החיפוש הניב 147 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ד' ינואר 17, 2018 1:13 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בקדיש: הגיית מילים יתגדל ויתברך
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: דקדוקים בקדיש: הגיית מילים יתגדל ויתברך

עיין לוח ארש ע"פ המפתח בסופו ותמצא הרבה
על ידי במסתרים
ה' דצמבר 28, 2017 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוציאו ספר תורה שאינו גלול - האם אפשר להחליפו
תגובות: 9
צפיות: 257

Re: הוציאו ספר תורה שאינו גלול - האם אפשר להחליפו

צריך לתקן שם מחבר בית עובד
"הכותב יהודה ולא נתן בו דל"ת..."
על ידי במסתרים
ג' דצמבר 19, 2017 2:33 am
פורום: חנוכה
נושא: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה
תגובות: 16
צפיות: 555

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

יש לעיין בבנין עולם סימן לד, הובא במשנה ברורה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=235
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 15, 2017 5:40 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בימי מתתיהו "ונודה לשמך הגדול סלה"
תגובות: 0
צפיות: 129

בימי מתתיהו "ונודה לשמך הגדול סלה"

בימי מתתיהו נוסח ספרד מסתיים "ונודה לשמך הגדול סלה", האפשר שהתכוונו שזה יהיה מעין חתימת הברכה ולברך מיד בא"י הטוב שמך?
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 06, 2017 5:01 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 191
צפיות: 27612

Re: תקלה בהצגת ספר

במסתרים כתב:ספר זה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?179999&

אינו נפתח באתר טאבלט
"מצטערים יש תקלה בהצגת הספר"
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 06, 2017 3:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: סגולות למצוא חפץ הנאבד
תגובות: 10
צפיות: 918

Re: סגולות למצוא חפץ הנאבד

חיפוש יגלה לך שהפיכת כוס היא מנהג גוים. ומי יודע אם אין בזה שום איסור.
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 28, 2017 2:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן
תגובות: 14
צפיות: 413

Re: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן

עיין חידת האבן עזרא שהובא בקובץ המצורף כאן viewtopic.php?f=45&t=34770&p=379453&hilit=%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%9D+%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9D#p379741
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 08, 2017 3:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 277
צפיות: 13920

הקשה הרח"ו לאריז"ל

שמעתי מכ"ק אאמו"ר זצללה"ה זי"ע בשם הר"ח וויטאל שהק' להאר"י הק' על הירושלמי (שבת סוף פ"ה) על המשנה פרתו של ר' אלעזר בן עזרי' היתה יוצאת ברצועה שבין קרני' שלא ברצון חכמים, אר"ח פעם אחת היתה יוצאת והשחירו שיניו מפני הצומות, ועי"ש בגמ' שאמרו לא שלו היתה אלא ...
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 08, 2017 3:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ערב ומתוק
תגובות: 11
צפיות: 576

Re: ערב ומתוק

מתושלח כתב:מה החילוק בין המילים "ערב" ו"מתוק?"


יריעות שלמה, חוברת ז יריעה ט
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=5936&pgnum=413
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 07, 2017 2:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וישתחו; צוארי וכו' מהם המילים שנכתבו בלשון רבים? וסיבתן?
תגובות: 7
צפיות: 384

Re: וישתחו

למה באמת כתיב וישתחו? אבן עזרא שמות יח ז וישתחו. דקדוק וישתחו קשה. ידענו כי שרשו מבעלי הה''א באחרונה. והנה הוי''ו במקום ה''א כוי''ו שלו הייתי שאמר ממנו לא שלותי. והנה כאשר אמרו לשון יחיד וישתחו. היה ראוי להיותו וישתחוה כי התי''ו מבנין התפעל. כמו והאיש משתאה לה. כי משפט אותיות השניים. אם היה אחד מהם...
על ידי במסתרים
ו' אוקטובר 27, 2017 8:32 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 191
צפיות: 27612

תקלה בהצגת ספר

ספר זה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?179999&

אינו נפתח באתר טאבלט
"מצטערים יש תקלה בהצגת הספר"
על ידי במסתרים
ו' ספטמבר 15, 2017 1:44 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא ל ֶאת-ִדּ ְבֵ֥רי ַה ִשּׁיָ֖רה: מרכא טיפחא, לא טיפחא מונח
תגובות: 9
צפיות: 649

