מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 725 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוקטובר 27, 2020 10:58 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1314
צפיות: 313016

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

כמדומני שכיום הוא מתגורר בירושלים. מצורף לינק לשיעור שמסר לפני שנתיים בביהכנ"ס 'בני תורה' בהר נוף, https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=987287 כנראה טעות היא בידכם. כפי שביררתי ה"בדי השולחן" מתגורר בארה"ב עד היום, וחולה בליבו, וזקוק לרחמי שמים מרובים. [ו...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוקטובר 27, 2020 1:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1314
צפיות: 313016

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אני מחפש מידע על הג"ר שרגא פיוויל כהן שליט"א - בעמח"ס " בדי השולחן " על יו"ד. האם ידוע למ"ד אם עודנו בחיי חיותו? יש למאן דהו תמונה שלו? ספריו היקרים מפורסמים מאד, אך מחברם - לא [ובהזדמנות זו נבכה על חסרונם באוצר...] עקב הגדר שלא לפתוח אשכול על אנשים מבני דורינו החי...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1068

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

[ובאמת יל"ע מה הייתה זכותו של עוג ליפלט מן המבול (כמבואר ג"כ בנדה סא, א דהוא הוא הפליט דכתיב ויבוא הפליט -שפלט מן המבול), האם ידוע למ"ד מחז"ל בזה?] כעת מצאתי בתרגום יונתן בן עוזיאל (בראשית יד, יג) "וְאָתָא עוֹג דְאִישְׁתֵּזֵיב מִן גוּבְרַיָא דְמִיתוּ בְּטוּבְעָנָא וּרְכַב ע...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1068

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

ואת"ל שעוג לא חכה להיתר, א"כ תאמר בפשטות שעוג ירד מהתיבה כשראה שלמעלה בהר יבש, ולא היה לנח עם מי לדבר. הנה בפרקי דר"א (פכ"ג) ובילקוט שמעוני (פ' נח, רמז נו) איתא "וחוץ מעוג מלך הבשן שישב על עץ אחד תחת סילונית של תיבה ונשבע לנח ולבניו שיהיה להם עבד עולם , מה עשה נח נקב חור אח...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 12:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1914352

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:אני מחפש סידור היעב"ץ (עמודי שמים) בהלכות תחנון.
אשמח אם יוכל מ"ד להעלות לי.
ייש"כ

הרב בקרו טלה,
תבורכו מן שמיא בכל מילי דמיטב
קוב"ה ישלם לכם בכפל כפליים על החסד הטוב אשר אתם עושים כאן עם הרבים תמידין כסדרן
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1914352

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני מחפש סידור היעב"ץ (עמודי שמים) בהלכות תחנון.
אשמח אם יוכל מ"ד להעלות לי.
ייש"כ
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 11:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1068

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

מה שנכון נכון כתב:התיבה היתה במקום גבוה - על הרי אררט, וכנר' לא היה אפשר לראות משם אם יבשה האדמה בעמק.


עוג מלך הבשן שהיה ענק שבענקים, לא יכול היה לירד מן התיבה ולירד למטה לראות היבשו המים או לא?!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 11:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1068

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

עוד שמעתי ליישב מחכ"א די"ל שלא רצה להוסיף בזכויותיו, כדחזינן שזכה על מה שהגיד לאאע"ה שנשבה לוט.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוקטובר 26, 2020 12:54 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'
תגובות: 6
צפיות: 226

Re: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'

ייש"כ הרב לענין. לפני כמה שנים שאלתי קמיה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בזה"ל: "מה הדין באדם שנכנס לבית הכסא והניח טליתו מחוץ לביהכ"ס, וכשיצא ראה שבטעות הוחלפה טליתו עם אדם אחר, וכעת נשאר לו הטלית של חברו. האם רשאי להשתמש בה במקום שלו עד שיתברר מיהו המחליף (והאם כן הוא לגבי ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 10:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'
תגובות: 6
צפיות: 226

Re: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'

לתועלת הרבים - מצ"ב מה שהראני הרב "לענין" - מס' פאר הדור (האגרת עצמה בקוב"א ח"ב אגרת קנה):
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 9:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'
תגובות: 6
צפיות: 226

Re: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'

לענין כתב:פאר הדור ח"ג, עמ' מ"א.
ועי' בהשלמות שבסוף חלק ה', עמ' קנ"ח.

