החיפוש הניב 305 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ה' אפריל 18, 2019 5:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

Re: חיפוש מקור

יהודה בן יעקב כתב:.

ש"ך יו"ד סימן רנט סקי"א, ומשם בארה

מגן גבורים כאן http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=176
על ידי במסתרים
ד' אפריל 17, 2019 10:34 pm
פורום: פסח
נושא: כל דכפין - כפשוטו?
תגובות: 2
צפיות: 66

Re: כל דכפין - כפשוטו?

כשאתה קורא "ייתי וייכול" בחדרי ביתך (כמו שכבר הקשו על זה) בלא"ה אין מי ששומע ואין לחשוש שהרעב יבוא.
על ידי במסתרים
ד' אפריל 17, 2019 10:27 pm
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 10
צפיות: 563

Re:

ג.הבורא יכל למעשה לעשות הכל וע"כ היה גורם לכך שמצרים תמשיך להתקיים לעולם ועד ואנחנו בתוכה,כך ראיתי בהגדה של פסח דרך אמונה של ר' חיים קנייבסקי. מי גילה לנו שאילו לא הוציא את אבותינו היה גוזר שתעמוד מצרים בתקפה לעולם? למה ברורה כ"כ שבסוף היינו משתחררים לולא שהשם יתברך היה משפיל גאונם, הרי מ...
על ידי במסתרים
ג' אפריל 16, 2019 8:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשון הברייתא ולשון האמורא מכוונים
תגובות: 0
צפיות: 57

לשון הברייתא ולשון האמורא מכוונים

רבא אמר לא היו מביאין דלתות כל עיקר שמפני שדעתו של תינוק גסה עליו שמא יוציא ראשו או אחד מאבריו ויטמא בקבר התהום תניא כוותיה דרבא ר' יהודה אומר לא היו מביאין דלתות כל עיקר מפני שדעתו של תינוק גסה עליו שמא יוציא ראשו או אחד מאבריו ויטמא בקבר התהום אלא וכו' וכיו"ב בכ"מ תניא כוותיה דאמורא כלש...
על ידי במסתרים
ב' אפריל 15, 2019 6:04 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 5037

Re: כרפס

איש_ספר כתב:שמעתי מהרה"ג ר"י שוב, שר' עזריאל הרבה בדברים עם חמיו הגריש"א שיבטל ממנהגו לאכול תפו"א (אם כי מטעם אחר) ולא עלתה בידו.


מה הטעם?
על ידי במסתרים
ה' אפריל 11, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מיץ ענבים-קל light(low carb) grapejuice
תגובות: 7
צפיות: 434

Re: ברכת מיץ ענבים-קל light(low carb) grapejuice

בארה"ב דנו בזה הרבה בשנים האחרונות.
לקוראי אידיש https://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=32825
על ידי במסתרים
ה' אפריל 11, 2019 11:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מ' השימוש לפני 'חוץ' ו-'חוט' חרוקה! למה לא צרויה? כחבריהן בעלי אות ח'.
תגובות: 7
צפיות: 191

Re: מ' השימוש לפני 'חוץ' ו-'חוט' חרוקה! למה לא צרויה? כחבריהן בעלי אות ח'.

אבא יודן כתב:
במסתרים כתב:רד"ק במכלול: "בחרק במלה זעירא" ומביא "מחוט" ו"מחוץ"

לאו דווקא, שכן 'אספרם מחול ירבון' תהלים קלט וכן מעוף השמים יחכמנו ועוד.
וישר כח בכל אופן

אפשר לפרש או לדחוק בלשונו שנמצא בחירק במלה זעירא ולא שכך דינו
על ידי במסתרים
ה' אפריל 11, 2019 12:22 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מ' השימוש לפני 'חוץ' ו-'חוט' חרוקה! למה לא צרויה? כחבריהן בעלי אות ח'.
תגובות: 7
צפיות: 191

Re:

אבא יודן כתב:מקור אם אפשר.

