מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 46 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חבר
ה' דצמבר 22, 2011 12:51 pm
פורום: חנוכה
נושא: קיום מהדרין מן המהדרין רק בחלק מבני ביתו
תגובות: 10
צפיות: 2013

Re: קיום מהדרין מן המהדרין רק בחלק מבני ביתו

השאלה היא ברורה האם כשרק חלק מבני ביתו ידליקו בנפרד ושאר בני ביתו יוצאים בהדלקתו. האם יש בזה קיום של מהדרין מן המהדרין, כלפי החלק שמדליקים בנפרד. או שמכיון שעדיין יש חלק מבני ביתו שיוצאים בהדלקתו, אין כאן שום הידור במה שחלק אחר מדליק בנפרד.
על ידי חבר
ה' דצמבר 22, 2011 12:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: קיום מהדרין מן המהדרין רק בחלק מבני ביתו
תגובות: 10
צפיות: 2013

Re: קיום מהדרין מן המהדרין רק בחלק מבני ביתו

טפח כתב:סברא למה לי קרא. האם כשמדליק רק חלק מן הנרות במוסיף והולך, מתקיים הדין של מהדרין?

זהו נושא אחר וידוע שכבר נחלקו בזה באחרונים, הבית הלוי והאבי עזרי.
שאילתי היא בנוגע להידור דאיש וביתו אם יש קיום הידור כשלא כולם הדליקו
על ידי חבר
ה' דצמבר 22, 2011 10:13 am
פורום: חנוכה
נושא: קיום מהדרין מן המהדרין רק בחלק מבני ביתו
תגובות: 10
צפיות: 2013

קיום מהדרין מן המהדרין רק בחלק מבני ביתו

האם כשרק חלק מבני ביתו מדליקים בנפרד, מתקיים הדין של המהדרין מן המהדרין?
מקורות בבקשה.
ואם לא, נמצא שלמנהגנו שאין הבנות הפנויות מדליקות, מאיזה טעם שיהיה, אין אנו מקיים הידור זה כלל.
על ידי חבר
ש' דצמבר 17, 2011 7:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השלחן ערוך נכתב ברוח הקודש?
תגובות: 24
צפיות: 3547

Re: השלחן ערוך נכתב ברוח הקודש?

לעומת זה דעת רוב נו"כ השו"ע שבכ"מ שיש להם קושיא, ה"ה דוחים את דעתו מן ההלכה, וע"כ שלא ס"ל שהוא מרוה"ק , או שעכ"פ לא בשמים היא.
על ידי חבר
ה' דצמבר 15, 2011 11:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך מבינים פלגי' נאמנות כזה?
תגובות: 0
צפיות: 488

איך מבינים פלגי' נאמנות כזה?

ביבמות קיח מבואר שאף שאשה נאמנת לומר מת בעלי ומותרת לינשא, על צרתה אינה נאמנת כיון שחשודה לקלקלה, ועל כן צרתה יכולה להמשיך לאכול בתרומה. והדברים מתמיהים איך אפשר לעשות חלוקה זו, שהרי אין זה פסולי עדות ששייך לומר שכלפיו אין כאן עד, אלא הסיבה שעל צרתה אינה נאמנות הוא משום חשש שמשקרת, וא"כ איך יתכ...
על ידי חבר
ד' דצמבר 14, 2011 8:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק הלכה בטעות
תגובות: 8
צפיות: 1470

Re: פסק הלכה בטעות

מורה צדק כתב:כלל ידוע הוא שאם נעלם מפוסק דברי הראשונים, פעמים שאומרים אילו היה רואה היה חוזר בו, ורמ"א מביא את זה בחו"מ, וכך נוקטים רבים מהפוסקים, אך החזו"א חולק ע"ז בכל תוקף.

לא הבנת את השאלה. עיין שוב.
על ידי חבר
ג' דצמבר 13, 2011 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אפשר כבר לשדרג?
תגובות: 13
צפיות: 1666

Re: אפשר כבר לשדרג?

ומעיקרא מאי קסבר?
הרי הם כתבו מכתב בפורום זה שניתן יהיה לשדרג מיום א ח כסליו, ולאחר מכן נזכרו שצריכים להכניס גם שיפורים בתכנה עצמה ? אתמהה
על ידי חבר
ב' דצמבר 12, 2011 12:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנה אחידות בפירושי רש"י לתורה?
תגובות: 61
צפיות: 8340

Re: האם ישנה אחידות בפירושי רש"י לתורה?

אקיים בעצמי מה שכתב הח"ס בצוואתו כי הוא ראש אמנה ואתה חיים לך בדרכך ותצליח. על אף שלדעתי אין כל קשר בין הציטטות השונות שהבאת וגם אם הפני יהושע כתב מה שכתב ראה מה שכתב עליו החיד"א ערך רש"י. ובזה סיימתי בעניין. מה פירוש אין כל קשר? אדרבה! הציטטות שלך אודות שגב רום פירושו של רש"י, ...
על ידי חבר
א' דצמבר 11, 2011 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולכך נענש יעקב שמנעה (את דינה) מאחיו.
תגובות: 41
צפיות: 5477

ציטוט (מבהיל לכאו') מפי' הברטנורא, על יעקב אבינו

ואת אחד עשר ילדיו ודינה היכן היתה וכו' עד ונענש יעקב לפי שמנעה מאחיו קשה אדרבא היה ראוי שתחשב לו לצדקה שמנעה מיד הרשע. י"ל שיעקב לרעה נתכוון שלא היה רוצה שאחיו יהיה צדיק כדי שלא יתקיים בו ברכת הוה גביר לאחיך ולפי' נענש:
על ידי חבר
ה' דצמבר 08, 2011 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת תודה בציבור
תגובות: 8
צפיות: 1265

Re: אמירת תודה בציבור

מוישה כתב:מקורות נאמנים דווקא?

מאיזה תקופה נחשב לנאמנים?
על ידי חבר
ב' דצמבר 05, 2011 4:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אפשר כבר לשדרג?
תגובות: 13
צפיות: 1666

Re: מה עם השדרוג?

תכלס, ממתי יהיה אפשר לשדרג?
על ידי חבר
ב' דצמבר 05, 2011 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אפשר כבר לשדרג?
תגובות: 13
צפיות: 1666

אפשר כבר לשדרג?

האם כבר אפשר לשדרג לגירסה 10?
על ידי חבר
א' אוקטובר 23, 2011 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אגדות בירושלמי עדיפות יותר' -גישה שיש לה מקום בבית המדרש?
תגובות: 27
צפיות: 3183

Re: 'אגדות בירושלמי עדיפות יותר' -גישה שיש לה מקום בבית המדר

מה פשר גישתו המזלזלת של פותח האשכול כנגד בעל המנחת אלעזר?, וכי מי הוא שיאמר לו אם יש מקום לדבריו בבית המדרש?
על ידי חבר
ה' אוקטובר 06, 2011 6:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכילה קודם מעריב בסיום התענית
תגובות: 31
צפיות: 4757

Re: אכילה קודם מעריב בסיום התענית

תולעת ספרים07 כתב:מה שכתבו כאן כמה רבנים שנוהגים להתפלל ערבית במוצאי יוהכ"פ לפני הזמן (ומטעם זה אין נוהגים לאכול לפני ערבית)

לא שמת לב, אבל לא דובר על מוצאי יו"כ, כי אם על שאר הצומות
על ידי חבר
ד' אוקטובר 05, 2011 2:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכילה קודם מעריב בסיום התענית
תגובות: 31
צפיות: 4757

Re: אכילה קודם מעריב בסיום התענית

בפשוטו יסוד המנהג הוא משום שמתפללים מעריב קודם הזמן
על ידי חבר
ד' אוקטובר 05, 2011 12:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניקוי פיו ביוכ"פ
תגובות: 15
צפיות: 1877

Re: ניקוי פיו ביוכ"פ

חצקל כתב:אני מקוה שלאף אחד מהקוראים אין תכנית לנהוג למעשה ע"פ הספרים הנדירים הללו המוסכמים ע"י רבנים נדירים

הלכה פסוקה ברמ"א ובמ"ב שמפיהם אנו חיים לאיסור, והעובר על דבריהם כחולק על השכינה

כונתך, שהרבנים הנדירים הנ"ל שייכים לסטרא אחרא. עפ"ל
על ידי חבר
ו' ספטמבר 16, 2011 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הבעיה להקליט בשבת?
תגובות: 56
צפיות: 7276

Re: מה הבעיה להקליט בשבת?

אוצר החכמה כתב:גם בלי להיות כבוד קדושת מותר לי להביע את דעתי

כמובן שמותר לך, אבל בלי לכתוב "פשוט"
על ידי חבר
ה' ספטמבר 15, 2011 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הבעיה להקליט בשבת?
תגובות: 56
צפיות: 7276

Re: מה הבעיה להקליט בשבת?

