החיפוש הניב 491 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אראל
ה' דצמבר 13, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך שרדה מערת המכפלה את המבול?
תגובות: 4
צפיות: 176

Re: איך שרדה מערת המכפלה את המבול?

מה הקושיא?
רק ג' טפחים בארץ נימוח,
המערה עמוקה מג' טפחים
על ידי אראל
ה' דצמבר 13, 2018 8:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 16
צפיות: 1065

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

בקרלין ישנם שני אחים ר' שלמה זלמן ור' טוביה עהרנרייך שהם בני ר' שמעון זאב בן הגאון משמלויא, ר'שמעון זאב קבור בחלקת הרבנים בהר המנוחות לפני כמה שנים הוציאו לאור את חלק אבהע"ז של שו"ת לחם שלמה מכתי"ק שכויח גדול על המידע היפה. באחד מספריו שהו"ל מחדש מופיעים שמות צאצאיו? בניו ונכדיו...
על ידי אראל
ד' דצמבר 12, 2018 8:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 16
צפיות: 1065

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

המדובר בהרב חיים צבי בן ר' יהושע בן הגה"ק משימלויא זה שהוציא בעבר כל ספרי החיד"א, ומכר את הזכות אני מכירו אישית היטב, הוא גר כהיום בוויליאמסבורג ברוקלין הוא כבר איש זקן וחולה, וכלוא בבית כמעט כל היום, ואינו יוצא רק לפעמים לתפלות אם אתה צריך ממנו משהו, אתן לך את פרטיו באישי כמה בנים היו לו...
על ידי אראל
ד' דצמבר 12, 2018 4:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 16
צפיות: 1065

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

המדובר בהרב חיים צבי בן ר' יהושע בן הגה"ק משימלויא
זה שהוציא בעבר כל ספרי החיד"א, ומכר את הזכות

אני מכירו אישית היטב, הוא גר כהיום בוויליאמסבורג ברוקלין
הוא כבר איש זקן וחולה, וכלוא בבית כמעט כל היום, ואינו יוצא רק לפעמים לתפלות
אם אתה צריך ממנו משהו, אתן לך את פרטיו באישי
על ידי אראל
ד' דצמבר 12, 2018 2:15 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש: מעתיק שיעורי הלכה [קבצי שמע MP3] - אידיש ללשה"ק
תגובות: 0
צפיות: 107

דרוש: מעתיק שיעורי הלכה [קבצי שמע MP3] - אידיש ללשה"ק

נתבקשתי מאת רב מורה ודאין ות"ח חשוב לפרסם בקשתו: מתבקש צורב המוכשר להעתיק שיעורים בהלכה שנאמרו ע"י ת"ח חשוב בארה"ב בשפת אידיש, להעתיקם מקבצי שמע ללשה"ק, ואח"כ לסדרם לדפוס [אפשר לחלק העבודות, העתקה בלבד, ואח"כ מי שיסדר אותם] וגם לתור אחרי המראה מקומות אם הם נכונים. ...
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע - כיצד מודדים - קו ישר או אלכסון
תגובות: 17
צפיות: 418

Re: טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע - כיצד מודדים - קו ישר או אלכסון

ומסתמא נוגע השאלה גם בדיני רשות היחיד לענין שבת, דרה"י עולה עד לרקיע, כיצד מודדים
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9342

Re: משניות קהתי

אגב, הרה"ג ר' שמעיה שליט"א אמר לי, שמוכן אצלו חיבורו בשלימות על החומש, ומקוה בעזה"י שעוד יספיק להוציאו לאורה
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 3:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9342

Re: משניות קהתי

אה"נ החומש שלו לא היה לו כ"כ הצלחה [לפי זכרוני לא הי' כ"א כרך אחד, ולא שנים], והפסיק לע"ע את הוצאתו, ומאז ואילך שם כל מרצו בהמשניות שלו, ואכן המשניות הם דוקא מוצלחים ביותר, בפרט בסדר טהרות ששיתף פעולה עם הרה"ג ר' יצחק אליעזר וואלדמאן שליט"א מי שהו"ל בראשונה את פי' ...
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 2:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9342

