מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 50 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בערקע חייט
ד' אוקטובר 07, 2020 9:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך
תגובות: 194
צפיות: 35143

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך

פרק פח בתהלים מתחיל: "שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנֵי קֹרַח לַמְנַצֵּחַ עַל מָחֲלַת לְעַנּוֹת מַשְׂכִּיל לְהֵימָן הָאֶזְרָחִי." לכאורה יש כאן שני שמות רשומים על המזמור, בני קרח והימן האזרחי. הרד"ק מתייחס לשאלה זו באומרו שהימן האזרחי היה בנו של זרח בן יהודה, והוא חיבר המזמור ונתנו לבני קרח הלוי...
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 29, 2020 9:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עקידה ביום הכיפורים
תגובות: 9
צפיות: 297

Re: עקידה ביום הכיפורים

תודה. אם כן אין עדויות מוסמכות לזה מחז"ל.
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 29, 2020 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האמנם אין הלכה כר' מאיר?
תגובות: 0
צפיות: 90

האמנם אין הלכה כר' מאיר?

איתא בעירובין יג, ב: א"ר אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים. וזה על פי הכלל דכשמצינו במשנה ר' מאיר בדיעה אחת ולעומתו אחד מחבריו, ...
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 29, 2020 5:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עקידה ביום הכיפורים
תגובות: 9
צפיות: 297

עקידה ביום הכיפורים

מונח בזכרוני דיעות שונות מתי היה מעשה העקידה, לחלקן היה ביום הכיפורים. האם מישהו יכול לציין לי את המקור?
על ידי בערקע חייט
ב' ספטמבר 14, 2020 10:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת השבטים עתידין לחזור
תגובות: 5
צפיות: 312

Re: עשרת השבטים עתידין לחזור

שייף נפיק כתב:ושבת - במי שראוי לשיבה דיבר הכתוב.

כלומר? לר' עקיבא ניטלה בחירתם לשוב?
על ידי בערקע חייט
ב' ספטמבר 14, 2020 7:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 148
צפיות: 17662

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

"יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו." האם יש מי שיודע מה בין כנף לאבר?
על ידי בערקע חייט
ב' ספטמבר 14, 2020 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128262

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לבי במערב כתב:ראה סוטה ח, ב.

תודה. אתמול לא היו מפרשי המדרש לידי, והיום ראיתי שבעץ יוסף מפרש כך, אך קצת דחוק הלשון. ורש"י והמתנות כהונה מפרשים באופן אחר, לפיהם הדבר הוא על פי סוד.
על ידי בערקע חייט
ב' ספטמבר 14, 2020 5:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128262

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בבראשית רבה (ט, יא) איתא: "אמר רבי סימון בשם רבי שמעון בר אבא, כל המדות בטלו, מדה כנגד מדה לא בטלה."

מה הכוונה ב"בטלו" ו"לא בטלה"?
על ידי בערקע חייט
ה' ספטמבר 10, 2020 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128262

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בסנהדרין סג, ב הגמרא מספרת אודות אליהו הצדיק (במדרש איתא אליהו הנביא) שהיה מחזר על תפוחי רעב בירושלים ומצא תינוק וכו'. מתי קרה מעשה זה? לכאורה החשבון פשוט: בזמנו של אליהו ישראל עבדו ע"ז, וגם היה בימיו רעב, אם כן מסתמא הכל מובן. אבל ראיתי לאיזה מחברים שמביאים שהיה זה בעת החורבן, ותמהני מה הביאם...
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 08, 2020 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?
תגובות: 21
צפיות: 520

Re: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?

