מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 250 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מבי מדרשא
א' יוני 27, 2010 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החי הצומח המדבר
תגובות: 28
צפיות: 5340

Re: החי הצומח המדבר

מה שהאתון נבראה בע"ש בין השמשות זו ראיה אלימתא. שהרי מה שנברא בע"ש אין זה מכיוון שבדיוק אז נזכר הקב"ה כביכול שלא עשה זאת ורץ והכין לפני שתיכנס השבת (כפי שאנו שוכחים ורצים ומתרוצצים עד שעושים משהו בע"ש בין השמשות) אלא פשוט שזה היה הזמן המיוחד שנקבע מראש שבין השמשות של שישי ושבת יב...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 12:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החי הצומח המדבר
תגובות: 28
צפיות: 5340

Re: החי הצומח המדבר

חיים, חיים הם למוצאיהם!‏ ישר כח עצום‏!‏ מזה זמן רב שנתחבטתי בשאלה זו אודות שוני מדבר באדם משפת עופות, דהא גם הם מדברים. וביותר דשפת אדם נאמר שהיא מרוח ממללא והיאך הם מדברים, ובאגרא דכלא ישבת לי קושיא זו. כה לחיים.
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 4:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדם בלי נקודת זכות
תגובות: 17
צפיות: 2325

Re: אדם בלי נקודת זכות

העלו את דוסטוייבסקי לאוצר? בצלאל כמדומה שהחטא ועונשו אינו מקור אפילו לא להבנת דרכו של דוסטוייבסקי וצורת חשיבתו. על כל פנים לענין השאלה, כפי שנענו כאן רבים לפני, ברור שיש נקודה בכל יהודי באשר הוא, ומלאים הספרים הקדושים, במעלת כל אדם שבשבילו נברא העולם ויש בו צלם אלוקים. ועל כרחך שמעצם כך שנפח בו הבור...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 4:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמידיו של בלעם
תגובות: 17
צפיות: 2597

Re: תלמידיו של בלעם

לעצם הענין, כתב המאירי בפרקי אבות "מידות רעות ימשכו העבירות עמהם המשכה תמידית". וממילא קושיא ליכא. כי אותו שיהיה מתלמידיו של בלעם, ממילא בסופו של דבר העבירות ימשכו אליו ויהפך רשע גמור ויירש גיהנם [ואם תרצה, יש לדמות זאת לבן סורר ומורה שנידון על שם סופו, וכל מה שהיה בו היה גסות הרוח של שתית...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 3:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנשמה כותבת בכל לילה את מעשיה
תגובות: 15
צפיות: 2281

Re: הנשמה כותבת בכל לילה את מעשיה

אם זכורני היטב ממליצים זאת על האמור בפיוט ונתנה תוקף "וחותם יד כל אדם בו" דהאדם חותם על כל מעשה ומעשה שעשה.
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 3:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החי הצומח המדבר
תגובות: 28
צפיות: 5340

Re: החי הצומח המדבר

מנין לקח כת"ר ענין זה, ששיחת חיות עופות ודקלים אינה בדיבור אלא הבנה ממעשיהם? ואמנם גבי פרקי שירה כבר מובא מהריטב"א (הביאו בעין יעקב) "שהעופות מקלסין לאו שהם אומרים כלום, אלא סברא הוא שאם היה להם פה לדבר יש להם לומר כך וכך" וכבר תמה ע"כ החיד"א במראית עין (ע"ז יז.) א...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 3:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החי הצומח המדבר
תגובות: 28
צפיות: 5340

Re: החי הצומח המדבר

מנין לקח כת"ר ענין זה, ששיחת חיות עופות ודקלים אינה בדיבור אלא הבנה ממעשיהם? ואמנם גבי פרקי שירה כבר מובא מהריטב"א (הביאו בעין יעקב) "שהעופות מקלסין לאו שהם אומרים כלום, אלא סברא הוא שאם היה להם פה לדבר יש להם לומר כך וכך" וכבר תמה ע"כ החיד"א במראית עין (ע"ז יז.) א...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 25, 2010 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקב"ה מזמין בפה האב שם הבן
תגובות: 9
צפיות: 1767