Re: משניות קהתי

הגה"צ בעמח"ס סייעתא דשמיא שליט"א השיב תשובה פעם לאחד ששאל אותו, הלא יש כבר 'קהתי' ומה חידש בפירושו, שמסתמא 'גונב' מ'קהתי'? ענה ואמר משל למה הדבר דומה, יהודי אחד היה לו פרה והי' משקה אותה בכל יום בבוקר ובערב מתוך כדים גדולים חלב, ראה אותו פיקח אחד ותמה על מעשהו, למה יהודי זה צריך להפר...
על ידי אראל
א' נובמבר 11, 2018 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9342

Re: משניות קהתי

חס ושלום, שלא לזלזל בכבודו של הגה"צ המחבר סייעתא דשמיא שליט"א, ש[מלבד שיש לי עמו ב"ה קירבה משפחתית], הוא תלמיד חכם גדול ומתמיד עצום ודולה ומשקה מאור תורתו לאלפים, [במיוחד שיעוריו המפורסמים על חומש ורש"י], ואני שותה בצמא את דבריו כמובן, שהוא השיב כן לפי טעמו של השואל, בדרך בדיחותא...
על ידי אראל
א' נובמבר 11, 2018 5:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9342

Re: משניות קהתי

הפירוש החדש של ארטסקרול על משניות היא העולה על כולנה לדעתי כיוון שהם כננס הרוכב על גבי ענק! משמע, קהתי היה פורץ דרך בסגנון הפירוש, כל מי שבא אחריו מן הסתם עיין בפירושו ונעזר בו. אטסקרול עושים אותו דבר רק כיוון שהם אחרונים מונחים לפניהם הפירושים של כל קודמיהם. יתרון נוסף של ארטסקרול שהם עובדים בצוות...
על ידי אראל
ו' נובמבר 09, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 20
צפיות: 570

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

חקירה נפלאה
ייש"כ
על ידי אראל
ג' אוקטובר 09, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש דף הדגמה על מקום הנחת תפילין
תגובות: 5
צפיות: 308

Re: מחפש דף הדגמה על מקום הנחת תפילין

גם יש ספר 'כתר תפילין - תפלה למשה', [המחבר, כמדומני הרב קרויזר]
תמונות יפות [וקטורים]
לא נמצא באוצה"ח
על ידי אראל
ה' ספטמבר 27, 2018 4:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב אבינו אמר 'ברוך שם בלחש'?
תגובות: 6
צפיות: 470

Re: למה יעקב אבינו אמר 'ברוך שם בלחש'?

חיימשה כתב:מעלעב''ע, ראיתי שבתרגום יונתן שם כ' שיעקב אמר אמן יהא שמיה רבא וכו'.
האמנם איש''ר הוא תרגום של בשכמל''ו?

ראה 'אמת ליעקב' להגר"י קמינצקי, פ' ואתחנ [אאל"ט], ביאור ארוך ע"ז
על ידי אראל
ו' ספטמבר 21, 2018 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 6561

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

הנה מציג פה מה שנשלח אלי באישי, ע"י חכם א' שליט"א, ותשוח"ח לו: בפורום אוצה"ח היה אריכות גדול על דברי רבינו זצ"ל בויואל משה בפירוש דברי הרמב"ן פרשת כי תבא, "כי ישיבתנו בגלות היא ההבטחה ואף גם זאת וגו'". עיקר הויכוח היה על הנוסח "ההבטחה", בעוד שברמב&qu...
על ידי אראל
א' ספטמבר 16, 2018 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם
תגובות: 4
צפיות: 266

Re: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - ובדין גואל הדם

באותה שעה תפס באבנר הכוונה שתפס יואב באבנר וביקשו ישראל על אבנר שישארנו יואב בחיים, ועל זה השיב להם יואב כמעט שכיבה את נרי, הכוונה שהרג את עשהאל אחיו, והרפה ממנו לבקשת ישראל ואח"כ התדיין יואב עם אבנר [כדאיתא בסנהדרין מט ע"א] בטענת למה הרגת עשהאל, אמר לו אבנר עשהאל רודף היה, אמר לו יואב היה...
על ידי אראל
א' ספטמבר 16, 2018 9:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האחים רבי שמואל העליר ורבי משה לייב העליר תלמידי הרה''ק מאוריטש זיע''א
תגובות: 15
צפיות: 1477

Re: האחים רבי שמואל העליר ורבי משה לייב העליר תלמידי הרה''ק מאוריטש זיע''א

מנקיי הדעת שבירושלים כתב:[
אגב, על רבי משה לייב העליר נשוא האשכול [אחיו של ר' שמואל אב"ד צפת] היה מאמר גדול ועשיר עליו בקובץ 'עלי זכרון' של חודש תמוז העעל"ט, עם כמה דברים חדשים עליו ומסמכים

