מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 68 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לכשיבקע
ו' יולי 10, 2020 7:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 17
צפיות: 211

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

גל של אגוזים כתב:אבל לא לזה כיון המהרי"ל כמובן


לא אבל זו דוגמה לאריכות שלא נמצאת במקומות אחרים, ואכן אני אישית הבחנתי שבעירובין רש''י מסביר יותר, גם אם לא מאריך יותר.
על ידי לכשיבקע
ו' יולי 10, 2020 7:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 17
צפיות: 211

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

מן הסתם חיפשת רק על המילים 'לא שמיע לי' אבל בעירובין הוא ז''ל מפרש זאת גם על מילים שלא הזכיר בהם רב יוסף לא שמיע לי אלא רק מתוך דבריו לא מובן מה היה קשה לו וכדו'.

מש''כ מר וז''ל דרכו של רש"י לעיתים לפרש דברים רק בהופעה השניה שלהם, ואכמ"ל. אדרבה אשמח אם יאריך ויאלפני בינה מדוע זה כך.
על ידי לכשיבקע
ה' יולי 09, 2020 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 17
צפיות: 211

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

האם שמתם לב לאריכות מיוחדת של רש"י בעירובין וסוכה? לא יודע אם יש ראיה מזה, אך זכורני שבעירובין בכל מקום שנזכר אמר רב יוסף לא שמיעא לי הך שמעתתא, מציין רש''י שוב ושוב 'רב יוסף חלש ואיעקר תלמודיה' ואפילו פעמיים באותו עמוד [למרות הסמיכות, אינני מוכיח מצורת הדף...], וכמדומה שאין דרכו כן בשאר מקומות.
על ידי לכשיבקע
א' יולי 05, 2020 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הפסיקה בעדות המזרח
תגובות: 40
צפיות: 622

Re: מסורת הפסיקה בעדות המזרח

מגדל כתב:כבר כתבתי באשכול אחר, ישנה מיסקונספציה לגבי "התפשטות" ו"קבלת" פסקי משפחת יוסף בציבור הספרדי.שיטת מרן הגר''ע הרם הגדול בענקים התקבלה כ''כ גם בגלל הואקום שהיה אז, וכן בגלל שנטה תמיד זללה''ה בתר כחא דהיתרא. אם היה מחמיר צ''ע אם היה מתקבל כך.
על ידי לכשיבקע
ג' יוני 30, 2020 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ישועת ה' כהרף עין" - מקור ראשוני!
תגובות: 34
צפיות: 12954

Re: "ישועת ה' כהרף עין" - מקור ראשוני!

נזדמן לי לשוחח עם כמה יהודים אודות נבואות המקובלים ודעימייהו על משיח שבפתח ומלחמות גומ"ג שאחר כתלנו, ולא נחה דעתם עד שהפטיר זקן שבחבורה: "נו, והרי כבר כתוב בפסוק 'ישועת ה' כהרף עין' , בטחו בו ית' והוא יהא לכם למגן וצינה". והיו צעירים שעומדין שם מחציפים פניהם ומלעיבים בו בציניות וסרקז...
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 22, 2020 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1278
צפיות: 140390

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר איסור והיתר הארוך (כלל מד דין י) מזכיר את רבי יוחנן מפריז. האם הוא טעות ומיירי ברבינו יחיאל מפריז או שהיה גם רבינו יוחנן?

בברכת התורה
על ידי לכשיבקע
ג' יוני 16, 2020 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: חלב הכחל
תגובות: 5
צפיות: 153

Re: חלב הכחל

אני מודה שאני כרגע מתעצל לחפש ולבדוק. אז מי שלא רוצה לעזור למתעצלים שלא יענה כאן... דיני כחל מבוארים בגמרא ובשו"ע. לא זוכר כרגע אם ראיתי התייחסות אל החלב הנסחט מן הכחל. היינו קודם הבישול קרע את הכחל וסחט ממנו חלב אותו חלב הנסחט האם מותר באכילה? והאם מותר גם עם חלב אחר? הוא חלב שחוטה ולכן אסור ...
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1259
צפיות: 72094

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

זאב ערבות כתב:מענה פיו - הלכות טהרה, הלכות שמיטה, הלכות שבת - יורם סרי


דומ''צ במודיעין עילית.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1259
צפיות: 72094

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

זאב ערבות כתב:פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליהחזק וברוך.

כיון שהנ''ל היה שנה ופירש ועיינתי בספריו והקבלה הייתה פרוייקט חייו, האם ידוע למעכ''ת חו''ר הפורום האם הוא פירש מזוית דתית או ביקורתית והבין בנושאים אלו לעמקם? אני בור גמור בעניין ואשמח לדעת.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?
תגובות: 18
צפיות: 347

Re: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?

