מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 717 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יתר10
ג' ינואר 21, 2020 8:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

אכן. מכיון שבדפוס וילנא נדפס על הדף קראתי לזה פירוש בלא דקדוק. [כמו שמכונה 'גאון' למרות שלא היה מן הגאונים]
על ידי יתר10
ב' ינואר 20, 2020 10:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "בשעה שנפטר משה... וטורדן במלחמה שנאמר ויהי אחרי מות..." - אופן הלימוד
תגובות: 4
צפיות: 118

Re: "בשעה שנפטר משה... וטורדן במלחמה שנאמר ויהי אחרי מות..." - אופן הלימוד

פלגינן כתב:בפסוקים שם ביהושע מבואר שמיד אחרי מות משה צווו יהושע והעם להתכונן למלחמה. האם הבהילות הזאת הכריחה את חז"ל לדרוש כי היה כאן מקרה שעורר את הצורך ל"טורדן במלחמה"
כן נראה מגירסת העין-יעקב: שנא' ויהי אחרי מות משה, וכתיב בעוד שלשת ימים הכינו לכם צדה וגו'
על ידי יתר10
א' ינואר 19, 2020 11:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

טו, א. רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא והני מילי לקרית שמע וכו' פחות ממיל חוזר. הראשונים דנו כאן בנוסח קטע זה בגמ' ואציין בקצרה איך הדברים משתקפים בכתבי היד שלפנינו. 1. הנוסח שהתוס' והרא"ש שוללים, שהוא בעיקרו הנוסח כמו שלפנינו בגמ' -והוא נוסח הרי"ף כמצויין בהגהת הב"ח- עם הרח...
על ידי יתר10
א' ינואר 19, 2020 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצחק בר יוסף / בר אסי
תגובות: 9
צפיות: 246

Re: יצחק בר יוסף / בר אסי

כת"י מינכן
על ידי יתר10
ו' ינואר 17, 2020 10:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ב2 כת"י אליעזר. ועיי' בדק"ס מש"כ על זה. אתר 'הכי גרסינן' ידידותי מאוד למשתמש, וחבל שלא להעזר בו, אמליץ במיוחד על האופציה של 'נוסחאות ללומד'. בתפריט 'חומרי עזר' יש סריקה של דקדוקי סופרים. אגב, בעמוד זה יש עוד שם של תנא שנזכר רק פעם אחת. ספקוס/סיפקוס/סקיפס בן יוסף כן הוא בכמה כת"י ...
על ידי יתר10
ו' ינואר 17, 2020 1:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

דרבא
על ידי יתר10
ו' ינואר 17, 2020 1:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצחק בר יוסף / בר אסי
תגובות: 9
צפיות: 246

Re: יצחק בר יוסף / בר אסי

.
על ידי יתר10
ה' ינואר 16, 2020 9:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

אני מעדיף להגיב כאן, כתבת שם אולם נראה שהפתרון נעוץ בכך שנשער כי הפסוקים הוחלפו, ותחת הפס' בירמיה כג שמופיע שם 'אשר העלה ואשר הביא' יש לצטט את הפס' בירמיה טז שם לא מופיע אלא 'אשר העלה', והכל על מקומו בא בשלום. צא ולמד, בקידושין מופיעה לפנינו הגירסא: דכתיב לכן הנה ימים באים נאם ה' לא יאמר עוד חי ה' א...
על ידי יתר10
ד' ינואר 15, 2020 10:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות יב, א וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים. א''ר יהודה אמר שמואל אף בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין תניא נמי הכי ר' נתן אומר בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין רבה בב''ח סבר למקבעינהו בסורא א''ל רב חסדא כבר בטלום מ...
על ידי יתר10
ד' ינואר 15, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 358

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

ההלכה השניה שהבאת היא גמ' מפורשת והכוונה שאע"פ שאינן עליו מ"מ אומרים שדעתו במכירת/קניית החמור היתה גם על המרדעת והאוכף. לא מדובר שם לגבי קנין משיכה
על ידי יתר10
ג' ינואר 14, 2020 9:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3403

