מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 98 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בצלאל
ב' אוקטובר 04, 2010 9:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 4272

Re: 'חתונת הכסף' - מנהגים שאינם כתובים בתורה

מישהו מכיר מקור יהודי (וקדום עדיף) למושג 'חתונת הכסף' או 'חתונת הזהב' וכדומה? שמא כאן המקום להרחיב את הדיבור אודות מנהגים שאין להם מקור קדום, אם ראוי לנהוג בהם. ידועה דעת החזו"א אודות מצוות הקהל בזמן הזה, ובאורחות רבינו ח"ב עמ' צז נאמר שהחזו"א לא היתה דעתו נוחה מאכילת מצה בפסח שני, מ...
על ידי בצלאל
ה' ספטמבר 30, 2010 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 5941

Re: מחיקת הודעות בפורום

עצה פשוטה: כאשר הנך מגיב להודעה של אחד שנחשד שימחוק את הודעתו, עליך להשתמש באפשרות 'ציטוט' לכל הודעתו, ואז לא יוכל למחוק לפחות את דבריו המצוטטים.
על ידי בצלאל
ד' ספטמבר 29, 2010 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגלה פנים בתורה - תורת הדילוגים פרפראות ורמזים התלויים בשערה
תגובות: 15
צפיות: 1519

Re: מגלה פנים בתורה - תורת הדילוגים פרפראות ורמזים התלויים בשערה

אבל אני מקווה ש טעות קולמוס היא ו כוונתך לומר שלא עלה על דעת איש שזהו פשוטו של מקרא . אין כאן מקום לטעות קולמוס, וזו היתה כוונתי, ואתה כשם שדנתני לכף זכות כך ידין אותך המקום לכף זכות. ואותו כסיל (עי' רש"י משלי יד לג) שקופתו ריקה ומטבעותיו מועטות והוא מקשקש כאיסתרא בלגינא ומצפצף כקטן בנחשים שדר...
על ידי בצלאל
ד' ספטמבר 29, 2010 2:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגלה פנים בתורה - תורת הדילוגים פרפראות ורמזים התלויים בשערה
תגובות: 15
צפיות: 1519

Re: מגלה פנים בתורה - תורת הדילוגים פרפראות ורמזים התלויים בשערה

התורה נדרשת בכללים מוגדרים, ולהפך הינו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה האם כלי הלימוד הינם רק בחלק הפשט, או כמו שמסתבר שישנם כללים בכל חלקי הפרד"ס, אם כך, האם תאוריית צופן הדילוגים, שאינה מסורה לנו מקדמת דנא אלא נתגלתה ע"י הר' ויסמנדל, יתכן ואסור לעסוק בה? ומגלה פנים מסתבר שאינו רק לפוסק ומוציא...
על ידי בצלאל
ד' ספטמבר 29, 2010 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה לזכרו
תגובות: 19
צפיות: 1883

Re: עמידה לזכרו

מבי מדרשא כתב:ואם כבר בלה בלה, אז אומרים לעצום ולא להעצים

טול קורה מבין עיניך העצומות ועי' רשב"ם ב"ב נז ע"ב: "אנוס הוא - אם מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא פטריה ולמה מזקיקו הכתוב להעצים עיניו דמדמשתבח ביה קרא שמעינן דצריך לעצום עיניו".
על ידי בצלאל
ד' ספטמבר 29, 2010 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקה בדורינו בין מחלוקות תנאים - הפניה למאמרים
תגובות: 4
צפיות: 780

Re: פסיקה בדורינו בין מחלוקות תנאים - הפניה למאמרים

אם מחלוקת כזו נשארה בלי הכרעה, אין זאת אלא בהלכתא למשיחה, וא"כ יש לעיי' בחזו"א לזרעים.
על ידי בצלאל
ד' ספטמבר 29, 2010 12:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש חיבור אובייקטיבי על סוגיית שלשת השבועות (כתובות קיב)
תגובות: 24
צפיות: 1861