מלבב כתב:כיון שעושה משום ספק חיוב לכאורה מקרי צורך.


אבל אינה מחויבת, שהרי כבר יש אור.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 1:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 163
צפיות: 22357

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

מש''כ רבינו אור החכמה וז''ל ואמנם הצדק עם המעיר, כי במקור הדברים בשו"ת שואל ומשיב כתוב בהדיא "בית הכסא", רק שאין להתלונן על הכה"ח שהעתיק מהפתחי עולם כמו שציין בהדיא בסוף דבריו ובמהדורה הבאה יתוקן בעזרת השם באם תהיינה לי עוד הערות או שיהיו עוד תיקונים (והיו) האם לשלוח למר בפרטי? ש...
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?
תגובות: 18
צפיות: 347

אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?

אשה שמדליקה נרות ביום טוב עצמו בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?
או דיש לחלק ולומר שהדלקת נרותיה הוא בכלל 'כבוד יום טוב' אף דהאידנא אינו מוסיף אורה כלל.

בברכת התורה.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 2:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: כבד = בשר או דם
תגובות: 22
צפיות: 2878

Re: כבד = בשר או דם

שמואל דוד כתב:אשמח במראה מקומות.


וכבעל הבית המתעורר באמצע ה'דף היומי' אשאל: אם הכבד כולו דם, כיצד נשאר ממנו משהו אחר הצלייה, הא נורא מישב שייב? וגם להרמב''ם, יחלטנו אחר הצלייה וייעלם כל הדם?
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 163
צפיות: 22357

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

בעובדא דגיטין כט: זיל שדריה לאבא בר מניומי ראה אמרי משה סו''ס יח שהיו ראשי תיבות לאב''מ והמגיה תרגם 'לאינו בן מינו', ויצר הלכה חדשה בהלכות גיטין דאין לאדם למסור גט לאישה, וראוי לחוש לדבריו הואיל ונפיק מפומיה. בהוצאת ברוכמן העתיקו מהמעתיק וכתבו 'לאינו בן מינו' בסוגריים עגולות ו'לאבא בר מניומי' בסוגרי...
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 12:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 223
צפיות: 32265

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

עוד מכתביו של הרב סגל הנ"ל. [יצויין שבכירים בארגוני הקירוב עומדים עמו בקשר צפוף] האם הוא עצמו כתב. משום שלענ''ד יש להחליף את הלמ''ד בשם הקובץ ל-מ''ם. סימני קריאה מרובים, השתלחות אישית, התחמקות ברורה מטענות שנראות אמיתיות וחוסר יכולת מובהק להתמודד ברצינות עם הנושא. דברי רבותינו הראשונים זללה''ה...
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 917463

Re: בשורת ספרים חדשים

נוטר הכרמים כתב:קונטרס נאה שקיבלתי:

דברים ככתבן


מיהו הרב הנ''ל? כותב בהמודיע ויש לו יסודות מחודשים מאוד הרבה פעמים. האם מר מכיר אותו או את שיחו?
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 917463

Re: בשורת ספרים חדשים

בס"ד הופיע לאור עולם סדרת הספרים המיוחדת "אהל יעקב", מאת הגאון רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א, דומו"צ בעיה"ק ירושלים על סדר השו"ע, מעיקרי הסוגיות עד ההכרעה וההוראה למעשה מגדולי ההוראה שליט"א מצו"ב המודעה יש אולי לחדד כי הספרים נמצאים האוצה''ח כבר שנים, ומי...
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 15, 2020 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 221
צפיות: 7215

Re: האם מדובר על הרפורמים?

התפיסה החרדית הקלאסית היא שאין שום מגע עם הרפורמים מטוב ועד רע. מותר לרב מלמד לבחון את הנושא מחדש. מבלי להכיר את הנושא לעומקו מותר להניח שיש צדדים לכאן ולכאן. סביר שחלק גדול מהמנהיגים הרפורמים הם בעצמם תינוקות שנשבו. אנשים בעלי זיקה נפשית עמוקה לעם היהודי שלא יודעים ולא חונכו כיצד לתרגם זאת במעשים....
על ידי לכשיבקע
ד' יוני 10, 2020 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11413
צפיות: 1709135

Re: כפתור ופרח שבת דף צו:

מצפה כתב:אני צריך את "כפתור ופרח" של עוז והדר (בתוך מתיבתא) על מסכת שבת דף צו:.

