מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 850 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' ינואר 15, 2021 12:39 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 83
צפיות: 8166

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 70 פרשת וארא תשפ"א מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " חולה או משמשיו במקום שאסור בד"ת - אי שרי לאכול בלא ברכה " ובענין " חולה שאין בו סכנה אם מותר בכל איסורין דרבנן, ואם מותר לאכול בלא ברכה " ובענין " אם חולה שא...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' ינואר 14, 2021 11:42 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1157
צפיות: 240001

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' ינואר 09, 2021 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1014
צפיות: 151880

Re: על הבריאים שלא יחלו - בברכת רפאנו

הראוני כעת במשנ"ב (סי' קיט סק"א): 'עי' בפמ"ג שכ' דדוקא אם הי' לו וכן בפרנסה דוקא אם צריך לפרנסה אבל אינו רשאי לבקש רחמים בברכה מאמצעיות על העתיד שלא יחלה ושלא יחסר לחמו וכה"ג משא"כ בש"ת אפי' על העתיד רשאי לבקש', עכ"ל. הנה יתכן לומר דכ"ד המ"ב איירי בעלמא ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' ינואר 08, 2021 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
אשר ימצא.PDF

יישר כח כפול!
(גם על המ"מ מה שם החיבור, וגם על הבאתו).
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' ינואר 08, 2021 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשרי יושבי ביתך כתב:אני זקוק ל"פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון" (נמצא בחבילת מוסד הרב קוק),
פרשת ויגש, עה"פ 'אשר ימצא איתו מעבדיך ומת וגו'' (בראשית מד, ט)
ייש"כ מראש!

מי יוכל לסייעני?
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' ינואר 08, 2021 11:57 am
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 83
צפיות: 8166

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 69 פרשת שמות תשפ"א מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " אם המקדש עומד - אם ראוי לשומע לישב, למי שנוהג כהרמ"א שיושבין בקידוש " ובענין " עוסק במצוה אם פטור מכבוד התורה " ובענין " אם העוסק במצוה שבין אדם לחבירו פטור ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' ינואר 07, 2021 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק ל"פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון" (נמצא בחבילת מוסד הרב קוק),
פרשת ויגש, עה"פ 'אשר ימצא איתו מעבדיך ומת וגו'' (בראשית מד, ט)
ייש"כ מראש!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' ינואר 07, 2021 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 201547

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

חבר פורום אוצר החכמה כתב:פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון
בחבילת מוסד הרב קוק

ייש"כ!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' ינואר 07, 2021 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 201547

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אני מחפש פירוש בשם "רב שמואל בר חפני גאון" על התורה (פרשת ויגש).
מישהו יודע אם נמצא באוצר (ומה שמו)?
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' ינואר 06, 2021 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1014
צפיות: 151880

Re: על הבריאים שלא יחלו - בברכת רפאנו

הראוני כעת במשנ"ב (סי' קיט סק"א): 'עי' בפמ"ג שכ' דדוקא אם הי' לו וכן בפרנסה דוקא אם צריך לפרנסה אבל אינו רשאי לבקש רחמים בברכה מאמצעיות על העתיד שלא יחלה ושלא יחסר לחמו וכה"ג משא"כ בש"ת אפי' על העתיד רשאי לבקש', עכ"ל.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' ינואר 06, 2021 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו

אולי כן אמר אבל התורה לא צינה זאת בהקשר לתחילת הדברים, זכורני שראיתי פעם שמישהו שאל קמיה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, האם בכל פעם כשהתורה כותבת 'ויאמר - ....' וכיוצ"ב פעמים הרבה, האם הכוונה שבלשון זה בדיוק דיבר אאע"ה, או מרע"ה, וכו'. או שהם דיברו כדבר איש אל רעהו, ולא במילים ק...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' ינואר 06, 2021 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

זאינץ כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:אשמח מאד לקבל 'שדי חמד' (מערכת מ"ם כלל נח).
ייש"כ גדול!

