החיפוש הניב 234 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ו' ינואר 18, 2019 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין חרוצות ,האם יש פרטים בנושא, וזה רצוי להידור לכתחילה?
תגובות: 6
צפיות: 120

Re: תפילין חרוצות

לענין כתב:ולגופא דמילתא, כל הקמפיין כאילו הגר"א והתניא והדברי חיים התעקשו דוקא על כאלו, הוא אחיזת עינים ממש!!!


תוכל להסביר?
על ידי במסתרים
ה' ינואר 17, 2019 1:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אל תהי שוטה בחרוזים
תגובות: 7
צפיות: 126

Re: בחרוזים

סגי נהור כתב:"חרוז" בעולמה של שירה הוא לשון שנתחדשה קרוב לוודאי לאחר ימי רש"י.


ילקוט שמעוני שה"ש רמז תתקפג:
צוארך בחרוזים אלו הפייטנים
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 28, 2018 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 196

מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

וו הוא שם דבר בלה"ק כמ"ש ווי העמודים, ועל שמו נקרא אות ו' שצורתו כמו וו.
וכן תו הוא שם דבר כמ"ש ביחזקאל.

בספרים משתמשים לעניני גימטריא גם במילוי וא"ו וי"ו תי"ו.
האם זה חידוש האריז"ל?
ויל"ע הרי לכאורה אותיות אמצעיות אלו אינן אלא להקל על הקריאה?
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 28, 2018 1:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך פרעה הצליח לעשות לבנ"י מה שלא נגזר עליהם
תגובות: 13
צפיות: 221

Re:

הרב אוצר, הרי לא נגזר על שום מצרי מסויים להעביד אותם?
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 07, 2018 1:06 am
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 227

Re:

בן אדם כתב:חז"ל פסלו לעדות המשחקים בקוביא, והרי נפסק בש"ע כשיטות הראשונים שאפילו המשחק באופן חד-פעמי ג"כ בכלל האי פסולא


?

שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעיף טז כתב: וכן משחק בקוביא והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 30, 2018 2:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה, לאו כהן
תגובות: 3
צפיות: 177

משנה שבועות פ"ג - דברים שאינן ראויין לאכילה, לאו כהן

שבועה שלא אוכל ואכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה פטור שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב ור' שמעון פוטר ופירש רש"י ואכל נבילות כו' חייב - דראוין הן לאכילה ואריא הוא דרביע עלייהו: ור"ש פוטר - דמושבע ועומד הוא עליהן: ועיין הסוגיא בגמ' כג: כד. האם ...
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 30, 2018 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבילה ביו"כ
תגובות: 1
צפיות: 101

נבילה ביו"כ

שבועות כד. כתב:רבי שמעון לטעמיה דלית ליה איסור כולל דתניא רבי שמעון אומר האוכל נבילה ביוה"כ פטור


ירושלמי שבועות פ"ג כתב:תני בשם רבי שמעון תענו את נפשותיכם ממותר לכם ולא מאיסור לכם


לדברי ר"ש, חולה האוכל ביו"כ מוטב לו שיאכל בשר תמותות שהוא בלאו ולא בשר שחוטות שהוא בכרת?
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 27, 2018 9:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וילך ראובן, - טעמים
תגובות: 8
צפיות: 305

Re:

בראנסוויל כתב:הנקודתיים : אינם טעם סוף פסוק, אלא הוספת המדפיסים.


עיין http://www.hagigim.com/hebnuker/modules ... ic&t=18043
על ידי במסתרים
ו' נובמבר 09, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 20
צפיות: 634

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

שלא להדליק במוצאי שבת לכאורה אינה גזירה על מצוה ואין חיוב למס"נ
על ידי במסתרים
ה' נובמבר 08, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 16
צפיות: 447

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

נדה לפני מ"ת יש גם בסוטה יא. גבי תמר
שמא טמאה את אמרה ליה טהורה אני
על ידי במסתרים
ג' אוקטובר 23, 2018 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1775

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

דיוניםבהלכה כתב:מה אתה אומר לפסק זה האם זה מחשב כפיה???
על ידי במסתרים
ד' ספטמבר 05, 2018 2:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2385

