מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 607 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ה' דצמבר 03, 2020 5:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסרת כיסוי התפילין בעת הברכה
תגובות: 10
צפיות: 172

Re: כיסוי התפילין בעת הברכה

בדרך אגב, יש היום כיסוי אחר הנקרא "כיסויד" שבהסכמת הרב אשר וייס מותר להשאירו על התפלין בעת הברכה גם למחמירים בכיסוי רגיל.
על ידי במסתרים
ה' דצמבר 03, 2020 5:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!
תגובות: 7
צפיות: 80

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

למה הובאו כל האיסורין דרבנן בגמ' ופוסקים ולא נתנו להם להשתכח בשגגת תלמוד והכל מותר לכתחלה?
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 02, 2020 7:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל הנקרא סושי
תגובות: 27
צפיות: 2068

Re: ברכה על מאכל הנקרא סושי

כיצד מברכין על הסושי https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... 4&pgnum=78

ובשפת יידיש עיין כאן
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 02, 2020 3:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצוה לטעת אילן סרק בארץ ישראל?
תגובות: 9
צפיות: 160

Re: האם יש מצוה לטעת אילן סרק בארץ ישראל?

זה שהאורן הוא אילן סרק כבר נכתב במצודת ציון על ישעיה מד, יד וז"ל: "אורן. שם אילן סרק ובדרז''ל ארונים עשו (ר''ה כג)". ובויקי נכתב שלחלק מהמינים יש גרעין גדול, צנובר, המשמש למאכל.ע"כ. שם נכתב גם ש"מסורת זיהוי ה"ארן" נשמרה עד לתקופת התנאים ונראה שלאחר מכן היא אבדה&qu...
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 02, 2020 3:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 53
צפיות: 10713

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

אהרן תאומים כתב:ויש באמת לבדוק מה היחודיות שרש"י רצה שנדע בדיוק מה המקום ולכן ציין מ"מ מדויק באיזה גירסא שנבחר

אולי מפני שהפרק ארוך מאד, במספר ארבעים דפים בדפוס עכ"פ.
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 02, 2020 2:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ,ויאמרו ידענו" - תרגום
תגובות: 7
צפיות: 158

Re: ,ויאמרו ידענו" - תרגום

להיפך, הוא קיצור מ"ידעין אנן".

כדכד כתב:הזו דרכו שלא להוסיף תיבות בפסוק?

ודאי הוא מוסיף הרבה אם להרחיק ההגשמה ואם לפרש פסוקי שירה. ומ"מ י"ל שהכוונה ברורה כאן ולכן השאירו כמו שהוא.
על ידי במסתרים
ג' דצמבר 01, 2020 2:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ,ויאמרו ידענו" - תרגום
תגובות: 7
צפיות: 158

Re: ,ויאמרו ידענו" - תרגום

אולי י"ל שרצה לפרש אותו בלשון הווה אבל העדיף שלא להוסיף תיבה שאינה בפסוק.
על ידי במסתרים
א' נובמבר 29, 2020 10:30 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ידענו, השוא נח או נע?
תגובות: 11
צפיות: 165

Re: ידענו, השוא נח או נע?

אומרים פעמיים בכל יום בק"ש ואכלת ושבעת
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 27, 2020 10:43 am
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 19
צפיות: 332

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

י"ל שלא הביאו בהל' חומ"צ שכן אין מברכים על ההלל בליל פסח
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 27, 2020 8:39 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מקוצרת לשעת הדחק
תגובות: 15
צפיות: 845

Re: תפילה מקוצרת לשעת הדחק

פולסברג כתב:כמדו' שכותב שי''א שאם מתפלל מתוך הכתב או שיודעו היטיב, יכול להתפלל הביננו אף בימות הגשמים ובמוצ''ש.
מה מקורו?

עיין בסוף העמוד כאן
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 27, 2020 8:23 am
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 19
צפיות: 332

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

אולי אפש"ל שכיון שחנוכה במהותו הוא להודות ולהלל אז זה ממש מצות היום.. משא"כ בשאר יו"ט ור"ח שזה דין אחר. כ"כ כאן למטה בהערה 37 https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14946&st=&pgnum=248 אולי י"ל עוד שלא הביאו בהלכות יו"ט להבדיל בין דאורייתא לדרבנן ולהוצי...
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 27, 2020 6:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"
תגובות: 15
צפיות: 1188

Re: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"

עדיאל ברויאר כתב:כל ראשון בחר מתי לחלוק על הגאונים. יש כאלו שנטו לחלוק יותר ויש כאלו שנטו לחלוק פחות.

