החיפוש הניב 645 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שיבר
ב' פברואר 12, 2018 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו' האם ה"ה בשאר מצוות?
תגובות: 23
צפיות: 1381

Re: העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו' האם ה"ה בשאר מצוות?

סיפור נחמד על האמרי אמת (מועתק מ'דף על הדף' מנחות קי, א. ושם גם ליקוט ארוך בכל המדובר באשכול) בספר ראש גולת אריאל (ח"א ע' שי"ט) מסופר, שהגאון רבי מאיר אריק זצ"ל פגש פעם את כ"ק אדמו"ר בעל "אמרי אמת" מגור זצ"ל כאשר הזדמן לעיר וינה, והיו משוחחים בדברי תורה. בתוך ...
על ידי שיבר
א' פברואר 04, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 47
צפיות: 1781

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

שיבר כתב:מקובץ תל תלפיות, מנ"א תשע"ב, הג"ר מרדכי גרוס שליט"א

ללא שם.jpg


שכחתי לציין: מדובר בשאלה ששאל הגר"מ גרוס שליט"א את הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
על ידי שיבר
א' פברואר 04, 2018 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 47
צפיות: 1781

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

מקובץ תל תלפיות, מנ"א תשע"ב, הג"ר מרדכי גרוס שליט"א

ללא שם.jpg
ללא שם.jpg (35.81 KiB) נצפה 94 פעמים
על ידי שיבר
ג' ינואר 30, 2018 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון בט"ו בשבט - למה לא אומרים
תגובות: 24
צפיות: 976

Re: תחנון בט"ו בשבט - למה לא אומרים

השאלה בכותרת אינה כה קשה, משום שלא צריך 'יום טוב' גדול בשביל לדחות אמירת תחנון שהוא מנהג רשות ולא חובה (שו"ע הרב קלא, א). צא וראה מדוע לא אומרים תחנון בכל חודש ניסן.
על ידי שיבר
א' ינואר 28, 2018 12:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' נטע ציינוירט זצ"ל
תגובות: 44
צפיות: 2489

Re: הגה"צ ר' נטע ציינוירט זצ"ל

תודה על הגיליונות הנפלאים.

גיליון ארבע הוכנס פעמיים, במקום גיליון חמש.
על ידי שיבר
ה' ינואר 25, 2018 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ב: - בשעה שעני אוכל סעודתו
תגובות: 17
צפיות: 881

Re: בשעה שעני אוכל סעודתו (ברכות ב:)

רש"י הושמט מרוב הדפוסים והוחזר על ידי דפוס וגשל. בעוז והדר הוא נמצא במדור ההגהות בשולי העמוד.
על ידי שיבר
ה' ינואר 25, 2018 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים
תגובות: 52
צפיות: 3326

Re: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים

פעם שאלו כאן בפורום כיצד אפשר לברר אם מאן דהוא עובד על פרוייקט מסויים למען לא יעשו עבודה כפולה ואחד מן הצדדים יתאכזב על שנות יגיעה לריק. החיסרון באפשרות הזו בא לידי ביטוי במקרה דנן. כבר שנים רבות שעובד מכון להוצאת כתבי אברבנאל שע"י הוצאת ספרים יסודי שבירושלים על ההדרת הספר מכתב יד לאחר שרכשו ה...
על ידי שיבר
ה' ינואר 25, 2018 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א
תגובות: 30
צפיות: 800

Re: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א

אולי גם זה, ממשך חכמה הפטרת פר' וירא: הענין מבואר. דאלישע היה סבור דיחיי' מת בשביל זכות הספקתו וזה שאמר ושמת משענתי על פני הנער זכות שהשונמית היתה משענת להנביא במעון ומזונות אבל אינו כן רק עיקר תחיית המת הי' באמונתה התמימה בהנביא ובשביל האמונה צדיק יחיה את בנה לכן ע"י גחזי שלא האמינה בו שידעה כ...
על ידי שיבר
ה' ינואר 25, 2018 12:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי ר' דוד בידרמן מלעלוב
תגובות: 26
צפיות: 1364

Re: צאצאי ר' דוד בידרמן מלעלוב

מכיון שבר"ד מלעלוב עסקינן אולי אעלה כאן את שאלתי באשכול אחר: בספר אגרות קודש (חבד) חלק ט ע' סב באה אגרת ארוכה למחבר אחד (ללא שום סימן זיהוי) שהכין ספר באידיש או באנגלית עבור המון העם, ותוכן האגרת הוא השמטות שעליו לעשות בספר כדי להתאימו להמון העם, שלא יתבלבלו ויצא מכשול. לדוגמא - המחבר רצה להזכ...
על ידי שיבר
ג' ינואר 23, 2018 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לכאורה דלא כר"ת
תגובות: 14
צפיות: 434