Re: הקב"ה מזמין בפה האב שם הבן

ישר כח אליהוא, כמדומה הביא וורט זה גם וולך בפנינים משלחן הגר"א. וכעת במהדורה החדשה של אמרי נועם למוסד הרב קוק, אפשר לראות זאת באותיות מאירות עיניים.
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 24, 2010 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן טוב - בשביל מה ובשביל מי?!
תגובות: 7
צפיות: 1342

Re: סימן טוב - בשביל מה ובשביל מי?!

אפשר בדרך דרוש דסימן טוב ומזל טוב היינו, סימן לדברים הבאים, שיגרור אחריו בבחינת סימנא מילתא, כאמור. דהברכה אינה ממש גבי המעשה עצמו אלא גבי המעשים שמסמן שיבואו בעקבותיו. ומזל טוב, שהדבר עצמו יהא במזל וימשיך ויעלה יפה.
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 24, 2010 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החי הצומח המדבר
תגובות: 28
צפיות: 5340

Re: החי הצומח המדבר

ישנו וורט מליצי ישן השואל שאלה זו, מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם להתפעל מהאתון שדברה ולא מהפרות ששרו, הלא ה'ותשרנה הפרות' הוא נס גדול יותר. ותשובתם, דכשארון ברית ה' נמצא והפרות שרות זה מציאות של טבע, שהרי לשמחה כזו כיצד אפשר להישאר אדיש, אך כאשר אדם טמא כבלעם הולך ואתונו פותחת את פיו ומדברת עמו - זה ...
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 24, 2010 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקב"ה מזמין בפה האב שם הבן
תגובות: 9
צפיות: 1767

Re: הקב"ה מזמין בפה האב שם הבן

ראה גמ' ברכות ז ע"ב, גבי השמות שקרה לאה ליהודה "הפעם אודה את ה'", ולראובן בנה, ראו מה בין בני לבין חמי (ולכאורה הוא סותר הכתוב והדברים עתיקים) עכ"פ הרי המעשה בראובן שחלל יצועי אביו וכו' היה רק לאחר זמן. אין זאת אלא שנזרקה בה רוה"ק. ועיים במהרש"א שם שבאר שלא נמנתה לאה כא...
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 24, 2010 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נפל אין מתאבלין עליו: 'פטור' או 'איסור'? (עובדה מהגרי"ז)
תגובות: 20
צפיות: 2979

Re: נפל אין מתאבלין עליו: 'פטור' או 'איסור'? (עובדה מהגרי"ז)

כוונת הרמב"ן 'ולבו נמשך בשמחה' היא דסתם אדם שמת לו מת, הוא כל כולו באבילות ואף שמחה אחרת לא יכולה לשמחו, כי אין לבו פנוי לשמוח בה, אך בנפל אינו אבל ולבו יוכל להימשך אחר שמחה אחרת. וז"פ.
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 22, 2010 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ישועת ה' כהרף עין" - מקור ראשוני!
תגובות: 34
צפיות: 12970

Re: "ישועת ה' כהרף עין" - מקור?

ניסיתי להעלות, אבל להעתיק לא הצלחתי כי הוא הופך אותיות, ולשמור אצלי הצלחתי רק כקובץ mdi אשר אינו מורשה להעלאת קבצים כאן. מצטער.
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 22, 2010 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שנאמר בצר אל יורה - ספר אחיה השילוני
תגובות: 5
צפיות: 2312

Re: שנאמר בצר אל יורה - ספר אחיה השילוני

באשכול אחר ביקשתי לדעת מה היתה גישת רבותינו לספרים החיצוניים הללו, אך משום מה שאלתי לא נענתה. אשאלנה שוב. מה דעת רבותינו על ספרים אלו, כדוגמת ספר חנוך צוואת השבטים ועוד שלא נתקדשו. מדבריך כאן עולה שכן גרסו בהם וקראום? האמנם?
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 22, 2010 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשת בלק | מתי זה היה
תגובות: 60
צפיות: 8115