יישר כח.
ברוך אתה למקום שהשבת אבידתי.

תוכל להעלות לי את חלק ההשלמות? [שם לא נפתח לי באוצר המקוון]
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 9:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'
תגובות: 6
צפיות: 226

אגרת החזו"א - 'נתחלפו המטות'

ידוע מה שדנו הפוסקים באדם שנתחלף לו טליתו עם טלית חברו, וכעת אין חברו בנמצא להחליף בחזרה ולבקש רשות, האם מותר לו להשתמש בטלית של חברו עד אשר ימצאנו ויבקש רשותו או יחליףו בחזרה. והאריכו בזה מדברי השו"ע (חו"מ סי' קלו ס"ב) דאם התחלפו בגדים וכדו' בבית האבל או בית המשתה, אסור להשתמש בהם. ו...
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 8:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1914352

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:אני זקוק לסימן מתוך ספר "מעדני כהן" - חלק ו, סימן מה (בענין נתחלפה טליתו בביהכ"נ).
יישר כח מראש!!!

ייש"כ!
שאו ברכה מאת ה'.
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 8:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8640
צפיות: 1738532

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

פולסברג כתב:אגב, הסרטון הוא אדיר...

איפה הסרטון עצמו? יש למישהו?
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1914352

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק לסימן מתוך ספר "מעדני כהן" - חלק ו, סימן מה (בענין נתחלפה טליתו בביהכ"נ).
יישר כח מראש!!!
על ידי אשרי יושבי ביתך
א' אוקטובר 25, 2020 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה

הגאון הגדול רבי אביגדר הלוי נבנצל שליט"א כתב לי כתשובה על שאלתי ע"ד הריטב"א (נוסח השאלה כנוסח הודעתי הראשונה כאן באשכול): "הוא כאוכל בלי רצון לאכול".

אכן גם זה צ"ב דנהי דאין לו רצון לאכול, מ"מ למה לא יוכל להוציא אחרים, וצ"ע.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' אוקטובר 24, 2020 11:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: 'איני יודע' - של אדם גדול
תגובות: 3
צפיות: 97

Re: 'איני יודע' - של אדם גדול

בס"ד מצאתי הדברים בקונטרס "חנוך לנער" שהו"ל הג"ר צבי יברוב שליט"א מתורת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א,
שם (בעמ' כה) נדפסו הדברים בשם מרן הגר"ח שליט"א עצמו (שנשאל השאלה מזקן אחד, והוא השיב התשובה):
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' אוקטובר 24, 2020 11:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: 'איני יודע' - של אדם גדול
תגובות: 3
צפיות: 97

'איני יודע' - של אדם גדול

זכורני שראיתי כותבים, כי גם תשובה של חכם מופלג, מורה הוראה וכיו"ב - שהשיב וענה " איני יודע " - דהיינו דנסתפק בדבר ולא ידע להשיב - יש בזה ענין , דאמנם לא יצא השואל עם תשובה בידו, אבל לפחות רואה הוא שהשאלה אכן שאלה , ויש באמת מקום לשני הצדדים (מדלא השיב לו אותו חכם בפשיטות כהצד השני). ו...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' אוקטובר 24, 2020 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 913
צפיות: 184311

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

חכמת אדם תאיר פניו:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' אוקטובר 24, 2020 10:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 913
צפיות: 184311

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

אשרי יושבי ביתך כתב:הגה"צ רבי יונה ראובן טורצ'ין זצ"ל - רב העיר "יהוד" - נלב"ע בשבת פ' נח,


היה מקורב למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, ואף היה מביא לו בכל שנה לולב מהודר מפרדס ביהוד.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ש' אוקטובר 24, 2020 8:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 913
צפיות: 184311