Re: לא ל ֶאת-ִדּ ְבֵ֥רי ַה ִשּׁיָ֖רה: מרכא טיפחא, לא טיפחא מונח

עיין בשלשת ההודעות האחרונות כאן http://www.hagigim.com/hebnuker/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=210237 [ושם כתוב שגם בכ"י לנ"ג הוא מרכא טפחא וכמו בכא"צ] ובשתים כאן http://www.hagigim.com/hebnuker/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=210182 בשירת דוד בספר ש...
על ידי במסתרים
ג' יולי 18, 2017 5:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות בפירוש העמק דבר
תגובות: 2
צפיות: 401

Re: הערות בפירוש העמק דבר

העמק דבר פינחס כו לד בכל השבטים כתיב לפקודיהם רק בשבט מנשה ובנימין ונפתלי כתיב ופקודיהם, והנה כבר ביארנו לעיל י"ד ולהלן משמעות פקודות הוא עסקיו ולפי ערך עסקיו היה חלוקת נחלתו לפי הטוב לפניו, ומשפחות מנשה ובנימין ונפתלי היו להם עסקים מחולקים יותר משארי שבטים מש"ה כתיב ופקודיהם מה פירוש התיב...
על ידי במסתרים
ג' יולי 18, 2017 5:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איזהו מקומן - בלשון עבר
תגובות: 1
צפיות: 230

Re: בלשון עבר

גם במשניות אחרות נשנו מצוות המקדש בלשון עבר
סוטה: היה מביא את מנחתה בכפיפה מצרית
נזיר: היה מזה בשלישי ובשביעי. היה מביא שלש בהמות
על ידי במסתרים
ג' יולי 18, 2017 4:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאת מצרים - גר יהיה זרעך
תגובות: 5
צפיות: 295

יציאת מצרים - גר יהיה זרעך

הקב"ה גזר על זרע אברהם שירדו למצרים, ושמר הבטחתו והוציאם, ועל זה נצטווינו לזכור יצ"מ פעמיים בכל יום. יש לעיין, והרי ה' הביאם לשם, ומה החידוש והטובה בהוציאו אותם שהשיב אותם למצבם הקודם (ונתן להם את התורה אבל לא את זה אנו זוכרים)? בנושא קרוב קצת, נשאלתי מילד שאנו משבחים על הנסים שעשה לנו והצ...
על ידי במסתרים
ג' יולי 18, 2017 1:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרעת פוסקים במחלוקות אמוראים מסברא ומדקדוק לשון.
תגובות: 20
צפיות: 2039

Re: מארי' דתלמודא

כסף משנה נזירות פ"ח ה"ג
פסק כר' יהודה דאמר שמגלח אחר השלמים משום דהוא מאריה דגמרא טפי מר' אלעזר


האיך נמדד?
על ידי במסתרים
ג' יולי 18, 2017 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים
תגובות: 31
צפיות: 1892

Re: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים

פלתי כתב:הטעם שאין תלמוד בבלי על סדר זרעים וטהרות, לכאורה נראה משום שדינים אלו לא נהגו בזמנם ובמקומם. אבל א"כ מדוע על סדר קדשים עשו תלמוד בבלי כיון שלא היה נוהג בזמנם? ודוחק לומר משום דכל העוסק בתורת חטאת וכו'.


היש למישהו עוד מה לומר?
(רוב המדברים לעיל לא נגעו בשאלה הפותחת.)
על ידי במסתרים
ג' יולי 18, 2017 1:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוסף שבת - "ונסכו" של מי?
תגובות: 2
צפיות: 236

מוסף שבת - "ונסכו" של מי?

וּבְיוֹם֙ הַשַּׁבָּ֔ת שְׁנֵֽי־כְבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֖ה תְּמִימִ֑ם וּשְׁנֵ֣י עֶשְׂרֹנִ֗ים סֹ֧לֶת מִנְחָ֛ה בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֖מֶן וְנִסְכּֽוֹ׃

על מי קאי לשון זכר של ונסכו?
על ידי במסתרים
ב' יולי 17, 2017 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 290
צפיות: 18004

Re:

טוענים שבדקו ומצאו לפי המעדנים שיש שבע דרגות בכוכבים והדרגה הרביעית שזה בדיוק בינוניים יוצאים בסביבות שבעים ושתיים דקות אחר השקיעה כבר הופרכה שייכות דרגא בינונית זו להלכות צה"כ. עיין הזמנים בהלכה. אם אני זוכר היטב, בינוניותם היא כינוי הסכמי ולא הלכתית ולא מציאותית. (למשל דרגא א' היא כוכב המאיר...
על ידי במסתרים
ג' יולי 11, 2017 5:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת שערות לבנות מתוך שחורות - בזמנינו
תגובות: 14
צפיות: 743