Re: פרשת בלק | מתי זה היה

מנחם, אם לא כאן המקור להאריך אימתי. כיצד יפרנס הרמב"ם את המשנה המפורשת דפי האתון נברא בערב שבת? ואף הרמב"ם בפיה"מ לא הזכיר ענין זה. ולענין האליגוריה בדורות הראשונים וחרמות הרשב"א עליהם. החפץ להחכים בענין יוכל לעיין בהקדמה שנכתבה ללהוצאת אופק לפי' המאירי על פרקי אבות, האריכו שם לב...
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 22, 2010 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמידיו של בלעם
תגובות: 17
צפיות: 2597

Re: תלמידיו של בלעם

בפשטות הכוונה שמי שיהיה תלמידו של בלעם סופו שירש גיהנם, כי המידות הרעות יביאו אותו למצב כזה של יורש גיהנם. וכמדומה לי שהוא מן המפורסמות בכתבי בעלי המוסר, כי ענינם של מידות תלמידיו של בלעם הוא מקביל מול הקנאה התאוה והכבוד המוציאים את האדם מן העולם. ופשוט הוא שאדם שחוטא דרך קבע בגאוה שעליו נאמר אין אנ...
על ידי מבי מדרשא
ב' יוני 21, 2010 1:36 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיעתא דשמיא מיוחדת בפסיקת הלכה (מקור: רעק"א/חת"ס)
תגובות: 19
צפיות: 3201

Re: סיעתא דשמיא מיוחדת בפסיקת הלכה (מקור: רעק"א/חת"ס)

אגב, בספרו של המבורגר על משיחי השקר אסף כעמיר גורנה לקט של שגיאותיהם של גדולי ישראל במשך הדורות, והביא זאת גבי ר"ע שטעה בבר כוכבא. יעו"ש.
על ידי מבי מדרשא
א' יוני 20, 2010 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלב בצד שמאל - מדוע?
תגובות: 13
צפיות: 2196

Re: הלב בצד שמאל - מדוע?

הקדמתני באשי בדיוק הייתי בדרך להשיב, שאם זכרוני אינו מטעני ראה ראיתי בעבר כי איטר לבו בימין ולפיכך מניח תפיליו בשמאלו שהיא ימין כל אדם דזה סמוך לליבו.
על ידי מבי מדרשא
א' יוני 20, 2010 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגילת איבה
תגובות: 5
צפיות: 1688

מגילת איבה

בשבת קודש, נתקלתי במגילת איבה לתויו‏"ט. רציתי לדעת אם ידוע לחכמי הפורום אם מישהו הוציא זאת במהדורה מתוקנת עם הערות, אולי מהדורה מחקרית, שם בדרך כלל החלק ההיסטורי מקבל משנה תוקף.
המהדורה שאני ראיתי, היתה בתוך ספר מגילה נקראת, לבד מהיותה בהדפסה חדשה, לא נתווספו שם תיאורים, מקבילות והערות.
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 18, 2010 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבאת תמידין ומוספין של ימי הגלות לעתיד לבא
תגובות: 110
צפיות: 11327

Re: תחיית המתים לבהמות!?

בענין איזה גוף יקום בתחית המתים, כבר נחלקו רבים. בזוה"ק מצאנו (ח"א קלא ע"א) שכל הגופיםכולם יקומו,ובכל אחד יתלבש אותו חלק מהנשמה שנזדכך באותו גלגול. ראה גם בשער הגלגולים הקדמה ד. הגר"א בביאור למשלי (יד, א) מבאר כי רק הגוף האחרון יקום ובלשונו 'כי הגופות הראשונים הרעים כלים ונאבדים'...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 18, 2010 12:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת קידוש השם במסירות נפש
תגובות: 35
צפיות: 3939

