מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1327 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תוך כדי דיבור
ג' ספטמבר 08, 2015 12:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נכונה השמועה- יש כת"י של ביאור הלכה שלא נדפסו מעלום?
תגובות: 8
צפיות: 2713

Re: האם נכונה השמועה- יש כת"י של ביאור הלכה שלא נדפסו מעלום?

אכן, כבר לפני 25 שנה, אלא ששם לא נאמר דבר על מקור הכתבים, ועתה בישורון בא צילום של עמוד נוסף ונתבאר מקור תכריך זה.
על ידי תוך כדי דיבור
ג' ספטמבר 08, 2015 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נכונה השמועה- יש כת"י של ביאור הלכה שלא נדפסו מעלום?
תגובות: 8
צפיות: 2713

Re: האם נכונה השמועה- יש כת"י של ביאור הלכה שלא נדפסו מעלום?

זה סיפר בנו הג"ר ליב שמתחילה כתבו הוא ואביו עוד הרבה חידושים שלא היה אפשר אלא להדפיס מקצתם הן מחמת האריכות והן כדי שלא להכביד וכו'. אבל אינו נוגע לכאן, כי מדובר שם במה שנכתב בפנ"ע לפני שהועתק וסודר לאופן הנדפס - שעליו אנו דנים, ובו דברים כאלו לכה"פ מעטים מאד וממילא ברי שאי אפשר לתלות ...
על ידי תוך כדי דיבור
ב' ספטמבר 07, 2015 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נכונה השמועה- יש כת"י של ביאור הלכה שלא נדפסו מעלום?
תגובות: 8
צפיות: 2713

Re: האם נכונה השמועה- יש כת"י של ביאור הלכה שלא נדפסו מעלום?

כיוון שזהו כתי"ק של הח"ח ונראה ברור גם - לאור השוואת כמה עמודים - שממנו גופא נדפס הספר, אם כן אם איתא שיש בו איזה ד"ה שלמים שלא נדפסו (זה איני יודע), הרי זה על כרחך מחמת שנמלך המחבר עצמו מלהדפיסם. מה שכן, יש שינויים קלים מאד בהנדפס שאפשר לתקנם.
על ידי תוך כדי דיבור
ה' ספטמבר 03, 2015 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 45884

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

בעקבות שיחה שהיתה לי היום עם הרב המחבר [שאכן הוא מוציא מהדורה בתוספת הרחבה בענין], כדאי מאד למי שרוצה באמת להועיל ולא רק ל... שישלח לרהמח"ב את הערותיו ואולי זה יהיה לעזר לטובתו ולטובת הלומדים ויפה שעה אחת קודם. עוד לפני ההערות הנקודתיות, המסמך כולו חד-צדדי, עד כדי גיחוך. הלא מטרת הספר אינה לשא...
על ידי תוך כדי דיבור
ו' אוגוסט 28, 2015 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 45884

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בבענין קו התאריך

(זהו משום שאתה סבור שהדיון הוא על מי שנמצא ביפן וכדומה מה יעשה בשבת...)
על ידי תוך כדי דיבור
ו' אוגוסט 28, 2015 10:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9029
צפיות: 1949412

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לא כי, אלא כמו שנכתב שם: ביה"ח ביקור חולים. בכל אופן מדובר בתמונות מפורסמות שכבר נדפסו פעמים רבות (בספרים שמדפיסים בהם תמונות מהראי"ה קוק).
והאיש מאחורי הראי"ה (או מימין, בתמונה השניה), כבר נידון פה באשכול אחר, ומאז נתברר (ע"י משה נחמני) שזהו כנראה השמש שלו דאז, ר' לייבוש שוכמן.
על ידי תוך כדי דיבור
ה' אוגוסט 27, 2015 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 45884

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בבענין קו התאריך

זה יצא מתח"י המחבר פסקי תשובות, או שמא מתח"י מי שהיה רוצה שכך יודפסו העמודים הללו?...
על ידי תוך כדי דיבור
ד' אוגוסט 12, 2015 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 74
צפיות: 21779

Re: אגרות משה - חלק ח'

הרב מתעמק, ייש"כ על הפניית תשומת הלב למקרה הזה (שהוא בחלק ז כמש"כ תחילה ולא בחלק ח ). והוא באמת מעורר תמיהה. אולי לכשיישאל הנכד ישיב שכדברים הללו אמר לו סבו בע"פ ונתן לו רשות להכניסם בתשובה (שבזה יוסבר הסגנון וגם מה שאינו קשור כ"כ למה שלפניו). ועדיין אין זה מסביר מה היה לו לעשות ...
על ידי תוך כדי דיבור
ג' אוגוסט 11, 2015 6:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 74
צפיות: 21779

