מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 435 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ו' יולי 10, 2020 7:25 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לימוד נושאים מסובכים בשבת
תגובות: 11
צפיות: 216

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

האם הב"י לא מביא משהו כזה משם הירושלמי או המדרש? ב"י סימן רפח גרסינן בירושלמי ר' חגי אמר לא ניתנו שבתות וי"ט אלא לאכילה ושתיה, ר' ברכיה אמר לא ניתנו אלא לעסוק בהם דברי תורה ובתנחומא מפרש לא פליגין מה דא"ר ברכיה לת"ת אלו הפועלים שהם עסוקים במלאכתן כל ימות השבוע ובשבת הם באים...
על ידי במסתרים
ו' יולי 10, 2020 4:07 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: יארצייט בתנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 138

Re: יארצייט בתנ"ך

כמובן מוזכר בתורה גם היארצייט של שני בניו הגדולים (ביום השמיני לחודש הראשון). אולי דעתך כמי שפירש כן את ויהי ביום השמיני ודלא כחז"ל. בכל אופן, לכאורה מדברים כאן על יום שמוזכר בקשר למיתה (ויעל אהרן... בחודש החמישי... וימת...), ולא רק מה שיכולים אנחנו להוציא מן הכתובים. הרי לא כתוב "ויהי בח...
על ידי במסתרים
ו' יולי 10, 2020 2:20 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: יארצייט בתנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 138

Re: ויעל אהרן הכהן וגו' בחודש החמישי

יהודה בן יעקב כתב:נ.ב. לגבי תאריך פטירת אהרן הכהן, מהרשום אצלי:

עי' בפי' הרלב"ג בפר' חוקת דכ' דהוא שבט חמישי מתשרי, וצ"ע דבתענית [ט, א] ור"ה [ב, ב] איתא להדיא דאהרן מת באב, וכן מבו' בסנהדרין [יב, א].


נ.ב. מאי דוחקיה לפרש מתשרי?
על ידי במסתרים
ה' יולי 09, 2020 4:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא - גלגול הכ"ד אלף שמתו בשיטים
תגובות: 17
צפיות: 2878

Re: כ״ד אלף מתו במגפה - י״ב אלף זוגים תלמידים

עיין ילקוט ראובני ס"פ בלק בשם עשרה מאמרות:
ויהיו המתים במגפה... ור' עקיבא תיקן אותם עם כ"ד אלף תלמידים
על ידי במסתרים
ה' יולי 09, 2020 3:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים במאי זכיין - ביאור שאלת הגמרא
תגובות: 6
צפיות: 102

Re: נשים במאי זכיין - ביאור שאלת הגמרא

ולמה זכות "אקרויי" וכו' חשובה יותר מתלמודם של האנשים?
על ידי במסתרים
ד' יולי 08, 2020 2:36 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עָרְלָה בל' רבים
תגובות: 19
צפיות: 279

Re: עָרְלָה בל' רבים

ולגופה של פרשנות "כשרד"ק אומר שהוא ממשקל אחר, פירוש דבריו שהוא על משקל ברכה ", ושמא פירוש דבריו שהוא משקל אחר לצורת הרבים בלבד? לענ"ד פשוט שזו כוונתו בפירושו, ואם נפשך לומר, תהא תשובתך מספר השרשים שכמדומה ולענ"ד אין דרך לנטות שהרי לא הזכיר שם את הרבים. [ועוד נלע"ד שיסכ...
על ידי במסתרים
ג' יולי 07, 2020 2:44 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עָרְלָה בל' רבים
תגובות: 19
צפיות: 279

Re: עָרְלָה בל' רבים

איך שייך רפיון הרי"ש לנטיית השמות? היכן מצאת שבגלל הדבר הזה יהפוך שוא שלו לקמץ באמצע שם דבר? מושכל ראשון ששם במשקל זה לא ישתנה מפני הרי"ש. והמשנה עליו להביא ראיה. רד"ק לא נרתע מפני גבעת הערלות, ומי שרוצה יחלוק עליו. מה לעשות לו. כשרד"ק אומר שהוא ממשקל אחר, פירוש דבריו שהוא על משק...
על ידי במסתרים
ג' יולי 07, 2020 12:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?
תגובות: 6
צפיות: 131

Re: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?

