מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 184 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נחומצ'ה
ו' ינואר 22, 2021 11:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'כפרה' על איסורי דרבנן
תגובות: 0
צפיות: 35

'כפרה' על איסורי דרבנן

ידוע פסק הנתיבות בחו"מ סי' רל"ד [הלכות אונאה], שעל איסורי דרבנן אין 'פגם' בנפש ואין ענין של 'כפרה' לעובר בשוגג . [נאמר שם, בהקשר למוכר איסור מדברי סופרים והלוקח אחר ש'נהנה' גילה את התרמית, שאין בזה 'היזק' עד כדי חיוב להחזיר הכסף משא"כ באיסור דאורייתא]. מאידך בעל התניא באגרותיו, מביא פ...
על ידי נחומצ'ה
ו' ינואר 22, 2021 11:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 225
צפיות: 24492

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

פרעה כשנמאס לו ממשה אומר לו הלשון: 'לך מעלי'. זה מזכיר דין בחושן משפט סוף סי' של"ג על בעה"ב שמפטר את המלמד של בנו בלשון :'לך מעמדי'. ושם נפסק, שאין זה לשון מועילה, כי אין יכול למחול השיעבוד של ה מלמד לנער . וא"כ הדמיון רב, משה רבינו ' המלמד תורה לעמו ישראל' לא יוכל למחול על שיעבודו של...
על ידי נחומצ'ה
ש' ינואר 16, 2021 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 1016
צפיות: 243289

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איקלע לידי ספר בשם 'סתר עליון', ובו ביאורים מהאדמו"ר ר' משה יהושע לנדמן זצ"ל.
בהסכמות שקדמו לספר, מובא הסכמה מהגאון ר' שריה זצ"ל.
ומה יפו מילותיו שם, איך שמרחיב בתולדות אותו אדמו"ר, מַשַל היה סופר לדורות.
זהו עוד יופי פנימי מפשטות מידותיו של הגאון ר' שריה זצ"ל
על ידי נחומצ'ה
ד' ינואר 13, 2021 3:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>
תגובות: 195
צפיות: 30759

Re: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>

אראל כתב:ובחוג המשפחה שלי, ידעתי תמיד על ה'מומע אסתר רחל דייטש'... [אמו של ר' שמואל, היתה אחותה של הסבתא שלי]

דו"ק היטב בתגובת 'חד ברנש' בנו כתלמידו של ר' שמואל. ויותרצו כל הקושיות
על ידי נחומצ'ה
ג' ינואר 12, 2021 1:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>
תגובות: 195
צפיות: 30759

Re: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>

אראל כתב:
נחומצ'ה כתב:כל הפלג של דייטש האלו, [בשפה ירושלמית היינו, 'אנשי מעמד' ונכדי ר' מתתיהו], קראו לעצמם דויטש-אשכנזי


כל אחיו של רבי שמואל ומשפחתם אחריהם, קוראים עצמם עד היום 'דייטש' ולא אשכנזי

ויש מהם שרשומים בת.ז. עד היום, כדויטש-אשכנזי [אף שאכן מכונים, דייטש]
על ידי נחומצ'ה
ב' ינואר 11, 2021 1:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>
תגובות: 195
צפיות: 30759

Re: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>

כל הפלג של דייטש האלו, [בשפה ירושלמית היינו, 'אנשי מעמד' ונכדי ר' מתתיהו], קראו לעצמם דויטש-אשכנזי
על ידי נחומצ'ה
ש' ינואר 09, 2021 10:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נימול ביד ציפורה?
תגובות: 6
צפיות: 252

Re: מי נימול ביד ציפורה?

האמת היא שמדיוק הכתובים בפרשתינו, נראה שגרשום נולד מיד. ורק שמשה חזר לכיוון גאולת מצרים נולד השני [ואז התעסקו במלון, ומילת ציפורה]. אגב, מי יודע כמה זמן משה רבינו שהה בבית חותנו? [רבינו בחיי, באמת מבאר למה בפ' יתרו מופיע 'שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר, ולא 'שם השני', כי גרשום היה בן מיוחד לציפורה שה...
על ידי נחומצ'ה
ה' ינואר 07, 2021 9:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נימול ביד ציפורה?
תגובות: 6
צפיות: 252

Re: מי נימול ביד ציפורה?