Re: ראיה לכאורה דלא כר"ת

האגר"מ כתב את זה למענה השואל (חי עמנו לאיו"ש) שבמקום מסויים הרקיע מזהיר הרבה יותר משעה וחומש אחרי שקעה"ח. (ח"א סי' כד)
על ידי שיבר
א' ינואר 21, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לכאורה דלא כר"ת
תגובות: 14
צפיות: 434

Re: ראיה לכאורה דלא כר"ת

הגמ' בברכות דף ב: מסקנת הסוגיא שזמן שעני נכנס לאכול פתו במלח מאוחר מזמן צאת הכוכבים שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. ולכאורה מה הנושא בעני שנכנס לאכול פתו במלח, מה שונה זמן העני מזמן שאר בנ"א? לכאורה מוכח ביאור רש"י בד"ה משהעני "שאין לו נר להדליק בסעודתו", כלומר שאוכל עוד כשיש...
על ידי שיבר
ב' ינואר 15, 2018 1:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בעניני אמונה
תגובות: 11
צפיות: 406

Re: ספר בעניני אמונה

אני ממליץ על ספר לדעת להאמין של הרב יחזקאל סופר. אפשר להתרשם בלינק שהבאתי. (ה'סופר' חב"די, אבל זה אינו ספר תעמולה חב"די אמנם כמובן צריך שלא יהיה לקורא אלרגיה לחב"ד).

מתוך הספרים בתחום שאני ראיתי לא ראיתי ספר חזק כמוהו, הן בטיעונים כשלעצמם ובעיקר בצורת ההגשה שלהם.
על ידי שיבר
א' ינואר 14, 2018 12:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגר"י מאמאן
תגובות: 16
צפיות: 1000

Re: בד"ה הגר"י מאמאן

תמונתו בספר שהדפיס לפני כשבעים שנה (תש"ט): www.otzar.org/wotzar/book.aspx?171002&pageid=IMG_1232A
על ידי שיבר
ש' ינואר 13, 2018 8:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 48
צפיות: 2107

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

הים שמעתי שמחבר התשובה הנ"ל נצטוה לכתוב את הדברים ע"י האדמור מאמשינוב שליט"א, שכן היא דעתו הברורה. הדברים נכתבו בהערה בתוך תשובה אודות שיטת טיפול מח אחד והדומים לה. והנה גוף התשובה, בה הוא שולל לגמרי את השימוש בשיטה הזו, היא ודאי שלא כדעת האדמו"ר מאמשינוב, הידועה לכל הקרובים אל ...
על ידי שיבר
ש' ינואר 13, 2018 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינה מלאכותית והמהפך בההדרת כתבי יד
תגובות: 15
צפיות: 840

Re: בינה מלאכותית והמהפך בההדרת כתבי יד

מה שאתה מתאר זה מהדברים הקלים. בדיוק הייתה ע"ז כתבה בא' העיתונים. ושם נאמר שברפואה יש התקדמות לכיוון ההוא שהמחשב ייטול את תפקיד הרופא, הוא יבדוק את כל הפרמטרים יעבד אותם וע"פ עיבוד של מיליוני תיקים רפואיים שהוזנו אליו יהיה מסוגל להנפיק דיאגנוזה מדוייקת, ולאדם לא ייוותר אלא תפקיד הסיעוד לחו...
על ידי שיבר
ה' ינואר 11, 2018 10:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בית המדרש בגור
תגובות: 78
צפיות: 4498

Re: בית המדרש בגור

בפארנאמערנטין שבסוף ספר זה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?10366&pageid=S0001 למעלה ממאה חמישים שטיבלאך של גור. למעלה מחמישים מהם בעיר לודז' לבדה. מספר השטיבלאך של אלכסנדר לעומתם פחות בהרבה. יש לבדוק גם באיזה ספר מדובר. אולי ספר שחיברו תלמיד החידושי הרי"ם מגור עורר פחות עניין בבתי הח...
על ידי שיבר
ה' ינואר 11, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת (או רינה של תורה)
תגובות: 69
צפיות: 3583

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת (או רינה של תורה)

ארגון חסד ממש לא מסתורי למי שנאלץ לשהות בבתי חולים שונים בארץ בשבתות.
על ידי שיבר
ו' ינואר 05, 2018 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 50
צפיות: 1560

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

תודה רבה.

