החיפוש הניב 177 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ה' מאי 17, 2018 7:35 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 296

Re: דאדוני

עיין מ"ש הר"ד יצחקי בלוח ארש
תוכן הדברים שלרז"ה (והסכים לו הנ"ל) רפה
משא"כ לריעב"ץ שיש חירק בדל"ת
על ידי במסתרים
ה' מאי 17, 2018 1:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 50
צפיות: 5757

Re:

יותר פשוט לפרש: אף שלענין הפירוש לכאורה הכל אחד, נפק"מ לדינא איך צריך לכתוב.
על ידי במסתרים
ג' מאי 08, 2018 2:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 417
צפיות: 30092

רמב"ם הלכות גניבה, הלכות גזילה ואבידה

למה חילק הרמב"ם הלכות גניבה מגזילה, וצירף גזילה ואבידה
על ידי במסתרים
ה' אפריל 26, 2018 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'

לשון משתנה מזמן לזמן.
חידוש (או חזרה אל) מלת הכי בא כנראה ע"י בעלי "תחיית הלשון".
על ידי במסתרים
ד' אפריל 25, 2018 4:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'

כנראה-
בלשון תורה: הגדול
בלשון חכמים: הגדול שבכולן/שבהן


הודעתי נכתבה לפני שראיתי את ההודעה שלפניי, והודעה לא זזה ממקומה.
לא הבאתי פסוק מן השלשה הכי נכבד לפי שהוא יחידי לכאורה, וכפה"נ חקר השואל איך היו מתבטאים לפני ש"מצאו" פסוק זה.
על ידי במסתרים
ד' אפריל 11, 2018 2:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 8
צפיות: 230

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

תוכן כתב:מנין לך ש'פחה' היא עם פ"א סגולה?

נחמיה ה יד ועוד
על ידי במסתרים
ה' אפריל 05, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: נודע ביהודה על פרשת שמע בתפלין דר"ת
תגובות: 0
צפיות: 91

נודע ביהודה על פרשת שמע בתפלין דר"ת

נודע ביהודה תניינא סימן ה ואשר תמה על תפילין דר"ת הנה ימחול לי מעלתו ויעיין בט"ז א"ח בסימן ל"ב ס"ק כ"ה מה שכתב בשם הב"י ובשם רש"ל, והט"ז רצה להוכיח דין של הרמב"ם מהגמ'. ואני אומר שאין הוכחה שלו מן הגמ' כלום דבגמרא קאי אי אמרינן במזוזה דעושין פרשיותי'...
על ידי במסתרים
ה' אפריל 05, 2018 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"
תגובות: 2
צפיות: 178

הגאונים "דבריהם דברי קבלה"

נאמר על דברי הגאונים שהם מקבלה ואין לחלוק עליהם, אבל במקומות לא מעטים חלקו וחלקו.

מה הכלל?
על ידי במסתרים
ה' אפריל 05, 2018 12:38 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקורות לחיוב קריאת פרשת פרה מה"ת <מתוך 'מתיבתא' (כת"י)>
תגובות: 47
צפיות: 4888

Re: מקורות לחיוב קריאת פרשת פרה מה"ת

הוגד לי בשם ספרי הגרי"י פישר (הגהות למ"ב או בספר על פורים/ד' פרשיות?) שמביא דעת הראב"ד שקריאת פ' פרה מה"ת.

דיבר המגיד נכונה או התחלף לו גברא בגברא?
על ידי במסתרים
ב' אפריל 02, 2018 9:50 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 52
צפיות: 2746

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

שמר כתב:שמעתי מהרב לאו שהביא מהריטב"א שיו"ט הוא קנס על בני חו"ל, ולא ציין מקור האם ידוע לאי מישהו על ריטב"א כזה?


ידוע?
על ידי במסתרים
ב' אפריל 02, 2018 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנין היה לנו לדעת הלכות שנזכרו רק בירושלמי?
תגובות: 5
צפיות: 332

מנין היה לנו לדעת הלכות שנזכרו רק בירושלמי?

דוגמא בעלמא: האוכל מצה בערב פסח וכו' נזכר רק בירושלמי, ונפסק בכל הפוסקים.