האם תפילה על מינים שימותו היא סתירה לתפילה שיחזרו בתשובה? כלומר, יש לאדם להתפלל שיתן ה' בלב אחר שישוב בתשובה. אך למעשה הבחירה קיימת ביד אותו איש אם ישוב, וכשיבחור לישאר בדרכו החטאית ולהציר לעובדי ה', התפילה שימות. מזה שלא תקנו חז"ל בברכת המינים תפילה שישובו עדיין אין ראיה שאין לאדם להתפלל תפילה...
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 08, 2020 5:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128262

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בסנהדרין סג, ב הגמרא מספרת אודות אליהו הצדיק (במדרש איתא אליהו הנביא) שהיה מחזר על תפוחי רעב בירושלים ומצא תינוק וכו'. מתי קרה מעשה זה? לכאורה החשבון פשוט: בזמנו של אליהו ישראל עבדו ע"ז, וגם היה בימיו רעב, אם כן מסתמא הכל מובן. אבל ראיתי לאיזה מחברים שמביאים שהיה זה בעת החורבן, ותמהני מה הביאם ...
על ידי בערקע חייט
ב' ספטמבר 07, 2020 12:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משארותם צרורות
תגובות: 22
צפיות: 1444

Re: משארותם צרורות

ביקורת תהיה כתב:
מעט דבש כתב:'אצוות' היא עיסה.
על שם הכלי שנילושה בו.

משמעות הפשטוה היא דלא כדבריך, ואם כן עליך להביא ראיה.
על ידי בערקע חייט
א' ספטמבר 06, 2020 9:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משארותם צרורות
תגובות: 22
צפיות: 1444

Re: משארותם צרורות

ביקורת תהיה כתב:
קו ירוק כתב:'אַצְוָה' זה לחם.
'אצוה' = ערֵבה שלשים בה בצק.

וזה על פי מפרשים אחרים, או שנמצאת מילה זו במקום אחר?
על ידי בערקע חייט
א' ספטמבר 06, 2020 7:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משארותם צרורות
תגובות: 22
צפיות: 1444

Re: משארותם צרורות

קו ירוק כתב:'משארותם' אונקלוס תירגם: מותר אצוותהון.
אצווה זה לחם.

יש מקום נוסף שמילה זו משמשת ללחם?
על ידי בערקע חייט
א' ספטמבר 06, 2020 7:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת השבטים עתידין לחזור
תגובות: 5
צפיות: 312

עשרת השבטים עתידין לחזור

בסנהדרין פ"י מ"ג ישנה דעה הידועה של ר' עקיבא, "עשרת השבטים אינן עתידין לחזור." לכאורה הרי פסוקים מפורשים בפרשתן שדיבר משה אל כל י"ב שבטי ישראל יחד, "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו', ושבת עד ה' אלקיך וגו', ושב ה' אלקיך את שבותך וגו', אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יק...
על ידי בערקע חייט
א' ספטמבר 06, 2020 7:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 148
צפיות: 17662

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

"ברוך טנאך ומשארתך ", תרגם אונקלוס "ואצוותך". מה הפירוש? פירושים נוספים: רש"י מפרש ש"משארתך" היינו דבר יבש, על שם שנשאר בכלי ואינו זב. הרשב"ם מפרש שהוא כלי שנותנין בו הבצק. באבן עזרא כתב: "טנאך, מקום הלחם, והוא מוקדם ומאוחר עם משארתך. או מקום שיושם שם הקמ...
על ידי בערקע חייט
ו' ספטמבר 04, 2020 5:06 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצרַים - מצרִיים
תגובות: 20
צפיות: 580

Re: מצרַים - מצרִיים

איני רואה לנחוץ לעמול לתרץ דברי עצמי כל כך, ובכן אם נשאר לך איזו תמיהות, שיהיה. כמדומה לי שהשאלה מובנת דיה למי שרוצה.
על ידי בערקע חייט
ו' ספטמבר 04, 2020 1:20 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצרַים - מצרִיים
תגובות: 20
צפיות: 580

Re: מצרַים - מצרִיים

אין הכי נמי. הוא התכוון לאפשרות השניה שהעלה מר. לא התכוונתי מקובלת בדווקא אלא שהיא מקובלת אחר המקרא ולא קודם אה"נ, אבל גם אם כוונתו אחרי המקרא, עדין לא ברור למה בסוף שאלתו הוא הצטרך להוסיף בסוגרים: "(י' הנוספת היא רק כתב מלא תחת כתב חסר , השאלה היא על החיריק במקום הפתח)". האמנם למילה...
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 01, 2020 5:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצרַים - מצרִיים
תגובות: 20
צפיות: 580

Re: מצרַים - מצרִיים

צדקת.