האם יש אפשרות להעלות את המאמר, תודה רבה.[/quote]
ראה כאן:
https://forum.otzar.org/download/file.php?id=61282
על ידי אראל
א' ספטמבר 16, 2018 8:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עימוד ספר עם קישורים
תגובות: 5
צפיות: 632

Re: עימוד ספר עם קישורים

ניתן לעשות זאת בתוכנת 'אקרובט' של אדובי בע"מ [הגירסה המלאה], על כל קובץ פדפ
על ידי אראל
א' ספטמבר 16, 2018 8:56 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לאותיות סת״ם
תגובות: 3
צפיות: 489

Re: תוכנה לאותיות סת״ם

פלפלת בחכמה כתב:אני מחפש תוכנה בו אוכל לעשות ציורים מאותיות סת״ם ושאלות שונות בצורות האותיות... אני רואה בספרים חדשים שיוצאים לאור לאחרונה בעניני סת״ם שיש הרבה ציורים ממוחשבים וודאי יש איזשהוא תוכנה לזה

הגראפיקאים עושים זאת בתוכנה 'אילוסטרייטאר' של אדובי בע"מ
על ידי אראל
א' ספטמבר 16, 2018 8:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דרך ישרה לרבי ראובן בן אברהם מירושלים - שאלוניקי תקנח
תגובות: 4
צפיות: 1269

Re: ספר דרך ישרה לרבי ראובן בן אברהם מירושלים - שאלוניקי תקנ

מעניין יש גם את הספר דרך ישרה לרמ''ל העליר זצ''ל אחי רבי שמואל אב''ד צפת דברים ששמע מרבו הרה''ק מאבריטש זיע''א בקובץ 'עלי זכרון' של חודש תמוז תשע"ח, מברר הכותב שהכת"י 'דרך ישרה' הלז נכתבה על ידי סבי הגה"ח רבי שרגא פייביש צבי שו"ב [שהיה מבני היכלא של הה"ק רבי חיים מקאסוב, וה...
על ידי אראל
א' ספטמבר 16, 2018 8:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האחים רבי שמואל העליר ורבי משה לייב העליר תלמידי הרה''ק מאוריטש זיע''א
תגובות: 15
צפיות: 1477

Re: האחים רבי שמואל העליר ורבי משה לייב העליר תלמידי הרה''ק מאוריטש זיע''א

אכן. ר' משה יהודה לייב ב"ר שרגא צבי היה ג"כ שו"ב בצפת אך הוא מאוחר בהרבה (הוא נולד ב-1831 ונפטר בכ"ח כסלו תרע"ג) ואין לו שום קשר משפחתי. הוא יליד יגלינצא , וחתנו של אא"ז ר' ישראל פרידפרטיג. היו לו שש בנות, אבל רק על שתים מהן אני יודע על נישואיהן, בעליהן וצאצאיהן - דבור...
על ידי אראל
ה' ספטמבר 13, 2018 4:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 92
צפיות: 3523

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

אם הם לא אוכלים את הסכך אז ממה הם חיים שם עשר שנים ? מאוירא קא רבו?! וגם למה הם נטפלים לדבר שלא מזין אותם, ולא לברזלי הרחוב למשל... על כל פנים, אני בדקתי כל שנה ולא ראיתי כלום. ההסבר שלי לעצמי היה שאדרבה, הם מתרבים בגלל לחות, ואילו אצלי שזה מקום מאוורר ויבש לחלוטין (ככה זה אצלי) פשוט אין להם מצע לה...
על ידי אראל
ה' ספטמבר 13, 2018 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב יושביה עליה - הגענו לזה כבר?
תגובות: 15
צפיות: 775

Re: רוב יושביה עליה - הגענו לזה כבר?