Re: במוצאי מנוחה

אוהב עמו כתב:במוצאי מנוחה בפשטות קאי על כל יום ראשון, שיום ראשון נקרא כולו מוצאי שבת


למה בכלל מציינים את היום בסליחה, למאי נפק"מ אם הוא מוצ"ש או יום רביעי?
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 31, 2018 9:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לקט נבחר לימים הנוראים מתוך הסה"ק חמדת ימים - חדש
תגובות: 9
צפיות: 783

Re:

הגר"ח שליט"א כתב הסכמה ארוכה זו?
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 31, 2018 4:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבוש תפלין שלא לשם מצוה חייב בקדושתן?
תגובות: 1
צפיות: 186

לבוש תפלין שלא לשם מצוה חייב בקדושתן?

המוצא תפלין בשבת ומכניסן, או בחול בכוונה שלא לצאת, האם חייב ליזהר בקדושתן ומהיסח דעתו?
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 31, 2018 4:09 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מקור פיוטי הימים הנוראים
תגובות: 48
צפיות: 4645

Re: מקור פיוטי הימים הנוראים

אוסיף גם, שיש הסוברים שאת 'האוחז ביד' חיבר יהושע בן נון!... מי ומה ולמה? בר"ה שחל בחול אסור להפסיק בין ברכת השופר לגמר כל התקיעות. והיה מנהגו של הגר"ח שלא לומר שום פיוטים (לרבות ונתנה תוקף) חוץ מ האוחז ביד מדת משפט שהוא מיוסד על נוסחאות עתיקות שמתקופת התנאים מה היה ידוע על זה בזמן הגר&quo...
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 31, 2018 3:55 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה
תגובות: 5
צפיות: 551

לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה

הוגד לי שצריך השומע לדעת באיזו תקיעה עומדים.

המדבר הפנה אותי לספרי הליקוטים ואנכי לא מצאתי לפום ריהטא.

מה המקור?
על ידי במסתרים
ה' אוגוסט 30, 2018 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת שנים מקרא עד שמח"ת
תגובות: 4
צפיות: 295

Re: קריאת שנים מקרא עד שמח"ת

היכן הובא בפוסקים שאכן צריך לעשות ככה? בשו"ע ומשנ"ב מובאת הדעה שאפשר להשלים עד שמיני עצרת, אבל מי אמר שנפסק למעשה שיש לחוש לה? הרבה פעמים מובא דעת מיעוט, והרוצה לחוש ולהדר יחוש, אבל לא שחיוב לעשות כן. אולי כוונתך לפוסק אחר, אז נשמח אם תציין איה מקום כבודו. התכוונתי ל וטוב לחוש לדבריהם שמי...
על ידי במסתרים
ד' אוגוסט 29, 2018 5:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת שנים מקרא עד שמח"ת
תגובות: 4
צפיות: 295

קריאת שנים מקרא עד שמח"ת

מבואר בפוסקים שאם איחר ישלים עד שמח"ת
ויל"ע מאחר שלרוב הפוסקים עבר זמנו*, מה טעם חוששין לדעת המיעוט ולא נאמר ספקו לקולא?

*ובזה גרע טפי מהשאלה הידועה בקיום מצוה דרבנן שמסופק אם יצא כגון לולב ביהשמ"ש.
על ידי במסתרים
ד' אוגוסט 29, 2018 5:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 664

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

אפשר שייך כאן
שבת קלג
אלא אמר רב אשי לעולם אומן וכגון דאתא בין השמשות דשבת ואמרו ליה לא מספקת ואמר להו מספקינא ועבד ולא איסתפק ואישתכח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת
על ידי במסתרים
ד' אוגוסט 29, 2018 3:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת כי תצא "כי ימצא איש"
תגובות: 1
צפיות: 245

פרשת כי תצא "כי ימצא איש"

כִּי יִמָּצֵא אִישׁ שֹׁכֵב עִם אִשָּׁה בְעֻלַת בַּעַל

למה נאמר בלשון מציאה דמשמע שנתפס פתאום, והרי אינו חייב אלא בעדים והתראה.