יישר כחכם
המצפה

כפתור ופרח צו ב.png.pdf
(533.19 KiB) הורד 30 פעמים
על ידי לכשיבקע
א' יוני 07, 2020 7:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4852
צפיות: 774649

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בספר על חומותייך בני ברק של הרב יצחק מאיר ז''ל הנמצא באוצה''ח חסרים כמה עמודים.

האם יש למישהו אפשרות להעלות עמודים מהספר?
על ידי לכשיבקע
ה' יוני 04, 2020 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1608
צפיות: 292631

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

עובדיה חן כתב:
לכשיבקע כתב:מייל של רבי יעקב רבינוביץ' מחבר בנין יעקב ד''כ, נכדו של בעל מעדני השלחן.

ייש''כ בברכת התורה

029910636


חזק וברוך
על ידי לכשיבקע
ד' יוני 03, 2020 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1608
צפיות: 292631

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מייל של רבי יעקב רבינוביץ' מחבר בנין יעקב ד''כ, נכדו של בעל מעדני השלחן.

ייש''כ בברכת התורה
על ידי לכשיבקע
ד' יוני 03, 2020 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 917463

Re: בשורת ספרים חדשים

אני שלחתי ושלחו לי מצו"ב המו"ל הוא הרב פנחס ראובן מב"ב. תודה רבה יקוטיאל. לפי הדוגמא ובאמת כך גם כתבו לי (רק עכשיו) שהש"ס רק נושא את השם יביע אומר ואולי בעתיד בע"ה הם יעשו מהדורא עם פרושו. אני לא מכיר מספיק את המהדורות השונות מה ששמתי לב שיש פה לאומת הש"ס שלי בבית זה מ...
על ידי לכשיבקע
ג' יוני 02, 2020 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבא ממעך אצבעותיו בשעת תלמודו
תגובות: 6
צפיות: 344

Re: רבא ממעך אצבעותיו בשעת תלמודו

אינו נוגע ישירות לדיון אך יש לציין מה הוציא הגר''א מעובדא דרבא

שו''ע יו''ד סי' יח סי''ז.PNG
שו''ע יו''ד סי' יח סי''ז.PNG (66.46 KiB) נצפה 253 פעמים

ביאור הגר''א יו''ד סי' יח אות לב.PNG
ביאור הגר''א יו''ד סי' יח אות לב.PNG (20.44 KiB) נצפה 253 פעמים
על ידי לכשיבקע
ג' יוני 02, 2020 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4852
צפיות: 774649

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פייביש אופטובסקי כתב:יישר כח גדול הרב כשיבקע!


'לכשיבקע'....
על ידי לכשיבקע
ג' יוני 02, 2020 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בתוך ספרים
תגובות: 12
צפיות: 766

Re: ספרים בתוך ספרים

קונטרס איש אטר להגרח''ק באמצע מסכת תפלין. אטר בלי יו"ד (למחפשים בתוכן הספר).
על ידי לכשיבקע
ג' יוני 02, 2020 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4852
צפיות: 774649

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פייביש אופטובסקי כתב:אודה למי אשר יוכל להעלות, 'חסידות וחסידים בווארשא', אברהם חיים רובינשטיין, בתוך סיני כרך עה, תשל"ד, עמודים סא-פד.
תודה רבה.

חסידות וחסידים בווארשא 01.PDF
(5.31 MiB) הורד 44 פעמים

חסידות וחסידים בווארשא 02.PDF
(1.57 MiB) הורד 38 פעמים


בברכה.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 01, 2020 10:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב החזון איש בעניין הרב עוזיאל
תגובות: 8
צפיות: 533

Re: מכתב החזון איש בעניין הרב עוזיאל

אולי דנו במק''א בפורום, אך מכתב מהחזו''א להרב עוזיאל היה בנושא אחר, והוא סימני חיה אחר שהיה נידון מצד הרה''ר אם להתיר את הז'בו. המכתב הודפס בחזו''א בלא שם הנמען.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 01, 2020 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת דג וחלב
תגובות: 39
צפיות: 855

Re: אכילת דג וחלב

אחד התלמידים כתב:
בברכה המשולשת כתב:למרן הב"י היו כתבי יד של הטור?


היו ברשותו כתבי יד של כמעט כל הראשונים, אז האמנם דווקא כתבי יד של ארבעה טורים לא יהיו ברשותו? מאי שנא הני מהני...