יישר כח!
שא ברכה מאת ה'.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' ינואר 06, 2021 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1014
צפיות: 151880

על הבריאים שלא יחלו - בברכת רפאנו

חכ"א שאלני האם בשמונה עשרה, בברכת 'רפאנו ה' ונרפא', שנוהגים שמוסיפים בבקשות פרטיות מענין הברכה (כל ברכה, אבל שם המנהג לעשות כן), ולהתחנן שם שם בפרטות. האם אפשר גם לבקש על הבריאים שתתמיד בריאותם ? כי בפשטות זה מעניין הברכה של רפואה וכו', אך י"ל דענין הברכה זה רק - על החולים שיתרפאו , אבל לב...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' ינואר 06, 2021 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח מאד לקבל 'שדי חמד' (מערכת מ"ם כלל נח).
ייש"כ גדול!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' ינואר 06, 2021 5:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו

מצאנו תנאים שהזכירו את אביהם בשמו רשב"י אמר "ליוחאי אבא" רבי דוסתאי ברבי ינאי אמר "לינאי אבא" כשמזכיר לפני או אחרי גם תואר " אבא " מפורש דהוא פחות דרך בזיון, א"כ שם שאמרו "ליוחאי אבא " וכיו"ב שרי, אבל אצל מנשה דכתיב "הנה בנך יוסף " ות...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' ינואר 05, 2021 1:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1399
צפיות: 140143

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

ביקשוני להעלות - גם אני אודך, מכתבי הגרח"ש סגל:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' ינואר 05, 2021 1:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בחז"ל שהמלאכים רטנו שיעקב אבינו ישן
תגובות: 4
צפיות: 116

Re: מקור בחז"ל שהמלאכים רטנו שיעקב אבינו ישן

ע"ע חולין צא, ב בעו לסכוניה [אך רש"י פי' מטעם אחר]. יש מי שמפרש שם דהטעם דנתקנאו בו המלאכים הוא בגלל שישן? למעשה בגמ' שם איתא 'כד צלי, בעי למיהדר, אמר הקב"ה - צדיק זה בא למלוני ויפטר בלא לינה, מיד בא השמש '. הרי שהקב"ה רצה וגרם שיישן שם, אז בכלל צ"ב מה הטרוניא שהייתה למלאכים.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' ינואר 05, 2021 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקחת מעני ע"מ לתת משהו יותר טוב
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: לקחת מעני ע"מ לתת משהו יותר טוב

יעויין במה שכתבתי בזה בס"ד במאמרי המצו"ב, בעיקר באותיות ח-ט:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1399
צפיות: 140143

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

ביקשוני להעלות קובץ זכרון שיצא לע"נ הגאון רבי שמואל שמחה הכהן רוזנפלד זצ"ל:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 9:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בחז"ל שהמלאכים רטנו שיעקב אבינו ישן
תגובות: 4
צפיות: 116

Re: מקור בחז"ל שהמלאכים רטנו שיעקב אבינו ישן

שמעתי להעיר בזה מדו"ז הגר"י אונגרישר שליט"א (ראש ישיבת 'בית מדרש עליון') דהבעל הטורים עה"פ 'ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי' (בראשית כח, טז), כתב: 'משנתו. קרי ביה ממשנתו (ב"ר סט, ז), מתוך שהיה הוגה בתורה ביום – גם בלילה לא שכב לבו מלהגות בה בחלומו '...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 8:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בחז"ל שהמלאכים רטנו שיעקב אבינו ישן
תגובות: 4
צפיות: 116

מקור בחז"ל שהמלאכים רטנו שיעקב אבינו ישן

שמעתי שיש מדרש המבואר בו כי המלאכים כשירדו בסולמו של יעקב (בריש פר' ויצא), וראו את יעקב שישן היה להם טרוניא על כי ישן הוא.
האם ידוע למאן דהו מקור הדבר בחז"ל הקד'?
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישראל אליהו כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:אני זקוק בנחיצות לס' "דרך שיחה" שהוציא הרב צבי יברוב - מתורת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א (משאלות ששאל הגר"א מן שליט"א)
בכרך א - כל פרשת ויצא, ובכרך ב - את כל פרשת ויצא.
מי שיוכל להביא לי - יבורך מן שמיא בכל מילי דמיטב.