אוצר החכמה כתב:אכן יש כאן שני נידונים
א. מה שהעלו כאן את זה כשאלה מעשית אם לעשותו וע"ז כתבתי שזה פשוט שלא.ברוך הבא כבוד קדושת הרב הפוסק
על ידי חבר
ד' ספטמבר 14, 2011 12:02 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: דיסק אוצר בפנים הלפטופ
תגובות: 17
צפיות: 3420

Re: דיסק אוצר בפנים הלפטופ

בדיסק חיצוני כל תזוזה קטנה של הכבל של הדיסק גורמת לו להתנתק מהמחשב, ואז צריך לפתוח את כל הספרים שכבר פתחתי שוב, וזה קורה לעיתים תכופות
על ידי חבר
ה' ספטמבר 08, 2011 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח ציבור עד שמונה עשרה
תגובות: 11
צפיות: 1642

Re: שליח ציבור עד שמונה עשרה

כאן בעירינו נפוץ דבר מאוד מוזר, ולדעתי יש בו חשש גדול של "זילותא דציבורא", ואולי אף יותר גרוע מזה. שליח ציבור יקר. אם הנך רוצה להתפלל רק עד שמו"ע, אנא, אל תתקרב בכלל אל התיבה, ואל תעשה צחוק מהציבור. איני מבין על מה הקצף, הרי הוא בסה"כ עושה טובה גדולה, שהרי אין מי שמוכן לגשת, והת...
על ידי חבר
ד' ספטמבר 07, 2011 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן
תגובות: 16
צפיות: 2346

Re: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן

שמעתי כעת מחבר, שיתכן שפי' דברי החינוך הם כך:
דהנה ז"ל החינוך ונוהגת מצוה זו בזמן שבית דין הגדול בירושלם בזכרים ונקבות, שהכל מצווין לעשות כל אשר יורו. עכ"ל ופירושו שבזמן ב"ד הגדול המצוה היא לשמוע לקול ב"ד הגדול ובזה"ז המצוה לשמוע לחכמי הדור
על ידי חבר
ד' ספטמבר 07, 2011 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן
תגובות: 16
צפיות: 2346

Re: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן

לאחר שובי נחמתי. ומקובל הוא שהחינוך נמשך אחר דעת הרמב"ם. מחיפוש באוצר, ראיתי בכל הספרים שבענין זה יש מחלוקת בין הרמב"ם לחינוך, שלדעת החינוך היא גם בחכמי כל דור ודור וא"כ שאלתי במקומה עומדת למה כתב בתחילה שנוהגת רק בזמן הבית ועולה בדעתי כעת רעיון פרוע קצת, שהרי מש"כ שהחינוך נמשך ...
על ידי חבר
ג' ספטמבר 06, 2011 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן
תגובות: 16
צפיות: 2346

Re: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן

יוסףחיים כתב:לא שמת לב לכמה מילים "ובכלל המצוה גם כן כו'". אכן המצוה עצמה היא לבי"ד הגדול ושם דין הזקן ממרא, אבל בכלל המצוה יש גם הלכה לשמוע לקול כל שופט שיהיה בימיך. ודוק היטב

האם אתה גם יכול להסביר מה אתה אומר?
מה הפירוש בכלל המצוה? אי"ז המצוה המקורית, אלא מצוה "דמה"?
על ידי חבר
ב' ספטמבר 05, 2011 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן
תגובות: 16
צפיות: 2346

שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן

ז"ל החינוך ונוהגת מצוה זו בזמן שבית דין הגדול בירושלם בזכרים ונקבות, שהכל מצווין לעשות כל אשר יורו. ובכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט, כלומר החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו, וכמו שדרשו זכרונם לברכה [ראש השנה כ"ה ע"ב] ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, יפתח בדורו כשמ...
על ידי חבר
ה' יולי 28, 2011 1:24 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם יש איסור כל שהוא לחדש בגד בבין המצרים?
תגובות: 25
צפיות: 3534

Re: האם יש איסור כל שהוא לחדש בגד בבין המצרים?

אוהב אוצר כתב:המשנ"ב לא כתב, שאין מנהגינו היום לברך, אז מי שיבוא למחוק סעיף מהשלחן ערוך, אותו "גדול בתורה" שלך???

מפחיד
על ידי חבר
ה' דצמבר 16, 2010 2:39 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תקלה - סימני שאלה בעמוד הפורום
תגובות: 6
צפיות: 1367

Re: תקלה - סימני שאלה בעמוד הפורום

חכם באשי כתב:ואצלי (בכרום): ריבועים.

אצלי גם וגם, סימני שאלה בתוך ריבועים.
על ידי חבר
ד' דצמבר 15, 2010 5:34 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תקלה - סימני שאלה בעמוד הפורום
תגובות: 6
צפיות: 1367

תקלה - סימני שאלה בעמוד הפורום

למעלה מצד ימין במקום שהיה כתוב אוצר החכמה המקוון דף הבית מופיעים כעת סימני שאלה גם באקספלורר וגם בכרום
על ידי חבר
ד' דצמבר 08, 2010 7:18 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: מה אתם אומרים על "ארון הספרים הדיגיטלי" החדש?!
תגובות: 51
צפיות: 8427

Re: מה אתם אומרים על "ארון הספרים הדיגיטלי" החדש?!

מרחביה כתב:חוצפתם למכור גירסת דמו - שהיא במילים פשוטות פרסומת לכל דבר - תמורת כסף, ולהציג זאת כגירסת ניסיון -- מלמדת הרבה על הנפשות הפועלות.

מה בדיוק למדת מזה?
על ידי חבר
ד' דצמבר 08, 2010 8:48 am
פורום: חנוכה
נושא: לאכול כדי לומר על הניסים
תגובות: 22
צפיות: 4111

Re: לאכול כדי לומר על הניסים

רבטוב כתב:איזה תקנה יש ... וכי מי שלא אמר על הניסים בשעת התפילה .מה יואיל בזה שאמר על הניסים בשעת ברהמ''ז .

"יואיל" - יועיל
תקנת אמירת על הניסים לא היתה כדי להאריך לנו את התפילה אלא כדי להודות להקב"ה על הניסים שעשה לנו. וא"כ פשוט שאף שלא אמרה בתפילה, יועיל מאוד שיאמרה בבהמ"ז.
על ידי חבר
א' דצמבר 05, 2010 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על תשובת הגר"פ באג"מ ח"ח בדין כיסוי הראש לאשה בבית
תגובות: 14
צפיות: 2180

Re: זיוף חמור בספר אגרות משה ח"ח

רבותי אתם לבד!!!! כי אפי' לקרוא לא למדתם!!!!! בתשובה ההיא כתוב מפורש שאי"צ לכסות כלל בביתה ושלא שמע מעולם מי שנוהג כך, כשכולם יודעים שאשתו כסתה את ראשה, וא"כ מה יש לי לומר אם לא שזה זיוף חמור. ולכו תחפשו ותגלו שיש כבר מורי הוראה בחוגים מסוימים המתירים על סמך זה. אל תנסה להרתיע את האמת בסי...
על ידי חבר
א' דצמבר 05, 2010 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על תשובת הגר"פ באג"מ ח"ח בדין כיסוי הראש לאשה בבית
תגובות: 14
צפיות: 2180

Re: זיוף חמור בספר אגרות משה ח"ח

כיון שידוע לי על בת ת"ח עצום וידוע, שהיא גם אשת ת"ח עצום, שנהגה כך כל השנים עוד בטרם יצא ח"ח, תצטרך החבר חבר להירגע. ידעתי גם ידעתי. ואכן מדינא דגמ' ודאי שהדבר מותר. אלא שכבר כתב המג"א להחמיר ע"פ הזוהר וכתב החת"ס שכל ישראל קבלו מנהג זה עד כדי שס"ל שמי שלא עושה כן ...
על ידי חבר
א' דצמבר 05, 2010 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על תשובת הגר"פ באג"מ ח"ח בדין כיסוי הראש לאשה בבית
תגובות: 14
צפיות: 2180

Re: זיוף חמור בספר אגרות משה ח"ח

יצג, אתה לא לבד, גם אני הקטן לא הבנתי מה הסתירה רק לא רציתי להתערב בנושא זה, פני יחשדוני למיקל בזה, עכ"פ ציפתי ממנהלי הפורום לשנות את נוסח הכותרת [כדרכם בקודש] כאילו ח"ו היו בניו או במו"ל מזייפים כדבר הזה, ובפרט שלא ידוע לי מנין לחבר שלא כך היה נהוג, עד כמה שידוע המשנ"ב הוא החמי...
על ידי חבר
א' דצמבר 05, 2010 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו הנוסח המדוייק ב"ועננו": גשמי .. "ונדבה" או "ונזכה" וכו'
תגובות: 7
צפיות: 1300

Re: מהו הנוסח המדוייק ב"ועננו": גשמי .. "ונדבה" או "ונזכה" וכו'

אפשר להבין לבד שאין שום משמעות לחיבור המילים גשמי ברכה ונזכה לחיים וכו'.
ומקור תפילה זו היא מטור או"ח סי' תקעט' ושם מפורש ברכה ונדבה וחיים ושובע וכו'.
על ידי חבר
א' דצמבר 05, 2010 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על תשובת הגר"פ באג"מ ח"ח בדין כיסוי הראש לאשה בבית
תגובות: 14
צפיות: 2180

Re: זיוף חמור בספר אגרות משה ח"ח

לא ברעש ה'. אין שום סתירה בין שתי התשובות. צנועות כקמחית שלא ראו קורות ביתה כו' לא שמענו, אבל כהחת"ס שמענו. גם אילו היתה סתירה (דבר מצוי בתשובות של כל גדולי ישראל), תמהני על הקלות שבה כותבים "זיוף חמור" כו'. במחילה מכ"ת תגובתך אינה לעניין. שהרי בתשובה ההיא כתוב להתיר בלא כיסוי ר...
על ידי חבר
א' דצמבר 05, 2010 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על תשובת הגר"פ באג"מ ח"ח בדין כיסוי הראש לאשה בבית
תגובות: 14
צפיות: 2180

על תשובת הגר"פ באג"מ ח"ח בדין כיסוי הראש לאשה בבית

בח"ח או"ח סי' לז' כתוב בזה"ל כיסוי הראש בפני בעלה, אינה צריכה. דהאיסור פרועת ראש הוא רק בשוק. ואפילו בשעת נידותה ליכא שום איסור בביתה בפני בעלה ובניה. והידור איכא אפילו לעשות כקמחית (יומא מ"ז ע"א), אבל לא שמענו שאיכא צנועות כאלו ואפילו בדורות הקודמים. ובזמן התנאים לא היו נשו...
על ידי חבר
ג' נובמבר 30, 2010 7:05 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שימוש באתר לאנשי הפורום - הסתיים
תגובות: 337
צפיות: 84751

Re: שימוש באתר לאנשי הפורום

אני מנסה עכשיו ואני לא מצליח לראות יותר מ 40
על ידי חבר
ג' נובמבר 16, 2010 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש שינוי בזמן ק"ש בזמנינו
תגובות: 22
צפיות: 3105

Re: זמן ק"ש בזמנינו

דברת על ערבית או על שחרית ? רצית להחמיר בערבית אבל הקולא היתה בשחרית [/url] אני לעצמי אין לי שום רצון אישי מלבד לדעת האמת ולגוף הענין אני מאמין שאכן יש קושי גדול לקבוע זמן קימה שהרי העולם מחולק להרבה מאוד מגזרים אסייתים מערביים, שכירים עצמאיים, חרדים חילונים, ליטאים חסידים, וכו'. אבל בזמן שכיבה שאי...
על ידי חבר
ג' נובמבר 16, 2010 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש שינוי בזמן ק"ש בזמנינו
תגובות: 22
צפיות: 3105

Re: זמן ק"ש בזמנינו

אוצר החכמה כתב:זה לא נכון שעד זמנינו כל העולם הלך לישון מוקדם.

[url]5[/url]

שוב ציטוט לא מדוקדק. לא נאמר כאן שעד זמנינו כולם הלכו לישון מוקדם שהרי מספיק כשחלק נהג כך וכמו שהבאתי ראיה מזמן קימה של בני מלכים. אלא שבזמנינו שכבר אין מי שהולך לישון בצאת הכוכבים, אולי ישתנה הדין.
על ידי חבר
ג' נובמבר 16, 2010 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש שינוי בזמן ק"ש בזמנינו
תגובות: 22
צפיות: 3105

Re: זמן ק"ש בזמנינו

לא נאמר כאן שזה תלוי במדינות, שהרי אפי' זמן קימה של בני מלכים משפיע על כולם. ומד' הפוסקים אין שום ראיה מכיון שעד לזמנינו זמן התפתחות תאורת החשמל לא השתנו זמני השכיבה והקימה שהיו הולכים לישון בתחילת הלילה וקמים בעלוה"ש שנכון להיום אינו קיים כלל.
על ידי חבר
ג' נובמבר 16, 2010 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש שינוי בזמן ק"ש בזמנינו
תגובות: 22
צפיות: 3105

Re: זמן ק"ש בזמנינו

אוצר החכמה כתב:לענ"ד בשביל לומר דבר כ"כ מחודש והיפך פשט כל הפוסקים צריך להביא ראיה או דברים מפורשים בשם גדולים וכולי האי ואולי
ולא להסתמך על שמועות בשם..

מאיזה פשט הפוסקים הוא היפך?
עד כדי שגם דברים מפורשים מגדולים לא מספקים אותך?

עבור לחיפוש מתקדם