מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 495 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עליך עיננו
ד' אפריל 21, 2021 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע חילקה התורה באיסור מולך בין שאר איסורי הפרשה?
תגובות: 9
צפיות: 1335

Re: מדוע חילקה התורה באיסור מולך בין שאר איסורי הפרשה?

בפרשת אחרי-מות (ויקרא יח) ישנה רשימה של איסורי עריות. בסוף הרשימה נמצאים: 1. איסור מולך. 2. משכב זכור. 3. משכב בהמה. על כך קשה לי: 1. מדוע נכנס לשם איסור מולך, לכאורה הוא לא ממין העניין. 2. מדוע הוא נמצא בין איסורי עריות לבין השניים האחרונים ולא לאחריהם, האם יש לתורה כוונה מיוחדת להפריד ביניהם כדי ...
על ידי עליך עיננו
ב' אפריל 19, 2021 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?
תגובות: 39
צפיות: 4423

Re: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?

עי' בספר תוספת ברכה שהביא מקור לחי' הגר"א שהרי בכל המועדים המוזכרים בתורה קודם מוזכר המועד אח"כ הלכות הנוהגים בו.וכאן בריש הפרשה לא מוזכר כלל יוהכ"פ רק בסופו וע"כ שזה לא נאמר דוקא כל יוכ"פ.
על ידי עליך עיננו
ב' אפריל 19, 2021 5:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הייחודיות של עוון לשון הרע
תגובות: 4
צפיות: 100

Re: הייחודיות של עוון לשון הרע

נכון שהגמ' מונה ז' דברים אבל בכל סוגית הגמ' שם בערכין משמע להדיא שזה בעיקר משום לשון הרע וכן הוא להדיא ברש"י על התורה ד"ה בדד ישב וכן רש"י על ציפורים חיות וכך משמע בשאר מפרשי התורה שזה בעיקר משום חטא לשון הרע כמו שכ' הרמב"ם והחינוך. הח"ח מאריך בזה מאד בספריו ותו"ד שכל ה...
על ידי עליך עיננו
א' אפריל 18, 2021 9:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צרעת פירושה?
תגובות: 4
צפיות: 109

צרעת פירושה?

בתרגום כ' צרעת =סגירו האם זה פירוש או התוצאה?
יש המפרשים לשון צר צרות (רש"ר הירש) האם יש עוד מי שמבאר פירוש המילה?
על ידי עליך עיננו
ד' אפריל 14, 2021 3:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: כנגע נראה לי בבית

ברמב"ם וכן הוא בחינוך מבואר שקודם היה הנגע בבית אח"כ בבגדים ואם לא עשה תשובה הגיע לגופו,ולכן א"ש למה מוזכר כנגע דוקא על נגעי בתים כי אז עדין לא ידוע שהוא נגע.
על ידי עליך עיננו
ד' אפריל 14, 2021 1:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר מסכתות הש"ס
תגובות: 14
צפיות: 250

Re: סדר מסכתות הש"ס

ייש"כ
בקיצור ענין טכני בלבד ותו לא.
על ידי עליך עיננו
ד' אפריל 14, 2021 12:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר מסכתות הש"ס
תגובות: 14
צפיות: 250

סדר מסכתות הש"ס

בש"ס שבידינו ראש השנה קודם ליומא ולפי מה שכן הרמב"ם יומא קודם וכך גם הוא סדר הלומדים ובכלל ר"ה הוא אחרי ביצה אז למה הודפס קודם?
על ידי עליך עיננו
ג' אפריל 13, 2021 7:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: כנגע נראה לי בבית.

כדכד כתב:נל"פ שהדין כך בכל הנגעים
התיחסתי לשאלה למה התורה כותבת את זה דווקא לגבי בתים

בתוי"ט דייק מהרמב"ם שזה רק בנגעי בתים
ובתוספת ברכה כ' לחדש עפ"י מ"ד שנגעי בתים לא היה ולא יהיה שלכן כ' כנגע שרק נראה כך,אבל אין זה באמת נגע.
על ידי עליך עיננו
ג' אפריל 13, 2021 5:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: כנגע נראה לי בבית.

