מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 208 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תלמיד-חכמים
ב' אפריל 12, 2021 11:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום "צהוב" - "סומק"?
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: תרגום "צהוב" - "סומק"?

תודה. עדיין לא נתברר תרגומו של אונקלוס כ"כ.
אין לי פרשגן ויקרא, מי יכול להעלות?
על ידי תלמיד-חכמים
ב' אפריל 12, 2021 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 32
צפיות: 1796

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

בתוס' ב"ב כ' ע"א ד"ה כיון, משמע שטיול הוא לשון משחק:
כיון דאיכא צער בעלי חיים כו'. וא"ת כולה בהמה שקיל ושדי לכלבים . וי"ל דמיירי בקוף וכל דדמי ליה דמנח התם לטיולי ביה וניחא דנקט אבר ובשר ולא נקט בהמה גופה דאי חזיא לטיולי שקיל לה לטיולי בה ואי לא חזיא שדי לה לכלבים:
על ידי תלמיד-חכמים
ב' אפריל 12, 2021 6:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום "צהוב" - "סומק"?
תגובות: 4
צפיות: 98

תרגום "צהוב" - "סומק"?

מדוע בפסוק "שער צהוב דק" מתרגם אונקלוס "שער סומק דעדק" דהיינו שצהוב הוא אדום? ומה שעלה בדעתי בהשערה רחוקה, שרש"י במקום (לפי כמה גירסאות) והרמב"ם בפירוש משנת נגעים מפרשים צהוב מלשון זהוב, כצבע הזהב. וכאן כוונת אונקלוס ל"זהב אדום" הנזכר ביומא מה. שהוא דומה לדם ה...
על ידי תלמיד-חכמים
ב' אפריל 05, 2021 11:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הרמב"ם במורה הנבוכים מציין לדברי הגאונים בענין חידוש העולם?
תגובות: 0
צפיות: 101

הרמב"ם במורה הנבוכים מציין לדברי הגאונים בענין חידוש העולם?

מונח בזכרוני, שישנה תוספת באחד מכתבי היד של מו"נ (לפני הפרקים על חידוש העולם) שייתכן והוסיפה הרמב"ם עצמו, שבה מובאת רשימה של גאונים וחכמים שדנו בענין חידוש העולם: רס"ג, רב האיי גאון, רשב"ח גאון, דוד אלמקמץ, אבן ג'אנח ועוד, ורשימה זו באה לומר שכבר דנו רבות בענין חידוש העולם, ולסתו...
על ידי תלמיד-חכמים
ב' אפריל 05, 2021 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1839
צפיות: 399105

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

למי יש את המייל, או הטלפון של הרב נסים לוי, המו"ל של "אגרת המופת" לר' שמואל אבן ג'אמע בהוצאת מוסד הרב קוק?
על ידי תלמיד-חכמים
ד' מרץ 24, 2021 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?
תגובות: 13
צפיות: 500

Re: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?

לא דייקתי, והכוונה שיצחק היה פחות מבן י"ג. ראב"ם מביא את שיטת המדרש שיצחק היה בן 37 ואח"כ את דעת הרמב"ם שחולק על זה, מטעם שא"כ היה לו שכר יותר מאברהם. ואיך מתיישבת קושיא זו לדעת הרמב"ם? אלא שיש להסיק מכאן שהרמב"ם סבר שיצחק לא היה בגיל הראוי לשכר ועונש כלל (פחות מי&...
על ידי תלמיד-חכמים
ג' מרץ 23, 2021 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?
תגובות: 13
צפיות: 500

Re: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?

אציין כאן לשיטת הרמב"ם, שיצחק לא היה בן דעת באותו הזמן, כמ"ש בפי' ראב"ם לתורה (בראשית כב): "ואמרו כי יצחק ע״ה היה אז בן שבע ושלושים שנה וזמן העקידה מחובר לזמן פטירת שרה [ע״ה] וזו היא שיטת החכמים ז״ל בבראשית רבה פירשו כי יצחק ציית וסבל והכין את עצמו; אבל אבא מרי ז״ל קבלתי ממנו שה...
על ידי תלמיד-חכמים
ב' מרץ 22, 2021 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?
תגובות: 13
צפיות: 500

Re: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?