Re: לא ילבש

מענין לענין
מה דין תלישת שערות הגדלים מתוך האוזן וכיו"ב?
על ידי במסתרים
ג' יולי 11, 2017 5:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "אשה" ריח ניחוח = יסוד המזבח
תגובות: 0
צפיות: 184

"אשה" ריח ניחוח = יסוד המזבח

הכתב והקבלה פ' שלח טו י http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=32832&st=&pgnum=170 "ולולי דברי רבותינו הייתי אומר כיון שהיציקה היא על יסוד המזבח... ומשם יורד לשיתין, ויסוד המזבח קרא כאן בשם אשה, והוא מלשון נפלו אשיותיה (ירמיה נ) שפירושו יסודותיה, ויש דומים לזה במקרא כמ"ש רש"...
על ידי במסתרים
ג' יולי 11, 2017 3:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כדיוטגמא חדשה שהכל רצין "לקראתה" - ניקוד/פירוש המלה
תגובות: 3
צפיות: 289

Re: כדיוטגמא חדשה שהכל רצין "לקראתה" - ניקוד/פירוש המלה

לפי זה יש ב' נוסחאות שונות למאמר זה. ייש"כ.
על ידי במסתרים
ג' יולי 11, 2017 12:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איזהו מקומן - בלשון עבר
תגובות: 1
צפיות: 230

איזהו מקומן - בלשון עבר

למה נשנה הפרק בלשון עבר "היה שופך" וכו'
הרי אין זה סיפור על דברים שהיו אלא דיני מצוה
ובפרט ע"פ מה שכתבו שהפרק הוא בלשונו המקורית ולכן נאמר בו "לפנים מן הקלעים"
על ידי במסתרים
ג' יולי 11, 2017 12:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום
תגובות: 16
צפיות: 1045

Re:

כן יש להקשות בנוגע להפטרת השמים כסאי, המסתיימת בפסוק 'וְיָצְאוּ וְרָאוּ בְּפִגְרֵי הָאֲנָשִׁים הַפֹּשְׁעִים בִּי כִּי תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת וְאִשָּׁם לֹא תִכְבֶּה וְהָיוּ דֵרָאוֹן לְכָל בָּשָׂר'. והרי זה סיום בדבר טוב שהפושעים יהיו לדראון עולם. בכל זאת נהוג בקהלות רבות לסיים אחרי כן בפסוק הקודם: '...
על ידי במסתרים
ג' יולי 11, 2017 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסה ומריבה - מי מריבה הרב יעקב לויפר
תגובות: 9
צפיות: 1150

Re: קביעת דיני המוספין בפרשת פינחס מאת הרב יעקב לויפר

אזוטרי כתב:אבקש להפנות למאמר נפלא ומושקע היטב השבוע מאת הרב יעקב לויפר
כותרת
קביעת דיני המוספין בפרשת פינחס
[b]מדוע כתבה התורה בפרשת פינחס את דיני המוספין
(מקור: פרשת פנחס כ"ג בתמוז תשע"ה המבשר תורני)


אפשר להעלות?
על ידי במסתרים
ו' יולי 07, 2017 3:15 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וחי בהם - ולא שימות בהן: מצוות ל' זכר או נקבה
תגובות: 19
צפיות: 821

Re: וחי בהם - ולא שימות בהן: מצוות ל' זכר או נקבה

לייטנר כתב:שייך למה שנאמר כאן


לא הבנתי. תעשון הוא צורה ארוכה של תעשו (או נו"ן נוספת), ואין הנו"ן כינוי הרבים שעליה מדברים כאן.
על ידי במסתרים
ה' יולי 06, 2017 1:18 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וחי בהם - ולא שימות בהן: מצוות ל' זכר או נקבה
תגובות: 19
צפיות: 821

Re: וחי בהם - ולא שימות בהן: מצוות ל' זכר או נקבה

והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם - למה לשון זכר?

לייטנר כתב:כמובן קיים גם במילים מקראיות כמו: תעשון, תאמרון.