ייש"כ כעת ראיתי שיש שסוברים שהדין כך בכל הנגעים.
ועי' בחידושי מהרי"ח שם, שכ' שבנגעי הגוף והבגד כיון שמביא את הכהן אינו צריך לומר כלום אלא רק מראה לו ותו לא,
אבל נגעי בתים שקורא לכהן לבוא אליו אז צריך להיזהר לא לומר נגע.
על ידי עליך עיננו
ג' אפריל 13, 2021 5:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 133

כנגע נראה לי בבית

דרשו חז"ל וכן הוא ברש"י ובמשנה נגעים פ"יב שלא יאמר אדם אפי' ת"ח נגע בתורת ודאי אלא כנגע בתורת ספק ולא פי' הדבר
וצ"ב א.האם הוא מטעם ד"א לכהן? (כך משמע בתוי"ט שם)
ב.למה זה מובא דוקא על נגעי בתים ולא על שאר נגעים?
על ידי עליך עיננו
ב' אפריל 12, 2021 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס

עי' במשך חכמה שכ' שהקידוש ה' היה ,שאין הקב"ה השרה שכינתו עד שמתו נדב ואביהוא להורות שאין הקב"ה ותרן,והרי עדין לא כיפרו על עוון העגל ועל חטא קל שלהם הם מתו,להראות כמה גדול כוחה של עבירה. ולולי זה לא אוכל להראות כבודי לישראל. ולגבי השואה הוא ענין עמוק מאד, אבל שמעתי פעם מחכ"א שעצם זה שכ...
על ידי עליך עיננו
א' אפריל 11, 2021 10:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רב ביהכנ"ס ששכח לספור
תגובות: 14
צפיות: 372

Re: רב ביהכנ"ס ששכח לספור

לא מכיר את הסיפור אבל הבית הלוי (שו"ת סי' לט') ס"ל שאם אחד שכח יום אחד יכול להמשיך לספור בברכה עי"ש טעמו. לגבי עצם הנידון זה כתוב כבר בהרבה ספרי אחרונים שאפשר להקל בכה"ג שזה ביזיון לרב. עכשיו מצאתי תשובה מר' אשר וייס וז"ל: הנה ידוע שפעם אחת קרה כזאת אצל הגאון בעל בית הלוי וה...
על ידי עליך עיננו
ה' אפריל 08, 2021 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשי ואפשי
תגובות: 22
צפיות: 3688

Re: אפשי ואפשי

בב"מ סא' משמע ששרצים הם מאוסים מ"מ הוי מעלה. ופי' בכת"ס כונת הגמ' שהמעלה היא שאיננו נמנעים מזה מחמת שהם מאוסים אלא מחמת גזירת הבורא.
על ידי עליך עיננו
ה' אפריל 08, 2021 12:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי שנזהר בטבילה חיבורו התקבל בישראל.
תגובות: 8
צפיות: 288

Re: מי שנזהר בטבילה חיבורו התקבל בישראל.

אכן גם אני ראיתי שם ללא מקור וכתב שם בסוגריים שלא זוכר היכן ראה ולכן שאלתי.
על ידי עליך עיננו
ה' אפריל 08, 2021 9:18 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי שנזהר בטבילה חיבורו התקבל בישראל.
תגובות: 8
צפיות: 288

מי שנזהר בטבילה חיבורו התקבל בישראל.

ראיתי בספר שמביא כך בשם אחד הספרים ולא הביא מקורו
אשמח לדעת היכן הוא?
על ידי עליך עיננו
ג' אפריל 06, 2021 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וידום אהרן, גם בניו?
תגובות: 1
צפיות: 133

וידום אהרן, גם בניו?

ברש"י(פ"יא.ב) דברו אל בנ"י את כולם השווה להיות שלוחים בדבר זה לפי שהשוו בדמימה וקבלו עליהם גזירת המקום באהבה.
ולכא' דבריו צ"ב שלא מצינו שתיקה אצל בני אהרן ועוד שכתוב להדיא שיחד הכתוב פרשת שתויי יין על שמו של אהרן בלבד?
על ידי עליך עיננו
ב' אפריל 05, 2021 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1232
צפיות: 191854

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מן הדרום כתב:אדם שנשאל כמה היום לעומר ואמר תשע ימים ולא תשעה ימים, יכול לספור בברכה?

