מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 45 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לארץ ולדרים
א' יוני 07, 2020 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרם מח עצם והתברר שהציל גוי
תגובות: 5
צפיות: 235

Re: תרם מח עצם והתברר שהציל גוי

בשביל ספק נפשות דוחים את השבת, וכ"ש שבארץ יש רוב יהודים, ועוד מכיון שכל תרומות המח עצם נעשות בדרך זו, א"כ לכאו' אנו דנים האם מותר לתרום מח עצם ובזה ודאי שבסופו של דבר ינצלו יהודים.
נ"ב שאלתך היא גם לגבי תרומות דם, שבודאי חלק מהמנות מגיעות לגוים.
על ידי לארץ ולדרים
א' יוני 07, 2020 2:48 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: קיבוץ סטים לרשימות
תגובות: 2
צפיות: 296

קיבוץ סטים לרשימות

אני מקווה שאני לא מעלה נושא שדובר, ישנה אפשרות שרשימות ארוכות של סטים יקובצו ביותר מקיבוץ אחד? דוגמא שו"ע (בעיקר מהדורת פריעדמאן) שמצורף בחיפוש לשו"ע האם אפשר שכשפותחים יחולק שוב לארבעת חלקי השו"ע כדי שלא יהיו צריכים לדפדף הרבה, או קבצים תורניים למיניהם שיחולקו לקבוצות של שנים ו\או עש...
על ידי לארץ ולדרים
ו' יוני 05, 2020 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 676
צפיות: 97375

Re: מליחה: מה ההבדל בין צליית כבד לצליית איברים אחרים?

הרמ"א סי' עג ס"ה כתב למלוח קצת קודם הצלייה ואולי טעמו מפני הרמב"ם.
על ידי לארץ ולדרים
ו' יוני 05, 2020 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 421

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

מסתמא צריך לשמוע קול אדם, בן חיובא, הקורא בתורה.
מה דעתך על אדם המפעיל 'טייפ' אם הקלטה ישנה?!
על ידי לארץ ולדרים
ו' יוני 05, 2020 2:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?
תגובות: 24
צפיות: 3921

Re: אלדד ומידד אחים של משה רבינו

עוד יל"ע שרש"י כתב שמכל שבט היו ששה ומשני שבטים חמשה שהתנבאו ואם היו אחים יוצא שמשבטם היו רק ארבעה
על ידי לארץ ולדרים
ה' יוני 04, 2020 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול פאות
תגובות: 69
צפיות: 8804

Re: פיאות מאחורי האזניים

לא מדויק להגדיר את הפיאות המסולסלות כמנהג חסידים, גם לנצי"ב לדוג' היו פאות מסולסלות, וכן אצל התימנים. ומאידך אדמורי"ם רבים לא היו להם (חב"ד לדוג').
ואף בברסלב פאותיו שלר' לוי יצחק בנדר לא היו מסולסלות.
על ידי לארץ ולדרים
ה' יוני 04, 2020 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ספר חדש דור דור וחכמיו
תגובות: 1
צפיות: 311

ספר חדש דור דור וחכמיו

לפני כמה חודשים ראיתי ספר חדש (בכריכה רכה) בשם דור דור וחכמיו, יו"ל ע"י אחד בשם דורון אדלר הספר מביא בצורה קצרה וכפה"נ מדויקת מאוד, פרטים קצרים אודות רוב חכמי ישראל, מסוף תקופת הגאונים ועד שנות הש' בערך, שנותיהם, רבותיהם, חיבוריהם, ואזור מגוריהם. כולל מפות ותרשימים לסדר הדורות. אשמח ל...
על ידי לארץ ולדרים
ה' יוני 04, 2020 12:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השתוקקות רוחנית ושיבושה
תגובות: 11
צפיות: 800

Re: השתוקקות רוחנית ושיבושה

אולי זה ביאור נוסף ב'מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק' שהקב"ה בוכה עליו.
על ידי לארץ ולדרים
ה' יוני 04, 2020 12:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 28
צפיות: 1412

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>

כדכד כתב:
לארץ ולדרים כתב:בקיצור שלחן ערוך סי' יד כתב לומר מזמור לתודה בעמידה

מבא במשנ"ב ג"כ

איפה? לא מצאתי.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 4:41 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 389
צפיות: 75335

Re: ספרים כפולים

ספר המצוות לרס"ג עם הגרי"פ פערלא
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 4:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 28
צפיות: 1412

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>

בקיצור שלחן ערוך סי' יד כתב לומר מזמור לתודה בעמידה
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 4:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבות הקירוב ובעלי התשובה - תם עידן?
תגובות: 26
צפיות: 1624

Re: ישיבות הקירוב ובעלי התשובה - תם עידן?

