החיפוש הניב 260 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ה' פברואר 14, 2019 4:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 3
צפיות: 118

Re:

ה. למה כפל רש"י פירושו על ריח ניחוח
על ידי במסתרים
ד' פברואר 13, 2019 3:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 302

Re:

בסידור דפו"ר שבאוצר החכמה אינו, אלא מיד לאחר 'לעולם יהא אדם' מתחיל פרשת התמיד. האם נוסף לאחר מכן? ומדוע השתנה? או שנשמטה בטעות או שמשנה אחרונה שלו להכניסה. ישנה ב"סידור עם דא"ח" שנדפס בתקע"ו, ולפניה כתוב "נכון מאד לומר בכל יום פ' תרומת הדשן וסידור המערכה...". [כמד...
על ידי במסתרים
ג' פברואר 12, 2019 9:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כאשר הראה אותך בהר
תגובות: 4
צפיות: 177

כאשר הראה אותך בהר

האם נמצא ביאור לשינויי לשון הכתובים בפרשת תרומה במשכן ובכליו: ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו במנורה: אשר אתה מראה בהר בסוף פרשת הקרשים: והקמות את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר במזבח הנחשת: כאשר הראה אותך בהר גם, למה נאמר "הראה אותך" בלשון נסתר? [אף שמצינו דוגמתו בתורה ...
על ידי במסתרים
ג' פברואר 12, 2019 4:20 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "ביראה ופחד" - מה החילוק בניהם?
תגובות: 2
צפיות: 84

Re: "ביראה ופחד"

עיין רש"י סוף פרשת עקב על פחדכם ומוראכם
על ידי במסתרים
ד' פברואר 06, 2019 3:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת פסוק ישר והפוך
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: אמירת פסוק ישר והפוך

יישר כחכם.
איני מבקש ללקט כל הפסוקים הנאמרים ישר והפוך, אלא היכן נמצא הדבר לראשונה.
"תפול עליהם" שהזכרתי מובא במסכת סופרים. יש קדום?
על ידי במסתרים
ג' פברואר 05, 2019 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת פסוק ישר והפוך
תגובות: 6
צפיות: 174

אמירת פסוק ישר והפוך

מה המקור הראשון לומר פסוק ישר והפוך? "תפול עליהם" בקידוש לבנה?
חוץ מענינו הסגוליי, יש לו ביאורים בספרים?
על ידי במסתרים
ג' פברואר 05, 2019 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1072

Re:

האם מותר לשער שמתחילה באו הכוסות הריקים ליד המברך כדי שיהיו מוכנים לו להטעים מכוסו למסובין, ואח"כ חשבו שהיו שם לעיטור?
על ידי במסתרים
ג' פברואר 05, 2019 6:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיוון הקשר והבית בתפלין של ראש
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: כיוון הקשר והבית בתפלין של ראש

עיין מנחות לה ב פרש נא לשאינו בקי. תודה וא"נ כל היכי דכי מיתלי ביה במתנא אתייה אבתריה חדתתא ואידך עתיקתא אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה דתפילי א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם כתיב שתהא קשירה תמה א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו למיתפריה ועייליה לתפירה לגאו אמר פוק ...
על ידי במסתרים
ב' פברואר 04, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיוון הקשר והבית בתפלין של ראש
תגובות: 3
צפיות: 107

כיוון הקשר והבית בתפלין של ראש

האם תש"ר והקשר צ"ל מכוונים זה נגד זה, היינו שתהיה מדת הרצועה שביניהם שוה מימין ומשמאל?
מישהו מתקשה בהנחתו תש"ר לכוון שיהיה הבית באמצע ראשו וגם הקשר באמצע העורף, ואם יוכל להזיז הבית לצד אחד יועיל לו.
על ידי במסתרים
ב' פברואר 04, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"א חולק על הירושלמי
תגובות: 2
צפיות: 129

הגר"א חולק על הירושלמי

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=15
שנות אליהו פאה פרק ה משנה ב, פירוש הארוך ד"ה שבולת של לקט
אין הפירוש כמו שהביאו מהירושלמי

(וע"ש מ"ש המגיהים.)