וכן כתוב כמה פעמים בפרשה זו כי ימצא, כגון כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, ולמה לא כתוב "כי יגנוב איש נפש מאחיו".
על ידי במסתרים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:16 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4765

Re: Re:

מחולת המחנים כתב:
במסתרים כתב:
מחולת המחנים כתב:אודך כי עניתני ותהי לי לישועה.

איך הגיע כאן פסוק זה

עיין מדרש שוח"ט שם, (והיא הגמ' בנדה דלעיל).

דרשו עניתני מלשון עינוי?
על ידי במסתרים
ה' אוגוסט 23, 2018 6:35 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4765

Re:

מחולת המחנים כתב:אודך כי עניתני ותהי לי לישועה.

איך הגיע כאן פסוק זה
על ידי במסתרים
ה' אוגוסט 23, 2018 1:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 7779

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

"לכנה שבנה" "שבנה" היא משורש "שוב" כמו "שובי השולמית" והו' נשמטת ב"שבנה" וה"ה בכל נחי ע"ו ולכן ברור שצודק הרב בן ראובן שאף אם הו' שרשית היא נשמטת כל שלא נשתנה הניקוד לא הוכחת שהוא"ו חסרה מצד הדקדוק ולא רק מפני מסורת הכתיב נשתנה גם נשת...
על ידי במסתרים
ה' אוגוסט 16, 2018 2:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באלול על ידי קטן
תגובות: 4
צפיות: 779

Re: תקיעת שופר באלול על ידי קטן

נכתב על זה בגליון עלים לתרופה האחרון
על ידי במסתרים
ה' אוגוסט 16, 2018 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 859

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

מלבב כתב:
עזריאל ברגר כתב:ואוי"ל שאין דין לאכול מלווה מלכה דווקא אחרי יציאת השבת לגמרי, אלא אפשר גם בזמן כזה שהוא "סמוך ונראה" ליציאתה?

לא יתכן, בשום אופן אי אפשר לאכול מלווה מלכה סמוך לשקיעה, זמן מלווה מלכה הוא במוצאי שבת ולא בשבת.

למה יהיה יותר חמור מהבדלה?
על ידי במסתרים
ה' אוגוסט 16, 2018 2:49 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 7779

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

"לכנה שבנה" "שבנה" היא משורש "שוב" כמו "שובי השולמית" והו' נשמטת ב"שבנה" וה"ה בכל נחי ע"ו ולכן ברור שצודק הרב בן ראובן שאף אם הו' שרשית היא נשמטת כל שלא נשתנה הניקוד לא הוכחת שהוא"ו חסרה מצד הדקדוק ולא רק מפני מסורת הכתיב נשתנה גם נשת...
על ידי במסתרים
ד' אוגוסט 15, 2018 6:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 7779

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

כדכד כתב:"לכנה שבנה" "שבנה" היא משורש "שוב" כמו "שובי השולמית" והו' נשמטת ב"שבנה" וה"ה בכל נחי ע"ו ולכן ברור שצודק הרב בן ראובן שאף אם הו' שרשית היא נשמטת

כל שלא נשתנה הניקוד לא הוכחת שהוא"ו חסרה מצד הדקדוק ולא רק מפני מסורת הכתיב
על ידי במסתרים
ד' אוגוסט 15, 2018 5:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 859

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

מלבב כתב:
עזריאל ברגר כתב:
מלבב כתב:
כדכד כתב:איפה זה כתוב?

במשנה ברורה

נשמח אם תסייע לנו למצוא את דבריו, כי חיפשתי בסימן רצט ובסימן ש ולא מצאתי.

אשתדל לחפש, אני מקווה שזכרוני אינו מטעה אותי.


באר היטב סימן ש
ובא"ז כתב שמעתי שאם ממשיך הסעודה ג' עד לאחר חשיכה א"צ לאכול עוד סעודה ד' במו"ש
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 10, 2018 4:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נתרגם את המילה היום
תגובות: 2
צפיות: 753

Re: היום

איש גלילי כתב:הערת אגב, "עד היום הזה" - לדעת רוב המפרשים וכדמשמע בגמרא - היינו עד היום שנכתב הספר, ולא עד היום שהקורא עומד בו.