האם תנאי של 'רוב יושבי' עליה' מחייבת ג"כ שיהי' היושבים מקיימים תורה ומצות, ומצות התלויות בארץ?
על ידי אראל
ד' ספטמבר 12, 2018 9:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 18
צפיות: 701

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

בקובץ 'עץ חיים' שי"ל עתה, נידון שאלה במי שסיים הברכה מלך על כל הארץ, בטרם הזכיר פסוקי מלכיות, אם צריך לחזור לראש הברכה, או שיכול להזכיר הפסוקים במקום שעומד
שו"ת מאת הגר"מ שטרנבוך שליט"א ועוד
על ידי אראל
ד' ספטמבר 12, 2018 5:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5857

Re: שפתי חכמים

מצידי אתה יכול לומר שהברך היה סוחר נדל"ן מה החסרון? איני רואה שום חסרון בכך במה שרבי ישעי' ווייס היה נהג אוטובס אבי מורי שליט"א היה נוסע עם רבי ישעי' באוטובוס בכל יום, בהיותו עוסק לפרנסתו עד היום הזה ב"ה לאויש"ט מלמד תינוקות לעדרי צאן קדשים, וזכה ליסע עם האוטובוס של הגה"צ רב...
על ידי אראל
ד' ספטמבר 12, 2018 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5857

Re: שפתי חכמים

לידיעתך, הדברים ידועים לי ממקור ראשון מת"ח כבן שבעים הגר בוויליאמסבורג והכיר אותו אישית. תעיין בקבצים המצורפים ויאורו עיניך. הזהירו ועוד איך הזהירו, תשאל את הזקנים של וויליאמסבורג או את אלו ששמעו ממנו את השיעורים שנתן ברש"י באחד מבתי המדרש שם ויאמרו לך. הדבר ידוע וברור כשמש ויתכן שרוצים ל...
על ידי אראל
ד' ספטמבר 12, 2018 7:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5857

Re: שפתי חכמים

מי המה המסכימים על המהדורא הראשונה? לא זכור לי שהיה לו איזה הסכמות או שהזהירו אותו על חזרה מהסכמות, הסיבה שהשמיט את הלשונות החריפים, פשוט כי התחרט על צאתו בכותבת הגסה נגד מחבר פירוש מקובל ומפורסם שנתקבל בקרב ישראל המחבר 'לקט בהיר' היה נהג אוטובוס במוסדות סאטמאר, ובדרכו להוביל הילדים לחדר, היה רגיל ל...
על ידי אראל
א' ספטמבר 09, 2018 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]
תגובות: 5
צפיות: 335

Re: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]

אין הכי נמי
השאלה הוא בכל מצית
רק נשאל בבי מדרשא על מצית ייצור מיוחד 'לכבוד שבת ויו"ט', ע"ז נתעוררה השאלה
על ידי אראל
ו' ספטמבר 07, 2018 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]
תגובות: 5
צפיות: 335

שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]

שאלה עלתה בבי מדרשא היום, הנה מישהו חידש פטנט 'מצית לכבוד שבת ויו"ט' מיוחד להדלקת נרות שבת ויו"ט, המצית פועל שע"י לחיצת כפתור נדלק האור [שלהבת קטן מאד שאינו נאחז בשום דבר רק ניצוץ היוצא ע"י אלקטרי], וכל זמן שלוחצים הכפתור דולק האש, וברגע שמסיר אצבעו מן הכפתר נכבה עתה השאלה לאלו ה...
על ידי אראל
ו' ספטמבר 07, 2018 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 120
צפיות: 8167

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

כאן בניו יארק הביקוש על 'קנקן' הולך וגדול, ושמעו הולך וחזק
כבר אזל מן חנויות הספרים, ואולי יש לשלוח כל הנשאר בבני ברק לניו יארק, לא ישאר אף אחת!
על ידי אראל
ה' ספטמבר 06, 2018 10:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ושתו ממתקים
תגובות: 16
צפיות: 677

Re: ושתו ממתקים

צודק
טעיתי להשוות לדבילה קעילית, שהיא קרושה, ולכן הוי כאכילה, אבל דבש סתם שפיר נקרא שתיה
על ידי אראל
ה' ספטמבר 06, 2018 10:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ושתו ממתקים
תגובות: 16
צפיות: 677

Re: ושתו ממתקים

בספרים נזכר משקה הנקרא "מעד" והוא מין משקה דבש מתוק. לא היה בזמנם משקאות מתוקים כיון שהסוכר והחומרים האחרים שמוסיפים למים לא היו מצויים. זה שאוכל שומני היה פופלארי לא מראה בהכרח שלא גרם לבעיות רפואיות, פשוט בזמנם לא היה להם את הידע הרפואי של היום ומה היא תכולת המאכלים והקשר בין אוכל שומני...
על ידי אראל
ה' ספטמבר 06, 2018 9:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ושתו ממתקים
תגובות: 16
צפיות: 677