Re: מחפש חיבור אובייקטיבי על סוגיית שלשת השבועות (כתובות קיב)

באחד מקבצי 'נזר התורה' התפרסם מאמר מקיף בכמות ובאיכות מהגאון ר' נחום רוזנשטיין. שווה קריאה.
על ידי בצלאל
ד' ספטמבר 29, 2010 12:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בדיקת הצל בליל הושענא רבה
תגובות: 15
צפיות: 2602

Re: בדיקת הצל בליל הושענא רבה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7% ... 7.A6.D7.9C

ושמעתי שמועה (לא מוסמכת מאוד, אבל גם לא אינה מוסמכת) שרב משה שטרנבוך נוהג כך כמדי שנה בשנה, ומקיים את המנהג על גג ביתו שבהר נוף.
על ידי בצלאל
ה' ספטמבר 23, 2010 10:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 74
צפיות: 10283

Re: יחוסי זני האחרוגים למינם

לאחר שהחזו"א הודה שבדורנו "בטלה טביעות עין", האם הדבר מערער על המסקנות שהוציא מכח טביעות העין קודם שהכיר שנתבטלה?
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 21, 2010 7:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אמירת תחנונים ביום טוב לדעת הגר"א - היתר ריקוד בשמח"ת באר"י
תגובות: 36
צפיות: 5101

Re: אמירת תחנונים ביום טוב לדעת הגר"א

אליהוא כתב:ג. אכילת בשר בראש השנה מפורשת במשנה בחולין פרק אותו ואת בנו, ועל דברי המגיד מישרים כבר נודע מ"ש בזה.

מפורש שם שנהגו לשחוט לכבוד היום ולא מבואר שם עניין של חיוב, וכדברי אתנחתא דלעיל.
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 21, 2010 5:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אמירת תחנונים ביום טוב לדעת הגר"א - היתר ריקוד בשמח"ת באר"י
תגובות: 36
צפיות: 5101

Re: אמירת תחנונים ביום טוב לדעת הגר"א

שוב חשבתי שהיה אפשר לסבור שדברי עזרא אינם ציווי, אלא היתר. שיכולים לשוב לבתיהם ולאכול משמנים וכו'. מכל מקום, ידועים דברי המשנ"ב בסימן תקצז ס"ק א: "אוכלים ושותים ושמחים - ר"ל אף שהוא יום הדין מ"מ מצוה של ושמחת בחגך שייך גם בו שגם הוא בכלל חג כדכתיב תקעו בחודש שופר בכסה ליום ח...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 21, 2010 3:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 74
צפיות: 10283

Re: יחוסי זני האחרוגים למינם

כלומר אתה רוצה להגיד שהרב שפירא הוא בור או אולי החזו"א? ומה עם טבעיות העין? לא התייחסת לזה. כשמך כן תהילתי. אני התייחסתי לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אין לי מושג מה אמרו הללו, או מה אמרו בשמם, אבל ברי לי שהסברא הזו רעועה. בענין טביעות העין. הרי טביעות העין נקבעת לפי אתרוגים מסוימים שהתבררו...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 21, 2010 3:25 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 74
צפיות: 10283

Re: יחוסי זני האחרוגים למינם

לפני מספר שנים בסוכות התפללתי בלדרמן ואחרי התפילה פגשתי את הגאון ר יודל שפירא זצ"ל ושאלתי אותו מאיפה החזו"א ידע שהאתרוגים שלו לא מורכבים והשיב א] בטביעות עין ב] האתרוגים הגיעו ממקום נידח בצפת [כנראה שלא חשש להרכבה ממקום כזה] עכ"ל הדעה שמה שנשתל לפני שנים רבות אין לו סיכוי להיות מורכב...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 21, 2010 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נופך ונופח.
תגובות: 29
צפיות: 3067

Re: נופך ונופח.