Re: אגרות משה - חלק ח'

ייש"כ על הסיפור המעניין! אה"נ, בדברי התשובה עצמה אין הבדל גדול, אבל שם בחלק ח' העורכים הכניסו פירושים לתוך דברי המחבר, ובמקום שהוא כתב שיש טעמים להקל , אלא שאין להקל אלא בשעת הדחק, כתבו הם שכן הוא אוחז מעיקר הדין, אלא שבעל נפש יחמיר. ואף שנכון הוא שחשוב לציין את שאר תשובותיו בעניין, אבל למ...
על ידי תוך כדי דיבור
ג' אוגוסט 11, 2015 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 74
צפיות: 21779

Re: אגרות משה - חלק ח'

לפני איזה שנים, בעת שעסקו בהכנות האחרונות להדפסת חלק ט', שמעתי (כמדומה ששמעתי את זה אז בבירור בשמות אנשים, אך יתכן שאני טועה בפרט זה) שהיו שהתקשרו להמסדרים לוודא שאגרת זו ייכנס לחלק ט', כמו שאר מכתבים קצרה בעניני הלכה שנדפסו בחלקים האחרונים. אך המסדרים סירבו, כי לא רצו ליתן פרסום יתירה למכתב זה! אי...
על ידי תוך כדי דיבור
ג' אוגוסט 11, 2015 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 74
צפיות: 21779

Re: אגרות משה - חלק ח'

נו, נו, יקרא הקורא וישפוט (אע"פ שאין צילום כתב ידי על הודעה זו)...
על ידי תוך כדי דיבור
ב' אוגוסט 10, 2015 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 74
צפיות: 21779

Re: אגרות משה - חלק ח'

(רמז? אינם אומרים? אינם מוכנים לומר להדיא? אם הם באמת כתבו? הרי אומרים להדיא, הרי כתבו להדיא, וכל הפקפוק בזה כבר מעורר גיחוך).
על ידי תוך כדי דיבור
ב' אוגוסט 10, 2015 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 74
צפיות: 21779

Re: אגרות משה - חלק ח'

כבר נידון בעמוד הקודם, ואין בזה שום חדש. ומאז כן עתה אני מתפלא להיווכח בכוחן של שמועות, שעוד לא נתקלתי אפילו בצל-צילו של הסבר לשאלה מה שייך לפקפק בשעה ששני בניו של הגרמ"פ, הגאונים ר' ראובן ור' דוד פיינשטיין, סמכו ידיהם באופן שאין מפורש הימנו על חלק ח' של אגרות משה. וכעת במכתב שבהקדמת חלק ט' (מת...
על ידי תוך כדי דיבור
א' יולי 26, 2015 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נחרבנו בגלל שנאת חינם, נשוב ונבנה בגלל אהבת חינם
תגובות: 2
צפיות: 2077

Re: נחרבנו בגלל שנאת חינם, נשוב ונבנה בגלל אהבת חינם

נו, נו, מישהו מצא איזה מכתב ורץ תיכף לעשות רעש, תוך שהוא דורס בדרך את העובדות. כמאחז"ל איסטרא בלגינא וכו'. האמת היא , ובכן, שהדברים ב'שמונה קבצים' נכתבו כמה וכמה שנים עוד לפני שהראי"ה נפגש עם האדמו"ר מדרוהוביטש... והבה נראה מי הם אותם ש"היו שתלו אמרה זו בתורת הרבי מקוזמיר", ...
על ידי תוך כדי דיבור
א' יולי 12, 2015 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מרן הבית יוסף השתמש בתוספות שלנו?
תגובות: 28
צפיות: 6018

Re: האם מרן הבית יוסף השתמש בתוספות שלנו?

עלי בית יוסף וכו' עד הסוף חבל על כל הלופט געשפעט (ממש כך), אין ערך לבדיקה זו, שנעשתה ע"פ הנוסח המקרי (לעניין זה) שבפרוייקט השו"ת. האופן הקביל היחיד שאפשר לבדוק זאת, הוא סריקת הדפוס הראשון של בית יוסף. כי במהדורות מאוחרות יותר המדפיסים השמיטו על ימין ועל שמאל את הציון ל"עלה" פלונ...
על ידי תוך כדי דיבור
ד' יולי 01, 2015 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו מאיר בספר רבינו ירוחם
תגובות: 30
צפיות: 5724

