיים על הטלפון) והסמיך לזה דברי הזהר עה"פ והשענו תחת העץ שהיה לאאע"ה מקוה ש...
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 06, 2020 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדר מצות ישיבה בסוכה - חידוש פלא מהגאון דברי חיים
תגובות: 7
צפיות: 265

Re: גדר מצות ישיבה בסוכה - חידוש פלא מהגאון דברי חיים

(ומזה יש לדון האם הדברי חיים התכוון למצטער שיש לו סוכה רק אינו יושב בה וחשיב מקיים מצוות סוכה מכח הימצאות הסוכה ברשותו כדברי הר"ן או אפילו אם אין לו סוכה כלל מצד קדושת החג נחשב שיושב בסוכה) משמעות לשונו דוקא כשיש לו סוכה. "כמו שהוא נוהג בביתו שלפעמים הולך ממנה, אף על פי כן נקרא ביתו גם שה...
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 06, 2020 6:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדר מצות ישיבה בסוכה - חידוש פלא מהגאון דברי חיים
תגובות: 7
צפיות: 265

Re: גדר מצות ישיבה בסוכה - חידוש פלא מהגאון דברי חיים

הדברי חיים לא כתב את זה בס' השו"ת שלו אלא בספרו עה"ת כאשר מבאר ע"ד חסידות העניין של 'אור המקיף' בסוכה. והולך ומבאר שגם המצטער שפטור מן הסוכה נמשך עליו אור הסוכה, משום שכיון שנלמד מתשבו כעין תדורו [כמ"ש הראשונים] נמצא שגם במצטער איכא 'קיום' בקו"ע של תשבו כעין תדורו, אך ודאי ש...
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 06, 2020 3:11 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שאצ'ער ערבות/מונסי ערבות - עכשיו?
תגובות: 0
צפיות: 149

שאצ'ער ערבות/מונסי ערבות - עכשיו?

מ כאן האם ידוע למישהו היכן אפשר להשיג שאצ'ער ערבות השנה בא"י? אכיר טוב למי שיוכל להיות למראה מקום בזה. ירושלים: מלאכי 17 - ד' מינים סנטר - גדלים בארץ - 45 ש"ח - כמדומני מ9:30 פתוח רצוף - הערב כמעט נגמר, אולי מחר יגיע שוב נחמיה 22 - חצי קומה לעלות - מיובאים ממאנסי (ייתכן שאולי אפ' הם ערבי נ...
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 06, 2020 12:06 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 247
צפיות: 50561

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

[זמן מיוחד בחב"ד שבו האדמו"רים היו מתפללים באריכות עצומה היה בתפלת ערבית של ליל א' דראש השנה. האדמו"ר הריי"צ היה מתפלל תפלה זו במשך כמה שעות לעין כל. ואכן, מסופר שלאחר הסתלקותו של הריי"צ הופתעו החסידים מאוד לראות שחתנו הרבי פשוט מתפלל עם הציבור!...] פעם שמעתי על ה'חוזר' הג&...
על ידי גל של אגוזים
ג' אוקטובר 06, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128692

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מסברא נראה שאם נפסל באופן שפסול לגמרי [דהיינו ל"ד ביו"ט ראשון] מותר לתלותו, ואדרבה, כיון דאיתעביד ביה חדא מצוה כו'.
על ידי גל של אגוזים
ב' אוקטובר 05, 2020 7:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ירידת גשמים בסוכה כעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' - גם בשאר מצטער?
תגובות: 14
צפיות: 292

Re: ירידת גשמים בסוכה כעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' - גם בשאר מצטער?

איתא במס' סוכה ( דף כח:) כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו ופרש"י דהוי סימן קללה. הסתפקתי, האם דוקא בירדו גשמים הוי סימן קללה, או אף שאר מצבים של מצטער שפוטרים מהסוכה? ראיתי...
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 04, 2020 11:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אמירת 'אזמין לסעודתי אושפיזין' וכו' השנה
תגובות: 12
צפיות: 551

Re: אמירת 'אזמין לסעודתי אושפיזין' וכו' השנה

מתלוצצים
אבל בדברי חיים [צאנז] איתא שהם באים בפועל ממש 'מלובשים'!
(ומסיים אבל העיקור הוא מה שמאירים את מידתם וכו')
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 04, 2020 11:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: תשבו כעין תדורו: דין בגברא או בחפצא?
תגובות: 5
צפיות: 237

Re: תשבו כעין תדורו: דין בגברא או בחפצא?

למעשה לפי"ד המור וקציעה נמצא דיש מח' עצום בין המחבר ורמ"א, דלדעת המחבר אם עשה לכתחלה במקום המצטער חייב לאכול שם ואין לו הפטור של מצטער ולדברי הרמ"א אינו יוא באותה סוכה כלל אף בדבר שאינו מצטער בו. ואיך יפרנס דברי הב"י שהביא את הרא"ש והמרדכי בהבלעה. וצע"ג.
על ידי גל של אגוזים
א' אוקטובר 04, 2020 10:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חידוש הרוגאצ'ובי: איסור לימוד בסוכה ◆ חיוב ישוב הדעת בסוכה ◆ גדר לימוד עיוני
תגובות: 18
צפיות: 361

Re: איסור לימוד בסוכה ◆ חיוב ישוב הדעת בסוכה ◆ גדר לימוד עיוני

ברא"ש יש הוספה שהאבל עושה 'מעשה' להצטער משא"כ בפשטות הגמ' משמע שהאבל בעצם במצב של 'מצטער'. וע"כ שפיר הוכיח מהרא"ש לענין לימוד בעיון שע"י מעשיו. וז"פ.

עבור לחיפוש מתקדם