ומה הדין אליבא דרס"ג בהוראת שעה של נביא להקריב אדם לקרבן? כמובן שיש לחלק בין נביא עצמו לשומע מפי נביא. סנהדרין פט: היכא דמוחזק שאני דאי לא תימא הכי אברהם בהר המוריה היכי שמע ליה יצחק. אציין כאן לשיטת הרמב"ם, שיצחק לא היה בן דעת באותו הזמן, כמ"ש בפי' ראב"ם לתורה (בראשית כב): &quo...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' פברואר 25, 2021 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?
תגובות: 13
צפיות: 500

האם אין דין הוראת שעה במצוות השכליות לשיטת רס"ג?

כתב רס"ג באמו"ד (מאמר שלישי, אות ח): "כך הוא הדין בכל טוען נבואה, אם אמר לנו אלהי מצוה עליכם לצום היום נדרוש ממנו מופת על שליחותו, וכאשר יראינו אותו נקבל ונצום. ואם יאמר אלהי מצוה עליכם לזנות ולגנוב, או מודיע לכם שיביא מבול מים, או מודיעכם שהוא ברא את השמים והארץ במשך שנה דברים כפשוטן...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' פברואר 25, 2021 4:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'תורות הנפש' לרבינו בחיי בעל חוה"ל - המקור הערבי
תגובות: 0
צפיות: 187

ספר 'תורות הנפש' לרבינו בחיי בעל חוה"ל - המקור הערבי

האם נדפס המקור הערבי של ספר 'תורות הנפש' (או 'ענייני הנפש' לפי תרגומו של ר' יצחק דיין, בתוך ספר 'ידי יצחק')? והאם אפשר להשיגו?
על ידי תלמיד-חכמים
ה' פברואר 25, 2021 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 1686

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

המלבי"ם כותב בפירוש התורה שלו (שמות כב, ל), שבמקום שנזכר שכר ועונש לבעלי חיים אין הכוונה שהם קיבלו שכר או עונש, אלא אירעו להם דברים שנראים לנו כשכר ועונש כדי שנלמד מזה מוסר. וכבר כתב כעי"ז ר' אברהם בן הרמב"ם בפירוש התורה (שמות כא, כח), לגבי שור הנסקל, ש'יש בו מוסר לאנשים בגודל עוון הר...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' ינואר 07, 2021 6:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספרים מומלצים על נביאים וכתובים
תגובות: 18
צפיות: 1420

Re: ספרים מומלצים על נביאים וכתובים

ז) ביאורי ראשונים, או אחרונים חשובים, שלא נדפסו במקר"ג המצויים.

'ספר הביאור' - פירושו של ר' תנחום הירושלמי לנביאים. יצא לאור על תרי עשר ע"י ה' שי. יצא גם הפירוש לאסתר ע"י מכון האוצר. פירש עוד מספרי הנביאים, איני יודע אם יצאו לאור.
על ידי תלמיד-חכמים
ה' ינואר 07, 2021 6:09 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לביטוי 'עליו השלום'?
תגובות: 30
צפיות: 2751

Re: מה המקור לביטוי 'עליו השלום'?

ייש"כ.
שם כתב שביטוי זה לא היה מוגבל לנפטרים בלבד. כך שאין קשר ל'עליו השלום'.
על ידי תלמיד-חכמים
ה' ינואר 07, 2021 6:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 191
צפיות: 40837

Re: הברה אשכנזית

1. הכוונה להגייה המקורית של האותיות בלשון הארמית המקורית, ודון מינה ללשון הקודש, שפת עבר, שבה דברו האבות, בראשם אברהם אבינו שהיה מאור כשדים. 2. למה לא? עיקר הסיבה לשינויי ההגייה היא למידה מהסביבה, ובעיקר ע"י נדידה או גלות. מה שלא שייך כ"כ אצל האשורים. וכוונתי ב'אשורים' לאלה: https://www.ha...
על ידי תלמיד-חכמים
ש' דצמבר 26, 2020 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 191
צפיות: 40837

