החיפוש הניב 634 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גלאגוזים
א' נובמבר 19, 2017 10:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: מי ליד רבי שלמה שטנצל זצ"ל?

1.pdf מימין הרב אברהם דב קצינלנבויגן. חבל ש'התקפת' בבת אחת עם כמות גדולה של תמונות... יהיה קשה לעשות סדר, אבל נתאמץ... בתמונה השניה נראה משמאל הרב צבי ליבמן ז"ל ליד יבלח"א הגרז"נ גולדברג. בתמונות ה3 וה5 נראה מימין הרב ליבמן הנז' [תקופה הרבה יותר מוקדמת] ואחד האחים הרבנים לבית קופשיץ.
על ידי גלאגוזים
א' נובמבר 19, 2017 10:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בתמונה האחרונה נראה משמאל הרב שכנא קולדצקי.
השני מימין הוא ר' שמואל אהרן יודלביץ?
על ידי גלאגוזים
ד' נובמבר 15, 2017 7:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב דוד אריה זייבלד
תגובות: 4
צפיות: 339

Re: הרב דוד אריה זייבלד

ר' דוד היה בנו של ר' ישראל ז"ל הגבאי של זכרון משה.
עסק בקבלה, והיו לו מעריצים/חסידים שראו בו ממשיך
דרכו של ר' יוסף וולטוך. כמוהו היה מרבה ב'נסיעות' לקברי צדיקים.
היה חתנו של ר' נפתלי וייסנשטרן בן הג"ר אלקנה.
ר' דוד נפטר בדמי ימיו.
על ידי גלאגוזים
ג' נובמבר 14, 2017 11:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אין כל ספק שהרב בתמונה הוא הגר"ר כץ.
על ידי גלאגוזים
ב' נובמבר 13, 2017 12:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ליד הגרא"מ שך יושב הגרב"צ ברוק.
על ידי גלאגוזים
ב' נובמבר 13, 2017 10:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בתמונה האחרונה נראים מימין לשמאל:
הגר"ז סורוצקין, הג"ר אהרן קוטלר, הגר"מ חברוני, האדמו"ר מוהר"ם מזוויעהל, הגרפ"מ אלתר והג"ר אהרן ברנשטיין.
על ידי גלאגוזים
ב' נובמבר 13, 2017 10:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:השר זרח ורהפטיג נואם, ונראה גם השר שפירא

אני לא רואה את הרב עוזיאל. הכוונה לקיצוני מימין? למה שישב כל כך רחוק מהמרכז ולא ליד הרב הרצוג? נראה לי שזה רב אחר.

אתה צודק בהחלט.
היושב מימין הוא הרב טולידנו רבה של תל אביב.
על ידי גלאגוזים
ב' נובמבר 13, 2017 2:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לכאורה מדובר בכנס דיינים ורבנים. כמ"ש הגר"י עדס יושב בשורה הראשונה. בשורה השניה באמצע עם חליפה בהירה [אולי] הגר"ס חוגי עבודי, ומאחריו הגר"ר עבו. בקצה הימני של השורה השלישית נראה כהגר"ש יצחק הלוי. הגרי"ש אלישיב יושב בשורה החמישית או השישית בקצה הימני. מעט לפניו נראה [אול...
על ידי גלאגוזים
ב' אוקטובר 23, 2017 10:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

השלישי משמאל הוא האדמו"ר מסוכטשוב זצ"ל.
השני מימין הוא הגרי"מ אהרונסון זצ"ל.
על ידי גלאגוזים
ב' אוקטובר 09, 2017 8:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין להחליף אתרוג להלל
תגובות: 5
צפיות: 182

Re: אין להחליף אתרוג להלל

מועדים וזמנים ח"ב סי' קי"ז.
על ידי גלאגוזים
ג' ספטמבר 26, 2017 11:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג מוזר בנט"י לברכת כהנים בנעילה
תגובות: 9
צפיות: 722

Re: מנהג מוזר בנט"י לברכת כהנים בנעילה

מדוע אין בכך חשש רחיצה? צוטט לעיל: "מנהג באיזה קהילות בעיה"ק ירושלים, דבשעה שהכהנים נוטלים ידיהם לנ"כ בנעילה, לוקחים הקהל מימי הנטילה לסגולה לרחוץ פניהם ועיניהם בלילה (בהערה: כן נוהגים כמה בתי כנסיות בירושלים, וכן אצל חסידי קארלין ומקובל לסגולה). ויש מפקפקים דאסור לעשות כן משום איסור...
על ידי גלאגוזים
ה' ספטמבר 14, 2017 6:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:הדוד של הרב לאו, אצלו גדל כשהגיע מהשואה. נדמה לי היה רבה של קרית מוצקין.

