מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 52 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בית אליהו
ו' נובמבר 10, 2017 9:50 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ראשי תיבות
תגובות: 6
צפיות: 4277

Re: ראשי תיבות

לקראת גי' 16 אולי יתוקן גם ענין זה.
על ידי בית אליהו
ב' יוני 08, 2015 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשר סוויצ'
תגובות: 50
צפיות: 6251

Re: כשר סוויצ'

מכתב גדולי תלמידי החזו"א נגד המכון לפתרון בעיות
על ידי בית אליהו
ו' מאי 08, 2015 12:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 107319

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

המודיע [איכות הסריקה קצת נמוכה]
על ידי בית אליהו
ו' מאי 08, 2015 12:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 107319

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

הספד הגאון רבי שמחה שמואל זקס שליט''א
מראשי ישיבת סלבודקא
על ידי בית אליהו
ו' מאי 08, 2015 12:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 107319

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

המשך מהמבשר שהעלה הרה''ג מאירי שליט''א
על ידי בית אליהו
ו' מאי 08, 2015 11:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 107319

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

בענין התמוונה עם החזו''א
יש ויכוח האם זה אכן רבינו זללה''ה
הגר"מ גרינימן טוען שזה הוא
ואילו רבינו עצמו טען שזה לא הוא......................
על ידי בית אליהו
ו' מאי 08, 2015 9:03 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 107319

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

עיתון קוראים אלעד.
על ידי בית אליהו
ו' מאי 08, 2015 9:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 107319

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

עיתוני סופ''ש.
על ידי בית אליהו
ג' יוני 24, 2014 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10511
צפיות: 889427

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

להרב מה שנכון נכון

אשר כשמו כן הוא
נכון לכל דבר לעשותו

ועל השנותו פעמיים לאמור נכון נכון
כי נכון הדבר מעמו וממהר לעשותו

יישר כוחכם על הרצון ועל המידע
ומחשבה טובה מצטרפת למעשה.
על ידי בית אליהו
ג' יוני 24, 2014 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10511
צפיות: 889427

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבקשה נא מתלמידיו של אברהם אבינו
מג''א סי' תקס''ח סק''כ במהדורת פריעדמאן מ''י.
ייש''כ מראש.
על ידי בית אליהו
ד' יוני 18, 2014 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כ' סיוון
תגובות: 20
צפיות: 1557

Re: כ' סיוון

גם בטשערנוביל, וכמובן בבעלזא-מכנובקא.
על ידי בית אליהו
ג' יוני 17, 2014 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת
תגובות: 7
צפיות: 817

Re: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת

אחד מחברי הפורום הנכבדים החפץ בעילום "ניקו" שלח לי את הקובץ המצו''ב.
והנני להעלותו כאן ברשותו לתועלת הרבנים שליט''א.
ואי''ה עי''ז תרווח שמעתתא.
בהזדמנות זו אודה לאותו החבר על זיכוי הרבים בסתר.
על ידי בית אליהו
ג' יוני 17, 2014 8:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ותערב' , לבני אר"י הנו"כ בכל יום
תגובות: 15
צפיות: 2105

Re: 'ותערב' , לבני אר"י הנו"כ בכל יום

בביהכ''נ דידן נהגו לומר ותערב במוסף דיו''ט, אך לא שינו החתימה.
על ידי בית אליהו
ב' יוני 16, 2014 7:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת
תגובות: 7
צפיות: 817

Re: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת

אם עיקר חידוש הב''ח הוא שיום א' דר''ח נחשב כר''ח, הרי היה צריך לפרש זאת. לעומת זאת הוא כותב בטעם הדבר כי "דמ''מ מקצת יום א' הוי", והיינו שנידון זה של יום שלא היה בשנה שנולד בו, דומה לנידון מקצת יום, והיינו כפי מה שהסביר בתחילת דבריו דהטעם שמועיל מקצת יום "דלא בעינן יום אחד [נוסף] אלא ...
על ידי בית אליהו
ב' יוני 16, 2014 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת
תגובות: 7
צפיות: 817

Re: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת

הרב מה שנכון, אי''ז כלל הנידון דידן. הרב הלכה ברורה דן בנולד בל' שבט שהוא א' דר''ח אדר, ובזו ידועה מחלוקת האחרונים, ואנכי דן בנולד בא' אדר. וכן בטעם הנידון, הרב הלכה ברורה סבר כי טעם הב''ח משום שא' דר''ח נחשב כמו א' בחודש, ולכן הסתפק בנולד באדר''ח, ולזה רמזתי כי בדברי הב''ח מבואר שאין טעמו אלא משום ...
על ידי בית אליהו
א' יוני 15, 2014 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת
תגובות: 7
צפיות: 817