אך גם הם אינם כנהוג אצלינו, כי הם בלא נקודה על היו"ד.
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 01, 2020 4:54 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצרַים - מצרִיים
תגובות: 20
צפיות: 580

מצרַים - מצרִיים

בתורה אנשי ארץ מצרים נקראים בכל מקום כשם מדינתם בשווה -- "מִצְרַיִם". מדוע ומתי שינו אם שמם ל"מִצְרִיִים"?

(י' הנוספת היא רק כתב מלא תחת כתב חסר, השאלה היא על החיריק במקום הפתח.)
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 01, 2020 12:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא מינו מלך בזמן השופטים?
תגובות: 15
צפיות: 675

Re: מדוע לא מינו מלך בזמן השופטים?

עזריאל ברגר כתב:כבר עמד על זה הנשר הגדול בתחילת הלכות מלכים.

מקורו מגמרא סנהדרין כ, ב:
תניא ר"א אומר זקנים שבדור כהוגן שאלו, שנאמר (שמואל א ח, ו) תנה לנו מלך לשפטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר (שמואל א ח, כ) והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו.
על ידי בערקע חייט
ג' ספטמבר 01, 2020 12:23 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ניקנור - גוי או יהודי?
תגובות: 23
צפיות: 607

Re: ניקנור - גוי או יהודי?

ראיתי כעת שיש כמה גירסאות למה נקרא שמו של שער ניקנור כך, ובר"ש סיליריאו (בירושלמי שקלים פ"ו ה"ג) הביא מירושלמי (שלא נמצא לפנינו) גירסא אחרת, ובתוך הדברים מובא: "למה נקרא שמו שער ניקנור, שפעם אחת עלה ניקנור סרדיוט ממלכי יונים וחנה כנגד שער ניקנור והיה מניף ידו על בית המקדש ואמר: ...
על ידי בערקע חייט
ו' אוגוסט 28, 2020 6:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם

על מה הפליאה? מרד ב"כ לא פרץ לשם הגנה על סכנה פיזית כלשהי, אלא לשם פריקת עול המשעבד הרומאי, שגזר על המילה וכנראה גם על שאר מצוות. תמהני עליך, אם לא היה אדריאנוס שחיק טמיא "צר", אלא מי הוא זה ואיזה הוא? וכי היה אי פעם צר כזה לעם הישראלי? אולי מלחמת החשמונאים גם כן לא היתה של מצוה, כי ...
על ידי בערקע חייט
ד' אוגוסט 26, 2020 2:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם

בקרו טלה כתב:
שיירי מנחה - שטגר.png

תודה. ראיתי הערת המנחת חינוך על הרמב"ם, ושמחתי באומרים לי שקושיא אחת מתרצת את השניה.
על ידי בערקע חייט
ג' אוגוסט 25, 2020 5:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עזרה בניקוד
תגובות: 25
צפיות: 773

Re: עזרה בניקוד

תודה. הסתפקתי גם אם הוא בְּדַבְּרוֹ, כאשר כתבתי, או בִּדְבָרוֹ.
על ידי בערקע חייט
ג' אוגוסט 25, 2020 2:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עזרה בניקוד
תגובות: 25
צפיות: 773

עזרה בניקוד

הוצרכתי לקטע בספר יצירה (א, ו) מנוקד, וכיוון שלא מצאתי, נקדתיו בעצמי. אינני מדקדק גדול, ובכן אם מישהו יכול לתקן אותי, אשמח מאוד. תודה מראש. עֶשֶׂר סְפִירוֹת בְּלִי מָה צְפִיָיתָן כְּמַרְאֵה הַבָּזָק וְתַכְלִיתָן אֵין לָהֵן קֵץ וְדַבְּרוֹ בָּהֵן בְּרָצוֹא וָשׁוֹב וּלְמַאֲמָרוֹ כְּסוּפָה יִרְדוֹפוּ וְ...
על ידי בערקע חייט
ב' אוגוסט 24, 2020 9:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך לקח דוד יפת תואר
תגובות: 29
צפיות: 699