Re: ושתו ממתקים

ומיניה תסתיים שאכילת דבש נקרא 'שתיה'
ויל"ע בסוגי' דשבועות בשבועה שלא אוכל ואכל דבילה קעילית
על ידי אראל
ה' ספטמבר 06, 2018 1:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עלי זכרון - מכון זכרון
תגובות: 96
צפיות: 14131

Re: עלי זכרון - מכון זכרון

שכוח גדול, הפלא ופלא ממש בכל קובץ וקובץ אני מוצא חידושים בנוגע משפחתי! אולי כדאי תשלח אימייל להמו"ל עם הבעת תודה על ההשקעה, בידעי ומכירי קאמינא שהרב העורך ומו"ל משקיע כוחות להוציא מתח"י דבר מתוקן אני מודה לו כאן ברבים, [ברור לי שהוא רואה כאן מה שאני כותב] בברכת תחזקנה ידיכם, ויתן ה' ...
על ידי אראל
ה' ספטמבר 06, 2018 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עלי זכרון - מכון זכרון
תגובות: 96
צפיות: 14131

Re: עלי זכרון - מכון זכרון

שכוח גדול, הפלא ופלא
ממש בכל קובץ וקובץ אני מוצא חידושים בנוגע משפחתי!
על ידי אראל
ד' ספטמבר 05, 2018 9:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מקליד שיעורים מתוך הקלטות... מישהו מכיר?
תגובות: 2
צפיות: 578

Re: מקליד שיעורים מתוך הקלטות... מישהו מכיר?

פלפלת בחכמה כתב:אני מחפש מי שעושה הקלדת שיעורים שהוקלטו )השיעורים הם ביודיש) במחיר סביר...

אני עושה זאת לפרנסתי,
אבל אני בחו"ל שמשלמים שם עבור זה יותר מבארץ ישראל
אם זה נראה לך, תפנה אלי באישי
על ידי אראל
ג' ספטמבר 04, 2018 11:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: נוסח סליחות וימים נוראים - הקלטות
תגובות: 6
צפיות: 625

Re: נוסח סליחות וימים נוראים - הקלטות

נוסח הבעש"ט http://jewishmusic.fm/album/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%98/ סתם מענין, מאיפה הוא יודע מה היה נוסח הבעש"ט? ברוך שכוונתי, היה לי בדיוק אותו מחשבה... לכאו' יש קבלה ע"ז דור אחר דור, או מקומ...
על ידי אראל
ג' ספטמבר 04, 2018 11:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: נוסח סליחות וימים נוראים - הקלטות
תגובות: 6
צפיות: 625

Re: נוסח סליחות וימים נוראים - הקלטות

נוסח הימים הנוראים של סבז"ק רבי חיים מנחם מנדלזון זצ"ל, גבאי ביהכנ"ס קהל חסידים בשערי חסד. גם רש שבדרון נטל וקיבל השראה מקטעים רבים של רחמ מנדלזון זצ"ל https://youtu.be/3QRMylrGhbU היות שרוב אנ"ש חסומים ליו-טוב, הנה לפניכם קישור להנ"ל מגוגל דרייוו שלי https://drive.goo...
על ידי אראל
ג' ספטמבר 04, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך הבגדי כהונה לא היו מטושטשין באופן תמידי?
תגובות: 13
צפיות: 1023

Re: איך הבגדי כהונה לא היו מטושטשין באופן תמידי?

זה ענין של כהנים זריזים הם, שהי' הזריזות בביהמ"ק נפלא ונורא באופן מבהיל! לדוגמא ראיתי בספר שלטי הגבורים שמקשה מה היה הצורך ללמד חמש שנים להלויים, וכי מה עשו סך הכל? רק שירה בפה או בכלי, וכי כמה זמן זה נוטל ללמוד?, ומבאר את שירת הלויים שהי' כל אלפי הלויים מלומדים שהיו מנגנים כמו פסנתר [פיאנא], כ...
על ידי אראל
ג' ספטמבר 04, 2018 8:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת מרן הח"ח על פירוש העמק דבר להנצי"ב
תגובות: 12
צפיות: 993

Re: על שמועה כי לא טובה ששמעתי

גיזונטע קאפ כתב:אני יודע על איזה פירוש מדובר, אבל לא אפרסמו, מפני שזה מה שהח"ח לא רצה

אולי לא הבנתי
מי נתפס?, כוונתך על רמ"ד בעל ה'ביאור', או על ה'העמק דבר' שמביא את ה'ביאור'?

עבור לחיפוש מתקדם