מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 561 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 30, 2020 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוטב שיהיו שוגגין - בזמה"ז
תגובות: 1
צפיות: 27

Re: מוטב שיהיו שוגגין - בזמה"ז

ראוי לפרש שאס"ז (אסיפת זקנים) היינו שטמ"ק ביצה ל' ע"א, ושם כתוב "והעיד הריטב"א ז"ל בשם רב גדול מאשכנזים שהעיד בשם רבותיו הצרפתים ובכללם ר"י והר"ם מרוטנבורק" ומובא הרבה בספרים. נ.ב. לא ברור לי פירוש "העיד הריטב"א בשם רב גדול בשם הר"מ מר"...
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 30, 2020 7:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב שמואל אהרן שזורי ובר - אשישות
תגובות: 79
צפיות: 9285

Re: במקהלות

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:מקהלות {מה זה? מקהלת זמרה?}

ליצנות מיותרת. עיין תהלים סח כז, ובתפלת שבת לפני ישתבח.
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 30, 2020 6:57 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה ההבדל בין תני לתני?
תגובות: 2
צפיות: 61

Re: מה ההבדל בין תני לתני?

מנין לך הניקוד ומי הגיד לך שיש הבדל?
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 23, 2020 6:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג עוקר הלכה ? עדיף לא להתפלל בכלל מאשר להתפלל הביננו?
תגובות: 80
צפיות: 6467

Re: להתפלל הביננו כדי שלא לאחר זמן תפלה

המג"א בסי' ק"י כ' להתפלל הביננו כשהשעה עוברת. [בערוך השלחן כ' שנראה לו שאם מתחיל לפני סוף הזמן חשוב ככולה בזמן (והוכיח לה מדברי התוספות הידועים (ברכות ז') לענין אחר, ויש לפקפק הרבה בהוכחה זו). ואולם כבר נתברר שאין זה חידוש המג"א אלא כן יוצא מעוד פוסקים רבים, וביניהם הגאונים הנ"ל ...
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 23, 2020 6:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית ביום טוב
תגובות: 32
צפיות: 4592

Re: סעודה שלישית ביום טוב

כמדומה שלא העירו עדיין שסעודה שלישית ביו"ט ראשון אמורה להפריע לכאורה לאכילת הסעודה שבליל יו"ט שני [ואם חל בשבת - אין מה לעשות ומוצאים פתרון בדוחק, אך לא מסתבר שיתקנו בקביעות ומלכתחילה דבר שיש בו סתירה לכבודו של יו"ט שני] אם צ"ל סעודה ג' ביו"ט אין טעם לדחותה מפני יו"ט ש...
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 23, 2020 4:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש עניין לחזור "ויהי כל ימי נח ויהיו כל ימי נח"?
תגובות: 29
צפיות: 1393

Re: ויהי - ויהיו כל ימי נח

יוצא פוניבז' כתב:לפי"ז לכאו' אף שבכתיבת הס"ת לא ניתן לצאת את ב' השיטות

שאלה להלכה ולא למעשה כי יודע אני שלא ייעשה כן במקומנו
האם מותר לתלות ו' בין השיטין ולצאת ידי שניהם? אומרים שכן עשה החת"ס במגילת אסתר.
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 23, 2020 4:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 9
צפיות: 1233

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

עיין עוד כאן וש"נ לעובר אורח סי' קמ"ג, ולשו"ת מתת ידו . הרב בקורת הביא למעלה ממג"א בשם ירושלמי שאסור לתבוע צרכיו קודם הבדלה. עפ"ז האם יש להקל יותר בנדו"ד כשכבר הבדיל באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" לפני התפלה? בתפלת ותודיענו לא הובא "החל עלינו הימים ו...
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 23, 2020 4:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 16
צפיות: 263

Re: שמח בחלקו

מה בא ללמדנו? חַזְּקוּ יָדַיִם רָפוֹת וּבִרְכַּיִם כֹּשְׁלוֹת אַמֵּצוּ.

האמת אתכם ואם לא? מי יודע.
שמא תאמר איך מחזקים בשקר והבל? אף אנו נאמר, בהתחזק החלש התאמת המאמר, שכל עצמו לא בא אלא לזה!
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 23, 2020 3:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשונות שגורים אצל מחברים מסויימים
תגובות: 8
צפיות: 183

Re: לשונות שגורים אצל מחברים מסויימים

וונדרבר כתב:
לכשיבקע כתב:אציין גם שהבא''ח נוהג לכתב פעמים רבות 'לא - יש' במקום 'אין'.