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

אָמַר רַבִּי זֵירָא: אֲנָא סְמַכִי וְאִתְּזַקִי. אֲמַר לֵהּ: בְּמַאי אִתְּזַקְתָּ? דְּאַמְטַיִית אַסָּא לְבֵי מַלְכָּא. הָתָם נַמֵּי מִבָּעֵי לָךְ לְמֵיהַב אַגְרָא לְמִחְזֵי אַפֵּי מַלְכָּא. כלומר, רבי זירא נשאל: במה נזקת? ענה: שהבאתי הדס לבית המלך. ונענה: נשכרת ולא נפסדת. במהדורת שוטנשטיין קראו ול...
על ידי יתר10
ב' ינואר 13, 2020 12:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בגמ' נוסח הדפוסים "דבר נא באזני העם וגו'. אמרי דבי ר' ינאי אין נא אלא לשון בקשה, אמר ליה הקב"ה למשה בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם " הקושי בנוסח זה מובן שדורש את הלשון בקשה גם על משה וגם על ישראל, ובכתבי היד אכן לא מופיע פעמיים. ברוב כתה"י ובראשם כ"י מינכן ליתא לתיב...
על ידי יתר10
ב' ינואר 13, 2020 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

דף ט ע"א

בתלמוד בבלי "ואילו אכילת פסחים לא קתני" אבל בירושלמי "אנן תנינן אכילת פסחים אית דלא תני אכילת פסחים" ואכן בכת"י של המשנה יש שנמצא בהם כגירסת הירושלמי במשנה. [יצויין שבכת"י קאופמן גורס 'ואכילת פסחים' במשנה אבל הנקדן השאיר תיבות אלו בלא ניקוד] כאן כתב הרב סליחות על הפלא ש...
על ידי יתר10
א' ינואר 12, 2020 7:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ח
תגובות: 24
צפיות: 2493

Re: ברכות דף ח

על ידי יתר10
ה' ינואר 09, 2020 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10923
צפיות: 1174170

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
יתר10 כתב:אודה למי שיעלה דף עא ע"א וע"ב מספר נשמת כל חי לר"ח פלאג'י חלק ב
ייש"כ
על ידי יתר10
ה' ינואר 09, 2020 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10923
צפיות: 1174170

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה למי שיעלה דף עא ע"א וע"ב מספר נשמת כל חי לר"ח פלאג'י חלק ב
על ידי יתר10
ה' ינואר 09, 2020 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3111
צפיות: 315718

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הוד_והדר כתב:כבר ידוע, כי כל הדברים שהם סמוכים זה לזה יש שייכות מָה ביניהם, כגון האויר הסמוך אל המים הוא קר, והסמוך אל גלגל האש הוא חם, והכל הוא יסוד אחד - מקור?

קרוב לזה ברמב"ם יסוה"ת פ"ד ה"ה
על ידי יתר10
ד' ינואר 08, 2020 8:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

שו"ר שבכ"י פירנצה הנוסח כגירסת הדפוסים [עם שינוי קל 'הא גנב ליה כוליה'] ויעויין מה שכ' הר' עדיאל לעיל בנוגע לקשר בין נוסח הדפוסים לכ"י זה
על ידי יתר10
ד' ינואר 08, 2020 8:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

גם בדק"ס העיר בזה
על ידי יתר10
ד' ינואר 08, 2020 10:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 41
צפיות: 1302

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות ד ע"ב ב. ידועה המימרא "כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא". אך כבר בגליון הש"ס העיר שברא"ש ובטור לא כתוב שלוש פעמים, ואף לא ברוקח סי' שכ. מה המצב בכתבי היד? בכ"י פריס 671, אוקספורד 366 ומינכן 95 חסרות המילים שלש פעמים. ורק בכתב יד פיר...
על ידי יתר10
ב' ינואר 06, 2020 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר שמסר לשומר
תגובות: 7
צפיות: 231