(טוב. מתוך הקיצור לא הבנתיך.) רד"ק מפרש את "בשני" (דברי הימים ב ג ב) בשני בשבת (דלא כגמרא ר"ה הנ"ל). זה עוזר לך? למאי נפק"מ? ב'סדר היום' בהנהגת ער"ש דקדק בפסוק והיה ביום הששי והכינו דהול"ל והיה בששי https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41230&st=&p...
על ידי במסתרים
ב' יולי 06, 2020 11:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?
תגובות: 6
צפיות: 131

Re: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?

סליחות כתב:האם קיים (אפילו) מקום אחד בתנ"ך שבו יש התייחסות ליום במספר בלבד מבלי שקודמת למספר זה המילה "יום"?
לדוגמה ובעשירי כשהכוונה ליום העשירי. (כל מספר כמובן טוב, ונקטתי בדוגמה בלבד כמובן)


ובעשור לחודש השביעי
בעשירי באחד לחדש
בעשירי בחמשה לחדש
בשנים עשר לחדש

ועוד הרבה
על ידי במסתרים
ב' יולי 06, 2020 11:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --
תגובות: 10
צפיות: 146

Re: ביאור ההבדל בין קרא את/אל/ל

ספר הכרמל, מלוקט ממלבי"ם
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... &pgnum=634

[בלי לדון אם הוא פשט או לא]
על ידי במסתרים
ב' יולי 06, 2020 11:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עָרְלָה בל' רבים
תגובות: 19
צפיות: 279

Re: עָרְלָה בל' רבים

עָרְלָה בל' רבים ערְלות או ערָלות? כמו חכמה חכמות גבעת הערלות הוא משקל אחר , כ"כ רד"ק במקומו ובשרשים מה כוונתך במשקל אחר? מהרד"ק שהבאת מאוחר יותר אני מבין שכך וכך כשר, אלא שערָלות משקל נוסף (אחר). לכן אם מדבריך שרק אחת מהצורות כשרה לפי רד"ק נראה שאין זה כוונת רד"ק. עָרלה במ...
על ידי במסתרים
ב' יולי 06, 2020 8:06 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עָרְלָה בל' רבים
תגובות: 19
צפיות: 279

Re: עָרְלָה בל' רבים

לבי במערב כתב:היכן דבריו ב'שרשים'?


במקומו - שרש ערל.
על ידי במסתרים
ב' יולי 06, 2020 6:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עָרְלָה בל' רבים
תגובות: 19
צפיות: 279

Re: עָרְלָה בל' רבים

לבי במערב כתב:לפו"ר ל"מ כן ברד"ק שם.


רד"ק יהושע ה ג
ונקראת 'גבעת הערלות' בעבור הערלות שנכרתו שם. ומלת העֲרָלות הוא משקל אחר , כי מן 'עָרלה' יאמר 'עָרלות' , כמו מן 'חָכמה' - 'חָכמות'.
עכ"ל.

[הדברים פשוטים, וההסתפקות בזה מיותרת]
על ידי במסתרים
ב' יולי 06, 2020 4:19 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עָרְלָה בל' רבים
תגובות: 19
צפיות: 279

Re: עָרְלָה בל' רבים

yankev כתב:עָרְלָה בל' רבים ערְלות או ערָלות?


כמו חכמה חכמות

גבעת הערלות הוא משקל אחר, כ"כ רד"ק במקומו ובשרשים
על ידי במסתרים
ג' יוני 02, 2020 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים
תגובות: 33
צפיות: 4345

מדוע יש תלמוד בבלי ולא ירושלמי על סדר קדשים

השאלה מוזכרת בראש מאמר ר' שמואל מירסקי בקובץ 'תורה שבעל פה' תשכ"ג
https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... ook=104698

לפום ריהטא לא מצאתי את תשובתו
על ידי במסתרים
ה' מאי 28, 2020 5:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול שאלות בהלכות קריאת התורה
תגובות: 15
צפיות: 1225