אגב, מה פירוש פסוק זה שנאמר זמן לא רב אחרי קריאת השם?
וַיִּקְרָא אֹתָם עַל-שְׁמוֹ אֶת-הַבָּשָׁן חַוֺּת יָאִיר, עַד הַיּוֹם הַזֶּה
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 10, 2018 4:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בפרשת דברים גדול ורב ורם
תגובות: 2
צפיות: 661

בפרשת דברים גדול ורב ורם

בפרשת דברים כמה פעמים
עַם גָּדוֹל וְרַב וָרָם

מהו גדול
מהו רב
מהו רם

עדיף עם מקורות
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 10, 2018 4:16 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 7779

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

אין להביא ראיה לפת"ח ממלת ותנח התיבה דשאני התם שאף אם עיקר המשקל בקמץ מ"מ נפתח מפני הגרונית ואין הניקוד סותר לאותיות משא"כ במלת נוחנה שהוא"ו שרשית, ואף אם איננה כתובה לא נוכל לנטות מניקוד חולם או מלאפום גם יש ללמוד מציווי "נוחי" שכן יהיה הניקוד לרבות מה שנשאר הוא רק ניק...
על ידי במסתרים
ג' אוגוסט 07, 2018 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתפלל בעשרה ואחד יוצא
תגובות: 1
צפיות: 209

מתפלל בעשרה ואחד יוצא

עשרה שמתפללים ויצא אחד בעוד שקצתם מתפללים, האם זה מגרע בתפלת הציבור של כל הנשארים?
על ידי במסתרים
ג' אוגוסט 07, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?
תגובות: 17
צפיות: 768

לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?

בירך בשבת על לחם יחיד, יש לו שום תקנה? כגון לשמוע ברכה מאחר המברך על לחם משנה?
על ידי במסתרים
ו' אוגוסט 03, 2018 12:51 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 7779

Re:

נוח במשקל שוב
ויש ללמוד הניקוד ממגילת רות
א,יב שֹׁבְנָה בְנֹתַי
על ידי במסתרים
ש' יולי 28, 2018 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 167
צפיות: 12590

Re: מבטן מי יצא

איוב לח כט
על ידי במסתרים
ש' יולי 28, 2018 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה חטא או בני ישראל???
תגובות: 9
צפיות: 684

Re: בגללכם

כלי יקר (דברים א לז) כתב:גם בי התאנף ה' בגללכם וגו'. בפסוק זה יצאו רוב המפרשים ללקוט ולא מצאו טעם מספיק איך הכניס גזירת משה בין המרגלים עיין ברמב"ן ובמהרי"א ובשאר מפרשים


עיין שם ובשאר מפרשים
על ידי במסתרים
ד' יולי 25, 2018 2:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בפרשת דברים "ונשמרתם מאד. אל תתגרו בם"
תגובות: 0
צפיות: 437

בפרשת דברים "ונשמרתם מאד. אל תתגרו בם"

חומש כתב: וְאֶת הָעָם צַו לֵאמֹר אַתֶּם עֹבְרִים בִּגְבוּל אֲחֵיכֶם בְּנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְיִירְאוּ מִכֶּם וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד: אַל תִּתְגָּרוּ בָם

רש"י כתב:ונשמרתם מאד, ומהו השמירה אל תתגרו בם


למה לא בא "ונשמרתם מאד" בראש הפסוק הבא?
על ידי במסתרים
ד' יולי 25, 2018 2:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת פנחס- התרגום לא מוסיף י' וה' למשפחות
תגובות: 1
צפיות: 446

Re: פרשת פנחס- התרגום לא מוסיף י' וה' למשפחות

אין ה"א הידיעה בארמית
על ידי במסתרים
ה' יולי 19, 2018 6:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 735
צפיות: 74265

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מכוסף וחשקת ארבע מצות דאוריתא בכל רגע. שתים שהן ארבע? דומני שכוונת הדברים לארבע המצוות הידועות שתיים בתפילין, אחת בציצית ואחת במזוזה, וכלשון הגמרא במנחות מג, ב, וכן ברמב"ם ועוד מנחות מד ע"א: אמר רב ששת כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה רש"י: ד' פרשיות יש בהן ואכל חדא קיימי תרי עשה...

עבור לחיפוש מתקדם