עליך עיננו כתב:המדרש מובא בתרגום יב"ע ועי' באב"ע שדחה פי' זה עפ"י הגמ' בנדרים לב'

גם בעל הטורים במקום, דוחה פירוש זה מהגמרא בנדרים
על ידי נחומצ'ה
ד' ינואר 06, 2021 10:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נימול ביד ציפורה?
תגובות: 6
צפיות: 252

מי נימול ביד ציפורה?

רשי בפרשתינו מביא שאליעזר הבן השני הוא נימול בידי ציפורה, וזה שהשתהה מלמולו כי היה קודם צאתם לדרך. הראוני היום, בעל הטורים בפרשת יתרו [יח, ג], שמביא מדרש שגרשום הוא היה הבן שלא נימול, כי היה תנאי עם יתרו בעד הנישואין, שיהיה כהן לע"ז. ואז שהמלאך הגיע בדרך, ציפורה מחלה לו על התנאי. והאמת ששמותיהם...
על ידי נחומצ'ה
ד' ינואר 06, 2021 12:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 373

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

חגי פאהן כתב:עירובין ל.-ל:
אמרו להן ב"ה לב"ש: אי אתם מודים שמערבין לגדול ביום הכפורים? אמרו להן: אבל. אמרו להן: כשם שמערבין לגדול ביום הכפורים כן מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה.

אך ברור שזה שתי משמעויות שונות. זה חרטה וזה אמת
על ידי נחומצ'ה
ד' ינואר 06, 2021 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1018
צפיות: 154117

מעשה ברבן גמליאל

במשניות ברכות פרק ב', מובאים בזה אחר זה, ג' מעשיות עם רבן גמליאל [לימדתנו רבנו?!].
האם יש קשר בדרוש ואגדה בין המעשיות?
1. בחתנותו 2. שאשתו נפטרה. 3. שקיבל תנחומין על עבדו
[קבלת עול מלכות שמים=איסטניס=עבד כשר]
על ידי נחומצ'ה
ב' ינואר 04, 2021 11:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 5075

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

בין החכמים כתב:זה כבר השלישי שמספר על חלומותיו של הגר"ש זצ"ל.
האם אני טועה שהיה מיוחד בענין זה, שלא מצוי כלל אצל רבותינו יוצאי אשכנז?


ציטוט מתוך תגובת נוטר הכרמים:
שקיעות נוראה בלימוד. התלמיד התבטא 'אין לי ספק שהחלומות שלו היו בלימוד. לא עניין אותו שום דבר אחר'
על ידי נחומצ'ה
ב' ינואר 04, 2021 8:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
תגובות: 183
צפיות: 37619

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

סיפור יפה ונחמד, על ישרותו בממון, של ר' שלוימה זלמן זצ"ל. כשהגיע לפרק האיש מקדש את בניו, ההוצאות היו מרובות, ועלה בדעת קרוביו שיבקש העלאה במשכורת מהישיבה. הגיע להרב [שליזנגר או הקשר] זצ"ל. והלה אמר לו, שיעשו ישיבת צוות על-כך. ואכן אישרו לו. כשסיים לחתן ילדיו, חזר ר' שלוימה זלמן שוב להנהלת ...
על ידי נחומצ'ה
א' ינואר 03, 2021 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדריך מעשי רפואי לברית מילה
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: מדריך מעשי רפואי לברית מילה

אם אתה מתעניין במקצוע. כדאי לך קורס מקיף בנושא.
קצת יקר [תיפרד מכמה אלפיות שקלים. המחיר לא זול...].
על ידי נחומצ'ה
ה' דצמבר 31, 2020 2:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים
תגובות: 38
צפיות: 5683

Re: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים

כיון שהגענו לבית שאן..
האם היתה קהילה אשכנזית גדולה?
[את"ל שכן, איזה סוג? חסידים, פרושים, ייקים וכדו']
על ידי נחומצ'ה
ד' דצמבר 30, 2020 11:21 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עולם נעלם
תגובות: 99
צפיות: 9249

Re: עולם נעלם

סליחה שאני תוקע כאן, שתי גיזראות, מ'המודיע' לפני 44 שנים.
אך מצאתי לאחרונה. ונהניתי.
1. מודעה המפנה להאזין לשידור רדיו במוצ"ש. [עיתון היהדות החרדית..]
2. מדור 'שידוכים'. [מעניין שאת ההצעות יש להעביר לת.ד.]
על ידי נחומצ'ה
ד' דצמבר 30, 2020 11:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים
תגובות: 38
צפיות: 5683

Re: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים

מצאתי בהמודיע ישן לפני 44 שנים. מעניין אם קשור לרב בית שאן?
[המודעה הפינתית הצד]
על ידי נחומצ'ה
ש' דצמבר 26, 2020 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שישים ריבוא. בדווקא.
תגובות: 2
צפיות: 158

שישים ריבוא. בדווקא.