Re: שומר שמסר לשומר

לכאורה: אם השומר השני פשע בשמירתו (או שנגנבה ממנו, כשהראשון הוא ש"ש) - השומר הראשון חייב לשלם לבעלים מח' הראשונים שם. לגוף השאלה לא הבנתי אם הילד השובב קיבל עליו לשמור מה בכך שבד"כ הוא שובב הרי הוא בר דעת ואם יפשע ולא ישמור יהא חייב לשלם. מה שכן יש לדון לכאו' אם הילד סמוך על שולחן אביו וא...
על ידי יתר10
ב' ינואר 06, 2020 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המשנה באיטליה
תגובות: 8
צפיות: 324

Re: לימוד המשנה באיטליה

.
על ידי יתר10
ג' דצמבר 31, 2019 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד הורים או זריזין מקדימין?
תגובות: 26
צפיות: 944

Re: כיבוד הורים או זריזין מקדימין?

טברייני כתב:לגוף הדיון:

נראה לי פשוט דכאו"א הוא מ"ע דאו' והיא קודמת ל'זריזין' שהיא רק מעלה במצווה, וי"א שהיא מדרבנן.

ברוך00 כתב:או י"ל שאתה ואביך חייבים בכבודי ולכן עד כמה שיש מצות זריזין גם האבא חייב.
על ידי יתר10
ד' דצמבר 25, 2019 11:28 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שיר - לאמיר מאכן א בייט
תגובות: 22
צפיות: 4068

Re: שיר - לאמיר מאכן א בייט

יענק'ל כתב:
סגי נהור כתב:
יענק'ל כתב:
אברך כתב:האם יש גירסא של שמע לשיר הזה? כמובן עם תזמורת או לפחות ברור.

מבקש שוב

אכן יש ואף ישנו אצלי. אמצא אי"ה ואשלח.

מרענן
.
על ידי יתר10
ד' דצמבר 25, 2019 3:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה אוי חנוכה. מקור השיר האידישאי
תגובות: 10
צפיות: 674

Re: חנוכה אוי חנוכה. מקור השיר האידישאי

עושה חדשות כתב:באמת לא נעם לי לשמוע על אכילת לאטקעס בלי גבול.

אכן בגני הילדים כבר תיקנו את השורה הזאת בצורות שונות. [לדוגמא: אין די הייליגע תורה לערנען מיר אן א שיעור]
על ידי יתר10
ב' ספטמבר 02, 2019 9:24 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 217
צפיות: 34307

Re: כמה שירים, בבקשה.

סגי נהור כתב:"לכה דודי" נוסח ויז'ניץ.

ישנו מוקלט? הניתן להעלותו הנה?
על ידי יתר10
ב' ספטמבר 02, 2019 8:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם
תגובות: 20
צפיות: 1374

Re: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם

זכורני שאחד מן הגדולים אמר/כתב משהו כזה, אבל לא מצליח למצוא מקור. לא זוכר אם זו נאמרה עוד טרם המלחמה עצמה או אחריה. המסר הוא כמובן שצריך להאמין בעליונות עם ישראל בבחירת עם הנבחר וכו'. כמו כן יש כאן התראה נגד קריאת עיתונים גויים ונגד להיות מושפע מרוחות גויים. אשמח למקורות. סוף דבריך מזכירים את המאמר...
על ידי יתר10
א' ספטמבר 01, 2019 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מה שדיבר הרה"ק ... יצחק מאיר נ"ע לאנשיו... בלשון זשארגאניש"
תגובות: 10
צפיות: 2177

Re: "מה שדיבר הרה"ק ... יצחק מאיר נ"ע לאנשיו... בלשון זשארגאניש"

סגי נהור כתב:"ברויכט" במובן "צריך" כמדומני אינו נוכח ביידיש של ליטא-רייסין.
על ידי יתר10
ו' אוגוסט 30, 2019 1:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים
תגובות: 62
צפיות: 11706

Re: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים

חיים שאול כתב:ואולי כתוב על זה בפאר הדור ח"א

שוב ראיתי בפאר הדור והכוונה לר' מאיר קרליץ -מצו"ב- עיי"ש בתוספת ושינוי פרטים.
על ידי יתר10
ה' אוגוסט 29, 2019 3:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים
תגובות: 62
צפיות: 11706

Re: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים

"הרב קארעליץ פון ווילנע" האם הכוונה לחזו"א? אם כן, פרט זה ידוע? מהעיתון "פינסקער ווארט" מתאריך טו טבת תרצב [תרגום בתמצית של הקטע הרלוונטי. הכותב מספר: לפני כמה שנים החליטו למנות את הרב קרליץ מוילנה למורה הוראה בקרלין (שהיתה חלק מפינסק), המינוי הזה לא החזיק מעמד, הרב ישב בקרל...
על ידי יתר10
ה' אוגוסט 22, 2019 8:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כְּקָל עַמָא בֵית יִשׂרָאֵל דִּמצַלְיָין בְּגַוֵיהּ בְּיוֹמָא דְפִסחָא - שאלה על התרגום
תגובות: 11
צפיות: 576

Re: כְּקָל עַמָא בֵית יִשׂרָאֵל דִּמצַלְיָין בְּגַוֵיהּ בְּיוֹמָא דְפִסחָא - שאלה על התרגום

שפתי צדיק (פילץ) - פסח ח) נשאלתי על מה שכל סדרי המשניות נקראים בלשון רבים זרעים נשים כו' וסדר מועד נקרא בלשון יחיד, אולי נרמז סדר מועד להמועד המיוחד חג הפסח שהוא ראש לכל המועדים וכולל כל המועדים ובכל המועדים אומרים זכר ליציאת מצרים, וזה שאיתא בהגדה בראש כל מועדות נשאת פסח, משום שכל המועדים נקראים ע...
על ידי יתר10
ו' אוגוסט 16, 2019 12:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 5186

Re: התאבדות לצורך תשובה

א. דומני שלא כאשר אתה מדמה כן הוא; לא שמענו מי שחולק על דעתו. חשוקי חמד כתובות דף קג עמוד ב שאלה מעשה באדם שחטא חטא שחייבים עליו מיתה, ולאחר מכן קפץ מהגג ונהרג, באומרו 'חטאתי ואני חייב סקילה', האם מותר לקוברו בבית קברות של יהודים שומרי תורה, כי שמא נחשב למאבד עצמו לדעת? תשובה ... והנה השבות יעקב הב...
על ידי יתר10
ב' אוגוסט 12, 2019 8:03 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: צלי קדר - ניקוד נכון
תגובות: 13
צפיות: 668

Re: צלי קדר - ניקוד נכון

כך זה מנוקד בכת"י תימני -מסכת מגילה דף ז ע"ב- (ניקוד עליון)
על ידי יתר10
א' אוגוסט 04, 2019 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?
תגובות: 26
צפיות: 2163

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

רבי אלעזר הקליר: עד לחלח וחבור הגלנו.
וראה עוד ב"מאגרים"
ומה שהוסיף עתה הרב ושא נס בחלח כך פייט ר' יצחק השנירי (גם זה ממאגרים) רְעֶה צֹאנֶה אֲשֶׁר אָנָה וְאָנֶה. מְעוּנֶּה בֵּין גְּבוּל חָבוֹר וּבַחְלַח.
על ידי יתר10
ד' יולי 31, 2019 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיום בדבר טוב. לאשמה בה - לאל אשר שבת וגו' ועוד
תגובות: 44
צפיות: 5771

Re: סיום בדבר טוב. לאשמה בה - לאל אשר שבת וגו' ועוד

צ"ע. שהרי בד"כ הכפל בא לחזק הדבר, ואילו כאן לדעת המדרש הנ"ל הוי להיפך שזה לא מאיסה מוחלטת
על ידי יתר10
ד' יולי 31, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 1056

Re: שתיקה כהודאה

עושה חדשות כתב:מישהו בא ואמר לי שהטהרות שלי נטמאו, בהמתי נפסלה להקרבה, או שאני חייב קרבן.
שתקתי ולא עניתי לו, אני חייב לו משהו?
כן, חייב. היינו דגלי קרא באו הודע שחייבים להכחיש דבריו של העד ואל"ה הוי שתיקה כהודאה

עבור לחיפוש מתקדם