החיפוש הניב 500 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן אליהו
ד' יוני 20, 2018 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 63
צפיות: 1083

Re: עוד ביטול קידושין

אקדים ואומר שבדברי הבאים אני לא מתייחס כלל לפסק הדיינים אלא למה שהובא מטומאת שבועון ביב התועבה מצב הרוח.

לא ייאמן. פשוט לא ייאמן
על ידי בן אליהו
ד' יוני 20, 2018 7:24 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות
תגובות: 81
צפיות: 1643

Re: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות

וכהמשך לדברי הרב ברכה המשולשת יש להדגיש שדווקא המובהקים שבתלמידי הרצי"ה מסתייגים מהתכלת
על ידי בן אליהו
ד' יוני 20, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

אבל לא הבנתי היכן רואים זאת בדברי הרמב"ן במלחמות?
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

כוונתי הייתה שבנידון שדומה לקייטנה ביחס לעניין של שער ושומא אך מאידך קבלת המכר היא מיידית בדומה לנידון דטרשא, בזה לא מצינו שהרמב"ן חולק
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 11:30 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות
תגובות: 81
צפיות: 1643

Re: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות

הבנתי. אני חשבתי שהכוונה היא לרב ישראל טופורוביץ, מחבר הספרים דרך ישראל ומתלמידי בית מדרשו של הגר"ח גריינימן, שכתב קונטרס נגד התכלת
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

בר מן דין אני חוזר על טענתי שנידון הרמב"ן הוא ביחס לדבר שיש לו שער ושומא. לא לדבר שאין לו שער ושומא. לקייטנה אין שער ושומא.
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

הרמב"ן מדבר על נידון שהמוכר אומר אם תשלם עכשיו בכך וכך ואם תשלם בהמשך תשלם יותר. ועל זה אומר הרמב"ן שאין נפק"מ אם השווי שקצץ הוא כהשתא או כדלקמיה. אבל בגוונא שאומר לו שהמחיר הוא כמחיר היקר אלא שאם ייתן מראש יקבל הוזלה, לכאורה אין ראייה מוכרחת מהרמב"ן לאסור. דיש לומר שבכה"ג א...
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 9:06 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות
תגובות: 81
צפיות: 1643

Re: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות

הסוגיא עוררה סערה בשבועות האחרונים. יש אכן קבוצה גדולה (מהצעירים ומהמבוגרים) שמלבה את הרעש כל שנה. לפני שבועיים ארגנו שיעור נגד מהרב הול שליט"א ואחר כך הביאו את הרב טופורוביץ שיענה ויסביר את דעתו. לא הבנתי. הרי הרב טופורוביץ כתב קונטרס נגד התכלת. אז אם הרב הול הוא גם נגד, אז מה היה צריך להביא ...
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

ביחס לדברי האיש ספר. לא הבנתי היכן בדברי הרמב"ן במלחמות מבואר לאיסור? לכאורה דברי הרמב"ן אמורים בגוונא של דבר שיש לו שער קבוע. מה שאין כן הכא, ביחס לקייטנה. דבר נוסף: המלחמות מדבר על גוונא שאומר לו אם מעכשיו בכך וכך ואם יותר מאוחר, ביוקר. אני דיברתי על היתר שנובע מכך שאומר שהמחיר הוא המחיר...
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

מה דעתכם על הסברה הבאה? בכל העסקאות הזמן הוא חיצוני לעיסקה. כלומר: אם אני קונה ממך תפוחים ומשלם מראש, אין שום טעם שלא אקח אותם מיידית, אלא שמסיבות שונות אנו מסכמים על עיכוב נתינת התמורה למועד אחר. מה שאין כן הכא, בעניין קייטנה הזמן הוא חלק מהעיסקה, שהרי בכל זמן אחר הילדים נמצאים בלימודים וההורה לא מ...
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 151

Re: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

רעק"א בכתובות מקשה כיצד אשה נאמנת ברוב פסולים לפי ר"ג והלא עד אחד לא נאמן באיתחזק איסורא ורובא וחזקה רובא עדיף. ומתרץ מה שמתרץ. על כל פנים מקושייתו מוכח שלמד שגם ברובא דאיתא קמן קיי"ל שרובא וחזקה רובא עדיף
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