מתוך אבן שושן: שאול מן קידושין מח: ושם כנראה הכוונה לתוספת של אבן הנופך לשיבוץ בטבעת: "(אמר לה: הרי את מקודשת לי) בין בשכר שעשיתי ובין בשכר שאעשה עמך – אינה מקודשת, ואם הוסיף לה נופך משלו – מקודשת". הוֹסִיף מַשֶּׁהוּ (מִשֶּׁלּוֹ), יִפָּה וְקִשֵּׁט אֶת הַדָּבָר בְּתוֹסֶפֶת כָּלְשֶׁהִי: &quo...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 21, 2010 12:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אמירת תחנונים ביום טוב לדעת הגר"א - היתר ריקוד בשמח"ת באר"י
תגובות: 36
צפיות: 5101

Re: אמירת תחנונים ביום טוב לדעת הגר"א

ואני אומר: אין כל ימים טובים שווים. שלושה רגלים שישנם בשמחה ובקרבנות חגיגה נאסרו בהם תחנונים, מה שאין כן שאר ימים טובים (ר"ה ויו"כ) שאינם בכלל רגלים אלא בכלל ימים טובים, שלא נאסרו בהם תחנונים. אלא שפסוק מפורש מפריכני: "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונ...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 14, 2010 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבותינו הב"ח, הט"ז ועניותם - ישורון חדש - תוכן עניניים
תגובות: 47
צפיות: 6095

Re: רבותינו הב"ח, הט"ז ועניותם - תעלומה

ראשון, שוב אינו משוטט בין רעיו כאשר כרסו הולך לפניו והוא משמין מנחת, אלא שווה הוא עם שאר הספרים שאין בהם כדי להמית. שני, רוב רובו מחקרים ונושאים הנוגעים לתורה, ולא תורה עצמה. שינוי ערכין של ממש בסגנון המאמרים. שים לב שהכרכים האחרונים יצאו בהפרש של שנה תמימה זה מזה, ואילו הכרך החדש יצא חצי שנה בלבד ...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 14, 2010 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל בע"ח מרגיש? הבזיון דבק בנפש?
תגובות: 5
צפיות: 798

Re: כל בע"ח מרגיש? הבזיון דבק בנפש?

רבינו בחיי בראשית פרק א פסוק כז: "בצלמו. ענין צלם השגה שכלית, והכונה באמרו "בצלמנו", לפי שהנפש השכלית שבאדם אצולה מרוח קדשו ויהיה הפרש גדול בין הצלם והתאר, לא כדעת הקמחי שחשב שהכל אחד, וכן דעת הרמב"ם כי יש ביניהם הפרש גדול, והוא שאמר בתחלת ספרו המורה: רבים הבינו מלת "צלם&quo...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 14, 2010 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משפטים היינו דברים שהשכל גוזר עליהם, ורק לזכותינו בשכר???
תגובות: 8
צפיות: 760

Re: משפטים היינו דברים שהשכל גוזר עליהם, ורק לזכותינו בשכר???

זקן ששכח כתב:ומה בדבר המשנה?
רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

אם הסקתי נכון, הרי שהציטוט מראש האשכול הוא פירוש על מסכת אבות, ומדובר בדברים על משנה זו שהבאת.
על ידי בצלאל
ב' ספטמבר 13, 2010 9:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'צפופים' = שורות שורות
תגובות: 16
צפיות: 1185

Re: 'צפופים' = שורות שורות

יתכן שמכאן מקור מנהג ה'שירעס' שיש בחסידות גור. גם שורות, גם צפופים, ו גם לא אמר אדם צר לי המקום . פעם התבטא חסיד גור אחד בפני מורי ורבי ואמר לו שברי לו שמלאכים נמצאים ב'טיש' של הרבי. וראייתו: שהחום וההבל והדוחס גדולים מן הצפיפות (וכעין המסופר בגמ' על השדים בדרשת שבת). אמר מורי ורבי, שחידוש גדול הוא...
על ידי בצלאל
ג' ספטמבר 07, 2010 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרהורים על מלקטי דורינו
תגובות: 11
צפיות: 1877