עי' מ"ב ס"ק כ' אפי' בלשון לע"ז וודאי לא גרע..
על ידי עליך עיננו
ב' אפריל 05, 2021 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: הצלת עצמו באמירת 'אני גוי'
תגובות: 9
צפיות: 161

Re: הצלת עצמו באמירת 'אני גוי'

בפשטות אם מחפשים להרוג דוקא יהודי זה מחמת הדת ולא משהו אחר א"כ שאומר אני גוי מתכון לדת של העכו"מ לא כן?
בכל אופן גם מה שהרמ"א התיר שם זה רק שיש משמעות לשתי פנים בכוונתו,ואם זה ספק אז אסור (ודאי לא לכתחילה)
על ידי עליך עיננו
ה' אפריל 01, 2021 11:22 am
פורום: פסח
נושא: שרויה לדעת הגר"א...מסורה הפוך מהידוע.
תגובות: 28
צפיות: 705

Re: שרויה לדעת הגר"א...מסורה הפוך מהידוע.

חשבתי שרמיזותיי יובנו אך אני רואה שצריך לפרש: חלק מהחסידים שמקילים ב'שרויה' באחרון של פסח - מקילים גם בישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת. כמובן הכל בחו"ל. ואם כי לא תמיד זה חופף, הרי שני המנהגים יש בהם רעיון דומה, שביום האחרון של החג יש קולא רצינית שאינה קיימת בכל הימים שלפניו, ובדרך כלל חילוקים 'דק...
על ידי עליך עיננו
ג' מרץ 30, 2021 4:17 pm
פורום: פסח
נושא: ליל שימורים מכל המזיקין?
תגובות: 4
צפיות: 172

ליל שימורים מכל המזיקין?

ח"א טען לי שאע"פ שהיין מזיק לו אבל מכיון שקיי"ל שליל שימורים מן המזיקין וכן איתא בגמ' שלא חוששים לזוגות אין לו ממה לחשוש. וכן מובא להלכה שפותחים הדלת באמירת שפוך חמתך להורות שאין אנו פוחדים כלל מן המזיקין בלילה זה. ולכא' ישל"ע שלא מצינו שמותר להכניס עצמו לסכנה בלילה זה וכן מובא ל...
על ידי עליך עיננו
ב' מרץ 22, 2021 2:20 pm
פורום: פסח
נושא: מי חיבר את ההגדה?
תגובות: 18
צפיות: 3079

Re: מי חיבר את ההגדה?

הגר"א בבאורו על ההגדה כותב טעם דומה כיון שכל ההגדה הוא לבאר שהכל היה ביד ה' ושלא יחשבו שהיה ביד משה.
על ידי עליך עיננו
ב' מרץ 22, 2021 11:58 am
פורום: פסח
נושא: סעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת. קצת תמיהה
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: סעודה שלישית בערב נפסח שחל בשבת. קצת תמיהה

סימן תמד בשער הציון סק"א
מביא דעת הגר"א שאסור לאכול גם מצה מבושלת עפ"י הרמב"ם
(וצ"ע שהמעיין בבאור הגר"א שם מבואר שדעתו אחר שעה עשירית אבל המ"ב הבין שזה גם קודם)
על ידי עליך עיננו
א' מרץ 21, 2021 10:08 pm
פורום: פסח
נושא: הארכה בסיפור יציאת מצרים בעת אמירת עשרת המכות
תגובות: 21
צפיות: 1777

Re: הארכה בסיפור יציאת מצרים בעת אמירת עשרת המכות

אני לא כ"כ מבין את הדיון... הרמב"ם הלוא כתב דברים ברורים... סהמ"צ עשה קנז "היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר מניסן, בתחלת הלילה, כפי צחות לשון המספר. וכל מי שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשו לנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם , ולהודות...
על ידי עליך עיננו
ש' מרץ 20, 2021 10:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 754
צפיות: 181823

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

על לימוד המהרש"א כ' ספר קדוש.
על ידי עליך עיננו
ו' מרץ 19, 2021 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1232
צפיות: 191854

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

אחד שלא ביער את החמץ ביום שישי האם יכול לברך על ביעור חמץ בשבת?, (לפי השיטות שמביא המ"ב שמברך על ביעור חמץ בשעת שריפה אם לא בירך על הבדיקה) מדוע לא? יברך כש"מפרר וזורה לרוח או מטיל לים" ואומר אחריו כל חמירא. וראה באשכול https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=27&t=55460 צודק. בכל...
על ידי עליך עיננו
ה' מרץ 18, 2021 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1232
צפיות: 191854

