החיפוש הניב 114 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אTKH
א' נובמבר 18, 2018 8:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תני נא לי מדודאי בנך. למה?
תגובות: 11
צפיות: 314

Re: תני נא לי מדודאי בנך. למה?

הרעיון יפה.

ההערה נראית מיותרת, והיא לכאו' באה מתוך נסיון להבין את התנהגות האמהות הקדושות דרך נתוני היצרים והרגשות שלנו.
ניתן אמנם רשות ללמוד מתוך הדברים והמעשים שהתורה מציגה לנו שקדושי עליון אלו עשו, אך לא לשפוט אותם בעינינו הצרה והקטנונית.
על ידי אTKH
ה' יולי 05, 2018 6:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אודות הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
תגובות: 36
צפיות: 4449

Re: אודות הגר"ש רוזובסקי זצ"ל

מבקש חכמה כתב:מה ידוע על אודות מינויו לדיין ביה"ד הגדול, ובפועל פרישתו מתפקיד זה או אי קבלתו כלל?

כמדומה שכמה מבני הישיבה באו להתייעץ עם מרן הגרי"ז כיצד למנוע את פרישתו מהישיבה לדיינות.
על ידי אTKH
ה' יולי 05, 2018 12:47 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסקים מחודשים מספר מועדי הגר"ח בנושא בין המצרים
תגובות: 2
צפיות: 436

Re: פסקים מחודשים מספר מועדי הגר"ח בנושא בין המצרים

לגבי תוספת שבת, במשנ"ב (תקנא סקנ"ו) פסק שבמוצ"ש מותר להמשיך סעודה ג' עם בשר ויין כיון שאומרים רצה.
על ידי אTKH
ד' יולי 04, 2018 6:16 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: |בקשה| קינה של משא ומתן בין כנסת ישראל להקב"ה
תגובות: 2
צפיות: 293

Re: |בקשה| קינה של משא ומתן בין כנסת ישראל להקב"ה

האם לזה הכוונה: בקשה חברו רבינו חיים הכהן זללה"ה מאר"צ, תלמיד מוהרח"ו דודי ירד לרעות בגנים. להשתעשע וללקוט שושנים. קול דודי דופק פתחי לי תמתי. שערי ציון אשר אהבתי: ענתה השכינה: אליך דודי נפשי אשא. איך אשת נעורים, היא גרושה. מאז הייתי על לבך חרושה. ועתה המלכת, אשת זנונים: ענה דודי: בתי...
על ידי אTKH
א' מרץ 18, 2018 12:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הניקוד ביעלה ויבוא: בּו לטובה. בו לברכה. בו לחיים טובים
תגובות: 2
צפיות: 319

Re: הניקוד ביעלה ויבוא: בּו לטובה. בו לברכה. בו לחיים טובים

כנראה אחרי האלקינו יש פסיק, ולכן תחילת המילה הבאה תהיה מודגשת.
אחרי ופקדינו ווהושיענו אין פסיק.
על ידי אTKH
ג' מרץ 13, 2018 7:52 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 69
צפיות: 76488

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

יפה מאד, פלאי פלאות.

מה עם המפרשים בסוף המסכת? מהרש"א וכו'.
על ידי אTKH
ו' מרץ 09, 2018 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2696
צפיות: 460204

חדש! לקראת יומא דהילולא - משנת רבנו מאיר הלוי

משנת רבנו מאיר הלוי.png
משנת רבנו מאיר הלוי.png (3.45 MiB) נצפה 4223 פעמים
על ידי אTKH
ב' פברואר 05, 2018 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 51
צפיות: 2696

Re: מיר וועלן בענטשן

עזריאל ברגר כתב: שברכת המזון היא דאורייתא, וחז"ל תיקנו שכאשר יש זימון, אז יעשו "הכנה" לברכת המזון ע"י הזימון.

כמדומה שברכת הזימון אף היא דאו', וגם אינה 'הכנה' לברהמ"ז, אלא תוספת ברכה.
על ידי אTKH
ו' ינואר 19, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 471
צפיות: 45284

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בהגהות הגר"א לב"ב דף לו. מובא עי' ב"ה סי' קלז
האם יש ידיעה אם הכוונה לבא היטב (האם הגר"א מפנה אליו) או שהכונה לבאר הגולה (מה שלא נראה כ"כ מהתוכן).
על ידי אTKH
ו' ינואר 19, 2018 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל
תגובות: 8
צפיות: 753

Re: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל

הגרממ"ש מספר בשיעורו (במס' ברכות כמדומה, ואקוה שאני מדייק בפרטים) שהגרי"ז זצוק"ל ביקש שיאפו לו את הצנימים שלו בתבניות חדשות משום שחשש מהבליעות של הלחמים האחרים, שא"א לעשרם (אולי משום שהוא רק נותן טעם ובלוע ולא משום יוצא). ואמר לו ת"ח אחד א"כ הוי דבר שאין לו מתירין והוא ...
על ידי אTKH
ב' אוקטובר 30, 2017 9:54 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: מילה שנמצאה בתוכן הספר בלבד
תגובות: 4
צפיות: 1907

Re: מילה שנמצאה בתוכן הספר בלבד

יש כאן שני כותרות סמוכות, אבל בספר זה לא סמוך.
על ידי אTKH
א' מרץ 12, 2017 9:25 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מישהו מקפיד לקרוא גם קריאת שמע בהברה תימנית?!
תגובות: 18
צפיות: 1241

Re: מישהו מקפיד לקרוא גם קריאת שמע בהברה תימנית?!

התימנים נהגו
ומקור המנהג לכאו' מהישיבות שם יש גם תימנים, על כן קוראים בהברה תימנית עבורם.
על ידי אTKH
ד' דצמבר 21, 2016 7:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה
תגובות: 47
צפיות: 4175

Re: האם אשה יכולה להדליק ולברך?

בביתו כ"א שמדליק הוא מהדרין
כשאינו בביתו והדליקו עליו בביתו אינו יכול להדליק.
על ידי אTKH
ב' דצמבר 05, 2016 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה מן ירד ביום השישי
תגובות: 2
צפיות: 405

Re: כמה מן ירד ביום השישי

הראני ת"ח אחד מה שכתוב בדעת זקנים מבעה"ת שמות טז,כב: וכל ימות השנה היו עושין מן העומר שני לחמים וא"כ ביום הששי היו עושין משני העומר לאחד ארבעה לחמים וביום הששי אוכלין מהן אחד ונשאר שלשה והיה להם לעשות משנה לערב בהכנסת שבת אוכלין אחד כי דרך שלהם לאכול לחם לכל סעודה ונשארו לשבת שני לחמי...
על ידי אTKH
ב' דצמבר 05, 2016 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה מן ירד ביום השישי
תגובות: 2
צפיות: 405

כמה מן ירד ביום השישי

ברש"י עה"פ ויברך א' את יום השביעי ויקדש אותו, ברכו במן וקדשו במן. והוא מהמדרש. ומובא בהלכה שיש לברך על לחם משנה בשבת מכיון שירד לחם משנה במן ביום השישי. שמעתי לבאר שהכוונה שירד לחם משנה לשבת עצמה מלבד מה שירד ליום השישי, ועפ"ז מבואר שמברכים על לחם משנה, וכן שנקרא ברכו במן. אמנם בשפ&qu...
על ידי אTKH
ו' נובמבר 11, 2016 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: רש"י לתת שכר על כל פסיעה
תגובות: 2
צפיות: 528

Re: רש"י לתת שכר על כל פסיעה

אמר על כל דיבור ולא על כל פסיעה.
והיינו שכל פעם שיאמר לו כעת לך ימינה, או שמאלה, הרי זה עוד מצוה. משא"כ אם יאמר לך למקום פלוני יש כאן רק מצוה א'. (אמנם יל"ע מהדוגמאות שרש"י מביא מהעקדה וכו').
על ידי אTKH
ג' אוקטובר 18, 2016 5:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בדברי הגר"א שענני הכבוד נסתלקו בחטא העגל וחזרו בט"ו תשרי
תגובות: 24
צפיות: 2903

Re: בדברי הגר"א שענני הכבוד נסתלקו בחטא העגל וחזרו בט"ו תשרי

הקו' מהפסוק איננו מובן לי,
שהרי שם קאי על עמוד הענן,
ומנלן דזה שייך לענני הכבוד?

ודברי המשך חכמה נמצאים גם במשפטים (שמות כג,טז) עה"פ חג האסיף.
על ידי אTKH
ד' יוני 08, 2016 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?
תגובות: 13
צפיות: 1530

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

כל החשבון כאן אינו נכון, שהרי בכורות נמנו מגיל חודש (במדבר ג,מג), ואכן היה צריך להיות הרבה יותר, שהרבי מסתבר שרוב הגברים מגיל עשרים היו נשואים, ולמחצה מהם היה בן בכור, א"כ לכה"פ היה צריך להיות כ-שלש מאות אלף בכורים מגיל חודש עד גיל עשרים. הרב אליהו דיסקין מי-ם מביא ששמע תי' עפ"י תרגום...
על ידי אTKH
א' אפריל 24, 2016 1:45 pm
פורום: פסח
נושא: האם יש שעה מובחרת ביום י"ד לשרוף בו חמץ?
תגובות: 8
צפיות: 1233

Re: האם יש שעה מובחרת ביום י"ד לשרוף בו חמץ?

