מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 290 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גל של אגוזים
ב' מאי 25, 2020 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנכד צריך לפסוק כהסב?
תגובות: 23
צפיות: 3593

Re: הנכד צריך לפסוק כהסב?

מהר"א מבעלזא ז"ל היה אומר בשם אביו מהרי"ד ז"ל שלנכד מותר לסמוך על דעת זקנו גם כשלא נתקבל להלכה. (ואולי זה רעבישע זאך ויבאו הידענים ויוסיפו.) בס' בקודש פנימה מספר ר' איצ'ה לנדא שפעם מחמת שימושו את מהר"א מבעלז זצ"ל איחר את חצות היום ועדיין לא התפלל והורה לו מהר"א שכ...
על ידי גל של אגוזים
ב' מאי 25, 2020 10:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3066
צפיות: 442992

Re: אשכול אביעה חידות

.השוחט כתב:
גל של אגוזים כתב:
גל של אגוזים כתב:היכן מצינו בשו"ע שתי סימנים אשר שוין זה לזה מילה במילה, אות באות וכו' בדיוק ממש. אותו דבר.


נו...

סימנים או סעיפים?


סימנים
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 8:49 pm
פורום: פסח
נושא: מסכת פסחים - ראשון ושני
תגובות: 18
צפיות: 5630

Re: מי חיבר את הלכות פסח שני

הערוגת הבושם כתב שזה מהרא"ש, ומובן מאיליו שזה טעות.

מצו"ב מתוך מאמר של הג"מ משה יעקב ווייס זצ"ל אב"ד נוה אחיעזר
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 8:38 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קריאת חומש דברים כל שבת
תגובות: 20
צפיות: 281

Re: קריאת חומש דברים כל שבת

לא הבנתי על מה יצא הקצף (ו'הרס' ו'הלכה למשה מסיני')...

סה"כ הבאתי מעניין לעניין דבר מעניין בנושא 'ספר דברים' שהוא 'ספר מוסר' מיוחד כמו שהאריך שם ר"צ הכהן.

(ואדרבה הדגשתי 'לימוד' שלא לבלבל עם מנהג ה'קריאה').
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3066
צפיות: 442992

Re: אשכול אביעה חידות

גל של אגוזים כתב:היכן מצינו בשו"ע שתי סימנים אשר שוין זה לזה מילה במילה, אות באות וכו' בדיוק ממש. אותו דבר.


נו...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 7:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

'הדעה המקובלת' היא רק שאין עליו דין בע"ק מה"ת אבל מדרבנן לכו"ע אסור לסתם טבו"י דבע"ק ליכנס אל המקדש (ומשנה מפורשת היא בכלים).

מה ששמעת בשם רש"י נדפס בפירושו על הש"ס פסחים דף צ"ב ע"א (וכן משמע קצת בדבריו ביבמות דף ז' ע"ב)
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 7:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קריאת חומש דברים כל שבת
תגובות: 20
צפיות: 281

Re: קריאת חומש דברים כל שבת

בעניין 'לימוד' בס' דברים
עי' במצו"ב
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 7:28 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קריאת חומש דברים כל שבת
תגובות: 20
צפיות: 281

Re: קריאת חומש דברים כל שבת

כדכד כתב:למה אינו מוכח?


עי' רש"ש (מגילה דף ג' ע"א) ובדעת תורה למהרש"ם סי' תרפ"ז (וכבר קדמוהו, ואיני זוכר לע"ע).
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 7:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קריאת חומש דברים כל שבת
תגובות: 20
צפיות: 281

Re: קריאת חומש דברים כל שבת

רק רציתי להעיר דאינו 'הוכחה' אלא אם נניח שיש מושג כזה של ביטול תורה באיכות (כי אפשר לפרש הביטול כמו שפירשוה גדולי האחרונים ז"ל שלא נחו ליסוד הנ"ל). ואף אחד (מגדולי ישראל) לא הוכיח משם את ה'מושג' אלא פירשו העניין ע"פ ההנחה הנ"ל.
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 7:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קריאת חומש דברים כל שבת
תגובות: 20
צפיות: 281

Re: קריאת חומש דברים כל שבת

וכבר 'הוכיחו' שאינו 'מוכח'
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 24, 2020 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?
תגובות: 34
צפיות: 3164

Re: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?