Re: ברכת קידוש השם במסירות נפש

שאלתך דמגוגית ביותר ותוכיח על כך צורתה הפרובוקטיבית. וטוב עשה מכובדנו איש ספר, שהעירך על הערכתך היתרה לעסקנים וכפועל יוצא מזה זילזולך ברבני ומנהיגי הדור. זה ברור שכל מעשה ומעשה גם הקטן ביותר יכול לשמש כקידוש השם או חילול ה'. וזו כוונת הגמרא שם. כי הדבר תלוי במקדש או במחלל וביחס הקהל אליו, (בלא להיכנ...
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 18, 2010 1:06 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיעתא דשמיא מיוחדת בפסיקת הלכה (מקור: רעק"א/חת"ס)
תגובות: 19
צפיות: 3201

Re: סיעתא דשמיא מיוחדת בפסיקת הלכה (מקור: רעק"א/חת"ס)

ב"ה מצאתי את האמור בשם הגר"א והרי הוא לפניכם
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 18, 2010 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 6241

Re: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

אם כוונתך למקור הראשון שהפנת אליו, מצטער, איני רשאי אלא לעיין ב40 העמודים הראשונים, או שתהפכו לתמונה או שתביאו להורדה.
על ידי מבי מדרשא
ו' יוני 18, 2010 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 6241

Re: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

השאלות רבות וקשות (בנוגע לשדים הזכירו כבר בפורום את דברי הקוצקער באמת ואמונה) אחת מהקשות שנתקלתי בהם, לדעתי, היא בפיה"מ לברכות על המשנה של 'הרי אני כבן שבעים שנה' שמביא הרמב"ם ששערות זקנו של ראב"ע הולבנו מחמת יגיעתו בלימוד, בעוד שבגמ' הוא להדיא שהיה זה נס. וכבר נגע בזה בתויו"ט. א...
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 17, 2010 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 6241

Re: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

אודות יחס הרמב"ם לקבלה, ואגרת הסתרים הנז'. מובאת היא בהשגות מהר"םאלשקר לספר האמונות לר' שם טוב, וגם היש"ר מקנדיאהבספרו נובלות חכמה מביאה. וכמו כן בספר שושן סודות המיוחס לאחד מתלמידי הרמב"ן. ציטטה כולה מהרצ"א בספרו מעין גנים פרק תשיעי. (החסיד יעב"ץ בספרו אור החיים פרק תש...
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 17, 2010 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 6241

Re: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

הרמב"ם המפורסם בענין זה, נמצא בהקדמה לפיה"מ וז"ל: "הדרש הנמצא בתלמוד וכו' ואם תביט אותו על פשוטו תראה בו ענינים רחוקים מן השכל שאין למעלה מהם. ועשו דבר זה לענינים נפלאים, האחד מהם ללטוש רעיוני התלמידים וללבב לבותם. ועוד כדי לעוור עיני הכסילים, שלא יזהירו לבותם לעולם וכו' אין מגלי...
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 17, 2010 4:50 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מכון אופק
תגובות: 13
צפיות: 2593

מכון אופק

ספרי מכון אופק אמורים להיכנס?‏ ראשונים כמאירי על אבות, תוספות ישנים על יבמות ופירושים על ספר איוב.
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 17, 2010 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשת חקת | מת עצמו טמא?
תגובות: 10
צפיות: 1800

Re: פרשת חקת | מת עצמו טמא?

עתה באתי מהפגנת הענק אודות קביעת בית הדין הגדול פון דחילונים פון מדינת ישראל, אשר פסק תפיסה על ההורים, כדברי מרן בעל שבט הלוי שליט‏"א‏. ובשובי רואני דברים עמוקים ונפלאים אלו. ובל‏"נ אעמיק בהם בערב לכשאפנה. ברם לשיטתך באשכול אחר, אשכולות כגון דא הדנים בענינים ישיבתיים כבדים שכאלה אין מקומם ...
על ידי מבי מדרשא
ה' יוני 17, 2010 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 6241

המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

הרמב‏"ם במורה כותב שכל המתעסק בפרטי הקרבנות למה זה כבש וזה אייל ובמספרם הרי זה 'הוזה הזיות‏'‏ ובתרגום ן‏'‏ תיבון כמדומה לי לקחו לכיוון השגעון. וגם המאירי בביאורו לאבות החרה אחריו כמדומה לי פ‏"ג מי‏"א‏, כיצד יפרנסו ראשונים כמלאכים אלו את מאמרי חז‏"ל הרבים אודות ע'‏ פרים כנגד שבעים...
על ידי מבי מדרשא
ד' יוני 16, 2010 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חסד, אין לו שיעור?
תגובות: 20
צפיות: 3074

Re: חסד, אין לו שיעור?