כהיום שכל אחד מוכר חמצו, הרי לאחר המכירה אינו יכול לשרפו.
כמו"כ כ' השו"ע דטוב לבטל שוב ביום וכ' הרמ"א דהיינו אחר השריפה, וא"כ חייב לסיים את השריפה קודם זמן האיסור כדי שיוכל לבטלו, (שהרי לאחר זמן איסורו א"א לבטל).
על ידי אTKH
א' מרץ 27, 2016 6:53 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכבר מג'נון
תגובות: 7
צפיות: 1224

Re: אכבר מג'נון

זלמניו כתב:שמעתי שנקמת המדפיס היא זו על שהמלבה"ד היה מהנז'...

מיהו הנז'?
על ידי אTKH
ב' מרץ 07, 2016 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 355
צפיות: 34951

Re: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פ

כיהודה ועוד לקרא, וכפי שכתב הרב אוצר, לכאורה אין שייכות כלל בין נידון התורה לשמה לבין נשוא האשכול, בנידון התורה לשמה העלים המחבר את זהותו (כך לפי אותה תאוריה). בנידון דידן, אדרבה, תלו את חידושי התורה (העלומים) במהימנות של המהדורה ה'מיוחסת'. זה די מקביל למעשה שהובא שם במאמר מהחת"ס שאמר לתלמידיו ...
על ידי אTKH
ש' פברואר 13, 2016 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנדקאות-האם אסור לאדם אחד ב' פעמים?
תגובות: 28
צפיות: 1931

Re: סנדקאות-האם אסור לאדם אחד ב' פעמים?

לפי הדמיון לקטורת, הרי שאין לאדם להיות סנדק פעמיים, לא רק אצל שני אחים, אלא כלל וכלל לא.
על ידי אTKH
ש' פברואר 06, 2016 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גביית חוב כפולה
תגובות: 61
צפיות: 3265

Re: גביית חוב כפולה

אפ"ל דאין הודאות הודאה ויכול לחזור ממנה כיון שלא נתקבלה.
אבל מ"מ אם יגבה את הממון בחובו הרי יאלץ להחזיר הקרקע.
על ידי אTKH
ה' פברואר 04, 2016 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: עם נבל ולא חכם
תגובות: 6
צפיות: 659

Re: עם נבל ולא חכם

מסתבר שגם אם היו מגיעים לתורה בעצמם עדיין היו זקוקים למעמד הר סיני,
וכדברי הרמב"ם שיסוד אמונתינו הוא משום שהקב"ה נגלה לנו במעמד הר סיני והראה לנו את קיומו ואת יסודות אמונתינו בראיה ברורה שאין בה שום ספק.
אמנם הטענה עדיין קיימת שאת קבלת התורה עצמה, היינו צריכים לקבל גם בלא המעמד.
על ידי אTKH
ג' פברואר 02, 2016 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ויכלת עמוד
תגובות: 7
צפיות: 669

Re: ויכלת עמוד

אונקלוס תרגם אִם יָת פִּתְגָמָא הָדֵין תַּעְבֵּד וִיפַקְדִנָךְ ה' וְתִכּוֹל לְמֵיקָם.
על ידי אTKH
ב' פברואר 01, 2016 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?
תגובות: 44
צפיות: 4720

Re: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?

נוטר הכרמים כתב:ועי' מהרי"ל דיסקין שהוסיף בזה תמיהה, היתכן שלא היו בניו של משה אצל מ"ת, הלא היו ג"כ לויים, ואם לא היו במ"ת, לא יכלו להיות לויים, [מה כוונתו?].

אפ"ל כוונתו דא"כ נתגיירו אחר מ"ת, וזוהי גרות רגילה שלא נתייחסו לשבטם.
על ידי אTKH
ב' פברואר 01, 2016 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור רוקח סתום - חידושים גדולים
תגובות: 13
צפיות: 1303

Re: ביאור רוקח סתום - חידושים גדולים

מוסף של שבת אומרים כל שבוע ולשונו שגורה על פיו, ואולי זהו מיגרס גריסי.
לגבי ככתוב, אולי החילוק אם אומר מילת בתורתך או לא.
על ידי אTKH
ה' ינואר 28, 2016 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט
תגובות: 45
צפיות: 3284