Re: רבינו מאיר בספר רבינו ירוחם

בהלכות מקואות כתב רבינו ירוחם (נתיב כו חלק ה) בשם רוב הפוסקים הרמב"ן בשם רבינו חננאל 'והרמ"ה', שאין לטבול בנהרות כל השנה מלבד בתשרי. רבו הרא"ש מביא שיטה זו בשם רבו רבינו מאיר, האם זה כוונתה רבינו ירוחם [או שקורא לרבינו מאיר לעיתים הרמ"ה או שזה טעות בסופר]. לא מצאתי עוד מי שמביא ...
על ידי תוך כדי דיבור
ג' יוני 09, 2015 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת"י חזו"א - העתק מכתבי הראי"ה?
תגובות: 2
צפיות: 1624

Re: כת"י חזו"א - העתק מכתבי הראי"ה?

כבר נדפס בחלק ב' של גנזים ושו"ת חזו"א. ואצטט משם בנוגע לכוונת ההעתקה: כפה"נ רבינו רצה לפרסם את הרשימה הזאת ברבים כדי להראות קבל עם ועדה שאין בסיס ומקור למסתמכים על ההיתר מכירה להתיר מלאכות דאורייתא בידי ישראל שדבר זה לא התיר הרב קוק ואפי' כשא"א באופן אחר וכפה"נ נתכוין להציל ...
על ידי תוך כדי דיבור
ד' מאי 27, 2015 8:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי השמיט הסכמת הגה"ק בעל נפש חיה זצ"ל מספר משנה ברורה
תגובות: 20
צפיות: 5479

Re: מי השמיט הסכמת הגה"ק בעל נפש חיה זצ"ל מספר משנה ברורה

לענ"ד הטעם פשוט, והוא, מפני שאין כאן הסכמה כלל... פשוט מאוד. הרי לדברי המסכים עצמו בדבריו, מאחר שהוא היה טרוד מאוד, הוא כלל לא עבר על הספר. ואכן, במהדורה הראשונה ראה החפץ חיים צורך לצרף את ההסכמה לספרו, מפני כבודו של הגאון הכותב, אך בהמשך הוא ראה את ההסכמה הזו כמיותרת. נו, נו, מה בין הסכמת הגר...
על ידי תוך כדי דיבור
ג' מאי 19, 2015 10:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9029
צפיות: 1949412

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האמנם ספר על הגרד"פ?!
על ידי תוך כדי דיבור
א' מאי 17, 2015 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות לא חלקו על הרי"ף?
תגובות: 19
צפיות: 4235

Re: התוספות לא חלקו על הרי"ף?

ראשית כל, וכי מצאת 30 פעם שהרמב"ם נחלק בהדיא על הרי"ף? לכאורה כמעט כל (ואולי כל) מחלקותיו עמו במשנ"ת הן בסתימה מבלי לפרש. ... ב. לפי דבריך יוצא דבר קשה גם כן - בעצם נמצא שבכל המקומות (למעט אחדים ממש) אמור המהר"ם לפסוק כרי"ף. אני משער, די בביטחון, שמהר מאוד נוכל למצוא מקומות...
על ידי תוך כדי דיבור
א' מאי 17, 2015 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות לא חלקו על הרי"ף?
תגובות: 19
צפיות: 4235

Re: התוספות לא חלקו על הרי"ף?

כנראה הפיתרון הוא אותו האחד כמו לגבי מה שכותב הרמב"ם (באיגרת) שלא נחלק על הרי"ף אלא בכשלושים מקומות. דון מינה ואוקים הכא. ואף על פי שכתבת שמתחילת הדברים נראה שאין הפיתרון בכיוון כזה, הנה לשון מהר"ם תיכף: " וכ"ש בנדון הזה שהתוס' פסקו בהדי' כמותו הלכה " וכו'. הרי שבכל זאת...
על ידי תוך כדי דיבור
ג' מאי 12, 2015 1:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 58
צפיות: 15427

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

ע'י בפאר הדור בתיאורם על הפגישה, נדמה לי שציינו לגליון ב"מעריב"
על ידי תוך כדי דיבור
ג' מאי 12, 2015 12:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 58
צפיות: 15427

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

עדות זו כבר התפרסמה אי אלה 5-10 פעמים בדפוס בעשרות השנים האחרונות, ויצחק נבון גם מספר עליה בעל פה בכל אימת שמתבקש... (מטבע הדברים מידת הדיוק הגבוהה ביותר שמורה לפרסום הראשון בדפוס, אי שם בעיתונות אותם ימים)
על ידי תוך כדי דיבור
ג' מאי 12, 2015 12:35 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9029
צפיות: 1949412