רד"ק במכלול: "בחרק במלה זעירא" ומביא "מחוט" ו"מחוץ"
על ידי במסתרים
ב' אפריל 08, 2019 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הוד_והדר כתב:המנחת אלעזר כותב בספרו:

ולעג(ה) לך


יתכן שנקט לישנא דקרא (שנוי בנביאים מלכים ב יט כט, וישעיה לז כב) וא"צ להגיה
על ידי במסתרים
א' אפריל 07, 2019 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 709
צפיות: 75876

סתימה לשבת ולטומאה ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחלה: אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לשמר אבל לחזק אסור היכי דמי לשמר היכי דמי לחזק א"ר חסדא למעלה מן היין זהו לשמר למטה מן היין זהו לחזק רבא אמר למטה מן היין נמי זהו לשמר והיכי דמי לחזק כגון שניקבה למטה מן השמרים א"ל אביי לרבא תניא...
על ידי במסתרים
א' אפריל 07, 2019 10:18 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 33
צפיות: 17002

Re: האוצר המקוון הישן

הממשק הישן נסגר?
על ידי במסתרים
ג' אפריל 02, 2019 5:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

Re: פמ"ג וש"ע הרב

הוד_והדר כתב:כמובן הרבה או מעט זה ריאלטיבי, אבל זה שלא מן הענין.
אף אם מביאו רק 5 פעמים אי אפשר לומר שלא היה הספר לפניו


(הרבה/מעט - בשביל הדיוק ולמי שמתעניין.)
בחלק או"ח מצויין בפירוש לפמ"ג רק פעמיים - בסימנים שנכתבו בתקופה מאוחרת. לא מופרך לטעון שבזמן כתיבת סימן רצ"ב לא ראהו.
על ידי במסתרים
ג' אפריל 02, 2019 5:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:היכן מצינו בדברי חז"ל עה"פ לא יגורך רע, שהכוונה שהקב"ה לא יהיה יחד עם בעלי לשה"ר. (לא "יגורך" מלשון מגורים - עם "רע" שהוא בעל לשה"ר).

היכן מצינו בדברי חז"ל כי "רע" זה בעל לשה"ר?


סוטה סופ"ז מב. וש"נ
על ידי במסתרים
ג' אפריל 02, 2019 5:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

Re: פמ"ג וש"ע הרב

הוד_והדר כתב:
דרומי כתב:הפרי מגדים

מציין לזה הרבה בציונים לשו"ע הרב


הרבה??
בציונים הישנים (מיוחסים למחבר או לזמנו עכ"פ) יש מתי מעט ממש.
על ידי במסתרים
א' מרץ 31, 2019 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 103
צפיות: 3146

הבאת ב' ברייתות דומות זו אחר זו

ת"ר כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה מה"מ דת"ר תשבו כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושות' ומטייל בסוכ...
על ידי במסתרים
א' מרץ 31, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 103
צפיות: 3146

אם דבר גוש מבשל איך מותר לאכלו בשבת

לשיטה שדבר גוש חם דינו ככלי ראשון, למה אין באכילתו איסור משום בישול הרוק שבפיו?
על ידי במסתרים
א' מרץ 31, 2019 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

תנא שהניח תפלין אחת לשלשים יום מחמת חולי?

הוזכר שתנא אחד הניח תפלין רק אחת לשלשים יום מפני חולי מעיים.
יש לזה מקור?

אין הכוונה למ"ש בירושלמי ברכות פ"ב ה"ג.
על ידי במסתרים
ד' מרץ 27, 2019 5:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129360

Re:

סליחות כתב:

המאמר דיבמות מובא גם בב"ק פג. וכתבו שם התוס'
ולא שייך כאן הא דאחד דיני ממונות דכל בי עשרה שכינה שריא דהכא אנביאים ואמשכן קאמר
על ידי במסתרים
ד' מרץ 13, 2019 3:48 am
פורום: עזר אחים
נושא: משלי וקהלת עם פירוש קל
תגובות: 2
צפיות: 152

Re: משלי

על ידי במסתרים
ד' מרץ 13, 2019 3:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?
תגובות: 8
צפיות: 461

Re: ק"ש שחרית וערבית

ענין קרוב לזה - מה הדין אם מתכוון בבוקר לק"ש של ערבית או להיפך?
על ידי במסתרים
ד' מרץ 13, 2019 3:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין עונשין מן הדין - גם בק"ו שיש בכלל מאתיים מנה?
תגובות: 6
צפיות: 181