אם כן מה זה שאמרו על דבריהם שהם בקבלה אם כל אחד חולק כרצונו? במלים אחרות, מה תוקף יש לכלל "דברי קבלה" כשאין חושבים כך באמת?

אבקש שלא לצטט תגובתי זו שסגנונה זקוק לליטוש, ומ"מ התוכן מובן.
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 26, 2020 4:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרויקט 'המפתח' על התורה
תגובות: 5
צפיות: 1193

Re: פרויקט 'המפתח' על התורה

הנעשה עמו דבר?
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 26, 2020 4:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"
תגובות: 15
צפיות: 1188

Re: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"

כתב מעדני יו"ט סופ"ק דנדה: [לשון הרא"ש] כי דברי ר"ח דברי קבלה הן [עכ"ל]. וא"ת למה נחלקו עליו אבות העולם בכמה מקומות ובסוף פ' שבועת הדיינים כתב ג"כ רבינו כלשון הזה אבל שם יש לפרש דאיירי בגרסאות שבגמ' וכמו שכתבתי שם בס"ד. קונטרס ברכת מעין שבע הנ"ל עבר לכאן
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 26, 2020 3:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם יש קשר בין איל לאייל?
תגובות: 4
צפיות: 182

Re: האם יש קשר בין איל לאייל?

מעיין כתב:ומענין לענין עי' טו"ז סי' תק"ץ וח"צ סי' ל"ד

צ"ל ט"ז סימן תקפ"ו סק"א
הרב חכם צבי תמה עליו ותל"מ.
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 25, 2020 2:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1446
צפיות: 187219

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בקרו טלה כתב:
בן_אליעזר כתב:אודה גם אשמח למי שיורה לי מראה-מקום מדוייק בדברי הרא"ש

בעיר דוד אות רנח - ד"ה ועתה, כתב כן בשם הרא"ש, אך כבר נלאו רבים למצוא מקורו

לענ"ד רחוק הדבר שנמצא ענין תשובה ודיחוי לפני תקופת ספרי הדרוש.

אשכול ישן בענין.
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 25, 2020 2:39 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור: "לחיים טובים ולשלום" בר"ה
תגובות: 1
צפיות: 42

Re: מקור: "לחיים טובים ולשלום" בר"ה

אין כוונת השאלה ברורה לי דיה, ומ"מ אציין ש"לחיים טובים ולשלום" מצוי כמ"פ בברכות שבתפלות לפי נוסח ספרד (אשכנזי, ומסתמא כן הוא בנוסח הספרדים) כגון בברכת השכיבנו, בתפלת ר"ח חדש עלינו וכו', ובתפלת המועדים והשיאנו וכו'. [יש מהם התלויים בנוסח, כגון תפלת יו"ט שבנוסח ספרד הנ&qu...
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 24, 2020 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: Re: הסתפקתי בהלכה זו:
תגובות: 55
צפיות: 2190

Re: טלטול מגילה בשבת

כדכד כתב:מקור ל"מקום לפקפק"

הפר"ח אוסר לטלטל מגילה בשבת ולא הסכימו לו האחרונים.

ועיין עליו כאן אות ג'
https://he.m.wikisource.org/wiki/חבל_נחלתו_י_כח
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 24, 2020 3:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עצות וטיפים לסידור אוצר הספרים והקטלוג של האוצר
תגובות: 21
צפיות: 1788

Re: סידור אוצר ספרים תורני - הכיצד

סידור לפי א"ב (גם ראשונים וגם אחרונים) יקל על המחפש למצוא מבוקשו. אין זה הזמן להעמיד אותו למבחן על בקיאותו בתולדות המחברים.
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 24, 2020 1:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהיכן המקור למדרש שרחל בכתה כי פחדה להינשא לעשיו?
תגובות: 12
צפיות: 236

Re: מהיכן המקור למדרש שרחל בכתה כי פחדה להינשא לעשיו?