ייש"כ גדול!
רוב ברכות והצלחות!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12001
צפיות: 2016932

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק בנחיצות לס' "דרך שיחה" שהוציא הרב צבי יברוב - מתורת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א (משאלות ששאל הגר"א מן שליט"א)
בכרך א - כל פרשת ויצא, ובכרך ב - את כל פרשת ויצא.
מי שיוכל להביא לי - יבורך מן שמיא בכל מילי דמיטב.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 1:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בספ"ח שמותר לקחת ס"ת ממומר
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: מקור בספ"ח שמותר לקחת ס"ת ממומר

חד ברנש כתב:מצאתי
ספר חסידים, מק"נ.
ספר חסידים1232123.jpg

יישר כח גדול.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 12:55 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בספ"ח שמותר לקחת ס"ת ממומר
תגובות: 4
צפיות: 92

מקור בספ"ח שמותר לקחת ס"ת ממומר

שמעתי מת"ח גדול מקור שהרואה ס"ת ביד מומר מותר לקחת ממנו דחיישינן שיזלזל המומר בכבוד הס"ת.
ואמרו שהמקור הוא בספר חסידים.
האם ידוע למאן דהו מקור הדבר?
[שאלתי כבר בפורום השכן ולא נעניתי]
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' ינואר 04, 2021 12:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בראנ"ח גבי לבישת בגדי החמודות
תגובות: 4
צפיות: 130

Re: מקור בראנ"ח גבי לבישת בגדי החמודות

יהודה בן יעקב כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:איזה אשכול?

זה

ייש"כ. לא זכרתי.
אפשר לומר לר' עזריאל שיעביר את אשכולי לשם.
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' ינואר 03, 2021 10:12 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בראנ"ח גבי לבישת בגדי החמודות
תגובות: 4
צפיות: 130

Re: מקור בראנ"ח גבי לבישת בגדי החמודות

מה שנכון נכון כתב:יש לשאלות כאלו אשכול מיוחד.

זה לא ספר שו"ת אלא ספר דרשות.

הדברים נמצאים שם.

איזה אשכול?

יישר כח גדול הגאון הרב משנ"נ!
ב"א למקום שהשבת אבידתי.
תבורך מן שמיא בכל מילי דמיטב.
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' ינואר 03, 2021 4:18 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בראנ"ח גבי לבישת בגדי החמודות
תגובות: 4
צפיות: 130

מקור בראנ"ח גבי לבישת בגדי החמודות

הנה כתבתי מאמר בענין ההיתר שהיה ליעקב אבינו ללבוש את בגדי החמודות של עשיו, הא הו"ל שואל שלא מדעת. והבאתי בתוך דבריי מה שראיתי מובא בשם שו"ת ראנ"ח (אמרי שפר, עמ' יז) שתירץ ב' תירוצים. ותירוצו השני שם הוא דכיון שהיה זה פקדון, וקיי"ל (ב"מ כט, ב) דמצא כסות מנערה אחת לשלשים יום, ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' ינואר 03, 2021 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם מבין טוב יותר כשרואה פני רבו
תגובות: 9
צפיות: 201

Re: אדם מבין טוב יותר כשרואה פני רבו

ייש"כ על הדברים הנפלאים.
מדוע באמת נמחקו הודעותיו של הרב יוסף חיים אוהב ציון?
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' ינואר 02, 2021 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם מבין טוב יותר כשרואה פני רבו
תגובות: 9
צפיות: 201

אדם מבין טוב יותר כשרואה פני רבו

ראיתי דבר נפלא במהרש"א, וכפל משנתו בשני מקומות, ותו"ד הם דתלמיד מבין דברי רבו טפי כשרואה פניו ממש. והדברים נוגעים גם לשמיעה דרך טלפון – ששיעור 'חי' עדיף. וגם בתקופת הקורונה, שיש המוסרים שיעורים עם מסיכה על פניהם [אזי שלא יתפלאו למה השיעור פחות מובן...] תחילה ראיתי דבריו בעירובין (יג, ב) ע&...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' דצמבר 31, 2020 6:41 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 83
צפיות: 8166