נולד בא' אדר בפשוטה ושנת י''ג מעוברת

ידועה שיטת הב''ח [שו''ת סי' קמ''ה] דהנולד בא' טבת בשנה חסרה, נעשה גדול בל' כסליו בשנה שלימה, ומבואר בדבריו הטעם דכבר השלים י''ג שנים מיום כ''ט כסליו, דהיינו שמונין י''ג שנים מיום הקודם ללידתו, ויום לאחריו הוא גדול, ורמז לזה הא''ר סי' נ''ה, שיש לחלק כן משיטת המג''א במקרה הפוך, וכן מבואר במ''ב שם שפסק...
על ידי בית אליהו
ג' יוני 10, 2014 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח לחילול מטבע על מטבע אחר
תגובות: 5
צפיות: 843

Re: נוסח לחילול מטבע על מטבע אחר

בנוסף, לכתחילה כדאי לחלל כל דרגת חיוב בפנ''ע ועכ''פ לחלק לשניים ולומר כל המע"ש והרבעי החמורים יותר יחוללו הם וחומשן על פרוטה ורביע במטבע זו (הקטנה), וכל שאר המע''ש והרבעי יחולל על שאר המטבע, ולשם כך צריך לייחד מראש מטבע שיש בה 2.5 פרוטות לפחות.
על ידי בית אליהו
ג' יוני 10, 2014 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח לחילול מטבע על מטבע אחר
תגובות: 5
צפיות: 843

Re: נוסח לחילול מטבע על מטבע אחר

רצוי להשאיר 2 פרוטות חמורות או 30 אגו' דאל''ה לנוסח דלעיל אם מחר הפרוטה תתייקר נמצא שאין לו פרוטה חמורה.
על ידי בית אליהו
ו' יוני 06, 2014 7:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת צרכיו בשבת
תגובות: 2
צפיות: 545

Re: שאלת צרכיו בשבת

המג"א והמ"ב כ' דאומרין בשבת אלקי עד שלא נוצרתי כי וידוי אינו בכלל שאלת צרכים ודווקא כשמתפלל על חולי או פרנסה ודומה לו שיש צער לפניו, ותו מבואר במ"ב דמסיים נמי יה"ר שלא אחטא עוד, ולכאו' צ''ע דזו ודאי בקשה, ולכאו' ע"כ לא התירו אלא משום שמתענה, או שמא כסברת המאירי דאזלינן בתר ע...
על ידי בית אליהו
ה' יוני 05, 2014 8:42 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ציונים בסדרות
תגובות: 8
צפיות: 997

Re: ציונים בסדרות

כוונתך להתעלם ממרכאות, וכמו שיש בפרוייקט השו"ת.
גם אני מצטרף לזה, ואף פתחתי ע"ז מזמן אשכול, אך לא זכיתי לשום תגובה.
אולי בזכותך יתוקן הדבר.
ראה קישור viewtopic.php?f=11&t=16415.
על ידי בית אליהו
ג' מאי 27, 2014 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש
תגובות: 6
צפיות: 864

Re: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש

כמדומה שיש הרבה כיו"ב דפליג על שני דורות שלפניו משום שכך קיבל מרבו, ואי"ז מן התימה. א. ס"ל בחדא ופליג בחדא היינו כשהושוו בעיקר השיטה והטעם ופליגי בפרטים, והכא יסודו של רס"ג הוא סוד העיבור ואחרים לא שמיע להו הרי דפליגי בעיקר הדבר. ב. לא שייך לומר דהרס"ג הכריע בין תנאים באופן ...
על ידי בית אליהו
ג' מאי 27, 2014 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש
תגובות: 6
צפיות: 864

Re: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש

דברי הרמב"ם אינם תמוהים כלל. עיקר קושיות הרמב''ם הוא מכל המשניות והמעשים שנתבארו בהם שקידשו ע''פ הראייה, וכולם ודאי דלא כאחרים, וא''כ ל''ש לפסוק כאחרים. ומה שהבאת ל' "והוא מאמין אלו הכתובים כולם", לא נתכוין להקשות מן המקרא, דאכן אחרים פליגי בפי' המקרא, אלא הגי' הנכונה "והוא מאמין...
על ידי בית אליהו
ו' דצמבר 27, 2013 8:52 am
פורום: חנוכה
נושא: להדליק או להבדיל?
תגובות: 11
צפיות: 1277

Re: להדליק או להבדיל?