לכשיבקע כתב:אינעי יודע אם שייך לכאן. אך שמעתי מרב מובהק (איני יודע אם מתיר לפרסם שמו) שכל פעם שהמשנ''ב מזכיר אחד מן האחרונים כוונתו להגר''ז, ולא הזכיר שמו לפי שחולק עליו. למשל בבה''ל סי' שמ


לא שייך לכאן וכבר נכב"ב
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 22, 2020 11:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ק"ש ללא ברכות התורה
תגובות: 28
צפיות: 309

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

המעשה עם הגר"ח לא איירי באנוס. בודאי שמדובר באונס, וכי אם היה ר' איצל יכול לברך היה בא בטענות על מי שמדבר ד"ת? בע"כ הטענה היתה משום שאף אם יתחיל מיד לברך מ"מ אם ישמע ד"ת קודם שיסיים לברך [או בשעת ההכנות לברכה] ייכשל באיסור. וע"ז אמר הגר"ח שכיון שכלפי זמן זה הוא אנ...
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 11:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ק"ש ללא ברכות התורה
תגובות: 28
צפיות: 309

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

בעניין מה שכתב פותח האשכול בשם חכ"א דאם קרא ק"ש קודם ברכה"ת אפילו באונס יענש. נזכרתי בדבר מחודש שראיתי בס' שיעורי הגרמ"ד עה"ת (בסוף עניני חג השבועות) שמביא מעשה פלא (מוזר) ממרן הגר"ח ז"ל ואני בעניי לא זכיתי להבין דבריו הק'. ומצו"ב מה כ"כ מוזר? הגר"ח...
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3066
צפיות: 442992

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצינו בשו"ע שתי סימנים אשר שוין זה לזה מילה במילה, אות באות וכו' בדיוק ממש. אותו דבר.
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 8:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן כתב הפמ"ג דתחיבת כף בדבר חריף לח, הוי כדוחקא דסכינא?
תגובות: 2
צפיות: 58

Re: היכן כתב הפמ"ג דתחיבת כף בדבר חריף לח, הוי כדוחקא דסכינא?

הפרמ"ג מזכיר גם איסורו כ'לכתחלה' דא"ג בסי' צ"ו משב"ז סק"ג
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי
תגובות: 15
צפיות: 1626

Re: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:לפלא שטרם העירו מדברי התוס' שבועות כט. ד"ה כשהשביע
אוצר החכמה_142578.jpg

וצ"ע


עיין בריש תגובה דלעיל שנכתבה לפני שמונה שנים ולק"מ
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 3:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ק"ש ללא ברכות התורה
תגובות: 28
צפיות: 309

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

בעניין מה שכתב פותח האשכול בשם חכ"א דאם קרא ק"ש קודם ברכה"ת אפילו באונס יענש. נזכרתי בדבר מחודש שראיתי בס' שיעורי הגרמ"ד עה"ת (בסוף עניני חג השבועות) שמביא מעשה פלא (מוזר) ממרן הגר"ח ז"ל ואני בעניי לא זכיתי להבין דבריו הק'. ומצו"ב
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי
תגובות: 15
צפיות: 1626

Re: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי

בעניין חיוב בן נח לקיים שבועתו יש אריכות גדול במשנה למלך פ"י ה"ז מהל' מלכים, עיי"ש היטב.

והביא גם שכן משמע בתוס' ע"ז דף ה' ע"ב שכתבו דאם נדר ב"נ קרבן והביא מחוסר אבר אמרי' ליה קום והבא שלם. ומצו"ב מה שהקשה שם על זה רעק"א
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 21, 2020 3:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי
תגובות: 15
צפיות: 1626

Re: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי

בענין 'מושבע' ועומד מהר סיני, מצו"ב דברי החזון איש בהל' שחיטה סי' ב'
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיסים בבגד - בעייתי?
תגובות: 15
צפיות: 330

Re: כיסים בבגד - בעייתי?