Re: הרהורים על מלקטי דורינו

מעניין מאד. כעין הדברים הללו כתב הרב אליעזר יהודה בראדט בראש המאמר שלו על מקור אמירת "לדוד" שבראש קונטרס "ליקוטי אליעזר" שי"ל זה עתה. המעיין יראה שלשונו של הרב בצלאל עשירה וצבעונית מלשונו של הרב בראדט. או שהוא הוסיף מדיליה או שלפניו נמצאת טיוטת הקונטרס קודם שעידנו את לשונה....
על ידי בצלאל
ב' ספטמבר 06, 2010 3:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרהורים על מלקטי דורינו
תגובות: 11
צפיות: 1877

הרהורים על מלקטי דורינו

בתקופתנו, תקופת המאספים והלקוטות, הקבצנים והנמושות, מקבל מאמרו של רבי יהושע "אין בית המדרש בלא חידוש" פנים אחרות; פנים חדשות ולאו דוקא מאירות. כל המצוי בסבך המחברים התרים בשבע עיניים אחרי כל פיסת 'ידיעה' שעדיין לא ראוה אחרים ונפלו עליה, ומוטב שתמצא ככל האפשר בספר שנתעלם מן העין, יודע עד כמ...
על ידי בצלאל
ו' אוגוסט 20, 2010 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא לענין!!!
תגובות: 43
צפיות: 4212

Re: לא לענין!!!

בעצם, מדוע כלל מסתתרים בשמות? מה רע לכתוב בשם המפורש? במיוחד כאשר מדובר ברעיונות יחודיים ומקוריים, חבל שזה לא יהיה כתוב על שם הכותב. מהצצה חפוזה כ"עולה חדש", ראיתי עתה שיש כאן רבים וטובים בעלי שם אמיתי, כמו הרב יהושע מונדשיין וכדומה. מה רע בזה? האם זה לא מכובד? בינתיים, אני כותב רק את שמי...
על ידי בצלאל
ה' אוגוסט 19, 2010 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם חתן כשם חמיו - צוואת ריה"ח
תגובות: 71
צפיות: 9501

Re: שם חתן כשם חמיו - צוואת ריה"ח

משה רבינו ע"ה, נקרא "חבר", כשם חותנו יתרו - שנקרא "חבר"... הסיבה פשוטה היא: ציפורה נתגיירה בבגרותה ושוב אינה נחשבת לבתו של יתרו! מדוע הדגשת "בבגרותה"? הרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, הוא בין אם נתגייר בקטנותו ובין אם נתגייר בבגרותו. שנו חכמים בכתובות יא ע"א: &...
על ידי בצלאל
ה' אוגוסט 19, 2010 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: שישים ריבוא אותיות בתורה
תגובות: 29
צפיות: 401

Re: ששים ריבוא אותיות

אני שמעתי שהמאמר של ד"ר משה כ"ץ בתחומין כ"א נפלא. http://www.zomet.org.il/?pg=miftuah_aut ... 70&auid=73
על ידי בצלאל
ה' אוגוסט 19, 2010 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם חתן כשם חמיו - צוואת ריה"ח
תגובות: 71
צפיות: 9501

Re: שם חתן כשם חמיו - צוואת ריה"ח

נאום הגבר כתב:משה רבינו ע"ה, נקרא "חבר", כשם חותנו יתרו - שנקרא "חבר"...

הסיבה פשוטה היא: ציפורה נתגיירה בבגרותה ושוב אינה נחשבת לבתו של יתרו!
על ידי בצלאל
ה' אוגוסט 19, 2010 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שידוך לא הגון
תגובות: 12
צפיות: 1337

Re: שידוך לא הגון

אגב, שמעתי מהגרמ"מ הלוי שולזינגר זצלה"ה שאמר בשם מרן בעל אבי עזרי זי"ע, שעל כל עצה שהוא נותן למאן דהו, הוא חושב שיצטרך לתת על זה דין וחשבון בעלמא דאתי, שאין זה עצה שאינה הוגנת... ואני לתומי סברתי שהוא לאו מפורש בתורה. רש"י ויקרא יט יד: "ולפני עור לא תתן מכשול - לפני הסומא ב...
על ידי בצלאל
ד' אוגוסט 18, 2010 12:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מולדות יצחק
תגובות: 3
צפיות: 695

Re: ספר מולדות יצחק

מבירור שערכתי לפני כמה שנים מדובר בעותק יחיד בעולם. וכל כמה שטרחתי, לא הצלחתי להשיג צילום ממנו. ומסתבר כבר ידוע לך תיאור הספר אצל י"ט אייזינשטאט, דעת קדושים, פרטרבורג תרנ"ח, עמ' 87 בהערה.
על ידי בצלאל
ד' אוגוסט 18, 2010 10:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבותינו הב"ח, הט"ז ועניותם - ישורון חדש - תוכן עניניים
תגובות: 47
צפיות: 6095

Re: רבותינו הב"ח, הט"ז ועניותם - תעלומה

הערה נקדנית : קליות מחלקים לילדים לא לנשים. בהמשך לכך: אין זו מלה מתאימה. או נוקדנית (מתוך אבן שושן): פֵּדַנְט, דַּיְקָן קִיצוֹנִי, מְדַקְדֵּק עַד פְּרָטֵי הַפְּרָטִים: "אֵין מְדַקְדְּקִין בְּקָטָן, בֵּין שֶׁאָמַר 'נְבָרֵךְ' בֵּין שֶׁאָמַר 'בָּרְכוּ', אֵין תּוֹפְסִין אוֹתוֹ עַל כָּךְ, וְהַנּוֹ...
על ידי בצלאל
ב' אוגוסט 16, 2010 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת האוה"ח נתעטפה בטלית והניחה תפילין
תגובות: 16
צפיות: 2199

Re: אשת האוה"ח נתעטפה בטלית והניחה תפילין

באשי וונדערליך, יתכן ומובאותיכם אינם מתרצים את התמיהה , אלא מוסיפים שמן ל מדורה . מה באמת הסבר הענין? מה לך תמיהה וכיצד מדורה? במה נשתנו תפילין וציצית משאר כל מצוות עשה שנשים צדקניות תקפדנה לקיימן, כמו סוכה ושופר? ואל תשיבני שהתעטפות בטלית יש בה משום "לא תלבש", כי אשיב לך שטלית שהתעטפו בה...
על ידי בצלאל
ו' אוגוסט 13, 2010 12:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שים שלום ושלום רב - שלום רב בשחרית
תגובות: 14
צפיות: 1498

Re: שים שלום ושלום רב - שלום רב בשחרית

איש_ספר כתב:גם בפולין כמובן.


והיכן התגורר הרמ"א שכתב בסימן קכז סעיף ב: "ונהגו לומר בשחרית שים שלום וכן כל זמן שאומר אלהינו כו', אבל בלאו הכי מתחילין שלום רב; ויש מתחילין שים שלום במנחה של שבת, הואיל וכתיב ביה באור פניך נתת לנו, שהיא התורה שקורין במנחה בשבת (הגהות מיימוני פ"ח מהלכות תפלה)"?
על ידי בצלאל
ה' אוגוסט 12, 2010 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון נקיה?
תגובות: 27
צפיות: 2558

לשון נקיה?

ידועה הגמרא בפסחים בענין הגנאי שבלשון מגונה, ואעפ"כ מצאנו הרבה מטבעות לשון וניבים שאינם לשון נקיה, כגון: 1. "מבטן מי יצאו הדברים" = מקור הדברים. 2. "חופש כל חדרי בטן" = סקירה רצינית. 3. "מילא כרסו בש"ס ופוסקים" = הירבה ידיעות. 4. "הקשה עצמו לדעת" = מ...
על ידי בצלאל
ד' אוגוסט 11, 2010 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרות פופולארית-עממית קדומה
תגובות: 17
צפיות: 1771