ב'לב לאחים' יש מגמה להכניס את בעלי התשובה ישיבות רגילות.
יכול להיות שכיום השתנה הגיל של החוזרים בתשובה חלקם צעירים יותר וחלקם הפוך ולכן לא שייך שיהיו להם ישיבות.
אני אומר מהשערה בעיקר.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 3:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5622

Re: מאמר הגרד"ל

נראה לי מוזר מאוד להתייחס לחזו"א כאילו סתירה להיקף כשבית מדרשו הוא המקום ממנו יצאו הכי הרבה ספרים (ואולי היחידים) שהקיפו את כל התורה.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 11:54 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 21
צפיות: 660

Re: מפות של ארץ ישראל

כפי שהבאתי בתחילה יש היכן למצוא מפות כאלו אך כוונתי היתה למען משתמשי האוצר ולמען שלמותו.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התאמת המלים שבפסוק הראשון של ספר במדבר עם צורת המנורה
תגובות: 11
צפיות: 355

Re: התאמת המלים שבפסוק הראשון של ספר במדבר עם צורת המנורה

המקור הוא ב'עקידה'(שער מט) בשם מדרש והביאו הרמ"א בתורת העולה ח"א פט"ז וביאר שהטפח של הרגל היה חסר ולכן לא נכתבה תיבה כנגדו.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 11:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?
תגובות: 53
צפיות: 2523

Re: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?

לא הבנתי את הכותרת וכי לחילוני מותר לעשות עבירות.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 11:35 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 28
צפיות: 1412

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד'

בעניין פרשת התמיד נחלקו האחרונים בסי' מח המג"א אומר לעמוד ועי"ש בשע"ת ומ"ב. ושמעתי דבר מעניין בשם הגרח"ק שאמר ע"פ הזית רענן על הילקוט בירמיהו לג שכותב שכהן העוסק בתורת קרבן כאילו הקריבו וישראל כאילו הביאו, שי"ל שכהנים יעמדו בפרשת התמיד, וישראלים יכולים לישב. וכן פס...
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 11:22 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 21
צפיות: 660

Re: מפות של ארץ ישראל

יש"כ. אך רציתי גם מפות שאפשר לראות איפה הם הגבולות תוך כדי לימוד, ולא להתחיל לבדוק כל עיר ועיר במחקר בפנ"ע.
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 10:43 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 21
צפיות: 660

Re: מפות של ארץ ישראל

ראשית אני מתנצל על הלשון חסר גדול כוונתי לא היתה שיש חסר גדול ב'אוצר', בכלל יש חסר גדול בעניין גם איך שהצעת למצוא מפה לא מצאתי מפה מפורטת לפי המציאות מצאתי רק את צורת הארץ לגבולותיה מהגר"א שגם מאוד לא נוח וגם לא מפורט לפי המציאות רק בקווים כללים איך נמשכה נחלת כל שבט(המפה צוירה בוילנא). אטלס דע...
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 10:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5622

Re: מאמר הגרד"ל

דרשות משמר הלוי בשם החזו"א שהכוללים הם הוראת שעה אבל אולי לדחויי בעלמא.
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=213
על ידי לארץ ולדרים
ד' יוני 03, 2020 2:30 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 49
צפיות: 7696

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

שמעתי משמו על הפסוק ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש שלא יהיה כזית ושלוש על שלוש
על ידי לארץ ולדרים
ג' יוני 02, 2020 7:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה נפטר דוד המלך רק אחר הקול בהאילן ולא כשאכל סעודת שבועות
תגובות: 31
צפיות: 4224

Re: למה נפטר דוד המלך רק אחר הקול בהאילן ולא כשאכל סעודת שבועות

וכן הביא הגראי"ל (בקונטרס בשם בין הזמנים) מהחפץ חיים בשיחותיו שצרכיו היו נחשבים תורה. לע"ע לא מצאתי את הח"ח הנ"ל
על ידי לארץ ולדרים
ג' יוני 02, 2020 5:48 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 21
צפיות: 660

מפות של ארץ ישראל

נתקלתי בלימוד ספר יהושע בחסר גדול של מפות המפרטות את גבולי נחל השבטים לפי הערים המוזכרות ביהושע,וכן חוסר כללי במפות מפורטות של ארץ ישראל לענ"ד אין עדיין ספר המכיל מפות מספיק טובות אבל הם קיימות בפנ"ע באתרים שונים(לדוג' באתר דעת של מכללת הרצוג)אולי ניתן להוסיפם בפנ"ע למרות שאינם ספר. ב...
על ידי לארץ ולדרים
ג' יוני 02, 2020 5:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: דין הספד עד יב סיון
תגובות: 4
צפיות: 249

Re: דין הספד עד יב סיון

הנה בהשו"ע סי' תצד נראה בעליל שמותר בתענית וממילא ה"ה הספד וכן הוא לכאו' לפי הרמ"א שם שאומר לומר תחנון. אלא דמנהגנו הוא שלא לומר תחנון בימים אלו הוא ע"פ הראבי"ה הנ"ל וממילא אולי מנהגנו כולל איסור הספד ותענית, אלא שיש לדחות שאנו מצרפים לדברי הראבי"ה את הצד שתחנון הו...
על ידי לארץ ולדרים
ג' יוני 02, 2020 2:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: משיח בכל דור, ואם לא זכו, בבחינת 'נפל'
תגובות: 2
צפיות: 189

Re: משיח בכל דור, ואם לא זכו, בבחינת 'נפל'