Re: איך לקח דוד יפת תואר

ואפשר לתת הסבר, ואני מסופק אם זה המקום: לא אמרו שאין יצר הרע לנביא, שאל"כ כל מטרת העולם הזה נפסדה. אלא שהבחירה והנסיון קיימים, והנביא הגיע לדרגה כזו שיכול לנצחו תמיד, כמו שכתב הרמב"ם בדיני נביא. ואמנם דוד חמדה, ויכול גם לנצח יצרו, אבל התורה התירתה, ולכן לקחה. ועלה אמרו חז"ל שטעה בכך,...
על ידי בערקע חייט
ב' אוגוסט 24, 2020 12:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך לקח דוד יפת תואר
תגובות: 29
צפיות: 699

Re: איך לקח דוד יפת תואר

מה בדיוק התמיה בכאן? וכי מישהו אמר שדוד עשה כהוגן בזה? הא לך ממדרש תנחומא בפרשתן: שכן מצינו בדוד, על שחמד מעכה בת תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה, יצא ממנו אבשלום, שביקש להרוג אותו, ושכב עם נשיו לעיני כל ישראל ולעיני השמש, ועל ידו נהרגו כמה רבבות מישראל, ועשה מחלוקת בישראל, ונהרג שמעי [בן גרא] ושבע בן בכ...
על ידי בערקע חייט
א' אוגוסט 23, 2020 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵאַחֶ֙יךָ֙ כָּמֹ֔נִי
תגובות: 1
צפיות: 148

Re: נָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵאַחֶ֙יךָ֙ כָּמֹ֔נִי

כבר הסתמכו המוסלמים בפסוק זה להביא ראיה על נביאם השקר, בתוך שאר ראיות הבל שלהם, וניטפל להם הרמב"ם באיגרת תימן. לחיבת הקודש ולצחות הלשון העתקתיו: אבל הראיה שהם מביאים ממה שנאמר "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלקיך אליו תשמעון", ואמרת שמקצתם הסתפק להם זה ומקצתם הסתלק מהם הספק באמרו ...
על ידי בערקע חייט
א' אוגוסט 23, 2020 11:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך לקח דוד יפת תואר
תגובות: 29
צפיות: 699

Re: איך לקח דוד יפת תואר

עקביה כתב:וגם שלמה עצמו לקח בנות מלכים.

בוודאי שגייר אותן, אך הכתוב מגנה אותו על כך, ולבסוף גרם לו ש[תחשב לו כאילו] הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים. ואם כי מצוה ללמד זכות על אותו צדיק, אין להתעלם שכתבי הקודש מגנים פעולה זו מצידו.
על ידי בערקע חייט
א' אוגוסט 23, 2020 10:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם

הוא אכן הפסיק את ההבחנה, אך החזיק 200,000 מחוסרי אבר בצבאו: והיה שם בן כוזיבא, והיו לו מאתים אלף מקוטעי אצבע. שלחו לו חכמים, "עד מתי אתה עושה לישראל בעלי מומין?" אמר להם, "והיאך יבדקו?" אמרו לו, "כל מי שאינו עוקר ארז מלבנון, אל יכתב באסטרטיא שלך." והיו לו מאתים אלף מכאן...
על ידי בערקע חייט
א' אוגוסט 23, 2020 6:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם
תגובות: 26
צפיות: 719

בר כוכבא ציווה לחייליו לנשוך אצבעותם

ברש"י פרשת שופטים (דברים כ, א) מביא מספרי: כי תצא למלחמה. סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן, לומר לך שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה. ויש להקשות מכאן על מה שאמרו חז"ל (...) שבר כוכבא ניסה את גבורת אנשי חיילותיו על ידי שציווה אותם לנשוך את אצבעותם. ואיך הוכשרו אחר כך לשרת בצבא בהיותם מחוסר אבר? ואם תאמ...
על ידי בערקע חייט
א' אוגוסט 23, 2020 6:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא מינו מלך בזמן השופטים?
תגובות: 15
צפיות: 675

Re: מדוע לא מינו מלך בזמן השופטים?