בגמרא מגילה טז. איתא על ששקל המן עשרת אלפים כיכר כסף. ותוס' שם כתב שזהו בדוקא כי זהו פדיונם. ובפני יהושיע על הדף מביא חשבון, שזה השיעור פדיון לעבדים. ובני ישראל כידוע מהזוהר ושא"ס, תמיד נמנים כשישים ריבוא [ולבסוף מסיים, ששמחה עלה בליבו, שגילה שגם ה'רוקח' כך פירש. וידוע שה'רוקח' נכתב ברוח הקודש....
על ידי נחומצ'ה
ש' דצמבר 26, 2020 11:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מילת מצריים
תגובות: 14
צפיות: 1633

Re: מילת מצריים

מצאתי תירוץ בשם משמואל, בפ' ויגש. שעל הדרך מסביר 'ווארט' של הריז'ניער זי"ע על הפסוק כי שמני אלוקים. היינו כעין שמתי [כביכול יוסף שם. ולא הקב"ה שם אותו כמשמעות הכתוב] ועכ"פ מבאר שם, שעצם הדבר שיוסף כלכל את המצריים דווקא שהן מולים, זה סוג של 'עדיפות' מהקב"ה שזן כל הברואים ללא קשר ל...
על ידי נחומצ'ה
ה' דצמבר 24, 2020 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו ליל ניטל זמנו ומנהגיו
תגובות: 207
צפיות: 26858

Re: מהו ליל ניטל זמנו ומנהגיו

קצת פטפוטי-אורייתא המותרים היום..
חושבני שהסגר הקרוב דוקא בימי חגאותיהם, מוריד 'קטרוג' מהמלכות דכאן.
הרי עד עכשיו טענו, שמזמנים סגרים למועדי ישראל בדוקא
והנה עכשיו גם בחגאותיהם מונעים כינוסי אדם
על ידי נחומצ'ה
ג' דצמבר 22, 2020 6:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים
תגובות: 38
צפיות: 5683

Re: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים

בעיקרון המכתב די מטושטש, כך שחבל להעלותו. [יש שכתוב בדפוס]. עכ"פ, זה נכתב בשנת תשי"ב להרב זלמן סורוצקין זצ"ל, כיו"ר ועד הישיבות, שיבוא להועיל על פתיחת ישיבות בעפולה ובית שאן. שם הוא כתב בבירור, שישיבת הרב אדלר בבית שאן, לא נסגרה על חוסר תקציב אלא מחוסר עזרה ללימוד תורה. [התפרסם ב...
על ידי נחומצ'ה
ב' דצמבר 21, 2020 11:30 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גליון בנאות דשא (הגר"ש אלתר)
תגובות: 22
צפיות: 1543

Re: גליון בנאות דשא (הגר"ש אלתר)

פשוט עונג. זה לא עלון של כוס תה או 'לכה דודי'.
צריך ריכוז לסוגיות. ומה טוב להחזיק הדף ביד.
על ידי נחומצ'ה
ב' דצמבר 21, 2020 11:13 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חיוב חיסונים במגיפת קורונה
תגובות: 62
צפיות: 2150

Re: חיוב חיסונים במגיפת קורונה

האמשינובר אמר לא להתחסן. וצ"ע מדוע הגר"ח לא חתם על מכתב בזה. שמעתי מידידי שהיה בשב"ק אצל האדמו"ר מאמשינוב שליט"א והאדמו"ר נשא מדברותיו ורטן ע"כ שמפרסמים בשמו דברים בשעה שעוד לא החליט וגיבש דעה בנושא. מרן הגר"ח שליט"א לא חתם אבל פורסם אמש (יום א' בערב) הס...
על ידי נחומצ'ה
א' דצמבר 20, 2020 10:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ארעי או עראי
תגובות: 2
צפיות: 181

ארעי או עראי

בלשון העם, 'ארעי' מסמל זמני או חלש לא יציב. [מזכיר לשון רעוע].
בשו"ע בהל' עירובין האיות מופיע כ'עראי'.
מה הנכון ומה שורשו [עכ"פ ב'עראי' של השו"ע]
על ידי נחומצ'ה
א' דצמבר 20, 2020 2:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אברהם אדלר (נשר) זצ"ל - ראש לשכת הרבנות בירושלים
תגובות: 38
צפיות: 5683