ייש''כ להרב בעל קולמוס הסופר שליט''א.
על ידי בית אליהו
ו' דצמבר 27, 2013 12:03 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שונה הלכות למרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א
תגובות: 4
צפיות: 542

Re: שונה הלכות למרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א

יישר כח על העדכון ועל ההתייחסות המהירה.
בשם כל המשתמשים בספר מרן שליט"א.
על ידי בית אליהו
ה' דצמבר 26, 2013 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונג שבת, כיצד?
תגובות: 22
צפיות: 3251

Re: עונג שבת, כיצד?

הא גופא דמיושב הכל, אין לך מקור גדול מזה.
על ידי בית אליהו
ה' דצמבר 26, 2013 10:31 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שונה הלכות למרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א
תגובות: 4
צפיות: 542

Re: שונה הלכות למרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א

במקוון עדיין לא תוקן.
בדיסק בגירסא החדשה תוקן?
על ידי בית אליהו
ה' דצמבר 26, 2013 9:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: להדליק או להבדיל?
תגובות: 11
צפיות: 1277

Re: להדליק או להבדיל?

התם אין סיבה להתיר רק מצד שלא תהא ברכתו לבטלה, אך הכא לבר מהכי שפיר י''ל דדמי לגביל לתורא דחשיב צרכי סעודה, ומיהו במג''א סי' רע''א ס''ק י''ב מבואר דכל שאינו אלא איסור דרביע עליה ל''ח צרכי סעודה, ורק גביל לתורא התירו משום דהוא מה"ת ומשא''כ באיסור דרבנן כי הכא חשיב הפסק, ובעיקר הנידון יעויין פלוג...
על ידי בית אליהו
ה' דצמבר 26, 2013 9:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: להדליק או להבדיל?
תגובות: 11
צפיות: 1277

Re: להדליק או להבדיל?

שכחתי לציין לאפשרות זו, אך להלכה שוברו בצידו. חדא, מעיקר דינא נקטינן דהרהור לאו כדיבור. ועוד, ממ''נ לא מהני מידי דא''כ חשיב נמי הפסק. ואין להוכיח משמיעת קדושה בהרהור, דהתם לא בעינן לצאת יד''ח ממש אלא לזכות בקדושה בדרגא מסויימת, ובודאי אינו כדיבור ממש, ותדע כנ''ל, חדא מדקיי''ל איפכא בשאר דוכתי לבר מה...
על ידי בית אליהו
ה' דצמבר 26, 2013 8:50 pm
פורום: חנוכה
נושא: להדליק או להבדיל?
תגובות: 11
צפיות: 1277

להדליק או להבדיל?

מעשה שאירע במוצ''ש חנוכה ש''ז, באחד שהדליק השמש ובירך להדליק ושעשה ניסים, ונזכר שלא אמר אתה חוננתנו ולא ברוך המבדיל, האם ידליק או יאמר ברוך המבדיל? ואם אמר ברוך המבדיל, האם חשוב הפסק וצריך לחזור ולברך? ואת"ל דחשיב הפסק, ואחר שם, האם יכול להוציא אותו בברוך המבדיל בלא שיחשב הפסק? ואם אין שם אחר א...
על ידי בית אליהו
ד' דצמבר 25, 2013 3:03 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ראשי תיבות
תגובות: 6
צפיות: 4277

Re: ראשי תיבות

יש לציין כי אחד השיפורים בגירסא 12 הוא חיפוש בציונים באופן מיידי.
כהיום כדי לחפש בציונים צריך לכתוב באופן מלא את התחום
כגון: ראש השנה, בבא קמא, אורח חיים, אבן העזר,
אם היה אפשר לכתוב רה, בק, אוח, אהע, [וכמו בבר אילן]
כמובן שזה היה חיסכון גדול מאד!!!
על ידי בית אליהו
ד' דצמבר 25, 2013 2:00 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: גירסת נסיון
תגובות: 7
צפיות: 956

Re: גירסת נסיון

אני בטוח שאת עיקר השדרוג ניתן להוריד דרך הרשת כמו כל התוכנות הקיימות בשוק,
וכמו תתי הגירסאות של אוצר החכמה.
על ידי בית אליהו
ד' דצמבר 25, 2013 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונג שבת, כיצד?
תגובות: 22
צפיות: 3251

Re: עונג שבת, כיצד?