קראתי במהירות, וטעיתי בהערתי.
הדרנא בי.
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 24, 2020 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1446
צפיות: 187219

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

פולסברג כתב:בערוה''ש יו''ד רמ''ו ד': ואמר אחד מגדולי חכמי האמת...
למי הכוונה?

מגלה עמוקות אופן ט'
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 24, 2020 12:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהיכן המקור למדרש שרחל בכתה כי פחדה להינשא לעשיו?
תגובות: 12
צפיות: 236

Re: עיני רחל רכות?

העתקה מאשכול אחר
קו ירוק כתב:להע(א)יר, שבמקום שמות אשכולות פרובוגנדיים: 'בן כמה היה עשיו בשעת מכירת הבכורה?' - כאילו שיש בזה ויכוח בכלל,
צריך לכתוב: המקור לגיל עשיו בעת מכירת הבכורה.
ולא רק באשכול זה כך, אלא באשכולות רבים אחרים ראוי להקפיד ע"ז.

ודון מינה ואוקי באתרה
על ידי במסתרים
ב' נובמבר 23, 2020 10:31 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: צנזור ושיכתוב קורות חיים של גדולי ישראל
תגובות: 14
צפיות: 484

Re: צנזור ושיכתוב קורות חיים של גדולי ישראל

אין להשמיט שום פגם וכל המרבה לספר בגנות הרי זה משובח, וגם בלה"ר ורכילות שאין בהם תועלת לקוראים הרי לא יקבלו התמונה האמתית ממקום אחר.
בדיוק כמו שהיה איש האמת הזה עושה בספר על משפחת בית אביו, הודע את ירושלים וכו'.
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 20, 2020 4:48 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מקראות גדולים או מקראות גדולות?
תגובות: 10
צפיות: 296

Re: מקראות גדולים או מקראות גדולות?

כבר נמצא כיו"ב בלשון חכמים לזווג המלים כגון "אילנות טובות" (וגם בלשון מקרא מוצאיו ומובאיו).
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 19, 2020 12:23 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות בשבת חנוכה
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: הדלקת נרות בשבת חנוכה

חכמים תיקנו להדליק ח' ימים שביניהם יש תמיד (לפחות) שבת אחת, הם אמרו להדליק והם אמרו להדליק גם ליום זה וזמן ההדלקה לשבת חנוכה הוא מבעוד יום.
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 17, 2020 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יוצרות לד' פרשיות
תגובות: 2
צפיות: 52

Re: יוצרות לד' פרשיות

ארטסקרול. כמדומה.
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 13, 2020 8:03 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 129
צפיות: 14951

Re: מקורות ניבים ופתגמים

ההוא אמר כתב:מה זה ר"ת זח"א

זוהר חלק א'
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 13, 2020 8:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 977
צפיות: 140088

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

תלמיד-חכמים כתב:האם מותר בשבת לשטוף את הפה ע"מ להעביר ריח רע, הרי לכאורה לפי המבואר בטוש"ע סי' שג סט"ו יש לאסור משום רפואה?

מבואר בכמה אחרונים להיתר עפמ"ש בסי' שכ"ח סל"ו.
וכבר הקשו (רעק"א במשניות שבת פ"ו, ועוד) על הסתירה.
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 12, 2020 11:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 129
צפיות: 14951

Re: מקורות ניבים ופתגמים

ההוא אמר כתב: 1 איש בל יעדר
2 כקצף על פני המים

1 ע"פ ישעיה מ,כו איש לא נעדר
2 מקרא מלא דבר הכתוב הושע י,ז

[נמחק המשך ההודעה שאין בו צורך עוד.]
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 12, 2020 3:22 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 129
צפיות: 14951

Re: מקורות ניבים ופתגמים

יוסף חיים אוהב ציון כתב:שיחת נשים זקנות מופיע בשד"ח גבי פ"ד תעניות של פדה"ב.