משובב נפש לראות כתב ידו של רבי שרי' שליט"א, שגם במרום גילו, לאורך יוש"ט, יציב וחזק כמו מלפני עשרות שנים.
על ידי שיבר
ה' ינואר 04, 2018 9:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16802

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

ליישב הסיפור (שראיתיו בעבר בא' מגליונות כאיל תערוג או הדומים לו) ולשבר האוזן, אפשר להסביר שבעיניו זה היה כמו שלא לומדים הל' צניעות בכוללים.
על ידי שיבר
ה' ינואר 04, 2018 8:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16802

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

עוד סיפר הנ"ל שראש כולל חסידי מאשדוד- גאון עצום שקשה לתפוס אותו על תשובות הרשב"א- הביא את ספרו החדש למרן, עיין מרן בספר, הרים את עיניו ושאל: תגיד לי, למה הוצאת לאור את הספר? והעיד בעל המעשה שהשאלה הנוקבת ירדה לחדרי בטן.. מה הפשט בשאלה? וכי הגראי"ל בעצמו לא חיבר והדפיס ספרים? פעם התיי...
על ידי שיבר
ה' ינואר 04, 2018 8:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית ישראל (סטנסיל) גור
תגובות: 13
צפיות: 405

Re: בית ישראל (סטנסיל) גור

פשיסחא כתב: לדוגמא, אמר: כתי' 'ותען להם מרים' ולכאורא היה צ"ל ותען להן, אלא שהמכוון לבחורים מ'חברון' שבאו לשמוע...


הווארט נמצא בשלה"ק עה"פ.
על ידי שיבר
ד' ינואר 03, 2018 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 198
צפיות: 7639

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

ברכת תודה ל'ברווז' על העלאת המכתבים המעניינים.
על ידי שיבר
ג' ינואר 02, 2018 9:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16802

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

סיפר הג"ר שרגא שטיינמן: בבחרותו נערך כינוס 'הכנסי' הגדולה' של אגו"י בירושלים וחפץ לנסוע לשם כשאר חבריו בישיבה. אבל היה צריך לכך את אישורו של אביו. שאלו אביו: למה אתה רוצה לנסוע? השיב הבן את האמת: שעוד שנים רבות אוכל לספר כי השתתפתי במעמד חשוב זה עם גדולי הדור. אמר לו הגראי"ל זצ"ל...
על ידי שיבר
ד' דצמבר 27, 2017 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיג'מה לבחור ישיבה
תגובות: 21
צפיות: 1075

Re: פיג'מה לבחור ישיבה

ובהנהגות של א' הקהילות, מצאתי מודפס בסידור שלהם: "אין מנהגנו בבגדי שינה".
על ידי שיבר
ג' דצמבר 19, 2017 12:12 am
פורום: חנוכה
נושא: מה מיוחד בנס פך השמן?
תגובות: 6
צפיות: 368

Re: מה מיוחד בנס פך השמן?

אורח כתב:
בברכה המשולשת כתב:נכב"ב

???

viewtopic.php?f=7&t=28098&start=200#p318190
על ידי שיבר
ש' דצמבר 16, 2017 11:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16802

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

נכנס אליו בחור צעיר וביקש אישור לנסוע למירון בל"ג בעומר, ואמר לו שאחותו כבר קנתה לו כרטיס נסיעה.
אמר לו הגראי"ל: הבה נחשוב בהגיון, את הכסף כבר הפסדת, עכשיו אתה רוצה להפסיד גם את הזמן...
על ידי שיבר
ד' דצמבר 13, 2017 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16802

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

דיברו איתו פעם על קריאה לעשות מנוי לאיזה עיתון.
שאל: "מנויים? מה זה, קרבן פסח?"...
על ידי שיבר
ה' דצמבר 07, 2017 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית כרך חדש- מופיע עתה!
תגובות: 30
צפיות: 2733

Re: אנציקלופדיה תלמודית כרך חדש- מופיע עתה!

התאונן בפני חכ"א, שבערך כלים (ריש כרך לא) נכתב כי ייצא כרך נפרד עם סוגי כלים לפי פירוט שנתנו שם, והנה מאז יצאו כו"כ כרכים ולא קיימו הבטחתם. בנוגע לפירוט הערכים, התהלכה הלצה בעבר כי הערך האחרון באנצי' יהיה תשעה באב, אלא שעד שייצא לאור, כבר לא יהיה רלוונטי... (הכוונה לחלקים מערכים שכבר הוכנו...
על ידי שיבר
ה' דצמבר 07, 2017 9:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6173
צפיות: 467026

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מחולת המחנים כתב:מי האיש, נראה 'סלאנימע צורה'.

טבריה, שנות ה- 1940.jpg


ייש"כ. תמונה יפה. ככה"נ רבי מוטיל סלונימער זצ"ל, יתכן מאד שהילד הוא בנו יבלח"ט שנולד לעת זקנותו, ר' יודיל שיחי'. צבע השיער מתאים.
על ידי שיבר
ה' נובמבר 23, 2017 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ל''ה שנה לגאב''ד מאקאווא
תגובות: 51
צפיות: 2501

Re: ל''ה שנה לגאב''ד מאקאווא

מתפעל כתב:אלו בניו הרשומים בויקי:


האם לא היו לו חתנים?שורה מעל זה בויקי מנויים שמות החתנים, עיי"ש.