Re: משפחת נשר אדלר

בן נוסף של הג"ר אברהם היה הרב דוד זצ"ל שכיהן כרבה של בית שאן ואח"כ ראש מחלקת הכשרות ברבנות הראשית. התפרסם באחד הקבצים למיניהם, מכתב מהרב אונטרמן זצ"ל, שבו מבכה על הרב אדלר שפתח ישיבה בבית שאן, וקשה עליו המשא, לא מפני העול הכספי אלא מפני שאין אברכים תחי"ם הרוצים לבא ולומר שי...
על ידי נחומצ'ה
ש' דצמבר 19, 2020 11:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 225
צפיות: 24492

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

דרומי כתב:מהיכן הכלל הזה?

היצר הטוב שלי בא הרבה פעמים...

ראיתי מסבירים, שהיצר טוב בא על מעשה אחת פעם אחת. היינו יכול לבא כמה פעמים ביום על מעשים שונים
אך היצה"ר, בא לאותו חטא כמה פעמים מזוויות שונות. ע"ד אתמול הציעה לו שחורים והיום לבנים וכו'. זו דרכו של היצר
על ידי נחומצ'ה
ד' דצמבר 16, 2020 7:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מילת מצריים
תגובות: 14
צפיות: 1633

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

מה היה הכוונה [האינטרס] של יוסף, בהתניית המזון בעד שימולו עצמם?
על ידי נחומצ'ה
ג' דצמבר 15, 2020 8:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1850
צפיות: 466489

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ה'פיפטע ליכט' [הנר החמישי] מצויין מכמה טעמים.
בעיקרו שלעולם לא יחול ביום שבת. כך שהמטרה של 'למטה מעשרה טפחים' מושלמת.
ועוד שזה הוא ערב ראש חודש. ור"ח הרי הוא התחדשות [בפרט, שישראל נמשלו ללבנה]
וא"כ הוא היום הכי 'חשוך' בחודש. כך שוב פעם ענין הלמטה מי' טפחים שיש להאיר החושך.
על ידי נחומצ'ה
א' דצמבר 13, 2020 11:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 225
צפיות: 24492

כדברה אל יוסף 'יום ויום'

לכאורה מה ההדגשה 'יום ויום'. [לחילופין ניתן לבטא את ההתמדה ורציפות בבקשתה]. אלא ראיתי מביאים בשם הבית ישראל זי"ע. שיצר טוב בא עם רעיון פעם אחת אך יצר הרע מנדנד בתמידות כל 'יום ויום'. ומזה הבין יוסף שאין זה לשם שמים.. [כי במחשבה ראשונה היה ניתן לטעות, אולי זה רצון העליון וכמו שאשת פוטיפר ראתה במ...
על ידי נחומצ'ה
א' דצמבר 13, 2020 3:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משמר בית שר הטבחים
תגובות: 3
צפיות: 199

משמר בית שר הטבחים

בפרשתינו [מקץ] מובא הדו שיח בין שר המשקים לפרעה כך: "ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים". היינו כעין בית מעצר בפרשה הקודמת, אחר שקצף פרעה על סריסיו, מובא כך: "ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר". ובאבן עזרא שם, מביא שיש 'משמר' ובית הסוהר בבית שר הטבחים [ויוסף הובא לשם, כדי לשרת...
על ידי נחומצ'ה
ש' דצמבר 12, 2020 10:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 225
צפיות: 24492

כדברה אליו יום ויום

לכאורה מה ההדגשה כל 'יום ויום'.
אלא גם יוסף חשב בליבו אולי זה בא מרצון טוב [ע"ד שהיא ראתה במזלות שעתידה להוליד ממנו]..
אך נקט כלל זה בידו. יצר טוב בא פעם אחת. יצר הרע 'מנדנד' כמה פעמים.
ואולי כדרך היצה"ר ש'היום' אומר לך עשה כך, ולמחרת אומר שוב, עשה כך..
על ידי נחומצ'ה
ב' דצמבר 07, 2020 11:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב משה צבי נריה
תגובות: 37
צפיות: 2047

Re: הרב משה צבי נריה

אגב. באמת זו היתה שאילת תם.
זכורני שהגדירוהו 'אבי הכיפות הסרוגות'.
על ידי נחומצ'ה
א' דצמבר 06, 2020 8:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב משה צבי נריה
תגובות: 37
צפיות: 2047

Re: הרב משה צבי נריה

סלחו לי על שאלת התם.
מה פשרה של הכיפה הסרוגה?
ואיך קשורה לציונות?