"לא יש" מאוד מצוי בספרי האחרונים הספרדים.

ולפניהם בכתבי מהרח"ו.

עיין עוד לא יש, אין, לא אית
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 22, 2020 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולת 'בן נין'
תגובות: 11
צפיות: 2034

Re: פסול לעדות קרוביו לדורותיו עד כמה

הובא למעלה
לפני כשלוש שנים נולד בנו בכורו, שהיה הנכד-נין הראשון של הגרי"ש אלישיב. לאחר לידת בנו, התבטא הגרי"ש כי הוא יכול להעיד על הרך הנולד, מכיוון שהוא דור שישי, והפסול לעדות אצל בן משפחה תופס רק עד דור שישי.

מה מקור דין זה?
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 22, 2020 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: של"ה: עשרה מזמורי תהלים בכל יום
תגובות: 0
צפיות: 53

של"ה: עשרה מזמורי תהלים בכל יום

כתב של"ה במסכת תמיד שלו, ענין ס"ת וענין ב"ה, וז"ל בקיצור ראה ראיתי לומר בכל יום עשרה מזמורים: תלתא דפורענותא [ע"ט, ק"פ, קל"ז] ותלתא דתיובתא [כ"ה, נ"א, צ'] ותלתא דנחמתא [פ"ט, צ"ח, ק"ו*] ומזמור עשירי מענין הגאולה [צ"ו] ולפי סדרם בתהלים: ...
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 22, 2020 4:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג עוקר הלכה ? עדיף לא להתפלל בכלל מאשר להתפלל הביננו?
תגובות: 80
צפיות: 6467

Re: להתפלל הביננו כדי שלא לאחר זמן תפלה

יוצא פוניבז' כתב:
פרנקל תאומים כתב:אם נאנס עד סמוך לזמן תפילה, האם עדיף שיתפלל 'הביננו' ויספיק את זמן התפילה, או שמא עדיף שיסמוך על הדין שכשנאנס יכול להתפלל שמו''ע עד חצות?

נסתפקו בזה, ולמעשה מסתבר שעדיף הביננו.

מי?

[כמדומה לי שראיתי מפורש יוצא מפי הגאונים שיתפלל הביננו. ואולי זכרוני כוזב והם כתבו לקצר בברכות.]
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 21, 2020 8:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מקוצרת לשעת הדחק
תגובות: 13
צפיות: 402

Re: סידור תפילות מקוצרות לשעת הדחק

כמדומה שמי שתפלת י"ח שגורה בפיו יקל לו לאמרה כולה ואף ירוץ הקורא בה מבתפלה חדשה מאתו תצא.

מן הסתם רצונו רק להראות עד כמה אפשר לקצר ועדיין יצאו.
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 21, 2020 7:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?
תגובות: 28
צפיות: 2940

Re: תש"ר שיורדין קצת ממקומן

הובא למעלה שיש באחרונים שיצאו להמליץ על מי שאינו מחמיר כט"ז.
כמה מ"מ לזה https://tablet.otzar.org/pages/?&pagenum=85&book=166281

ועל כרחנו נסמוך עליהם בבהמ"ד ובפרט אצל באים בימים שקשה להעיר להם.
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 21, 2020 7:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 17
צפיות: 667

Re: קריאת שמו"ת

א. השלמת הפרשיות עם הציבור שמו"ת נמסרה לנו בגמ' מפי רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי, וגם ממה שאמר ריב"ל לבניה (ובתוספות בשם מדרש בשם רבינו הקדוש). האם הם הנהיגו דבר זה, או שהיה נפוץ על פני כל הארץ אלא שלא נשארו לנו מימרות רק מפיהם? ב. הפוסקים קבלו דבר זה לחוב גמור, אף שאינו אלא מאמורא אחד או ...
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 21, 2020 6:51 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך פגש את שם??
תגובות: 5
צפיות: 760

Re: שלמה המלך פגש את שם??

הרב פלוני, בן דורנו, בשם מדרש...?
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 21, 2020 6:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות
תגובות: 6
צפיות: 121

הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות

למה לא תקנו להזכיר בכל תפלת בוקר ובין הערבים "והביאנו לציון עירך וכו' ושם נעשה לפניך את קרבן התמיד"?