הדירות בקרית אתא אינן זולות במיוחד.
על ידי שיבר
ב' נובמבר 20, 2017 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטלוג יריד החסידות תשע"ח
תגובות: 26
צפיות: 1696

Re: קטלוג יריד החסידות תשע"ח

במהדורות אור עציון מקורות (חלקם מורחבים) ודי.

ההבדל עצום, בכל פרמטר, ניתן להיווכח לבד בבחינת שתי המהדורות הנמצאות באוצר החכמה.

אור עציון

בני בינה
על ידי שיבר
ש' נובמבר 18, 2017 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 450

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

ציץ אליעזר נמצא בחלק ו סימן מ' קונ' איסורי יחוד פרק יד.

אבל ההיתר שלו באחותו נראה לכאו' קלוש, ואף הצי"א גופיה מכריע שאפשר לסמוך על זה רק בייחוד עם פנויה דהוי דרבנן, ולא בנדו"ד.
על ידי שיבר
ב' נובמבר 13, 2017 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 29
צפיות: 981

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

יש כאן גם אפליה, ו"לא יבכר" שלילי כלפי הבן הגדול, כי אחיו אחריו יקבלו תפילין חדשים.

אבל מה יש להשיב בנוגע לטיעון של "הוא קודם לבנו"?
על ידי שיבר
ב' נובמבר 13, 2017 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לחלק ממוצרי טרה יש הכשר של הרב וועסטהיים?
תגובות: 35
צפיות: 1858

Re: מדוע לחלק ממוצרי טרה יש הכשר של הרב וועסטהיים?

בשבת היתה לי שיחה מעניינת עם בכיר במערכת כשרות הקשורה לטרה. הוא אמר לי: אתה יודע מי המשגיחים בהרבה מהרפתות הקטנות שאין בהם פיקוח מצלמות? ממש לא משגיחים של העדה מירושלים. אלא מושבניקים מקומיים, עם כיפות סרוגות קטנות, למחצה שליש ורביע... אם נכונה העובדה שהכשר העדה"ח אינו נוטל חלב רק מרפתות של שו...
על ידי שיבר
א' נובמבר 12, 2017 8:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 238
צפיות: 21043

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

יתכן שכבר הובא בעבר ולא היה בידי פנאי לחפש, באגרו"ת למו"ר הגרש"א מביא כמה פעמים מה ששמע מדודו ר"ח מאנדל ששמע מהבית ישראל זי"ע ששמע מהאמרי אמת לשון חריפה - "כל הגה"ה שאינה ברש"ש אינה הגה"ה", ויש בה כדי ללמד על יחסו לרש"ש. כיון שהוזכר הגרש"א...
על ידי שיבר
ד' נובמבר 08, 2017 8:07 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: שקיעה בחסידי פולין לתפלה או לאתרוג
תגובות: 25
צפיות: 1195

Re: שקיעה בחסידי פולין לתפלה או לאתרוג

מובא בכמה ספרים וכן מקובל בבעלז ועוד, שהמגיד מזלאטשוב זי"ע היה מאחר זמן התפילה באופן משמעותי, אבל מעניין לציין כי בזווהיל, שהם צאצאים ישירים של המגיד מזלאטשוב בן אחר בן, מקובל במסורת כי היה מתפלל שחרית בשעה 8:30 בבוקר, (וכל איחורו היה משעת התפילה בבית הכנסת בעירו).
על ידי שיבר
ד' נובמבר 08, 2017 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 29
צפיות: 981

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

שאלה מוסרית: מאחר שבמהלך השנים נוספו חומרות והידורים, בעיקר בייצור הבתים, שהיו פחות נפוצים בזמן הבר מצוה של האב והפכו לסטנדרט בימינו, ובמידה והאב לא זכה במהלך השנים להחליף או לשדרג את התפילין שלו, שנקנו על ידי אביו בסטנדרט שהיה מקובל בזמנו או בעיניו, האם עתה, כשהולך לקנות תפילין לבנו בשעטו"מ, ו...
על ידי שיבר
ג' נובמבר 07, 2017 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ דברים ערבים, מאת ר' שלמה זלמינא וינברג
תגובות: 24
צפיות: 660

Re: קובץ דברים ערבים, מאת ר' שלמה זלמינא וינברג

דבר בעתו

בימים אלה יצא לאור חלק ב

דברים ערבים.jpg
דברים ערבים.jpg (103.28 KiB) נצפה 434 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם