החיפוש הניב 586 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אראל
ה' פברואר 14, 2019 5:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שוק באשה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 264

Re: שוק באשה - היכן?

בקונטרס אשר ילכו מאת ר' חיים משולם זושא כ"ץ, ברוקלין תשע"ט עם הסכמה מרב יקותיאל יהודה טייטלבוים, אבדק"ק סאטמאר בברוקלין (ועוד) בענין הלכות אצל חולים ומשמשיהם מופיע הפסקה הנ"ל: ויש אומרים דשוקה (חלק הרגל מקני"א ולמעלה) אף פחות מטפח ערוה (ומציין למ"ב בסימן ע"ה). והד...
על ידי אראל
ד' פברואר 06, 2019 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח חמור מדמי שביעית, וילדה בכור, אם חל עלי' קדושת בכורה
תגובות: 2
צפיות: 62

Re: לקח חמור מדמי שביעית, וילדה בכור, אם חל עלי' קדושת בכורה

האם אפשר להחיל קדושת שביעית על בהמה טמאה?! לא העתקי כל דבריו בדרך אמונה שם מה שאח"כ כותב דאפשר שלא חל הקנין כלל דאין לוקחין בהמה טמאה בדמי שביעית, ההערה שלי הוא על תחילת דבריו ובעיקר ההערה שהערת אם אפשר להחיל קדושת שביעית על בהמה טמאה, ראה בכורות יב ע"ב, שם דן הגמ' לענין לקח שה בדמי שביעי...
על ידי אראל
ד' פברואר 06, 2019 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח חמור מדמי שביעית, וילדה בכור, אם חל עלי' קדושת בכורה
תגובות: 2
צפיות: 62

לקח חמור מדמי שביעית, וילדה בכור, אם חל עלי' קדושת בכורה

אציגה הערה קטנה, אולי יאירו החכמים כאן לעיינין: ראיתי ב'דרך אמונה' להגרח"ק שליט"א (פי"ב מהל' בכורים הל' י"א) וז"ל: לקח החמור עצמו מדמי שביעית אפשר דלא חל עליו קדושת בכורה, ומציין "כמש"כ רבנו בפ"ה מבכורות ה"ט" דבריו אינם מובנים אצלי, דהנה דברי הרמב&qu...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משקפיים של הדברי חיים ועוד גדולי ישראל...
תגובות: 2
צפיות: 197

Re: משקפיים של הדברי חיים ועוד גדולי ישראל...

מן הדברי חיים איני יודע, אבל יש תמונה ידוע ומפורסם מבנו הה"ק ר' שלום אליעזר מראצפערט זצוק"ל הי"ד, עם משקפיים על עיניו
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משקל המנורה
תגובות: 23
צפיות: 928

Re: משקל המנורה

התבונן בדברי. בגמ' כתוב שזהב שחוט הוא זהב משוך. ובספרי כתוב שממנו נעשית המנורה. והרי גם הוא הביא המדרש שזהב שחוט הוא כשעוה. וע"ז הכרחתי שאין הכוונה שעווה אלא משל לריקוע הזהב בקורנס. הנה אקדים ואומר. מה שציטט מ'ספרי', הנה הלשון הזה לא כתוב ב'ספרי' אלא ב'ספרי זוטא', וזה שיטה אחרת לגמרי, כמו שאבא...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משקל המנורה
תגובות: 23
צפיות: 928

Re: משקל המנורה

אין זה בעל הש"ך לשו"ע. דבריו שהמנורה מזהב קשה, נסתרים מהגמ' שאמרו ביומא מה. 'זהב שחוט שנטווה כחוט', ומדברי הספרי זוטא בהעלותך 'שהמנורה אינה אלא מן המשוך'. וא"צ לפנים שמנורה אינה כשעוה שאו אז לא תחזיק כלל, וע"כ שקל לעצבה. וכמש"כ לעיל. מי אמר שזה בעל הש"ך על השו"ע??...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 4:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משקל המנורה
תגובות: 23
צפיות: 928

Re: משקל המנורה

אחייניתו של הרב זלמן קורן עשתה עבודה בהנחייתו לחשב איך הקנים לא נשברו מהכובד וכו בגמ' יומא מבואר שהזהב שהשתמשו במקדש היה 'זהוב שחוט' ובירושלמי שהיה נמשך כשעוה , ואם גם המנורה נעשתה מזהב הרך, בודאי פלא גדול האיך הקנים החזיקו מעמד ובפרט בכובד כזה. והלום מצאתי מציאה בספר 'תפארת ציון' שבאמת נעשתה המנור...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 5:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משקל המנורה
תגובות: 23
צפיות: 928

Re: משקל המנורה

אחייניתו של הרב זלמן קורן עשתה עבודה בהנחייתו לחשב איך הקנים לא נשברו מהכובד וכו בגמ' יומא מבואר שהזהב שהשתמשו במקדש היה 'זהוב שחוט' ובירושלמי שהיה נמשך כשעוה, ואם גם המנורה נעשתה מזהב הרך, בודאי פלא גדול האיך הקנים החזיקו מעמד ובפרט בכובד כזה. והלום מצאתי מציאה בספר 'תפארת ציון' שבאמת נעשתה המנורה...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 4:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 73
צפיות: 4097

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

אראל, אתה היחיד שכתב כזה על הסאטמורים. זה נכון, שבאומאפהענגענע ארגאן ובבלאט וכדו׳ מרבים הם להביא מחוקרים מפוקפקים והשמצות על פי האויבער חכמה שלהם, מ"מ רוב סאטמאר, עכ"פ אלו שאני מכיר, יודעים שאינו אלא שקר מפלגתי. מ"מ ישנם תמימים בארץ ישראל, שאפשר לתפוס אותם ע"י המחקרים האלה, וכאש...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 2:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 590
צפיות: 7656

Re: עזרה באיתור מראה מקום

בגליון מהרש"א (מהר"ש איגר) עמ"ס קידושין סה: ד"ה מאי דעתיך דילפת דבר, ציין לעי' בספר אבני מילואים על אה"ע סי' ס"ג סק"ב. אולם דא עקא שאין אבני מילואים על סי' ס"ג (לכאורה הציון צ"ל לסי' מ"ב סק"ג, אבל אין שם רק העתקת דברי הרשב"א וצ"ע). במ...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 73
צפיות: 4097

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

זוכרני בבחירות העבר, קריתי חוברת שהודפס ע"י בעלזא מייסעלעך בענין חובת הבחירות, קריתי שם כמה וכמה מעשיות כאלו העובדות שדנו בתחילת האשכול, פשוט עובדות שלא יתכן שהיו במציאות, תאריכים ומקומות ואנשים שלא פגעו זה בזה......... הקיצור כל אחד במאפייתו, אופה לו מייסעלעך טעימים שיעלו יפה יפה עפ"י ני...
על ידי אראל
ג' פברואר 05, 2019 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 73
צפיות: 4097

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

יש חשיבות מיוחדת בהעלאת הנושא סמוך ונראה לבחירות, עת תועמלני ושקרני סטמר והקנאים למיניהם מפרסמים המון חומר, עלונים וחוברות ואף מציעים פרסים כספיים בכדי לפתות את ציבור יראי ה' לעבור על דברי גדולי הדורות שהורו שחוב גמור להצביע בבחירות, ויש הרבה תמימים שמתפתים. הגיע הזמן לענות להם כאיוולתם, ויפה עשה ע...
על ידי אראל
ב' פברואר 04, 2019 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 73
צפיות: 4097

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:שי"מ לוין היה בארץ בעת הקמת המדינה ואסיפת שלזינגר?

כוונת 'קו ירוק' אין שום הצדקה להעלות כאן ולדון בשקרים וסילופים שפטפט פלוני אלמוני ולא יצאו כלל מעטו של נשוא האשכול
על ידי אראל
א' פברואר 03, 2019 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 73
צפיות: 4097

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

אגב, בקבצים המצורפים התגלגלו הדברים לדיון באופן כללי באמינותו של ספר ''פאר הדור'' -בקצרה למי שעצל לפתוח את הקבצים ש. טעלער מערער על האמינות של פאר הדור באמצעות סיפור של ר' אליקים שלזינגר ובעל הקונטרס מוכיח את השקרים של טעלער ומקורו גם יחד- שאלתי מהו באמת המעמד של ספר זה בקרב תלמידי ומשפחת החזו''א? ...
על ידי אראל
א' פברואר 03, 2019 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 134
צפיות: 9885

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

לא ירד! האם הנך מודע להשקעה שנכנס בקובץ יחיד כזאת? האמת יאמר שכלל לא שוה לנו שליחת הקובצים ארצה, גם לא שוה בשביל המפיץ שלנו. עם כל זה מטריחים את עצמנו לשלוח בעבורכם, כאשר בקשתם! אני מודע, ועם כל זאת... חושבני שתשאל דעת מבין בביזנס, אם על ידי מחיר מפולפל ההשקעה ישתלם.... אגב, שאלתי על המחירים בארה&q...
על ידי אראל
א' פברואר 03, 2019 4:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 88
צפיות: 3931

Re: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט

עובר ושב כתב:"התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה" נשמע כביכול התאחדו כל רבני ארה"ב וקנדה, למעשה אין זה אלא גוף קטן של חסידי סאטמר, ורוב הפרסומים נכתבים ע"י המזכיר, המכונה איצו גליק.

מה שאין כן....
על ידי אראל
ו' פברואר 01, 2019 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 134
צפיות: 9885

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

האם כבר ירד המחיר עבור הקנקן החדש?
[המחיר שנקבע על הקנקן הראשון, לצערי היה יקר למדי....]
על ידי אראל
ו' פברואר 01, 2019 4:41 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לעריכת מפתחות, יש דבר כזה?
תגובות: 8
צפיות: 321

Re: תוכנה לעריכת מפתחות, יש דבר כזה?

יש ויש. נא ראה כאן: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=47&t=38097&p=427962&hilit=%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA#p427758 לא מצאתי שם כלום אודות ''תוכנה' הפניתם אותי ל'עורך מפתחות' וזה לא היה שאלתי התכנה הזו פרטית ואינה מיועדת לקהל הרחב. מניסיוני הרחב בתחום אוכל לומר לך שאין תחל...
על ידי אראל
ו' פברואר 01, 2019 6:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לעריכת מפתחות, יש דבר כזה?
תגובות: 8
צפיות: 321

Re: תוכנה לעריכת מפתחות, יש דבר כזה?

לא מצאתי שם כלום אודות ''תוכנה'
הפניתם אותי ל'עורך מפתחות' וזה לא היה שאלתי
על ידי אראל
ה' ינואר 31, 2019 4:02 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לעריכת מפתחות, יש דבר כזה?
תגובות: 8
צפיות: 321

תוכנה לעריכת מפתחות, יש דבר כזה?

אני מחפש תוכנה טובה [אם יש דבר כזה] שיועיל ויעזור לערוך מפתחות על ספרי קודש, [לדוגמא, התוכנה יחפש בכל הספר אחר פסוקים וחצאי פסוקים ויציגם באופן נאות ומסודר] תוכנה שיכיל כלי עזר לערוך מפתחות פסוקים וגמרות, ומפתחות ערכים וענינים, תוכנה אוטומטי, או חצי אוטומטי, וכדומה, בחינם או לקנייה בתשלום מי יכול לה...
על ידי אראל
א' ינואר 27, 2019 11:38 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: רשימת ספרים החסירים במהדורת 'בני תורה' וישנם במהדורה המליאה
תגובות: 5
צפיות: 398

Re: רשימת ספרים החסירים במהדורת 'בני תורה' וישנם במהדורה המליאה

צוות האוצר כתב:אם אתה רוצה לידע על גיר' 17 העתידה לצאת - אזי עדיין אין רשימה מסודרת וסגורה סופית.

אף שרצוני לידע על גי' 17, אבל בודאי שכוונתי לשאול על גירסא 16, [גירסא 17 עדיין דבר שלא בא לעולם...]

האם יש רשימה על גירסא 16 הספרים שהוסרו ממהדורת 'בני תורה'??
על ידי אראל
א' ינואר 27, 2019 7:02 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: רשימת ספרים החסירים במהדורת 'בני תורה' וישנם במהדורה המליאה
תגובות: 5
צפיות: 398

רשימת ספרים החסירים במהדורת 'בני תורה' וישנם במהדורה המליאה

נתקלתי לאחרונה כמה פעמים חיפשתי ספר שראיתי ב'אוצר המקוון' אבל חסר מן דיסק האוצר שתחת ידי, לי יש רק 'מהדורת בני תורה', וכבר חשבתי לקנות את המהדורא המליאה, אך רצוני לידע ולראות רשימה מפורטת הספרים שישנם במהדורה המליאה וחסירים במהדורת בני תורה. היכן אני מוצא רשימה כזה? כבר שאלתי את ר' דוד רבינוביץ ולא ...
על ידי אראל
ו' ינואר 25, 2019 12:36 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שירי בית חת"ם סופר
תגובות: 3
צפיות: 196

Re: שירי בית חת"ם סופר

מכון חתם סופר הוציאו כבר לאור כמה וכמה כרכים על הש"ס מסודרים להפליא!
וכן התורות עה"ת, כבר יצאו כמה כרכים 'אוצרות חתם סופר' [והמתחרה ג"כ הוציא כבר כמה כרכים בשם 'אורות חתם סופר']
על ידי אראל
ו' ינואר 25, 2019 12:24 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שירי בית חת"ם סופר
תגובות: 3
צפיות: 196

Re: שירי בית חת"ם סופר

לאחרונה יצא דיסק שמשולבים בו ניגונים על שירי שבת עם ניגונים על שיריו של החת"ס מן ה"שירת משה" אשמח לדעת האם ישנו מקור לניגוני שבת אלו ביחוסם לחת"ס וכן האם הלחין החת"ס ניגונים על שיריו שבשירת משה. שמעתי את הדיסק...., נו... עכ"פ בשמעי הניגונים נתאמת אצלי וורט שאומרים בשם ...
על ידי אראל
ה' ינואר 24, 2019 1:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נז: (בכורות ט: י:) - המקדש בפטר חמור מחיים
תגובות: 17
צפיות: 364

Re: קידושין נז: (בכורות ט: י:) - המקדש בפטר חמור מחיים

ועל גוף דברי הרשב"א יש להעיר: בפשטות לישנא קמא פליג אאיכא דאמרי, ולדידיה לעולם אין האשה מתקדשת בפטר חמור לרבי יהודה ואפילו הוא שוה הרבה, דלית ליה הך סברא דמיקדשא בהך דביני ביני, כיון שבשעה שהיא מתקדשת החמור אסור כולו בהנאה, והיינו טעמא דלא פריך אלא לרבי שמעון 'לימא מתניתין דלא כרבי שמעון'. ורב...
על ידי אראל
ו' ינואר 04, 2019 4:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 241
צפיות: 83481

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

תוכן כתב:איך ווארט נאך אלס, אז איינער זאל איבערזאגען א געשמאקע לומדישע שטיקל תורה, אפילו נישט קיין לומדישע, אבער עפעס טיף אונד פראכטיג, פון דער שושני.

פארבינד אייך מיט דעם הרב בראך פונם צייטונג בריוו... ער שרייבט דאך אז זיין פשעטל האט ער געלערנט פון אים בנוסף מיט א דרוש מגידות....
על ידי אראל
א' דצמבר 30, 2018 8:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 265
צפיות: 6674

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

אבל הוא לא שאל איך זה פועל. הוא שאל מהרדב"ז. (לא ראיתי את הרדב"ז כך שאיני יודע אם זה קושיה אבל בכל מקרה זה הנושא) וכי הוא העתיק הרדב"ז המצויין שם? טרחתי וחפשתי את דברי הרדב"ז [בטעם מצות חליצה שצריכים לומר ככה יעשה לאיש וגו' בלשון הקודש דייקא], ומצאתי לשונו כך: "ואפשר כי כמו...
על ידי אראל
א' דצמבר 30, 2018 8:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 265
צפיות: 6674

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

איזו שפה מבינים הנפטרים? (מהספר אוצר פניני הב"ח עמ' שמ"ו בחלק תולדות הב"ח, בית שמש תשע"ט) ראיתי כמה פעמים נפטרים בחלום, ושוחחנו בשפת אידיש, היה נראה לי שהבינו..... מכאן ראיה שחלומות שווא ידברו... פה מדובר בקברים ולא בחלומות. כשתזכה להבין איך פועלים כלי השמיעה להנפטר בקבר, אז אול...
על ידי אראל
א' דצמבר 30, 2018 5:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפתח ספרים וקונטרסים שהועלו לפורום
תגובות: 15
צפיות: 3056

Re: מפתח ספרים וקונטרסים שהועלו לפורום

איזה צורך במפתח מעורבב כזה? הלא בחיפוש גוגל פשוטה אתה יכול למצוא את הכל כהרף עין

אולי יותר שימושי, אם יסודר מפתח עפ"י סדר נושאים, או א"ב וכדומה..
על ידי אראל
א' דצמבר 30, 2018 5:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 265
צפיות: 6674

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

זאב ערבות כתב:איזו שפה מבינים הנפטרים? (מהספר אוצר פניני הב"ח עמ' שמ"ו בחלק תולדות הב"ח, בית שמש תשע"ט)

ראיתי כמה פעמים נפטרים בחלום, ושוחחנו בשפת אידיש, היה נראה לי שהבינו.....
על ידי אראל
ה' דצמבר 27, 2018 8:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 1334

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

אין פתרון קסם, אבל: 2) כדאי לגוון את מקום העבודה פה ושם. לדוגמא: מי שיש לו בבית חדר עבודה מסודר ומעוצב כראוי לעבודתו, אעפ"כ, כדאי מפעם לפעם לצאת עם המחשב (בתקוה שהוא נייד) למקום אחר, לאיזה 'עזרת נשים' ריקה של בית כנסת סמוך לכמה שעות, אפילו ללכת לשולחן שבסלון (בשעה שבה הסלון ריק מילדים וכו', כמ...
על ידי אראל
ה' דצמבר 13, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך שרדה מערת המכפלה את המבול?
תגובות: 4
צפיות: 285

Re: איך שרדה מערת המכפלה את המבול?

מה הקושיא?
רק ג' טפחים בארץ נימוח,
המערה עמוקה מג' טפחים
על ידי אראל
ה' דצמבר 13, 2018 8:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

בקרלין ישנם שני אחים ר' שלמה זלמן ור' טוביה עהרנרייך שהם בני ר' שמעון זאב בן הגאון משמלויא, ר'שמעון זאב קבור בחלקת הרבנים בהר המנוחות לפני כמה שנים הוציאו לאור את חלק אבהע"ז של שו"ת לחם שלמה מכתי"ק שכויח גדול על המידע היפה. באחד מספריו שהו"ל מחדש מופיעים שמות צאצאיו? בניו ונכדיו...
על ידי אראל
ד' דצמבר 12, 2018 8:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

המדובר בהרב חיים צבי בן ר' יהושע בן הגה"ק משימלויא זה שהוציא בעבר כל ספרי החיד"א, ומכר את הזכות אני מכירו אישית היטב, הוא גר כהיום בוויליאמסבורג ברוקלין הוא כבר איש זקן וחולה, וכלוא בבית כמעט כל היום, ואינו יוצא רק לפעמים לתפלות אם אתה צריך ממנו משהו, אתן לך את פרטיו באישי כמה בנים היו לו...
על ידי אראל
ד' דצמבר 12, 2018 4:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

המדובר בהרב חיים צבי בן ר' יהושע בן הגה"ק משימלויא
זה שהוציא בעבר כל ספרי החיד"א, ומכר את הזכות

אני מכירו אישית היטב, הוא גר כהיום בוויליאמסבורג ברוקלין
הוא כבר איש זקן וחולה, וכלוא בבית כמעט כל היום, ואינו יוצא רק לפעמים לתפלות
אם אתה צריך ממנו משהו, אתן לך את פרטיו באישי
על ידי אראל
ד' דצמבר 12, 2018 2:15 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש: מעתיק שיעורי הלכה [קבצי שמע MP3] - אידיש ללשה"ק
תגובות: 0
צפיות: 365

דרוש: מעתיק שיעורי הלכה [קבצי שמע MP3] - אידיש ללשה"ק

נתבקשתי מאת רב מורה ודאין ות"ח חשוב לפרסם בקשתו: מתבקש צורב המוכשר להעתיק שיעורים בהלכה שנאמרו ע"י ת"ח חשוב בארה"ב בשפת אידיש, להעתיקם מקבצי שמע ללשה"ק, ואח"כ לסדרם לדפוס [אפשר לחלק העבודות, העתקה בלבד, ואח"כ מי שיסדר אותם] וגם לתור אחרי המראה מקומות אם הם נכונים. ...
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע - כיצד מודדים - קו ישר או אלכסון
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע - כיצד מודדים - קו ישר או אלכסון

ומסתמא נוגע השאלה גם בדיני רשות היחיד לענין שבת, דרה"י עולה עד לרקיע, כיצד מודדים
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 11340

Re: משניות קהתי

אגב, הרה"ג ר' שמעיה שליט"א אמר לי, שמוכן אצלו חיבורו בשלימות על החומש, ומקוה בעזה"י שעוד יספיק להוציאו לאורה
על ידי אראל
ב' נובמבר 12, 2018 3:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 11340

Re: משניות קהתי

אה"נ החומש שלו לא היה לו כ"כ הצלחה [לפי זכרוני לא הי' כ"א כרך אחד, ולא שנים], והפסיק לע"ע את הוצאתו, ומאז ואילך שם כל מרצו בהמשניות שלו, ואכן המשניות הם דוקא מוצלחים ביותר, בפרט בסדר טהרות ששיתף פעולה עם הרה"ג ר' יצחק אליעזר וואלדמאן שליט"א מי שהו"ל בראשונה את פי' ...

עבור לחיפוש מתקדם