האם מפרשי סדר זרעים נוהים תמיד אחרי הירושלמי, או שנוטים ממנו?
ומה דרך הגר"א?
על ידי במסתרים
ה' ינואר 31, 2019 2:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרי"ף משמיט משניות?
תגובות: 3
צפיות: 149

הרי"ף משמיט משניות?

המשנה מזכירין יצ"מ בלילות סופ"א דברכות הושמטה מהלכות הרי"ף.
האם זו דרכו שאינו מביא כל המשניות?

ואיך ישמיט משנה שיש בה מחלוקת אם מזכירין יצ"מ בלילות?
על ידי במסתרים
ד' ינואר 30, 2019 4:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה, לאו כהן
תגובות: 6
צפיות: 315

Re: משנה שבועות פ"ג - לאו כהן

האם פירשו את דברי המשנה "עשה בה לאו כהן" דהיינו היקש הברייתא? ולמה אין לפרש כפשוטה שצריך שיהא מה שנשבע עליו שייך בהן ולאו מה שאין כן במצוה? הפטור בנשבע לקיים את המצוה לדעת חכמים נלמד בשני שלבים: א. מן ההיקש האמור בברייתא 'מה הרעה רשות אף הטבה רשות' ניתן ללמוד אך זאת שאין הכתוב מדבר כי אם ...
על ידי במסתרים
ג' ינואר 29, 2019 3:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104762

גדולי מחשבה על מלכי יהודה וישראל

נ"ך המאור, מבוא לספר מלכים
גדולי המחשבה מגדירים את ההבחנה בין המלכויות [יהודה וישראל] בשוני הטבעי הקיים בין... יוסף... ויהודה... מהותו של יוסף הוא בחינת הלב-הרגש ומהותו של יהודה הוא בחינת השכל...


מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים?

(למה אין זכר לשמו של מחבר מבואות אלו?)
על ידי במסתרים
ג' ינואר 29, 2019 3:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1658
צפיות: 104762

.
על ידי במסתרים
ג' ינואר 29, 2019 3:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נהלת בעזך אל נוה קדשך - הז' בשבא נע מפני הדגש
תגובות: 3
צפיות: 178

Re:

כדכד כתב:
חיימקה כתב:אע"פ שהוא לאחר ק"ק.
quote]
לא הבנתי מאי אע"פ. אחרי תנועה קטנה כמו קמץ קטן אמור לבוא דגש

מצינו "כי חקך וחק בניך" שהקו"ף רפה.
אף שקו"ף שאני ומפלת דגש במקומות רבים.
על ידי במסתרים
ג' ינואר 29, 2019 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 15
צפיות: 420

Re: מילוי אותיות

... לא שאלתי על אותיות שאין הוגים אותן, אלא על אותיות שאינן מהתיבה כלל ונוספו רק בכתיבה לגלות על הקריאה הנכונה, והנן ממש (לכאורה) כמו ו' כפולה ב"כוונה". מסתבר שיש הבדל בין אות ו' של 'בכוונה' שאותה המציא לא יודע מי, לבין אותיות שהבורא יתברך מסר ביד משה רבינו לכתבה בצורה שכזו. הבורא יתברך ל...
על ידי במסתרים
ו' ינואר 25, 2019 5:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 161
צפיות: 3953

Re: Re:

למה בפרשת הנשיאים אצל כל נשיא יש שינויים זעירים לא דק. כולם שווים ממש, חוץ מהפסוק הראשון בשני הנשיאים הראשונים - המקריב את קרבנו גו' בדקתי, ולא ממש דייקת. אלו השינויים ששמתי לב אליהם: א. אכן הפסוק הראשון בשני הנשיאים הראשונים שונים מכל השאר. ב. הפסוק השני בנשיא הראשון, מתחיל 'וקרבנו', בעוד שאצל השא...
על ידי במסתרים
ה' ינואר 24, 2019 8:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 161
צפיות: 3953

Re:

ואפילו לא נגעת בפרשיות שכמעט אין לנו פירוש המלות כגון פרשת הראני נא את כבודך.

תוכן כתב:למה בפרשת הנשיאים אצל כל נשיא יש שינויים זעירים

לא דק. כולם שווים ממש, חוץ מהפסוק הראשון בשני הנשיאים הראשונים - המקריב את קרבנו גו'
על ידי במסתרים
ה' ינואר 24, 2019 5:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה, לאו כהן
תגובות: 6
צפיות: 315

Re: משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה

אסביר. למדתי המשנה בלי עיון. וחשבתי שלכאורה אפשר לפרש בזה המחלוקת לפי פשוטה.
ולמה באמת אינה כן?