למה לא ראו מסדרי הבבלי להודיענו את ההלכה הזו? סמכו על הירושלמי?
על ידי במסתרים
ב' אפריל 02, 2018 9:33 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה אין קוראים בב' דשבועות פרשת שור או כשב?
תגובות: 10
צפיות: 729

Re: קרה"ת בשמע"צ

אגב.
בשמע"צ (בחו"ל) קוראים בפרשת ראה ודווקא שם לא נזכר שמע"צ.
עמדו על זה?
על ידי במסתרים
ב' אפריל 02, 2018 9:02 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 858

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

עזריאל ברגר כתב:ולהעיר שלשיטת הכס"מ גם סוזק"ש דרבנן.
וכמעט שלא מצאתי מי שחולק עליו בפירוש.
(אחרי היגיעה מצאתי רמז בסידורו של בעל התניא)


יל"ע כאן אות כו למטה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=70
על ידי במסתרים
ג' מרץ 27, 2018 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקת הקהל בקריאת התורה שאינה של חובה
תגובות: 1
צפיות: 104

שתיקת הקהל בקריאת התורה שאינה של חובה

במקום שקוראים פרשת הנשיאים מתוך ס"ת, האם הציבור אסור בדיבור אז?
על ידי במסתרים
ד' מרץ 21, 2018 2:19 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקיה: טהרת המשפחה
תגובות: 0
צפיות: 176

לשון נקיה: טהרת המשפחה

ע"י מי או מתי נתחדש מטבע לשון זה?
על ידי במסתרים
ג' מרץ 20, 2018 6:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 35
צפיות: 680

Re: הערה בגליון הש״ס מגילה יב.

אפשר שהציון אינו של הגאון. מה גם שאי"צ לציין כי כן התרגום תמיד
על ידי במסתרים
א' מרץ 18, 2018 9:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ה' הקריאה וה' הידיעה
תגובות: 9
צפיות: 695

Re: ה' הקריאה וה' הידיעה

אחד מעיר כתב:א. האמור- יש לומדים מכאן גם לעניין האמור ע"י נביאך
וזה לא נכון (גם אם מתפרש ה' הקריאה בניקוד שוה לה' הידיעה


פרש נא דבריך
על ידי במסתרים
ב' מרץ 12, 2018 2:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: לתלות כתם ביום שהיתה מכה
תגובות: 0
צפיות: 116

לתלות כתם ביום שהיתה מכה

נמצא כתם על בגד בין הבגדים שנלבשו במשך כמה ימים, ואין ידוע באיזה יום נלבש בגד זה.
האם תולין הכתם במכה שהיתה במקצת מן הימים?

(אין השאלה על הכרה בכתם עצמו שהוא ממכה וכיו"ב אלא על התליה.)
על ידי במסתרים
ב' מרץ 12, 2018 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מותר לקבוע מזוזה פתוחה בלי גלילה?
תגובות: 4
צפיות: 213

Re: מותר לקבוע מזוזה פתוחה בלי גלילה?

תודה לעונים.

מי יכול להרחיב את דברי הגר"ח שנכתבו בקיצור: מה הראיה מדף לד שמותר?
ומה הראיה מדף לא שמצוה לכרכה?

הליכות עולם ונועם לא מצאתי.
על ידי במסתרים
ב' מרץ 12, 2018 1:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיא בפרשת פקודי שאין עליה תשובה
תגובות: 31
צפיות: 1655

Re: קושיא בפרשת פקודי שאין עליה תשובה

אולי אפשר כבר לתקן את הכותרת שאין לה משמעות
על ידי במסתרים
ד' מרץ 07, 2018 3:57 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 9
צפיות: 334

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

צבי-שפייר כתב:ובאמת כן מוסכם בנגלה, כמו שכתב המגן אברהם בשם השל"ה, שיש לכוון בברכת שהחיינו לפני מקרא מגילה, על מצות היום גם כן.


למען הדיוק, ידוע ששם כתוב רק משלוח מנות וסעודה. ורגילים לבאר שמצות מתנות לאביונים היא בכלל מצות צדקה ואינה מתחדשת בפורים.
על ידי במסתרים
ד' פברואר 28, 2018 5:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''

איכה ( ) חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
על ידי במסתרים
ד' פברואר 28, 2018 2:02 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''

נוסח התפלה ע"פ לשה"כ. ושם אולי לק"מ.
על ידי במסתרים
ו' פברואר 23, 2018 3:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים
תגובות: 3
צפיות: 225

Re: וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים

שער הכוונות פורים דרוש א
ורצה השי"ת שבכל שנה בימי הפורים כיוצא בהם

וכן בפע"ח שער פורים פרק ה
על ידי במסתרים
ד' פברואר 21, 2018 4:40 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ר"ת לשליא
תגובות: 8
צפיות: 388

Re: ר"ת לשליא

זקן ששכח כתב:
במסתרים כתב:וּבְשִׁלְיָתָהּ הַיּוֹצֵת מִבֵּין רַגְלֶיהָ

היחיד הוא כמובן בה"א


לא הבנתי מה הראיה מכאן?
הרי האות ה"א כאן היא אות השייכות, והא ראיה שהיא במפיק, כך שהיא באה לומר שזו שליא שלה.


התי"ו היא במקום ה' השרשית
על ידי במסתרים
ה' פברואר 08, 2018 3:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מותר לקבוע מזוזה פתוחה בלי גלילה?
תגובות: 4
צפיות: 213

מותר לקבוע מזוזה פתוחה בלי גלילה?