האמת שזו שאלה שנתחבטתי בה רבות.בפשטות מסברא הייתי אומר שהכל תלוי במחשבת האדם הפועל. אם פועל ועושה זאת בתורת חסד עם רעהו. וזו היא כוונתו הרי שקיים מצוות חסד. אך אם הרגשתו שמנצלים אותו ועושה סתם מחוסר נעימות הרי הוא פראייר בלע"ז. וממילא כיוון שרבקה עשתה את מעשיה בכוונת חסד, הרי שמעשיה מורים על לב...
על ידי מבי מדרשא
ד' יוני 16, 2010 8:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סליחות שחיבר הש"ך על גזירות ת"ח ת"ט <עש"ק חוקת>
תגובות: 21
צפיות: 3252

Re: סליחות שחיבר הש"ך

לפני שנים מועטות הוציאו לאור ספר מעט הכמות, בכריכה קשה, וכמדומה אף יצא בכמה מהדורות לרב הצלחתו, שם הובאו קיצורי הדברים. ואם זכרוני אינו מטעני הובאו שם סליחות הש"ך המדוברות. אולי חכמי הפורום זוכרים את שם הספר, על אף מעט הפרטים שסיפקתי כאן.
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 15, 2010 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבוד וחנופה
תגובות: 6
צפיות: 1210

Re: כבוד וחנופה

מה ענין לשקר מפני דרכי שלו' לחנופה? ואגב להחניף לאשתו מותר עלאף שנקרא הדבר חנופה. ראה באורחות צדיקים שער החנופה. עכ"פ מה שחשבתי היה לחלק בין היכן שהאדם מצד עצמו חש צורך לכבד את זולתו, כי אז הוא באמת מעריכו וחפץ לכבדו וזה יותר אף כאשר ברגע שמראה לו כבוד עושה זאת לשם טובת הנאה כלשהי. בעוד שחנופה ...
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 15, 2010 1:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבוד וחנופה
תגובות: 6
צפיות: 1210

Re: כבוד וחנופה

לכאורה ההבדל בין חנופה לכבוד ברור והוא שנים שהם אחד, כי לכבד מישהו היינו במה שיש בו, מתוך הערכה לכך ובכל אדם יש צלם אלוקים שמוטל עלינו לכבדו. ברם חנופה היינו במה שאין בו ולא מתוך הערכה אלא מתוך צורך. והנה המכובד המכבד את הבריות ממילא מתכבד שהרי גם בו ישנם דברים טובים וביותר עצם זה שמכבד אחרים. אך המ...
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 15, 2010 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה לא ללמוד הפוך?
תגובות: 23
צפיות: 3481

Re: למה לא ללמוד הפוך?

אענה על ראשון ראשון, גם הדברים השכליים המחוייבים נעצרים הם באיזשהו מקום, ואת המשך הדבר עוצמתו ויופיו היינו יכולים ללמוד מהתבוננות בבריאה. וגבי עשה לך רב, היינו ודאי מורה דרך ולא פוסק הלכות. ומה שאמרתי נוחות כוונתי לא לנוחות של מרחק, אלא דרך. אם דרכך ליטאית אף אחד לאדורש ממך לקחת רב חסידי וכיו"ב...
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 15, 2010 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה לא ללמוד הפוך?
תגובות: 23
צפיות: 3481

Re: למה לא ללמוד הפוך?