Re: הברה אשכנזית

הגויים האשורים של ימינו, המדברים ארמית בבלית (בדיוק כארמית שבתלמוד בבלי) עד היום, וישנן כ"ב אותיות באלף בית שלהם, התואמות בדיוק לאלף בית שלנו (גם בשמותיהן), הוגים את האותיות כהגיית יהדות בבל (לגבי הניקוד, כמובן שאין לדעת), כגון ו', ט', ע', צ', ק'. וכיוון שהם נשארו במקומם ולא הורקו מכלי אל כלי, ...
על ידי תלמיד-חכמים
ג' דצמבר 22, 2020 9:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ויתנכר אליהם" - תרגום: "וחשיב מה דימליל עמהון"
תגובות: 18
צפיות: 752

Re: "ויתנכר אליהם" - תרגום: "וחשיב מה דימליל עמהון"

בפרשגן ביאר שאכן כוונת אונקלוס לפרש הפסוק שלא כפשוטו, והוא לכבוד יוסף, כדרכו בכ"מ (וכדלעיל בפסוק "ויתנכלו אותו להמיתו").
ושם ציין עוד ל'אוהב גר' שפירש "שכל התנכרותו אליהם לא היה אלא ששקל דבריו במאזנים ודבר אליהם בחכמה ובזה עשה עצמו כנכרי".
על ידי תלמיד-חכמים
ג' דצמבר 15, 2020 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד
תגובות: 13
צפיות: 2474

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הרמב"ם בפה"מ כלאים ח, ה לגבי 'אדני השדה' כתב שהוא: "בעל חי דומה לאדם, אומרים בעלי הספורים שהוא מדבר הרבה דברים ואינו שותק ודבורו דומה לדבור האדם ושמו 'אלנסנאס', ומסופר עליו הרבה בספרים" (וראה הרחבה בזה ב'המדריך המספיק' לר' תנחום הירושלמי ערך אדן). ובפה"מ ידים א, ה כתב שהקוף ...
על ידי תלמיד-חכמים
ב' דצמבר 14, 2020 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר קיצורי מחלוקת הראשונים בביאורי המקראות
תגובות: 1
צפיות: 232

Re: ספר קיצורי מחלוקת הראשונים בביאורי המקראות

מה עם 'אוצר מפרשי התורה' של מכון ירושלים או 'מקרא מפורש' של עוז והדר?
על ידי תלמיד-חכמים
ה' דצמבר 03, 2020 11:10 pm
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 20
צפיות: 1049

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

הרי"ף הביא גם כן את דיני הלל לאחר הלכות חנוכה (שבת יא: מדפי הרי"ף). ויתכן שהרמב"ם נמשך אחריו.
על ידי תלמיד-חכמים
ו' נובמבר 20, 2020 12:24 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לביטוי 'עליו השלום'?
תגובות: 30
צפיות: 2751

Re: מה המקור לביטוי 'עליו השלום'?

כבר בזמן הגאונים היה נהוג הביטוי 'עליו השלום', ודווקא בכתבי רס"ג נפוץ מאד (מה שמחזק את ההשערה שאולי מקורו מן הערבים). נראה משונה. וכי כל מנהג של רב סעדיה גאון מקורו מן הערבים? [וכי כל מנהגי הראשונים מצרפת ומאשכנז מקורם מן הנוצרים?] עובדה היא, שלא נמצא ביטוי זה בדברי חז"ל והגאונים עד תקופת...
על ידי תלמיד-חכמים
ו' נובמבר 20, 2020 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 69
צפיות: 13463

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

בהגדת שיח יצחק לר"י וויס מוערבוי מובא תיאור על סיפור יצ"מ שסיפר הרמב"ם לבנו ר"א כל הלילה, וכששאלו בנו הרי בספרך לא הבאת אלא נוסח קצר, השיבו שהביא רק הנוסח המחויב וכו'. (אין לפני הספר להעתיק הנוסח המדויק). יתכן שהמקור לזה הוא ממעשה רוקח הל' חמץ ומצה פ"ח, שהביא קטע מתוך המספי...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 19, 2020 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1231
צפיות: 191397