וכבר מצינו בגמרא לפני המשנה הו"א דלא ס"ל אריא רביע.
על ידי במסתרים
ה' ינואר 24, 2019 4:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 15
צפיות: 420

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

זקן ששכח כתב:...

לא שאלתי על אותיות שאין הוגים אותן, אלא על אותיות שאינן מהתיבה כלל ונוספו רק בכתיבה לגלות על הקריאה הנכונה, והנן ממש (לכאורה) כמו ו' כפולה ב"כוונה".
על ידי במסתרים
ה' ינואר 24, 2019 4:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין חרוצות ,האם יש פרטים בנושא, וזה רצוי להידור לכתחילה?
תגובות: 11
צפיות: 413

Re: תפילין חרוצות

תודה
לענין כתב:...


בקיצור, שאזהרת האחרונים היא רק שלא לדבק הבתים ולא שצריך להיות הפסק ניכר ביניהם.
על ידי במסתרים
ה' ינואר 24, 2019 4:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 32
צפיות: 1007

Re: Re:

עיין כאן אות כ
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=275

(וצ"ע שאינו מדרבנן אלא חומרת הראשונים לפי שאיננו בקיאים.)
על ידי במסתרים
ד' ינואר 23, 2019 5:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 32
צפיות: 1007

Re:

לענין כתב:ת"ח חשוב שאני מכיר, מקפיד להתחיל סעודה שלישית לא אחרי חצי שעה מלפני השקיעה - מכיון שמהשקיעה כבר מחוייבים מספק דאורייתא בקריאת שמע [זוהתה חומרה חדשה!].


יש באחרונים שא"צ להחמיר אפי' לפני כוכבים בינונים אלא חצי שעה לפני קטנים, ואת אמרת תחלת ביהש"מ?
אולי בספירת העומר אפשר להחמיר.
על ידי במסתרים
ד' ינואר 23, 2019 5:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 15
צפיות: 420

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

ייש"כ הרב שבע, אך מה שאני שאלתי הוא למה מתחשבים באות א' שאינה באה (לכאורה) אלא להקל על הקריאה. בגימט' של "כוונה" לא תחשב ב' ווין, ומאי שנא אלפי"ן אלו?
על ידי במסתרים
ד' ינואר 23, 2019 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לבד ממכריו על האבות - אין קורין אבות אלא לג'
תגובות: 0
צפיות: 75

לבד ממכריו על האבות - אין קורין אבות אלא לג'

הגרח"ק שליט"א כתב:שאלה: איך נאמר מה שמכרו אבות משה ודוד וכו' והא אין קורין אבות אלא לשלשה?
תשובה: האבות שאני.


התשובה לחלק בין אבות להאבות צ"ע.
לכאורה התשובה הפשוטה שאבות כאן פירושו "רב" כמ"ש אבי אבי רכב ישראל.
על ידי במסתרים
ג' ינואר 22, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין חרוצות ,האם יש פרטים בנושא, וזה רצוי להידור לכתחילה?
תגובות: 11
צפיות: 413

Re: תפילין חרוצות

ייש"כ. הטענות הבנתי בלא"ה. אני מבקש תשובה לדבריהם - הסבר למה הוא "אחיזת עינים ממש".

לענין כתב:ולגופא דמילתא, כל הקמפיין כאילו הגר"א והתניא והדברי חיים התעקשו דוקא על כאלו, הוא אחיזת עינים ממש!!!
על ידי במסתרים
ו' ינואר 18, 2019 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין חרוצות ,האם יש פרטים בנושא, וזה רצוי להידור לכתחילה?
תגובות: 11
צפיות: 413

Re: תפילין חרוצות

לענין כתב:ולגופא דמילתא, כל הקמפיין כאילו הגר"א והתניא והדברי חיים התעקשו דוקא על כאלו, הוא אחיזת עינים ממש!!!


תוכל להסביר?
על ידי במסתרים
ה' ינואר 17, 2019 1:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אל תהי שוטה בחרוזים
תגובות: 7
צפיות: 280

Re: בחרוזים

סגי נהור כתב:"חרוז" בעולמה של שירה הוא לשון שנתחדשה קרוב לוודאי לאחר ימי רש"י.