כבר קשה זה לי שנים רבות. והקושיא גדולה יותר, כי מצוות מחיית עמלק ובנין בית המקדש תלויות במינוי המלך, כאשר אנו רואים שנלחמו שאול ודוד בעמלק ובנו דוד ושלמה את בית המקדש, ונמצא שביטלו ישראל מצוות הללו קרוב לארבע מאות שנה. הפסוק "בימים ההם אין מלך בישראל" הוא אדרבה ראיה להיפוך, כי מתייחס אל תק...
על ידי בערקע חייט
ה' אוגוסט 20, 2020 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128262

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

תודה רבה. יש בדבר התבוננות רבה. בדורינו יש בשעשוע עם הבנים תועלת גדולה, שירגישו אהבת ההורים והבית להם ולא יחפשו אושרם בחוצות וברחובות לכשיגדלו, והלימוד גדול שתנא גדול כר' יהושע בן קרחה ראה לנכון לשחוק עם בניו ולא היה בוש בדבר כלל. ובוודאי כשהכוונה לצורך גבוה, כאותו גדול שרצה לעוררם בליל הסדר, שאין ב...
על ידי בערקע חייט
ה' אוגוסט 20, 2020 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128262

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ילקוט שמעוני תהלים, רמז תתמו: מעשה באחד שעשה דייתיקי ואמר לא יהא בני יורש אותי עד שיעשה שוטה, הלך ר' יוסי בר' יהודה לשאול המעשה לר' יהושע בן קרחה והציצו מבחוץ וראו אותו מרקע על ידיו ואל רגליו וגמי נתון לתוך פיו והוא נמשך אחר בנו כיון שראו אותו הטמינו את עצמן, נכנסו אצלו שאלו אותו המעשה התחיל משחק אמ...
על ידי בערקע חייט
א' אוגוסט 16, 2020 6:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 148
צפיות: 17662

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

"לא תתגודדו", תרגום אונקלוס "לא תתהממון" -- מה הפירוש?
על ידי בערקע חייט
ו' אוגוסט 14, 2020 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שנים היו עד גלות יויכין?
תגובות: 3
צפיות: 142

Re: כמה שנים היו עד גלות יויכין?

תודה. כל אחת מהגירסאות נראות בלתי נכונות. אך יש לקיים הגירסא תת"מ, והוא בחישוב המילה חסירה, "נשנתם", ותכלל בחשבון שנה הראשונה וגם שנה האחרונה.

אולי תואיל לצטט מקישור שהבאת, כי אין ביכולתי לפותחו.
על ידי בערקע חייט
ה' אוגוסט 13, 2020 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שנים היו עד גלות יויכין?
תגובות: 3
צפיות: 142

כמה שנים היו עד גלות יויכין?

הרמב"ם באגרת תימן כתב: יש בתורה פסוקים שאף על פי שהכוונה בהם לשום ענין, אף על פי כן יש בהם רמז לענין אחר. ...וכן מאמר משה רבנו עליו השלום שאמר "כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ", שישבנו בארץ ישראל מיום שנכנסנו בה עד גלות המלך יויכין כמנין "נושנתם", והם תתע"ו שנה. הע...
על ידי בערקע חייט
ד' אוגוסט 05, 2020 2:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 148
צפיות: 17662

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

בפרשת פנחס במוסף של יום ראשון של חג הסוכות נקוד על ו' ד"ועשרון" במנחת כבשים. חשבתי בזה רמז נפלא למה שאמרו (מנחות פי"ב מ"ד) שאין מנחה גדולה מששים עשרון, ואם יש ששים ואחד, יחלקנה לשנים. ולתנא קמא נלמד זה ממוסף יום ראשון של חג הסוכות שחל להיות בשבת, כי אז תהיה מנחת התמיד והמוספין יח...
על ידי בערקע חייט
ג' אוגוסט 04, 2020 5:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארבעים שנה במדבר עונש או שכר?
תגובות: 7
צפיות: 540

Re: ארבעים שנה במדבר עונש או שכר?

אבן עזרא שמות יד, יג: יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם, ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם. התשובה כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו. והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה כי ...

עבור לחיפוש מתקדם