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה ידועה למדי מזה כמה שנים. במרכז זהו רבי שמואל דוד אונגר מנייטרא (אני מתקשה להאמין שלא כתבו זאת באיוועלט).
על ידי תוך כדי דיבור
א' מאי 10, 2015 3:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שלמה תמצות או ר' יצחק אלחנן - שניים אוחזין בתמונה
תגובות: 101
צפיות: 28611

Re: רבי שלמה תמצות או ר' יצחק אלחנן - שניים אוחזין בתמונה

כבר הערתי(עיין באשכול שצויין כאן) שמי שייחס זאת בטעות לרבי מרדכי גימפל יפה, הוא ר' יצחק ניסנבוים, בספרו 'הדת והתחיה הלאומית', ורשה תר"פ. משם גם נלקח תחריט העץ שהבאת כעת מ'מלך ביפיו'. והקושיה כאן אינה על "אנשי ספר יודעי קורות העתים" מח"ס מלך ביפיו, שבסה"כ אינם אלא בזה לקוטי ב...
על ידי תוך כדי דיבור
ה' אפריל 30, 2015 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינוי בסגנון לשון המשנה - אלו מציאות
תגובות: 25
צפיות: 4484

Re: שינוי בסגנון לשון המשנה - אלו מציאות

הרב מעיין, תחילה כתבת בלשון "כמדומה", ושוב כששנית כבר עשית ילפותא שזוהי דוגמא טובא וכו'. ובכן לאט לך. 1. כך לשון משנתנו בתענית פ"ד מ"ב: " אלו הן מעמדות ". והיא לשון שאלה. (אמנם השאלה שם אינה "איזה" כי אם "למה", אבל על כל פנים חזינן שיש למילה זו עוד מ...
על ידי תוך כדי דיבור
ד' אפריל 29, 2015 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הנלבב רבי חיים ברלין - שכחה ופאה
תגובות: 44
צפיות: 10060

Re: הגאון הנלבב רבי חיים ברלין - שכחה ופאה

אין זה באמת חידוש כל כך, לא ביחס לעניין כשלעצמו (באשכולות אחרים פה הובאו כמה וכמה דוגמאות ממינים אלו) ואף לא בהכרח ביחס לגרח"ב. אמנם זה ודאי שאי אפשר לדון את ברדיצ'בסקי כפי שהיה מוכר בתרמ"ח על שם סופו. איש ספר, ייש"כ על המכתב המעניין. במיוחד מעניין לאור שזהו התייחסות מבנו של הנצי&quo...
על ידי תוך כדי דיבור
ב' אפריל 20, 2015 9:54 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?
תגובות: 187
צפיות: 33157

Re: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?

ייש"כ. תיקון קטן - א) הרמ"מ ישר, תלמידו של החפץ חיים, בכרך הראשון של ספרו ביידיש דאס לעבן און שאפען פון חפץ חיים, שהדפיס בניו יורק בשנת תר צ "ז, העמיד תמונה זו בריש ספרו, ותחתיה כיתוב ביידיש "החפץ חיים בשנת תרפ"ה" בגוף העניין לגבי הציור שהובא זה עתה, ובכן הנה התמונה שאל...
על ידי תוך כדי דיבור
א' אפריל 19, 2015 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?
תגובות: 187
צפיות: 33157

Re: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?

ירח מלא כתב:לא מוכח כלל. גם יש לזכור שהתמונה התפרסמה בחיי הח''ח, והא שמואל חי ובית דינו קיים.


נו, נו, איני טוען בוודאות שהצייר האלמוני (זה ציור, לא תמונה) שם לנגד עיניו דווקא את מהרי"ל דיסקין, אבל כוונתי שזה מדוייק באותה מידה אילו היה עושה כן...
על ידי תוך כדי דיבור
א' אפריל 19, 2015 10:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?
תגובות: 187
צפיות: 33157

Re: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?

ירח מלא כתב:מאוצרותיו של הרב בנימין שלמה המבורגר קיבלתי בעבר תמונה מעניינת זו מספר וינאי בשנת תרפ''ה בחיי החפץ חיים


ומסתברא לדידי שהצייר של התמונה הלזו קיבל את התמונה המעניינת הבאה ושם אותה לנגד עיניו כשהעלה במכחולו את דמותו של "החפץ חיים"...