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 68 פרשת ויחי תשפ"א מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " אם מותר לאכול חלב ובשר בסעודה אחת ע"י קינוח והדחה " ובענין " מי שקיבל שבת אם יברך על הציצית " ובענין " אמירת קדושה אחר תפילת ערבית " ובענין " מי שמ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' דצמבר 31, 2020 6:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)
תגובות: 29
צפיות: 1383

Re: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)

אז אולי יש לשאול את הרבנים גם על כך אנסה להציע השאלה קמיה גדו"י בל"נ. אך מסברא, וכך שמעתי מכמה ת"ח, כיון שלא מצינו שמהר"ם עצמו שינה הנוסח אלא ב'אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך' ולא ביהי רצון שאומרים בשני וחמישי אחר קריה"ת, א"כ מבואר שמהר"ם עצמו שינה רק שם ולא בשאר מק...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' דצמבר 29, 2020 9:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לשון הקודש טבועה בבריאה
תגובות: 3
צפיות: 184

Re: לשון הקודש טבועה בבריאה

מצ"ב קובץ שחכ"א שלח בנושא:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' דצמבר 28, 2020 1:14 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)
תגובות: 29
צפיות: 1383

Re: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)

העירוני דנושא המאמר נוגע גם בכל שני וחמישי, בו נוהגים בני אשכנז לומר אחר קריאת התורה כמה 'יהי רצון', ושם אומרים: "יה"ר מלפני אבינו שבשמים לרחם עלינו ועל פליטתנו ולמנוע משחית ומגיפה מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל ונאמר אמן". דלכאורה לפי מהר"ם מרוטנבורג שלא אמר " מנע מגיפה מנחלת...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' דצמבר 26, 2020 8:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לשון הקודש טבועה בבריאה
תגובות: 3
צפיות: 184

לשון הקודש טבועה בבריאה

חידוש מעניין מצאתי בפירוש 'בנין יהושע' על אבות דרבי נתן (פרק לז ה"ב), על מה שנאמר שם: "ששה דברים נאמרו בבני אדם: שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת שלשה כבהמה: אוכלין ושותין כבהמה פרין ורבין כבהמה ומוציאין רעי כבהמה. שלשה כמלאכי השרת: יש בהן בינה כמלאכי השרת, ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומס...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' דצמבר 25, 2020 12:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)
תגובות: 29
צפיות: 1383

Re: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)

דרופתקי דאורייתא כתב:הובא כאן...

ייש"כ.
מישהו יודע היכן משיגים את ה'עיתון' הנ"ל?
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' דצמבר 24, 2020 1:28 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 83
צפיות: 8166

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 67 פרשת ויגש תשפ"א מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " אם יכול לשתות קפה או חלב אחר קידוש קודם המוציא בליל שבת אחר התענית " ובענין " תספורת בער"ש שהוא י' בטבת, ואם יכול ללבוש בגדי שבת בצום י' בטבת בער"ש מחצות היום &qu...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' דצמבר 23, 2020 8:16 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גיליון 'צבא הלוי' להורדה
תגובות: 98
צפיות: 17393

Re: גיליון 'צבא הלוי' להורדה

.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' דצמבר 23, 2020 5:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)
תגובות: 29
צפיות: 1383

Re: נוסח 'אבינו מלכנו' - בעת מגיפה (עצור מגיפה)

הרב הראשי לא ידוע כמומחה גדול בעניני דקדוק ונוסח התפלה והמסתעף, ובמסגרת תפקידו הוא לא אמור להתערב בענינים כאלו. מצ"ב מה שכתב לי בזה א' מחכמי הפורום באישי: "אין זה ענין של גדלות בתורה אלא ששינוי נוסח בתפילה לצורך שעה מחייב הסכמת רבני הדור ו"אין לך אלא שופט שבימיך" ואם ההשגחה העלי...

עבור לחיפוש מתקדם