אינו שייך לכאן.
על ידי במסתרים
ה' יוני 29, 2017 3:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת רב האי גאון בענין השמות הקדושים
תגובות: 27
צפיות: 1168

Re: תשובת רב האי גאון בענין השמות הקדושים

שאלה צדדית
צ"ב דהרי בחילופי אותיות וחילופי חילופיהן אפשר להגיע מכל אחת מהאותיות לכל אות אחרת?
על ידי במסתרים
ה' יוני 29, 2017 3:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כדיוטגמא חדשה שהכל רצין "לקראתה" - ניקוד/פירוש המלה
תגובות: 3
צפיות: 289

כדיוטגמא חדשה שהכל רצין "לקראתה" - ניקוד/פירוש המלה

לקרָאתה או לקראֹתה?

ב"מדרש תנאים על ספר דברים" נדפס: לקרותה.

בגנוזות "סידור מיוחס לראב"ן" נדפס: לקראתה לקרותה. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 2&pgnum=73
לא ברי לי אם הוא הוספה לפרש או טעות המעתיק?
על ידי במסתרים
ד' יוני 28, 2017 5:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספיקא דאורייתא לחומרא
תגובות: 2
צפיות: 179

ספיקא דאורייתא לחומרא

אופן אחד של ספק: שני אתרוגים לפניו, אחד כשר ואחד פסול. כשיטול את שניהם בוודאי יצא יד"ח. אופן שני: אתרוג אחד לפניו ספק כשר ספק פסול. אף לאחר שיטלנו עודנו בספק אם יצא. [אפשר זה כמו ישיבה בסוכה בבין השמשות ספק שביעי ספק שמיני.] (אולי אופן שלישי: פרי לפניו שמסופק אם הוא אתרוג בכלל. ובזה גופא - 1 יש...
על ידי במסתרים
ו' יוני 23, 2017 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: נפטר מהעולם- מתי הותחל להשתמש במטבע לשון זו ומה משמעותה?
תגובות: 15
צפיות: 623

Re: נפטר מהעולם- מתי הותחל להשתמש במטבע לשון זו ומה משמעותה?

שמואל דוד כתב:
במסתרים כתב:
שמואל דוד כתב:רשב"ם ב"ב דף קלג
ד"ה דהוה קא שכיב - היה נפטר לבית עולמו. וצ"ע כוונתו בזה.


עיין קהלת יב ה

לא הבנתי כוונתך

טעיתי בהבנת שאלתך מרוב הקיצור
על ידי במסתרים
ו' יוני 23, 2017 2:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדונינו
תגובות: 10
צפיות: 557

Re: אדונינו

גם "מרן" הוא אדונינו
על ידי במסתרים
ה' יוני 22, 2017 5:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: נפטר מהעולם- מתי הותחל להשתמש במטבע לשון זו ומה משמעותה?
תגובות: 15
צפיות: 623

Re: נפטר מהעולם- מתי הותחל להשתמש במטבע לשון זו ומה משמעותה?

שמואל דוד כתב:רשב"ם ב"ב דף קלג
ד"ה דהוה קא שכיב - היה נפטר לבית עולמו. וצ"ע כוונתו בזה.


עיין קהלת יב ה
על ידי במסתרים
ד' יוני 21, 2017 5:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"
תגובות: 12
צפיות: 1029

במדה שאדם מודד

בפ"ק דסוטה 'במדה שאדם מודד בה מודדין לו'. האם יש לקרות "במה שאדם מודד בה - (באותה מדה) מודדין לו", או שמא כך יש לקרות "במדה שאם מודד - בה מודדין לה"? רש"י סוטה ט: ואין באחיו גדול ממנו. שהיה מלך הרי מדה שמדד שנקבר אביו בגדולים ובו במדה מדדו לו שנקבר הוא בגדולים. עכ"...
על ידי במסתרים
ד' יוני 21, 2017 4:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מחול לנו - תפלה ישרה בשם האר"י
תגובות: 6
צפיות: 359

Re: מחול לנו - תפלה ישרה בשם האר"י

עיין (לדוגמא) לוח ארש בכמה מקומות ע"פ המפתח
על ידי במסתרים
ד' יוני 21, 2017 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי איש יהודי בכתבי קדמונים
תגובות: 0
צפיות: 139

כינוי איש יהודי בכתבי קדמונים

בספרים מאוחרים רגיל הכינוי "איש הישראלי"
איך נקרא בראשונים ובתקופות אחרות?
על ידי במסתרים
ד' יוני 21, 2017 2:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מחול לנו - תפלה ישרה בשם האר"י
תגובות: 6
צפיות: 359

Re: מחול לנו - תפלה ישרה בשם האר"י

אבל בסגנון לשון חכמים
והרבה מלים שאינן מלשונות הכתובים
ואכמ"ל כנ"ל

עבור לחיפוש מתקדם