111.jpg
111.jpg (114.72 KiB) נצפה 8511 פעמים
על ידי תוך כדי דיבור
ד' אפריל 15, 2015 10:59 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בד"ה הגאון רבי יהודה אריה טרגר זצ"ל
תגובות: 33
צפיות: 7565

Re: בד"ה הגאון רבי יהודה אריה טרגר זצ"ל

סליחה על השאלה הצדדית שאינה ממין העניין באשכול זה, אבל לגבי הסיפור המעניין, יש את נפשי לתהות, מה נעשה אם בבריסק העיר ובכל רחבי רו"פ לא יהיו המצפן והמפה מכוונים בכיוון אחד עם ארון הקודש?
על ידי תוך כדי דיבור
ה' מרץ 26, 2015 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תאריך עברי - ברכת
תגובות: 13
צפיות: 2989

Re: תאריך עברי - ברכת

ואולי "חיים" מחוץ למניין והשנה היא תרכ"ב (1862)? האם במקרה יש נקודות או סימנים אחרים מעל האותיות של המילה "ברכת" או שהן גדולות/שונות מהאחרות?
על ידי תוך כדי דיבור
ב' מרץ 23, 2015 8:24 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9029
צפיות: 1949412

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לדעתי דווקא בשנים הראשונות שלו בארץ. והתמונה הזו (שאמנם באופן כללי היא אכן לא מוכרת) כבר היתה כאן מתישהו.
על ידי תוך כדי דיבור
ב' מרץ 23, 2015 8:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9029
צפיות: 1949412

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב הרצוג.
על ידי תוך כדי דיבור
א' מרץ 15, 2015 9:52 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: משה <469>נעתק
תגובות: 11
צפיות: 2904

Re: משה <469>

הרב מו"ה משה צבי הירש וואל אברינסקי ב"ר אורי מעיר זעטיל הגאון המובהק החו"ב שהיה אבד"ק מאכנאווא ואח"כ היה אבד"ק סק י דיל פלך הוראדנא נפטר בשנת תרס"א כ"ב טבת בן ארבעים ואחת שנה הניח אחריו בכ"י ספר "תורת משה" על מסכת בבא קמא, וספר "שאל וענה&q...
על ידי תוך כדי דיבור
א' מרץ 08, 2015 12:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה"ג ר' מנחם מנדל גטינגר זצ"ל
תגובות: 2
צפיות: 1491

Re: הרה"ג ר' מנחם מנדל גטינגר זצ"ל

ברוך דיין האמת.
דור הולך ונעלם...

[חותנו הגרנצ"י ריף היה נין הנצי"ב].
על ידי תוך כדי דיבור
א' מרץ 01, 2015 3:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האם באמת השתתף הח"ח בכנסיה הראשונה של אגו"י?
תגובות: 52
צפיות: 11581

אז מה באמת התרחש עם הח"ח בכנסיה הראשונה של אגודת ישראל?

אכן הקונטרס הנ"ל אינו ראוי להתייחסות יותר משאר הפרסומים הנקלים מאותו בית יוצר, ישלח לו השי"ת ישועה מן השמים ופתח חרטה על גידופיו כלפי גאונים וצדיקים. אבל מכל מקום, כיוון שכמאמר הפתגם על השעון המקולקל שגם הוא צודק פעמיים ביום, נפלה לידיו כאן טענה אחת נכונה במקצת, כדאי לעשות סדר בדברים, כשלפ...
על ידי תוך כדי דיבור
א' מרץ 01, 2015 9:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בד"ה הגה"צ רבי אלחנן היילפרין אב"ד ראדומישלא
תגובות: 25
צפיות: 7088

Re: בד"ה הגה"צ רבי אלחנן היילפרין אב"ד ראדומישלא

מכתב נושן משנת תש"ז:

הגר אלחנן היילפרין 1.JPG
הגר אלחנן היילפרין 1.JPG (100.26 KiB) נצפה 6408 פעמים


הגר אלחנן היילפרין 2.jpg
הגר אלחנן היילפרין 2.jpg (79.65 KiB) נצפה 6408 פעמים
על ידי תוך כדי דיבור
ב' פברואר 09, 2015 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שלי שלי ושלך שלך - הקדשה מקורית
תגובות: 47
צפיות: 7477

Re: שלי שלי ושלך שלך - הקדשה מקורית

יפה מאוד... אגב, האם תקנת 'אשת חיל' בליל שבת, נוסדה על עקרת הבית? ח"ו - בורות לומר כך. ע"פ הקבלה, אמירת אשת חיל היא כנגד השכינה. באמת לא מובן מה החס ושלום, נהי דהמנהג לאומרה בליל שבת הוא כנגד השכינה, אבל בעלמא לקרוא הכתוב על האשה, הרי כך דרשו חז"ל בתנחומא (חיי שרה) מאברהם אבינו. ורבי...

עבור לחיפוש מתקדם