מסופר על הרבנית חוה לאה שרייבר ע"ה אשת הכתב סופר שתפרה פתח הכיסים של מכנסי בניה. והבנתי שהביאה חומרא זו מבית אביה מגליציא (אביה היה הג"מ יצחק ווייס ז"ל מגארליץ. האחים הרבנים למשפחת ווייס, ר' דוב [קרית צאנז], ר' אשר [מנחת אשר], ר' יונתן בנימין [מונטריאל], ר' חיים [ביתר] וכו' הם מנכדיו ...
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 11:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: וְחֵ֖קֶר כְּבֹדָ֣ם כָּבֽוֹד
תגובות: 86
צפיות: 2510

Re: הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל

ישא ברכה כתב:
(למשל מרן הגרע"י, החמיר בזמנים כר"ת מדינא, והחמיר בפאה נוכרית, ואלו בהחלט חומרות מכובדות).


שמעתי מר' מאיר מאזוז שהגרע"י לא נקט לדינא כר"ת אלא החמיר כוותיה, והביא ע"ז ציטוטים מספריו וגם מעשה רב, ואכ"מ.
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשניות להרמב"ם סדר טהרות
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: פירוש המשניות להרמב"ם סדר טהרות

בפיה"מ נגעים פ"א סוף מ"א יש כמה גירסאות בדפוסים שונים (לא זכיתי להבין אף אחד מהם) ובמלאכת שלמה (שם) העיר בזה.
כבר היה בזמנו (של המלאכ"ש) ב' המהדורות?
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ששגגת תלמוד עולה זדון" - אימתי?
תגובות: 5
צפיות: 96

Re: "ששגגת תלמוד עולה זדון" - אימתי?

עי' בס' אילת השחר ב"מ דף ס"ט ע"ב (ד"ה כלו זוזי), ויש להאריך טפי.
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שעה בין חלב לבשר
תגובות: 55
צפיות: 4176

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

יצא לי פעם שהמקור הראשון (בדפוס) היא בס' מטה ראובן [להג"מ ראובן חיים קליין זצ"ל חתן האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר זצ"ל] שצוטט לעיל.
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 77
צפיות: 9320

Re: שילוב אצבעות הידיים

לבי במערב כתב:
גל של אגוזים כתב: . . וכמדומני שבס' פסקי תשובות (רבינוביץ') האריך בזה.
ח"א ע' תשמט.


ייש"כ. אכן בהערה 42 שם מצטט לשון הזהר והרח"ו ז"ל המוכיחים כדברינו.
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 19, 2020 2:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 77
צפיות: 9320

Re: שילוב אצבעות הידיים

יצא לי פעם שהקפידא היא דוקא אם משלב כל עשר אצבעותיו. וכמדומני שבס' פסקי תשובות (רבינוביץ') האריך בזה.
על ידי גל של אגוזים
ב' מאי 18, 2020 2:45 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לשאת תיק התפילין בעצמו
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: לשאת תיק התפילין בעצמו

מעניין לעניין: שמעתי מפי הג"מ יוסף ציינוירט זצ"ל מיקירי קרתא דשופריא, שכשעלה הג"מ עקיבא סופר זצ"ל גאב"ד פרשבורג ארצה, ראוהו פעם חוזר מבית הכנסת ותיק התפילין בידו. בידעו יקר תפארת מלכותו בימי כהונתו בפרשבורג נרתע מהמחזה ואזר חיל לרוץ לקראתו לבקש ממנו שיתן לו לשמשו באחיזת התי...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 17, 2020 9:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בכתבי האריז"ל?
תגובות: 11
צפיות: 276

Re: מקור בכתבי האריז"ל?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ספר מגלה עמוקות על ואתחנן - אופן קט
בסוד פועל גבורות שאמרינן בנוסח לאל ברוך (בתפלת שחרית), כנגד בינה כדאיתא בזוהר [ח"ג רל"ה ע"ב], הוא סוד רעם גבורותיו מי יתבונן (איוב כ"ו [כו יד].
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 17, 2020 8:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בכתבי האריז"ל?
תגובות: 11
צפיות: 276

Re: מקור בכתבי האריז"ל?

תרגימא כתב:בטח כולם מכירים את הכתוב "אני בינה לי גבורה", שמורה על כך שגבורה מסמל גם את ספירת הבינה.


לאלו שלא: משלי ח' י"ד
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 17, 2020 8:28 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בכתבי האריז"ל?
תגובות: 11
צפיות: 276

Re: מקור בכתבי האריז"ל?