אכן.
הרב מרדכי פוגלמן.
על ידי גלאגוזים
ד' ספטמבר 13, 2017 12:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 296
צפיות: 13339

Re: עזרה בזיהוי חתימות

פשוט מאוד.
יחיאל אלטר ליפמאנווויץ.
באותיות עבריות ולטיניות.
על ידי גלאגוזים
ו' ספטמבר 08, 2017 6:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האם הנואם בדושינסקיא הוא ד"ר מרדכי בוקסבוים?
על ידי גלאגוזים
ד' ספטמבר 06, 2017 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור בהגהת הגר"א
תגובות: 5
צפיות: 259

Re: ביאור בהגהת הגר"א

אין ספק שנפלה טעות דפוס ב'עמודי אש'.
ופשוט דצ"ל "ומגיה מרן אות ו' לתיבת מוקמינן וצ"ל ומוקמינן"
על ידי גלאגוזים
ד' ספטמבר 06, 2017 3:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור בהגהת הגר"א
תגובות: 5
צפיות: 259

Re: ביאור בהגהת הגר"א

ראשית, היה עליך לציין באיזה חלק של השו"ע מדובר. שנית לא מובן בדבריך מה שציינת ל 'האות מ' שהוגהה. ולגופם של דברים: הגר"א [אבן העזר] הגיה ברשב"ם שכ': "והיא הלכתא בלא טעמא כדלקמן, ובמס' גיטין מוקמינן לה כגון שיש לאביו בית בעיר לגור בו". וכבר תמהו על זה דלא נמצא משמעות כזו בגיטי...
על ידי גלאגוזים
ד' ספטמבר 06, 2017 2:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת מזל טוב לחברנו הרב נוטר הכרמים עם הולדת בנו בשעטו"מ
תגובות: 37
צפיות: 1335

Re: ברכת מזל טוב לחברנו הרב נוטר הכרמים עם הולדת בנו בשעטו"מ

אצטרף לבני החבורה הנאותים מאורו הבהיר של הרב הנוטר שליט"א,
ואברכו לרגל הולדת בנו שיחי'.
יזכו אבי הילד ואמו, לגדלו לחנכו ולחכמו, ויהי ה' אלוקיו עמו.
על ידי גלאגוזים
א' ספטמבר 03, 2017 5:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי בערל שוורצמאן זצ"ל, בית התלמוד
תגובות: 17
צפיות: 1620

Re: הגאון רבי בערל שוורצמאן זצ"ל, בית התלמוד

קונטרס מראה כהן להגרי"פ כהן זצ"ל
ובפתיחה תיאור קצר של תולדותיו.

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?144178

הרב ספרן
בהודעתך לעיל הענקת לבנו רא"מ ברכת החיים ומכאן טעותי.
על ידי גלאגוזים
א' ספטמבר 03, 2017 3:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי בערל שוורצמאן זצ"ל, בית התלמוד
תגובות: 17
צפיות: 1620

Re: הגאון רבי בערל שוורצמאן זצ"ל, בית התלמוד

הג"ר פישל כהן זצ"ל היה מתלמידיו של הגאון הק' מאוסטרובצה.
הוא אביהם של הגאונים ר' זאב מגייטסהד, ר' שמעון מישיבת תפארת צבי י-ם,
ר' שמחה מפ"ת וכפי שהוזכר ר' אברהם משה יבלחט"א הגר בתל אביב.
על ידי גלאגוזים
ב' אוגוסט 28, 2017 8:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' ישראל זאב גוסטמן זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 17816