הרב היקר הר כסף שיחי', במקום להזדקק לחידושים אנא עיין בספרים, תעיף עיניך באמו"ד לרס"ג, בהקדמת ר"נ גאון לברכות, בדרשות הר"ן הנזכרות, ועוד ועוד מקומות רבים המחלקים את מצוות התורה למצוות שכליות היינו שהשכל מחייבם ואחרות שאין השכל מחייבם. ענינם של מידות טובות נצרך לקיום העולם, ענין ה...
על ידי מבי מדרשא
ג' יוני 15, 2010 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה- באמת חוק בלי טעם?
תגובות: 27
צפיות: 3770

Re: פרה אדומה- באמת חוק בלי טעם???

דוקא האריכות שלך עזרה לי להבין את טעותך שדשנו בה באשכול אחר. שהרי אין המשל דומה לנמשל. במשל לפלוני נאמר שמעשה זה דורש קנס ופלמוני קבל על כך פרס. אך בנידון דידן, אף אחד לא קבע בתורה הגיון הפוך. ולכך אם כאן נתגלה הגיון זה הרי שכך האמת וזהו ההגיון הראוי. אך עכ"פ, כוונתך רצויה. לאמור שאם בכל מצוה א...
על ידי מבי מדרשא
ב' יוני 14, 2010 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוקה לפורום!
תגובות: 33
צפיות: 4974

Re: חוקה לפורום!

שמחתי לשמוע שקבלת את הדברים או חלקם ברוח טובה. ואף אני אתגדר בתגובה. ידעתי גם ידעתי היכן ועל ידי מי נאמר הכתוב, ודווקא בשל כך, הרי שאף סדומניקים חשו מה מדת הנימוס מחייבת.. עכ"פ לענין שאלות הלכה בפורום, איני רואה מה פגם מצאו בה, וזה שמור מכה על חטא, מן הסתם מתישהו יכה על שהכה. הלא אף אחד לא לוקח...
על ידי מבי מדרשא
ב' יוני 14, 2010 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה לא ללמוד הפוך?
תגובות: 23
צפיות: 3481

Re: למה לא ללמוד הפוך?

כפי שענו קודמי, אין הכוונה בחז"ל אלא שאם היה אדם רוצה ללמוד מידות ונימוסים טובים, היה יכול ללמוד זאת מחתול ונמלה וכיו"ב. ואין הכי נמי, לולי שהיתה תורההבוחר יבחר אם להיות מנומס או צנוע אם לאו. ובאשר לוהלכת בדרכיו, מה הוארחום וכו', הדברים פשוטים שהעליון הינו תכלית הטוב וההטבה, וגם מה שנאמר ק...
על ידי מבי מדרשא
ב' יוני 14, 2010 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה- באמת חוק בלי טעם?
תגובות: 27
צפיות: 3770

Re: פרה אדומה- באמת חוק בלי טעם???

בפשטות החסרון הוא כיצד מדבר שאין בו כל טומאה שהיא נוצרת טומאה. הפרה האדומה טהורה, האפר והמים טהורים, מעשה ההזאה אין בו כל טומאה. כיצד א"כ נולדה כאן טומאה? והמשל אינו דומה לנמשל, מה דמיון טומאה ללכלוך? כאשר אדם מנקה הוא נוגע ועל פי כללי הטבע הנראים לעין כשנוגעים בלכלוך מתלכלכים. אבל כאן על פי כל...
על ידי מבי מדרשא
ב' יוני 14, 2010 1:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשת קרח | טלית שכולה תכלת <לטיבו של 'מדרש פליאה'>
תגובות: 32
צפיות: 4608

Re: פרשת קרח | טלית שכולה תכלת

יקירי. כמדומה שגם אתה לשיטתך למדת מפרה אדומה חוסר הגיון, לשיטתך. לדעתך והבנת חברך שאמר את הפשט הזה, קרח היה צריך להתבונן בפרה אדומה להבין ישרות מה היא? מילא להבנתי שהוא התבונן ולמד איזה ענין שקיים דווקא בפרה אדומה וממנו הקיש ממש לכאן א"ש. אבל לשיטתך קשה מאד להלום את המדרש. ואיך אומר איש ספר, פע...

עבור לחיפוש מתקדם