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לפי מה שכ' הב"ח בסי' תמד' משמע שפשוט שאם לא ביער עד שבת ולא בדק,דינו מעיקר הדין לבער בשבת ורק משום מנהג, או טירחה שלא לצורך נהגו לבער לפני שבת.
ועפי"ז ודאי יברך בשבת על ביעור.
על ידי עליך עיננו
ה' מרץ 18, 2021 5:19 pm
פורום: פסח
נושא: קטניות ושרויה בערב פסח
תגובות: 14
צפיות: 4712

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

השער הציון תמד ס"ק א' מביא דברי הגר"א שלרמב"ם אסור מצה מבושלת גם קודם שעה עשירית המעיין שם יראה לכא' שמיירי להדיא אחרי שעה עשירית וכדברי הרמב"ם על המשנה.
האם יש הבנה אחרת בדבריו??
על ידי עליך עיננו
ה' מרץ 18, 2021 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1232
צפיות: 191854

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

אחד שלא ביער את החמץ ביום שישי האם יכול לברך על ביעור חמץ בשבת?, (לפי השיטות שמביא המ"ב שמברך על ביעור חמץ בשעת שריפה אם לא בירך על הבדיקה)
על ידי עליך עיננו
ה' מרץ 18, 2021 2:05 am
פורום: פסח
נושא: הארכה בסיפור יציאת מצרים בעת אמירת עשרת המכות
תגובות: 21
צפיות: 1777

Re: הארכה בסיפור יציאת מצרים בעת אמירת עשרת המכות

סדר ונוסח ההגדה הוא קריאת סיפור יציאת מצרים בדרכם של חז"ל, היינו בדרך של דרישת הכתובים. ומזה עולה ברור שסיפור ביציאת מצרים היינו - 'ללמוד' את הסיפור. וכמו בכל תחום לימוד, אנו מתבססים על דברי חז"ל ובכל דור ודור הולכים ומעמיקים עוד ועוד במשמעות דבריהם. בעיני שימת הדגש רק על השאלה איפה בדיוק...
על ידי עליך עיננו
ה' מרץ 18, 2021 1:17 am
פורום: פסח
נושא: הארכה בסיפור יציאת מצרים בעת אמירת עשרת המכות
תגובות: 21
צפיות: 1777

Re: הארכה בסיפור יציאת מצרים בעת אמירת עשרת המכות

באמת, איזה טעם יש להקדים את הלכות סיפור יצי"מ האם זה חלק מהסיפור? למי לספר וממתי מספרים? הרי זה צריך לדעת לפני ליל הסדר.היתכן שאדם יכנס לסוכה ויצטרך ללמוד הלכות סוכה כדי לקיים את המצווה? ועוד, כל האריכות על המכות הוא לא במדרשי חז"ל אלא בחשבון כמה היה בכל כמה וכדו' למה בעל ההגדה לא תיקן ממש...
על ידי עליך עיננו
ד' מרץ 17, 2021 6:11 pm
פורום: פסח
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני פסח ◆
תגובות: 66
צפיות: 746

בדיקת חמץ בליל שבת בברכה?

ראיתי שכ' אחד מן הפוסקים שמי ששכח ולא בדק בליל יג' צריך לבדוק בליל שבת ע"י אור החשמל והנרות (ללא טילטול) בברכה.
האם הוא מוסכם או שזה סברא דיליה? הרי גם יש חשש שמא יטה לבדוק ע"י נרות, ועוד איך יברך הרי זה לא בצורה שתיקנו חז"ל שהרי אינו יכול לבדוק בחורים ובסדקים?
על ידי עליך עיננו
ד' מרץ 17, 2021 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1232
צפיות: 191854

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

האם שייך להתשמש במדיח כלים של כל השנה כדי לשטוף את כלי הפסח לפני פסח?
שמעתי מח"א שאם עושים שטיפה אחת ריקה בזה סגי כי נט"ל לפני פסח הוא לכתחילה.
על ידי עליך עיננו
ב' מרץ 15, 2021 1:12 pm
פורום: פסח
נושא: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?
תגובות: 17
צפיות: 409

Re: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?

סגי נהור כתב:להלכה צריך לשפשף ולהדיח היטב את כלי החמץ, והמכירה פוטרת מחובה זו (או עכ"פ מצילה אם לא עשה כן).

במחילה איני מבין מה כוונתך.
כל כלי שמכניסים לארון הביתי עבר שטיפה והוא נקי. (בכו"א מספיק בשביל לשמש פעם אחרת) מ"ש לשפשף ולהדיח היטב זה רק על החמץ בעין ופשוט.
וא"כ הדק"ל.
על ידי עליך עיננו
ב' מרץ 15, 2021 10:34 am
פורום: פסח
נושא: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?
תגובות: 17
צפיות: 409

Re: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?