Re: שאלות בהלכות קריאת התורה

כשחוזר הקורא לתקן טעות, מסתבר שיחזור למקום שתהיה המשמעות נכונה. האם מבואר זה בפוסקים? למשל: פסוק 1) ...דגל מחנה יהודה... פסוק 2) וצבאו ופקודיהם... פסוק 3) והחונים עליו מטה יששכר... וכבר התחיל (או גמר) פסוק 3 שמדבר על יששכר והחזירוהו לפסוק 2, האם צריך לחזור עד 1 כדי ללמד שמדובר ביהודה? כיוצא בזה יש ל...
על ידי במסתרים
ג' מאי 26, 2020 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 95101

Re: מסורת הגננות

בזכרוני שהגר"מ שפירא בא' משיעוריו נתן לזה דוגמה נאה. אדם מבוגר שהיה פוגש לראשונה בחייו במאמר חז"ל שאברהם אבינו בצעירותו שיבר את גילולי אביו, היה מיד חושב שמן הסתם הכוונה שנלחם בדעות הכוזבות. אבל בזכות הגננת ברור לנו שהכוונה שלקח מקל גדול כפשוטו ושיבר לרסיסים כפשוטו את הפסלים כפשוטם. אם אמ...
על ידי במסתרים
ד' מאי 20, 2020 3:41 am
פורום: פסח
נושא: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך
תגובות: 19
צפיות: 5954

Re: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך

צביב כתב:( איוב כו יב. לג כ)
( משלי כט ד)


איוב כו יב: בְּכֹחוֹ רָגַע הַיָּם ובתובנתו [וּבִתְבוּנָתוֹ] מָחַץ רָהַבאיוב לג כ: וְזִהֲמַתּוּ חַיָּתוֹ לָחֶם וְנַפְשׁוֹ מַאֲכַל תַּאֲוָה ??
משלי כט ד: מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ וְאִישׁ תְּרוּמוֹת יֶהֶרְסֶנָּה ??
על ידי במסתרים
ג' מאי 19, 2020 1:33 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בכתבי האריז"ל?
תגובות: 11
צפיות: 537

Re: עשרה הללוהו ע"פ קבלה

תרגימא כתב:בכתבי חב"ד יש חלוקה שונה לפרק

מקור?
על ידי במסתרים
ג' מאי 19, 2020 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריכות רצועת התפילין על כף היד
תגובות: 9
צפיות: 484

Re: כריכות רצועת התפילין על כף היד

מבואר בספרי קבלה כי הכריכות על האצבע הם כנתינת טבעת קידושין, כמבואר בספר ראשית חכמה (שער הקדושה פרק ו אות פב), הובא בשל"ה (מסכת חולין פרק נר מצוה אות לא). לכאורה לפי זה יש להיזהר שלא להוריד הכריכה מהיד גם במשך היום? (לנוהגים להניחו לא רק בשעת התפלה). איך נמשכה זהירות זו מטעם זה? ולולי טעם זה א...
על ידי במסתרים
ג' מאי 19, 2020 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?
תגובות: 15
צפיות: 2021

Re: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?

אחרי כל מה שהובא נראה שאין לו מקור בכתובים. ומסתברא מלתא שאינו אלא להקל בהחזקת ס"ת. היש שום חיוב או הידור לנהוג כן רק מפני שבדור האחרון אמרו שכך נוהגין? ראיתי לרב אחד שהעיר ל גולל שיסיר הרצועה ותמהתי מה גדל המנהג בעיניו עד כדי מחאה. דא"ג, יש נוהגים להניח ידם על הס"ת בקדיש שאחרי הקריאה...
על ידי במסתרים
ג' אוקטובר 08, 2019 6:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מחפש דוגמאות לשינוי משמעות של מילים בתוספת או החסרה של ג' דגושה או רפויה
תגובות: 29
צפיות: 1682

Re: מחפש דוגמאות לשינוי משמעות של מילים בתוספת או החסרה של ג' דגושה או רפויה

סליחות כתב:לא נִגַּע= לנגוע
לא נִגַע= לגעת ולעמול


השני הוא בחירק גדול: לא ניגע
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 03, 2019 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול שאלות בהלכות קריאת התורה
תגובות: 15
צפיות: 1225