בוודאי שטעיתי וחוזרני בי. כיוון שאני דיברתי על מציאות שבה הסחורה מתקבלת מייד, וחיוב הדמים אמור לחול מייד, ועל זה יש את ההיתרים השונים של טרשא. מה שאין כן הכא שיש כאן הקדמת מעות על תמורה עתידית. ואכן התפארת למשה מחמיר בזה כפי שהביא הרב בן יעקב
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

על משמרתי אעמודה, דמכל הראשונים בסוגייה דטרשא מוכח כדאמרתי שאם אומר בנוסח שהמחיר הוא מסויים אלא שיש הוזלה לנותנים מראש, מותר
על ידי בן אליהו
ג' יוני 19, 2018 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 45
צפיות: 346

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

אם נדייק בלשון השאלה שהמחיר הוא 280 ויש הוזלה למשלמים מראש, אז לכל הדעות מותר. מכיוון שבכה"ג אין אגר נטר על האיחור בתשלום, אלא להיפך, הוזלה למקדימים.
על ידי בן אליהו
ש' יוני 16, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסכמי ממון
תגובות: 2
צפיות: 134

Re: הסכמי ממון

עיין בעזר משפט לר' אליעזר גולדשמיט זצ"ל סימנים י"א וי"ד. בעיקר י"ד.
על ידי בן אליהו
ד' יוני 13, 2018 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 387

Re: חזקה דרך שלילה

אתה יכול לפרט מי למד שחזקה פות"ז היא מדין חזקה קמייתא?
נדמה לי שאני יודע לאיזה ראשונים ירמזון מיליך. אינני מסכים כלל להבנה זאת בדבריהם. אך לא אוכל לומר דבר עד עת אשר תאמר בבירור מה מצאת בדברי רבותינו הראשונים.
על ידי בן אליהו
ד' יוני 13, 2018 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 387

Re: חזקה דרך שלילה

אין אדם פורע תו"ז אינו כלל עניין לנידוננו. אינו כלל מדין חזקה קמייתא.
על ידי בן אליהו
ב' יוני 11, 2018 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 26
צפיות: 88

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

צ"ל במלעיל
על ידי בן אליהו
א' יוני 10, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 387

Re: חזקה דרך שלילה

לכאורה כל הנידון בסוגיית שוכר ומשכיר בתחילת פ"ק דפסחים, האם הבית חזקתו בדוק או לא, הוא חזקה על השלילה. שהבית בחזקת נקי מחמץ.
על ידי בן אליהו
א' יוני 10, 2018 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 26
צפיות: 88

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

אני מסביר לתלמידי באופן שלדעתי מבהיר וממחיש את המושגים: תחשבו מה ההבדל בין אוכל, במלעיל, ביום כיפור לבין אוכל לא כשר. מנסיוני, לאחר ההדגמה הזאת, הצדדים בחקירה ביחס לחמץ, נקלטים.
על ידי בן אליהו
א' יוני 10, 2018 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 387

Re: חזקה דרך שלילה

לכאורה יש להקשות ממחלוקת ר' יהושוע וחכמים ביחס לספק קדם השער לבן ספק קדמה הבהרת שאליבא דר' יהושוע אזלינן בתר חזקת הגוף ואמרינן שלא הייתה בהרת בזמן שהשיער לבן צמח בגוף, ולכן טהור. הרי לנו חזקה על דרך השלילה. ויש לדחות
על ידי בן אליהו
ד' יוני 06, 2018 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג

ב. אם נתן שלא על דעת להחזיר הווי מתנה. ומה השאלה בכלל? אם ספק, תלוי בנידון שער המשפט ביחס לשמא נתת לי מתנה. אבל גם כאן צריך שהנותן יטען ברי.
ג. לא הבנתי מה השאלה בכלל.
על ידי בן אליהו
ד' יוני 06, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג

א. מה טוען המלווה? אם טוען ברי הרי הלווה מוב"ק ומשואיל"מ. אם טוען שמא אין חיוב אפילו לצאת יד"ש. אבל מידת חסידות לתת. אין כאן כלל חשש ריבית כיוון שלא הווי אגר נטר, אלא נתינה כדי לצאת מידי כל ספק. כל מה שאסרו באבק"ר הוא נתינת מתנה בשעת הפירעון. כאן לא הווי מתנה. אלא יציאה מידי חשש.
על ידי בן אליהו
ה' מאי 31, 2018 10:56 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: רשמים לישיבות האם זה חיובי או שלילי
תגובות: 120
צפיות: 9826

Re: רשמים לישיבות האם זה חיובי או שלילי

לוי כתב:ביודעי קאמינא, שהמצב בישיבות החסידיות ("כלל חסידי") חמור עוד יותר.

לאחרונה נודע לי שגם בישיבות הלא חרדיות, ישיבות גבוהות ציוניות ואפילו ישיבות הסדר, קיימת תחרות עוצמתית והרסנית.


אמת ויציב ונכון. מצער מאוד! ביזיון של התורה
על ידי בן אליהו
ד' מאי 30, 2018 9:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טרשא - נאמנות??
תגובות: 6
צפיות: 275

Re: טרשא - נאמנות??

באמת פלא. דלכאורה בדברי הראשונים מצינו שני פירושים לטרשא.
א. חרשות. כלומר ריבית לא נשמעת
ב. מלשון הרים הגבוהים. כלומר מכירה ביוקרא
על ידי בן אליהו
ב' אפריל 30, 2018 10:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל
תגובות: 34
צפיות: 3450

Re: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל

האם קשור לרב יעקב לב זצ"ל, מחבר הספרים בענייני קדשים, תלמיד הגרי"מ פינשטיין?
על ידי בן אליהו
ו' אפריל 20, 2018 11:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1024
צפיות: 87727

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אז ככה זה רק אומר שמעניין אותו כל התורה ולא רק ה'רייד'. והוא גם מלמד לזה. הא ותו לא מידי. אם זה כלום אצלך, שיהיה.. ייש"כ. גם אני הקטן הסקתי את הנ"ל מהסיפור שהבאת, והרשים אותי. במיוחד לאור העובדה שעל פי הנראה מהמסופר אודותיו, השקיע מיטב כוחותיו דווקא בעומק הסברות בכל סוגייה. ויעויין בהקדמת...
על ידי בן אליהו
ה' אפריל 12, 2018 10:37 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: הבעש"ט כמבטל את קלי' הנצרות
תגובות: 6
צפיות: 1131

Re: הבעש"ט כמבטל את קלי' הנצרות

הרב קוק כותב ב8 קבצים שהבעש"ט בירר את האוכל מהפסולת משיטתו של שפינוזה
על ידי בן אליהו
ד' אפריל 11, 2018 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 110
צפיות: 4997

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆

יש הרבה מחנה אפרים על עניינים אלו זכורני שגם הרבה חדושים וביאורים של ר' חים גרינימן. בכלל עושה רושם שבית מדרשו של החזו"א אוהבים את הפרק הזה. אז מן הסתם יש עוד חיבורים מחכמי בית מדרש זה בעניינים אלו בית אליהו של ר' אליהו ליברמן בזמנו מצא חן בעיני מאוד ספר של יהודי בשם ר' מנחם שימל על ענייני הפרק...
על ידי בן אליהו
ב' אפריל 09, 2018 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית בפירעון כשעת התשלום?
תגובות: 10
צפיות: 205

Re: ריבית בפירעון כשעת התשלום?

אין זה דמעיקר הדין יש לשלם כשעת תשלומין אלא מכיוון שהחיוב המוטל עליו הוא מעיקר הדין תשלום כור חיטין, כפי שבשעת ההלוואה קיבל חיטין כך יחזיר חיטין.
על ידי בן אליהו
ה' מרץ 29, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 840

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

וודאי שי כאן רק שני שובכים אך לאחד מהם יש מעלת רוב.
חזק ברוך חג שמח וכשר!
על ידי בן אליהו
ה' מרץ 29, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 840