Re: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט

וגם אחרי שמצאנו שיש לאכול פירות האדמה בט"ו בשבט, עדיין לא שמענו הסבר מדוע זכה האננס לעלות על שולחן מלכים, ולא חבריו הרבים, כמו: תפוח אדמה, מלפפון, כוסברה, קולרבי וחסה? רק להעיר, שהדוגמאות שהבאת (מלבד המלפפון) אינם פירות כלל מבחינה בוטנית, אלא שורשים ועלים וכדומה. בכלל יש עוד דרכים להבחין בין מ...
על ידי אTKH
ה' ינואר 28, 2016 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט
תגובות: 45
צפיות: 3284

Re: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט

אום אני חומה כתב:על הפסוק 'ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב' רגילים לפרש שאין הפשט שיהיה להם הכל בכל מכל כל, דהרי המציאות מוכיחה לא כך, אלא שמה שיהיה להם יספיק להם ולא יתאוו ליותר. לא תהיה להם הרגשה של חסר. לפי"ז נדחית טענת השינאווער.

ראה ברכות לו: ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה וללמדך שאין א"י חסרה כלום שנא' וכו'.
על ידי אTKH
א' נובמבר 08, 2015 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר כל השנה לבקש מטר בשמ"ק כדי שאם בחשון יסתפק לא יחזור
תגובות: 58
צפיות: 3280

Re: האם מותר כל השנה לבקש מטר בשמ"ק כדי שאם בחשון יסתפק לא י

כמדומה שבשמע קולנו אפשר לבקש רק דבר הצריך לו.
לבקש גשם בקיץ כדי שלא ישכח בחורף - מן הסתם אינו כלול בזה.
על ידי אTKH
ג' יולי 07, 2015 9:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שירה ווקאלית בבין המצרים
תגובות: 16
צפיות: 2260

Re: שירה ווקאלית בבין המצרים

יש איסור "כלי שיר" בבין המצרים?
מה המקור לכך?
על ידי אTKH
ד' מרץ 25, 2015 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרן חדשה לחילול מעשר שני ורבעי
תגובות: 1
צפיות: 423

Re: קרן חדשה לחילול מעשר שני ורבעי

נראה שיש טעות במס' הפקס 072
על ידי אTKH
ב' מרץ 23, 2015 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 65
צפיות: 6687

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

הטור מביא בשם הרמב"ם דעל אף שספק ברכות להקל, בברכת המוציא ספק להחמיר.
ונלאו המפרשים למצוא מקורו.
על ידי אTKH
ש' פברואר 14, 2015 9:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טקסט מגילת אסתר
תגובות: 4
צפיות: 764

טקסט מגילת אסתר

אני זקוק לטקסט של מגילת אסתר, רש"י, תרגום ותרגום שני. ממקור מוסמך ומדויק.
הטקסט אינו לשימוש מסחרי.
אשמח לקבל כל אחד מהטקסטים דלעיל.
בתודה מראש.

(לחילופין, אשמח גם לשמוע מהיודעים האם הטקסט ב"תורת אמת" הוא מדויק).
על ידי אTKH
א' פברואר 08, 2015 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3523
צפיות: 320131

Re: שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג

בספר 'משכיל לדוד' (מופיע באוצר החכמה, עמוד 570) של הרב דוד ברוך לאו (רבה של מודיעין בשעתו, וכהיום הוא מכהן הרב הראשי לישראל) מופיע איזכור מרס"ג ב"שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג". לדבריו, שם מקור דברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה ש האמנת עדים היא כמו האמנה לנביא וכו', עיי"ש...
על ידי אTKH
א' פברואר 08, 2015 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3523
צפיות: 320131

שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג

בספר 'משכיל לדוד' (מופיע באוצר החכמה, עמוד 570) של הרב דוד ברוך לאו (רבה של מודיעין בשעתו, וכהיום הוא מכהן הרב הראשי לישראל) מופיע איזכור מרס"ג ב"שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג". לדבריו, שם מקור דברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה ש האמנת עדים היא כמו האמנה לנביא וכו', עיי"ש....
על ידי אTKH
ב' נובמבר 24, 2014 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 225047

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:עם מוריד הגשם? ותן טל ומטר (לארץ ישראל)?

ארץ כתב:כנראה בעוד שנתים או שלוש בדיוק.

צודק
א' כסלו תשע"ח
על ידי אTKH
א' נובמבר 23, 2014 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 225047

Re: אשכול אביעה חידות

הכהן כתב:מתי יתפללו בפעם הבאה תפילה זהה לתפילת ליל אמש?

ל' ניסן? אבל זה עם סה"ע,
א' אלול?
על ידי אTKH
ו' אוקטובר 31, 2014 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 225047

Re: אשכול אביעה חידות

ג' פסוקים ברצף המתחילים באותם ד' תיבות.

עבור לחיפוש מתקדם