Re: שאלות בהלכות קריאת התורה

האם יש שום מניעה לסיים עלייה בפסוק וידבר ה' אל משה לאמר (וכיו"ב) שמפסיק בסכינא חריפא בין הדבקים כאשר אינו ממשיך לפסוק שלאחריו? השאלה נוגעת למי שרוצה להוסיף עלייה בפרשת וילך, ולכאורה המקום היחיד האפשרי (בלי להזדקק לקריאת פסוק אחד פעמיים) הוא אחרי פסוק כה (ויצו משה את הלוים נושאי ארון ברית ה' לאמ...
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 03, 2019 10:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים
תגובות: 7
צפיות: 788

Re: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים

גם במחזור 'כוונת הלב' כמנהג הספרדים, בכל התפילות אומרים 'אב הרחמן' ובמוסף של ר"ה אומרים 'אב הרחמים'. וכמדומני שכך הוא גם ביוה"כ. איני מכיר מחזורי הספרדים ואני משער שהוא נוסח של עכשיו שנשתנה ע"פ האר"י. בנוסח ספרד הישן כנראה כתוב הרחמן גם במוסף. לדוגמא כאן (דף השער חסר, ורשום באתר...
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 03, 2019 6:40 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים
תגובות: 7
צפיות: 788

Re: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים

כמדומה שמחלוקת ישנה היא בין הנוסחאות: באשכנז 'הרחמים', בספרד 'הרחמן'. וע"פ האריז"ל כתוב בשער הכוונות: ויש בין התפלות שינוי שבתפלות שחרית ומנחה וערבית תאמר אב הרחמן ובתפלת מוסף תאמר אב הרחמים וגם זה נוהג בתפי' יוה"כ עוד שמעתי מפי מגידי אמת מן החברים שלנו שאמר להם מוז"ל שגם במנחה ש...
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 26, 2019 4:30 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?
תגובות: 11
צפיות: 1323

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

סליחות כתב:האם יש דוגמא/ות למקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים זה בזה?

איני יודע אם מתחלפים אבל כ"ף הזמן ובי"ת הזמן קרובים זל"ז.
עיין רש"י ע"פ כחצות הלילה, ולכאורה לפי פירושו הפשוט כחצות היינו בחצות.
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 26, 2019 4:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בלול (במדבר טו, ט)
תגובות: 18
צפיות: 2766

Re: בלול (במדבר טו, ט)

ביקורת תהיה כתב:הדעת נותנת כי התואר מתייחס אל ה'סלת'

יל"ע למה פעם מתייחס התואר אל הסלת (בלול), ופעם אל המנחה ככתוב "סלת מנחה בלולה בשמן".
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 26, 2019 4:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות קודם שחרית או אח"כ
תגובות: 8
צפיות: 846

Re: סליחות קודם שחרית או אח"כ

תלוי גם אם יש דין תדיר כשאין שני הדברים שווים בדרגת החיוב (תפלה חיוב, סליחות מנהג).
כבר שמעתי מדברים על שאלה זו, ובוודאי נידון בליקוטים.
על ידי במסתרים
ג' ספטמבר 24, 2019 9:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בלול (במדבר טו, ט)
תגובות: 18
צפיות: 2766

Re: בלול (במדבר טו, ט)

עיין העמק דבר לעיל פסוק ו
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=222
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 19, 2019 6:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה
תגובות: 12
צפיות: 1554

Re: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה

עדיאל ברויאר כתב:הודעה משמחת שקבלתי מעזרא שבט:

אני שמח להודיע שיש התקדמות בפרסום הרי"ף המדוייק. הרוב כבר עבר עימוד וסידור ומוכן לדפוס. אך כבר עתה הגירסה האינטרנטית עלתה בפלטפורמה של "על התורה" של ר' הלל נובצקי, ברכות, מועד ויבמות

לא מצאתי שם
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 19, 2019 6:40 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 438968

Re: אם יש חיוב חטאת על בישול מים בשבת

פלוריש כתב:האם יש דעה בראשונים שבישול מים בשבת זה דרבנן?
תודה

עיין כאן עמוד 2 http://beinenu.com/sites/default/files/ ... _44_78.pdf
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 19, 2019 1:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 120
צפיות: 12329