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

האם ישנו היודע מהו 'חלתית' המוזכר בש''ס שבת קמ. ע''ז לה: לט. חולין נח. ועוד מקומות יארך סיפורם. מאת פרופ' זהר עמר: החלתית נזכרת כמה פעמים במשנה, והרמב"ם מזהה אותה בשם הערבי "חִלְתִּית" (حلتيت).[1] עם זאת, במשנה מובאת החלתית בכפיפה אחת עם סממנים נוספים שלדעת הרמב"ם הם חלקים שונים...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 19, 2020 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1231
צפיות: 191397

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

אסור להוציא מחצר לחצר (שלא עירבו ביניהם) כלים ששבתו בבית. אסור גם להוציא כלים מבית לבית של שני אנשים שלא עירבו. האם האיסור הזה תקף גם כלפי למעלה מעשרה טפחים או דגם בזה הקילו מקולי רה"ר שאין איסור למעלה מי"ט והוי כמקו"פ. שמא בדברי הרמב"ם (הל' שבת פט"ו ה"ד-ה) יש תשובה לש...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 19, 2020 9:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לביטוי 'עליו השלום'?
תגובות: 30
צפיות: 2751

Re: מה המקור לביטוי 'עליו השלום'?

בברכה המשולשת כתב:עוד יעויין בדברי נ' וידר, התגבשות, כרך ב, עמ' 516 - 517 (לגבי ביטוי ארמי דומה)

מי יעלה לנו?
מה שהוזכר לעיל בשם קובץ נזר התורה - שם מדובר אודות הלשונות זצ"ל וזכור לטוב.
כבר בזמן הגאונים היה נהוג הביטוי 'עליו השלום', ודווקא בכתבי רס"ג נפוץ מאד (מה שמחזק את ההשערה שאולי מקורו מן הערבים).
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 19, 2020 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 1686

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו?

בפרשת נח: מִיַּד כָּל־חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ. הרמב"ם פירש שהוא המוסר חברו בידי חיה לטרפו, והעונש על האדם. ומקורו מבראשית רבה. אך עי' רד"ק שם: מיד כל חיה אדרשנו – שיתננה ביד חיה אחרת להרגה או ביד אדם. ואף על פי שאין גמול ועונש לשאר בעלי חיים אלא לאדם שהוא בעל שכל, בעסק האדם יש להם גמול ועונש...
על ידי תלמיד-חכמים
ב' נובמבר 16, 2020 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 5431

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

מזל טוב! תזכו לגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים.
על ידי תלמיד-חכמים
ו' נובמבר 13, 2020 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 308
צפיות: 51540

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆

ישנו ספר של הרב אליהו טופיק ראש ישיבת באר יהודה - 'אדרת אליהו' על עירובין (נמצא באוצר).
על ידי תלמיד-חכמים
ו' נובמבר 13, 2020 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פירוש התפילות לרבי מיימון הדיין אבי הרמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 565

Re: ספר פירוש התפילות לרבי מיימון הדיין אבי הרמב"ם

הפקפוק היה רק על הקטע על הסופגניות. לגבי כתב היד הגדול שראה במרוקו, אין סיבה לפקפק בעצם מציאותו, דמה לו לשקר, אם לא מביא קטע ממנו?
וכמובן יש להוסיף, שכתב יד זה מעניין גם אם אינו לרבי מיימון.
על ידי תלמיד-חכמים
ו' נובמבר 13, 2020 7:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1231
צפיות: 191397

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

האם מותר בשבת לשטוף את הפה ע"מ להעביר ריח רע, הרי לכאורה לפי המבואר בטוש"ע סי' שג סט"ו יש לאסור משום רפואה?
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 12, 2020 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום מערבית-יהודית
תגובות: 25
צפיות: 3911

Re: תרגום מערבית-יהודית

ייש"כ!
(לאותיות ערביות לא ציפיתי... הכ"י נכתב באותיות עבריות, כן?)
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 12, 2020 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום מערבית-יהודית
תגובות: 25
צפיות: 3911