(עיקר השאלה למ"ד תפלות כנגד תמידין תקנום.)
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 21, 2020 6:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129838

Re: אכילת בצל חי

נמחקה הערה שבטלה.
על ידי במסתרים
א' אוקטובר 18, 2020 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129838

Re: השיעור הקטן לחצי הלל

בימים שאין גומרין את ההלל ואין אמירתו אלא מנהג, כמה ואיזה ממזמוריו ופסוקיו צריך לומר כדי לצאת את המנהג?
על ידי במסתרים
א' אוקטובר 18, 2020 6:39 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עזרה בניקוד
תגובות: 25
צפיות: 835

Re: עזרה בניקוד

ezranuriel כתב:
במסתרים כתב:
לבי במערב כתב:בהן - ה"א בסגול.

בתנ"ך הוא בצירי כמעט בכל מקום.

בחיפוש בתוכנת מחשב בכל הפעמים להן או להם בסגול חוץ מדניאל ועזרא שכתוב להן בצירי כשהטקסט שם בארמית


למה העליתני, דברתי על בהן לא על להן.
על ידי במסתרים
ד' אוקטובר 14, 2020 2:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המהרש"א
תגובות: 1
צפיות: 113

Re: פירוש המהרש"א

לא הבנתי דברי המהרש"א ריש נדרים: במסכת זו לא ירדתי רק להגיה הטעיות מפני שהן רבות בג' הפירושים ויותר בדברי התוספות וע"כ מנעתי ידי מלחדש בה שום דבר חוץ מתיקון הטעיות כפי ע"ד. מדוע נמנע מלפרש? עיין מ"ש החתם סופר בהסכמה לספר צוהר לבנין https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30678...
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 02, 2020 3:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך רבנן ביטלו לולב בשבת הרי הניענוע לא מעכב?
תגובות: 13
צפיות: 291

Re: שמא יעבירנו אף שהתורה לא חששה

בברכה המשולשת כתב:כוונת כתר"ה למעין דברי הט"ז?

בעת שכתבתי נשמטו מזכרוני. ומ"מ אני מדבר מצד אחר קצת, למה ירצו לחשוש יותר ממה שחששה התורה, ולא על יכולתם לעשותו.
ואולי בכלל דבריו דבריי.
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 02, 2020 3:02 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הנצי"ב: ריקודים בחג הסוכות - מצוה מדאורייתא
תגובות: 16
צפיות: 2346

Re: חידוש הנצי"ב: מ"ע לרקוד בחג הסוכות

לא הבנתי השאלה. ע"פ קבלת חז"ל מדובר על חגיגה ולא דברה תורה על ריקוד כלל.

[בכלל יש מחלוקת אם יכלו חכמים לאסור מה שהתירה התורה בפירוש.]
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 01, 2020 3:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך רבנן ביטלו לולב בשבת הרי הניענוע לא מעכב?
תגובות: 13
צפיות: 291

Re: שמא יעבירנו אף שהתורה לא חששה

דרך אגב, למה גזרו רבנן על שופר ולולב שמא יעבירנו, הרי התורה לא חששה לזה ואמרה לתקוע וליטול גם בשבת?

אינו דומה לשאר משמרת למשמרתי שבותין ושניות בדברים רשות שהתורה רק התירה, ואסרו כדי להרחיק מן העבירה. אבל בדבר שהתורה צוותה למה גזרו?
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 01, 2020 3:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלוקת הווידוי
תגובות: 18
צפיות: 1669

Re: מדוע סדר ההפסקות בוידוי כזה מוזר?

העולם אומרים שמפסיקים כשיש שתי תיבות: דברנו דופי, טפלנו שקר, [יעצנו רע א"א להפסיק כ"כ מהר], קשינו עורף.

טעם או מקור איני יודע.
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 01, 2020 2:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך רבנן ביטלו לולב בשבת הרי הניענוע לא מעכב?
תגובות: 13
צפיות: 291

Re: לא גזרו שמא יעבירנו במצה

עליך עיננו כתב:וכי יעלה על הדעת לבטל מצה בפסח שחל בשבת גזירה שמא ירצה לדעת מה שיעור כזית ויטלטל המצה להראות לבקי?
אלא מה? גדר המצוה הוא אכילה וכו"ע יודעים איך אוכלים ולכן לא גזרו..

https://www.etzion.org.il/he/%D7%A4%D7% ... 91%D7%AA-0
על ידי במסתרים
ה' אוקטובר 01, 2020 2:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129838

Re: קידוש לבנה מתחת ענפי האילן

דרומי כתב:האם יש ענין כלשהו להיות מתחת כיפת השמים ממש, ללא חציצה של ענפי אילן?

https://tablet.otzar.org/pages/?&pagenum=99&book=176827
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 30, 2020 12:33 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אכילה גסה מחוץ לסוכה
תגובות: 8
צפיות: 145

Re: אכילה גסה מחוץ לסוכה

בית צדיקים כתב:בדר"א יש הגרי"ש אלישיב שכותב שמותר לאכול סנדוויץ שמכניס לפה בלי לחתוך את האוכל ללא סוכה שאין זה דרך אכילה

יש לך מקור? יש דין דרך אכילה בסוכה?
על ידי במסתרים
ג' ספטמבר 29, 2020 4:56 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך רבנן ביטלו לולב בשבת הרי הניענוע לא מעכב?
תגובות: 13
צפיות: 291

Re: איך רבנן ביטלו לולב בשבת הרי הניענוע לא מעכב?