Re: פרשת כי תצא - דיוקים בפסוקי מוציא ש"ר ואונס

יישר כחך.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=388

[נוסף בפנים במהדורא החדשה.]
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 18, 2019 6:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 120
צפיות: 12329

פרשת כי תצא - דיוקים בפסוקי מוציא ש"ר ואונס

א. כתוב בסוף פרשת מוציא שם רע "ואם אמת היה... וסקלוה". למה נכתב והלא הוא בכלל מה שכתוב למטה מן הענין בנערה מאורסה שהיא בסקילה. ב. פסוק כג וְאִם-בַּשָּׂדֶה יִמְצָא הָאִישׁ אֶת-הַנַּעֲרָ הַמְאֹרָשָׂה וְהֶחֱזִיק-בָּהּ הָאִישׁ... פסוק כח כִּי-יִמְצָא אִישׁ נַעֲרָ בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא-אֹרָשָׂה ו...
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 18, 2019 4:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 724
צפיות: 455027

Re: שרש ידמו

כדכד כתב:בעניי לא מצאתי ברד"ק שם שהביא מר שתי שיטות אלא רק את שיטת אביו שהוא משורש נדם וכנראה הדיון מתחיל לפני החלק שהעלה מר

רד"ק עומד בשרש דמם ומביא פסוקים שהם משרש זה, ועל קצתם מביא דעת אביו שחולק ואומר שהם משרש נדם
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 18, 2019 4:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אתר 'מקראות גדולות הכתר'
תגובות: 11
צפיות: 2584

Re: אתר 'מקראות גדולות הכתר'

אפשר לחפש שם טעמים בלבד בלי ניקוד או אותיות?
כגון: רביע תביר דרגא.
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 12, 2019 5:49 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 696

Re: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

אכל שיעור סעודה בסוכה ושכח לברך לישב בסוכה, ונשאר לו לאכול עוד קצת פחות מכביצה, האם יכול לברך גם אם אוכל מהר ולא מתעכב עוד בסוכה? משנה ברורה סוף סימן תרלט ואם שכח לברך לישב בסוכה עד שהתחיל לאכול יברך אח"כ על מה שרוצה לאכול ואפילו אכל כבר ובירך בהמ"ז יכול לברך שגם הישיבה היא מן המצוה דמאכי...
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 12, 2019 5:44 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 696

Re: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

עזריאל ברגר כתב:זכור לי שראיתי באחרונים, שמי שאכל כשיעור ונתחייב בסוכה - עכשיו כל מה שהוא אוכל באותה הסעודה יש לו דין "סעודת קבע", ואסור לאכלו חוץ לסוכה.

בש"ע הרב סימן תרלט סעיף יז נאמר לא כן
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=333
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 12, 2019 3:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה באיתור סוגיא
תגובות: 2
צפיות: 381

Re: עזרה באיתור סוגיא

סדר תקיעות שלש של שלש שלש ופירוש רש"י ותוספות?
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 11, 2019 7:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 60
צפיות: 5349

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

מעט דבש כתב:רש"י שמות כט, ל
הַכֹּהֵ֛ן תַּחְתָּ֖יו מִבָּנָ֑יו - מכאן ראיה כל לשון כהן לשון פועל עובדה ממש, לפיכך ניגון תביר נמשך לפניו:

ידוע הקושי בזה וי"א שאינו לרש"י, ועיין שם ברוו"ה.
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 11, 2019 7:29 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והאר פניך על מקדשך השמם למען...
תגובות: 7
צפיות: 684

Re: והאר פניך על מקדשך השמם למען...

לכל הפירושים אין מקום להפסיק בין למען השם. גם המפרשים "למענך השם" התכוונו רק ליישב את הקושי (שמתפלל בלשון נוכח ולמה אומר למען השם בלשון נסתר) ולא לומר שהם שני שמות וענינים.

הטפחא בא רק מפני הכרח טעם סוף פסוק שלעולם יקדם לו טפחא, והוא הפסק רק לדיני טעמי המקרא אבל לא בענין.

עבור לחיפוש מתקדם