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

אני רואה שלא הצלחתי להבהיר את טענתי. לפני הכל צריך להגדיר מהם צדדי הספק ועל זה אומרים את דין רוב. מה שבוודאי לא ממנו בא הבשר לא נכנס בספק. לא הבנתי מה קשה על זה? בוודאי שהספק הוא מאיזה שובך באו היונים. זוהי הגדרת הספק. רוב יונים קובע לאיזה שובך יש מעלה של רוב. לא הבנתי מה ההבדל בין שאלתך לנידון של ר...
על ידי בן אליהו
ד' מרץ 28, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 840

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

על כל פנים כפי שציינתי שאלתך היא רעק"א מפורש.
על ידי בן אליהו
ד' מרץ 28, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 840

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

לא הבנתי כלל מה קשה. הנידון ביונים הוא: מאיזה שובך באה היונה, כיוון ששובך הגדול יותר נכנס בספק וגם יש לאותו שובך מעלה של רוב על פני השובך השני, אזלינן בתריה. לעומת זאת הנידון בחנויות הוא מאיזו חנות בא הבשר. החנויות שנשללו לא נכנסות בכלל לספק. נשארנו עם שתי חנויות שבאות בחשבון. לחנות הכשרה שנותרה בספ...
על ידי בן אליהו
ד' מרץ 28, 2018 5:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 840

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

הלך אחר הרוב זה ביחס למה ששייך להסתפק עליו. מה שלא נמצא בספק לא נכנס לרוב, כיוון שוודאי הבשר לא משם. ביחס לעד אחד, זה תליא בשאלה האם עד אחד נאמן נגד רובא. יעויין רעק"א כתובות י"ג ע"ב בביאור דברי הרא"ש המפורסמים בסימן יח בכתובות. ידועים גם דברי רעק"א בכתובות ט"ו ביחס לעי...
על ידי בן אליהו
ב' מרץ 26, 2018 11:24 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 38
צפיות: 3418

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

פותח האשכול עורר נושא שכואב לי מאוד, הן משנות לימודי בישיבה והן מנסיוני בלימוד תלמידים, ואענה חלקי גם אני ואשמח מאוד לשמוע תגובות לדברי א. לענ"ד אין תחליף לדרך הלימוד שהתגבשה בעולם התורה הליטאי על גווניו השונים, ר' חיים ר' שמעון חזון איש, וכו' וכו' במאה שנה האחרונות. מדוע? הניסיון לדעתי מראה שמ...
על ידי בן אליהו
א' מרץ 25, 2018 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חשבון הנפש - מהדורה חדשה ומושלמת
תגובות: 16
צפיות: 1487

Re: חשבון הנפש - מהדורה חדשה ומושלמת

א. לפני כמה שנים קראתי מאמר הגנה על הספר, פרי עטו של ר' יצחק ירוחם ברודיאנסקי שליט"א, שעורך השוואה בין פרנקלין לספר חשבון הנפש, ומוכיח שאמנם ר' מנדל נעזר בספרו של פרנקלין אך בהחלט לא ייסד את ספרו עליו. ב. ביחס להיזדקקות לחכמת הגויים בתיקון המידות, להלן פיסקה מאורות הקודש חלק ג: "חכמת העלאת...
על ידי בן אליהו
ה' מרץ 22, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שטר קרוע לקופת הצדקה
תגובות: 6
צפיות: 198

Re: שטר קרוע לקופת הצדקה

סוגייה מפורשת בפרק הזהב שגם מטבע שחוק אם רק יוצא על ידי הדחק, אפשר לחלל עליו מעשר שני, אע"פ שאם בא למכרו צריך למכור בניקוי המשקל שנשחק מהמטבע. יעויין כל הסוגייה בדף נ"ב בבא מציעא
על ידי בן אליהו
ה' מרץ 15, 2018 9:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1024
צפיות: 87727

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הרב מענה איש היקר, לגבי הערותיכם בספק ספקא: א. לפי מיעוט הבנתי, ואיני יכול לקחת אחריות על זה, אך כך אני מרגיש, על זה גופא רבינו נלחם, שלא לומר על חידושים גדולים, שהיו כה פשוטים לראשונים עד שלא ראו צורך להסביר אותם, כי הרי רואים אנו שהראשונים התעכבו על דברים יותר פשוטים, הראשונים טרחו לבאר שורש כל ד...

עבור לחיפוש מתקדם