דפח"ח, תשובת הרב לרבי מויז'ניץ זצ"ל על הטובע בנהר
על ידי נחומצ'ה
ב' נובמבר 30, 2020 12:16 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חיפה של מעלה
תגובות: 229
צפיות: 69771

Re: חיפה של מעלה

באשכול אחר סיפרו כי ר' מנחם ז"ל היה האדם האחרון איתו שוחח מרן הבית ישראל זי"ע, עת יצא אחר תפילת שחרית כשחש ברע והפטיר לר' מנחם שעמד בסמוך [אחרי ברכת כהנים]: 'זה לא יקח הרבה זמן'. באותה רגע חשב שהרבי מתכוון לומר שישוב אחרי זמן קצר, אך ביום ראשון שאחר כך, קיבלו הדברים משמעות אחרת. אם נדייק ...
על ידי נחומצ'ה
א' נובמבר 29, 2020 11:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חיפה של מעלה
תגובות: 229
צפיות: 69771

Re: חיפה של מעלה

אכן. שלחתי הודעת תמיהה לגבאי מדוע נמחק. והשיב שזה זיכרון על ר' מנחם ולא על הבית ישראל
על ידי נחומצ'ה
א' נובמבר 29, 2020 11:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חיפה של מעלה
תגובות: 229
צפיות: 69771

Re: חיפה של מעלה

עוד אחד מחַלקיה של חיפה נלב"ע בערב שבת. ה"ה ר' מנחם אדלר ז"ל, חתנו של ר' ישראל ב"ח. בקצירת האומר על שניהם. ר' ישראל ב"ח היה איש חברא קדישא [בתחילת שנות הממי"ם, עבר לאשדוד]. הוא זכה לקבור את בנו של הרבי חיים מרדכי מנדבורנא, שנרצח בידי הבריטים. ר' ישראל ב"ח לא הכירו....
על ידי נחומצ'ה
ה' נובמבר 26, 2020 2:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22219

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הרמב"ן כותב, שזה שיעקב ראה בחלום איך העקודים עלו ועיברו את הנקיבות [כפי שסיפר לרחל ולאה]
היה כשאביהם שינה את משכרותו ב'שנים הראשונות'.
לכאורה בשנים הראשונות, כלל לא ביקש משכורת, אלא עבד ע"מ להינשא להם.
על ידי נחומצ'ה
ד' נובמבר 25, 2020 7:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה
תגובות: 36
צפיות: 4966

Re: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה

עושה חיל כתב:אולי 'שנואה' הוא ביחס לאשה השניה שהיא 'אהובה'. [ואולי בפשט צ"ל הכי נמי ב"כי תהיינה לאיש שתי נשים וגו"]
ולאו שנואה היא ממש.

עיין בדעת זקנים, שהיתה שנואה ממש, כי אמרה לו שממנו למדה לבא במרמה.
כמו שהוא ענה לאביו שהוא עשו, כך היא ענתה בלילה שהיא רחל
על ידי נחומצ'ה
ב' נובמבר 23, 2020 11:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: והנה מלאכים עולים. היכן הכנפיים?
תגובות: 2
צפיות: 223

והנה מלאכים עולים. היכן הכנפיים?

מרגניתא טבא הראוני בפי' רא"ש על תורה בסוף פרשת בראשית, עה"פ 'כי טבת הנה'. המלאכים שלהם כנפיים רצו להינשא לבנות הארץ. ואיך? ע"י שהשירו כנפיהם ונתנו לה, כדי שתוכל ל'עוף' גם. ["והיא היתה בתולה צדקת ורצתה להימלט מן העבירה, ואח"כ אחזה בכסא הכבוד"] אז הלכה העלמה וטסה למרומים ...
על ידי נחומצ'ה
ש' נובמבר 21, 2020 8:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆
תגובות: 20
צפיות: 22553

והנה תאומים. למה לא ב' הריונות.

ידועה השאלה, אם נצרך תהליך בירור של יעקב מעשו, למה לא היה בשני הריונות וכמו אצל יצחק וישמעאל [אף שלא היה מבטן אחת]. וידוע הביאור, שישמעאל קדם ליצחק, כי היה צריך 'לנקות' את פגמו של אברהם אבינו שיצא מזיווג פסול אצל תרח [מופיע כך בזוהר הק']. ואח"כ כבר היה נקי להולדת יצחק. אך לידת יעקב למה היה באופ...

עבור לחיפוש מתקדם