Re:

צ"ל אם על פתיחה חייב על כרייה לא כל שכן
על ידי במסתרים
ג' מרץ 12, 2019 4:24 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שני פיוטים מכ"י לפורים לרבי חנניה אליקים ריאטי זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 160

Re:

בראשון, שורה המן בן המדתא... השפתה צ"ל אשפתה
על ידי במסתרים
ג' מרץ 12, 2019 2:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אפילו - אף - גם
תגובות: 4
צפיות: 232

Re:

אשמח במראה מקום מדויק ועמדו זרים ורעו צאנכם בינתיים הרי לפניך כמה ספרים על שמות נרדפים וכמטמונים תחפשנה ורטהימר ג' חלקים http://hebrewbooks.org/31481 http://hebrewbooks.org/31482 http://hebrewbooks.org/31483 הכרמל http://hebrewbooks.org/32825 יאיר אור http://hebrewbooks.org/52213 יריעות שלמה http:/...
על ידי במסתרים
ב' מרץ 11, 2019 3:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 103
צפיות: 3146

אמן אחרי ברכה בלשון ארוך ומנהג רבינו יונה

ולא יזרוק ברכה מפיו, כלומר... אי נמי כגון שלא נפטר עדיין מחיוב הברכה ורוצה עכשיו לפטור עצמו בעניית אמן צריך שבשעה שיגיע החזן לחתימה הברכה שלא יזכיר אותה עמו שאם יאמר הברכה עם החזן ויאמר אמן אחר שיסיים אותה החזן הוה ליה כעונה אמן אחר ברכותיו. ובראש השנה ויום הכיפורים שש"צ מוציא את הרבים יד"...
על ידי במסתרים
ב' מרץ 11, 2019 2:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על רווחים, פסיקים, ושאר סימני עזר בכתב ובדפוס - סדרת כתבות
תגובות: 32
צפיות: 3959

Re:

סוגריים השימוש בסוגריים בספרי קודש החל אולי לא לפני מהדורת מקראות גדולות של ר' שבתי משורר בס (אמסטרדם ת"מ). הוא השתמש בהם הן בפירושו – שפתי חכמים שהדפיס במהדורה זו, והן בהקדמתו, שם הוא הקפיד גם לכתוב את המילים המוסגרות באותיות רש"י ובגופן קטן יותר, כדי ליצור הבדל נוסף. שימושו בסוגריים היה...
על ידי במסתרים
ב' מרץ 11, 2019 2:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: "על כיסוי הדם בעפר" - בעפר בסגול או בעפר בשווא?
תגובות: 14
צפיות: 276

Re:

ביקורת תהיה כתב:בית השימוש (וה"ה כף ולמד) לפני שם המתחיל בעין קמוצה ובלתי מוטעמת נקודה בסגול גם בשם סתמי, כמו 'וָאֶתְמַשֵּׁל כֶּעָפָר וָאֵפֶר'

כמו עוד עצמים מפורסמים, כאשר באים עם בכל"ב הם מנוקדים כידועים - באש במים וכו'
על ידי במסתרים
ב' מרץ 11, 2019 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: "על כיסוי הדם בעפר" - בעפר בסגול או בעפר בשווא?
תגובות: 14
צפיות: 276

Re:

כדכד כתב:"ושבו בְּעָרֵיכֶם אשר תפשתם"?

אינו ענין לכאן. שם עצם שבא עם כינוי לא תבוא בו ה' הידיעה [בדרך כלל] ולא נקודתה כשנשמטת.
על ידי במסתרים
ב' מרץ 11, 2019 2:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אפילו - אף - גם
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: אפילו - אף - גם

אפילו - בלשון חכמים והוא קיצור מן "אף אילו"
אף, גם - עיין ספרי שמות נרדפים
על ידי במסתרים
ו' מרץ 08, 2019 2:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3899

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

עושה חדשות כתב:יש מקרים בהם אדם יכול לעשות משהו לא כ"כ כשר, אבל מ"מ אין בו איסור


היכי דמי לא אסור ולא כשר?
על ידי במסתרים
ב' מרץ 04, 2019 9:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'
תגובות: 7
צפיות: 1263