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

ברוך דיין האמת,

הגה"צ רבי יונה ראובן טורצ'ין זצ"ל - רב העיר "יהוד" - נלב"ע בשבת פ' נח,
אחר שנדבק בנגיף הקורונה
[אביו של הרה"ג ר' חיים אהרן זצ"ל שנלב"ע מנגיף הקורונה בגל הראשון]

תנצב"ה,
ושלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוקטובר 23, 2020 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: תענית דיבור במשך תקופה כדי לסלק הצרידות והחולשה מקולו
תגובות: 4
צפיות: 74

תענית דיבור במשך תקופה כדי לסלק הצרידות והחולשה מקולו

נתעוררה שאלה באברך אחד שיש לו בעיות במיתרי הקול, וזה גורם להחליש את כח הדיבור, והרופא אמר שמומלץ לעשות " תענית דיבור " במשך כמה ימים, וזה כולל אפילו דיבור בלחישה ואדרבה הלחישה היא המזיקה יותר. ואמר שאין לו כאבים וכדומה, אלא אך ורק בעיה בדיבור דהיינו שהקול חלש ואולי צרוד. כך שע"י התעני...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוקטובר 23, 2020 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3888
צפיות: 1026829

Re: בשורת ספרים חדשים

יוצא פוניבז' כתב:
חיים שאול כתב:דעת נוטה מתשובות מרן הגרח"ק שליט"א פרשיות בראשית נח לך לך

גמרו עם ההלכה?
או שזה תשובות בהלכה שמסודרות על סדר התורה?

מישהו יודע במה המדובר באמת?
איך הצליחו להוציא ספר מכובד כ"כ רק על ג' פרשיות ראשונות שבתורה?
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוקטובר 22, 2020 6:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1385
צפיות: 118898

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

מצ"ב מאמר בענין צוהר שבתיבה, אם אבן טובה הי' או חלון,
וכן בענין הקדמת אכילת האדם לבע"ח אצל נח, ועוד כמה הערות בענייני תיבת נח
[התפרסם בגליון "אספקלריא", פ' נח תשפא, גליון 315]
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוקטובר 22, 2020 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלמד נח תורה
תגובות: 15
צפיות: 2315

Re: שלמד נח תורה

בריש אשכול ישן זה הובאו דברי רש"י " למדנו שלמד נח תורה ". ובאמת ששמעתי לשאול, מה עשה נח בכל אותם י"ב חודש בתיבה, שלא היה לו צורך ואפשרות לזרוע ולחרוש וכו', ואף בתה"מ נאסרו. מה עשו שם. ולכאורה הימ"ל שרוב הזמן עסקו להאכיל את כל מליוני בעלי החיים והבהמות השונים והמשונים, כ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוקטובר 22, 2020 12:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

- דבר קט על עת פטירת הגר"ד זיע"א. במשך ימיו בקודש נהג להדליק נר לע"נ הרה"ק מרוז'ין זצ"ל ביום היארצייט ג' חשוון. והנה לאחר גמר הלוויתו של הגר"ד זצ"ל, כששבו בני משפחתו לביתם, הבחינו בנר הדולק בביתם, וזכרו שזהו הנר שהדליק הגר"ד לע"נ הרוז'ינר, כמה שעות טרם נ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוקטובר 22, 2020 12:14 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 68
צפיות: 5683

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 57 פרשת נח תשפ"א מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " שואל ששילם על אבידת מה ששאל, ונמצא מה שנאבד לו אחר שנתייאש ממנו הבעלים והשואל, אם מחזיר להשואל ". ובענין " מי שיוצא מביתו אם אינו מקיים מצוות מזוזה, ובבית האוצר אם חייב במזוז...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 10:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

IMG_0490.JPG
IMG_0490.JPG (140.78 KiB) נצפה 164 פעמים
לומד באמצע שמחה משפחתית:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 8:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יונה מצאה בו מנוח ושבת?
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: יונה מצאה בו מנוח ושבת?