Re: הגאון ר' ישראל זאב גוסטמן זצ"ל

נתפרסם בקולמוס של פרשת שופטים,שעומד לצאת ספר על תולדותיו,ע"י הרב פייג,בנוסף הסיפור הידוע על הסטייפלר שפגש אותו ושאלו האם וא הדיין מולינא וכו יש שם הכחשה שזה היה אם הסטייפלר ומציינים שזה היה עם הרב מטשבין. להלן קטע נוסף משם: "ראש הישיבה מאוד כיבד אותה והיה אף קם בפניה. הוא הסביר פעם שזה בג...
על ידי גלאגוזים
ש' אוגוסט 26, 2017 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשת ה'בית הלוי'
תגובות: 36
צפיות: 3714

Re: אשת ה'בית הלוי'

בערכו בויקיפדיה מופיעים שמות כל צאצאיו: ילדיו היו: מאשתו הראשונה נולדה לו בת אך לא ידועים עליה פרטים. מאשתו השנייה נולדו לו: בנו הרב אברהם ברוך (תר"י, 1850 - תרע"ג, 1913), חתן הגביר שאול קצנלסון מסלוצק. כיהן ברבנות סמולנסק. בנו רבי ישראל (-תשי"א, 1951) מילא את מקום אביו ובהמשך כיהן כד...
על ידי גלאגוזים
ה' אוגוסט 24, 2017 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשת ה'בית הלוי'
תגובות: 36
צפיות: 3714

Re: אשת ה'בית הלוי'

בנו הגדול [מהאשה השניה] היה רבי אברהם ברוך.
היה חתן אצל איזה גביר. [ויש סיפור שנון על דו"ד שניהל עם אביו]
על ידי גלאגוזים
ד' אוגוסט 16, 2017 10:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מלאעולם כתב:
נוטר הכרמים כתב:מי כאן?

נראים משמאל לימין: ר' שלומ'קה ברמן, הג"ר טוביה לסיצין ראש כולל היכל התלמוד בת"א, ר' דוד פוברסקי, ר' אריה ליב היימן, ר' שלמה קרליץ.
על ידי גלאגוזים
א' אוגוסט 13, 2017 1:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הב' שעומד מאחורי ר' צבי מרקוביץ זצ"ל הוא ר' שלום פוברסקי יבלח"א.
על ידי גלאגוזים
ד' אוגוסט 09, 2017 1:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אנסה: במרכז התמונה כמובן רה"י הגרמ"מ אפשטיין, מימינו חתנו הגר"י סרנא ומשמאלו הגרי"ל חסמן. מתחתיהם: מימין רבי מאיר חדש ומשמאל רבי שמחה זיסל שפירא. הראשונים מימין למעלה הם הגיסים חתני הגרמ"מ רבי אהרן כהן ורבי משה חברוני. החמישי הוא רבי דוד דרבקין, השביעי רבי אפרים גרבוז והשמינ...
על ידי גלאגוזים
ד' אוגוסט 09, 2017 12:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתחת תמונות תלמידי הישיבה רשומים שמותיהם.
צריך פשוט להגדיל את התמונה.
על ידי גלאגוזים
ג' אוגוסט 08, 2017 10:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגדול ממינסק ר' חיים ב"ר יעקב - מיהו?
תגובות: 7
צפיות: 403

Re: הגדול ממינסק ר' חיים ב"ר יעקב - מיהו?

גם לי נראה שמדובר בטעות.
בספר "רבני מינסק וחכמיה"
לא נזכר שם זה בתקופה המדוברת [סביבות שנת ת"ר]

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =1&hilite=
על ידי גלאגוזים
א' אוגוסט 06, 2017 12:51 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 50
צפיות: 3234

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

הדיון פה בפורום אודות השיר,
גלש לבלוגו של פרופ' דוד אסף,
שאף נתן את הקרדיט לפורום, כמתבקש.

http://onegshabbat.blogspot.co.il/2017/ ... st_76.html
על ידי גלאגוזים
ד' אוגוסט 02, 2017 1:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

היושבים משמאל הם: הרבנים: אונטרמן, טולידנו, כץ והאדמו"ר מסדיגורה-פשמישל.
על ידי גלאגוזים
ד' אוגוסט 02, 2017 12:08 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מזכיר את הג"ר ברוך יצחק לוין זצ"ל.
על ידי גלאגוזים
ב' יולי 31, 2017 12:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5532
צפיות: 403720