כסבור אתה שהאינו בקי בברכה יודע שאינה מעכבת?
בלשון אחר: מה לי אם הוא לעיכובא, מ"מ גזרו כדי שלא יחלל את השבת.
על ידי במסתרים
א' ספטמבר 27, 2020 3:21 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שם לספר במסכת מעילה
תגובות: 6
צפיות: 430

Re: שם לספר במסכת מעילה

יד במעל
מחשבה מועלת
אשם מעילות
יד שלוחה
מעל(ו)ת המקדש / הקודש
מעלין בקודש
גרם המעלות
כנף / שולי / פי המעיל
מעיל בוץ
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 24, 2020 1:10 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דֶבֶר ומגפה- חילוק במשמעות
תגובות: 13
צפיות: 1850

Re: שמות הטומאה בכתבי רמב"ן

הוגה כתב:ילקוט ראובני ערך מגפה אות ב:
כתב הרמב"ן

והוא באורך בספר ילקוט ראובני על התורה פרשת וישלח מדף סד ע"א עד דף סה ע"ג

ושם בשם הרמב"ן שקיבל מרבינו החסיד ז"ל.

איה מקומו בכתבי הרמב"ן ומי הוא החסיד?
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 23, 2020 7:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מסוד חכמים ונבונים - האם ניתן לאומרו בלא אמירת פיוט?
תגובות: 19
צפיות: 3058

מסוד חכמים ונבונים

מסוד חכמים ונבונים

שאלות:
א. למי פונים לבאר את יסוד ההיתר להפסיק בפיוטים שע"פ חכמים הוא עושה?
ב. האם באמצע שמ"ע זה הזמן להסביר דבר זה?
ג. אם התירו לומר פיוטים, מי התיר את אמירה זו גופא?
על ידי במסתרים
ג' ספטמבר 22, 2020 3:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי עי"ן באל"ף במדרשי חז"ל
תגובות: 10
צפיות: 185

Re: חילופי עי"ן באל"ף במדרשי חז"ל

חד ברנש כתב:המדרשים.

בראשית רבה פ"כ
בתורתו של ר"מ מצאו כתוב כתנות אור
על ידי במסתרים
ג' ספטמבר 22, 2020 3:17 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה לנח ולראש השנה?
תגובות: 8
צפיות: 259

Re: דקדוק שלושת הנשים

סגי נהור כתב:שלוש הנשים, ולא שלושת (שהוא לשון זכר).

וּשְׁלֹשֶׁת נְשֵׁי-בָנָיו

ועוד
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 17, 2020 3:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "לעילא ולעילא" בקבלת שבת בר"ה שחל בשבת
תגובות: 4
צפיות: 186

Re: "לעילא ולעילא" בקבלת שבת בר"ה שחל בשבת

שייך לקבל קדושה אחת בלבד? מציינים לגליוני הש"ס לר"י ענגל יומא פא ב. גם שייך לשאלה אם אפשר לקדש בתוספת שבת שחל בו יו"כ. עיין למשל מה שהביא כאן אות יא https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99:%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%...
על ידי במסתרים
ב' ספטמבר 14, 2020 12:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אביכם - אביכן
תגובות: 3
צפיות: 216

Re: אביכם - אביכן

עיין עוד בזה כאן
viewtopic.php?f=46&t=37634
על ידי במסתרים
ה' ספטמבר 10, 2020 7:48 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר עם מסיכה?
תגובות: 51
צפיות: 2303

Re: שופר עם מסיכה?

מדוע יחיד צריך לעמוד בשמיעת התקיעות? משנה ברורה סימן תקפה סק"ב והציבור השומעים התקיעות לא הטריחום לעמוד משום כבוד ציבור וגם כי עתידים לשמוע מעומד התקיעות שעל סדר הברכות של מלכויות זכרונות וכו'. ועכשיו נהגו הציבור לעמוד כולם גם בשעת התקיעות שתוקעין קודם מוסף. ואף על פי כן נקראין תקיעות דמיושב מ...

עבור לחיפוש מתקדם

cron