לנושא האשכול עי' בשו"ת אפרקסתא דעניא ח"ד סי' שע"א וז"ל בשם האריז"ל , דבשעת מתן תורה נתן לישראל סכום חידושי תורה, הידוע ליודע תעלומות ב"ה, מה שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש עד ביאת הגואל, ואז חידוש תורה מאתי תצא כאמז"ל, ר"ל שיתגלו לנו חידושים ואורות חדשות בתוה"ק...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 17, 2020 7:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בכתבי האריז"ל?
תגובות: 11
צפיות: 276

Re: מקור בכתבי האריז"ל?

אין הגבורות נמתקין אלא בשורשן

בד"א, עניין זה היא מענינא דיומא עי' תשו' חת"ס יו"ד סי' רג"ל

מצו"ב מסידור האריז"ל לר' אשר [וכן הוא גם בסידורי ר"ק ור"ש]
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 17, 2020 6:18 pm
פורום: מפרשי האוצר
נושא: כותרות למפרשים
תגובות: 2
צפיות: 364

Re: כותרות למפרשים

יישר כח על הפרוייקט. מפרשי האוצר ממש יכול להשלים את רזא דשבתאי שנתקע כבר עשרות שנים בלא התקדמות, ולא נראה שנראה מסכתות נוספות מהספר האדיר ההוא, וכעת יש כאן מוצר אלקטרוני שנותן את כל הספרים מיד ואפילו בלי צורך לפתוח מקורות, אלא הכל פתוח מיד. בס' המפתח מביאים גם מ"מ ממפרשים 'שלא במקומן' כגון בספ...
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 15, 2020 1:22 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מה הענין לשורר לכבוד הרשב"י?
תגובות: 76
צפיות: 7020

Re: מה הענין לשורר לכבוד הרשב"י?

אז אין כאן הוצש"ר וניתן לשמוע בהקלטה שאומר 'כשם שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו אותו בחינה אצל ר"ש'... ודבר שפתיים אך למחסור.

ייש"כ הרב נקדש על העלאת ההקלטה
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 15, 2020 12:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 1770

Re: הרב ד"ר

איזהו חכם הרואה את הנולד...
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 14, 2020 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים
תגובות: 24
צפיות: 407

Re: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים

אכן מציאה נפלאה. אבל השאלה שלי הוא אם יש בעיה הלכתית במחיקת ד"ת כשבלול בתוכו הקדמות אמיתיים. דבשכתב סברא שאינה אמיתית הסברא נותנת שלא בלבד שאין איסר למוחקה אלא יש גם עניין למוחקה (זולת לפי"ד המגיד מישרים, אשר גם לדבריו לכאו' בכה"ג יוסיף לכתוב עכ"פ 'שוב התבוננתי דאינו אמת..'). ובד...
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 14, 2020 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים
תגובות: 24
צפיות: 407

Re: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים

גל של אגוזים כתב:ויש להעיר ממה שמצוי בכת"י תשו' רעק"א שכדי לסמן על כל תשובה שנדפסה העבירו עליה קו, והרי בניו הגאונים התעסקו בהדפסתו, ולכאו' מעשה רב, וי"ל.


הנה תמונה מכאן
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 14, 2020 6:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים
תגובות: 24
צפיות: 407

Re: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים

במחיקת עניין שלם כוונתי היתה כמו במקרה שהצעתי בפתיחת האשכול (אשר כבר היה מי שהגיב בלי לתת 'הבטה' כלל ועיקור), שמצוטטין בו דברי חז"ל וראשונים אשר תורתן תורת אמת. וע"כ לכאו' יש מקום לחלק בינה לבין מחיקת תיבות בודדים שנכתבו בטעות וכדו'. אבל אולי אין בהעברת קו משום מחיקה כמו שהבאתי ממדפיסי רעק...
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 14, 2020 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4675
צפיות: 735163

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הוד_והדר כתב:גליון אוצרות הסופר גליון כט
עמוד ג -יג


צ"ב למה לא הכניסו לאוצר מתשע"ב (קובץ כ"ב] ואילך.
באמת חבל, זה קובץ מאד איכותי (בתורת החת"ס).

עבור לחיפוש מתקדם