Re: ספרות פופולארית-עממית קדומה

ואני שואל את עצמי, למה האבברנאל יכל להאמין באמונה שלימה בסיפור הזה על אחרית ימיו של הרמב"ם, ולנו זה נשמע משונה, האם אנחנו מכירים טוב יותר את משנתו של הרמב"ם? האם אנחנו אינטלגנטים יותר? משכילים יותר? כמדומה (...) שכל התשובות שליליות, אז מה בכ"ז שורש הדבר? מעבר לדבריו הנכונים של מבקש ח...
על ידי בצלאל
ג' אוגוסט 10, 2010 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרא דיסורין שתיקותא-גירסא חדשה ופירוש חדש!
תגובות: 4
צפיות: 598

Re: אגרא דיסורין שתיקותא-גירסא חדשה ופירוש חדש!

חכם באשי כתב:גם יש להבין, מה יש להתפאר ביסורין?

ההתפארות בעמידה בנסיון השתיקה על אף הייסורים!
על ידי בצלאל
ג' אוגוסט 10, 2010 10:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצר החכמה הוי ספר תורה?
תגובות: 65
צפיות: 6532

Re: אוצר החכמה הוי ספר תורה?

ראינו גם ראינו, למאן דאמר אין קורין בכתובים בשבת, שבת קטז ב, לדעת ר' נחמיה. ושמא דעת ר' נחמיה אינה סבורה כשיטת הרא"ש, ולפ"ז כתובים עדיין אינם ס"ת? ומנין שאין דעת הרא"ש שהדברים אמורים רק על ספרים שכל שעה יכול למשמש בהם, כדוגמת ס"ת שבמקרא שנאמר עליו "והגית בו יומם ולילה&...
על ידי בצלאל
ג' אוגוסט 10, 2010 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם באשי- 1000 הודעות!!! <7000!!!>
תגובות: 89
צפיות: 9589

Re: חכם באשי- 1000 הודעות!!!

וכבר אמרו חז"ל (בקירוב): אלף הודעות יבטלו ואות אחת מן התורה לא תעקר.
על ידי בצלאל
ג' אוגוסט 10, 2010 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה זה נין
תגובות: 18
צפיות: 2121

Re: מה זה נין

כותב רשב"ם, ש'נכד' הוא בן אח, היינו, אחיין. ואוסיף לך, כי גם בפירושו לתורה, דברים ב יט (במהדורות המדוייקות ולא ה"מתוקנות"), כתב רשב"ם, שלוט היה נכדו של אברהם, היינו, בן אחיו! ואכן, המונח 'נכד' משמש בלשון בני התקופה (חכמי אשכנז-צרפת ואיטליה) לתאר גם בני אח או אחות כפי שהראה ח' מי...
על ידי בצלאל
ג' אוגוסט 10, 2010 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרות פופולארית-עממית קדומה
תגובות: 17
צפיות: 1771

ספרות פופולארית-עממית קדומה

בדורות האחרונים ברורה האבחנה בין ספרים המיועדים לתלמידי חכמים ותלמידיהם, לבין ספרים המופנים ומכוונים לנחלת הכלל, לאנשים שאין תורתם אומנתם. החפץ חיים בעצמו הקדיש כמה מספריו דווקא לבני השוליים, כגון ספרו "נדחי ישראל", ויש אומרים שאף הקפיד שהמשנה ברורה יהיה מובן ל"בעלי בתים". בזהירו...
על ידי בצלאל
ב' אוגוסט 09, 2010 10:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מוריד הגשם. בקמץ או בסגול
תגובות: 77
צפיות: 8524

Re: מוריד הגשם. בקמץ או בסגול

שמואל ברמה כתב:אדאתינן להכי, מתי אמורים להפסיק פה:
"מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלקינו ואלוקי אבותינו לעולם ועד, צור חיינו, מגן ישענו(,) אתה הוא(,) לדור ודור." 
בסידורים לא פיסקו פה כלל.

עי' באזור אליהו שהרוקח ור"י בר יקר פירשו: "לדור ודור נודה לך...".

עבור לחיפוש מתקדם