ראה בפרדס יוסף עה"ת (בראשית ח, יא) שכתב בשם היעב"ץ בספרו מגדל עוז (ח"ג בסידור בית יעקב), דשמע שיש מופת גלוי על קדושת השבת ממה שהיונה אינה תולשת מן המחובר בשבת. וא"כ כפי החשבון המבואר, ההוא יומא, שבת קודש היה, וכל אותו היום לא שבה- ורק לעת ערב, במוצאי שב"ק- שבה אליו עם עלה זי...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 8:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

חכמת אדם תאיר פניו:
IMG_7616.JPG
IMG_7616.JPG (195.3 KiB) נצפה 191 פעמים
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 7:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הגר"ד זצ"ל בעליה לתורה (בהיכל ישיבת בית מדרש עליון - ב"ב [הישן, ברח' קושניר]) - זכויות תמונה זו - וקודמותיה לש.י.ב.:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 7:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הגר"ד זצ"ל בשיעור בהיכל ישיבת פוניבז':
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 7:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הגר"ד זצ"ל יחד עם מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 7:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

כמדומני שלא נזכר כאן ענין חשוב. שהערות שבשולי חי' רבי ראובן (אלו שאינם למחבר עצמו) הם של חתנו הג"ר דן. ראה בהקדמת בני מרן הגר"ר זצ"ל ל"חידושי רבי ראובן" (ח"א) שכתבו כי ההערות הם מ"המסדרים". ובהמשך כתבו תודה לגיסם הגר"ד זצ"ל על שטרח ויגע וכו', וכנראה...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 3:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הספדו של הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א (ראש ישיבת קמניץ וחבר מועצגה"ת) - ככלות השבעה, בישיבה במונסי (מתוך הס' אבני זכרון): [הגר"י שיינר היה בן דודו של הגר"ד, באשר אשתו (בת הג"ר משה ברנשטיין זצ"ל) נכדה של מרן הגרב"ד זיע"א בעל ברכת שמואל, וגם אשת הגר"ד ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 2:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הספדו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א - בלוייה בירושלים (ישיבת "כנסת יהודה" - סנהדריה המורחבת) - מתוך הס' אבני זכרון: נעשה כאן הסתלקות של תקופה ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, בהספד כתיב שרה בלבכותה כתוב בלי השם, מפני שהספד הוא על מעלת האדם, וזהו שרה, שהשם מאפיין את המהות של האד...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 12:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הספדו של כ"ק אדמו"ר מנובומינסק זצ"ל - על הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל - בלוויה במונסי (מתוך הס' "אבני זכרון"): הסתלקות השראת השכינה שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו, כשמסתלק אדם גדול צדיק, שהיה מונח בו כ"כ הרבה תורה כ"כ הרבה הרבצת תורה, לבד מתלמידיו קה...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוקטובר 21, 2020 1:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: ר' דן אונגרישר זצ"ל

איש_ספר כתב:קבלתי באישי
‫לר' דן אונגרישר זצ"ל יש עוד שני בנים...
וכן יש לו ארבעה חתנים:‬
‫ר' ? סוויאטיצקי (נכד אחותו של החזו"א)‬


ה"ה הרב הגאון רבי יצחק סוויאטיצקי שליט"א (ר"מ ישיבת בית מדרש עליון, מונסי)
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוקטובר 20, 2020 4:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 2728

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

הייתי רגיל ללמוד בבית מדרש עליון במונסי בלילי שבת הארוכים, הי' לי לחוי' ללמוד בליל שבת בביהמ"ד ששמעו קול תורה... גם אני זוכר איך שהי' לי לעונג שבת לשמוע את בנו שילח"ט, איני זוכר שמו, כבעל תפלה בליל שבת, עד היום לא שמעתי בעל תפלה כזה... קול כשאגת ארי אבל יפה מאוד, בנוסח נעים ה"ה בנו ה...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוקטובר 20, 2020 4:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 347
צפיות: 39989

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

נא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואת הגאון רבי יונה טורצ'ין שליט"א (מרבני העיר "יהוד") [אביו של הרה"ג ר' חיים אהרן טורצ'ין זצ"ל - שנלב"ע מנגיף הקורונה בתחילת הגל הראשון, ל"ע] אשר נדבק בנגיף הקורונה, וזקוק לרחמי שמים מרובים שמו לתפילה - רבי יונה ראובן בן חיה רחל לרפו&q...

עבור לחיפוש מתקדם