כת''י לא ידענא, אבל בכמה מקומות שהוא מתקן את לשון הטור הוא כותב שכן נמצא בספרי רבינו המדוייקים או לשון דומה לזה.
על ידי לכשיבקע
ב' יוני 01, 2020 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם
תגובות: 39
צפיות: 4463

Re: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם

הבהרה: כל הספקות שלהלן (שנובעים מבורותי בדרכי הלימוד) התעוררו לי כשלמדתי או"ח סי' שיז. 1. כאשר מרן הב"י מביא ציטטות שלמות מן הגמרא או מרש"י, האם הנוסח שלפנינו הוא מכתב הב"י עצמו, כך שאפשר לדקדק על השמטות ודילוגים, או שהב"י כתב וכו' והמדפיסים הם שהעתיקו. 2. האם יש משמעות לסד...
על ידי לכשיבקע
א' מאי 31, 2020 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוטה - ברכה על שתיית המים המרים
תגובות: 32
צפיות: 1599

Re: סוטה - ברכה על שתיית המים המרים

לכאורה אם היא טמאה האם אין איסור בעצ שתיית המים אחר ומחוי שם שם ה'?

אם כן, אין השתייה מצוה הבאה בעברה?
על ידי לכשיבקע
א' מאי 31, 2020 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 94421

Re: מסורת הגננות

בקרו טלה כתב:
לכשיבקע כתב:אגב איך מונעים מהגננות לקרוא לאות 'צ' בכינוי 'צדיק' במקום 'צדי'?
זו טעות ידועה אך כמדומה ששום דבר לא נעשה בנידון
וגם כמה ווארטים חסידיים ושאינם המבוססים על הטעות הנ''ל.

viewtopic.php?f=45&t=34861&p=488704#p379966


שכוייעח גדול.
על ידי לכשיבקע
א' מאי 31, 2020 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 94421

Re: מסורת הגננות

אגב איך מונעים מהגננות לקרוא לאות 'צ' בכינוי 'צדיק' במקום 'צדי'?

זו טעות ידועה אך כמדומה ששום דבר לא נעשה בנידון

יש עוד ספר 'צדיק סופית'... וגם כמה ווארטים חסידיים ושאינם המבוססים על הטעות הנ''ל.
על ידי לכשיבקע
א' מאי 31, 2020 1:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה לחבר הזקוק להיוושע בזש"ק
תגובות: 54
צפיות: 7221

Re: עזרה לחבר הזקוק להיוושע בזש"ק

הסגולה הכי חשובה (מניסיון של כמה אנשים המוכרים לי אישית) לא להיכנס ללחץ.

בסוף ל99 אחוז בטכנולוגיות של היום יש ילדים. הלחץ הוא גורם מאוד מפריע לעניין.
על ידי לכשיבקע
ד' מאי 27, 2020 9:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוש הומור אצל גדולי ישראל
תגובות: 44
צפיות: 5842

Re: חוש הומור אצל גדולי ישראל

[quote="מקדש מלך"]לא בטוח.
הגרי"ש אלישיב נראה מהתמונות זעוף פנים, וגם כך היה נראה שכל מיני אירועים וסיטואציות, בעוד שהיה אדם שמח במיוחד לאמיתו של דבר.

בתמונות מגיל מבוגר, לא בתמונות מגיל צעיר (ההסבר מובן לענ''ד)
על ידי לכשיבקע
ד' מאי 27, 2020 9:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוש הומור אצל גדולי ישראל
תגובות: 44
צפיות: 5842

Re: מדת השמחה של החזון איש

ילד פלוני שהסתפקו אם בלע מטבע קטן, והיתה היסטריה גדולה במשפחתו, וכשהאבא הלך לשאול את החזון איש כדת מה לעשות (אולי גם היה שבת), השיב בתוך הדברים שיעלה להרב מפוניבז'. כשהשואלים תהו מה פשר ההצעה הזאת, אמר החזון איש על אתר: הוא מומחה להוציא כסף מבני אדם.... אני שמעתי בנוסח שהילד היה במקום, והחזו''א התבד...
על ידי לכשיבקע
ב' מאי 25, 2020 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמן הגאולה שגילה הגר"א והשביע מהמבין - שלא יגלה
תגובות: 18
צפיות: 2104

Re: זמן הגאולה שגילה הגר"א והשביע מהמבין - שלא יגלה

הגיונות כתב:והדברים מתקשרים גם לנבואה אודות זמן הגאולה, מכך שספינות רוסיא יחצו את מיצר בוספורוס.

כידוע מספרו של אייזנברג 'חבלי משיח בזמננו', ודברי לנדוי ואליאך בספריהם, וכבר הלכו בזה נמושות והשתברו בזה קולמוסים רבים


לא הדרנדלים?

עבור לחיפוש מתקדם