יש לפניו, בפר"ח בהעתיקו את לשון אבן עזרא על זהירות בעת התקופה. (לשון אב"ע עצמו המובא באבודרהם: "שיחת הזקנות".)
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 11, 2020 10:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 129
צפיות: 14951

Re: מקורות ניבים ופתגמים

ההוא אמר כתב:בתר שיפולי דמרן אזלינן

סנהדרין קב: הות נקיטנא בשיפולי גלימא
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 11, 2020 6:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 129
צפיות: 14951

Re: מקורות ניבים ופתגמים

אשמח אם מישהו יודע מקור לניבים הבאים הבאים בסיום תשובות: * הכלל העולה * המורם מכל האמור * ממוצא דבר אתה למד * מסקנא דדינא * מסקנא דמילתא * תבנא לדינא מוצא דבר הוא לשה"כ דניאל ט,כה ותדע ותשכל מן מוצא דבר. ומזה נמשך "ממוצא דבר אתה יודע" ומשם הלאה. מסקנא דמילתא יש כבר בראשונים ולאו דווק...
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 11, 2020 6:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "הבוחר יבחר"
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: "הבוחר יבחר"

לא ממש מובן מה שייך "מקור" לביטוי טבעי שיכול לעלות אצל כל אחד. אין בזה גאונות ולא כשרון מליצי. ובאמת מסתמא כך היה שאחד כתב וגם אחר ובמשך הימים קנו אותו הרבים. אינו דומה למקור בפסוק, במאחז"ל, או חידוש מיוחד שצריך הסבר. חוץ מזה, מי שכתב כן לא ראה "מקור" לזה בנו"ב או באוה&...
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 11, 2020 3:54 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "הפריז על המדה"
תגובות: 3
צפיות: 139

Re: "הפריז על המדה"

תלמיד-חכמים כתב:למרות ששם אין הכוונה כבלשון ימינו.
ועי' גם ב"מ סט:

ושם הביא רש"י מנדה ד: כהלל שהפריז על מדותיו
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 11, 2020 3:49 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "הבוחר יבחר"
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: "הבוחר יבחר"

אני יותר ממסכים לשני המדברים שמעלי וכבר רמזתי לזה.

ושלא לבוא ביאה ריקנית - לשאלת האשכול, נראה פשוט (בלי לבדוק) שהוא על דרך לשון הכתוב יחזקאל ג,כז השומע ישמע והחדל יחדל.
על ידי במסתרים
ב' נובמבר 09, 2020 10:52 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "העלה על נס"
תגובות: 8
צפיות: 171

Re: "העלה על נס"

ההוא אמר כתב:טוב, אז מדובר על ספר שיכלול מליצות ניבים וביטויים
שרגילים להשתמש בהם בספרות הרבנית
מסודרים לפי ההקשר שלהם בכתיבה.
ושוב יישר כח על כל העזרה.

נדבת לב החברים ראויה לשבח. אך האם בגלל הדבר הזה תטיל את כל העבודה עליהם?
על ידי במסתרים
ב' נובמבר 09, 2020 6:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "בצאתי חופשי באמתחות הפוסקים"
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: "בצאתי חופשי באמתחות הפוסקים"

לביטוי שבאשכול זה יתכן שכוונתו בשינוי מהמקור: מלשון חיפוש ולא מלשון חירות.
אך א"א לדעת בלי לראות המקור.
על ידי במסתרים
ב' נובמבר 09, 2020 6:26 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "בצאתי חופשי באמתחות הפוסקים"
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: "בצאתי חופשי באמתחות הפוסקים"

מכל השאלות נראה שמדובר בספר 1 די מאוחר 2 שמשתמש הרבה 3 במליצות רגילות 4 שמשמען ברור.

מכל סיבות אלו נראה שאין כדאי הטירחא לחתור למקור וכ"ש לא לציינם בספר עצמו שאין בהם תועלת לקורא וכל יתר כנטול (מקור: חולין...).

גם נלע"ד עצה טובה שתלמד לחפש באוצה"ח.
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 06, 2020 6:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ויבתר אותם בתווך"
תגובות: 23
צפיות: 486

Re: "ויבתר אותם בתוך"

שהיא מלה אחת אלא שזו סמוכה וזו נפרדת - כ"כ רד"ק בשרשים.

לא נכנסה ללשון חכמים לפי שהם השתמשו במקומה ב"אמצע".
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 06, 2020 5:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3484
צפיות: 557501

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:איזה דבר עושים בשלשת החודשים תשרי, ניסן, וסיון, ללא קשר לשלשת הרגלים?

הבהרה: שנים מתוכם - קשורים לרגל שבאותו חודש, אבל השלישי - כלל לא קשור (למיטב ידיעתי).

אין אומרים תחנון בי"א וי"ב?

עבור לחיפוש מתקדם