Re: תרגום מערבית-יהודית

בקשר להודעה הראשונה באשכול: היכן ניתן לראות את פירוש ר' תנחום ליהושע (ובכלל: איזה עוד ספרים מהנ"ך פירש ונמצאים בידינו)?
על ידי תלמיד-חכמים
ג' נובמבר 10, 2020 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פירוש התפילות לרבי מיימון הדיין אבי הרמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 565

ספר פירוש התפילות לרבי מיימון הדיין אבי הרמב"ם

בקובץ שריד ופליט הובא הקטע הידוע מרבינו מיימון על הסופגניות בחנוכה. ולפני הבאת הקטע הנ"ל, מציין המו"ל שראה בעיר צפרו במרוקו פירוש על התפלה בלשון ערבי, מחזיק כמאה דפים, מן המאה הי"ב, והוא משער שזהו פירושו של רבי מיימון, המובא גם בשו"ת התשב"ץ. וכתב שם שאח"כ קנהו ד"ר ...
על ידי תלמיד-חכמים
ג' נובמבר 10, 2020 10:40 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "הפריז על המדה"
תגובות: 3
צפיות: 293

Re: "הפריז על המדה"

אולי מנדרים לב. "ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב״ה".
למרות ששם אין הכוונה כבלשון ימינו.
ועי' גם ב"מ סט:
על ידי תלמיד-חכמים
ב' נובמבר 09, 2020 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קבלת מתנות מבני אדם סותרת את הביטחון בה'?
תגובות: 5
צפיות: 516

Re: מדוע קבלת מתנות מבני אדם סותרת את הביטחון בה'?

לא זכיתי להבין. שם כותב על יהודי שמפיל עצמו על אחרים. אך בנדו"ד מדובר שכבר רוצים לתת לו. (ובקרא דאברהם יש כמה פירושים, או שמלך סדום רשע היה ולא רצה ליהנות מרשע, או משום שה' כבר הבטיחו שיעשיר אותו) ואם כן, מהו הבטחון בזה שאינו לוקח? למה עדיף לסמוך על עצמו, כחו ועוצם ידו (או לסמוך על הנס?) יותר מ...
על ידי תלמיד-חכמים
ב' נובמבר 09, 2020 8:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כיצד יועילו עשרה צדיקים לפטור את סדום, והלא הכל תלוי ברוב מעשים?
תגובות: 2
צפיות: 285

כיצד יועילו עשרה צדיקים לפטור את סדום, והלא הכל תלוי ברוב מעשים?

הרמב"ם בהלכות תשובה ריש פ"ג כתב, שמדינה שעוונות יושביה מרובין על זכויותיהם מיד היא אובדת. אם כן, מדוע בתפילת אברהם מוזכרים מנין האנשים הצדיקים, והלא הכל תלוי ברוב המעשים?
על ידי תלמיד-חכמים
ב' נובמבר 09, 2020 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קבלת מתנות מבני אדם סותרת את הביטחון בה'?
תגובות: 5
צפיות: 516

מדוע קבלת מתנות מבני אדם סותרת את הביטחון בה'?

כתב הרמב"ם בסוף הלכות זכיה ומתנה: הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה, לא יקבלו מתנה מאדם; אלא בוטחים בה' ברוך שמו, לא בנדיבים; והרי נאמר "ושונא מתנות, יחיה". מדוע ביטחון בה' סותר קבלת מתנה מאדם? בשלמא אם היו מצפים למתנה מאדם וסומכים עליו, ניחא. אך אם כבר באה לידם, מדוע שלא ליטול? ומדוע דבר זה...
על ידי תלמיד-חכמים
ה' נובמבר 05, 2020 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר "מדבר שקר תרחק"
תגובות: 9
צפיות: 1624

Re: בגדר "מדבר שקר תרחק"

לשון ראב"ם בספר המספיק בפרק על איסור השקר (מהדורת דנה): השקר בלא שבועה נאסר גם כן בתורתנו. אמר יתע׳ (שמות כג, ז): ״מדבר שקר תרחק״, ואמר (ויקרא יט, יא): ״ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו״. פסוקים אלה, אף על פי שהקשר הדברים בהם מורה על כך שהלאוין האלה הם לגבי המשפט ומעשי יום יום הנה ביטוים אינו נקי...

עבור לחיפוש מתקדם