השבת הוא מעין העולם הבא. בעולם הבא יתקיים תכלית הבריאה שחוק הטוב להיטיב וכמש''כ רמח''ל, והיינו שיכירו הבריות בטובתו של מקום ויודו ויברכו שמו על כך, ועי''ז כבוד שמים מתרבה, ובדעת תבונות האריך בזה בכמה דוכתי. עונג לש''ש לא ר''ל לשם כח לעבודת הבורא, דלזה סגי בפת במלח, אלא ר''ל שיהנה הנאה גשמית בפועל, א...
על ידי בית אליהו
ד' דצמבר 25, 2013 12:25 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: גירסת נסיון
תגובות: 7
צפיות: 956

גירסת נסיון

בהרבה תוכנות נהוג לתת למשתמשים גירסת נסיון שתפוג מעצמה לאחר שבוע או חודש.
אולי גם אוצר החכמה יתנו (לפחות ללקוחות ותיקים) נסיון לטעום מהתוכנה החדשה, ולהשתכנע שכדאי לשדרג?
על ידי בית אליהו
ד' דצמבר 25, 2013 12:01 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ראשי תיבות
תגובות: 6
צפיות: 4277

ראשי תיבות

בפרוייקט השו''ת של בר אילן, כדי לחפש ספר מסויים, ניתן להקיש את שמו ללא מרכאות. דהיינו רשבא ריטבא. לענ''ד דבר זה מיקל מאד, היות וכידוע אין במקלדת מקש למרכאות אלא בצירוף שיפט. יתירה מזאת, יש שם אפשרות לכתוב: משנב, והתוכנה מבינה שהכוונה למשנה ברורה, וכן כל כיו''ב. אבקש בזאת להכניס שיפורים אלו גם לתוכנת...
על ידי בית אליהו
ג' נובמבר 19, 2013 12:17 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שונה הלכות למרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א
תגובות: 4
צפיות: 542

שונה הלכות למרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א

כבר ביקשנו כמה פעמים בפקס [החל מגירסה 7!] לעשות ציונים לספר מרן שליט''א לפי סימני השו''ע,
לא ידענו מה גרע חלקו כי עד היום לא תוקן הדבר?
עכשיו לקראת הגירסא החדשה נבקש שוב להזכירכם ולתקן הדבר.
תודה מראש.
על ידי בית אליהו
ג' נובמבר 19, 2013 12:09 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: תצוגת סדרות לאחר חיפוש
תגובות: 6
צפיות: 1060

Re: תצוגת סדרות לאחר חיפוש

עם ההודעה על הגירסה החדשה, וההתרגשות הנלווית לה,
אשאל שוב האם תוקן הנושא הנ''ל?
על ידי בית אליהו
ו' אוגוסט 09, 2013 12:54 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: תצוגת סדרות לאחר חיפוש
תגובות: 6
צפיות: 1060

Re: תצוגת סדרות לאחר חיפוש

זה לא פתרון.
בחיפוש עם רווח אקבל רק ספרים ששמם מתחיל בכך, והתוצאות הם רק כ45 ספרים.
ולדוגמא נ''ך מקראות גדולות המאיר לישראל שהוכנס בגי' 11, לא יופיע במקרה זה.
על ידי בית אליהו
ה' יולי 11, 2013 1:10 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: תצוגת סדרות לאחר חיפוש
תגובות: 6
צפיות: 1060

תצוגת סדרות לאחר חיפוש

כשכותבים שם ספר, [בחיפוש המשוכלל של גי' 11], מופיעים כל הסדרות פתוחות. דהיינו אם כתבתי ''מקראות גדולות'', מופיעים 80 שורות, במקום 13. לענ''ד דבר זה מסרבל ומקשה על הגישה. כמובן שאם הייתי כותב תרי עשר, צריך להופיע רק אחד מכל סדרה, אך אם בפועל התוכנה מצאה כמה ספרים מאותה סדרה, היא צריכה להביא אותם בשור...
על ידי בית אליהו
ד' יולי 10, 2013 7:59 pm
פורום: גירסה 11 מעקב באגים
נושא: באגים בגירסה 11
תגובות: 44
צפיות: 16441

Re: באגים בגירסה 11

כשכותבים שם ספר, [בחיפוש המשוכלל של גי' 11], מופיעים כל הסדרות פתוחות. דהיינו אם כתבתי ''מקראות גדולות'', מופיעים 80 שורות, במקום 13. לענ''ד דבר זה מסרבל ומקשה על הגישה. כמובן שאם הייתי כותב תרי עשר, צריך להופיע רק אחד מכל סדרה, אך אם בפועל התוכנה מצאה כמה ספרים מאותה סדרה, היא צריכה להביא אותם בשור...

עבור לחיפוש מתקדם