ילקוט שמעוני שה"ש רמז תתקפג:
צוארך בחרוזים אלו הפייטנים
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 28, 2018 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 15
צפיות: 420

מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

וו הוא שם דבר בלה"ק כמ"ש ווי העמודים, ועל שמו נקרא אות ו' שצורתו כמו וו.
וכן תו הוא שם דבר כמ"ש ביחזקאל.

בספרים משתמשים לעניני גימטריא גם במילוי וא"ו וי"ו תי"ו.
האם זה חידוש האריז"ל?
ויל"ע הרי לכאורה אותיות אמצעיות אלו אינן אלא להקל על הקריאה?
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 28, 2018 1:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך פרעה הצליח לעשות לבנ"י מה שלא נגזר עליהם
תגובות: 13
צפיות: 297

Re:

הרב אוצר, הרי לא נגזר על שום מצרי מסויים להעביד אותם?
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 07, 2018 1:06 am
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 244

Re:

בן אדם כתב:חז"ל פסלו לעדות המשחקים בקוביא, והרי נפסק בש"ע כשיטות הראשונים שאפילו המשחק באופן חד-פעמי ג"כ בכלל האי פסולא


?

שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעיף טז כתב: וכן משחק בקוביא והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 30, 2018 2:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה, לאו כהן
תגובות: 6
צפיות: 315

משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה, לאו כהן

שבועה שלא אוכל ואכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה פטור שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב ור' שמעון פוטר ופירש רש"י ואכל נבילות כו' חייב - דראוין הן לאכילה ואריא הוא דרביע עלייהו: ור"ש פוטר - דמושבע ועומד הוא עליהן: ועיין הסוגיא בגמ' כג: כד. האם ...
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 30, 2018 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבילה ביו"כ
תגובות: 1
צפיות: 119

נבילה ביו"כ

שבועות כד. כתב:רבי שמעון לטעמיה דלית ליה איסור כולל דתניא רבי שמעון אומר האוכל נבילה ביוה"כ פטור


ירושלמי שבועות פ"ג כתב:תני בשם רבי שמעון תענו את נפשותיכם ממותר לכם ולא מאיסור לכם


לדברי ר"ש, חולה האוכל ביו"כ מוטב לו שיאכל בשר תמותות שהוא בלאו ולא בשר שחוטות שהוא בכרת?
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 27, 2018 9:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וילך ראובן, - טעמים
תגובות: 8
צפיות: 352

Re:

בראנסוויל כתב:הנקודתיים : אינם טעם סוף פסוק, אלא הוספת המדפיסים.


עיין http://www.hagigim.com/hebnuker/modules ... ic&t=18043
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 09, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 21
צפיות: 858

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

שלא להדליק במוצאי שבת לכאורה אינה גזירה על מצוה ואין חיוב למס"נ
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 08, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 16
צפיות: 548

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

נדה לפני מ"ת יש גם בסוטה יא. גבי תמר
שמא טמאה את אמרה ליה טהורה אני
על ידי במסתרים
ג' אוקטובר 23, 2018 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1946

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

דיוניםבהלכה כתב:מה אתה אומר לפסק זה האם זה מחשב כפיה???
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 05, 2018 2:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2545

Re: במוצאי מנוחה

אוהב עמו כתב:במוצאי מנוחה בפשטות קאי על כל יום ראשון, שיום ראשון נקרא כולו מוצאי שבת


למה בכלל מציינים את היום בסליחה, למאי נפק"מ אם הוא מוצ"ש או יום רביעי?
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 31, 2018 9:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לקט נבחר לימים הנוראים מתוך הסה"ק חמדת ימים - חדש
תגובות: 9
צפיות: 834

Re:

הגר"ח שליט"א כתב הסכמה ארוכה זו?
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 31, 2018 4:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבוש תפלין שלא לשם מצוה חייב בקדושתן?
תגובות: 1
צפיות: 203

לבוש תפלין שלא לשם מצוה חייב בקדושתן?

המוצא תפלין בשבת ומכניסן, או בחול בכוונה שלא לצאת, האם חייב ליזהר בקדושתן ומהיסח דעתו?

עבור לחיפוש מתקדם