האם בבית רגיל יש כלים בפסח שדבוק בהם חמץ בעין?.
ואם לא, למה מוכרים?
מלבד החזו"א שהחמיר על הבליעות האם מצינו מי שחושש לכך?
על ידי עליך עיננו
א' מרץ 14, 2021 3:22 pm
פורום: פסח
נושא: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?
תגובות: 17
צפיות: 409

Re: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?

באורחות רבנו ח"ב כ' שהחזו"א היה מוכר את הכלים והיה טובלם אחרי פסח (ובשנים מאוחרות היה מוכר רק את הטעם הבלוע) והביא שם שהקה"י הוסיף בשטר שמוכר את הטעם הבלוע בהם מה שאפשר עפ"י דין תורה שהרי אין בטעם שווה פרוטה ולא מועיל מכירה בזה מעיקר הדין. ועי"ש עוד מה שכ' במכתב לגריש"א...
על ידי עליך עיננו
א' מרץ 14, 2021 1:25 pm
פורום: פסח
נושא: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?
תגובות: 24
צפיות: 617

Re: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=54752 נידון גבי פסח מצרים. ולעצם השאלה הרי כתוב להדיא בפסוק ונתת, ולומדים מכאן שיש דין זריקה, עי' במכילתא נידון שלם איך קיימו את זה, וכן בגמ' פסחים צו החילוק בין פסח מצרים לפסח דורות גבי אימורין,וכן להדיא בפסחים סד איך קיימו את הקבלה וזריקה,ומהיכ"ת שיהיה ...
על ידי עליך עיננו
ה' מרץ 11, 2021 7:19 pm
פורום: פסח
נושא: האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?
תגובות: 17
צפיות: 409

האם יש ענין למכור את כלי החמץ לנכרי?

הנה רוב בני התורה נהגו להחמיר לא למכור חמץ גמור לגוי בבתים פרטיים,א"כ מה מוכרים? הרי מבואר להדיא שלא עוברים כלל על שום איסור בבליעות הכלים,וכן כ' המ"ב בפשיטות שיניח במקום סגור ובזה סגי, וכל הכלים נקיים מחמץ בעין אז מה נשאר למכור?
ראיתי שמביאים שזה חומרה של החזו"א האם מוזכר בעוד מקום?
על ידי עליך עיננו
ד' מרץ 10, 2021 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין דן לכף זכות
תגובות: 6
צפיות: 171

Re: שאלה בדין דן לכף זכות

וכי מצד החובה לדון כל אחד לכף זכות, עליי להניח שכל עובר אורח לעולם אינו מזלזל באיזה בדבר הלכה? כן. עכ"פ לגבי "מי שמעשיו סתומין" (כידוע פירוש הרמב"ם למשנה זו). ברמב"ם הנ"ל מבואר שהיא מדה טובה בעלמא ואינו חיוב.והיכן שנאמר חיוב זה רק באדם המכירו, כמו שמאריך לבאר הח"ח...
על ידי עליך עיננו
ד' מרץ 10, 2021 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות 'ביקור חולים' באמצעות הטלפון וכיו"ב
תגובות: 4
צפיות: 108

Re: מצות 'ביקור חולים' באמצעות הטלפון וכיו"ב

עי' אג"מ יו"ד ח"א סי' רכג'
וכן במנח"י ח"ב פד' שכתבו שאמנם קיים בזה מצוה אבל לא יד"ח ביקור חולים כי יש פרטים שאינם יכולים להתקיים ע"י הטלפון.
על ידי עליך עיננו
ש' מרץ 06, 2021 10:30 pm
פורום: פסח
נושא: לחלק הסעודה בליל שבת ערב פסח
תגובות: 7
צפיות: 453

Re: לחלק הסעודה בליל שבת ערב פסח

קשה לחדש דבר שלא מובא כלל בפוסקים.
ועוד, שאם אוכל בליל שבת סעודה ב' לא יוצא יד"ח כבוד יום עדיף, ואינו דומה למה שהתירו לעשות סעודה ג' לפני חצות שדינה ביום משא"כ בנידו"ד שעושה בלילה לא יוצא, וודאי הוא פחות לכתחילה מלחלק הסעודת שחרית לשתיים.

עבור לחיפוש מתקדם