האם מותר להשאיר מזוזה פתוחה ולקבעה כך על מזוזת הפתח?
על ידי במסתרים
ד' פברואר 07, 2018 6:47 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ר"ת לשליא
תגובות: 8
צפיות: 388

Re: ר"ת לשליא

וּבְשִׁלְיָתָהּ הַיּוֹצֵת מִבֵּין רַגְלֶיהָ

היחיד הוא כמובן בה"א
על ידי במסתרים
ד' פברואר 07, 2018 1:01 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ר"ת לשליא
תגובות: 8
צפיות: 388

Re: ר"ת לשליא

צע"ק שהרי הוא לשון תורה והיחיד שליה ולא שליא.
על ידי במסתרים
ד' ינואר 24, 2018 10:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נר לשון נקבה?
תגובות: 8
צפיות: 395

Re: נר לשון נקבה?

גם בתוס' קידושין ב:
על ידי במסתרים
ד' ינואר 17, 2018 1:13 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בקדיש: הגיית מילים יתגדל ויתברך
תגובות: 6
צפיות: 408

Re: דקדוקים בקדיש: הגיית מילים יתגדל ויתברך

עיין לוח ארש ע"פ המפתח בסופו ותמצא הרבה
על ידי במסתרים
ה' דצמבר 28, 2017 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוציאו ספר תורה שאינו גלול - האם אפשר להחליפו
תגובות: 9
צפיות: 475

Re: הוציאו ספר תורה שאינו גלול - האם אפשר להחליפו

צריך לתקן שם מחבר בית עובד
"הכותב יהודה ולא נתן בו דל"ת..."
על ידי במסתרים
ג' דצמבר 19, 2017 2:33 am
פורום: חנוכה
נושא: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה
תגובות: 17
צפיות: 851

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

יש לעיין בבנין עולם סימן לד, הובא במשנה ברורה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=235
על ידי במסתרים
ו' דצמבר 15, 2017 5:40 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בימי מתתיהו "ונודה לשמך הגדול סלה"
תגובות: 0
צפיות: 197

בימי מתתיהו "ונודה לשמך הגדול סלה"

בימי מתתיהו נוסח ספרד מסתיים "ונודה לשמך הגדול סלה", האפשר שהתכוונו שזה יהיה מעין חתימת הברכה ולברך מיד בא"י הטוב שמך?
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 06, 2017 5:01 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 207
צפיות: 36791

Re: תקלה בהצגת ספר

במסתרים כתב:ספר זה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?179999&

אינו נפתח באתר טאבלט
"מצטערים יש תקלה בהצגת הספר"
על ידי במסתרים
ד' דצמבר 06, 2017 3:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: סגולות למצוא חפץ הנאבד
תגובות: 10
צפיות: 1091

Re: סגולות למצוא חפץ הנאבד

חיפוש יגלה לך שהפיכת כוס היא מנהג גוים. ומי יודע אם אין בזה שום איסור.
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 28, 2017 2:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן
תגובות: 14
צפיות: 586

Re: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן

עיין חידת האבן עזרא שהובא בקובץ המצורף כאן viewtopic.php?f=45&t=34770&p=379453&hilit=%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%9D+%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9D#p379741
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 08, 2017 3:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 495
צפיות: 24082

הקשה הרח"ו לאריז"ל

שמעתי מכ"ק אאמו"ר זצללה"ה זי"ע בשם הר"ח וויטאל שהק' להאר"י הק' על הירושלמי (שבת סוף פ"ה) על המשנה פרתו של ר' אלעזר בן עזרי' היתה יוצאת ברצועה שבין קרני' שלא ברצון חכמים, אר"ח פעם אחת היתה יוצאת והשחירו שיניו מפני הצומות, ועי"ש בגמ' שאמרו לא שלו היתה אלא ...
על ידי במסתרים
ד' נובמבר 08, 2017 3:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ערב ומתוק
תגובות: 11
צפיות: 760

Re: ערב ומתוק

מתושלח כתב:מה החילוק בין המילים "ערב" ו"מתוק?"


יריעות שלמה, חוברת ז יריעה ט
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=5936&pgnum=413
על ידי במסתרים
ג' נובמבר 07, 2017 2:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וישתחו; צוארי וכו' מהם המילים שנכתבו בלשון רבים? וסיבתן?
תגובות: 7
צפיות: 528

Re: וישתחו

למה באמת כתיב וישתחו? אבן עזרא שמות יח ז וישתחו. דקדוק וישתחו קשה. ידענו כי שרשו מבעלי הה''א באחרונה. והנה הוי''ו במקום ה''א כוי''ו שלו הייתי שאמר ממנו לא שלותי. והנה כאשר אמרו לשון יחיד וישתחו. היה ראוי להיותו וישתחוה כי התי''ו מבנין התפעל. כמו והאיש משתאה לה. כי משפט אותיות השניים. אם היה אחד מהם...

עבור לחיפוש מתקדם