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

היתה לי הצעה שיש לפסק את זה כך (ולא כמו שנדפס בסידורים) אהבה רבה אהבתנו ד' אלקינו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו אבינו מלכינו, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. כן תחננו ותלמדנו. לאחרונה נכתב בזה בגליון עץ חיים אלול תשע"ח מדור תמיהות וכו' עם מקורות מראשונים. https://forum.otzar.org/viewt...
על ידי במסתרים
ו' מרץ 01, 2019 3:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 65
צפיות: 3820

Re: ותלה ותלאה

אין מופרך לשער, כי במקור היה כתוב 'כמו וַתֵּלֶא' והוא פסוק באיוב (ד ה), ובַהעתקות השתרבבה אליה ההא. רד"ק בספר השרשים שרש להה: והגאון רבינו סעדיה ז"ל פירש ותלה כמו ותלא. הצורה 'וַתִּלְאֶה' היא צורה חריגה מכללי הלשון למה? ותלא הוא צורה קצרה של ותלאה, ושניהם טובים. ומצאנו הצורה הארוכה באיוב ...
על ידי במסתרים
ו' מרץ 01, 2019 3:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מו: - המדה התמידית "ומדאורייתא"
תגובות: 0
צפיות: 153

ברכות מו: - המדה התמידית "ומדאורייתא"

ברכות מו: שופט בצדק לוקח במשפט ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו משפט ק"ל דהא כתיב יש נספה בלא משפט וכעובדא דרב ביבי בפרק קמא דחגיגה ואנו אומרים אותו על המדה התמידית ומדאורייתא שהוא לוקח נפשות במשפט ואם לפעמים על המעט יש נספה בלא משפט אין ראוי מפני זה להמנע מלאומרו כי המקרה אינו תמידי ול...
על ידי במסתרים
ה' פברואר 28, 2019 9:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יתדות המשכן ויתדות החצר
תגובות: 6
צפיות: 236

Re: יתדות המשכן ויתדות החצר

יותם כתב:ראה על כך בהרחבה במאמרו היסודי של הרב אברהם לופיאנסקי, פורסם זה עתה בגיליון האחרון של פשטות המתחדשים (חמישי).


ייש"כ
לפום ריהטא לא ראיתי שנוגע או משיב על שאלתי.
על ידי במסתרים
ה' פברואר 28, 2019 5:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 621
צפיות: 92641

Re: נבוכדנצר

שמואל דוד כתב:נבוכד נצר, נבוכדנצר. נבוכדראצר.

viewtopic.php?f=17&t=20356&p=199080
על ידי במסתרים
ה' פברואר 28, 2019 5:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יתדות המשכן ויתדות החצר
תגובות: 6
צפיות: 236

יתדות המשכן ויתדות החצר

בריש פ' ויקהל: את יתדת המשכן ואת יתדת החצר
וכן בפ' פקודי: ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר

למה חילקן הכתוב כאשר לכאורה מעשה כולן שוה, ככתוב ס"פ תרומה: לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת
על ידי במסתרים
ה' פברואר 28, 2019 5:06 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נדבותם ולא נדבותיהם‎
תגובות: 20
צפיות: 3028

Re: כפתוריהם וקנותם

כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו
הדר זקנים כתב:אין הלשון מיושב שהל"ל כפתוריהם וקנותיהם או כפתורם וקנותם


תורה שלמה:
וי"ל שקנותם גם הוא לשון רבים אבל כפתורם הוא לשון יחיד
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=262
על ידי במסתרים
ה' פברואר 28, 2019 1:36 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: כפילת התיבות: אל יד שעשגז / על יד שעשגז
תגובות: 2
צפיות: 172

Re:

ועיין בדברי הרב דוד יצחקי כאן סוף עמוד 16
download/file.php?id=42311
על ידי במסתרים
ד' פברואר 27, 2019 3:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם בתנ"ך יש בת של בת של אשה, עם שלושת השמות במלואם?
תגובות: 5
צפיות: 323

Re:

ע"פ דעה אחת:

מרים
בת יוכבד
בת "אותה" אשת לוי

עבור לחיפוש מתקדם