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האדמו"ר מסאטמאר מימין
ורבי דוד יונגרייז משמאל.
על ידי גלאגוזים
ה' יולי 27, 2017 11:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 2749

Re: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל

המגיד מסטעפין היה חתנו של המגיד מזלטשוב. נו? הגה"צ ר' דוד דב הלוי קרייזר זצ"ל היה בן אחר בן מרבי דוד מסטעפין זצ"ל' כפי שהביא לעיל הרב 'בור הגולה' בשם הרנ"א ווקשטיין. אגב, בשמחת בר מצוה לאחד מאחייניו, סיפר מרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל על סדר השלשלת עד לרבינו הט"ז, רבי דו...
על ידי גלאגוזים
ה' יולי 20, 2017 12:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 107
צפיות: 6535

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

קושיה מענינת שלו הקשו התוס' בקידושין דאמאי לא אכלו מצה משום איסור חדש נימא עשה דאכילת מצה וידחה ל"ת דחדש והקשה דהא קי"ל דא"א לצמצם ואיך אדם יכול לאכול בדיוק שיעור של כזית מצה וע"כ יאכל או קצת פחות או יותר וא"כ איך ע"י דין דחיה נתיר לו ופלפל בזה טובא האם אין זה קושית/תי...
על ידי גלאגוזים
ד' יולי 19, 2017 10:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 107
צפיות: 6535

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

קושיה מענינת שלו הקשו התוס' בקידושין דאמאי לא אכלו מצה משום איסור חדש נימא עשה דאכילת מצה וידחה ל"ת דחדש והקשה דהא קי"ל דא"א לצמצם ואיך אדם יכול לאכול בדיוק שיעור של כזית מצה וע"כ יאכל או קצת פחות או יותר וא"כ איך ע"י דין דחיה נתיר לו ופלפל בזה טובא כיוון בזה לקושיית ר...
על ידי גלאגוזים
ג' יולי 18, 2017 5:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 1561

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

אם מדברים מייחוסו של האדמו"ר
ראוי להזכיר כי היה צאצא בא"ב
לרבי יהודה כהנא זצ"ל אחי הקצות ובעל קונה"ס ותרומת הכרי.
על ידי גלאגוזים
ג' יולי 18, 2017 1:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 1561

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

מן הראוי לציין שהאדמו"ר זצ"ל היה מעורכי 'אוצר הפוסקים'.
על ידי גלאגוזים
ב' יולי 17, 2017 1:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה - הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ״ל – ראב״ד אנטוורפן.
תגובות: 29
צפיות: 1817

Re: בד"ה - הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ״ל – ראב״ד אנטוורפן.

סיפר לי ר' אשר הנ"ל מאביו ז"ל שבהיותו בחור בישיבה שלח בחור אחד [הוא סיפר שהיה זה ר' שלמה גורן] קונטרס על ענייני קדשים לרוגאטשובער, והרוגאטשובער שלח לו גלויה חזרה מלאה במראי מקומות של 'עני' ו'גנב' בש"ס... [ואמר שאביו פי' שכנראה היתה כוונת הרוגאטשובער שמחמת שהיה הכותב עני ורצה שישלחו ל...
על ידי גלאגוזים
ב' יולי 17, 2017 1:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 111
צפיות: 5338

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

כיוון דאיירינן בבני הרב זצ"ל
מן הראוי לציין כי הם נקראו על שמם של גדולי הדור.
הראשון ר' יעקב דוד ע"ש הרידב"ז זצ"ל
והשני חיים ע"ם הגר"ח זצ"ל מבריסק.
על ידי גלאגוזים
א' יולי 16, 2017 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 111
צפיות: 5338

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

בשביל האיזון והצדק ההיסטורי, יש להוסיף שאחרי כניעתו של הרב הרצוג לפישמן בפרשת ילדי טהרן והחרם על קרן היסוד וכו', היתה אכזבה גדולה מהרב הרצוג. וידוע מה שאמר הרב מבריסק לעסקנים שהציעו לו להכנס לרב הרצוג, שאם יפצירו בו יכנס, ויאמר לו את הפסוק הבא: ונתתי וגו'. רח"ל. כמדובר, יעקב הרצוג היה דיפלומט ...

עבור לחיפוש מתקדם