בביאור הגר"א לסבי דבי אתונא במאמר נחש לכמה מיעבר מפרש כך את הגמרא הנ"ל בסנהדרין
על ידי לארץ ולדרים
ב' יוני 01, 2020 6:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור שמועה משם הגר"א על צער אלמנה
תגובות: 6
צפיות: 303

Re: מקור שמועה משם הגר"א על צער אלמנה

המעשה מובא בהקדמת הספר מקל יעקב לר' יעקב הכהן מסקין שהיה רב בליטא לפני המלחמה ולאחמ"כ באמריקה
על ידי לארץ ולדרים
ב' יוני 01, 2020 3:41 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הקבלת פני רבו בימי התשלומין
תגובות: 0
צפיות: 167

הקבלת פני רבו בימי התשלומין

ראיתי עכשיו בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קו"א סי' נ"ד) דיש דין תשלומין להקבלת פני רבו בו' הימים שאחר שבועות.
ורציתי לשאול האם אי מי יודע מקור נוסף לדבר זה, או מישהו שנהג כך.
על ידי לארץ ולדרים
ב' יוני 01, 2020 3:33 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: עוד ספרים שחסרים
תגובות: 3
צפיות: 236

Re: עוד ספרים שחסרים

השאילתות מופיע בשמותיו 'כתר ראש' ו'ארחות חיים'
על ידי לארץ ולדרים
ב' יוני 01, 2020 11:45 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: חזון איש על המסכתות (השחור)
תגובות: 4
צפיות: 380

Re: חזון איש על המסכתות (השחור)

כידוע לרגילים בתורת החזו"א מהשחור קשה מאוד להבין עומק ואמיתת דבריו(שמעתי פעם מחכ"א שיותר אפשר להבין דברי החזו"א מקריאת מפתחות הסימנים בלבד, שרואים את סדר הסוגיא כפי שלמדה. מאשר מלימוד הערה או שתיים בספר השחור) אלא שבמהדורה הרגילה קשה לפעמים למצוא דברים בפרט הנמצאים בכרכים אחרים אך כשי...
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 31, 2020 2:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: די לבזבוז!
תגובות: 142
צפיות: 17486

Re: די לבזבוז!

דווקא האלכוהול הוא הפרט שמביא הכי הרבה שמחה יחסית למחירו, ויין הוא מעצם צורת השמחה. (מלבד עניין השכרות ואין כאן המקום)
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 31, 2020 1:57 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה
תגובות: 17
צפיות: 766

Re: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה

אולי אפשר לפרש שהברכה מקבילה לקריאת שמע עצמה שכלולה מאהבה, תורה שבכללה גם כתיבת דברי התורה על הגוף והבית, וא"י.
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 31, 2020 1:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 131
צפיות: 20876

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

אני מתנצל על חוסר הבהירות בהודעתי הקודמת.
דרך אגב, בגיליון השני של הפשטות המתחדשים הובאו מדברי תורתו.
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 31, 2020 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 676
צפיות: 97375

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לפי הצד שמנחת שבת היא זמן תחילת אמירת שמו"ת נראה ברור שבפעם הראשונה שקוראים מהפרשה כבר אפשר להתחיל שמו"ת. לפי הצדדים שתלוי ביום ראשון או שלישי נראה שיש להסתפק אם תלוי בזה שחלפה הפרשה שעברה או שתלוי בתחילת השבוע של הפרשה הבאה.
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 17, 2020 3:40 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 28
צפיות: 5314

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

בחזרה לעניין נחשון זה הקרבן היחיד שידוע לנו שאהרן הקריבו ומסתמא יש בזה מעלה
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 17, 2020 2:53 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: המקדש אשה - צריך שיעשה זאת עומד
תגובות: 10
צפיות: 576

Re: המקדש אשה - צריך שיעשה זאת עומד

יל"ע שבועז עלה השער וישב שם ועשה קידושין כמבואר
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 17, 2020 2:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 622
צפיות: 126143

Re: ◆ אלון בכות ◆

הרב חיים יוסף דוד וינברג ראש ישיבת סלונים ב"ב נפטר בארה"ב מקורונה
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 17, 2020 2:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 3148

Re: הרב ד"ר

הרב וולבה אמנם לא השלים דוקטורט אבל היה קרוב לכך, בפיזיקה ובפסיכולוגיה
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 17, 2020 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 676
צפיות: 97375

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

השאלה לכאו' היתה מה יותר חמור לא מה יותר קשה להינצל ולא יועילו הדברים שהובאו ולכאו' מזה שצדיקים גם נידונים בחיבוט הקבר משמע שהוא יותר קל מגיהנם
על ידי לארץ ולדרים
א' מאי 17, 2020 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה מכבה עבירה?
תגובות: 3
צפיות: 309

Re: מצוה מכבה עבירה?

מסכת סוטה כא. עבירה מכבה מצווה
בעניין אם מצווה מכבה עבירה בדרך החיים למהר"ל פרק ד' משנה כג נקט שהוא ק"ו אך רבים חלקו עליו

עבור לחיפוש מתקדם